archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » Z » ZIEDOT.LV

Total: 1657

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bankkontouppgifter – ziedot.lv
  Välgörenhetsbutiken Ziedot lv s historia Kontaktinformation Bankkontouppgifter Vanliga frågor Bankkontouppgifter Kontorets adress Bruninieku 10a Riga LV 1001 Latvija Juridisk adress Visvalza iela 3a 84 Riga LV 1050 Latvija Fonden Ziedot Reg nr 40008078226 Konton för donationer SWEDBANK BIC HABALV22 kontonummer LV95HABA0551006150241 SEB BIC UNLALV2X kontonummer LV86UNLA0050014286045 KRA JBANKA BIC UBALLV2X kontonummer LV44UBAL1180133959001 NORDEA BIC NDEALV2X kontonummer LV19NDEA0000082343510 AIZKRAUKLES BANKA BIC AIZKLV22 kontonummer LV60AIZK0001130069457 PAREX BIC PARXLV22 kontonummer LV64PARX0012713470002 LVL kontonummer

  Original URL path: http://www.ziedot.lv/sv/info/bankkontouppgifter (2013-09-01)
  Open archived version from archive


 • Vanliga frågor – ziedot.lv
  av Ziedot lv s expertgrupp Vad är allmännyttig verksamhet Allmännyttig verksamhet är verksamhet som sker inom något av följande områden hjälp åt socialt oskyddade grupper samt fattiga personer och familjer utbildning vetenskap kultur bevarande av historiska arv miljöskydd amatöridrott hälsovård hälsoskydd och förebyggande av sjukdomar första hjälpen åt offer i katastrofsituationer och andra extrema situationer hälsoskydd skydd av medborgerliga och mänskliga rättigheter kamp mot korruption samhällsintegration socialt välstånd Verksamhet som avser stöd åt politiska organisationer partier eller valkampanjer anses ej vara allmännyttig verksamhet Ej heller anses sådan verksamhet vara allmännyttig som endast gynnar en organisations eller fonds egna medlemmar och grundare eller personer med nära anknytning till dessa tillfredsställer dessas privata intressen och behov genom ömsesidig hjälp informationsutbyte och stöd Organisationer som verkar för att skydda socialt oskyddade gruppers eller fattiga personers och familjers rättigheter och intressen är undantagna från denna regel Kan en privatperson lämna in ett önskemål om att få bidrag En privatperson kan lämna in ett önskemål om att få bidrag om ändamålet är ett barns upp till 18 år hälsa Ziedot lv tar emot önskemål om bidrag för att rädda barns liv och hälsa om önskemålet uppfyller följande krav Bidraget är nödvändig för att lösa ett barns upp till 18 år hälsoproblem Den nödvändiga operationen läkarbehandlingen eller rehabiliteringen ej ingår i den lista av sjukvårdstjänster som betalas av staten En läkare har styrkt den konkreta diagnosen och behovet av operation läkarvård eller rehabilitering Barnets föräldrar kan uppvisa en beräkning av hur mycket operationen läkarvården eller rehabiliteringen kommer att kosta samt var läkarvården kommer att äga rum Det beräknade beloppet måsta sammanfalla med det belopp som begärs Familjen kan intyga att den inte har egna medel för att behandla sitt barn Ziedot lv kontrollerar detta med familjens hemkommun En insamling för den konkreta operationen eller rehabiliteringen ej

  Original URL path: http://www.ziedot.lv/sv/faqs (2013-09-01)
  Open archived version from archive

 • Hur skänker man pengar? – ziedot.lv
  du vill hjälpa fyller du i den betalningsorder som finns längst ner på sidan med projektbeskrivningen Markera på rätt ställe om du vill förbli anonym Uppge din e postadress om du vill få månadsrapporter om hur bidraget har använts Det går bra att förbli anonym och ändå få rapporterna om du uppger din e postadress Välj på vilket sätt du vill betala Swedbank internetbank Krajbanka internetbank SEB internetbank Nordea internetbank Betalkort Visa Visa Electron Mastercard Maestro Genom att klicka på bidrag kommer du automatiskt att anslutas till den internetbank eller det betalkort som du valt En redan ifylld betalningsorder med det belopp som du valt visas Ge ditt bidrag genom att genomföra betalningen Nästa steg är att klicka på fältet tillbaka till säljaren för att få en bekräftelse på att bidraget har mottagits Om du har angett ditt namn kan du hitta det i listan på bidragsgivarna Välj ett välgörenhetsprojekt som du vill hjälpa Här kan du läsa om alla projekt som finns i portalen När du har beslutat dig för vilket projekt du vill hjälpa kan du skriva ut eller skicka den kontoinformation som finns längst ner på sidan med projektbeskrivningen till din e post Om du vill förbli

  Original URL path: http://www.ziedot.lv/sv/info/hur-skanker-man-pengar (2013-09-01)
  Open archived version from archive


 • Bidrag från företag – ziedot.lv
  viss vara eller tjänst och företagets rykte ökar kunders de anställdas och affärspartners tillit och ökardärmed också vinsten Företagsfilantropi eller företagsvälgörenhet är en oskiljbar del av företags sociala ansvar Företagsfilantropi kan hjälpa företag på följande sätt Skapa ett gott anseende och ett gott rykte Stärka samarbetet med affärspartners och statliga institutioner Öka och utveckla de anställdas lojalitet Föra ut varor på marknaden och fungera som ett marknadsföringsinstrument Stärka existerande kunders lojalitet och locka nya kunder Med hjälp av Ziedot lv kan företag snabbare utveckla sin företagsfilantropi Hitta bra välgörenhetsprojekt som motsvarar företagets välgörenhetsstrategi Spara tid och pengar Erhålla skattereduktion Följa hur de projekt man valt att stödja utvecklar sig Få regelbundna redovisningar Få extra publicitet Skapa ett närmare samarbete med dem som genomför projekten Få Ziedot lv s månadsbrev Visa socialt ansvar En god strategi för välgörenhet hjälper företag att idka välgörenhet på ett effektivt sätt En strategi för välgörenhet hjälper företaget att prioritera välgörenhetsprojekt besluta om metoder för att idka välgörenhet och sätta upp mål som sammanfaller med företagets affärsmål öka företagets goda rykte och vinst En strategi för välgörenhet omfattar En utvärdering av tidigare välgörenhet resultat och nytta för samhället och företaget En formulering av målsättningen för välgörenheten

  Original URL path: http://www.ziedot.lv/sv/info/bidrag-fran-foretag (2013-09-01)
  Open archived version from archive

 • Bidrag från privatpersoner – ziedot.lv
  önskar ge ett bidrag till välgörande ändamål och vara säker på att pengarna används på rätt sätt Genom Ziedot lv kan man välja vem man vill hjälpa och sedan göra detta snabbt och säkert Inget bidrag är för litet om det används på rätt sätt Om du vill ägna mer tid och medel åt att bidra till att lösa stora samhällsproblem rekommenderar Ziedot lv att du väljer ett av de sätt på vilket privatpersoner kan ge bidrag Frivilligt arbete betyder att man skänker sin tid sin kunskap och sina färdigheter till ett samhällsnyttigt ändamål utan att få betalt för detta Frivilligt arbete kan utföras på sjukhus inom frivilligorganisationer i gemensamma aktiviteter för att förbättra miljön och på andra för samhället viktiga sätt Insamlingsbössor är bidrag som privatpersoner ger anonymt till någon organisation eller en kampanj Insamlingsbössorna finns vanligtvis på offentliga platser exempelvis i affärer Bidrag genom att köpa en viss vara är ett val av köp av en produkt där en del av priset går till ett visst välgörande ändamål Privata fonder är fonder som bildas av privatpersoner med deras privata medel för att stödja ett visst välgörande ändamål En privat fond kan t ex bildas för att ge stipendier

  Original URL path: http://www.ziedot.lv/sv/info/bidrag-fran-privatpersoner (2013-09-01)
  Open archived version from archive

 • Bidragsgivarens rättigheter – ziedot.lv
  att använda insamlade medel på ett effektivt sätt Känna sig säker på att hans eller hennes medel kommer att användas till det avsedda ändamålet Få information om vilka personer som verkar inom organisationens styrelse och förutsätta att dessa personer kommer att övervaka användandet av de insamlade medlen på ett hedervärt sätt Få tillgång till organisationens finans och årsredovisningar Erhålla adekvat offentligt erkännande Känna sig säker på att hans eller hennes

  Original URL path: http://www.ziedot.lv/sv/info/bidragsgivarens-rattigheter (2013-09-01)
  Open archived version from archive

 • Bidragsgivarens ordlista – ziedot.lv
  andra resurser till att utveckla denna miljö Man kan ge bidrag till sin gamla skola till en ny lekplats för barn eller trädplantering i närheten av där man bor Samfundsfilantropi tillämpas på ett organiserat och planerat sätt av samfundsutvecklande organisationer samfundsfonder En samfundsfond är en oberoende filantropisk organisation som verkar inom ett visst geografiskt område exempelvis en stad eller en region för att från ett bestående sparkapital som skapas av bidragsgivares bidrag dela ut anslag erbjuda bidragsgivarna tjänster och påta sig en drivande roll i det lokala samfundet för att på detta sätt hjälpa till med att lösa lokalbefolkningens problem och förbättra dess livskvalitet Samfundsfonder ägnar sig inte enbart åt insamlingar utan verkar också aktivt för sociala förändringar Ett exempel på detta i Lettland är Talsu kommunfond där inte bara lokalbefolkningen verkar utan också människor som har anknytning till Talsiområdet men själva inte bor där Ett samfund eller lokalbefolkningen innefattar alla etniska religiösa och sociala grupper i samhället som bor inom ett visst geografiskt område en region en stad eller en socken Företags sociala ansvar är god affärssed som demonstrerar företagets värderingar och principer och vittnar om att företaget frivilligt har införlivat värderingar som grundar sig på sociala miljömässiga och mänskliga rättigheter i sin generella verksamhet och i sin relation till olika partners de anställda kunder samarbetspartners det lokala samfundet och andra Socialt ansvar innefattar också en investering i det lokala samhällets utveckling vilket i sin tur återspeglas i företagets välgörenhetsstrategi Mecenat ism är finansiellt och materiellt stöd till konst vetenskap och olika kulturevenemang God sed är en utvärderingsstandard för organisationer som Ziedot lv har utarbetat för att bidragsgivaren ska kunna vara säker på att organisationen som tar emot bidraget verkar på ett etiskt juridiskt korrekt sätt och i enlighet med bokföringsregler och samhällets behov Privata fonder är fonder som

  Original URL path: http://www.ziedot.lv/sv/info/bidragsgivarens-ordlista (2013-09-01)
  Open archived version from archive

 • Skatteavdrag – ziedot.lv
  ska lämnas in tillsammans med inkomstdeklarationen men vi rekommenderar att en kopia på Finansministeriets beslut till fonden Ziedot se längre ner i texten och handlingar som bevisar hur mycket som har överförts till Ziedot lv s konto ett kassakvitto eller en betalningsorder från banken lämnas in till Skatteverket handlingar som bevisar hur mycket en fysisk person har lämnat i bidrag måste sparas i tre taxeringsår Företag har enligt Lagen om företagares inkomstskatt rätt till skatteavdrag om de har lämnat bidrag till statliga myndigheter organisationer som är registrerade i Republiken Lettland fonder eller religiösa organisationer och dess institutioner om dessa enligt Lagen om samhällsnyttiga organisationer har erhållit status som samhällsnyttiga organisationer Juridiska personer kan sänka sin inkomstskatt med 75 procent av bidragsbeloppet dock får beloppet inte överstiga 20 procent av det totala skattebeloppet Varor eller finansiella medel som bidragsgivaren enligt avtal utan ersättning skänker till en statlig myndighet eller en samhällsnyttig organisation som erhållit denna status i enlighet med Lagen om samhällsnyttiga organisationer för att gynna den målsättning som framgår av bidragstagarens statuter konstitution eller föreskrifter ska anses vara bidrag i enlighet med denna artikel om mottagaren inte har någon skyldighet att motprestera på ett sätt som kan ses som betalning

  Original URL path: http://www.ziedot.lv/sv/info/skatteavdrag (2013-09-01)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2018-01-16