archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » T » TIESAS.LV

Total: 643

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Latvijas Tiesu Portāls
  tiesas spriešanu saistīto pienākumu izpildes laikā nevar saukt pie kriminālatbildības un apcietināt bez tās pašvaldības piekrišanas kura viņu ievēlējusi Lēmumu par tiesas piesēdētāja apcietināšanu piespiedu atvešanu aizturēšanu vai pakļaušanu kratīšanai pieņem tam īpaši pilnvarots Augstākās Tiesas tiesnesis Tiesnesim nevar piemērot administratīvos sodus viņu nedrīkst aizturēt administratīvā kārtā Par administratīviem pārkāpumiem tiesnesis saucams pie disciplinārās atbildības Par zaudējumiem kas sakarā ar nelikumīgu vai nepamatotu tiesas spriedumu radušies personai kura piedalās lietā tiesnesis nav mantiski atbildīgs Likumā noteiktajos gadījumos zaudējumus atlīdzina valsts Persona kas uzskata ka tiesas nolēmums ir nelikumīgs vai nepamatots var to pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā bet nevar celt tiesā prasību pret tiesnesi kurš šo lietu izskatījis Interešu konflikta nepieļaujamība Tiesnesis un tiesas piesēdētājs nevar piedalīties lietas izskatīšanā ja viņš personiski tieši vai netieši ir ieinteresēts lietas iznākumā vai ja ir citi apstākļi kas rada šaubas par viņa objektivitāti Tiesnesis un tiesas piesēdētājs nevar piedalīties lietas izskatīšanā arī Korupcijas novēršanas likumā paredzētajos gadījumos Šādos gadījumos tiesnesim vai tiesas piesēdētājam sevi jāatstata Ja tiesnesis vai tiesas piesēdētājs nav sevi atstatījis personas kas piedalās lietā var pieteikt noraidījumu tiesnesim vai tiesas piesēdētājam Tiesneša vai tiesas piesēdētāja noraidīšanas pamatu un noraidījuma izskatīšanas kārtību nosaka likums Patiesība Tiesas pienākums izskatot jebkuru lietu ir noskaidrot objektīvo patiesību Tiesa izskatot lietu konstatē faktus pamatojoties uz tiesas sēdē pārbaudītiem pierādījumiem Tiesa spriedumu var pamatot tikai ar tiem pierādījumiem kuri ir iegūti likumā noteiktajā kārtībā Pierādīšanas līdzekļus nosaka likums Likumība Tiesvedība Latvijas Republikā tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem un spriedums tiek pasludināts Latvijas Republikas vārdā Likumos un starpvalstu līgumos noteiktajos gadījumos tiesa piemēro arī starptautisko tiesību normas vai citu valstu likumus Atklātums Visās Latvijas Republikas tiesās lietas tiek izskatītas atklāti Lietu izskatīšana slēgtā tiesas sēdē pieļaujama tikai likumā noteiktajos gadījumos ievērojot visus citus tiesvedības noteikumus Tiesas spriedumus un lēmumus vienmēr pasludina publiski Izņēmums ir administratīvās tiesas kas var taisīt spriedumu rakstveida procesā Tādā gadījumā procesa dalībniekiem laikus paziņo datumu kad sprieduma norakstu varēs saņemt tiesas kancelejā Šis datums uzskatāms par sprieduma pasludināšanas datumu Koleģialitāte Latvijas Republikas tiesās lietas izskata koleģiāli izņemot likumā noteiktos gadījumus kad tiesnesis lietas var izskatīt arī vienpersoniski Koleģiāli izskatot lietas tiesas sastāvā esošajiem tiesnešiem un tiesas piesēdētājiem ir vienādas tiesības izlemt visus ar lietas izskatīšanu saistītos jautājumus Visus tiesas nolēmumus pieņem ar tiesnešu balsu vairākumu Tiesnesis nav tiesīgs atturēties no balsošanas Ja balsis sadalās vienlīdzīgi jautājumu izlemj priekšsēdētājs Valsts valodas princips Tiesvedība Latvijas Republikā notiek valsts valodā Tiesa var pieļaut arī citu tiesvedības valodu ja tam piekrīt puses to advokāti un prokurors Personai kas piedalās lietā bet nepārvalda tiesvedības valodu tiesa nodrošina tiesības iepazīties ar lietas materiāliem un piedalīties tiesas darbībā ar tulka palīdzību kā arī tiesības uzstāties tiesā tajā valodā kuru šī persona pārvalda Līdztiesības princips Pusēm procesā ir vienādas tiesības Likums nosaka un tiesa nodrošina pusēm vienādas iespējas izmantot procesuālās tiesības savu interešu aizsardzībai Sacīkstes princips Puses lietas izskatīšanas gaitā realizē savas procesuālās tiesības sacīkstes formā izņemot tiesvedību administratīvajās lietās Sacīkste izpaužas pusēm iesniedzot pierādījumus un tiesai adresētus pieteikumus piedaloties nopratināšanā citu pierādījumu pārbaudē un novērtēšanā kā arī pušu

  Original URL path: https://www.tiesas.lv/tiesu-darbibas-principi (2015-12-28)
  Open archived version from archive


 • Latvijas Tiesu Portāls
  Tiesas Tiesneši Tiesu saraksts Tiesu sistēma Tiesu statistika Zemesgrāmatu nodaļu atrašanās vietas Tiesnešu ētikas komisija Komisijas sastāvs Normatīvie akti Skaidrojumi atzinumi un lēmumi Kontakti Tiesnešu disciplinārkolēģija Latvijas tiesnešu biedrība Tiesu darbības teritorijas Tiesvedība Tiesu kalendāri Tiesu nolēmumi Tiesu ekspertu padome E Pakalpojumi Normatīvie akti Projekti Darba piedāvājumi Jautājumi un atbildes Atsauksmes Kontakti Normatīvie akti Latvijas tiesnešu ētikas kodekss Tiesnešu ētikas komisijas reglaments Likuma Par tiesu varu 14 1 nodaļa Tiesnešu

  Original URL path: https://www.tiesas.lv/normativie-akti-3 (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Tiesu Portāls
  izskatīšanu situācijā kad tiesnesim ir parādsaistības pret lietas dalībnieku prasītāju šeit 9 11 2012 Atzinums Par tiesneša izteikumiem tiesa sēdē šeit 9 11 2012 Atzinums Par tiesneša izturēšanos un izteikumiem tiesa sēdē šeit 9 11 2012 Atzinums Par tiesneša rīcību izmantojot darbnespējas lapu lai piedalītos braucienā ārpus valsts šeit 19 10 2012 Atzinums Par tiesneša rīcību tiesas sēdē kad lemjot par pieteikto noraidījumu tiesnesis mēģināja noskaidrot kurš ir sastādījis pieteikto noraidījumu šeit 5 10 2012 Skaidrojums Par to vai tiesnesis pret kuru uzsākts kriminālprocess var turpināt pildīt tiesneša pienākumus un izskatīt lietas šeit 24 08 2012 Atzinums Par tiesneša rīcību izskatot lietu par ministrijas lēmumu situācijā kad tiesneša dzīvesbiedre ir ministrijas padotības iestādes vadītāja šeit 2 03 2012 Atzinums Par tiesneša rīcību nosūtot uz Latvijas tiesnešu mācību centra rīkoto semināru savu dēlu šeit 20 01 2012 Atzinums Par tiesneša rīcību vadot tiesas sēdi šeit 20 01 2012 Skaidrojums Par ex parte sarunām un tiesnešu advokātu un prokuroru savstarpējo saskarsmi šeit 1 07 2011 Skaidrojums Par tiesneša atstatīšanos no lietas izskatīšanas situācijā kad pieteicēja pārstāvis ir partijas kas izvirzīja un balsoja par tiesneša apstiprināšanu tiesībsarga amatā amatpersona šeit 1 07 2011 Lēmums Par tiesneša rīcību saistībā ar likumā Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 11 panta pirmajā daļā noteikto aizliegumu šeit 8 04 2011 Skaidrojums Par tiesneša kurš algas samazinājuma dēļ nonācis fiziskas personas maksātnespējas situācijā statusa savienojamību ar tiesneša amatu šeit 13 11 2010 Atzinums Par tiesneša rīcību saskarsmē ar tiesneša palīgu šeit 29 10 2010 Skaidrojums Par atstatīšanos no lietas izskatīšanas noraidījuma pieņemšanu ja viens no procesa dalībniekiem ir tiesas priekšsēdētāja radinieks šeit 29 10 2010 Atzinums Par tiesneša izturēšanos tiesas sēdes laikā šeit 8 10 2010 Skaidrojums Par tiesnesi kā sociālā tīkla draugiem lv un citu līdzīgu sociālo tīklu lietotāju šeit 9 07 2010 Skaidrojums Par to

  Original URL path: https://www.tiesas.lv/tiesnesu-etikas-komisijas-sedes (2015-12-28)
  Open archived version from archive


 • Latvijas Tiesu Portāls
  Aktualitātes Tiesas Tiesneši Tiesu saraksts Tiesu sistēma Tiesu statistika Zemesgrāmatu nodaļu atrašanās vietas Tiesnešu ētikas komisija Komisijas sastāvs Normatīvie akti Skaidrojumi atzinumi un lēmumi Kontakti Tiesnešu disciplinārkolēģija Latvijas tiesnešu biedrība Tiesu darbības teritorijas Tiesvedība Tiesu kalendāri Tiesu nolēmumi Tiesu ekspertu padome E Pakalpojumi Normatīvie akti Projekti Darba piedāvājumi Jautājumi un atbildes Atsauksmes Kontakti Kontakti Tiesnešu ētikas komisijas e pasts etikaskomisija ta gov lv adrese korespondences nosūtīšanai Ūnijas iela 8 k

  Original URL path: https://www.tiesas.lv/kontakti-2 (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Tiesu Portāls
  un divi zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļus uz četriem gadiem ievēlē tiesnešu konference aizklāti balsojot Augstākās tiesas departamenta priekšsēdētājs ir Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja vietnieku ievēlē tiesnešu disciplinārkolēģija no savu locekļu vidus Tiesnešu disciplinārkolēģijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties tieslietu ministrs un ģenerālprokurors vai viņu pilnvarotas personas kā arī Latvijas Tiesnešu biedrības valdes pilnvarota persona Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvs Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvs ievēlēts 2014 gada 12 septembra

  Original URL path: https://www.tiesas.lv/tiesnesu-disciplinarkolegijas-sastavs (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Tiesu Portāls
  2 6 izskata un pieņem lēmumu citos jautājumos kas saistīti ar disciplinārkolēģijas darba organizāciju III DisciplinārkoLēģijas darba organizācija 3 Disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju tā prombūtnes laikā aizvieto priekšsēdētāja vietnieks vai cits priekšsēdētāja pilnvarots disciplinārkolēģijas loceklis 4 Disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja vietnieku ievēl disciplinārkoleģija no savu locekļu vidus atklāti balsojot Kandidātus izvirza sēdē klātesošie disciplinārkolēģijas locekļi 6 Ja disciplinārkolēģijas locekli atstādina no amata tad līdz galīgā nolēmuma pieņemšanai disciplinārlietā vai krimināllietā viņš nepiedalās disciplinārkolēģijas darbā 7 Disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs 7 1 vada un organizē disciplinārkolēģijas darbu 7 2 kontrolē disciplinārlietu un citu disciplinārkolēģijas kompetencē ietilpstošo jautājumu izskatīšanu sēdēs 7 3 organizē un nodrošina disciplinārlietas vai cita jautājuma izskatīšanas sagatavošanu disciplinārkolēģijas sēdei uzdodot vienam no disciplinārkolēģijas locekļiem 7 3 1 papildus pārbaudīt vai ir pamats saukt tiesnesi pie disciplinārās atbildības 7 3 2 pieprasīt no tiesām papildus dokumentus un materiālus arī tiesu lietas kuru iztiesāšanā tiesnesis pieļāvis likuma pārkāpumu 7 3 3 pieprasīt nepieciešamo informāciju un materiālus 7 4 uzdod vienam no disciplinārkolēģijas locekļiem sniegt ziņojumu disciplinārkolēģijas sēdē 7 5 apstiprina disciplinārkolēģijas sēžu darba kārtību 7 6 sasauc un vada disciplinārkolēģijas sēdes 7 7 nozīmē disciplinārkolēģijas sēžu sekretāru 7 8 kontrolē disciplinārkolēģijas sekretāra pienākumu izpildi disciplinārkolēģijas lietvedības kārtošanā 8 Disciplinārkolēģijas priekšsēdētājam ir tiesības 8 1 nosūtīt atpakaļ disciplinārlietas materiālus trūkumu novēršanai ja nav izpildītas likumā noteiktās prasības 8 2 īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības veic citus pienākumus disciplinārkolēģijas priekšsēdētaja uzdevumā IV Disciplinārkolēģijas sēde un disciplinārlietas materiāli 10 Disciplinārkolēģijas sēdi protokolē Protokolu paraksta sēdes priekšsēdētājs un sēdes sekretārs 11 Disciplinārkolēģijas sēdes gaitu var fiksēt ar tehniskiem līdzekļiem 12 Ja disciplinārkolēģijas sēdi fiksē ar tehniskiem līdzekļiem 12 1 sēdes norises audio ierakstu pievieno disciplinārkolēģijas sēdes protokolam 12 2 disciplinārkolēģijas sēdes protokolā var nenorādīt uzdoto jautājumu un sniegto paskaidrojumu būtību 12 3 pēc tiesneša pieprasījuma piecu dienu laikā sagatavo un izsniedz rakstveida protokola norakstu 13 Disciplinārlietas materiāli ir ierobežotas

  Original URL path: https://www.tiesas.lv/tiesnesu-disciplinarkolegijas-nolikums (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Tiesu Portāls
  civillietu izskatīšanā Nr D 3 2015 16 01 2015 Par izdarītu tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā Nr D 2 2015 08 01 2015 Par tīšiem likuma pārkāpumiem tiesas lietas izskatīšanā Nr D 1 2015 24 10 2014 Par disciplinārlietu pret tiesnesi par tīšu likuma pārkāpumu lietas izskatīšanā un par Tiesnešu ētikas kodeksa 3 kanona rupju pārkāpumu Nr D 13 2014 un D 14 2014 28 11 2014 Par disciplinārlietu pret tiesnesi par tīšu likuma pārkāpumu lietas izskatīšanā Nr D 19 2014 18 12 2014 Par disciplinārlietas ierosināšanu pret tiesnesi par tīšu Kriminālproecesa likuma 510 panta pirmās daļas un 513 panta pirmās un otrās daļas pārkāpumu Nr D 18 2014 18 12 2014 Par disciplinārlietas ierosināšanu pret tiesnesi Nr D 17 2014 24 10 2014 Par disciplinārlietas ierosināšanu pret tiesnesi Nr D 11 2014 03 07 2014 Par disciplinārlietas ierosināšanu pret tiesnesi par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149 8 panta otrajā daļā noteikto administratīvo pārkāpumu Nr D 8 2014 30 05 2014 Par disciplinārlietas ierosināšanu pret tiesnesi par darba pienākumu nepildīšanu un administratīvo pārkāpumu lietās pieļautu rupju nolaidību Nr D 4 2014 24 10 2014 Par disciplinārlietas ierosināšanu pret tiesas tiesnesi par pieļautu rupju nolaidību lietas izskatīšanā Nr D 12 2014 22 08 2014 P ar tīšu Civilprocesa likuma 131 panta pirmās daļas 148 panta pirmās un 1 2 daļas un 149 panta pirmās daļas prasību pārkāpšanu Nr D 10 2014 22 08 2014 Par tīšu likuma pārkāpumu lietas izskatīšanā Nr D 9 2014 30 05 2014 Par tīšu likuma pārkāpumu lietas izskatīšanā Nr D 5 2014 30 05 2014 Par lietvedības disciplinārlietā izbeigšanu Nr D 7 2014 doc 30 05 2014 Par disciplinārlietas izbeigšanu Nr D 6 2014 doc 16 05 2014 Par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā Nr D 2 2014 doc 08 05 2014 Par lietas

  Original URL path: https://www.tiesas.lv/tiesnesu-disciplinarkolegijas-pienemtie-lemumi (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Tiesu Portāls
  valde ievēlēta 2014 gada 7 un 13 novembra e vēlēšanās Prezidents Juris Siliņš Zemgales apgabaltiesas tiesnesis Viceprezidenti Aldis Laviņš Satversmes tiesas priekšsēdētājs Edīte Knēgere Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Ilona Rūķe Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Valdes locekļi Ivars Bičkovičs Augstākās tiesas priekšsēdētājs Dzintra Balta Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Normunds Riņķis Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Sandra Amola Rīgas apgabaltiesas tiesnese Adrija Kasakovska Tukuma rajona tiesas priekšsēdētāja Jolanta Bebriša Aizkraukles rajona

  Original URL path: https://www.tiesas.lv/valde (2015-12-28)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2018-01-17