archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » S » SOSBERNUCIEMATI.LV

Total: 250

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Latviešu Dzīvesziņas mācība ģimeņu nometnē Blomē
  ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā ietvaros ko finansiāli atbalsta Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas NVO fonds apakšprogramma Laika posmā no 18 jūnija līdz 21 jūnijam Blomes pagasta Donās darbojās ģimeņu nometne kuras laikā piecu ģimeņu mammas kopā ar saviem 17 bērniem mācījās tautas gudrības un parašas kas saistās ar saulgriežu tradīcijām Kopīgi tika iepazīts gan rūpniecisks siera ražošanas process gan apskatīta siera siešana un izejvielu iegūšana zemnieku saimniecībā kura nodarbojas ar kazu audzēšanu gan arī izmēģināti pašu spēki un radoša pieeja katram sava ģimenes Jāņu siera rituļa tapšanā Kopā ar zinošiem meistariem bērni un mammas piedalījās gan podnieka amata iepazīšanā dekoratīvu vitrāžu suvenīru tapšanā zāļu vainagu un citu Līgo dekoru veidošanā Starp nopietnām sarunām par tautas tradīcijām ticējumiem laika ritējumu no vieniem līdz otriem saulgriežiem cilvēku vietu Visumā un ar to saistītās dabas norisēs ģimenes kopīgi atpūtās rotājās pašu veidotajiem zāļu vainadziņiem un citām rotām ēda pašceptus pīrāgus un atjaunoja spēkus pirtiņā Neizpalika arī emocionāla un psiholoģiska satura nodarbības savstarpējās saskaņas uzlabošanai pieredzes apmaiņai un arī sava atbalsta tīklojuma paplašināšanai Šķiroties 21 jūnijā kas bija īstā saulgriežu diena mazliet maģiskas un sentimentālas izjūtas bija pārņēmušas ikvienu nometnes dalībnieku Tika paustas apņemšanās jaundibinātos sakarus nepārtraukt turpināt saziņu un atbalstīt vienam otru arī ikdienā Vēl jo vairāk emocionālu pievienoto vērtību nometnei deva fakti ka nometnē laiku kopā ar savu mammu brāli un māsām varēja pavadīt puisis kurš ikdienā dzīvo tēva ģimenē kā arī kādas citas ģimenes bērnu iespēja būt kopā aktivitātēs ar savu mammu ar kuru bērniem izdodas tikties tikai pāris nedēļas gadā jo vecāki jau daudzus gadus strādā Īrijā bet šeit Latvijā bērni dzīvo pie vecmāmiņas un attiecību veidošana ar vecākiem pārsvarā notiek pa telefonu vai skaipu Piecas atbalsta centra ģimenes saka lielu paldies par iespēju piedzīvot šīs neaizmirstamās emocijas gūt jaunu pieredzi apgūt jaunas prasmes iepazīt un pašiem izmēģināt

  Original URL path: https://www.sosbernuciemati.lv/lv/ko-mes-daram/pabeigtie-projekti/projekts-atbalsta-pasakumu-attistiba-socialas-atstumtibas-riskam-palauto-gimenu-ar-berniem-ieklausanai-sabiedriba/latviesu-dziveszinas-maciba-gimenu-nometne-blome/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bauskā notikuši semināri par Ģimeņu grupas konferences metodi
  tās ieviešanas iespējām sociālajā darbā ar ģimenēm ar bērniem pašvaldībā Bauskā norisinājās no 10 līdz 13 jūnijam Seminārus vadīja Ģimeņu grupas konferences metodes eksperte un pasniedzēja Irina Hanasjuk Murmanska Krievijas SOS Bērnu ciematu asociācija iepazīstināja ar metodi tās misiju un iespējām to īstenot vietējā kopienā kā arī citu valstu pieredzi Seminārs tika organizēts projekta Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā ietvaros ko no 2013 gada novembra līdz 2015 gada martam Bauskas novadā un Valmieras pilsētā īsteno Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija sadarbībā ar partneriem organizāciju Norvēģijas SOS Bērnu ciemati un Bauskas novada pašvaldības iestādi Bauskas novada Sociālais dienests plašāka informācija par projektu pieejama mājaslapā http www sosbernuciemati lv sadaļā Citi projekti Kā viena no projekta aktivitātēm ir paredzēta Ģimeņu grupas konferences metodes ieviešana sociālajā darbā Ģimenes grupas konference ĢGK ir grupveida ģimenes locekļu satikšanās visplašākajā šīs definīcijas nozīmē Uz tikšanos tiek aicināti radinieki ģimenei tuvi cilvēki tie var būt arī kaimiņi un draugi vai iestāžu darbinieki kā arī speciālisti no dažādiem dienestiem kas var sniegt ģimenei nepieciešamos pakalpojumus lai kopīgi atrisinātu radušos problēmu Šī metode radusies ap 1980 gadu Jaunzēlandē sākotnēji lai novērstu situāciju kad pārliekas institūciju atbildības uzņemšanās un kultūras atšķirību dēļ ļoti daudzi vietējo pamatiedzīvotāju bērni problēmsituācijās bija nokļuvuši ārpusģimenes aprūpē tādejādi gan nodrošinot viņiem labākus dzīves apstākļus taču vienlaikus izraujot no dabiskās vides Viss sāka mainīties kad gadījumu risināšanā tika iesaistīta pati ģimene draugi tuvākie cilvēki Ar neatkarīga tikšanās vadītāja kurš darbojās kā starpnieks starp valsti un ģimeni un noteiktas metodikas palīdzību vadot procesu risinājums tika padarīts par pašas ģimenes atbildību Izrādījās ka sistēma der arī citiem iedzīvotājiem to pārņēma arī citas valstis Pašlaik metode tiek izmantota arī Eiropā Norvēģijā Zviedrijā Vācijā Nīderlandē Lielbritānijā Krievijā u c gan darbā ar ģimenēm ar bērniem gan arī likumpārkāpumu vardarbības gados vecu vai cilvēku

  Original URL path: https://www.sosbernuciemati.lv/lv/ko-mes-daram/pabeigtie-projekti/projekts-atbalsta-pasakumu-attistiba-socialas-atstumtibas-riskam-palauto-gimenu-ar-berniem-ieklausanai-sabiedriba/bauska-notikusi-seminari-par-gimenu-grupas-konferences-metodi/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • unākās aktivitātes projektā „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā”
  vecāki un atzīst ka vērtīga ir pieredzes un informācijas apmaiņa atbalsts ko saņem viens no otra Atbalsta grupu vada sociālā darbiniece Agita Dreiblate Nākamā tuvākā plānotā aktivitāte projektā būs apmācība Ģimenes grupas konferenču metodes īstenošanai ko vadīs šīs metodes eksperte Irina Hanasjuk no Murmanskas Krievija ko deleģējis projekta ārvalstu sadarbības partneris biedrība Norvēģijas SOS Bērnu ciemati 10 jūnijā plānots ka eksperte uzrunās pašvaldības un valsts institūciju vadītājus par metodes nozīmīgumu un tās pielietošanas iespējām Apmācības potenciālajiem Ģimeņu grupu konferenču vadītājiem tiek plānotas trīs dienas no 11 jūnija līdz 13 jūnijam Bauskas novada Sociālā dienesta telpās Metodes galvenais mērķis ir nodrošināt bērna augšanu ģimeniskā vidē un nepieļaut bērna ievietošanu institūcijās Pēc apmācībām gan Bauskā gan Valmierā šī metode tiks pilotēta sociālajā darbā un līdz projekta beigām 2015 gada martam eksperte vadīs arī video konferences supervīzijas šo grupu vadītājiem lai pārliecinātos par metodes efektīvu īstenošanu un rezultātiem Vasaras mēnešos Bauskā un Valmierā plānotas divas nometnes kurās piedalīsies ģimeņu kas pakļautas kādam no sociālās atstumtības riskiem bērni ar vecākiem Nometņu laikā tiks nodrošināta iespēja attīstīt dažādas bērnu audzināšanas iemaņas un sniegts psiholoģisks atbalsts kā arī bērniem tiks piedāvātas dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas Tāpat tiks nodrošinātas aktivitātes vecākiem un viņu bērniem kopā lai uzlabotu viņu komunikācijas un sadarbības prasmes Nometnēs piedalīsies arī bērni ar invaliditāti Nometnēs tiks piesaistīti dažādi radošo darbnīcu speciālisti un lektori audzinātāji un citi speciālisti Irēna Kalniņa Projekta vadītāja The first six months have passed in the Project The development of supporting measures to include families with children who are at risk of social exclusion project No 2012 EEZ PP 1 MAC 150 008 that is financially supported by NGO funding sub programme of the European Economic Area Financial Mechanism The work with target groups in Bauska and Valmiera SOS Family Support Centres has been ensured by Project specialists social workers psychologists lawyers family assistants During the first six months 79 families have received support within the project The support group for women suffering from abuse in a family was started on 31st March The support group leaders are psychologists Ērika Pulkstene and Līga Lepse As the both specialists acknowledge positive changes in clients life perception are visible after the first group session they have become more opened and ready to change something their lives The group is attended by 6 women in average The support group for parents having children with disabilities started work on 4th April in Valmiera The group is attended by 6 parents in average and as the parents acknowledge the most important is exchange of information and experiences and support that they get from each other The group is lead by social worker Agita Dreiblate The next planned activity is the training seminar for Family Group Conference Method implementation that will be managed by an expert of this method Irina Hanasjuk from Murmansk Russia delegated by the project partner society SOS Children s Villages Norway It is planned that on 10th June the expert will address the leaders of municipality and state institutions about significance

  Original URL path: https://www.sosbernuciemati.lv/lv/ko-mes-daram/pabeigtie-projekti/projekts-atbalsta-pasakumu-attistiba-socialas-atstumtibas-riskam-palauto-gimenu-ar-berniem-ieklausanai-sabiedriba/jaunakas-aktivitates-projekta-atbalsta-pasakumu-attistiba-socialas-atstumtibas-riskam-paklauto-gimenu-ar-berniem-ieklausanai-sabiedriba/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Turpinās projekts „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā” : Projekts "Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā" : Pabeigtie projekti : Ko mēs darām : Mīlošu ģimeni katram bērnam!
  Skalbes un Valmierā atbalsta grupu vecākiem kuru bērni ir invalīdi apmācības plānotas martā vadītāja psiholoģe Anna Plisko Apmācībās aicināti piedalīties arī sociālo dienestu darbinieki jaunas zināšanas apgūs pavisam 20 cilvēki katrā grupā Pēc tam tiks uzsākts praktiskais darbs reizi mēnesī notiks atbalsta grupu nodarbības kur personas kurām nepieciešams atbalsts dalīsies savās problēmās un saņems atbalstu un stiprinājumu Nākamā plānotā aktivitāte projektā būs apmācība Ģimenes grupas konferenču metodes īstenošanā Šī metode apvieno ģimeni bērnu vai jaunieti un profesionāļus lai tie satiktos un izveidotu tālākās rīcības plānu kur svarīgs ir tieši paplašinātās ģimenes viedoklis atbalsts un atbildības uzņemšanās Šīs metodes galvenais mērķis ir nodrošināt bērna augšanu ģimeniskā vidē un nepieļaut bērna ievietošanu institūcijās Apmācību nodrošinās ārvalstu eksperts ko deleģēs projekta ārvalstu sadarbības partneris biedrība Norvēģijas SOS Bērnu ciemati Apmācībās būs aicināti piedalīties ne tikai sociālie darbinieki bet arī ar sociālā darba jomu tieši nesaistīti cilvēki kuri varētu savā kopienā vadīt šādas ģimeņu konferences jeb tikšanās Pēc apmācībām Ģimenes grupas konferenču metode tiks pilotēta sociālajā darbā Šāds modelis veicina pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanos un pašu ģimenes locekļu atbildības uzņemšanos par savu dzīvi mazina profesionālās sistēmas iejaukšanos ģimenes dzīvē un tiesībās Irēna Kalniņa Projekta vadītāja The project The development of supporting measures to include families with children who are at risk of social exclusion project No 2012 EEZ PP 1 MAC 150 008 that is financially supported by NGO funding sub programme of the European Economic Area Financial Mechanism is successfully implemented and the first planned activities are already realised The work with the target group in SOS Family Support Centres in Bauska and Valmiera is ensured by specialists social workers psychologists lawyers The target group of the project is attracted by municipality institutions Bauska County Social Service the project partner also by local schools kindergartens and other institutions In January and February 61 family already receive social services The training seminars for family assistants were carried out on the 19th and 20th February in Bauska and now four family assistants two in Bauska two in Valmiera will support families with children to improve their social skills The training course for support group leaders who will lead the group for women suffering from abuse in family in Bauska is also kicked off the 27th and 28th of February teacher psychologist Inese Ruka Crisis and consultation centre Skalbes In Valmiera the training course will be organised for group leaders who will ensure support for parents having disabled children the course is planned in the middle of March teacher psychologist Anna Plisko The Social Service specialists are invited to participate in this course totally 20 specialists in each group will acquire new knowledge After the training course practical work will begin once a month the support group activities will be organised where persons needing support will share their problems and receive support and strengthening The next planned activity is the training seminar for Family Group Conference Method implementation This method unify the family a child or teenager and professionals to meet together and develop the further plan

  Original URL path: https://www.sosbernuciemati.lv/lv/ko-mes-daram/pabeigtie-projekti/projekts-atbalsta-pasakumu-attistiba-socialas-atstumtibas-riskam-palauto-gimenu-ar-berniem-ieklausanai-sabiedriba/turpinas-projekts-atbalsta-pasakumu-attistiba-socialas-atstumtibas-riskam-paklauto-gimenu-ar-berniem-ieklausanai-sabiedriba/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Atklāj projektu „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā” : Projekts "Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā" : Pabeigtie projekti : Ko mēs darām : Mīlošu ģimeni katram bērnam!
  pasākuma programmai dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta ideju mērķiem plānotajiem pasākumiem partneru Norvēģijas SOS Bērnu ciemati un Bauskas novada pašvaldības iestāde Bauskas novada Sociālais dienests iesaisti projekta sagaidāmajiem rezultātiem esošo sadarbību ar Bauskas pašvaldību Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas sniegtais atbalsts ģimenēm ar bērniem pašvaldībā ir tiešām svarīgs Arī šī projekta līdzfinansējumu 10 tai skaitā mantiskais ieguldījums nodrošina Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija sadarbībā ar Norvēģijas partnerorganizāciju pašvaldību līdzekļi 78 000 latu vērtā projekta aktivitāšu īstenošanā netiks ieguldīti bet tiešie labuma guvēji būs Bauskas novadā un Valmieras pilsētā dzīvojošās sociālās atstumtības riskam pakļautās ģimenes ar bērniem Priecājāmies dzirdēt labus vārdus par savstarpējo sadarbību darba novērtējumu un nepieciešamību Bauskas novada iedzīvotājiem Uzmundrināja domes deputātu Initas Nagņibedas un Dairas Jātnieces laba vēlējumi šī projekta sekmīgai īstenošanai un ieteikumi tālākam darbam Ar projekta aprakstu un prezentāciju varat iepazīties šeit Projektu finansiāli atbalsta Islande Lihtenšteina un Norvēģija Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu NVO fonds lasiet šajā linkā Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa http www sif lv EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā http www eeagrants lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa http www eeagrants org Papildus informācijai IRĒNA KALNIŅA Projekta vadītāja Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija Mob 371 29467248 e pasts irena kalnina sosbca lv Today the Project The development of supporting measures to include families with children who are at risk of social exclusion inception informative seminar was held in Bauska Representatives of the Project steering team partner institutions local education department municipality deputies and other interested in persons gathered in the Bauska County Social Service Project steering team was represented by the Head of the Board of the Association SOS Children s Villages Latvia Māra Bite Association s National Director Ilze Paleja Director of Īslīce SOS Children s Village Gatis Matulēvičs and project working teams from Bauska and Valmiera Project partners were represented by Iveta Kubliņa head of Bauska County Municipality institution Bauska County Social Service and team of social workers working in town and rural areas The Bauska Municipality was represented by Social and Health Matters Committee deputies and head of Education Department Thanks to everybody for co operation The seminar was held in time when the whole country is still under the shade of recent tragedy in Zolitūde Rīga that was a big shock and terrific emotional experience for us all This sorrowful incident reminds us once again to appraise our values action and assess more support from people around that is important not only within the tragic moments but also in normal everyday s life Accordingly the seminar s agenda participants were introduced to the Project idea aims planned activities partners involvement SOS Children s Villages Norway and Bauska County Municipality institution Bauska County Social Service expected project results and present collaboration with Bauska Authority Support for families with children provided by Association SOS Children s Villages Latvia is really important in municipality Co financing of this project 10 including contribution in kind is ensured by Association in collaboration with Norwegian partner organisation Bauska Municipality finances will

  Original URL path: https://www.sosbernuciemati.lv/lv/ko-mes-daram/pabeigtie-projekti/projekts-atbalsta-pasakumu-attistiba-socialas-atstumtibas-riskam-palauto-gimenu-ar-berniem-ieklausanai-sabiedriba/atklaj-projektu-atbalsta-pasakumu-attistiba-socialas-atstumtibas-riskam-paklauto-gimenu-ar-berniem-ieklausanai-sabiedriba/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Darbu uzsācis projkets „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā” : Projekts "Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā" : Pabeigtie projekti : Ko mēs darām : Mīlošu ģimeni katram bērnam!
  kompleksie psihosociālā atbalsta pasākumi krīzes situācijā Psihosociālo darbu ar ģimenēm nodrošinās divi sociālie darbinieki attiecīgi viens Bauskā viens Valmierā Aktivitātes ietvaros plānots arī sagatavot 4 ģimenes asistentus un piedāvāt šādu pakalpojumu ģimenēm Bez tam Projekts nodrošinās atbalsta grupu nodarbības psihologa pakalpojumus kā arī mērķa grupas konsultēšanu juridiskos jautājumos Vasarā tiks organizētas nometnes sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm ar bērniem Projektu finansiāli atbalsta Islande Lihtenšteina un Norvēģija Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu NVO fonds lasiet šajā linkā Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa http www sif lv EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā http www eeagrants lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa http www eeagrants org Papildus informācijai IRĒNA KALNIŅA Projekta vadītāja Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija Mob 371 29467248 e pasts irena kalnina sosbca lv The new project The development of supporting measures to include families with children who are at risk of social exclusion project No 2012 EEZ PP 1 MAC 150 has been launched in Bauska County and Valmiera City that is financially supported by NGO funding sub programme of the European Economic Area Financial Mechanism and that is implemented by Association SOS Children s Villages Latvia in partnership with society SOS Children s Villages Norway and Bauska County Municipality institution Bauska County Social Service Time of project implementation is from November 2013 to April 2015 The project aim is to develop basic social services for the disadvantaged families with children thereby contributing to their social inclusion promoting their prosperity and respect of their human rights and strengthening democratic values and reducing social inequalities in society The target group of this Project will be 100 families 50 in Bauska and 50 in Valmiera with children under the risk of social exclusion totally 200 children from disadvantaged families The main planned project activities are first development of innovative

  Original URL path: https://www.sosbernuciemati.lv/lv/ko-mes-daram/pabeigtie-projekti/projekts-atbalsta-pasakumu-attistiba-socialas-atstumtibas-riskam-palauto-gimenu-ar-berniem-ieklausanai-sabiedriba/27400/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Tiks atklāts projekts "Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu bērniem iekļaušanai sabiedrībā" : Projekts "Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā" : Pabeigtie projekti : Ko mēs darām : Mīlošu ģimeni katram bērnam!
  ģimeņu stiprināšanas programmas vadītāja Sandra BRAUNERE informācija par Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumentu un tā programmu NVO fonds Projekta ideju mērķiem plānotiem pasākumiem partneru Norvēģijas SOS Bērnu ciemati un Bauskas novada pašvaldības iestāde Bauskas novada Sociālais dienests iesaisti sagaidāmajiem rezultātiem esošo sadarbību ar Bauskas pašvaldību 12 00 Vārds Bauskas novada domes izglītības un kultūras iestāžu pārstāvjiem 12 15 Jautājumi un atbildes informācija mediju pārstāvjiem 12 30 Kafijas pauze Projektu finansiāli atbalsta Islande Lihtenšteina un Norvēģija Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu NVO fonds lasiet šajā linkā Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa http www sif lv EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā http www eeagrants lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa http www eeagrants org IRĒNA KALNIŅA Projekta vadītāja Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija Mob 371 29467248 e pasts irena kalnina sosbca lv Inception of the Project The development of supporting measures to include families with children who are at risk of social exclusion The Project inception informative seminar and presentation 26th November 2013 in Bauska County Social Service Rūpniecības iela 7 2nd floor AGENDA 11 00 Iveta Kubliņa Head of Bauska County Social Service speech and information about the social situation in the County Project necessity 11 15 Ilze Paleja Association SOS Children s Villages Latvia National Director information about Association s work including Vidzeme and Zemgale regions 11 30 Sandra Braunere Association s Family Strengthening Programme manager Irēna Kalniņa Project coordinator information about the European Economic Area Financial Mechanism and its programme NGO funding Project idea aims planned activities partners involvement SOS Children s Villages Norway and Bauska County Municipality institution Bauska County Social Service expected results present collaboration with Bauska Authority 12 00 The floor given to deputies of Bauska County Council Social and Health Matters Committee 12 15 Discussions information for mass media representatives 12 30

  Original URL path: https://www.sosbernuciemati.lv/lv/ko-mes-daram/pabeigtie-projekti/projekts-atbalsta-pasakumu-attistiba-socialas-atstumtibas-riskam-palauto-gimenu-ar-berniem-ieklausanai-sabiedriba/tiks-atklats-projekts-atbalsta-pasakumu-attistiba-socialas-atstumtibas-riskam-paklauto-gimenu-berniem-ieklausanai-sabiedriba/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Labas profesionālās prakses rekomendācijas: vardarbīga uzvedība pusaudžu ārpusģimenes aprūpes centros: novēršana un rīcība : 2015 : Informatīvie materiāli : Ko mēs darām : Mīlošu ģimeni katram bērnam!
  Citi ziedojumu veidi Draugu klubs Uzņēmumu atbalsts Brīvprātīgo atbalsts Nodokļu atlaides Sasildi sirdi Labas profesionālās prakses rekomendācijas vardarbīga uzvedība pusaudžu ārpusģimenes aprūpes centros novēršana un rīcība Bērnu un jauniešu aprūpe Ciemati Jauniešu māja Atbalsts ģimenēm ar bērniem Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centrs Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centrs Bauskas SOS ģimeņu atbalsta centrs Nometnes Nometnes sēru pārvarēšanai bērniem kuri pārdzīvojuši tuvinieka zaudējumu Aktuālie projekti Projekts Aprūpes speciālistu apmācība Pabeigtie projekti Projekts

  Original URL path: https://www.sosbernuciemati.lv/lv/ko-mes-daram/informativie-materiali/2015/labas-profesionalas-prakses-rekomendacijas-vardarbiga-uzvediba-pusaudzu-arpusgimenes-aprupes-centros-noversana-un-riciba/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive





archive-lv.com, 2018-01-20