archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » S » SKRUNDASNOVADS.LV

Total: 600

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Skrundas novads
  Sadraudzība Brīvie dzīvokļi Karoga izkāršanas datumi Atklāts konkurss Pēc PIL 8 panta Procesā Realizēti Nākotnē Pakalpojumi E pakalpojumi Iesniegumi Aktualitātes Izglītības iestādes Projekti Normatīvie akti Domes sēdes Skrundas novada domes 2015 gada 30 decembra sēde 05 01 2016 11 32 21 Sēdes protokols Nr 19 Sēdes aud ioieraksts Komentāri Šobrīd nav izveidots neviens komentārs 1 Nākamā lapa Pievienot komentāru Vārds Atcerēties mani Ievadiet drošības kodu Komentārs Atlikušo simbolu skaits Powered

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/domes_sedes.php?fn_mode=comments&fn_id=2734 (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Skrundas novads
  Finanšu nod vad I Muceniece 292 2 Par Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstu apstiprināšanu 2016 gadam Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod vad I Muceniece 293 3 Par Skrundas novada attīstības programmas 2014 2020 gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod vad Z Eglīte 294 4 Par konceptuālu atbalstu galvojuma piešķiršanai SIA Skrundas komunālā saimniecība kanalizācijas vada izbūves projektam Skrundas pilsētā Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 295 5 Par Skrundas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Pašvaldības izpilddirektors G Putniņš 296 6 Par kritēriju apstiprināšanu grants seguma ceļu būvniecībai vai pārbūvei Skrundas novadā Attīstības komitejas sēdē Projektu vad G Rubežniece Zute 297 7 Par īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D Buķele 298 8 Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts atradnei Munčukalns III iecirknis Skrundas pagastā Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Skrundas būvvaldes vad K Dzenis 299 9 Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles atcelšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D Buķele 300 10 Par adreses piešķiršanu ēkai Noliktavas ielā 7 Skrundā Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec N Danenbergs 301 11 Par zemes vienības Kaltenieki Raņķu pagastā Skrundas novadā dalītā zemes lietošanas mērķa noteikšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec N Danenbergs 302 12 Par saimniecības Ragāres Rudbāržu pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec N Danenbergs 303 13 Par dzīvojamās mājas Dārza ielā 6 Skrundā Skrundas novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai un īres maksas noteikšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D Buķele 304 14 Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 305 15 Par īres līgumu pārslēgšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 306 16 Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvojamo platību Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 307 17 Par dzīvokļa maiņu Apvienotajā komiteju

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/domes_sedes.php?fn_mode=fullnews&fn_id=2735 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  2016 gadam Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod vad I Muceniece 293 3 Par Skrundas novada attīstības programmas 2014 2020 gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod vad Z Eglīte 294 4 Par konceptuālu atbalstu galvojuma piešķiršanai SIA Skrundas komunālā saimniecība kanalizācijas vada izbūves projektam Skrundas pilsētā Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 295 5 Par Skrundas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Pašvaldības izpilddirektors G Putniņš 296 6 Par kritēriju apstiprināšanu grants seguma ceļu būvniecībai vai pārbūvei Skrundas novadā Attīstības komitejas sēdē Projektu vad G Rubežniece Zute 297 7 Par īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D Buķele 298 8 Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts atradnei Munčukalns III iecirknis Skrundas pagastā Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Skrundas būvvaldes vad K Dzenis 299 9 Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles atcelšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D Buķele 300 10 Par adreses piešķiršanu ēkai Noliktavas ielā 7 Skrundā Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec N Danenbergs 301 11 Par zemes vienības Kaltenieki Raņķu pagastā Skrundas novadā dalītā zemes lietošanas mērķa noteikšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec N Danenbergs 302 12 Par saimniecības Ragāres Rudbāržu pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec N Danenbergs 303 13 Par dzīvojamās mājas Dārza ielā 6 Skrundā Skrundas novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai un īres maksas noteikšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D Buķele 304 14 Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 305 15 Par īres līgumu pārslēgšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 306 16 Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvojamo platību Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 307 17 Par dzīvokļa maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 308 18 Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/domes_sedes.php?fn_mode=comments&fn_id=2735 (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Skrundas novads
  Sadraudzība Brīvie dzīvokļi Karoga izkāršanas datumi Atklāts konkurss Pēc PIL 8 panta Procesā Realizēti Nākotnē Pakalpojumi E pakalpojumi Iesniegumi Aktualitātes Izglītības iestādes Projekti Normatīvie akti Domes sēdes Skrundas novada domes 2015 gada 26 novembra sēde 30 11 2015 15 36 33 Sēdes protokols Nr 18 Sēdes aud ioieraksts Komentāri Šobrīd nav izveidots neviens komentārs 1 Nākamā lapa Pievienot komentāru Vārds Atcerēties mani Ievadiet drošības kodu Komentārs Atlikušo simbolu skaits Powered

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/domes_sedes.php?fn_mode=comments&fn_id=2678 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  pilsētas un Skrundas pagasta attīstības programmas 2016 2020 gadam un Skrundas novada pašvaldības aģentūras Sociālais dienests attīstības programmas 2016 2020 gadam apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod vad Z Eglīte 273 4 Par saistošo noteikumu Nr 9 2015 Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod vad I Freimane 274 5 Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola izsoles noteikumu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D Buķele 275 6 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Aizupji Rudbāržu pagastā Skrundas novadā zemes vienību sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec N Danenbergs 276 7 Par zemes ierīcības projekta lietas Dejas Nīkrāces pagastā Skrundas novadā apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec N Danenbergs 277 8 Par dzīvokļa Kuldīgas ielā 11 5 Skrundā Skrundas novadā uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec N Danenbergs 278 9 Par adrešu precizēšanu zemes vienībām Ceļmalas un Ventas Skrundas pagastā Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec N Danenbergs 279 10 Par zemes vienības Dižnoras Skrundas pagastā Skrundas novadā zemes lietošanas mērķa maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec N Danenbergs 280 11 Par

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/domes_sedes.php?fn_mode=fullnews&fn_id=2667 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  cilvēka uzturēšanās maksas noteikšanu Valtaiķu aprūpes namā Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod vad I Muceniece 271 2 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā Apvienotajā komiteju sēdē Nodokļu administratore A Kāpiņa 272 3 Par Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta attīstības programmas 2016 2020 gadam un Skrundas novada pašvaldības aģentūras Sociālais dienests attīstības programmas 2016 2020 gadam apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod vad Z Eglīte 273 4 Par saistošo noteikumu Nr 9 2015 Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod vad I Freimane 274 5 Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola izsoles noteikumu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D Buķele 275 6 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Aizupji Rudbāržu pagastā Skrundas novadā zemes vienību sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec N Danenbergs 276 7 Par zemes ierīcības projekta lietas Dejas Nīkrāces pagastā Skrundas novadā apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec N Danenbergs 277 8 Par dzīvokļa Kuldīgas ielā 11 5 Skrundā Skrundas novadā uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec N Danenbergs 278 9 Par adrešu precizēšanu zemes vienībām Ceļmalas un Ventas Skrundas pagastā Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec N Danenbergs 279 10 Par zemes vienības Dižnoras Skrundas pagastā Skrundas novadā zemes lietošanas mērķa maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec N Danenbergs 280 11 Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 281 12 Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 282 13 Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 283 14 Par dzīvojamās telpas maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 284 15 Par atteikumu no piešķirtajām dzīvojamās telpas īres tiesībām Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 285 16 Par sociālā dzīvokļa statusa

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/domes_sedes.php?fn_mode=comments&fn_id=2667 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  Sadraudzība Brīvie dzīvokļi Karoga izkāršanas datumi Atklāts konkurss Pēc PIL 8 panta Procesā Realizēti Nākotnē Pakalpojumi E pakalpojumi Iesniegumi Aktualitātes Izglītības iestādes Projekti Normatīvie akti Domes sēdes Skrundas novada domes 2015 gada 16 novembra ārkārtas sēde 16 11 2015 15 26 00 Sēdes protokols Nr 17 Sēdes aud ioieraksts Komentāri Šobrīd nav izveidots neviens komentārs 1 Nākamā lapa Pievienot komentāru Vārds Atcerēties mani Ievadiet drošības kodu Komentārs Atlikušo simbolu skaits

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/domes_sedes.php?fn_mode=comments&fn_id=2658 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  pārskati Sadraudzība Brīvie dzīvokļi Karoga izkāršanas datumi Atklāts konkurss Pēc PIL 8 panta Procesā Realizēti Nākotnē Pakalpojumi E pakalpojumi Iesniegumi Aktualitātes Izglītības iestādes Projekti Normatīvie akti Domes sēdes Skrundas novada domes 2015 gada 29 oktobra sēde 04 11 2015 16 49 47 Sēdes protokols Nr 16 Sēdes audioieraksts Komentāri Šobrīd nav izveidots neviens komentārs 1 Nākamā lapa Pievienot komentāru Vārds Atcerēties mani Ievadiet drošības kodu Komentārs Atlikušo simbolu skaits Powered

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/domes_sedes.php?fn_mode=comments&fn_id=2644 (2016-01-31)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-11-18