archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » S » SKRUNDASNOVADS.LV

Total: 600

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Skrundas novads
  uz jumts notekūdeņu novadīšanas sistēma un pandusa izbūve pie ieejas skolā Renovācijas darbus veica SIA Uzars celtniecība Būvuzraudzību veica SIA Buit EX Publicitāti nodrošināja SIA Skrundas TV ERAF finansējums 100 Skrundas novada pašvaldība nodrošina Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolas skolas ēka renovācija Nr 2010 0023 3DP 3 1 3 3 1 09 IPIA VIAA 025 Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolā rehabilitācijas centrā ir paveikti lielākā daļa no plānotajiem darbiem Skolas ēkas renovācijas laikā tika konstatēti darbi kas vēl jāveic lai nodrošinātu projekta ilgtspēju Pavasarī tiks izbūvēta zibens aizsardzība lietus ūdens novadīšanas sistēma pie skolas galvenās ieejas un grunts seguma nomaiņa zem betonbruģa seguma Projekta īstenošanas vieta Rudbāržu sanatorijas internātpamatskola Rudbāržu pag Skrundas novads Projekta ilgums 18 mēneši Kopīgās attiecināmās izmaksas 98392 00 LVL ERAF finansējums 85 83633 00 LVL Skrundas novada pašvaldības finansējums 15 14759 00 LVL 19 01 2010 Rīgā tika parakstīta vienošanās par Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolas skolas ēka renovācija Nr 2010 0023 3DP 3 1 3 3 1 09 IPIA VIAA 025 Lai nodrošinātu vispārējās speciālās pamatizglītības iestādes izglītojamo iespējas mācīties sevi pilnveidot mūsdienīgā skolā projekta ietvaros paredzēts visām skolas telpām klasēm kabinetiem koridoriem un palīgtelpām nomainīt logus durvis nomainīt skolas jumtu

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/rudbarzu_int_renovacija.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Skrundas novads
  novembrī noslēdza līgumu ar Valsts reģionālo attīstības aģentūru par projekta Speciālistu piesaiste Skrundas novadam Projekta ietvaros plānots sekmēt Skrundas novada pašvaldības administratīvo kapacitāti tādējādi uzlabojot Skrundas novada iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu kvalitāti Projekta mērķis ir piesaistīt publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošus 3 speciālistus Skrundas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanai eksperts Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības procesu vadītājs un psihologs Projekta ietvaros ar speciālistiem tiks slēgts darba līgums uz noteiktu laiku Projekta kopējās izmaksas sastāda 18500 00LVL kas ir 100 Eiropas Sociālā fonda finansējums Projekts Speciālistu piesaiste Skrundas novadam Nr 1DP 1 5 3 1 0 10 IPIA VRAA 061 ir noslēdzies 2011 gada janvārī Skrundas novada pašvaldībā darbu uzsāka 3 speciālisti Sandris Kuzmickis Informācijas tehnoloģiju IT pakalpojumu pārvaldības procesu vadītājs kods 252902 Inga Pumpuriņa Psihologs kods 26340 Daina Ābele Eksperts kods 242210 2011 gada decembrī Skrundas novada pašvaldība noslēdza vienošanos par darba līguma nosacījumu grozīšanu kur darba līgums visiem 3 speciālistiem tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku līdz 31 12 2012 Projekts tika realizēts Darbības programmas 2007 2013 gadam Cilvēkresursi un nodarbinātība prioritātē 1 5 Administratīvās kapacitātes stiprināšana pasākumā 1 5 3 Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana aktivitātē 1 5 3 1 Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem pilsētām un

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/proj_spec.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  atkritumu izgāztuvē Skrunda Projektā izvirzītie mērķi ir sasniegti izgāztuve Skrunda ir atbilstoši 2006 gada 13 jūnija MK noteikumu Nr 474 prasībām rekultivēta To apliecina arī Valts Vides Dienests veicot dokumentu pārbaudi un vietas apskati Izgāztuves platība bija 2ha bet pēc rekultivācijas darbu veikšanas ir kļuvusi tikai par aptuveni 1ha lielu uzbērumu kas sevī glabā apmēram 85 tūkstošus sadzīves atkritumus Skrundas novada pašvaldība turpina realizēt Kohēzijas fonda projektu Sadzīves atkritumu izgāztuves Skrunda rekultivācija Skrundas pilsētā ar lauku teritoriju 62297 1445 VPP Sadzīves atkritumu izgāztuves Skrunda rekultivācijas projektā Skrundas novada pašvaldībā ir veikti puse no noteiktajiem būvdarbu apjomiem Projekta rezultātā tiks rekultivēta 2ha lielā izgāztuve Skrunda samazinot vides piesārņojumu t sk arī grunts un gruntsūdeņu piesārņojumu Atkritumu izgāztuve ir sastumta paugurā un iespēju robežās saspiesta veicot virsējo atkritumu šķirošanu un nogādāšanu pārstrādes punktos Atkritumu kaudze vēl tiks pārklāta ar izlīdzinošo grunts slāni aptuveni 0 1m biezumā māla aizsargslāni aptuveni 0 5m un auglīgo gruntsslāni aptuveni 0 2m pēc tam to apzaļumojot Rekultivācijas beigās tiks izveidoti 3 5 monitoringa urbumi un sagatavota monitoringa programma Bet ņemot vērā sliktos laika apstākļus darbi objektā ir apturēti Ap slēgto izgāztuvi tiks izveidota novadgrāvju sistēma kas pazeminās gruntsūdens līmeni zem izgāztuves kā arī uztvers lietus ūdeņus kas

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/proj_sadzives_atkr.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Skrundas novads
  arī projekta publicitāte Projekta ietvaros paredzēta daļas no skvēra rekonstrukcija izbūvējot vides elementu pulksteni Laika upe labiekārtojot apkārtni ap izbūvēto tēlu Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 20000 00 no tām 90 Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums 10 Skrundas novada pašvaldības līdzfinansējums Pievienotās vērtības nodoklis LVL 4400 00 apmērā ir projekta neattiecināmās izmaksas Projekta īstenošana no 2011 gada 11 novembra līdz 2012 gada 31 decembrim Projekta hronoloģija 2011 gada decembris noslēgts

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/proj_skvera_rekonstrukcija.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  15 decembrī Skrundas novada pašvaldība un Valsts izglītības attīstības aģentūra noslēdza līgumu par projekta Izglītības iestāžu informatizācija realizāciju Projekta ietvaros ir plānots iegādāties 30 stacionāros datorus 8 portatīvos datorus 4 multimediju tehnikas un attīstīt 4 lokālos datortīklus Projekta aktivitātes tiek īstenotas pēc MK 2008 gada 5 augusta noteikumiem Nr 649 Noteikumi par darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi papildinājuma 3 2 2 1 2 apakšaktivitāti Izglītības iestāžu informatizācija Projektā ir iesaistītas

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/proj_izgl.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  tālrunis 371 63331290 Lietvede tālrunis 371 63331249 Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos tālrunis 371 63331287 Skrundas vidusskolas maksas pakalpojumi Piedāvātās programmas Pamatizglītības programma Matemātikas dabaszinību un tehnikas virziena programma matemātika informātika Vispārizglītojošā virziena programma franču valoda Humanitārā un sociālā virziena programma valodas Pulciņi Meiteņu vokālie ansambļi un zēnu 1 4 kl vokālais ansamblis Vokālā studija Tautas deju kolektīvi Skolas teātris Lietišķās mākslas un rokdarbu pulciņi Skolas avīze Galda hokejs Kokapstrādes pulciņš

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/skrundas_vsk.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  izstāde teritorijā Ziemsvētku uzvedums ģimenēm koncerts māmiņām Mātes dienā koncerts vecvecākiem pavasarī izlaiduma grupu koncerts un ekskursija maijā piedalīšanās novadu organizāciju un valsts akcijās izstādēs iestādes teritorijas oriģināla noformēšana svētkos un pasākumos kolektīva svētku brīži un darbinieku apaļu jubileju atzīmēšana pieredzes ekskursija un teātra apmeklējums Vēsture Skrundas bērnudārzs tika atvērts 1951 gadā Lielā ielā 4 divstāvu koka ēkā Sākumā darbojas tikai viena jaukta vecuma bērnu grupa vēlāk izveido divas bērnudārza grupas Ar laiku tika nodibināta mazbērnu novietne turpat blakus Tirgus ielā 3 Iestādes nosaukums Bērnudārzs mazbērnu novietne Pirmās iestādes vadītājas Balabka Zinaīda Gāže No 1953 1955 gadam vadītājas amatu pilda Gaida Veršūna Vēl iestādi vadījušas Benita Drozdova Maiga Ādmine No 1962 1974 gadam par iestādes vadītāju strādā Dzidra Kārkliņa No 1974 gada līdz 2009 gada 30 jūnijam iestādi vada Zinaīda Kolerte Laika gaitā vairākkārt tika mainīts iestādes nosaukums 1967 gadā sakarā ar valdības lēmumu Apvienotā bērnu iestāde 1996 gadā Skrundas bērnudārzs 2000 gadā pamatojoties uz LR Izglītības likumu Skrundas pirmsskolas izglītības iestāde 1977 gada 2 augustā vadītājas Zinaīdas Kolertes vadībā iestāde uzsāk darbu jaunajā ēkā Saldus ielā 15 Jaunais nosaukums Skrundas bērnudārzs mazbērnu novietne Darbojas 6 bērnu grupas 2 mazbērnu un 4 bērnudārza grupas Audzēkņu ir ļoti daudz 164 uzņemtie bet rindā gaida 160 Iestāde realizē pirmsskolas izglītības programmu kods 0101 11 11 Mācību un audzināšanas process norit rotaļu veidā Iestādē strādā 16 pedagogi un 16 pārējie darbinieki Katru gadu skolas 1 klase sagaida 30 40 mūsu pirmsskolas izglītības iestādes absolventus Varam lepoties ar savu himnu ko komponists Didzis Rijnieks uzstāšanās reizē dāvāja mūsu bērnudārzam Bērnudārzā gūtās sporta dziedāšanas muzicēšanas dejošanas un mākslinieciskās darbības prasmes bērni tālāk ar labām sekmēm attīsta mūzikas skolā sporta skolā un dažādos interešu pulciņos Iestāde ir izmantojusi iespēju piedalīties KNHM projektos 2006 2007 mācību gadā tika atbalstīts projekts laukumu labiekārtošanai bet 2007 2008 mācību gadā

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/liepziedins.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  pils22 inbox lv Skolas devīze Izmainīt to ko var izmainīt pieņemt to ko nevar izmainīt un atšķirt vienu no otra Piedāvātās programmas Pamatizglītības pirmā posma 1 6 klasei izglītības programma kods 11011111 Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu kods 01011111 Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu kods 21011811 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem kods 21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem kods 21015811 Interešu izglītība Radošā darbnīca Strops Angļu

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/jaunmuizas_psk.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-11-19