archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » S » SKRUNDASNOVADS.LV

Total: 600

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Skrundas novads
  Projektā paredzētas šādas aktivitātes tehniskā projekta izstrāde tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana topogrāfiskā uzmērīšana būvprojekta ekspertīze Liepu ielas rekonstrukcija autoruzraudzība un būvuzraudzība objekta būvniecības laikā kā arī projekta publicitāte Projekta ietvaros paredzēta Liepu ielas posma 0 380 km garumā rekonstrukcija atjaunojot posmu asfaltbetona segumā un atrisinot lietus ūdens novadīšanu Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 69 672 13 no tām 90 Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums 10 Skrundas novada pašvaldības līdzfinansējums Pievienotās

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/proj_liepu_iela.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Skrundas novads
  šādas aktivitātes tehniskā projekta izstrāde tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana topogrāfiskā uzmērīšana būvprojekta ekspertīze Liepu ielas rekonstrukcija autoruzraudzība un būvuzraudzība objekta būvniecības laikā kā arī projekta publicitāte Projekta ietvaros paredzēta daļas no Jubilejas ielas rekonstrukcija izbūvējot ielu un ietves cementbetona bruģa segumā izbūvējot autostāvvietas kā arī atrisinot lietus ūdens novadīšanu un izbūvējot apgaismojumu Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 53052 78 no tām 90 Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums 10 Skrundas novada

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/proj_jubilejas_iela.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  sekmējot Skrundas novada ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajā dzīvē Projektā paredzētas šādas aktivitātes tehniskā projekta izstrāde topogrāfiskā uzmērīšana tehniskā apsekošanas atzinuma sagatavošana būvprojekta ekspertīze estrādes rekonstrukcija un parka teritorijas labiekārtošana autoruzraudzība un būvuzraudzība objekta būvniecības laikā kā arī projekta publicitāte Projekta ietvaros paredzēta estrādes ēkas pilnīga rekonstrukcija skatītāju zonas pārbūve ieklājot bruģakmens segumu un atjaunojot soliņus kā arī izbūvējot kāpnes un labiekārtojot parka teritoriju un ierīkojot apgaismojumu Projekta kopējās

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/proj_estrade.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Skrundas novads
  Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par Kohēzijas fonda vadību kā arī uz Atbildīgās iestādes 2012 gada 27 Jūlija lēmumu Nr 600 par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesniegumu Sadzīves atkritumu izgāztuves Sniedzes 62828 1251 PPV Rudbāržu pagastā Skrundas novadā monitoringa sistēmas izveide identifikācijas Nr 3DP 3 5 1 2 1 12 IPIA VARAM 019 Skrundas novada pašvaldība ir uzsākusi projekta realizāciju Sadzīves atkritumu izgāztuves Sniedzes 62828 1251 PPV Rudbāržu pagastā Skrundas novadā monitoringa sistēmas izveide Projekta mērķis ir monitoringa sistēmas izveide nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un pēcrekultivācijas monitoringu Projektā monitoringu veica SIA Virides par kopējo summu LVL 1900 10 Ievietots 27 04 2013 Tiek realizēts projekts Sadzīves atkritumu izgāztuves Sniedzes 62828 1251 PPV Rudbāržu pagastā Skrundas novadā monitoringa sistēmas izveide 2013 gada janvārī pamatojoties uz Ministru kabineta 2008 gada 30 jūnija noteikumiem Nr 490 Noteikumi par darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi papildinājuma 3 5 1 2 1 apakšaktivitāti Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par Kohēzijas fonda vadību kā arī uz Atbildīgās iestādes 2012 gada 27 Jūlija lēmumu Nr 600 par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesniegumu Sadzīves atkritumu izgāztuves Sniedzes 62828 1251 PPV Rudbāržu

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/proj_sniedzes.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  24 maija noteikumu Nr 408 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projekta atklāta konkursa Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā noslēdza līgumu par projekta Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā ar identifikācijas Nr KPFI 13 1 26 Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana veicot gaismekļu nomaiņu Skrundas novada pašvaldības ielās Skrundā Kalēju ielā O Kalpaka ielā Parka ielā Ziedu ielā Smilšu ielā

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/proj_siltumnicefekts.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds Projekts tika realizēts līdz 2010 gada 31 decembrim Projekta mērķis bija jaunu alternatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšana Skrundas pašvaldībā renovējot un modernizējot aprūpes centru pielāgojot pašvaldības īpašumā esošo ēku jaunu sociālo pakalpojumu sniegšanai Projekta ietvaros tika rekonstruēta pašvaldībai piederoša ēka un pielāgota alternatīvo pakalpojumu sniegšanai Papildus ēkā tika aprīkotas un modernizētas centra telpas ar mēbelēm elektroprecēm un citu inventāru trenažieri novusa galds un galda teniss masāžas

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/proj_altern.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  vietējo rīcības grupu biedrību Darīsim paši un LAD Lauku atbalsta dienests Projektam finansējums tika piešķirts no ELFLA Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas nodrošinot bērnu personu ar funkcionālajiem traucējumiem un pensijas vecuma personu sociālās aprūpes sociālo prasmju attīstības izglītošanas un lietderīgas un kreatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas attīstot Skrundas novadā alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību Skrundas alternatīvajā aprūpes centrā Projekta ietvaros tika iegādāti sekojoši pamatlīdzekļi

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/proj_altern_apr.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  modernizējot un pilnveidojot skolu materiāli tehnisko bāzi nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs un matemātikā īstenošanu ir sasniegts 1 aktivitātē Telpu renovācija Lai projekta mērķa grupa kvalitatīvi un efektīvi spētu mācību procesā izmantot aktivitātes Nr 2 ietvaros iegādāto inventāru tika veikti prioritāro mācību priekšmetu kabinetos renovācijas darbi grīdas segumu maiņa durvju nomaiņa sienu un griestu remonts gaismas ķermeņu maiņa elektroinstalācijas un ventilācijas sistēmas maiņa ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu atjaunošana ugunsdrošības sistēmas uzstādīšana Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mācību procesa apguvi papildus dabaszinātņu kabinetiem ir veikti renovācijas darbi trijās laboratoriju telpās 2 aktivitātē Informācijas tehnoloģiju programmatūras un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Aprīkotas un uzstādītas 25 darbavietas darbam ar datoru Iegādātas interaktīvās tāfeles serveris programmatūras printeris daudzfunkcionālās ierīces datortehnikas pārvietošanas ierīces prioritāro priekšmetu mācību vielu apguvei nepieciešamie mērinstrumenti modeļi vielas trauki ierīces iekārtas un preparāti u c 3 aktivitātē Mēbeļu iegāde un uzstādīšana Lai nodrošinātu esošā inventāra aktivitāte Nr 2 uzglabāšanu pilnvērtīgu un ērtu izmantošanu aktivitātes ietvaros ir aprīkotas prioritāro mācību priekšmetu klases ar standartiem atbilstošiem skolēnu soliem skolotāju galdiem ķīmijas bioloģijas un fizikas mācību programmu laboratorijas galdiem mācību aprīkojuma un vielu glabāšanai nepieciešamiem skapjiem un citām mēbelēm projekta ilgtspējas nodrošināšanai 4 aktivitāte Mācību materiālu bibliotēku un mācību video fondu pilnveide Lai efektīvi realizētu mācību programmu un izmantotu iegādāto mācību inventāru prioritāro mācību priekšmetu nodrošināšanai ir iegādāta mācību literatūra Skrundas novada pašvaldība un Skrundas vidusskola pateicas par sadarbību Valsts izglītības attīstības aģentūrai projekta realizācijā 2010 gada 24 Septembrī tieši Skrundas vidusskolas 60 gadu priekšvakarā projekta Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Skrundas 1 vidusskolā 2009 0032 3DP 3 1 3 1 0 08 IPIA VIAA 007 ietvaros notika dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Matemātikas kabinetā Digitālās informācijas apstrādes sistēma matemātikas skolotājam ar interaktīvo tehnoloģiju risinājumu un datu kameru DIAS M ID Fizikas kabinetā Digitālās informācijas apstrādes sistēma fizikas skolotājam

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/kvalit_dabasz.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-11-22