archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » S » SKRUNDASNOVADS.LV

Total: 600

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Skrundas novads
  valsts nodeva EUR 14 00 apmērā Nepieciešamie dokumenti 1 Abu personu pases 2 Vecāku aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauja ja viena no personām kas vēlas doties laulībā ir nepilngadīga 3 Personām kuras agrāk bijušas citā laulībā laulības šķiršanas apliecība izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta tiesas spriedums izraksts vai izziņa no laulības reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu bijušā laulātā miršanas apliecība ja persona ir atraitne vai atraitnis 4 Ārvalstniekam papildus minētajiem dokumentiem jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegta apliecība ar tulkojumu latviešu valodā par to ka viņam viņai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā ja starptautiskajos līgumos kuru apstiprinājusi Saeima nav noteikts citādi Ārzemnieka tiesības noslēgt laulību nosaka Civilstāvokļa aktu likuma VII nodaļas 18 pants Valsts nodeva laulību reģistrācijai EUR 14 00 noteikta Ministru kabineta 24 09 2013 noteikumos Nr 906 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu No valsts nodevas atbrīvoti pirmās un otrās grupas invalīdi personas kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām uzrādīt dokumentu Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi apstiprināti domes sēdē 2014 gada 27 februārī sēdes prot Nr 3 Nr p k Pakalpojums EUR t sk PVN 1 Laulības reģistrācija 1 1 Svinīga laulības reģistrācija Skrundas novada iedzīvotājiem 14 22 1 2 Svinīga laulības reģistrācija citu novadu iedzīvotājiem 28 44 1 3 Svinīga laulības reģistrācija citā piemērotā vietā Skrundas novada administratīvajā teritorijā pēc pieprasījuma un savstarpēji vienojoties 71 14 2 Laulību jubileju un citu svinīgu ceremoniju sagatavošana un vadīšana 14 22 Laulības reģistrāciju nosaka Civilstāvokļa aktu likuma 01 01 2013 III nodaļa Atkārtota civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu izsniegšana Lai saņemtu civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu ieinteresētā persona iesniedz vai nosūta elektroniski vai pa pastu Dzimtsarakstu nodaļai iesniegumu Iesnieguma veidlapu iespējams saņemt Dzimtsarakstu nodaļā vai LEJUPIELĀDĒT ŠEIT Nepieciešamie dokumenti 1 Iesniegums un ieinteresētās personas pase vai ID karte 2 Tiesu izmeklēšanas iestāžu dzimtsarakstu nodaļas iesniegums ja nepieciešams izsniegt civilstāvokļa akta reģistra kopiju 3 Skrundas novada domes kases čeks par valsts nodevas samaksu Ja iesniegums saņemts pa pastu ne vēlāk kā mēneša laikā no tā saņemšanas dienas apliecību vai izziņu nosūta dzimtsarakstu nodaļai pēc pieprasītāja norādījuma paziņojot par to iesniedzējam Ja iesniegums saņemts elektroniski dokumentu var saņemt 3 dienu laikā Par atkārtotas apliecības izsniegšanu valsts nodeva ir EUR 7 00 kas samaksājama Skrundas novada domes kasē Atkārtota civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu izsniegšanu nosaka Civilstāvokļa aktu likums 01 01 2013 MK noteikumi Nr 761 03 09 2013 Vārda un vai uzvārda maiņa Vārdu vai uzvārdu var mainīt 15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis nepilsonis vai persona kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss ja pastāv viens no šādiem iemesliem vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu Vārds kurš reģistrā ierakstīts pirmais uzskatāms par pamatvārdu persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu ja tas nav izdarīts šķirot laulību vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu personai mainīts dzimums viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/dzimtsarakstu_nodala.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Skrundas novads
  1 Novada domes sēdes lēmums izraksts no sēdes protokola 0 71 Domes sekretāre 2 Atkārtots izraksts no domes sēdes protokola 1 42 Domes sekretāre 3 Raksturojumi rekomendācijas 1 42 Struktūrvienības vadītājs 4 Dokumenti par nekustamo īpašumu 4 27 par 1 eksemplāru Zemes ierīkotājs nodokļu administratore 5 Izziņas par dzīvesvietu un ģimenes sastāvu par lauksaimniecībā izmantojamo zemi par nodokļu maksājumiem par izpeļņu no pašvaldības arhīva citi pašvaldības izstrādātie dokumenti 0 71 0 71 0 71 0 71 1 42 par 1 lapu 0 71 Administratīvās nodaļas vadītāja Nodokļu administratore Nodokļu administratore Grāmatvede Atbildīgais par arhīvu darbinieks Attiecīgais darbinieks 6 Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas kuras vēlas saņemt dokumentus 7 Nodeva pilnā apmērā tiek iekasēta pirms dokumenta izsniegšanas 8 No nodevas maksāšanas atbrīvotas valsts pārvaldes institūcijas politiski represētās personas I un II grupas invalīdi pensionāri 9 No 1 un 2 punktā norādītas nodevas atbrīvotas fiziskās un juridiskās personas par kurām pieņemts sēdes lēmums 10 Nodeva samaksājama pašvaldības kasē par maksājumu tiek izsniegta kvīts 11 Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības budžetā Saistošie noteikumi Nr 18 2013 Grozījumi 2010 gada 22 jūnija saistošajos noteikumos Nr 14 2010 Nodeva par Skrundas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu Apstiprināti ar Skrundas

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/nodeva.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  pie autoceļa Skrunda Aizpute un pie mums var ērti nokļūt no Skrundas Aizputes Kuldīgas Liepājas un Rīgas Autobusu pietura atrodas 10 m attālumā no parādes durvīm Iesniedzamie dokumenti 1 Iesniegums 2 Pase 3 Medicīniskā izziņa MK noteikumi 265 73 pielikums 4 Izziņa par pensiju pēdējo 3 mēnešu laikā 5 Izziņa par apgādnieka izpeļņu 6 Līgums 7 Izziņa par deklarēto dzīvesvietu Ja ar sociālā dienesta starpniecību tad novērtēšanas karte Viena cilvēka uzturēšanās maksa aprūpes namā Skrundas novada iedzīvotājiem 300 00 EUR mēnesī Citu pašvaldību iedzīvotājiem 400 00 EUR mēnesī Klientus nodrošinām ar sociālo aprūpi mājas un drošības sajūtu darbinieku uzmanību iespēju kontaktēties savā starpā un rast jaunus draugus vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu pilnvērtīgu četrreizēju ēdināšanu neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā ģimenes ārsta pakalpojumiem nepieciešamības gadījumos konsultācijas pie speciālistiem kā arī klientiem nepieciešamo ikdienas veselības aprūpi medikamentiem un higiēnas piederumiem nepieciešamiem tehniskiem palīglīdzekļiem atbilstoši funkcionālajam stāvoklim ratiņiem staigulīšiem un izpalīdzīgām sociālā darbinieka un aprūpētāju rokām lai tiktu galā ar pašaprūpi piedalītos pasākumos un nodarbībās un dodoties pastaigās elektroniski regulējamām funkcionālām gultām un pretizgulējuma matračiem imobiliem gulošiem klientiem Regulāri notiek dievkalpojumi svinam Jāņus Ziemassvētkus un Lieldienas Notiek koncerti un teātra izrādes Ir bibliotēka Klientus apkalpo labi apmācīta un profesionāli sagatavota komanda

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/valtaiki.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Skrundas novads
  divas dienas strādā divas brīvas Viena maiņa 12h no plkst 8 20 Kalēju ielā 6 Skrunda Skrundas novads LV 3326 29209068 skrundasnovads samariesi lv Izbraukuma brigādes aprūpētājs Edgars Juberts Darba laiks maiņās divas dienas strādā divas brīvas Viena maiņa 12h no plkst 8 20 Kalēju ielā 6 Skrunda Skrundas novads LV 3326 29209068 skrundasnovads samariesi lv Izbraukuma brigādes aprūpētājs Guna Grundmane Darba laiks maiņās divas dienas strādā divas brīvas Viena maiņa 12h no plkst 8 20 Kalēju ielā 6 Skrunda Skrundas novads LV 3326 29209068 skrundasnovads samariesi lv Izbraukuma brigādes aprūpētājs Ilze Vīnvalde Darba laiks maiņās divas dienas strādā divas brīvas Viena maiņa 12h no plkst 8 20 Kalēju ielā 6 Skrunda Skrundas novads LV 3326 29209068 skrundasnovads samariesi lv Pakalpojumi un cenrādis Pakalpojumu Samariešu atbalsts mājās var saņemt ar pašvaldības Sociālā dienesta nosūtījumu Pakalpojums Pakalpojuma apraksts Izmaksas Aprūpe mājās Aprūpētāja vizīte mājās līdz 4 stundām ar pašvaldības Sociālā dienesta nosūtījumu un pēc vajadzību izvērtējuma Drošības pogas pieslēgums lielās un mazās aprūpes automašīnas izbraukums aprūpes veikšana nelielu darbu veikšana mājās pārtikas produktu piegāde Cilvēka dzīves apstākļi atbilst pašvaldības saistošo noteikumu Par personu aprūpi mājās definētajiem līdzmaksājums 0 eiro pakalpojums ir bezmaksas Cilvēka dzīves apstākļi neatbilst pašvaldības saistošo noteikumu Par personu

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/samariesi.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  Piesaki NVO Gada balvai personu ar invaliditāti atbalstam Ievietots 27 10 2015 09 15 55 Vēl var pieteikt gada balvas saņemšanai nevalstiskās organizācijas kas palīdzējušas cilvēkiem ar invaliditāti NVO var pieteikt ikvienā no 7 nominācijām nosūtot elektronisku pieteikumu līdz 30 oktobrim Līdz šim visaktīvāk pieteiktas nevalstiskās organizācijas no Rīgas un Rēzeknes lasīt vairāk komentāri 0 Sociālā nozare Samariešu apvienība piedāvā darbu Ievietots 22 10 2015 14 02 15 Biedrība Latvijas Samariešu apvienība aicina darbā medicīnas māsas un ārsta palīgus pakalpojuma Veselības aprūpe mājās nodrošināšanai Skrundas novadā lasīt vairāk komentāri 0 Sociālā nozare Skrundas biedrība saņem finansējumu iecerēm savā novadā Ievietots 12 10 2015 17 26 26 Atbalstu Borisa un Ināras Teterevu fonda īstenotajā programmā Nāc un dari Tu vari oktobrī saņem vēl 10 biedrības kas ar savu rosību bagātina apkaimes iedzīvotāju dzīvi un palīdz līdzcilvēkiem Atbalstīto organizāciju aktivitātes aptvers dažādas jomas tostarp neformālo izglītību sociālo aprūpi kultūru un sportu Kopā piešķirti granti 48 200 eiro apmērā Atbalstīto organizāciju starpā ir arī Skrundas biedrība Mini SD lasīt vairāk komentāri 1 Sociālā nozare Mobilais mamogrāfs Skrundā Ievietots 07 10 2015 16 05 43 Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā kas 10 novembrī ieradīsies pie Skrundas aptiekas Kuldīgas ielā 4 lasīt vairāk komentāri 0 Sociālā nozare Veselības nedēļa Alternatīvās aprūpes dienas centrā Ievietots 06 10 2015 08 53 18 No 21 līdz 27 septembrim visā Eiropā norisinājās Veselības nedēļa jeb MOVE WEEK kuras laikā iedzīvotāji tiek mudināti piedalīties dažādās veselīgās fiziskajās aktivitātēs Latvija šajā kampaņā piedalās jau ceturto gadu Veselības nedēļas norisēs aktīvi piedalījās arī Skrundas novada pašvaldības iestādes Alternatīvās aprūpes dienas centrs klienti un darbinieki lasīt vairāk komentāri 0 Sociālā nozare Darbu atsāks Zupas virtuve Ievietots 01 10 2015 09 09 58 Biedrība Mini SD un Skrundas novada p a Sociālais dienests informē ka

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/sociala_nozare.php?&fn_page=2 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  ar psihologu lasīt vairāk komentāri 0 Sociālā nozare Alternatīvās aprūpes dienas centra informācija Ievietots 01 09 2015 16 24 14 Alternatīvās aprūpes dienas centrs informē ka tiek mainīts AA un AL Anon pašpalīdzības grupu tikšanās laiks kā arī par medicīnas preču nomu un ekspresdiagnostikas mērījumiem Maija aptiekā Skrundā lasīt vairāk komentāri 0 Sociālā nozare Notiks seminārs par prasībām bērnu spēļu laukumiem Ievietots 31 08 2015 16 59 02 8 septembrī plkst 10 00 Skrundas k n mazajā zālē Patērētāju tiesību aizsardzības centrs PTAC sadarbībā ar Skrundas novada pašvaldību organizē Vitas Visockas patēriņa preču uzraudzības daļas vecākā eksperte tikšanos ar atbildīgajiem pašvaldības pārstāvjiem un bērnu spēļu laukumu valdītājiem apsaimniekotājiem izglītības iestāžu un NVO pārstāvjiem lasīt vairāk komentāri 0 Sociālā nozare Skrundas seniori ceļā uz Deviņiem pakalniem Ievietots 25 08 2015 12 35 21 Miglas tītā ceturtdienas rītā pie Skrundas kultūras nama pulcējās prāvs pulciņš senioru lai dotos gadskārtējā ekskursijā Šoreiz ceļš veda uz Jaunpili Pūri Laucienes pagastu Talsiem lasīt vairāk komentāri 0 Sociālā nozare Iespēja cilvēkiem ar invaliditāti bez maksas apgūt profesiju Ievietots 17 08 2015 08 31 40 Turpinās uzņemšana SIVA Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā kurā par valsts budžeta līdzekļiem cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti iespējams apgūt kādu no 18 profesionālās izglītības programmām piemēram informācijas tehnoloģijas metālapstrāde ēdināšanas pakalpojumi un citas lasīt vairāk komentāri 0 Sociālā nozare Izsludina konkursu Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2015 Ievietots 06 08 2015 13 39 00 Labklājības ministrija LM līdz 31 augustam izsludina konkursu Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2015 Konkursa mērķis ir apzināt sociālos darbiniekus Latvijā kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā popularizēt sociālā darbinieka profesiju Latvijā lasīt vairāk komentāri 0 Sociālā nozare Atklātā Anonīmo alkoholiķu AA sapulce Skrundā Ievietots 05 08 2015 16 27 10 Šā gada 22 augustā Skrundā

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/sociala_nozare.php?&fn_page=3 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  dziesmu izlasi Informāciju sagatavoja Anda Vītola komentāri 0 Sociālā nozare Cienījamās dāmas Skrundas pusē Ievietots 30 09 2011 11 54 28 Ir pienācis laiks mums veidot klubiņu kurā varētu iesaistīties sievietes no Skrundas pilsētas un pagasta Sanāksim kopā atslēgsimies no ikdienas darbiem un rutīnas izglītosim sevi mācīsim citus Idejas ir par kulinārijas un konditorejas ievirzēm floristiku un rotām modi un kosmētiku veselīgu dzīves veidu un netradicionālo medicīnu Protams tas nav viss ko mēs varētu apgūt Ja esat gatavas sadarboties un iegūt jaunu pieredzi laipni lūgtas pieteikties pie Inese Ivānes līdz š g 15 oktobrim lai varētu apzināt klubiņa biedru skaitu norises vietu un laiku Pieteikties pa tālr 29427990 vai 63331343 kā arī e pastā ivane inese inbox lv komentāri 3 Sociālā nozare Iesaista brīvprātīgajā darbā Ievietots 30 09 2011 11 51 39 Biedrība Ventas krasti ir saņēmusi atbalstu NVA rīkotā projektā Kompleksi atbalsta pasākumi īstenošanai aktivitātē Atbalsts jauniešu brīvprātīgam darbam No 1 oktobra uz 6 mēnešiem projektā darbosies divas brīvprātīgā darba jaunietes Viena būs sabiedrisko attiecību speciāliste kas dokumentēs veidos foto arhīvu sadarbosies ar masu medijiem biedrības ikdienas pasākumos Skrundas novadā kā arī palīdzēs atspoguļot Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centra darbu Otra jauniete būs projekta vadītājas asistente kas palīdzēs koordinēt biedrības esošos projektus un gatavos jaunus projektu pieteikumus Sagatavoja biedrības Ventas krasti valdes priekšsēdētāja Inese Ivāne komentāri 1 Sociālā nozare Piesaista brīvprātīgajam darbam Ievietots 27 09 2011 20 29 45 Biedrība Lejaskurzeme iesniedza pieteikumu NVA Kuldīgas filiālē lai piedalītos projekta Kompleksi atbalsta pasākumi īstenošanai aktivitātē Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam 20 oktobrī ir noslēgts līgums par trim brīvprātīgā darba prakšu vietām No 1 oktobra biedrība Lejaskurzeme šī projekta ietvaros nodarbinās brīvprātīgajā darbā trīs jaunietes No tām divas jaunietes darbosies kā interešu pulciņu vadītājas Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā bet viena Jaunmuižas pamatskolā Biedrības Lejaskurzeme projektu vadītāja Sanita Ukavica komentāri 2 Sociālā

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/sociala_nozare.php?&fn_page=31 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  Ievietots 28 08 2011 08 24 07 Nodarbinātības valsts aģentūra NVA aicina biedrības un nodibinājumus pieteikties NVA Kuldīgas filiālē dalībai pasākumā Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam lasīt vairāk komentāri 1 Sociālā nozare Aicina laicīgi nokārtot skolēnu braukšanas brīvbiļetes Ievietots 17 08 2011 11 10 22 Tuvojas jaunais mācību gads Skrundas novada p a Sociālais dienests aicina visus vecākus kuru bērniem nepieciešamas brīvbiļetes nokļūšanai uz mācību iestādi un atpakaļ savlaicīgi iesniegt bērnu fotogrāfijas un maršrutu pa kuru bērns brauks p a Sociālais dienests Skrundā sava pagasta sociālajiem darbiniekiem vai klašu audzinātajiem lasīt vairāk komentāri 0 Sociālā nozare Skrundas seniori apceļo Kurzemi Ievietots 11 08 2011 09 52 28 Necerēti skaista šovasar izvērtās ekskursija pensionāriem kas kļuvusi par Skrundas novada Domes sociālā dienesta un Skrundas pensionāru ikgadēju tradīciju Šoreiz tā norisinājās 30 jūlija sestdienā kad devāmies apskatīt Kurzemes puses skaistākās vietas Ceļojums sākās tepat no mūsu Skrundas kultūras nama Pirmais maršruta punkts bija Nīcas centrs kurā apskatījām Nīcas skolu bērnudārzu kultūras namu kā arī pārējās centrā esošās iestādes lasīt vairāk komentāri 1 Sociālā nozare Svarīga informācija par AS Latvenergo dāvinājuma kartēm Ievietots 30 05 2011 14 43 35 Skrundas novada pašvaldības aģentūra Sociālais dienests vēlas informēt iedzīvotājus ka ir pagarināts AS Latvenergo norēķinu karšu Dāvanu karte 500 kWh vērtībā derīguma termiņi lasīt vairāk komentāri 0 Sociālā nozare Biedrība Lejaskurzeme tiekas ar Alfrēdu Rubiku Ievietots 29 04 2011 10 06 58 27 aprīli Skrundā Alternatīvās aprūpes dienas centrā viesojās Eiropas Parlamenta deputāts Alfrēds Rubiks un tikās ar biedrības Lejaskurzeme biedriem un citiem Skrundas novada invalīdiem un viņu tuviniekiem lasīt vairāk komentāri 0 Sociālā nozare Noslēdzas šahistu sezona Ievietots 29 04 2011 09 45 26 Alternatīvās aprūpes dienas centrā tiek pārtrauktas šaha spēles apmācības nodarbības līdz rudenim Vairākus mēnešus ceturtdienas pēcpusdienās interesenti tikās un mācījās dažādas spēles taktikas kā arī izspēlēja pa kādai šaha partijai

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/sociala_nozare.php?&fn_page=32 (2016-01-31)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-11-24