archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » S » SKRUNDASNOVADS.LV

Total: 600

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Skrundas novads
  vēstuli 11 09 2015 Nr 4 3 11e 2981 2015 tika apstiprināts Skrundas novada pašvaldības projekts Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Skrundas novada pašvaldībā Projekta mērķis ir Skrundas novada zivju resursu aizsardzības uzlabošana iegādājoties aprīkojumu Realizējot projektu tika iegādāti speciāli aprīkojumi zivju resursu aizsardzības uzlabošanai termovizors siltuma starojuma uztveršanai un pārvietojamā fotokamera darbību pie ūdens fiksēšanai attālināti Aprīkojums tiks nodots Skrundas novada pašvaldības policijai Projekta realizācijas gaitā veicot cenu aptauju

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/proj_zivju_aizsardziba.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Skrundas novads
  99 EUR no tiem attiecināmais finansējums 178 164 46 EUR Projektā paredzēts pārbūvēt Skrundas novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu Dārzi purvā Skrundā 5700m apjomā Zemes grunts izstrāde ar mehānismiem melioratīvā būvniecība Lai paaugstinātu pārbūvējamās meliorācijas sistēmas efektivitāti tiks izbūvēts arī sedimentācijas dīķis Nosusināmā platība 30 3ha Paredzams ka meliorācijas sistēmas pārbūves rezultātā būtiski uzlabosies iedzīvotāju dzīves kvalitāte meliorācijas sistēmai piegulošajās teritorijās Projekta īstenošanas laiks no 2015 gada decembra līdz 2016

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/proj_melioracija.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti veicinot viņu iniciatīvas lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē pilnveidojot jauniešu darbības kapacitāti reģionālajā un pašvaldības līmenī Projekta rezultātā Lielā ielā 1A Skrundā bijušajā kino zālē tiks izveidotas jauniešu interesēm un vajadzībām atbilstošas aprīkotas daudzfunkcionālas telpas kurās lietderīgi pavadīt brīvo laiku rast domubiedrus un gūt atbalstu savu iniciatīvu īstenošanai Projektā plānotās aktivitātes Sertificēta tāmētāja apstiprināta būvniecības izmaksu tāmes izstrāde Būvprojekta izstrāde Būvprojekta ekspertīze Telpu pārbūve

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/proj_MJIC.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Skrundas novads
  2 pasākuma Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos ietvaros Projektu iesniegšanas kārta ir atvērta no 2015 gada 15 oktobra līdz 2019 gada 1 decembrim Pasākuma mērķis atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību Atbalsta intensitāte ir 90 no projekta attiecināmajiem izdevumiem ilgtermiņa investīciju izmaksām kas ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu Finansējuma apjoms 1 12 milj EUR Skrundas novadā prioritāri tiks atjaunoti

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/proj_ciematu_atjaunosana.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmas 30 00 00 Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti ietvaros Skrunda ir viena no 89 novadu pašvaldībām kurā 2015 gadā pakāpeniski tiek izveidots Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs VVKAC Šeit ir plānota noteiktu valsts pakalpojumu sniegšana uz pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienību bāzes VVKAC iedzīvotāji varēs iesniegt dokumentus vairākām valsts iestādēm kā arī saņemt pašvaldību darbinieku konsultācijas par valsts pakalpojumiem Skrundas novadā valsts

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/proj_VVKAC.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  pašvaldības iestādes Alternatīvās aprūpes dienas centrs vadītāju Dainu Ābeli Sanāksmē tiek analizēta iestādes attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas pirmo sadaļu iestādes un esošās situācijas raksturojums 9 februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas kultūras nama direktores p i Ditu Ņuņēvicu un novada pagastu kultūras darba organizatorēm Sanāksmē tiek analizēta novada kultūras nozares attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas pirmo sadaļu novada kultūras iestāžu un esošās situācijas raksturojums 18 februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas sporta darba organizatori Aivitu Emerbergu un novada pagastu sporta darba organizatorēm Sanāksmē tiek analizēta novada sporta nozares attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas pirmo sadaļu novada sporta iestāžu un esošās situācijas raksturojums 25 februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji organizē tikšanos ar vienu no prioritārajām fokusgrupām mazajiem uzņēmējiem amatniekiem mājražotājiem biedrībām lai apzinātu šīs grupas aktīvos dalībniekus uzklausītu idejas un vēlmes un noskaidrotu kā pašvaldība var palīdzēt dažādu jautājumu sakārtošanā http skrunda lv index php fn mode fullnews fn id 2188 26 februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana stratēģiskās vadīšanas tīkla T1 izbraukuma sanāksmē Prioritārās fokusgrupas pašvaldības lietotāju grupā uzņēmēji Uzņēmējdarbības veicināšana Ventspilī 2 martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes Alternatīvās aprūpes dienas centrs vadītāju Dainu Ābeli Sanāksmē tiek analizēta iestādes attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas otro sadaļu iestādes attīstības virzieni un klientu piesaiste 4 martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāju Ingu Flugrāti un novada skolu direktoriem un mācību pārziņiem Sanāksmē tiek analizēta novada izglītības iestāžu attīstības programmu izstrādes gaita un diskutēts par piedāvājumu un audzēkņu piesaistes iespējām 5 martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Nīkrāces Rudbāržu un Raņķu pagastu pakalpojumu pārvalžu vadītājiem Sanāksmē tiek analizēta pagastu attīstības programmu izstrādes gaita un diskutēts par pagastu attīstības iespējām nākotnes vīziju attīstības mērķiem un uzdevumiem to sasniegšanai 9 martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar aprūpes nama Valtaiķi direktori Viju Vītolu Sanāksmē tiek analizēta iestādes attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas pirmo sadaļu iestādes un esošās situācijas raksturojums 23 martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības aģentūras Sociālais dienests direktori Andu Vītolu Sanāksmē tiek prezentēta un apspriesta iestādes attīstības programmas 2015 2020 gadam gala versija 24 martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana ietvaros organizētajā mācību seminārā par klientu apmierinātības aptauju veikšanu pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai Skrundā 25 martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs direktori Sigitu Piculi Sanāksmē tiek analizēta iestādes attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas otro sadaļu iestādes attīstības virzieni un klientu piesaiste 31 martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana stratēģiskās vadīšanas tīkla izbraukuma sanāksmē Preiļos Ievietots 04 12 2014 Augusts Septembris Oktobris Novembris Projekta aktivitātes 6 augustā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Raņķu pagasta pakalpojumu pārvaldes vadītāju Daini Eisaku Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Raņķu pagastā un diskutēts par attīstības programmas izstrādi 2015 2020 gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju 13 augustā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Nīkrāces pagasta pakalpojumu pārvaldes vadītāju Benitu Lielāmeri Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Nīkrāces pagastā un diskutēts par attīstības programmas izstrādi 2015 2020 gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju 20 augustā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Rudbāržu pagasta pakalpojumu pārvaldes vadītāju Dzintru Veģi Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Rudbāržu pagastā un diskutēts par attīstības programmas izstrādi 2015 2020 gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju 25 augustā Latvijas Pašvaldību Savienība sadarbībā ar Skrundas novada pašvaldību rīko projekta Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana reģionālo diskusiju kurā piedalās vietējo pašvaldību vadītāji deputāti un darbinieki kā arī valsts pārvaldes iestāžu speciālisti http www skrunda lv index php fn mode fullnews fn id 1815 http tvskrunda lv id 2129 9 septembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa sāk darbu pie saņemto uzdevumu izpildes 23 septembrī plānotās pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkla T1 pirmajai sanāksmei Uzdevumos ietverta pašvaldības plānošanas dokumentu analīze un pārskata sagatavošana kā arī novada domes priekšsēdētājas deputātu un izpilddirektora aptaujāšana par prioritārajām lietotāju grupām pašvaldības funkciju veidiem un nozarēm 23 septembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji Rudīte Kronlaka Zane Eglīte un Didzis Strazdiņš piedalās projekta Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana ietvaros organizētajā pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkla T1 pirmajā sanāksmē kurā pašvaldību pārstāvji un projekta eksperti diskutē par rezultātiem un secinājumiem kas izriet no spēkā esošo pašvaldības plānošanas dokumentu analīzes un aptaujas par prioritārajām lietotāju grupām pašvaldības funkciju veidiem un nozarēm http www lps lv Projekti NFI projekts task view article id 4161 3 oktobrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības aģentūras Sociālais dienests direktori Andu Vītolu un sociālo darbinieci Ingu Eikinu Sanāksmē tiek analizēta izstrādes procesā esošā aģentūras sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības programma 2015 2020 gadam diskutējot par novada pašvaldības mārketinga stratēģijā iekļaujamo informāciju 8 oktobrī Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja Inga Flugrāte piedalās projekta Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana Izglītības un kultūras pašvaldību sadarbības tīkla T4 sanāksmē http www lps lv Projekti NFI projekts task view article id 4195 9 oktobrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs direktori Sigitu Piculi Sanāksmē tiek analizēta izstrādes procesā esošā centra un pakalpojumu piedāvājuma attīstības programma 2015 2020 gadam diskutējot par novada pašvaldības mārketinga stratēģijā iekļaujamo informāciju 13 oktobrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/proj_lietpratiga_parvaldiba.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  1 decembrī tika noslēgta trīspusēja vienošanās ar Centrālās fi nanšu un līguma aģentūru kā sadarbības iestādi Skrundas novada pašvaldības iestādi Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs kā ESRA finansējuma saņēmēju un Skrundas novada pašvaldību kā infrastruktūras īpašnieku par projekta Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas novadā realizāciju Projekta mērķis bija ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana un pilnveidošana Skrundas novada pašvaldībā sakārtojot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru Projekta ietvaros tika remontētas Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra pirmajā stāvā izvietotās 4 ģimenes ārstu prakšu vietas ārstu kabineti pacientu pieņemšanas reģistrācijas uzgaidāmās un labierīcību gan personāla gan pacientu telpas Remontdarbu laikā tika nomainīti logi durvis apgaismojums un radiatori Veikti arī pieejamības uzlabojumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem izbūvējot pandusu kā arī atbilstoši pielāgojot labierīcības Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukciju un renovāciju veica SIA Būvfirma P B A no Kuldīgas Papildus remontdarbiem ģimenes ārstu prakšu vietas tuvākajās dienās tiks aprīkotas ar biroja tehniku bet trūkstošās mēbeles un medicīnas ierīces kā arī jauni datori tiks iegādāti nākamajā gadā Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo portatīvo datoru tehniku piegādā SIA ATEA bet biroja tehniku piegādā SIA CRC Projekta kopējās izmaksas ir 60799 40 LVL no tām Skrundas novada pašvaldība līdzfinansē 9119 91 LVL un ERAF finansējums ir 51679 49 LVL Ievietots 04 11 2013 Skrundas novada pašvaldības iestāde Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs 28 08 2013 noslēdza divus piegādes līgumus par datora un biroja tehnikas piegādi SIA CRC noslēgtā līguma ietvaros piegādās četrus Samsung SL M 2675N printerus un vienu radiotelefonu Panasonic TG 2512 par kopējo summu 420 14 LVL ar PVN 21 SIA ATEA piegādās četrus portatīvos datorus DELL Ievietots 30 08 2013 Skrundas novada pašvaldības iestāde Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs 28 08 2013 noslēdza uzņēmuma līgumu ar SIA Būvfirmu P B A par Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija nodrošinot vides pieejamību Kuldīgas ielā 2 Skrundā Skrundas novadā Līguma kopējā summa 53202 27 LVL ar PVN 21 Darbiem objektā ir jābūt pabeigtiem 2013 gada 28 novembrī Ievietots 06 08 2013 Skrundas novada pašvaldības iestāde Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs informē ka ar 5 augustu uz rekonstrukcijas laiku Skrundas novada ģimenes ārsti pieņems pacientus Skrundas novada pašvaldības iestādē Alternatīvās aprūpes dienas centrs Kalēju ielā 4 Skrundā Projekta ietvaros plānots remontēt ģimenes ārstu prakšu vietas kā arī uzlabot vides pieejamību Kuldīgas ielas 2 Skrundā Ģimenes ārstu kabineti tiks aprīkoti ar papildus nepieciešamajām medicīniskajā ierīcēm biroja tehniku datortehniku un mēbelēm Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda programmas darbības programmas Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai 3 1 5 pasākuma Veselības aprūpes infrastruktūra 3 1 5 1 aktivitātes Ambulatorās veselības aprūpes attīstība 3 1 5 1 1 apakšaktivitātes Ģimenes ārstu tīkla attīstība projekts Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas novadā Nr 3DP 3 1 5 1 1 10 APIA VEC 222 Ievietots 15 07 2013 Skrundas novada pašvaldības iestāde Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs 08 07 2013 noslēdza uzņēmuma līgumu ar SIA Struņķrogs par objekta Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija nodrošinot vides pieejamību Kuldīgas ielā 2 Skrundā Skrundas novadā būvuzraudzību Līguma kopējā summa

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/proj_arsti.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  par būvatļaujas saņemšanu tiek noteikta ŠĀDĀ APMĒRĀ Nodeva jāsamaksā līdz paredzētās darbības uzsākšanai Nodevu par būvatļaujas saņemšanu nosaka saistošie noteikumi Nr 7 2013 Grozījumi 2012 gada 25 oktobra saistošajos noteikumos Nr 11 2012 Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā kuri apstiprināti ar Skrundas novada domes sēdes 26 09 2013 lēmumu protokols Nr 8 10 p un izdoti saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām 3 pantu 12 panta pirmās daļas 1

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/buvnieciba.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-11-24