archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » S » SKRUNDASNOVADS.LV

Total: 600

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Skrundas novads
  stratēģijas 2014 2030 gadam 1 redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme Sanāksmi vadīja Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte bet Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju prezentēja SIA Reģionālie projekti valdes locekle Līna Dimitrijeva klātesošos iepazīstinot ar svarīgāko stratēģijā esošās situācijas kopsavilkumu un novada specializāciju stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm kā arī attīstības perspektīvām Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sabiedriskā apspriešana vēl turpināsies līdz 29 11 2013 Rakstiski priekšlikumi par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju iesniedzami un adresējami Skrundas novada pašvaldībai uz e pastu zane eglite skrunda lv vai adresi Raiņa iela 11 Skrunda Skrundas novads LV 3326 līdz 29 11 2013 Ar Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju var iepazīties ŠEIT kā arī Skrundas novada domē Raiņa iela 11 Skrunda Skrundas novads LV 3326 Raņķu pakalpojumu pārvaldē Sākumskola Raņķi Raņķu pag Skrundas nov LV 3323 Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē Dārdedzes Rudbārži Rudbāržu pag Skrundas nov LV 3324 Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē Dzelda Nīkrāces pag Skrundas nov LV 3320 darba laikā Sabiedriskā apspriešana notiek Eiropas Sociālā fonda darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība papildinājumu 1 5 3 2 aktivitātē Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana projektā Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu izstrāde 2014 2020 Nr 1DP 1 5 3 2 0 10 APIA

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/attistibas_programma.php?fn_mode=comments&fn_id=1277 (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Skrundas novads
  arī Skrundas novada domē Raiņa iela 11 Skrunda Skrundas novads LV 3326 Raņķu pakalpojumu pārvaldē Sākumskola Raņķi Raņķu pag Skrundas nov LV 3323 Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē Dārdedzes Rudbārži Rudbāržu pag Skrundas nov LV 3324 Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē Dzelda Nīkrāces pag Skrundas nov LV 3320 darba laikā Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 21 11 2013 pl 17 00 Skrundas kultūras namā Lielā iela 1a Skrunda Skrundas novads LV 3326 Rakstiski priekšlikumi par

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/attistibas_programma.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1222 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  pārvaldē Sākumskola Raņķi Raņķu pag Skrundas nov LV 3323 Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē Dārdedzes Rudbārži Rudbāržu pag Skrundas nov LV 3324 Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē Dzelda Nīkrāces pag Skrundas nov LV 3320 darba laikā Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 21 11 2013 pl 17 00 Skrundas kultūras namā Lielā iela 1a Skrunda Skrundas novads LV 3326 Rakstiski priekšlikumi par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju iesniedzami un adresējami Skrundas novada pašvaldībai uz e pastu

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/attistibas_programma.php?fn_mode=comments&fn_id=1222 (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Skrundas novads
  kā arī Skrundas novada domē Raiņa iela 11 Skrunda Skrundas novads LV 3326 Raņķu pakalpojumu pārvaldē Sākumskola Raņķi Raņķu pag Skrundas nov LV 3323 Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē Dārdedzes Rudbārži Rudbāržu pag Skrundas nov LV 3324 Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē Dzelda Nīkrāces pag Skrundas nov LV 3320 darba laikā Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 18 12 2012 plkst 16 00 Skrundas kultūras namā Lielā iela 1a Skrunda Skrundas novads LV 3326 Rakstiski priekšlikumi

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/attistibas_programma.php?fn_mode=fullnews&fn_id=795 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  Skrundas novada dome ir pieņēmusi lēmumu sēdes protokols Nr 17 25 nodot sabiedriskai apspriešanai Skrundas novada attīstības programmas 2013 2019 gadam 1 redakciju Attīstības programmas 1 redakcijas sabiedriskā apspriešana notiek no 03 12 2012 līdz 04 01 2013 Ar Skrundas novada attīstības programmas 2013 2019 gadam 1 redakciju var iepazīties šeit kā arī Skrundas novada domē Raiņa iela 11 Skrunda Skrundas novads LV 3326 Raņķu pakalpojumu pārvaldē Sākumskola Raņķi Raņķu pag Skrundas nov LV 3323 Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē Dārdedzes Rudbārži Rudbāržu pag Skrundas nov LV 3324 Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē Dzelda Nīkrāces pag Skrundas nov LV 3320 darba laikā Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 18 12 2012 plkst 16 00 Skrundas kultūras namā Lielā iela 1a Skrunda Skrundas novads LV 3326 Rakstiski priekšlikumi par Skrundas novada attīstības programmas 2013 2019 1 redakciju iesniedzami un adresējami Skrundas novada pašvaldībai uz e pastu zane eglite skrunda lv vai adresi Raiņa iela 11 Skrunda Skrundas novads LV 3326 līdz 05 01 2013 Sabiedriskā apspriede notiek Eiropas Sociālā fonda darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība papildinājumu 1 5 3 2 aktivitātē Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana projektā Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu izstrāde 2014 2020 Nr 1DP 1 5 3 2

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/attistibas_programma.php?fn_mode=comments&fn_id=795 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  54 Cienījamais Skrundas novada iedzīvotāj pašvaldībai ir svarīga TAVA aktīva līdzdalība lai kopīgi plānotu novada attīstību Aicinām piedalīties Skrundas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem par turpmākajiem novada attīstības virzieniem Aptauja pieejama http visidati lv aptauja 668522094 Aptaujas mērķis ir noskaidrot Skrundas novada iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām problēmām un to iespējamajiem risinājumiem kā arī sagatavot priekšlikumus Skrundas novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādei

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/attistibas_programma.php?fn_mode=fullnews&fn_id=520 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  novada attīstību Aicinām piedalīties Skrundas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem par turpmākajiem novada attīstības virzieniem Aptauja pieejama http visidati lv aptauja 668522094 Aptaujas mērķis ir noskaidrot Skrundas novada iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām problēmām un to iespējamajiem risinājumiem kā arī sagatavot priekšlikumus Skrundas novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādei Aptaujas veidlapas aicinām aizpildīt līdz 11 05 2012 Aptauja ir anonīma tās rezultāti tiks

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/attistibas_programma.php?fn_mode=comments&fn_id=520 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  projektā Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu izstrāde 2014 2020 Nr 1DP 1 5 3 2 0 10 APIA VRAA 078 atklāti balsojot par 8 Gunta STEPANOVA Andris Vilnis SADOVSKIS Rudīte KRONLAKA Ainārs ZANKOVSKIS Aldona ZĪDERE Ivars GRUNDMANIS Inta BERGMANE Nellija KLEINBERGA pret nav atturas 2 Santa LENCBERGA Juris JAUNZEMS Skrundas novada dome nolemj 1 Uzsākt Skrundas novada teritorijas attīstības programmas 2014 2020 izstrādi 2 Nozīmēt par attīstības programmas izstrādes vadītāju attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI 3 Izveidot novada attīstības programmas izstrādes vadības grupu sekojošā sastāvā Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors Vilnis GRĀVELIS Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Dainis EISAKS Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE attīstības komitejas priekšsēdētājs Ivars GRUNDMANIS sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Gunta STEPANOVA 4 Paziņojumu par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā www skrundasnovads lv un Skrundas novada informatīvajā izdevumā Skrundas novads 5 Lēmumu par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Kurzemes plānošanas reģionam 2010 gada 21 decembrī starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Skrundas novada pašvaldību tika noslēgta vienošanās Nr 1DP 1 5 3 2 0 10 APIA VRAA VRAA 078 036 par Eiropas Savienības fonda darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība papildinājuma 1 5 prioritātes Administratīvās kapacitātes stiprināšana 1 5 3 pasākuma Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana 1 5 3 2 aktivitātes Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana projekta Nr 1DP 1 5 3 2 0 10 APIA VRAA VRAA 078 Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu izstrāde 2014 2020 īstenošanu Projekta mērķis ir paaugstināt teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti Skrundas un Kuldīgas novados izstrādājot kvalitatīvas un saskaņotas vidēja termiņa integrētas attīstības programmas Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt integrētās teritorijas attīstības programmas Skrundas un Kuldīgas novadiem 2014 2020 gadam Sadarbības

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/attistibas_programma.php?fn_mode=comments&fn_id=576 (2016-01-31)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-11-24