archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » S » SKRUNDASNOVADS.LV

Total: 600

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Skrundas novads
  Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju Valsts Reģionālās attīstības aģentūru īsteno projektu Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts vietējā un reģionālā līmenī Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību projekta ietvaros iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām Šim nolūkam Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa ir veikusi Skrundas novada esošās situācijas apkopošanu un analīzi tiekoties ar novada pagastu pakalpojumu pārvalžu sociālās nozares un izglītības iestāžu vadītājiem kā arī kultūras un sporta darba organizatoriem Savukārt ar Skrundas novada domes deputātiem pašvaldības izpilddirektoru attīstības nodaļas un būvvaldes speciālistiem spriests par kopējiem novada attīstības virzieniem un diskutēts par prioritātēm kuras nepieciešams un iespējams īstenot Skrundas novada attīstībai no 2016 līdz 2020 gadam Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģija tiek veidota atsaucoties ne vien uz Skrundas novada pašvaldības ilgtermiņa plānošanas dokumentiem kā Skrundas novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2013 2030 gadam un Skrundas novada teritorijas plānojums 2013 2025 gadam bet galvenokārt uz īstermiņa plānošanas dokumentiem atspoguļojot tuvākajā laikā iecerētos un reāli paveicamos darbus kā tas norādīts pagastu attīstības programmu projektos ar kuriem var iepazīties šeit Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta attīstības programmas projekts Skrundas

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/attistibas_programma.php?fn_mode=comments&fn_id=2657 (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Skrundas novads
  Lielāmere Aicinām arī iedzīvotājus iepazīties ar šīm programmām un paust savu viedokli Skrundas novada pašvaldība kopš 2013 gada decembra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām Latvijas Pašvaldību savienību Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju Valsts Reģionālās attīstības aģentūru īsteno projektu Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts vietējā un reģionālā līmenī Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību projekta ietvaros iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām Šim nolūkam Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa ir veikusi Skrundas novada esošās situācijas apkopošanu un analīzi tiekoties ar novada pagastu pakalpojumu pārvalžu sociālās nozares un izglītības iestāžu vadītājiem kā arī kultūras un sporta darba organizatoriem Savukārt ar Skrundas novada domes deputātiem pašvaldības izpilddirektoru attīstības nodaļas un būvvaldes speciālistiem spriests par kopējiem novada attīstības virzieniem un diskutēts par prioritātēm kuras nepieciešams un iespējams īstenot Skrundas novada attīstībai no 2016 līdz 2020 gadam Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģija tiek veidota atsaucoties ne vien uz Skrundas novada pašvaldības ilgtermiņa plānošanas dokumentiem kā Skrundas novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2013 2030 gadam un Skrundas novada teritorijas plānojums 2013 2025 gadam bet galvenokārt uz īstermiņa plānošanas dokumentiem atspoguļojot tuvākajā

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/attistibas_programma.php?fn_mode=fullnews&fn_id=2554 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  vietējā un reģionālā līmenī Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību projekta ietvaros iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām Šim nolūkam Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa ir veikusi Skrundas novada esošās situācijas apkopošanu un analīzi tiekoties ar novada pagastu pakalpojumu pārvalžu sociālās nozares un izglītības iestāžu vadītājiem kā arī kultūras un sporta darba organizatoriem Savukārt ar Skrundas novada domes deputātiem pašvaldības izpilddirektoru attīstības nodaļas un būvvaldes speciālistiem spriests par kopējiem novada attīstības virzieniem un diskutēts par prioritātēm kuras nepieciešams un iespējams īstenot Skrundas novada attīstībai no 2016 līdz 2020 gadam Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģija tiek veidota atsaucoties ne vien uz Skrundas novada pašvaldības ilgtermiņa plānošanas dokumentiem kā Skrundas novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2013 2030 gadam un Skrundas novada teritorijas plānojums 2013 2025 gadam bet galvenokārt uz īstermiņa plānošanas dokumentiem atspoguļojot tuvākajā laikā iecerētos un reāli paveicamos darbus kā tas norādīts pagastu attīstības programmu projektos ar kuriem var iepazīties šeit Rudbāržu pagasta attīstības programmas projekts Nīkrāces pagasta attīstības programmas projekts Ar Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas paveikto var iepazīties projektam Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana izveidotajā sadaļā ŠEIT Informāciju sagatavoja Didzis Strazdiņš Skrundas

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/attistibas_programma.php?fn_mode=comments&fn_id=2554 (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Skrundas novads
  sekmīgi īstenot pašvaldība sadarbībā ar sertificētu meliorācijas speciālistu ir veikusi meliorācijas sistēmu apsekošanu un izvērtējusi kurai sistēmai ir lietderīgi piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu kā to paredz Meliorācijas likuma 1 panta 5 1 punkts Novadgrāvju sistēmai Dārzi purvā Skrundā piešķirot pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu pašvaldībai būs iespēja ieguldīt gan pašvaldības budžeta gan Eiropas Savienības fondu līdzekļus minētās sistēmas pārbūvē un uzturēšanā un tādējādi uzlabot šajā teritorijā

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/attistibas_programma.php?fn_mode=fullnews&fn_id=2442 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  izvērtējusi kurai sistēmai ir lietderīgi piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu kā to paredz Meliorācijas likuma 1 panta 5 1 punkts Novadgrāvju sistēmai Dārzi purvā Skrundā piešķirot pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu pašvaldībai būs iespēja ieguldīt gan pašvaldības budžeta gan Eiropas Savienības fondu līdzekļus minētās sistēmas pārbūvē un uzturēšanā un tādējādi uzlabot šajā teritorijā dzīvojošo dzīves kvalitāti Koplietošanas sistēmas statusa noteikšana nemaina zemju īpašumtiesības un teritorijā esošo zemju

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/attistibas_programma.php?fn_mode=comments&fn_id=2442 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  un Kuldīgas un Skrundas novadu teritorijas plānojumu izstrāde 1DP 1 5 3 2 0 10 APIA VRAA 096 Dokumentu izstrādi pilnībā finansē ESF līdz ar to netiek tērēti pašvaldību budžeta līdzekļi Jāpiezīmē ka 2011 gada 1 decembrī stājies spēkā jauns Teritorijas attīstības plānošanas likums kas papildus nosaka novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi arī šis dokuments projekta ietvaros tika sagatavots gan Skrundas gan Kuldīgas novada pašvaldībām Ilgtspējīgas attīstības stratēģija Attīstības programma un Teritorijas plānojums ir galvenie novada plānošanas dokumenti kas nosaka attīstības virzību pašvaldībā jo tie skata ar novada attīstību saistītus jautājumus ilgtermiņā Lai arī šobrīd Skrundas un Kuldīgas novada teritorijā ir spēkā teritorijas plānojumi visām teritorijas vienībām tie izstrādāti metodiski un tehniski atšķirīgi un dažviet nav aktuāli kopējai novada attīstības plānošanai Galvenās izmaiņas ko nesīs jaunie attīstības plānošanas dokumenti būs skaidri definēti novada ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības mērķi virzieni un sociālekonomiskie ieguvumi kas dos iespēju novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem veiksmīgāk plānot savu darbību kā arī ļaus pašvaldībai koordinēti plānoti un loģiski piesaistīt investīcijas piedaloties ārvalstu finanšu fondu apguvē un investīciju piesaistē atbilstoši savām prioritātēm Piemēram Attīstības programmā viena no galvenajām sadaļām ir Rīcības plāns ko varētu uzskatīt par pašvaldības biznesa plānu kurā atspoguļojas plānotās investīcijas un darāmie darbi turpmākiem 5 7 gadiem Tas ir vērsts uz iedzīvotāju labklājības celšanu pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu un ekonomisko attīstību Pamatojoties uz Attīstības programmu tiek piesaistīts gan ES finansējums gan plānotas citas investīcijas Šajā dokumentā tiek noteiktas prioritāri atbalstāmās jomas un projekti gan novadam kopumā gan katrai apdzīvotai vietai Jāpiezīmē ka Attīstības programma ir dokuments kas veicina novada atpazīstamību Arī tas ir būtisks faktors lai paaugstinātu novada konkurētspēju investīciju un jaunu uzņēmumu piesaistē arī tūrisma nozares attīstībā Savukārt teritorijas plānojums ir instruments attīstības programmas realizācijai Tajā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei vienlaicīgi teritorijas plānojuma mērķis ir dzīves vides kvalitātes uzlabošana ilgtspējīga efektīva un

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/attistibas_programma.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1444 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  līdzekļi Jāpiezīmē ka 2011 gada 1 decembrī stājies spēkā jauns Teritorijas attīstības plānošanas likums kas papildus nosaka novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi arī šis dokuments projekta ietvaros tika sagatavots gan Skrundas gan Kuldīgas novada pašvaldībām Ilgtspējīgas attīstības stratēģija Attīstības programma un Teritorijas plānojums ir galvenie novada plānošanas dokumenti kas nosaka attīstības virzību pašvaldībā jo tie skata ar novada attīstību saistītus jautājumus ilgtermiņā Lai arī šobrīd Skrundas un Kuldīgas novada teritorijā ir spēkā teritorijas plānojumi visām teritorijas vienībām tie izstrādāti metodiski un tehniski atšķirīgi un dažviet nav aktuāli kopējai novada attīstības plānošanai Galvenās izmaiņas ko nesīs jaunie attīstības plānošanas dokumenti būs skaidri definēti novada ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības mērķi virzieni un sociālekonomiskie ieguvumi kas dos iespēju novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem veiksmīgāk plānot savu darbību kā arī ļaus pašvaldībai koordinēti plānoti un loģiski piesaistīt investīcijas piedaloties ārvalstu finanšu fondu apguvē un investīciju piesaistē atbilstoši savām prioritātēm Piemēram Attīstības programmā viena no galvenajām sadaļām ir Rīcības plāns ko varētu uzskatīt par pašvaldības biznesa plānu kurā atspoguļojas plānotās investīcijas un darāmie darbi turpmākiem 5 7 gadiem Tas ir vērsts uz iedzīvotāju labklājības celšanu pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu un ekonomisko attīstību Pamatojoties uz Attīstības programmu tiek piesaistīts gan ES finansējums gan plānotas citas investīcijas Šajā dokumentā tiek noteiktas prioritāri atbalstāmās jomas un projekti gan novadam kopumā gan katrai apdzīvotai vietai Jāpiezīmē ka Attīstības programma ir dokuments kas veicina novada atpazīstamību Arī tas ir būtisks faktors lai paaugstinātu novada konkurētspēju investīciju un jaunu uzņēmumu piesaistē arī tūrisma nozares attīstībā Savukārt teritorijas plānojums ir instruments attīstības programmas realizācijai Tajā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei vienlaicīgi teritorijas plānojuma mērķis ir dzīves vides kvalitātes uzlabošana ilgtspējīga efektīva un racionāla teritorijas un resursu izmantošana kā arī mērķtiecīga un līdzsvarota ekonomikas attīstība Runājot par teritorijas plānojumu kas vistiešāk ietekmē iedzīvotājus nekustamā īpašuma īpašniekus uzņēmējus un investorus pašvaldības un SIA Reģionālie

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/attistibas_programma.php?fn_mode=comments&fn_id=1444 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  perspektīvām Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sabiedriskā apspriešana vēl turpināsies līdz 29 11 2013 Rakstiski priekšlikumi par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju iesniedzami un adresējami Skrundas novada pašvaldībai uz e pastu zane eglite skrunda lv vai adresi Raiņa iela 11 Skrunda Skrundas novads LV 3326 līdz 29 11 2013 Ar Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju var iepazīties ŠEIT kā arī Skrundas novada domē Raiņa iela 11 Skrunda Skrundas novads LV 3326 Raņķu

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/attistibas_programma.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1277 (2016-01-31)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-11-24