archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » S » SKRUNDASNOVADS.LV

Total: 600

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Skrundas novads
  var iesniegt Skrundas novada pašvaldībā Raiņa iela 11 Skrunda Skrundas novads LV 3326 Raņķu pakalpojumu pārvaldē Sākumskola Raņķi Raņķu pag Skrundas nov LV 3323 Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē Dārdedzes Rudbārži Rudbāržu pag Skrundas nov LV 3324 Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē Dzelda Nīkrāces pag Skrundas nov LV 3320 pašvaldības darba laikā līdz 22 maijam Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 16 maijā pl 17 00 Skrundas kultūras namā Lielā ielā 1a Skrunda Skrundas novads LV

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/terit.php?fn_mode=comments&fn_id=966 (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Skrundas novads
  Iedzīvotāji tiek aicināti no 2 05 līdz 01 06 apdomāt sava zemesgabala turpmāko izmantošanu un izlemt vai tuvākajā laikā tur tiks veikta apbūve ierīkota dīķsaimniecība plānota apmežošana vai citas izmaiņas Tomēr ieceri vajag apdomāt nopietni jo mainot zemesgabala izmantošanas mērķi mainās arī nekustamā īpašuma nodokļa apmērs Priekšlikumi rakstiski iesniedzami pašvaldībai Raiņa ielā 11 norādot vārdu uzvārdu vai uzņēmuma biedrības nosaukumu reģistrācijas datus un adresi Priekšlikumu Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/terit.php?fn_mode=fullnews&fn_id=549 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  un izlemt vai tuvākajā laikā tur tiks veikta apbūve ierīkota dīķsaimniecība plānota apmežošana vai citas izmaiņas Tomēr ieceri vajag apdomāt nopietni jo mainot zemesgabala izmantošanas mērķi mainās arī nekustamā īpašuma nodokļa apmērs Priekšlikumi rakstiski iesniedzami pašvaldībai Raiņa ielā 11 norādot vārdu uzvārdu vai uzņēmuma biedrības nosaukumu reģistrācijas datus un adresi Priekšlikumu Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013 2025 gadam izstrādei veidlapa pieejama www skrundasnovads lv Skrundas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/terit.php?fn_mode=comments&fn_id=549 (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Skrundas novads
  Iesniegumu veidlapas Normatīvo aktu saraksts Iesniegumi un būvatļaujas Atklāts konkurss Pēc PIL 8 panta Realizēti Procesā Nākotnē Pakalpojumi E pakalpojumi Iesniegumi Aktualitātes Sociālais dienests Bāriņtiesa Dienas centrs Veselības centrs Aktualitātes Izglītības iestādes Projekti Normatīvie akti Iesniegumu veidlapas Iesniegums Skrundas novada

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/buv_veidlapas.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  01 10 2014 zaudējuši spēku jauni atrodas izstrādes procesā 17 07 2004 Plānošana Pieņemšanas datums Nr Normatīvā akta nosaukums Spēkā stāšanās datums Pielikumi 13 10 2011 Teritorijas attīstības plānošanas likums 01 12 2011 05 02 1997 Aizsargjoslu likums 11 03 1997 21 03 2002 Reģionālās attīstības likums 23 04 2002 10 10 2006 833 Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem 13 10 2006 Projektēšanas sagatavošana Pieņemšanas datums Nr Normatīvā akta nosaukums Spēkā stāšanās datums Pielikumi 27 11 2001 495 LBN 002 01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika 01 01 2003 23 08 2001 376 LBN 003 01 Būvklimotoloģija 01 09 2001 02 05 2000 168 LBN 005 99 Inženierizpētes noteikumi būvniecībā 01 06 2000 09 11 2010 1031 LBN 007 10 Nekaitīguma prasības būvēm 01 01 2011 30 09 2014 574 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008 14 Inženiertīklu izvietojums 01 10 2014 28 06 2011 499 LBN 016 11 Būvakustika 01 09 2011 Projektēšana Pieņemšanas datums Nr Normatīvā akta nosaukums Spēkā stāšanās datums Pielikumi 28 06 2011 498 LBN 201 10 Būvju ugunsdrošība 01 01 2012 14 08 2001 370 LBN 202 01 Būvprojekta saturs un noformēšana 01 11 2001 23 12 1997 451 LBN 203 97 Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas 01 05 1998 21 04 1998 139 LBN 205 97 Mūra un stiegrota mūra konstrukciju projektēšanas normas 01 05 1998 13 04 1999 140 LBN 206 99 Koka konstrukciju projektēšanas normas 01 07 1999 18 12 2001 520 LBN 207 01 Ģeotehnika Būvju pamati un pamatnes 01 01 2002 21 07 2008 567 LBN 208 08 Publiskas ēkas un būves 01 09 2008 01 09 2009 1000 LBN 209 09 Mazstāvu dzīvojamās mājas 01 11 2009 03 02 2009 102 LBN 211 08 Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami 01 03 2009 27 05 2003 248 LBN 214 03 Ģeotehnika Pāļu pamati un pamatnes 01 07 2003 21 07 1998 256 LBN 221 98 Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija 01 08 1998 01 02 2000 38 LBN 222 99 Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves 01 06 2000 15 06 1999 214 LBN 223 99 Kanalizācijas ārējie tīkli un būves 01 10 1999 23 08 2005 631 LBN 224 05 Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves 01 09 2005 17 10 2006 852 LBN 229 06 Hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves 01 01 2007 23 09 2003 534 LBN 231 03 Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija 01 01 2004 29 04 2003 229 LBN 241 03 Iekšējās gāzesvadu sistēmas un gāzes iekārtas 01 06 2003 29 10 2002 485 LBN 242 02 Gāzes sadales un lietotāju ārējie tīkli 01 12 2002 16 10 2007 709 LBN 261 07 Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve 01 01 2008 04 04 2006 257 LBN 262 05 Elektronisko sakaru tīkli 08 04 2006 19 12 2006 1014 LBN 501 06 Būvizmaksu noteikšanas kārtība 01 01 2007 18 06 2002 235 Noteikumi par maģistrālo cauruļvadu projektēšanu būvniecību un atbilstības novērtēšanu 01 10 2014 zaudējuši spēku 01 09 2002 Higiēnas prasības Pieņemšanas datums Nr Normatīvā

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/buv_akti.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  saraksts Iesniegumi un būvatļaujas Atklāts konkurss Pēc PIL 8 panta Realizēti Procesā Nākotnē Pakalpojumi E pakalpojumi Iesniegumi Aktualitātes Sociālais dienests Bāriņtiesa Dienas centrs Veselības centrs Aktualitātes Izglītības iestādes Projekti Normatīvie akti Iesniegtie būvniecības iesniegumi un izsniegtās būvatļaujas Iesniegtie būvniecības iesniegumi

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/buv_iesniegumi_buvatlaujas.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  Atklāts konkurss Pēc PIL 8 panta Realizēti Procesā Nākotnē Pakalpojumi E pakalpojumi Iesniegumi Aktualitātes Izglītības iestādes Projekti Normatīvie akti Attīstības programma Skrundas novadā SKRUNDAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014 2020 GADAM Aktualizētais rīcības un investīciju plāns PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS SKRUNDAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014 2030 GADAM Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta attīstības programma Skrundas novada pašvaldības aģentūras Sociālais dienests attīstības programma Rudbāržu pagasta attīstības programma Nīkrāces pagasta attīstības programma Skrundas

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/attistiba_skrunda.php (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  iedzīvotājus iepazīties ar šīm programmām un paust savu viedokli Skrundas novada pašvaldība kopš 2013 gada decembra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām Latvijas Pašvaldību savienību Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju Valsts Reģionālās attīstības aģentūru īsteno projektu Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts vietējā un reģionālā līmenī Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību projekta ietvaros iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām Šim nolūkam Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa ir veikusi Skrundas novada esošās situācijas apkopošanu un analīzi tiekoties ar novada pagastu pakalpojumu pārvalžu sociālās nozares un izglītības iestāžu vadītājiem kā arī kultūras un sporta darba organizatoriem Savukārt ar Skrundas novada domes deputātiem pašvaldības izpilddirektoru attīstības nodaļas un būvvaldes speciālistiem spriests par kopējiem novada attīstības virzieniem un diskutēts par prioritātēm kuras nepieciešams un iespējams īstenot Skrundas novada attīstībai no 2016 līdz 2020 gadam Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģija tiek veidota atsaucoties ne vien uz Skrundas novada pašvaldības ilgtermiņa plānošanas dokumentiem kā Skrundas novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2013 2030 gadam un Skrundas novada teritorijas plānojums 2013 2025 gadam bet galvenokārt uz īstermiņa plānošanas dokumentiem atspoguļojot tuvākajā laikā iecerētos un

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/attistibas_programma.php?fn_mode=fullnews&fn_id=2657 (2016-01-31)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-11-18