archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » S » SKRUNDASNOVADS.LV

Total: 600

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Skrundas novads
  par to pārkāpšanu 43 panta pirmās daļas 13 punktu kas nosaka ka Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu ja tas nav paredzēts likumos šādos jautājumos par citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12 panta pirmo daļu kas nosaka ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju attīstības programmu teritorijas plānojumu lokālplānojumus detālplānojumus un tematiskos plānojumus 25 pantu kas paredz vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un lokālplānojuma pieņemšanu un stāšanos spēkā un 27 pantu kas nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un lokālplānojuma pārsūdzēšanu un MK 2012 gada 16 oktobra noteikumu Nr 711 Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 7 punktu kas nosaka ka pašvaldība ikvienai personai nodrošina iespēju iepazīties ar tās teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 94 punktu kas nosaka ka pēc šo noteikumu 93 punktā minēto prasību izpildes pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem apstiprina teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un grafisko daļu funkcionālo zonējumu novada pilsētu novada pagastu un ciemu robežas un 97 punktu kas nosaka ka pēc pašvaldības teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma apstiprināšanas pašvaldība nodrošina šo noteikumu 5 un 65 punktā minēto prasību izpildi atklāti balsojot par 14 Gunta STEPANOVA Loreta ROBEŽNIECE Ivars G RUN DMANIS Aivars SEBEŽS Zigurds PURIŅŠ Rihards VALTENBE RGS Aldis ZALGAUCKIS Ainārs ZANKOVSKIS Aldis BALODIS Ivo BĀRS Ainars PIĻECKIS Juris JAUNZEMS Nellija KLEINBERGA Gunārs ZEME pret nav atturas nav Skrundas novada dome nolemj 1 Apstiprināt Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013 2025 gadam un saistošos noteikums Nr 27 2013 Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013 2025 gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa turpmāk tekstā Saistošie noteikumi 2 Uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Zanei EGLĪTEI 2 1 triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievietot lēmumu pašvaldības mājas lapā www skrundasnovads lv 2 2 nosūtīt lēmumu par Saistošo noteikumu apstiprināšanu

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/terit.php?fn_mode=comments&fn_id=1352 (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Skrundas novads
  Ievietots 25 11 2013 17 48 14 Skrundas novada pašvaldība informē ka 28 11 2013 Skrundas novada domes sēdē tiks skatīta Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013 2025 gadam galīgā redakcija Ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju var iepazīties no 02 12 2013 līdz 23 12 2013 Skrundas novada domē katru darba dienu pirmdienās no plkst 8 00 18 00 otrdienās trešdienās ceturtdienās no plkst 8 00 17 00 piektdienās no plkst

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/terit.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1283 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  2013 Skrundas novada domes sēdē tiks skatīta Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013 2025 gadam galīgā redakcija Ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju var iepazīties no 02 12 2013 līdz 23 12 2013 Skrundas novada domē katru darba dienu pirmdienās no plkst 8 00 18 00 otrdienās trešdienās ceturtdienās no plkst 8 00 17 00 piektdienās no plkst 8 00 16 00 vai www skrunda lv Teritorijas plānojums izstrādāts ESF projekta 1DP

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/terit.php?fn_mode=comments&fn_id=1283 (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Skrundas novads
  uz kuru attiecas plānošanas dokuments teritorijas attīstības plānošana Plānošanas dokumenta izstrādes un īstenošanas termiņš Skrundas novada teritorijas plānojumu paredzēts izstrādāt līdz 2013 gada oktobrim dokumenta īstenošanas termiņš 12 gadi Teritorija kuru ietekmēs plānošanas dokumentu īstenošana Skrundas novada administratīvā teritorija Sabiedriskā apspriešana Ar Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013 2025 g pilnveidotās redakcijas Vides pārskata projektu var iepazīties no 11 09 2013 līdz 21 10 2013 Skrundas novada domē tās darba laikā

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/terit.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1138 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  06 25 Skrundas novada pašvaldība nodod sabiedriskai apspriešanai Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013 2025 g pilnveidotās redakcijas stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu Plānošanas dokumenta nosaukums Skrundas novada teritorijas plānojums 2013 2025 gadam Plānošanas dokumenta un Vides pārskata izstrādātājs Skrundas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA Projekti un vadība Joma uz kuru attiecas plānošanas dokuments teritorijas attīstības plānošana Plānošanas dokumenta izstrādes un īstenošanas termiņš Skrundas novada teritorijas plānojumu paredzēts izstrādāt līdz 2013 gada oktobrim dokumenta īstenošanas termiņš 12 gadi Teritorija kuru ietekmēs plānošanas dokumentu īstenošana Skrundas novada administratīvā teritorija Sabiedriskā apspriešana Ar Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013 2025 g pilnveidotās redakcijas Vides pārskata projektu var iepazīties no 11 09 2013 līdz 21 10 2013 Skrundas novada domē tās darba laikā un Skrundas novada domes mājas lapā www skrundasnovads lv Sabiedriskās apspriešanas sanāksme Plānojuma pilnveidotās redakcijas un vides pārskata precizētā projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 19 09 2013 pl 17 00 Skrundas kultūras namā Lielā ielā 1a Skrunda Skrundas novads LV 3326 Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam iesniegt līdz 21 10 2013 Skrundas novada Domē vai pagastu pārvaldēs to darba laikā Skrundas novada teritorijas plānojums un Vides pārskats izstrādāts ESF projekta 1DP 1 5 3 2 0 10 APIA VRAA

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/terit.php?fn_mode=comments&fn_id=1138 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  00 15 00 vai www skrundasnovads lv Skrundas novada pagastu pārvaldēs var iepazīties ar teritorijas plānojuma daļu kas attiecas uz konkrēto pagastu Priekšlikumus var iesnieg Skrundas novada pašvaldībā vai pagastu pārvaldēs līdz 30 09 2013 Pilnveidotās redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 19 09 2013 pl 17 00 Skrundas kultūras namā Lielā ielā 1a Skrunda Skrundas novads LV 3326 Skrundas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts un sabiedriskā apspriede notiks Eiropas Sociālā fonda darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība papildinājumu 1 5 3 2 aktivitātē Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana projekta Kuldīgas un Skrundas novadu teritorijas plānojumu izstrāde Nr 1DP 1 5 3 2 0 10 APIA VRAA 096 ietvaros Pielikumi Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema atļautās izmantošanas plāns DGN Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema atļautās izmantošanas plāns PDF Nīkrāces pagasta Lēnu ciema atļautās izmantošanas plāns DGN Nīkrāces pagasta Lēnu ciema atļautās izmantošanas plāns PDF Nīkrāces pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns DGN Nīkrāces pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns PDF Raņķu pagasta Raņķu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns DGN Raņķu pagasta Raņķu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns PDF Raņķu pagasta Smilgu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns DGN Raņķu pagasta Smilgu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns PDF Raņķu pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns DGN Raņķu pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns PDF Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns DGN Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns PDF Rudbāržu pagasta Sieksātes ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns DGN Rudbāržu pagasta Sieksātes ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns PDF Rudbāržu pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns DGN Rudbāržu pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns PDF Skrundas pagasta Cieceres ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns DGN Skrundas pagasta Cieceres ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns PDF Skrundas pagasta Jaunmuižas ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns DGN Skrundas pagasta Jaunmuižas ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns PDF Skrundas pagasta Kušaiņu ciema teritorijas atļautās

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/terit.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1134 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  teritorijas plānojuma daļu kas attiecas uz konkrēto pagastu Priekšlikumus var iesnieg Skrundas novada pašvaldībā vai pagastu pārvaldēs līdz 30 09 2013 Pilnveidotās redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 19 09 2013 pl 17 00 Skrundas kultūras namā Lielā ielā 1a Skrunda Skrundas novads LV 3326 Skrundas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts un sabiedriskā apspriede notiks Eiropas Sociālā fonda darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība papildinājumu 1 5 3 2 aktivitātē Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana projekta Kuldīgas un Skrundas novadu teritorijas plānojumu izstrāde Nr 1DP 1 5 3 2 0 10 APIA VRAA 096 ietvaros Pielikumi Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema atļautās izmantošanas plāns DGN Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema atļautās izmantošanas plāns PDF Nīkrāces pagasta Lēnu ciema atļautās izmantošanas plāns DGN Nīkrāces pagasta Lēnu ciema atļautās izmantošanas plāns PDF Nīkrāces pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns DGN Nīkrāces pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns PDF Raņķu pagasta Raņķu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns DGN Raņķu pagasta Raņķu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns PDF Raņķu pagasta Smilgu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns DGN Raņķu pagasta Smilgu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns PDF Raņķu pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns DGN Raņķu pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns PDF Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns DGN Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns PDF Rudbāržu pagasta Sieksātes ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns DGN Rudbāržu pagasta Sieksātes ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns PDF Rudbāržu pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns DGN Rudbāržu pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns PDF Skrundas pagasta Cieceres ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns DGN Skrundas pagasta Cieceres ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns PDF Skrundas pagasta Jaunmuižas ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns DGN Skrundas pagasta Jaunmuižas ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns PDF Skrundas pagasta Kušaiņu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns DGN Skrundas pagasta Kušaiņu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns PDF Skrundas pagasta

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/terit.php?fn_mode=comments&fn_id=1134 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Skrundas novads
  teritorijas plānojumu 2013 2025 gadam 1 redakciju var iepazīties www skrundasnovads lv Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Skrundas novada pašvaldībā Raiņa iela 11 Skrunda Skrundas novads LV 3326 Raņķu pakalpojumu pārvaldē Sākumskola Raņķi Raņķu pag Skrundas nov LV 3323 Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē Dārdedzes Rudbārži Rudbāržu pag Skrundas nov LV 3324 Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē Dzelda Nīkrāces pag Skrundas nov LV 3320 pašvaldības darba laikā līdz 22 maijam Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 16

  Original URL path: http://skrundasnovads.lv/terit.php?fn_mode=fullnews&fn_id=966 (2016-01-31)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-11-20