archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » S » SAMC.LV

Total: 551

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pasaules akreditācijas dienā uzsver drošas pārtikas un tīra dzeramā ūdens nozīmi
  patērēti ikdienā kļūst aizvien aktuālāka un nozīmīgāka cilvēku dzīvēs Apzinoties iepriekš minētos aspektus jāņem vērā ka pārtikas un ūdens kvalitāte un drošums ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa un būtiska patērētāju prasība Šādu uzticību iespējams iegūt piemērojot atzītas pārtikas drošības pārvaldības sistēmas kuras atbalsta ticama testēšana un pārbaudes ne tikai iekšzemes tirgū bet arī pārrobežu tirdzniecībā Aizvien svarīgāks kļūst pārredzams process no produkta izcelsmes līdz pat produkta lietošanas brīdim Akreditācija šajā procesā aptver vairākas disciplīnas visā piegādes ķēdē tādā veidā nodrošinot uzticamību veiktajām atbilstības novērtēšanas darbībām un atbilstību standartu prasībām Akreditētas testēšanas laboratorijas izmanto lai analizētu piesārņojumu un produkta autentiskumu Inspicēšanas institūcijas veic uzņēmumu pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas oficiālo kontroli Sertificēšanas institūcijas veic uzņēmumu sertificēšanu atbilstoši dažāda veida pārtikas drošuma sertificēšanas shēmām Starptautiskā laboratoriju akreditācijas kooperācija International Laboratory Accrediation Cooperation ILAC un Starptautiskā Akreditācijas foruma IAF sadarbība sniedz iespēju neveikt papildu testus pārbaudes un sertifikāciju katrā produkcijas eksporta valstī Vienota sistēma ļauj atzīt akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju un laboratoriju izsniegtos apliecinājumus arī ārpus valsts robežām ko apliecina starptautiski atzīsts apstiprinājuma zīmogs Vairāk lasiet http www ilac org 497 htm l http www iaf nu articles World Accreditation Day June 9th 2012 278 kā arī www samc lv un www latak lv mājas

  Original URL path: http://www.samc.lv/lv/latak-biroja-zinas/282-pasaules-akredit%C4%81cijas-dien%C4%81-uzsver-dro%C5%A1as-p%C4%81rtikas-un-t%C4%ABra-dzeram%C4%81-%C5%ABdens-noz%C4%ABmi.html (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • LATAK rīko semināru par izmaiņām ISO/IEC 17021:2011
  standartā ISO IEC 17021 2011 Jaunais standarts stājās spēkā 2011 gada 1 februārī un līdz 2013 gada 1 februārim visu akreditēto vadības sistēmu sertificēšanas institūciju kompetencei jābūt novērtētai un atzītai par atbilstošu standarta LVS EN ISO IEC 17021 2011 prasībām Seminārs notiks no plkst 10 00 līdz 13 00 Ekonomikas ministrijas telpās Brīvības ielā 55 5 stāvā 506 telpā Semināru vadīs LATAK vadošā vērtētāja Ieva Vanaga Kontaktinformācija www latak lv

  Original URL path: http://www.samc.lv/lv/latak-biroja-zinas/273-latak-r%C4%ABko-semin%C4%81ru-par-izmai%C5%86%C4%81m-iso-iec-17021-2011.html (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • LATAK piedalās EA laboratoriju komitejas Starplaboratoriju salīdzināšanas darba grupas sanāksmē(EA LC ILC)
  kuras ir akreditējušas dažādas EA MLA akreditācijas institūcijas tad tas ir pierādījums pārliecībai ka MLA darbojas efektīvi EA Resolution 2009 23 28 EA Labaratory committee LC Inter Latboratory comparisson ILC Calibration darba grupa Piecgades plāna izpildes vērtējumā šobrīd ir uzsākta programma par raupjuma mērīšanas iekārtu kalibrēšanu Diemžēl Latvijā nav akreditētas kalibrēšanas laboratorijas šajā jomā Tāds pats stāvoklis ir arī otrajā programmas jomā par paātrinājuma mērīšanas iekārtu kalibrēšanu Turpmāk tiks izstrādātas programmas tādās jomās kā maiņstrāvas jauda enerģija vērpe skaņas spiediena līmenis ūdens skaitītāji Problēmas šo programmu realizācijā ir vairāki faktori tostarp dalībnieku skaits PP organizatoru kalibrēšanā trūkums un arī augstās dalības maksas un piedalīšanās izmaksas EA Labaratory committee LC Inter Latboratory comparisson ILC Testing Šī bija pirmā reize kad LATAK piedalījās šīs darba grupas sanāksmē PP programmu pieejamība ir neapšaubāmi plašāka Programmas piedāvā APLAC IMEP IfEP UK NEQAS Syke DRRR kuru rezultātu izvērtēšanu atbilstoši noteiktajiem kritērijiem sniedza programmu kuratori Par cik PP organizatoru loks un dalībnieku skaits lielāks līdz ar to arī piedalīšanās maksa ir ievērojami pieejamāka laboratorijām Tika apspriesta arī turpmāko programmu realizācija un izvērtēšana Šobrīd aktuālas testēšanas programmas ir a mikrobioloģijas programma vājpiena pulveris b pesticīdu atlikums tomātu pastā Interesentiem ir iespēja iegūt papildus informāciju sazinoties ar J

  Original URL path: http://www.samc.lv/lv/latak-biroja-zinas/271-latak-piedal%C4%81s-ea-laboratoriju-komitejas-starplaboratoriju-sal%C4%ABdzin%C4%81%C5%A1anas-darba-grupas-san%C4%81ksm%C4%93-ea-lc-ilc.html (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Latvijā pirmo reizi akreditē daudzprofilu slimnīcas laboratoriju
  Ērikam Lukmanam un citiem saņēma Latvijas Nacionālā Akreditācijas biroja apliecību kas apliecina slimnīcas klīniski diagnostiskās laboratorijas kompetenci un spēju veikt no cilvēka iegūta materiāla hematoloģisko klīnisko koaguloģisko imūnhematoloģisko imūnķīmisko klīniski bioķīmisko izmeklēšanu atbilstoši LVS EN ISO 15189 2008 standartam un piemērojamām izmeklējuma metodēm Kā atzīst Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja nodaļas vadītāja Ināra Goba Tukuma slimnīca ļoti mērķtiecīgi ir gatavojusi laboratoriju tās darbības nodrošināšanai un arī standarta prasību izpildei Investēts ir ne tikai aprīkojumā un materiālos bet arī darbinieku zināšanu un prasmju atbalstam Tas viss arī sekmēja vērtēšanas un akreditācijas procesa gludu norisi Pasākuma laikā Tukuma slimnīca prezentēja arī savu jauno ēku kas būvēta ar Eiropas Savienības līdzekļu atbalstu un iekļauj arī patoloģiskās anatomijas nodaļu ar histoloģisko laboratoriju Akreditācijas biroja nodaļas vadītāja Ināra Goba saka Ir patiess prieks apzināties ka akreditācija aizvien jaunās jomās tiek novērtēta un uzskatīta par nemainīgu kompetences apliecinājumu Šīs slimnīcas laboratorijas speciālisti ir zinoši un savu darbu dara apzinīgi un profesionāli Šāds trešās puses kompetences apliecinājums būs ne tikai kā novērtējums laboratorijas darbībai bet arī kā papildu uzticības līdzeklis pilsētas novada iedzīvotājiem un vadībai par laboratorijas sniegto pakalpojumu kvalitāti Nav šaubu ka kļūstot par pirmo Latvijā akreditēto daudzprofilu slimnīcas laboratoriju tas ir pienesums visai veselības aprūpes sistēmai

  Original URL path: http://www.samc.lv/lv/latak-biroja-zinas/270-latvij%C4%81-pirmo-reizi-akredit%C4%93-daudzprofilu-slimn%C4%ABcas-laboratoriju.html (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Akreditācijas birojs papildina zināšanas
  LVS EN 45011 LVS EN ISO IEC 17021 un OHSAS 18001 standartiem Seminārus vadīja Ieva Vanaga Maija Emsiņa Jānis Rozenbahs un Gatis Salmanis Tika aicināti arī iesaistītie eksperti un vērtētāji Semināri tika izmantoti arī kā iespēja pieredzes apmaiņai un vērtēšanas kritēriju kalibrēšanai Tuvākajā laikā tiks organizēts arī atsevišķs seminārs pārvaldības sistēmu sertifikācijas institūcijām par jaunajām LVS EN ISO IEC 17021 standarta prasībām Sekojiet jaunumiem 17 02 2012 SIA Standartizācijas akreditācijas

  Original URL path: http://www.samc.lv/lv/latak-biroja-zinas/255-akredit%C4%81cijas-birojs-papildina-zin%C4%81%C5%A1anas.html (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • LATAK piedalās nozīmīgā Twinning projektā Gruzijā
  tiek gūta pieredze šādu apjomīgu projektu īstenošanā M Ozoliņš saka Projekta mērķis ir ieviest nepieciešamās procedūras lai Gruzija apliecinātu savas atbilstības novērtēšanas un kvalitātes nodrošināšanas infrastruktūras atbilstību pieņemtajam kvalitātes līmenim Eiropā un Starptautiskajā apritē Gruzijas Akreditācijas centrs GAC līdz ar projektā iesaistītajām pusēm izpildīs nepieciešamās prasības lai iestātos Eiropas akreditācijas kooperācijā un Starptautiskajās akreditācijas organizācijās IAF un ILAC Projekta realizācijas laikā gūtie iespaidi un kontakti būs par pamatu arī turpmākai

  Original URL path: http://www.samc.lv/lv/latak-biroja-zinas/254-latak-piedal%C4%81s-noz%C4%ABm%C4%ABg%C4%81-twinning-projekt%C4%81-gruzij%C4%81.html (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • LATAK jaunumi par jaunām akreditētajām institūcijām 2011.gadā un 2012.gada janvārī
  05 2011 I 437 SIA Latvijas Tahogrāfu Centrs Inspekcija 20 05 2011 I 438 SIA Rodau inspekcijas institūcija 20 05 2011 S1 439 SIA BM Trada Latvia 29 06 2011 KT 430 SIA Regardes 28 10 2011 I 445 VAS CSDD transp līdzekļu kontoles un sertifikācijas inspekcija 01 12 2011 T 442 SIA Inspectorate Latvia Ltd laboratorija 13 12 2011 T 447 SIA VentEko laboratorija 22 12 2011 T 444

  Original URL path: http://www.samc.lv/lv/latak-biroja-zinas/248-latak-jaunumi-par-akredit%C4%93taj%C4%81m-instit%C5%ABcij%C4%81m-2011-gad%C4%81-un-2012-gada-janv%C4%81r%C4%AB.html (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Paldies visiem atbilstības novērtēšanas konferences dalībniekiem
  norises gaitu var iepazīties ar fotogrāfiju palīdzību Gaidīsim Jūs uz konferenci arī nākamgad View the embedded image gallery online at http www samc lv lv latak biroja zinas 236 paldies visiem atbilst C4 ABbas nov C4 93rt C4 93 C5 A1anas konferences dal C4 ABbniekiem html sigProGalleria5538348e32 Prezentācijas lejuplādēšanai Dokumenti Bureau Veritas Latvia prezentācija Standartizācijas biroja prezentācija Ingars Pilmanis BIOR prezentācija Ekonomikas ministrijas prezentācija Dainis Matulis LIAA prezentācija Iveta Strupkāja

  Original URL path: http://www.samc.lv/lv/latak-biroja-zinas/236-paldies-visiem-atbilst%C4%ABbas-nov%C4%93rt%C4%93%C5%A1anas-konferences-dal%C4%ABbniekiem.html (2016-01-31)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-11-22