archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » S » SAMC.LV

Total: 551

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • LATAK aicina medicīnas laboratoriju darbiniekus uz semināru 23., 24.oktobrī
  Norises laiks un vieta 2014 gada 23 un 24 oktobrī plkst 9 00 17 00 Ekonomikas ministrijas telpās Rīgā Brīvības ielā 55 224 telpā 2 stāvā Dalības maksa EUR 120 00 PVN Pieteikšanās līdz 20 oktobrim pie LATAK biroja administratores Dagnijas Dumbrovskas pa tālr 67373051 vai rakstot uz e pastu Šī e pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam lai varētu to apskatīt Semināra norises plāns 23 oktobris Prasības pārvaldībai 09 00 09 15 Atklāšana ievads 09 15 10 45 Darbības lauks Normatīvās norādes Termini definīcijas 10 45 11 00 Kafijas pauze 11 00 12 30 Organizācija un pārvaldība Kvalitātes pārvaldības sistēma Dokumentu vadība Līgumi par pakalpojumiem 12 30 13 30 Pusdienu pārtraukums 13 30 15 00 Izmeklēšana pilnvarotās laboratorijās Ārējie pakalpojumi un piegādes Padomdevēju pakalpojumi Sūdzību izskatīšana Neatbilstību vadība Korektīva darbība Preventīva darbība Nepārtraukta uzlabošana 15 00 15 15 Kafijas pauze 15 15 16 45 Protokolu vadība Novērtēšana un auditi Pārvaldības pārskate 16 45 17 00 Jautājumi 24 oktobris Tehniskās prasības 09 00 10 30 Personāls Telpas un vides nosacījumi Iekārtas reaģenti un piederumi 10 30 10 45 Kafijas pauze 10 45 12 30 Pirmsizmeklēšanas Izmeklēšanas procesi Izmeklēšanas rezultātu kvalitātes nodrošināšana 12 30

  Original URL path: http://www.samc.lv/lv/latak-biroja-zinas/450-latak-aicina-medic%C4%ABnas-laboratoriju-darbiniekus-uz-semin%C4%81ru-23-,-24-oktobr%C4%AB.html (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Pasaules akreditācijas diena 2014
  un daudzumam auto degvielas bākā Vai esam droši ka saņemam to enerģijas daudzumu par kuru maksājam Enerģijas resursu nodrošināšana ietver sevī kompleksas piegāžu ķēdes sistēmas un procesus kas ir saistīti ar paaugstinātu drošības risku sabiedrībai un videi Akreditācijai ir ļoti būtiska loma šo sistēmu un procesu uzraudzībā Akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju uzdevums ir pārbaudīt izejvielu paraugu produktu pakalpojumu mērīšanas instrumentu vadības sistēmu un personu atbilstību standartu un dažādu normatīvo dokumentu prasībām Tas ir veids kā nodrošināt lai enerģijas resursu piegādes un produkti būtu uzticami droši un videi nekaitīgi Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja LATAK vadītāja Olga Veilande atzīst Kā pēdējās aktivitātes globālā piesārņojuma mazināšanā noteikti jāmin ES Emisiju tirdzniecības sistēma ETS Emission Trade System Operatoriem ir jākontrolē SEG emisijas un par tām jāziņo Šos pārskatus ir jāpārbauda verificētājiem kas ir akreditēti nacionālā akreditācijas institūcijā kura savukārt ir novērtēta un atzīta Eiropas akreditācijas kooperācijā EA Šī sistēma ir noteikta EK regulā Nr 600 2012 par siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verifikāciju un par verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003 87 EK un regulā Nr 601 2012 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003 87 EK Ar akreditāciju apliecina arī citu atbilstības novērtēšanas institūciju un laboratoriju kompetenci Latvijā ir akreditētas institūcijas kuras veic siltuma ūdens un elektroenerģijas skaitītāju verifikāciju sertificē siltumizolācijas materiālus pārbauda pārdoto lietderīgo vai efektīvi izlietoto siltumenerģiju naftas produktu transportēšanas cauruļvadus un uzglabāšanas rezervuārus sertificē energo auditorus pārbauda auto un dzelzceļa transporta sistēmas sertificē enerģijas pārvaldības sistēmas un degvielu tajā skaitā biodegvielu Papildus informācija par akreditāciju Latvijā nacionālās akreditācijas institūcijas statusā ir nozīmēta valsts SIA Standartizācijas akreditācijas un metroloģijas centrs struktūrvienība Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs LATAK LATAK ir Eiropas akreditācijas kooperācijas EA Daudzpusējās atzīšanas līguma EA MLA parakstītājs kas savukārt nodrošina akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju izsniegto pārskatu un

  Original URL path: http://www.samc.lv/lv/latak-biroja-zinas/439-pasaules-akredit%C4%81cijas-diena-2014.html (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • LATAK klientu aptaujas rezultāti 2014
  klientu aptaujas rezultāti 2014 2014 gada martā tika veikta aptauja kuras mērķis bija noskaidrot LATAK Akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju viedokli un vērtējumu attiecībā uz akreditācijas biroja darbību un sadarbības kvalitāti Aptaujā piedalījās 93 respondenti kas ir 43 no visām atbilstības novērtēšanas institūcijām Aptaujas rezultāti pieejami šeit Ziņa ievietota 30 04 2014 SIA Standartizācijas akreditācijas un metroloģijas centrs Atrašanās vieta Brīvības iela 55 Rīga LV 1010 Tālrunis 371 67799776 Epasts samc

  Original URL path: http://www.samc.lv/lv/latak-biroja-zinas/437-latak-klientu-aptaujas-rezult%C4%81ti-2014.html (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • EA pieņem pozitīvu lēmumu par LATAK EA MLA parakstītāja statusa saglabāšanu un jaunas jomas paplašināšanu
  ISO 45011 17065 personu sertifikācijas institūciju akreditācija ISO 17024 inspicēšanas institūciju akreditācija ISO 17020 pārvaldības sistēmu sertifikācijas institūciju akreditācija ISO 17021 EA daudzpusējās atzīšanas līgums tika paplašināts ar siltumnīcefekta gāzu SEG GHG jomu ISO 14065 Lēmums par EA MLA parakstītāja statusa saglabāšanu tika pieņemts ar šādiem nosacījumiem līdz 2015 gada 15 februārim informēt EA kooperāciju par LATAK juridiskā statusa izmaiņām un atbilstību ISO 17011 standarta un Eiropas Parlamenta un Padomes

  Original URL path: http://www.samc.lv/lv/latak-biroja-zinas/434-ea-pie%C5%86em-pozit%C4%ABvu-l%C4%93mumu-par-latak-ea-mla-parakst%C4%ABt%C4%81ja-statusa-saglab%C4%81%C5%A1anu-un-jaunas-jomas-papla%C5%A1in%C4%81%C5%A1anu.html (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Saglabā LATAK kompetenci EMAS jomā
  2013 gada decembrī FALB auditoru veiktā LATAK kompetences salīdzinošās vērtēšanas rezultātiem EMAS jomā EMAS ir pārvaldības instruments kas veicina vides aizsardzības resursu racionālas izmantošanas un sabiedrības informēšanas pasākumu pilnveidošanu un uzlabošanu uzņēmumos un organizācijās kuras brīvprātīgi iesaistās sistēmā Organizāciju EMAS pārbaudi veic neatkarīgs akreditēts vides novērtētājs verificētājs kurš apstiprina arī vides deklarāciju Atbilstoši likumā Par vides aizsardzību noteiktajam LATAK veic vides verificētāju akreditāciju un nodrošina to darbības pārraudzību kā arī

  Original URL path: http://www.samc.lv/lv/latak-biroja-zinas/433-saglab%C4%81-latak-kompetenci-emas-jom%C4%81.html (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Izmaiņas LATAK pakalpojumu cenrādī
  akreditācijas biroja LATAK pakalpojumu cenrādī Izmaiņas saistītas ar jaunu akreditācijas jomu rūpnieciskie energoauditori un siltumnīcefekta gāzu verificētāju akreditācija SEG ieviešanu redakcionālajiem labojumiem un pāreju uz Eiro Sakarā ar to ka akreditācijas statusa uzturēšanas gada maksa ir samazināta no EUR 426 84 uz EUR 425 00 LATAK līdz šā gada 28 martam sagatavos un visām atbilstības novērtēšanas institūcijām nosūtīs grozījumus līgumam par institūciju akreditāciju Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar jūsu institūcijai

  Original URL path: http://www.samc.lv/lv/latak-biroja-zinas/425-izmai%C5%86as-latak-pakalpojumu-cenr%C4%81d%C4%AB.html (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Informācija medicīnas laboratorijām
  11 oktobra rezolūciju GA 16 21 noteica pārejas perioda termiņu līdz 2016 gada 1 martam Pārejas periodā piemērojami abi standarti LVS EN ISO 15189 2008 un LVS EN ISO 15189 2013 Jaunie akreditācijas pieteikumi Medicīnas laboratoriju jaunos akreditācijas pieteikumus atbilstībai standartam LVS EN ISO 15189 2013 LATAK sāks pieņemt no 2014 gada 1 oktobra Pārejas noteikumi medicīnas laboratorijām kuras akreditētas atbilstoši standartam LVS EN ISO 15189 2008 Akreditētajām medicīnas laboratorijām kuras akreditētas atbilstībai LVS EN ISO 15189 2008 standartam jāsagatavo programma nosakot pasākumus izmaiņām vadības sistēmā dokumentācijā nepieciešamos resursus un mācības personālam un termiņus izmaiņu ieviešanai Šāda programma jānosūta LATAK līdz 2014 gada 1 decembrim neatkarīgi no plānotās akreditācijas uzraudzības novērtēšanas veikšanas kas vienlaicīgi būs arī institūcijas novērtēšana atbilstībai standartam LVS EN ISO 15189 2013 LATAK novērtēs atbilstību jaunajam standartam uzraudzības vērtēšanas laikā akreditācijas cikla ietvaros un visas LATAK vērtēšanas pēc 2015 gada 1 februāra tiks veiktas atbilstoši jaunajam standartam Laboratoriju novērtēšana atbilstībai standartam LVS EN ISO 15189 2013 neradīs papildu izmaksas izņemot gadījumus kad tiks konstatēta nepieciešamība veikt atkārtotu novērtēšanu lai pārliecinātos par institūcijas atbilstību jaunajām prasībām Lai institūcija saņemtu akreditāciju atbilstībai jaunajam standartam visām neatbilstībām ir jābūt novērstām Pēc 2016 gada 1 marta medicīnas laboratoriju akreditācijas atbilstoši standartam

  Original URL path: http://www.samc.lv/lv/latak-biroja-zinas/423-inform%C4%81cija-medic%C4%ABnas-laboratorij%C4%81m.html (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Atzinīgi novērtēta Latvijas akreditācijas sistēmas konkurētspēja Eiropas Ekonomiskajā zonā
  ziņojumu verifikāciju un verificētāju akreditācijas apgūšanā LATAK apmācību kārtību vērtētāju kvalificēšanai sakārtotus biznesa procesus un aktīvu LATAK dalību Eiropas akreditācijas kooperācijas komiteju darbā Vienlaikus Latvijai rosināts pilnveidot akreditācijas sistēmas iekšējās procedūras kas attiecas uz vērtēšanas procesu vērtēšanas procedūrā iesaistītā personāla monitoringu kā arī akreditācijas nozaru tehnisko komiteju darba aktivizēšanu Ekonomikas ministrija pagājušajā nedēļā sasauca ārkārtas Latvijas Nacionālas akreditācijas padomes sēdi lai iepazīstinātu ar audita rezultātiem un diskutētu par akreditācijas sistēmas pilnveidošanas virzieniem Sēdē nolemts ka šī gada laikā nepieciešams pilnveidot akreditācijas procesu reglamentējošos tiesību aktus un stiprināt LATAK administratīvo kapacitāti kas sevī ietver LATAK vadošo vērtētāju un ārējo tehnisko ekspertu kvalifikācijas celšanu kā arī informācijas vadības sistēmas un IT infrastruktūras uzlabošanu Padomes locekļi vienojās ka lietderīgi būtu apkopot un publiskot LATAK tīmekļa vietnē informāciju par LATAK piesaistītajiem ārējiem ekspertiem kas sniedz tehnisko atbalstu LATAK vadošajiem vērtētājiem atbilstības novērtēšanas institūciju kompetences novērtēšanas procesā Lai stiprinātu akreditācijas sistēmu Latvijā 2014 gadā plānots sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2008 gada 16 decembra decembra noteikumos Nr 1059 Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu akreditāciju un uzraudzību precizējot akreditācijas procesā iesaistīto personu pienākumus stiprinot LATAK pilnvaras kā arī aktualizējot atsauces uz piemērojamajiem standartiem un informāciju par akreditācijas jomām Tāpat sanāksmes dalībnieki bija vienisprātis ka nepieciešams īstenot arī pasākumus LATAK atpazīstamības veicināšanai piemēram organizēt konferenci vai semināru atzīmējot Starptautisko akreditācijas dienu un LATAK 20 gadskārtu ar mērķi informēt sabiedrību par akreditācijas procesu un tā nozīmīgumu tautsaimniecībai Latvijas Nacionālā akreditācijas padome ir konsultatīva institūcija testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju sertificēšanas un inspicēšanas institūciju kā arī vides verificētāju akreditācijai reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā Padomes primārais mērķis ir piedalīties valsts politikas izstrādē akreditācijas jomā Padomes sastāvā ietilpst uzraudzības iestādes ministrijas atbilstības novērtēšanas institūciju asociācijas kā arī nevalstiskās organizācijas Akreditācijas sistēma Latvijā tiek veidota ar mērķi noteikt vienotas akreditācijas procedūras un ieviest vienotu pārvaldības modeli akreditācijas procesā balstoties uz vienotajām starptautiskām prasībām

  Original URL path: http://www.samc.lv/lv/latak-biroja-zinas/415-atzin%C4%ABgi-nov%C4%93rt%C4%93ta-latvijas-akredit%C4%81cijas-sist%C4%93mas-konkur%C4%93tsp%C4%93ja-eiropas-ekonomiskaj%C4%81-zon%C4%81.html (2016-01-31)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-11-20