archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » S » SAMC.LV

Total: 551

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Akreditācijas norises laika grafika pilotprojekts
  attiecībā uz akreditācijas pieteikumu izskatīšanas termiņiem LATAK informē ka šis ir pilotprojekts līdz ar to akreditācijas norises laika grafika termiņi ir indikatīvi un var mainīties līdz 2015 gada 1 oktobrim LATAK norāda ka plānotās izmaiņas neietekmēs LATAK un atbilstības novērtēšanas institūciju sadarbības aktivitātes salīdzinājumā ar pastāvošo kārtību Precizēti tiek akreditācijas procesa atsevišķo posmu laika termiņi tādējādi nodrošinot caurspīdīgumu un neietekmējamību akreditācijas norisē Būtiskākas izmaiņas paredzamas viena gada vai pusotra gada

  Original URL path: http://www.samc.lv/lv/latak-biroja-zinas/498-akredit%C4%81cijas-norises-laika-grafika-pilotprojekts.html (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Eiropas Standartizācijas samitā diskutēja par standartu nozīmi būvniecībā
  nozarē ņemot vērā tās stratēģisko lomu ekonomikā un sabiedrībā Tāpēc es uzskatu ka ir pienācis laiks pāriet no runāšanas pie rīcības uzrunā uzsvēra Dana Reizniece Ozola Tīrākas un gudrākas ekonomikas mērķis ir uzlabot ēku projektēšanu energoefektivitāti ilgtspēju un viedo pilsētu attīstību kā arī nodrošināt zinātnes un standartizācijas sasaisti Standartizācijas biroja Latvijas standarts LVS vadītājs Ingars Pilmanis sacīja Eiropa joprojām atkopjas pēc krīzes un konkurētspēja ir viens no Eiropas Savienības politikas stūrakmeņiem Tāpēc ir būtiski rīkoties aktīvi lai veicinātu standartizācijas lomu vietējās un globālās ekonomikas izaugsmē Samita pirmajā paralēlajā sesijā tika diskutēts par ēku energoefektivitāti kas ir nozīmīgs ekonomikas pārveides elements Eiropā pēckrīzes periodā Diskusijas dalībnieki vienojās ka standarti ir viens no ekonomikas attīstības virzītājspēkiem kas nodrošina labās prakses izplatību un instrumentus enerģijas patēriņa paradumu analīzei un maiņai Otrajā paralēlajā sesijā dalībnieki pārrunāja ilgtspējīgas būvniecības izaicinājumus attiecībā uz resursu efektīvu izmantošanu Diskusijas dalībnieki secināja ka ilgtspējīgas būvniecības pamatā ir projektu plānošana kas paredz taupīgāku resursu lietošanu un iespējamos scenārijus atkārtotai būvmateriālu izmantošanai Trešās paralēlās sesijas temats viedo pilsētu smart cities būvniecība raisīja vislielāko uzmanību Tajā dalībnieki apsprieda inovāciju plānošanas energoefektivitātes transporta risinājumu un komunikācijas un informācijas tehnoloģiju lomu pilsētplānošanas attīstībā Dalībnieki secināja ka ir nepieciešams izstrādāt jaunus dažāda veida standartus kuros būtu ietverta labākā prakse un vadlīnijas viedo pilsētu attīstībai visā pasaulē Ceturtās paralēlās sesijas ietvaros dalībnieki diskutēja par būvniecības projektēšanas un pārvaldības izaicinājumiem t sk trūkumiem informācijas apmaiņā kas noved pie darbību dublēšanās un palielina izmaksas Dalībnieki bija vienisprātis ka būvniecības informācijas modelēšana building information modelling BIM un ar būvi saistīto procesu digitāla attēlošana ir labākais veids kā samazināt kļūdas uzlabot kvalitāti un energoefektivitāti kā arī paātrināt kopējo būvniecības procesu tādējādi veicinot konkurētspēju Samitā piedalījās augsta līmeņa Eiropas Parlamenta Eiropas Komisijas Eiropas un starptautisko standartizācijas organizāciju ISO IEC CEN CENELEC ETSI pārstāvji kā arī standartizācijas speciālisti un uzņēmēji no Eiropas

  Original URL path: http://www.samc.lv/lv/lvs-biroja-zinas/496-eiropas-standartiz%C4%81cijas-samit%C4%81-diskut%C4%93ja-par-standartu-noz%C4%ABmi-b%C5%ABvniec%C4%ABb%C4%81.html (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Akreditācija – pakalpojumu drošības garants
  jāakreditējas Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā LATAK līdz 2015 gada 31 decembrim Obligāto prasību ieviešana medicīnas laboratorijām būt akreditētām atbilstībai starptautiskā standarta LVS EN ISO 15189 2013 Medicīnas laboratorijas Kvalitātes un kompetences prasības prasībām ir nozīmīgs un atzīstams solis medicīnas pakalpojumu kvalitātes un konkurētspējas uzlabošanā Veicot akreditāciju medicīnas laboratorija apliecina savu neatkarību profesionalitāti un prasmi veikt laboratoriskos izmeklējumus atbilstoši starptautisko standartu ārējo normatīvo aktu un laboratoriju procedūrās noteiktajām prasībām Akreditācija ir augstākā līmeņa instruments visā kvalitātes nodrošināšanas hierarhijā lai apliecinātu sniegto pakalpojumu atbilstību drošības veselības un vides aizsardzības prasībām Latvijā kopējais laboratoriju darba kvalitātes līmenis pēdējos piecos gados netiek izvērtēts kopš Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras likvidēšanas 2009 gadā Nodrošināt infrastruktūru vai mehānismus lai īstenotu medicīnas laboratoriju pakalpojumu uzticamību valstij ir dārgi un neizdevīgi Tāpēc akreditācijas funkciju īstenošana ir uzticēta nacionālajai akreditācijas institūcijai Latvijas Nacionālajam akreditācijas birojam LATAK kas ir Eiropas akreditācijas kooperācijas EA Daudzpusējās atzīšanas līguma Multilateral Agreement MLA parakstītājs Prakse rāda ka laboratorijas ir ieinteresētas savas kompetences sfēras sakārtošanā lai gūtu valsts uzticību un pārliecību par to ka riski un kritiskie procesi tiek kontrolēti un vadīti Risku ir daudz Apmēram 70 no klīniskajiem lēmumiem tiek pieņemti pamatojoties uz laboratoriskās izmeklēšanas rezultātiem diagnostiku slimības gaitas uzraudzību terapijas monitoringu un veselības statusu Kļūdu biežums ir atkarīgs no tā cik labi pārvaldīti un uzraudzīti ir laboratorijas procesi t sk pirms un pēc izmeklēšanas pacientu sagatavošana paraugu savākšana un nogādāšana laboratorijā rezultātu pārbaude un interpretācija Neatbilstoši laboratorisko izmeklējumu rezultāti var kļūt par pamatu kļūdainiem klīniskajiem lēmumiem vai to aizkavēšanās Iespējamās sekas atkārtoti izmeklējumi ilgstošāka vai nepareiza ārstēšana tiesvedības un iedragāta reputācija kopumā var izmaksāt vairāk nekā akreditētas laboratorijas statusa iegūšana Laboratorijas kļūdām ir ietekme uz pacientu drošību piemēram hemotransfūzija un veselības aprūpes efektivitāti klīnisko iznākumu izmaksu efektivitāti Analītiskās kļūdas piemērs Holesterīns sistemātiska novirze 1 0 mmol l palielina slimo skaitu par 25 Kļūdas ir nozīmīgākas parastos audzēju testos kad viltus pozitīvs rezultāts ir nevajadzīgas ķirurģiskas iejaukšanās cēlonis bet viltus negatīvs rezultāts var palaist garām nāvējošu ādas vēzi Laboratorijas kļūdu biežums atkarīgs no tā cik labi pārvaldīti un uzraudzīti ir laboratorijas procesi t sk pirms un pēc izmeklēšanas t i pacientu sagatavošana paraugu savākšana un nogādāšana laboratorijā rezultātu pārbaude un interpretācija Kļūdu izmaksas ir 0 15 3 0 robežās no laboratorijas apgrozījuma Standartā ietvertas prasības kas nosaka laboratorijas pienākumus sadarbībai ar klīnicistiem izglītojot par piemērotu testu izvēli rezultātu interpretāciju un pats galvenais pareizai pacienta sagatavošanai un paraugu paņemšanai jo šajā etapā rodas visvairāk kļūdu kuru rezultātā nepieciešami atkārtoti vai papildus izmeklējumi Laboratorisko izmeklējumu izmaksu samazinājums 1 mērķtiecīgi nozīmēti izmeklējumi paraugi paņemti savākti standartizētos apstākļos 2 atkārtota izmeklēšana laika intervālā kurā var sagaidīt klīniski nozīmīgas cilvēka ķermeņa audu šķidrumu komponentu kvantitatīvas vai kvalitatīvas izmaiņas Akreditācija balstās uz eksistējošiem un visā pasaulē atzītiem standartiem kuros ietverta labākā prakse un pie kuru izveides ir strādājusi starptautiska pieredzējušu un profesionālu ekspertu komanda Tāpēc jomā kurā jau pastāv tehniskās prasības un izmeklēšanas metodes var neizstrādāt nacionālās prasības bet var izmantot standartus Akreditācija kā kompetences un uzticības apliecināšanas instruments ir noteikta vairāk kā 120 nacionālajos normatīvajos aktos Francijā

  Original URL path: http://www.samc.lv/lv/latak-biroja-zinas/495-akredit%C4%81cija-%E2%80%93-pakalpojumu-dro%C5%A1%C4%ABbas-garants.html (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • ISO 9001:2015 statuss un pārejas nosacījumi
  2015 gada augusta mēnesi LATAK vērtēšana standarta FDIS stadijā nav obligāta bet attiecas tikai uz tām SI kuras vēlas saņemt akreditāciju pēc jaunās versijas neilgi pēc oficiālās standarta versijas publicēšanas SI ir jābūt pienācīgi ieviestām visām nepieciešamajām izmaiņām Tāpat jāievēro ka standarta noslēguma redakcija nedrīkst būtiski atšķirties no vērtētās FDIS redakcijas SI un LATAK ir jāveic standartu salīdzinājums lai apstiprinātu šīs izmaiņas Pārejas process ietver vismaz šādus vērtēšanas posmus SI veiktās standartu salīdzināšanas un saistošās dokumentācijas pārskats SI novērtēšana vizīte institūcijā SI veiktā audita novērtēšana vitness vismaz viens vitness LATAK pārejas novērtēšanu parasti veic plānoto uzraudzības vai reakreditācijas vērtēšanu laikā Šajos gadījumos pārejas novērtēšana tiek ieplānota vērtēšanas programmas plānā paredzot papildu laiku piemēram standartu salīdzināšanas analīzes un apliecinājumu izvērtēšanai Ja SI pieprasa agrāku novērtēšanu pieprasījums tiek izskatīts un tiek organizēta vērtēšana atbilstoši LATAK pieejamiem resursiem Šāda vērtēšana varētu ilgt vismaz 2 vērtēšanas dienas Abos gadījumos vitnesi tiek uzskatīti kā ikgadējās vērtēšanas programmas sastāvdaļa un normālos apstākļos nevajadzētu radīt papildu izmaksas Informācijas pieprasījums Pārejas vērtēšanas organizēšanas laikā SI ir aicinātas savlaicīgi iesūtīt standartus salīdzināšanas analīzes dokumentus norādot izmaiņas un papildinājumus SI pārvaldības sistēmā un procesos ieskaitot pārejas noteikumus saziņu ar klientiem mācību materiālus un kompetences apstiprināšanas procesa apliecinājumus Šie materiāli tiks izmantoti pārejas novērtēšanas programmas noteikšanai Vitnesam noteiktie auditi jāveic pie klientiem kuri jau ir ieviesuši ISO 9001 2015 Vitnesiem ir jābūt pietiekošiem lai demonstrētu SI kompetenci un audita procesu atbilstoši jaunajam standartam kas ietvertu tādus aspektus kā risku pārvaldības pieeja organizācijas konteksts augstākās vadības atbildība audita plānošana un rezultātu ziņošana Ja vitness nesniedz pietiekošu pārliecību par minēto aspektu izpratnes demonstrēšanu LATAK var pieprasīt papildu auditu vitnesu Plānošana LATAK apzinās ka varētu būt pieprasījums no SI veikt pietiekoši ātru pāreju uz ISO 9001 2015 tamdēļ lai LATAK varētu savlaicīgi ieplānot nepieciešamos resursus SI tiek aicinātas līdz 01 06 2015 iesniegt LATAK

  Original URL path: http://www.samc.lv/lv/latak-biroja-zinas/491-iso-9001-2015-statuss-un-p%C4%81rejas-nosac%C4%ABjumi.html (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Aktualitātes
  un visā pasaulē Tas var izklausīties pārsteidzoši bet apmēram 90 no visiem uzņēmumiem ietilpst MVU kategorijā turklāt lielākajā daļā šo uzņēmumu darbinieku skaits nepārsniedz 10 cilvēkus Tādēļ MVU mēdz dēvēt par globālās ekonomikas mugurkaulu MVU pienesums tirgū ir ne vien jaunu darbavietu radīšana bet arī inovācijas un jaunrade Tieši tāpēc ir svarīgi apzināties MVU izaicinājumus un iespējas Vai MVU lieto standartus Vai piedalās to izstrādē Atbilde ir ne tik daudz cik varētu un vajadzētu Lasīt tālāk LVS aicina pieteikties jaunajā darba grupā Vienotā e rēķina ieviešana SIA Standartizācijas akreditācijas un metroloģijas centrs Standartizācijas birojs LVS informē par jaunas standartizācijas darba grupas LVS DG Vienotā e rēķina ieviešana izveidošanu un aicina ieinteresētās puses pieteikt dalībai savus pilnvarotos pārstāvjus Darba grupas dibināšanas sanāksme notiks šā gada 15 aprīlī plkst 15 00 LTRK telpās K Valdemāra ielā 35 Rīgā LVS DG Vienotā e rēķina ieviešana galvenie darbības uzdevumi būs saistīti ar vienota e rēķina sistēmas izveidi apvienojot šobrīd pastāvošās dažādās sistēmas kā arī nacionālā viedokļa sagatavošanu par Eiropas standartu projektiem kas tiks izstrādāti jaunajā Eiropas standartizācijas tehniskajā komitejā CEN TC 434 Electronic Invoicing Lūdzam līdz šā gada 13 aprīlim par savu dalību informēt LVS tehniskās komitejas koordinatori Guntu Šeieri e pasta adrese Šī

  Original URL path: http://www.samc.lv/lv/?start=30 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Iznācis "ISOfocus" maija/jūnija numurs (Nr.110)
  tehnoloģijas kas cēlušās no zinātniskās fantastikas ir ienākušas mūsu dzīvē un veicina tālāku jaunu tehnoloģiju rašanos Standartu izveide kalpo šo tehnoloģiju attīstībai un izplatībai Standarti apkopo labāko praksi un pieredzi un līdz ar to globālo izplatību un pielietošanu tiek veicināta ātrāka inovāciju nonākšana tirgū Standarti ir sava veida infrastruktūra nākotnes inovāciju radīšanai To apliecina daudzi piemēri uzņēmējdarbības praksē visā pasaulē par ko var pārliecināties arī šajā žurnāla numurā Vēl jaunajā

  Original URL path: http://www.samc.lv/lv/lvs-biroja-zinas/490-izn%C4%81cis-isofocus-maija-j%C5%ABnija-numurs-nr-110.html (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Būvniecības valsts kontroles birojs noslēdz līgumu par pieeju standartiem
  būvdarbu procesu un pieņemt ekspluatācijā minētās ēkas Biroja speciālisti būvlaukumos kontrolēs nevis atbilstību Būvniecības likuma vai Ministru kabineta noteikumu normām bet gan būvdarbu veicēju izpildījuma atbilstību būvniecības standartu prasībām saskaņā ar minētā likuma un MK noteikumu normām Tādēļ darbiniekiem ir ļoti svarīgi zināt standartos noteiktos raksturlielumus lai mūsu veiktās kontroles būtu objektīvas un kvalitatīvu būvniecības darbu izpildījumu atbalstošas skaidro P Druķis Līgumus par pieeju standartu bibliotēkas pakalpojumam LVS ir noslēgts

  Original URL path: http://www.samc.lv/lv/lvs-biroja-zinas/489-b%C5%ABvniec%C4%ABbas-valsts-kontroles-birojs-nosl%C4%93dz-l%C4%ABgumu-par-pieeju-standartiem.html (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • FALB, EA Sertifikācijas komitejas Vides darba grupas sanāksme un apmācības Rīgā
  to ka šogad prezidējošā valsts ES Padomē ir Latvija par 32 Akreditācijas un licencēšanas iestāžu foruma norises vietu izvēlēta Rīga FALB mērķis ir nodrošināt konsekventas procedūras šādās jomās vides verificētāju akreditācija vai licencēšana saskaņā ar EK regulu Nr 1221 2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā EMAS tostarp akreditācijas vai licences atteikšana apturēšana un atsaukšana akreditētu vai licencētu vides verificētāju veikto darbību uzraudzība Eiropas Akreditācijas kooperācija

  Original URL path: http://www.samc.lv/lv/latak-biroja-zinas/488-falb-ea-sertifik%C4%81cijas-komitejas-vides-darba-grupas-san%C4%81ksme-un-apm%C4%81c%C4%ABbas-r%C4%ABg%C4%81.html (2016-01-31)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-11-24