archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » S » SALDUS.LV

Total: 939

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Domes lēmumi - Saldus novads
  Vēstis Video Video Video Video Foto Foto Foto Foto Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Jautājiet priekšsēdētājai Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Statistika Statistika Statistika Statistika Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Telpu noma Telpu noma Telpu noma Telpu noma Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Domes sēdes Domes lēmumi Domes sēžu audioieraksti Saistošie noteikumi Saistošo noteikumu projekti Noteikumi Nolikumi Plānošanas dokumenti Veidlapas Deleģēšanas līgumi Publiskie pārskati Paziņojumi Atļaujas Par Saldus novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Dokumenti Domes sēdes Domes sēdes Domes lēmumi Domes sēžu audioieraksti Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3 Saldus LV 3801 Tālrunis

  Original URL path: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/domes-lemumi/ (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Saistošie noteikumi - Saldus novads
  Dokumenti Dokumenti Dokumenti Domes sēdes Saistošie noteikumi Saistošo noteikumu projekti Noteikumi Nolikumi Plānošanas dokumenti Veidlapas Deleģēšanas līgumi Publiskie pārskati Paziņojumi Atļaujas Par Saldus novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Dokumenti Saistošie noteikumi Spēkā esošie saistošie noteikumi Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu 140 Kb Par Saldus novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu 105 5 Kb Kārtība kādā sakārtojamas konservējamas vai nojaucamas vidi degradējošas sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves 123 Kb Par Saldus novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 153 5 Kb Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Saldus novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas 120 Kb Par reklāmu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās kas vērstas pret publisku vietu Saldus novadā 143 Kb Saldus novada pašvaldības aģentūras Saldus Tūrisma informācijas kultūras un sporta centrs nolikums 81 81 Kb Rakšanas darbu veikšanas kārtība Saldus novada administratīvajā teritorijā 169 5 Kb Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Saldus novadā 130 5 Kb Ēku numerāciju ielu un māju nosaukumu norāžu zīmju noformēšanas un izvietošanas kārtība Saldus novadā 244 Kb Par Saldus novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 145 5 Kb Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam kurš palicis bez vecāku gādības 109 Kb Par Saldus novada pašvaldības aģentūras Saldus tūrisma informācijas kultūras un sporta centrs maksas pakalpojumiem 158 5 Kb Par Saldus novada pašvaldības aģentūras Sociālais dienests maksas pakalpojumiem 146 5 Kb Par Saldus novada pašvaldības aģentūras Saldus radio maksas pakalpojumiem 113 5 Kb Saldus novada pašvaldības aģentūras Saldus radio nolikums 141 5 Kb Saldus novada pašvaldības nolikums 353 5 Kb Saldus novada pašvaldības aģentūras Sociālais dienests nolikums 135 5 Kb Par naudas balvas piešķiršanu laulātajiem pāriem kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadu 135 Kb Par veselības pabalstu 183 5 Kb Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Saldus novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā 170 Kb Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 172 5 Kb Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei Saldus novada administratīvajā teritorijā 2013 gadā 123 5 Kb Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Saldus novada administratīvajā teritorijā 112 Kb Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu ziedojumu pieņemšanu un izlietošanu Saldus novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs 143 5 Kb Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Saldus novadā 86 5 Kb Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi 244 5 Kb Saldus novada kapsētu uzturēšana un izmantošana 211 5 Kb Par administratīvo atbildību Saldus novadā 173 Kb Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Saldus novadā 103 5 Kb Par Saldus novada domes 2010 gada 28 janvāra saistošo noteikumu Nr 6 Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu atzīšanu par spēku zaudējušiem 111 77 Kb Par bērnu reģistrēšanas uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādēs 229 54 Kb Par mājdzīvnieku uzturēšanu Saldus novadā 187 05 Kb Par maksimālajiem vieglo taksometru parvadājumu tarifiem Saldus novadā 58 Kb Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Saldus novadā 88 5 Kb Par pabalstiem audžuģimenei 108 5 Kb Par

  Original URL path: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/saistosie-noteikumi8/ (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Saistošo noteikumu projekti - Saldus novads
  Novada Vēstis Saldus Novada Vēstis Video Video Video Video Foto Foto Foto Foto Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Jautājiet priekšsēdētājai Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Statistika Statistika Statistika Statistika Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Telpu noma Telpu noma Telpu noma Telpu noma Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Domes sēdes Saistošie noteikumi Saistošo noteikumu projekti Noteikumi Nolikumi Plānošanas dokumenti Veidlapas Deleģēšanas līgumi Publiskie pārskati Paziņojumi Atļaujas Par Saldus novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Dokumenti Saistošo noteikumu projekti Saistošo noteikumu projekti Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3 Saldus LV 3801 Tālrunis 371 63807280 Mob 26582757

  Original URL path: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/saistoso-noteikumu-projekti1/ (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Noteikumi - Saldus novads
  Aktualitātes Aktualitātes Statistika Statistika Statistika Statistika Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Telpu noma Telpu noma Telpu noma Telpu noma Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Domes sēdes Saistošie noteikumi Saistošo noteikumu projekti Noteikumi Nolikumi Plānošanas dokumenti Veidlapas Deleģēšanas līgumi Publiskie pārskati Paziņojumi Atļaujas Par Saldus novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Dokumenti Noteikumi Noteikumi Saldus novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi 74 Kb Saldus novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība 59 5 Kb Par Saldus novada piemiņas balvas piešķiršanu jaunlaulātajiem 43 5 Kb Par Saldus novada piemiņas balvas piešķiršanu jaundzimušajiem 45 Kb Saldus pilsētas ielu fonda STATŪTI 125 77 Kb Par vasaras sezonas kafejnīcas ierīkošanu Saldus pilsētas vēsturiskajā centrā 115 31 Kb Valsts mērķdotācijas sadales kārtība pedagogu darba samaksai vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs Saldus novada pašvaldībā 118 Kb Par dienas naudu izglītības iestāžu audzēkņiem kuri dodas ar mācību procesu saistītos braucienos 87 Kb Par Saldus novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algu tarifikāciju veidošanas saskaņošanas un

  Original URL path: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/noteikumi6/ (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Nolikumi - Saldus novads
  Statistika Statistika Statistika Statistika Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Telpu noma Telpu noma Telpu noma Telpu noma Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Domes sēdes Saistošie noteikumi Saistošo noteikumu projekti Noteikumi Nolikumi Plānošanas dokumenti Veidlapas Deleģēšanas līgumi Publiskie pārskati Paziņojumi Atļaujas Par Saldus novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Dokumenti Nolikumi Nolikumi Nolikums par J Rozentāla prēmiju un tās piešķiršanu 29 Kb P a Saldus TIKS centrs nolikums 621 98 Kb Saldus novada olimpiskās sporta vienības nolikums 189 5 Kb Saldus novada pašvaldības autoceļu fonda nolikums 46 5 Kb Saldus novada stipendiju fonda nolikums 85 Kb Saldus novada pašvaldības nolikums 353 5 Kb Par finansiālu atbalstu Saldus novada sporta biedrībām un nodibinājumiem 180 Kb Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda nolikums 182 Kb Saldus novada pašvaldības projektu fonda nolikums 308 5 Kb Saldus novada pašvaldības nolikums Par pedagogu naudas balvām konkursos sacensībās un par nomināciju izglītībā Gada skolotājs 43 5 Kb Nolikums par Saldus novada domes apbalvojumiem 158 Kb Pielikumi nolikumam Par Saldus novada domes apbalvojumiem Atzinības raksts 500 78 Kb Goda pilsonis 1 09 Mb Goda raksts 518 04 Kb Interešu izglītības programmu mērķdotācijas sadales kārtības nolikums 129 5 Kb Nolikums par Edgara Dunsdorfa prēmiju un tās piešķiršanu 139 5 Kb Saldus novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas nolikums 146 Kb Nolikums par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai 182 5 Kb Budžeta iestādes Saldus novada pašvaldība nolikums 88 Kb Administratīvās nodaļas nolikums 140 Kb Attīstības nodaļas nolikums 132 Kb Finanšu nodaļas nolikums 122 5 Kb Saimnieciskās nodaļas nolikums 123 Kb Pilsētsaimniecības nodaļas nolikums 64 5 Kb Izglītības pārvaldes nolikums 73 5 Kb Dzimtsarakstu nodaļas nolikums 72 Kb Pašvaldības policijas nolikums 68 5 Kb Saldus novada pašvaldības aģentūras Sociālais dienests nolikums 135 5 Kb Būvvaldes nolikums 207 5 Kb Saldus novada bāriņtiesas nolikums 141 5 Kb J Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja nolikums 95 Kb Saldus novada pašvaldības iestādes Saldus pilsētas bibliotēka nolikums 353 5 Kb Veco ļaužu un invalīdu pansionāta Ābeles nolikums 111 Kb Ezeres pagasta pārvaldes nolikums 115 Kb Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldes nolikums 124 Kb Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes nolikums 126 Kb Kursīšu pagasta pārvaldes nolikums 112 5 Kb Lutriņu pagasta pārvaldes nolikums 110 5

  Original URL path: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/nolikumi3/ (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Līgumi - Saldus novads
  Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Statistika Statistika Statistika Statistika Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Telpu noma Telpu noma Telpu noma Telpu noma Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Domes sēdes Saistošie noteikumi Saistošo noteikumu projekti Noteikumi Nolikumi Plānošanas dokumenti Veidlapas Deleģēšanas līgumi Publiskie pārskati Paziņojumi Atļaujas Par Saldus novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Dokumenti Deleģēšanas līgumi Deleģējuma līgumi Deleģēšanas līgums Nr 21 par Saldus novada kultūras pasākumu organizēšanu par Saldus novada pašvaldības amatiermākslas un radošā veikuma popularizēšanu par 2015 gadu 3 2 Mb Deleģēšanas līgums Nr 455 par Saldus novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu un izmantošanu 2 39 Mb Deleģēšanas līgums Nr 506 par Saldus pilsētas un novada teritorijas daļas kas robežojas ar pilsētas ielu ceļu un laukumu uzturēšanu ziemas periodā līdz 2017 gada 31 decembrim 2 41 Mb Deleģēšanas līgums par komunālo pakalpojumu organizēšanu iedzīvotājiem 754 65 Kb Deleģēšanas līgums par Saldus pilsētas un pieguļošo pagastu pašvaldības ielu ceļu un laukumu uzturešanu ziemas periodā 2 21 Mb Deleģēšanas līguma Nr 661 par

  Original URL path: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/ligumi1/ (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Publiskie pārskati - Saldus novads
  Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Statistika Statistika Statistika Statistika Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Telpu noma Telpu noma Telpu noma Telpu noma Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Domes sēdes Saistošie noteikumi Saistošo noteikumu projekti Noteikumi Nolikumi Plānošanas dokumenti Veidlapas Deleģēšanas līgumi Publiskie pārskati Paziņojumi Atļaujas Par Saldus novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Dokumenti Publiskie pārskati Saldus novada pašvaldības publiskie gada pārskati Saldus novada pašvaldības 2014 gada publiskais pārskats 484 43 Kb Publiskais pārskats 2014 pielikums 449 93 Kb Publiskais pārskats 2014 pielikums 207 26 Kb Saldus novada pašvaldības 2013 gada publiskais pārskats 1 15 Mb Saldus novada pašvaldības 2012 gada publiskais pārskats 675 5 Kb Saldus novada pašvaldības 2011 gada publiskais

  Original URL path: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/publiskie-parskati/ (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Paziņojumi - Saldus novads
  Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Statistika Statistika Statistika Statistika Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Telpu noma Telpu noma Telpu noma Telpu noma Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Domes sēdes Saistošie noteikumi Saistošo noteikumu projekti Noteikumi Nolikumi Plānošanas dokumenti Veidlapas Deleģēšanas līgumi Publiskie pārskati Paziņojumi Atļaujas Par Saldus novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Dokumenti Paziņojumi Paziņojumi par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu nepiemērošanu Dzintari 262 2 Kb Cenkubirzes cels 750 4 Kb Griezes priediena cels 669 26 Kb Meza cels Ulitis 849 74 Kb Pelēķu ceļš 2 26 Mb Noru ceļš 2 42 Mb Dzeņu ceļš 1 56 Mb Meža ceļš Garā stiga 2 77 Mb HES būvniecība Juku dzirnavās 3 59 Mb Gaidupes ceļš 05 10 2012 2 37 Mb Apšu ceļš 4 09 Mb IVN proceduras piemerosana nepiemerosana 2011 9 48 Kb IVN proceduras

  Original URL path: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/pazi/ (2016-01-31)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-23