archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » S » SALDUS.LV

Total: 939

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Uzņēmējdarbības vides un izglītības pakalpojumu pieejamības attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot Dārza un Celtnieku ielu
  īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Telpu noma Telpu noma Telpu noma Telpu noma Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Projektu aktualitātes Projektu arhīvs Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Projekti Uzņēmējdarbības vides un izglītības pakalpojumu pieejamības attīstība Saldus pilsētā rekonstruējot Dārza un Celtnieku ielu Saldus novada projekti Projekta nosaukums Uzņēmējdarbības vides un izglītības pakalpojumu pieejamības attīstība Saldus pilsētā rekonstruējot Dārza un Celtnieku ielu Iesniedzējs Saldus novada pašvaldība Kontaktpersona Projekta vadītājs Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja Baiba Mūsiņa tālr 371 63807903 e pasts Partneri nav Mērķi un uzdevumi Projekta mērķis Saldus pilsētas konkurētspējas paaugstināšana uzņēmējdarbības vides pieejamības nodrošināšana un izglītības pakalpojumu attīstība rekonstruējot Dārza un Celtnieku ielu Finansējums ERAF līdzfinansētā projekta attiecināmās izmaksas 1597433 35 euro ERAF līdzfinansējums 1044140 84 euro Valsts budžeta dotācija 35942 25 euro Pašvaldības finansējums 517350 26 euro Projekta statuss Īstenots Galvenās aktivitātes Būvniecība 1 Ielas brauktuves un ietvju seguma rekonstrukcija 2 Lietus ūdens novades izbūve 3 Labiekārtošanas darbi 4 Ūdenssaimniecības un sadzīves kanalizācijas infrastruktūras ierīkošana un pārbūve 5 Elektrotīklu pārbūve 6 Ielu apgaismojuma izbūve 7 Ietves seguma izbūve no Dārza līdz Skolas ielai ar atzaru līdz

  Original URL path: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/novada-projekti5/saldus-novada-projekti/uznemejdarbibas-vides-un-izglitibas-paka (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot Kuldīgas ielas infrastruktūru
  Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Statistika Statistika Statistika Statistika Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Telpu noma Telpu noma Telpu noma Telpu noma Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Projektu aktualitātes Projektu arhīvs Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Projekti Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētā rekonstruējot Kuldīgas ielas infrastruktūru Saldus novada projekti Projekta nosaukums Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētā rekonstruējot Kuldīgas ielas infrastruktūru Projekta Nr 3DP 3 6 1 1 0 12 IPIA VRAA 006 082 Iesniedzējs Saldus novada pašvaldība Kontaktpersona Projekta vadītājs Linards Doniņš Saldus novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Tālr 63807944 e pasts Partneri nav Mērķi un uzdevumi Sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti Saldus pilsētā rekonstruējot Kuldīgas ielas infrastruktūru Finansējums Kopējās attiecināmās izmaksas LVL 592 471 85 līdzfinansē ERAF LVL 503 600 Valsts budžeta dotācija LVL 13 330 Pašvaldības finansējums LVL 75 541 Projekta statuss Īstenots Galvenās aktivitātes 1 Būvniecības un labiekārtošanas darbi

  Original URL path: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/novada-projekti5/saldus-novada-projekti/uznemejdarbibas-vides-attistiba-saldus-p (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • „Saldus speciālās PII „CERĪBIŅA” piebūves būvniecība”
  informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Projektu aktualitātes Projektu arhīvs Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Projekti Saldus speciālās PII CERĪBIŅA piebūves būvniecība Saldus novada projekti Projekta nosaukums Saldus speciālās PII CERĪBIŅA piebūves būvniecība Projekta Nr 3DP 3 1 4 3 0 13 IPIA VRAA 002 057 Iesniedzējs Saldus novada pašvaldība Kontaktpersona Projekta vadītāja Eva Jēkobsone tālr 20267729 e pasts Partneri nav Mērķi un uzdevumi Projekta vispārīgais mērķis Veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrā Saldū attīstot speciālās pirmsskolas izglītības iestādes Cerībiņa infrastruktūru Projekta tiešais mērķis Bērnu vietu skaita palielināšana un infrastruktūras sakārtošana Saldus speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē Cerībiņa Projekta mērķa grupa ir ģimenes ar bērniem pirmsskolas vecumā reģionālas nozīmes attīstības centrā Plānotās darbības vērstas uz Nodarbinātības veicināšanu jaunu darba vietu izveidošana SPII kā arī iespēja turpināt vai nodibināt darba attiecības 32 pirmsskolas bērnu vecākiem ar īpašām vajadzībām Rindas likvidēšanu par 100 kopīgā rinda ir 16 bērni Nodrošināt iespēju papildus esošajiem 121 bērnam vēl 16 bērniem ar attīstības traucējumiem apmeklēt SPII SPII rekonstrukciju izbūvējot jauno piebūvi 347 10m 2 platībā ar savienojošo daļu pie esošās ēkas SPII teritorijas labiekārtošanu un pieejamības nodrošināšanu Finansējums Plānotais finansējums Ls 159 995 36 kas ir 227 652 89 EUR Tai skaitā ERAF līdzfinansējums Ls 135 996 06 85 kas ir 193 504 96 EUR pašvaldības finansējums Ls 20 399 41 12 75 kas ir 29 025 75 EUR Valsts budžeta dotācija Ls 3 599 89 2 25 kas ir 5 122 18 EUR Projekta statuss Īstenots Galvenās aktivitātes Valstī ir tendence samazināties bērnu skaitam bet tomēr pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām skaits nepārtraukti pieaug SPII Cerībiņa nonāk bērni ar smagiem attīstības traucējumiem Iestādē tiek uzņemti bērni ar redzes valodas fiziskās attīstības kustību garīgās attīstības garīgās veselības un jauktiem attīstības traucējumiem Šobrīd rinda uz vietām PII ir 16 bērni Jo ātrāk tiek diagnosticēti attīstības traucējumi un sniegta speciālistu palīdzība jo lielākas iespējas ka bērns tiks sagatavots pamatizglītības apguvei vispārizglītojošajā skolā Taču telpu trūkuma dēļ uzņemt lielāku skaitu un jaunāka vecuma bērnus nav iespējams Realizējot projektu Saldus speciālās pirmsskolas izglītības iestādes Cerībiņa piebūves būvniecība būtu iespējams uzņemt papildus esošajiem 121 bērnam vēl 16 bērnus ar īpašām vajadzībām radot viņiem iespēju mācīties un uzturēties piemērotā vidē Papildus informācija Projekta plānotās aktivitātes 1 Projekta būvuzraudzība 2 Projekta autoruzraudzība 3 Būvniecības darbi iekštelpu renovācija piebūves jaunbūve ventilācijas sistēmas izbūve siltumapgādes sistēmas izbūve ūdens apgādes sistēmas izbūve apgaismojuma un elektroapgādes sistēmas izbūve vājstrāvu izbūve kanalizācijas sistēmas izbūve Projekta ietvaros tiks izbūvēta piebūve blakus esošai ēkai Jaunās piebūves ieeja izvietota starp esošās ēkas un projektējamās ēkas korpusiem caur

  Original URL path: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/novada-projekti5/saldus-novada-projekti/saldus-specialas-pii-ceribina-piebuves-b (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS
  Jaunieši Jaunieši NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Projektu aktualitātes Projektu arhīvs Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Projekti Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā RIVERWAYS Saldus novada projekti Projekta nosaukums Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā RIVERWAYS Projekta Nr 43385 Iesniedzējs Kurzemes plānošanas reģions Kontaktpersona Projekta vadītāja Eva Jēkobsone tālr 20267729 e pasts Projekta grāmatvedis Liene Reisa Projekta būvniecības procesu vadītājs un tehniskais eksperts Raimonds Plīts Partneri partneri no Latvijas un Igaunijas Kurzemes Plānošanas reģions Kurzemes Plānošanas reģiona administrācija Grobiņas pašvaldība Kuldīgas pašvaldība Liepājas pilsētas pašvaldība Nīcas pašvaldība Pāvilostas pašvaldība Priekules pašvaldība Rojas pašvaldība Saldus pašvaldība Skrundas pašvaldība Ventspils pašvaldība Aizputes pašvaldība Igaunija Valga County Development Agency Foundation South Estonian Tourism Lääne County Development Centre Association of Local Authorities of Viljandi County Pōlva County Development Center Tartu county Põltsamaa Town Government Haapsalu Town Government Võru County Development Agency Rigas plānošanas reģions Riga plānošanas reģiona administrācija Alojas pašvaldība Carnikavas pašvaldība Ikšķiles pašvaldība Inčukalna pašvaldība Jūrmalas pilsētas pašvaldība Ķekavas pašvaldība Ogres pašvaldība Ropažu pašvaldība Ropažu pašvaldība Salacgrīvas pašvaldība Salaspils pašvaldība Siguldas pašvaldība Vidzemes plānošanas reģions Vidzemes plānošanas reģiona administrācija Apes pašvaldība Burtnieku pašvaldība Mazsalacas pašvaldība Strenču pašvaldība Valkas pašvaldība Mērķi un uzdevumi Projekta mērķis ir kopīgas sadarbības platformas izveide ūdenstūrisma attīstībai esošo piedāvājumu izvērtējums sadarbības stiprināšana un

  Original URL path: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/novada-projekti5/saldus-novada-projekti/udensturisms-ka-dabas-un-aktiva-turisma- (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Pampāļu pagasta Pampāļu ciemā
  Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Statistika Statistika Statistika Statistika Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Telpu noma Telpu noma Telpu noma Telpu noma Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Projektu aktualitātes Projektu arhīvs Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Projekti Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Pampāļu pagasta Pampāļu ciemā Saldus novada projekti Projekta nosaukums Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Pampāļu pagasta Pampāļu ciemā Projekta Nr 3DP 3 4 1 1 0 11 APIA CFLA 064 001 Iesniedzējs Saldus novada pašvaldības Pampāļu pagasta pārvalde Kontaktpersona Petrs Brazdausks Saldus novada Pampāļu pagasta pārvaldes vadītājs e pasts tālr 63807931 Partneri Nav Mērķi un uzdevumi 1 Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana U1 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija L 4150 m t sk U1 1 ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Centrs 1 sistēmas centrālajā daļā L 4150 m U1 2 ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 2 dzīvojamo māju pārslēgšanai no Centrs 1 sistēmas uz Centrs 2 sistēmu L 80 m 2 Notekūdeņu savākšanas kvalitātes nodrošināšana K2 Kanalizācijas pārsūknēšanas staciju KSS 1 un KSS 3 rekonstrukcija 3 Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes nodrošināšana K1 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija NAI Q 100 m3 dnn KSS 2 un spiedvads 4 Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana U1 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija L 4150 m t sk U1 1 ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Centrs 1 sistēmas centrālajā daļā L 4150 m U1 2 ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 2 dzīvojamo māju pārslēgšanai no Centrs 1 sistēmas uz Centrs 2 sistēmu L 80 m 5 Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana K2 Kanalizācijas pārsūknēšanas staciju KSS 1 un KSS 3 rekonstrukcija Finansējums Kopējās izmaksas Ls 428 617 43 no tiem attiecināmie izdevumi ir 351 325 76 lati 85 līdzfinansē ERAF t i Ls 298 626 90 Pašvaldības finansējums ir Ls 52 698 86 Projekta statuss Īstenots Galvenās aktivitātes Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā samazināsies dzeramā ūdens noplūdes līdz ar to samazināsies nelietderīgi izmantotā ūdens daudzums un samazināsies iegūtā ūdens daudzums rēķinot uz vienu patērētāju Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Q 100 m3 dnn t sk kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas un spiedvada rekonstrukcija NAI teritorijā Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas pārsūknēšanas staciju rekonstrukcija nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstošu kanalizācijas pakalpojumu pieejamību tiem iedzīvotājiem kas būs pieslēgti kanalizācijas sistēmai samazinās infiltrāciju un uzlabos elektroenerģijas izmantošanas efektivitāti Kanalizācijas pārsūknēšanas staciju rekonstrukcija 2 gab Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu

  Original URL path: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/novada-projekti5/saldus-novada-projekti/udenssaimniecibas-attistiba-saldus-novad2 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Zirņu pagasta Dienas centra izveide
  Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Statistika Statistika Statistika Statistika Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Telpu noma Telpu noma Telpu noma Telpu noma Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Projektu aktualitātes Projektu arhīvs Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Projekti Zirņu pagasta Dienas centra izveide Saldus novada projekti Projekta nosaukums Zirņu pagasta Dienas centra izveide Projekta Nr 12 02 LL16 L413102 000003 Iesniedzējs Saldus novada pašvaldība Kontaktpersona Ginta Samata Saldus novada pašvaldības galvenā projektu vadītāja e pasts mob tālr 25479827 Partneri Nav Mērķi un uzdevumi Izveidojot Dienas centru uzlabot dzīves kvalitāti Zirņu pagasta iedzīvotājiem nodrošinot jauna pakalpojuma pieejamību un personību pilnveidojošas brīvā laika pavadīšanas iespējas Finansējums Projekta kopējās izmaksas Ls 6632 23 t sk attiecināmās izmaksas 5481 18 no tām 90 jeb Ls 4933 06 pieprasītais publiskais finansējums ES un Latvijas valsts līdzdalība pašvaldības līdzfinansējums Ls 1699 17 Projekta

  Original URL path: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/novada-projekti5/saldus-novada-projekti/zirnu-pagasta-dienas-centra-izveide (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Rubas pagasta Rubas ciemā
  Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Projektu aktualitātes Projektu arhīvs Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Projekti Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Rubas pagasta Rubas ciemā Saldus novada projekti Projekta nosaukums Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Rubas pagasta Rubas ciemā Projekta Nr 3DP 3 4 1 1 0 13 APIA CFLA 008 006 Iesniedzējs Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde Kontaktpersona Projekta vadītāja Gunta Kalniņa tālr 26176969 e pasts Projekta asistente Eva Jēkobsone tālr 20267729 e pasts Partneri Nav Mērķi un uzdevumi Projekta mērķis ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana 1 Ūdens zudumu apjoma samazināšana racionāla resursa izmantošana Rekonstruējot 594 m garu tīklu posmu neatbilstošo cauruļvadu nomaiņa projekta ietvaros tiks realizēta 33 apmērā Ūdens zudumu samazināsies par 21 2 Sakārtota ūdens ieguves vieta tīklā padotā un līdz patērētājam novadītā dzeramā ūdens kvalitāte atbilst normatīvo aktu prasībām Izbūvējot jaunu artēzisko urbumu ūdensapgādes tīklā padotā un patērētājiem piegādātā ūdens kvalitāte būs pilnībā atbilstoša normatīvo aktu prasībām Fe 0 2 mg l un duļķainība 3 NTU Tamponējot artēzisko aku tiks sakārtota apkārtējā vide Neatbilstošo cauruļvadu nomaiņa projekta ietvaros tiks realizēta 33 apmērā Projekta mērķis notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana 1 Kvalitatīvs notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošinājums Rekonstruējot 100 m garu tīklu posmu neatbilstošo cauruļvadu nomaiņa projekta ietvaros tiks realizēta 3 apmērā Infiltrācijas apjomi samazināsies par 9 Projekta mērķis notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana Savākto notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām Izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO 55 Savākto notekūdeņu attīrīšana ilgtermiņā atbilstoši 22 01 2002 MK noteikumiem Nr 34 Demontēti esošie septiķi ļaus sakārtot apkārtējo vidi Finansējums Projekta kopējās attiecināmās izmaksas Ls 167 698 18 Tai skaitā ERAF līdzfinansējums Ls 142 543 45 pašvaldības finansējums Ls 25 154 73 PVN ir projekta neattiecināmās izmaksas Tās tiks segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem Projekta statuss Īstenots Galvenās aktivitātes 1 aktivitāte Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Rubas pagasta Rubas ciemā Būvniecība Ūdensvadiem Nr p k Projektā iekļautās komponentes raksturojums apjomi jauda 1 Ū1 Ūdens ieguves vietas sakārtošana 1 1 Jauna urbuma izbūve 1 gab 2 0 l sek Dziļurbuma sūknis Q 5 3m3 h H 75m Urbšanas darbi 75m Apsaistes cauruļvadi 65m Apsaistes armatūra ventiļi manometri ūdensskaitītājs u c 1 kompl Dziļurbuma sūknis 1 kompl Urbuma akas izbūve un nosiltināšana 1 2 Esošā centra urbuma vietas tamponēšana Dziļurbuma sūknis Q 6 0 ll sek H 74 9m 2 Ū2 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 2 1 Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Tīklu rekonstrukcija montāža seguma atjaunošana grunts segumā 594 m DN32 DN50 DN 100 Kanalizācijai Nr p k Projektā iekļautās komponentes raksturojums apjomi jauda 1 K1 Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana Jauna BIO 55 izbūve Iekārta BIO Q 55m3

  Original URL path: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/novada-projekti5/saldus-novada-projekti/udenssaimniecibas-attistiba-saldus-novad0 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Ezeres pagasta Ezeres ciemā
  Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Projektu aktualitātes Projektu arhīvs Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Projekti Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Ezeres pagasta Ezeres ciemā Saldus novada projekti Projekta nosaukums Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Ezeres pagasta Ezeres ciemā Projekta Nr 3DP 3 4 1 1 0 13 APIA CFLA 017 086 Iesniedzējs Saldus novada pašvaldības Ezeres pagasta pārvalde Kontaktpersona Projekta asistente Eva Jēkobsone tālr 20267729 e pasts Partneri Nav Mērķi un uzdevumi Projekta mērķis ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana 1 Tiks nodrošināta kvalitatīva ūdens ņemšanas vieta Pēc jaunas akas izbūves un 4 esošo aku tamponēšanas iedzīvotājiem tiks nodrošināts gan nepieciešamais dzeramā ūdens daudzums gan uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte jau pašā ūdens ieguves vietā Tamponējot esošās akas tiks pasargāti gruntsūdeņi no piesārņojuma tādējādi neatstājot negatīvas sekas uz iegūstamajiem pazemes ūdeņiem ko izmanto patērētāju nodrošināšanai ar dzeramo ūdeni 2 Tīklā padotā un līdz patērētājam novadītā dzeramā ūdens kvalitāte atbilst prasībām Ūdensapgādes tīklā un līdz patērētājam novadītā dzeramā ūdens kvalitāte būs pilnībā atbilstoša normatīvo aktu prasībām Fe saturs 0 2 mg l Kvalitatīvs dzeramais ūdens 100 no visa tīklā padotā Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija projekta ietvaros tiks realizēta 725 m 144 m esošo tīklu rekonstrukcija un 581 m jaunizbūvējamie tīkli sistēmas optimizācijas rezultātā 3 Nodrošinātas ūdens rezerves un spiediens sistēmā 4 Ūdens zudumu apjoma samazināšana ūdens resursu racionāla izmantošana Ūdens zudumi tīklos samazināsies par 5 samazinot materiālos zaudējumus un sekmējot racionālu dabas resursu izmantošanu ļaujot samazināt ūdens ieguvi ķimikāliju un enerģijas patēriņu Neatbilstošo ūdensapgādes tīklu nomaiņa projekta ietvaros tiks realizēta 725 m 144 m esošo tīklu rekonstrukcija un 581 m jaunizbūvējamie tīkli sistēmas optimizācijas rezultātā Projekta mērķis notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana 1 Kvalitatīvs notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošinājums Esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija tiks veikta 1162 m apmērā pašteces cauruļvadi un 269 m apmērā jauna spiedvada būvniecība optimizācijas rezultātā samazinot infiltrāciju par 15 Lai nodrošinātu kvalitatīvu notekūdeņu savākšanu un novadīšanu uz NAI tiks veikta esošās KSS rekonstrukcija esošās KSS 15 0 m 3 h demontāža un jaunas KSS 8 0 m 3 h izbūve Projekta mērķis notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana 1 Savākto notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām Novadīto notekūdeņu kvalitāte tiks saglabāta un būs pilnībā atbilstoša normatīvo aktu prasībām attiecīgi BSP saturs 25 mg l SV 35 mg l un ĶSP saturs 125 mg l Tā kā jaunajās NAI būs septiķu pieņemšanas tvertne tad tas novērsīs tiešo neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē tādējādi samazinot ūdens ekosistēmu degradāciju un eitrofikāciju Attīrīto notekūdeņu apjoms 100 no visiem Projekta mērķis ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana 1 Pietiekams ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums Projekta mērķis notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana 1 Pietiekams notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošinājums Finansējums Projekta kopējās attiecināmās izmaksas Ls 327 300 28 Tai skaitā ERAF līdzfinansējums Ls 278 205 24 pašvaldības finansējums Ls 49 095 04 PVN ir projekta neattiecināmās izmaksas Tās tiks segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem Projekta statuss Īstenots Galvenās aktivitātes Būvdarbi 1 aktivitāte Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Ezeres pagasta Ezeres ciemā Ū1 Ūdens daudzuma nodrošināšana Jauna urbuma izbūve 2 0 l s Q 7 0m 3 h

  Original URL path: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/novada-projekti5/saldus-novada-projekti/udenssaimniecibas-attistiba-saldus-novad (2016-01-31)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-22