archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » S » SALDUS.LV

Total: 939

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Dzimšanas fakta reģistrācija - Saldus novads
  Jaunieši Jaunieši NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Jautājiet pašvaldībai Maksas pakalpojumi Būvvalde Dzimtsarakstu nodaļa Dzimšanas fakta reģistrācija Laulības reģistrācija Miršanas fakta reģistrācija Vārda uzvārda vai tautības ieraksta maiņa Atkārtotu dokumentu izsniegšana Civilstāvokļa aktu ierakstu labošana un papildināšana Tiesas spriedumu izpilde Maksa par pakalpojumu saņemšanu noteikta Citi pakalpojumi Statistika Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Pakalpojumi Dzimtsarakstu nodaļa Dzimšanas fakta reģistrācija Dzimšanas fakta reģistrācija Katrs cilvēks vismaz dažas reizes dzīvē saskaras ar dokumentu kārtošanu Dzimtsarakstu nodaļā Joprojām ir daudz jautājumu par civilstāvokļu aktu reģistrāciju un izmaiņām no 2013 gada 1 janvāra DZIMŠANAS REĢISTRĀCIJA Par bērna piedzimšanas faktu vecākiem 1 mēneša laikā jāpaziņo Dzimtsarakstu nodaļai pēc vecāku izvēles Nav svarīgi kur vecāki deklarējuši savu dzīvesvietu vai kur bērns piedzimis Ja vecāki deklarēti dažādos novados iesaku pirms bērna reģistrācijas noskaidrot kurā novadā bērnu reģistrēt un bērna dzīvesvietu deklarēt ir izdevīgāk Ir novadi kur maksā dzimšanas pabalstus un tie ir atšķirīgi Jānoskaidro arī dzimšanas pabalstu izmaksas kārtība pabalsta saņemšanai nepieciešamo vecāku dzīves vietas deklarācijas termiņu Situācija Kā reģistrēt bērna dzimšanu Kādi dokumenti jāņem līdzi Vecāki ir savstarpējā laulībā laulātajiem ir vienāds uzvārds Nodaļā jāierodas vienam vai abiem vecākiem Abu vecāku pases ID Laulību apliecība Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izziņa par bērna piedzimšanu Vecāki ir laulībā bet katram ir savs uzvārds Nodaļā jāierodas abiem vecākiem jo jāvienojas par uzvārdu bērnam Vecāku pases ID Vecāku laulības apliecība Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izziņa par bērna piedzimšanu Vecāki nesastāv laulībā un bērna tēvs vēlas atzīt paternitāti bērna māte nesastāv laulībā vai kopš pēdējās laulības izbeigšanās pagājušas vairāk nekā 306 dienas Nodaļā jāierodas abiem vecākiem Vecāku pases vai ID kartes Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izziņa par bērna piedzimšanu Vecāki nesastāv laulībā un bērna tēvs vēlas atzīt paternitāti bērna māte sastāv laulībā vai kopš pēdējās laulības izbeigšanās nav pagājis vairāk kā 306 dienas Vīrs bijušais vīrs nav sasniedzams vai atsakās rakstīt iesniegumu ka nav bērna bioloģiskais tēvs Nodaļā ierodas bērna māte un reģistrē bērnu bērna dzimšanas apliecībā kā tēvs tiek ierakstīts laulātais bijušais laulātais Laulātais bijušais laulātais ierakstu apstrīd Tiesā nodaļa saņem tiesas nolēmumu svītro ierakstu par tēvu Nodaļā ierodas bērna bioloģiskais tēvs atzīst paternitāti dzimšanas reģistrs tiek labots bērns saņem jaunu dzimšanas apliecību Vecāku pases vai ID kartes Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izziņa par bērna piedzimšanu Vīrs bijušais vīrs i r gatavs rakstīt iesniegumu ka nav bērna bioloģiskais tēvs Nodaļā ierodas bērna māte laulātais bijušais laulātais un bērna bioloģiskais tēvs uzraksta kopīgu trīspusēju iesniegumu Laulātais bijušais laulātais iesniegumu var uzrakstīt atsevišķi tajā pat dienā pirms bērna māte un

  Original URL path: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/pakalpojumi15/dzimtsarakstu-nodala13/dzimsanas-fakta-registracija2/ (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Laulības reģistrācija - Saldus novads
  Telpu noma Telpu noma Telpu noma Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Jautājiet pašvaldībai Maksas pakalpojumi Būvvalde Dzimtsarakstu nodaļa Dzimšanas fakta reģistrācija Laulības reģistrācija Miršanas fakta reģistrācija Vārda uzvārda vai tautības ieraksta maiņa Atkārtotu dokumentu izsniegšana Civilstāvokļa aktu ierakstu labošana un papildināšana Tiesas spriedumu izpilde Maksa par pakalpojumu saņemšanu noteikta Citi pakalpojumi Statistika Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Pakalpojumi Dzimtsarakstu nodaļa Laulības reģistrācija Laulības reģistrācija Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē laulības un izsniedz laulības apliecību Iesniegumu laulību reģistrācijai var iesniegt jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no personu dzīvesvietas un izvēlētās laulību reģistrācijas vietas vienu mēnesi pirms izvēlētā laulību reģistrācijas datuma Dzimtsarakstu nodaļā iesniedz iesniegumu arī gadījumā ja laulība tiks reģistrēta baznīcā Dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par dokumentu pārbaudi Ārzemēs dzīvojoši Latvijas pilsoņi nepilsoņi izziņu par laulībām nepieciešamo dokumentu pārbaudi izņem Latvijas pārstāvniecībā valstī kurā uzturas Par laulību datumu ar Dzimtsarakstu nodaļu vienojas telefoniski vai elektroniski Laulību reģistrē Dzimtsarakstu nodaļā svinīgā ceremonijā vai tikai ar lieciniekiem Pakalpojuma saņemšanas termiņš Laulība tiek reģistrēta pēc 1 mēneša un 1 dienas no iesnieguma iesniegšanas brīža Laulības reģistrācijai jānotiek ne vēlāk kā 6 mēnešus no iesnieguma iesniegšanas dienas Civillikumā paredzētajos gadījumos 45 pants pēc līgavas un līgavaiņa attiecīga pamatota iesnieguma saņemšanas var saīsināt izsludināšanas termiņu vai laulāt bez iepriekšējas izsludināšanas ja nav kļuvuši zināmi šķēršļi laulības noslēgšanai Civillikuma 32 35 37 un 38 pants Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Noteikta parauga iesniegums iesniedzams personiski Dzimtsarakstu nodaļā uzrādot pases vai personas apliecības elektroniskā identifikācijas karte Personas kuras agrāk bijušas citā laulībā uzrāda bijušā laulātā miršanas apliecību vai laulības šķiršanu apliecinošus dokumentus laulības šķiršanas apliecību izrakstu no laulības šķiršanas akta ieraksta likumīgā spēkā esošu tiesas spriedumu par laulības šķiršanu Ja persona kura vēlas doties laulībā ir nepilngadīga Ja persona kura vēlas doties laulībā ir nepilngadīga Civillikuma 33 pants iesniegumam pievieno nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu vai attiecīgās bāriņtiesas rakstveida atļauju jāiesniedz oriģināls Ārzemnieka tiesības noslēgt laulību Latvijā Ja ārzemnieks laulības noslēgšanas brīdī Latvijā uzturas likumīgi viņš var noslēgt laulību ar Latvijas pilsoni vai Latvijas nepilsoni papildus minētajiem dokumentiem iesniedzot attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu ar tulkojumu latviešu valodā par ģimenes stāvokli apliecinājumu ka personai nav šķēršļu stāties laulībā Laulību ceremonija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām Pēc personas lūguma laulību var reģistrēt citā piemērotā vietā Persona nodrošina laulību reģistrācijai piemērotu atbilstošu vietas iekārtojumu noformējumu ja nepieciešams apskaņošanu Lēmumu par laulību reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu

  Original URL path: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/pakalpojumi15/dzimtsarakstu-nodala13/laulibas-registracija2/ (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Miršanas fakta reģistrācija - Saldus novads
  Deputāti Deputāti Deputāti Jautājiet priekšsēdētājai Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Statistika Statistika Statistika Statistika Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Telpu noma Telpu noma Telpu noma Telpu noma Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Jautājiet pašvaldībai Maksas pakalpojumi Būvvalde Dzimtsarakstu nodaļa Dzimšanas fakta reģistrācija Laulības reģistrācija Miršanas fakta reģistrācija Vārda uzvārda vai tautības ieraksta maiņa Atkārtotu dokumentu izsniegšana Civilstāvokļa aktu ierakstu labošana un papildināšana Tiesas spriedumu izpilde Maksa par pakalpojumu saņemšanu noteikta Citi pakalpojumi Statistika Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Pakalpojumi Dzimtsarakstu nodaļa Miršanas fakta reģistrācija Miršanas fakta reģistrācija Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību Miršanu reģistrē jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Medicīniskā apliecība par nāves cēloni veidlapa Nr 106 u

  Original URL path: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/pakalpojumi15/dzimtsarakstu-nodala13/mirsanas-fakta-registracija2/ (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņa - Saldus novads
  Telpu noma Telpu noma Telpu noma Telpu noma Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Jautājiet pašvaldībai Maksas pakalpojumi Būvvalde Dzimtsarakstu nodaļa Dzimšanas fakta reģistrācija Laulības reģistrācija Miršanas fakta reģistrācija Vārda uzvārda vai tautības ieraksta maiņa Atkārtotu dokumentu izsniegšana Civilstāvokļa aktu ierakstu labošana un papildināšana Tiesas spriedumu izpilde Maksa par pakalpojumu saņemšanu noteikta Citi pakalpojumi Statistika Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Pakalpojumi Dzimtsarakstu nodaļa Vārda uzvārda vai tautības ieraksta maiņa Vārda uzvārda vai tautības ieraksta maiņa Persona kura vēlas mainīt vārdu uzvārdu vai tautības ierakstu iesniedz Dzimtsarakstu nodaļai pamatotu iesniegumu Vārda uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums Informācija Vārdu vai uzvārdu var mainīt ja pastāv viens no šādiem svarīgiem iemesliem vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu Vārds kurš reģistrā ierakstīts pirmais uzskatāms par pamatvārdu persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu ja tas nav izdarīts šķirot laulību vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu personai mainīts dzimums viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai

  Original URL path: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/pakalpojumi15/dzimtsarakstu-nodala13/varda-uzvarda-vai-tautibas-ieraksta-main2/ (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Atkārtotu dokumentu izsniegšana - Saldus novads
  Statistika Statistika Statistika Statistika Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Telpu noma Telpu noma Telpu noma Telpu noma Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Jautājiet pašvaldībai Maksas pakalpojumi Būvvalde Dzimtsarakstu nodaļa Dzimšanas fakta reģistrācija Laulības reģistrācija Miršanas fakta reģistrācija Vārda uzvārda vai tautības ieraksta maiņa Atkārtotu dokumentu izsniegšana Civilstāvokļa aktu ierakstu labošana un papildināšana Tiesas spriedumu izpilde Maksa par pakalpojumu saņemšanu noteikta Citi pakalpojumi Statistika Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Pakalpojumi Dzimtsarakstu nodaļa Atkārtotu dokumentu izsniegšana Atkārtotu dokumentu izsniegšana Dzimtsarakstu nodaļa izsniedz atkārtotas dzimšanas laulības vai miršanas apliecības izziņas vai izdrukas reģistru kopijas Lai atkārtoti saņemtu dokumentu persona Dzimtsarakstu nodaļai pārstāvniecībai vai Tieslietu ministrijai iesniedz nosūta pa pastu vai uz iestādes oficiālo e pastu vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā izmantojot e pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www latvija lv attiecīgu iesniegumu Iesniegumā norāda vārdu us uzvārdu personas kodu dzīvesvietas adresi kontakttālruni vai e pasta adresi pamatojumu dokumenta atkārtotas saņemšanas nepieciešamībai atkarībā no dokumenta veida kuru nepieciešams saņemt atkārtoti laulības noslēgšanas laulības šķiršanas dzimšanas miršanas datumu un vietu attiecīgā reģistra

  Original URL path: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/pakalpojumi15/dzimtsarakstu-nodala13/atkartotu-dokumentu-izsniegsana2/ (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Civilstāvokļa aktu ierakstu labošana un papildināšana - Saldus novads
  Jautājiet priekšsēdētājai Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Statistika Statistika Statistika Statistika Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Telpu noma Telpu noma Telpu noma Telpu noma Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Jautājiet pašvaldībai Maksas pakalpojumi Būvvalde Dzimtsarakstu nodaļa Dzimšanas fakta reģistrācija Laulības reģistrācija Miršanas fakta reģistrācija Vārda uzvārda vai tautības ieraksta maiņa Atkārtotu dokumentu izsniegšana Civilstāvokļa aktu ierakstu labošana un papildināšana Tiesas spriedumu izpilde Maksa par pakalpojumu saņemšanu noteikta Citi pakalpojumi Statistika Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Pakalpojumi Dzimtsarakstu nodaļa Civilstāvokļa aktu ierakstu labošana un papildināšana Civilstāvokļa aktu ierakstu labošana un papildināšana Dzimtsarakstu nodaļa pēc ieinteresēto personu iesnieguma veic civilstāvokļa aktu ierakstu labošanu vai papildināšanu Iesniedzamie dokumenti Ieinteresētās personas iesniegums Personu apliecinošs dokuments uzrādīt Kļūdainā apliecība

  Original URL path: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/pakalpojumi15/dzimtsarakstu-nodala13/civilstavokla-aktu-ierakstu-labosana-un-2/ (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Tiesas spriedumu izpilde - Saldus novads
  Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Jautājiet priekšsēdētājai Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Statistika Statistika Statistika Statistika Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Telpu noma Telpu noma Telpu noma Telpu noma Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Jautājiet pašvaldībai Maksas pakalpojumi Būvvalde Dzimtsarakstu nodaļa Dzimšanas fakta reģistrācija Laulības reģistrācija Miršanas fakta reģistrācija Vārda uzvārda vai tautības ieraksta maiņa Atkārtotu dokumentu izsniegšana Civilstāvokļa aktu ierakstu labošana un papildināšana Tiesas spriedumu izpilde Maksa par pakalpojumu saņemšanu noteikta Citi pakalpojumi Statistika Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Pakalpojumi Dzimtsarakstu nodaļa Tiesas spriedumu izpilde Tiesas spriedumu izpilde Dzimtsarakstu nodaļā iesniedzot tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu vai atcelšanu tiek izdarītas izmaiņas dzimšanas reģistrā un

  Original URL path: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/pakalpojumi15/dzimtsarakstu-nodala13/tiesas-spriedumu-izpilde2/ (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Maksa par pakalpojumu saņemšanu noteikta - Saldus novads
  Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Statistika Statistika Statistika Statistika Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Telpu noma Telpu noma Telpu noma Telpu noma Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Jautājiet pašvaldībai Maksas pakalpojumi Būvvalde Dzimtsarakstu nodaļa Dzimšanas fakta reģistrācija Laulības reģistrācija Miršanas fakta reģistrācija Vārda uzvārda vai tautības ieraksta maiņa Atkārtotu dokumentu izsniegšana Civilstāvokļa aktu ierakstu labošana un papildināšana Tiesas spriedumu izpilde Maksa par pakalpojumu saņemšanu noteikta Citi pakalpojumi Statistika Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Pakalpojumi Dzimtsarakstu nodaļa Maksa par pakalpojumu saņemšanu noteikta Maksa par pakalpojumu saņemšanu noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr 906 Rīgā 2013 gada 24 septembrī prot Nr 50 130 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu Saldus novada domes Saistošie noteikumi Nr 44 Apstiprināti ar Saldus novada domes 2010 gada 25 novembra sēdes lēmumu protokols Nr 16 33 Izraksts no Ministru kabineta noteikumiem Nr 906 Rīgā 2013 gada 24 septembrī prot Nr 50 130 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu 8 No valsts nodevas atbrīvo uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu 8 1 personu ar I vai II invaliditātes grupu 8 2 personu kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā 8 3 personu kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu 8 4 bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai 8 5 daudzbērnu ģimeni ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese 9 Valsts nodevu neiekasē ja 9 1 civilstāvokļa akta reģistra ierakstu papildina pēc adopcijas apstiprināšanas vai adopcijas atcelšanas 9 2 civilstāvokļa reģistru papildina pēc paternitātes atzīšanas paternitātes noteikšanas paternitātes fakta konstatēšanas vai paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanas 9 3 dzimšanas reģistra ierakstā anulē ierakstu par bērna tēvu kas reģistrēts LPSR Laulības un ģimenes kodeksa 58 pantā paredzētajā kārtībā 9 4 civilstāvokļa akta reģistra ierakstā labo dzimtsarakstu iestādes pieļautu kļūdu 10 Ja pēc civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanas vai atjaunošanas nepieciešams izsniegt civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecību valsts nodevu maksā tikai par civilstāvokļa aktu reģistra aktualizēšanu vai atjaunošanu 11 Valsts nodevu neiekasē ja vienai no personām kura reģistrē laulību ir šo noteikumu 8 punktā minētais statuss 12 Par atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšanu valsts nodevu neiekasē 12 1

  Original URL path: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/pakalpojumi15/dzimtsarakstu-nodala13/maksa-par-pakalpojumu-sanemsanu-noteikta0/ (2016-01-31)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-12-15