archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » S » SALDUS.LV

Total: 1029

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ģimeņu un vecāku biedrības - Saldus novads
  Izveidot biedrības informācijas lapu internetā nodrošinot tādas sadarbības attīstības iespējas kas nodrošinās ne tikai pieredžu un ideju apmaiņu bet arī nodrošinās ar psiholoģiskās pašpalīdzības atbalsta organizēšanu Psiholoģiska un materiāla atbalsta sniegšana mātēm un ģimenēm ar bērniem kas nonākuši psiholoģiskas vai sociāli ekonomiskas krīzes situācijā Veselīga dzīvesveida popularizēšana grūtnieču jauno māmiņu un bērnu vidū Radīt finansēšanas avotus biedrības mērķu sasniegšanai Piedalīties normatīvo aktu izstrādāšanā un sabiedriskā ekspertīzē ASNS Juridiskā adrese Kontaktadrese Kapu iela 7 Saldus LV 3801 Reģ 07 03 2007 Skrundas iela 25c Saldus LV 3801 Tālrunis E pasts 22059707 Vadītāja Kontaktpersona Inita Gailīte Uldis Gailītis Organizācijas mērķi un darbības virzieni Popularizēt humānās pedagoģijas idejas sabiedrībā rosināt ģimenes vērtību apzināšanos veicināt zināšanu apguvi par veselīgu un cilvēkiem draudzīgu vidi pedagoģiju pārtiku dzīvesveidu organizēt apmācības pasākumu pieredzes apmaiņas braucienus un citas aktivitātes kas veicinātu mērķu sasniegšanu VECĀKU KLUBIŅŠ KODOLS Juridiskā adrese Kontaktadrese Melioratoru iela 9 Namiķi Lutriņu pag Saldus novads LV 3861 Reģ 18 01 2001 pārreģ 01 06 2005 Avotu iela 12 Saldus Saldus novads LV 3801 Tālrunis E pasts 25935188 Vadītājs Kontaktpersona Signe Lauberte Zane Štencele 63807916 Organizācijas mērķi un darbības virzieni Nodrošināt ikvienam bērnam iespēju augt attīstīties un pilnveidoties atbilstoši bērna īpatnībām un spējām Darbs ar ģimenēm sadarbība ar skolām problēmsituāciju apzināšana ģimenē skolā Pedagoģiski psiholoģiska palīdzība ģimenēm MĀMIŅU KLUBS POGAS Juridiskā adrese Kontaktadrese Skola Šķēdes pagasts Saldus novads 3875 Reģistrācijas nr 40008172436 Tālrunis E pasts 29173742 26435706 Vadītājs Kontaktpersona Sleže Agrita Organizācijas mērķi un darbības virzieni Izdevējdarbība un informācijas sniegšana kas veicina izpratni par kultūru humānismu un kultūrvides sabiedrību Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības iestādēm citām organizācijām un kolektīviem izglītības iestādēm pasaules organizācijām ar līdzīgiem mērķiem Vākt apkopot un izplatīt informāciju Veicināt sabiedriskās domas attīstību saskaņā ar biedrības mērķiem paužot biedrības viedokli organizēt izglītojošus sporta veselību veicinošus kultūras pasākumus Šo mērķu īstenošanai veic naudas līdzekļu piesaistīšanu no ziedojumiem dažādu fondu piešķirtajiem līdzekļiem Sniegt dažāda veida atbalstu ģimenēm pensionāriem invalīdiem SPĀRNI DIVI Juridiskā adrese Kontaktadrese Saldus nov Zirņu pag Zirņi Zirņu pamatskola Reģistrācijas nr 40008155614 Tālrunis E pasts 29458313 Vadītājs Kontaktpersona Inese Kravcova Organizācijas mērķi un darbības virzieni 1 Veicināt izglītības kvalitātes uzlabošanā un ģimeņu aktīvāku iesaistīšanos bērnu izglītības pilnveidošanā 2 Iestāties par bērnu tiesību aizsardzību drošību un veselību vajadzībām un interesēm 3 Sniegt materiālu finansiālu palīdzību lai paaugstinātu mācību un audzināšanas procesa līmeni un uzlabotu izglītības iestādes materiāltehnisko bāzi un estētisko vidi 4 Veicināt un atbalstīt kultūras un sporta dzīvi 5 Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai 6 Aktivizēt visus ģimenes locekļus aust savu viedokli par izglītības jautājumiem pašvaldības un valsts iestādēm VECĀKU KLUBIŅŠ DRUVE Juridiskā adrese Kontaktadrese Saldus nov Zvārdes pag Striķu skola LV 3883 Reģistrācijas nr 40008181585 Tālrunis E pasts 29297666 Vadītājs Kontaktpersona Gunta Sovere Vineta Jurevica 26177794 Organizācijas mērķi un darbības virzieni Veicināt Striķu skolas vecāku iesaistīšanos bērnu attīstības un izglītības procesā gan atbalstot daudzbērnu un maznodrošinātās ģimenes gan organizējot sporta kultūras izglītojošos un atpūtas pasākumus Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana ĢIMENES ATBALSTAM Juridiskā adrese Kontaktadrese Skrundas iela 5 Saldu pilsēta Saldus novads

  Original URL path: http://saldus.lv/sabiedriba1/nvo1/sabiedriskas-organizacijas2/gimenu-un-vecaku-biedribas2/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Jauniešu un skolēnu organizācijas - Saldus novads
  Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši Studentiem Studentiem Studentiem Studentiem NVO NVO NVO NVO Sabiedriskās organizācijas Attīstības biedrības Apbedīšanas mirušo piemiņas biedrības Auto moto avio biedrības Dzīvnieku aizsardzības biedrības Dzīvokļu īpašnieku biedrības Ģimeņu un vecāku biedrības Jauniešu un skolēnu organizācijas Kultūra Tradīcijas Mūzika Mednieku makšķernieku biedrības Nacionālās etniskās biedrības Profesionālās biedrības Sociālās jomas fiziskās un garīgās veselības veicināšanas biedrības Sporta biedrības Reliģiskās biedrības Projekti Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Sākums Sabiedrība NVO Sabiedriskās organizācijas Jauniešu un skolēnu organizācijas Jaunatnes organizācijas SALDUS JAUNIEŠU DOME ES UN MĒS Juridiskā adrese Kontaktadrese Lielā iela 3 Saldus LV 3801 Reģistrācijas nr 40008137159 Tālrunis E pasts 63821569 26158508 Prezidents Konsultante Nikolas Cinis Rudīte Muraševa Organizācijas mērķi un darbības virzieni 1 Sekmēt jauniešu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē 2 Apzināt neformālās izglītības iespējas un atbalstīt tās īstenošanas projektus 3 Attīstīt Saldus rajona skolēnu pašpārvalžu jaunatnes organizāciju un grupu sadarbību un un pieredzes apmaiņu 4 Informēt un izglītot reģiona jauniešus jaunatnes līderus un jaunatnes darbiniekus 5 Piedalīties kultūras izglītības sporta un tūrisma pasākumu organizēšanā bērniem un jauniešiem 6 Līdzdarboties jaunatnes politikas īstenošanā reģionā un valstī LATVIJAS MAZPULKS JAUNLUTRIŅU NODAĻA Juridiskā adrese Kontaktadrese Jaunlutriņu pagasts Saldus novads LV 3876 Reģistrācijas nr 40008002762 Tālrunis E pasts 26522857 Vadītājs Kontaktpersona Maija Zaļuma Organizācijas mērķi un darbības virzieni Mazpulku darbības mērķis veicināt lai ikviens jaunietis veidotos par pilnvērtīgu personību gudru darbīgu drošu lielisku cilvēku palīdzēt bērniem un jauniešiem sagatavoties patstāvīgai darba dzīvei un mācīt iekļauties mūsdienu strauji mainīgajā sabiedrībā JAUNLUTRIŅU PAMATSKOLAS APAKŠVIENĪBA JAUNIEŠU CENTRS Juridiskā adrese Kontaktadrese Jaunlutriņu pagasts Saldus novads LV 3876 Tālrunis E pasts 26522857 Vadītājs Kontaktpersona Maija Zaļuma Organizācijas mērķi un darbības virzieni Centra mērķis ir ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu iniciatīvām un piedāvāt iespējas izmantot brīvo laiku lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei JAUNO LĪDERU BIEDRĪBA Juridiskā adrese Kontaktadrese Saldus nov Saldus Kalna iela 22 51 3801 Reģistrācijas nr 40008185197 Vadītājs Kontaktpersona Skara Baiba Organizācijas mērķi un darbības virzieni Organizēt pasākumus ar iespēju katram jaunietim iegūt kvalitatīvas zināšanas un pilnveidot savas prasmes izveidojot līderi sevī Izstrādāt un īstenot projektus jauniešiem neformālās izglītības jomā Izstrādāt priekšlikumus izglītības sistēmas pilnveidei Latvijā LAUKU JAUNATNES MUZIKĀLĀS ATTĪSTĪBAS UN IZGLĪTĪBAS BIEDRĪBA Juridiskā adrese Kontaktadrese Lazdas 24 Jaunlutriņu pagasts Saldus novads LV3876 Reģistrācijas nr 40008112598 Tālrunis E pasts 26177763 29525571 Vadītājs Kontaktpersona Gunta Fridrihsone Jānis Fridrihsons Organizācijas mērķi un darbības virzieni Ieinteresēt veicināt un atbalstīt jaunatnes iesaistīšanos latviešu tautas klasiskās vieglās un garīgās mūzikas popularizēšanā kā arī sabiedrības iesaistīšanos kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā Sadarboties ar valsts pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs lai veicinātu kultūras un izglītības procesu attīstību saldus rajonā un Latvijā kā arī veicinātu kopienu sadarbību Iesaistīt latviešu tautas tradīciju iepazīšanā un popularizēšanā jaunatni un izmantot latviešu un cittautu kultūrvēsturisko mantojumu jaunatnes intelektuālajā garīgajā un vispārējā attīstībā Piedalīties un iesaistīties projektos un piesaistīt finansiālos materiālos intelektuālos un cita

  Original URL path: http://saldus.lv/sabiedriba1/nvo1/sabiedriskas-organizacijas2/jauniesu-un-skolenu-organizacijas/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Kultūra/Tradīcijas/Mūzika - Saldus novads
  Neformālā izglītība SALDUS SAULE Juridiskā adrese Kontaktadrese Kuldīgas iela 38 4 Saldus LV 3801 Reģ 05 04 2001 pārreģ 07 02 2006 Tālrunis E pasts 29100404 Vadītājs Kontaktpersona Andris Akermanis Organizācijas mērķi un darbības virzieni Rīkot labdarības pasākumus Saldus un citos novados koncerti koncertuzvedumi u t t popularizēt dzīvās mūzikas nepieciešamību un atbalstīt jaunos mūziķus Ērika Ķiğeļa mūzikas popularizēšana DEJU KOPA BANDAVA Juridiskā adrese Kontaktadrese Dzirnavu iela 11 65 Saldus LV 3801 Reģ 31 10 2007 Tālrunis E pasts 29406338 28353524 Vadītājs Kontaktpersona Kārlis Ērglis Laine Liepa Organizācijas mērķi un darbības virzieni Tautas dejas kā latviešu tradicionālās kultūras sastāvdaļa apgūšana saglabāšana un popularizēšana sabiedrībā Kurzemes kultūrvēsturisko īpatnību saglabāšana tautas dejās mūzikā tērpos Starpnacionālo kultūras saišu veidošana ar tautas deju kopām Eiropā un pasaulē Demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības kā arī personības daudzveidīgas attīstības veicināšana DURVIS UZ RADĪŠANU Reģistrācijas numurs 40008112526 Juridiskā adrese Kontaktadrese Vienības iela 15 17 Druva Saldus pagasts Saldus novads LV 3862 Tālrunis E pasts 29145725 29466795 Vadītājs Kontaktpersona Ļubova Kapteine Dace Brodere Organizācijas mērķi un darbības virzieni Radīt estētiski kvalitatīvu daudzveidīgu sabiedrības vidi KORA SALDAVA BIEDRĪBA Juridiskā adrese Kontaktadrese Avotu iela 12 Saldus LV 3801 Reģ 26 01 2007 Avotu iela 12 Saldus LV 3801 Tālrunis E pasts 26526795 29466585 26177794 Vadītājs Kontaktpersona Mārtiņš Zemītis Ilze Rugāja Vineta Jurevica Organizācijas mērķi un darbības virzieni Veicināt un atbalstīt kora tradīciju popularizēšanu sabiedrības iesaistīšanos kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā Veicināt kopienu sadarbību Iesaistīties projektos un piesaistīt finansiālos materiālos intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai PAMPĀĻU PODI Reģistrācijas numurs 50008115011 Juridiskā adrese Kontaktadrese Klapatas Pampāļu pagasts Saldus novads LV 3882 Dorītes Daugmale Ķekavas novads LV 2124 Tālrunis E pasts 29144815 Vadītājs Kontaktpersona Linda Kunstmane Aleksandra Gūtmane Organizācijas mērķi un darbības virzieni Tradicionālās amatniecības saglabāšana tradīciju atjaunošana un popularizēšana Atklātās amatnieku darbnīcas izveidošana Bērnu un jauniešu radošo spēju attīstīšana Pieaugušo tālākizglītība un brīvā laika pavadīšanas iespējas RUBAS STROPS Reģistrācijas numurs 40008116547 Juridiskā adrese Kontaktadrese Pagastmāja Rubas pagasts Saldus novads LV 3894 Tālrunis E pasts 29297441 Vadītājs Kontaktpersona Aira Pipara Inta Jonuša Biruta Žaķe Organizācijas mērķi un darbības virzieni Radīt estētisku kvalitatīvu daudzveidīgu sabiedrības vidi ANIMUS Reģistrācijas numurs 40008133778 Juridiskā adrese Kontaktadrese Saldus nov Saldus Rūpniecības iela 15 3801 Tālrunis E pasts 29146334 Vadītājs Kontaktpersona Elita Deičmane Organizācijas mērķi un darbības virzieni Gara un prāta vienotības idejas popularizēšana sabiedrībā MĀKSLU ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA ILIZANNA Reģistrācijas numurs 40008139107 Juridiskā adrese Kontaktadrese Saldus nov Saldus Striķu iela 7 1 3801 Tālrunis E pasts 29443117 Vadītājs Kontaktpersona Līga Šaule Kristīne Ozola Organizācijas mērķi un darbības virzieni 1 Uz tradicionālās kultūras bāzes veicināt dažādu mākslas nozaru attīstību 1 1 Organizēt dažādu mākslas nozaru pasākumus nometnes un plenērus 1 2 Organizēt dažāda veida neformālās izglītības mūžizglītības kursus projektus un pieredzes braucienus 1 3 Celt bērnu un jauniešu pašapziņu atbalstot radošas aktivitātes un inovācijas 1 4 Veicināt radošas sabiedrības attīstību sadarbojoties profesionāliem māksliniekiem skolām kultūras iestādēm līdzīgi domājošām organizācijām Latvijā un ārvalstīs KIT Reģistrācijas numurs 40008156198 Juridiskā adrese Kontaktadrese Saldus nov Saldus Avotu iela 12 LV 3801 Tālrunis E pasts 29482840 Vadītājs Kontaktpersona Zaiga Vēja Organizācijas mērķi un darbības virzieni

  Original URL path: http://saldus.lv/sabiedriba1/nvo1/sabiedriskas-organizacijas2/kulturatradicijasmuzika/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Mednieku, makšķernieku biedrības - Saldus novads
  organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši Studentiem Studentiem Studentiem Studentiem NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši Studentiem Studentiem Studentiem Studentiem NVO NVO NVO NVO Sabiedriskās organizācijas Attīstības biedrības Apbedīšanas mirušo piemiņas biedrības Auto moto avio biedrības Dzīvnieku aizsardzības biedrības Dzīvokļu īpašnieku biedrības Ģimeņu un vecāku biedrības Jauniešu un skolēnu organizācijas Kultūra Tradīcijas Mūzika Mednieku makšķernieku biedrības Nacionālās etniskās biedrības Profesionālās biedrības Sociālās jomas fiziskās un garīgās veselības veicināšanas biedrības Sporta biedrības Reliģiskās biedrības Projekti Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Sākums Sabiedrība NVO Sabiedriskās organizācijas Mednieku makšķernieku biedrības Mednieku makšķernieku biedrības BIEDRĪBA STRAUTIŅU MEDNIEKU KLUBS Juridiskā adrese Kontaktadrese Rakstnieku iela 1 Saldus LV 3801 Reģ 18 01 2000 pārreģ 03 10 2005 Tālrunis 29165924 29463526 E pasts Vadītājs Kontaktpersona Aivars Bimšteins Raimonds Bimšteins Organizācijas mērķi un darbības virzieni Izkopt un attīstīt medību tradīcijas ētiku Organizēt mednieku kvalifikācijas celšanu Apmācības un medības BIEDRĪBA ZVĀRDES CAUNA Juridiskā adrese Kontaktadrese Brīvības iela 40a Saldus LV 3801 Reģ 28 04 2000 pārreģ 31 10 2005 Tālrunis E pasts 29147672 29121674 Vadītājs Kontaktpersona Miervaldis Jākobsons Ira Jākobsone Sandis Daubars Organizācijas mērķi un darbības virzieni Organizēt medības sekmīgi apsaimniekot medību platības lai ar minimāliem zaudējumiem citām tautsaimniecībās nozarēm nodrošināt kvalitatīvu genofondu un augu sastāvu bet dzīvniekiem normālu dzīves vidi kā arī apsaimniekot biedrībai piederošos nekustamos īpašumus veicināt mežu apsaimniekošanu apsardzību un aizsardzību piedalīties plēsīgo dzīvnieku iznīcināšanā organizēt un veicināt medību sportu apmācības medību tūrisma attīstība sadarbība ar citām medību biedrībām MEDNIEKU KLUBS SĀTIŅI Juridiskā adrese Kontaktadrese Meža iela 21 Saldus LV 3801 Reģ 23 03 1999 pārreģ 10 01 2006 Tālrunis 29285403 E pasts Vadītājs Kontaktpersona Madars Grasmanis Gaidis Grinbergs Organizācijas mērķi un darbības virzieni Apvienot medniekus makšķerniekus un citus dabas draugus lai veicinātu medību popularizēšanu organizējot medības un citus pasākumus biedrības biedriem medību organizēšanai slēgt līgumus veikt pasākumus mežaudžu pasargāšanā no dzīvnieku postījumiem nodrošināt medījamo dzīvnieku sugu populāciju genofonda un medījamo dzīvnieku apdzīvotās vides aizsardzību un saglabāšanu MEDNIEKU UN MAKŠĶERNIEKU BIEDRĪBA SALDUS NODAĻA Kontaktadrese Blaumaņa iela 35 Saldus LV 3801 Tālrunis Vadītājs Jānis Bērziņš Organizācijas mērķi un darbības virzieni Licenču izsniegšana makšķerniekiem medniekiem Saldus novadā MAKŠĶERĒŠANAS BIEDRĪBA ASARI Juridiskā adrese Kontaktadrese Saldus nov Saldus Striķu iela 30A 3 3801 Reģ Nr 40008125022 Vadītājs Kontaktpersona Baranovskis Tagils Organizācijas mērķi un darbības virzieni Popularizēt makšķerēšanu kā sporta veidu piesaistīt un apvienot makšķerēšanas entuziastus rīkot dažādus pasākumus kas saistīti ar makšķerēšanas sportu BIEDRĪBA EZERES MAKŠĶERNIEKU KLUBS Juridiskā adrese Kontaktadrese Centra iela 4 Ezere Ezeres pag Saldus nov LV 3891 Telefona numurs E pasts 22088757 Vadītājs Kontaktpersona Kontaktpersona Valdes locekļi Alvids Pupšis 29420230 Aļģis Radavičs 26230158 Inga Dobuma 29438865 Licences iegāde makšķerēšanai Ezeres dzirnavu un Sustes dīķī tel nr 371 22088757 Organizācijas mērķi un darbības virzieni Piedalīties zivju resursu atražošanas un aizsardzības

  Original URL path: http://saldus.lv/sabiedriba1/nvo1/sabiedriskas-organizacijas2/mednieku-makskernieku-biedribas/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Nacionālās, etniskās biedrības - Saldus novads
  Studentiem Studentiem NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši Studentiem Studentiem Studentiem Studentiem NVO NVO NVO NVO Sabiedriskās organizācijas Attīstības biedrības Apbedīšanas mirušo piemiņas biedrības Auto moto avio biedrības Dzīvnieku aizsardzības biedrības Dzīvokļu īpašnieku biedrības Ģimeņu un vecāku biedrības Jauniešu un skolēnu organizācijas Kultūra Tradīcijas Mūzika Mednieku makšķernieku biedrības Nacionālās etniskās biedrības Profesionālās biedrības Sociālās jomas fiziskās un garīgās veselības veicināšanas biedrības Sporta biedrības Reliģiskās biedrības Projekti Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Sākums Sabiedrība NVO Sabiedriskās organizācijas Nacionālās etniskās biedrības Nacionālās etniskās biedrības BIEDRĪBA ŽIVICA Juridiskā adrese Kontaktadrese Nākotnes iela 1 8 Saldus LV 3801 Reģ 25 04 2008 Tālrunis E pats 29937507 Vadītāja Kontaktpersona Tamāra Svirbuta Olga Sušinka Organizācijas mērķi un darbības virzieni Sekmēt daudznacionālo kulturālo un sabiedrisko attīstību veicināt sabiedrības izpratni par līdzās pastāvošās tautas kultūru izprast un iepazīstināt citus ar krievu tautas kultūras tradīcijām folkloru SALDUS KRIEVU KOPIENA Juridiskā adrese Striķu iela 28 Saldus LV 3801 Reģ 08 09 2006 Kontaktadrese Nākotnes iela 1a 10 Saldus LV 3801 Tālrunis 63823648 mob tālr 29987892 Vadītāja Ludmila Žizņevska Organizācijas mērķi un darbības virzieni Nodrošināt krieviem Latvijā pienācīgu stāvokli saglabāt krievu tautas kultūrvēsturisko un radošo mantojumu garīgās un tikumiskās vērtības DAUGAVAS VANAGI LATVIJĀ SALDUS NODAĻA Juridiskā adrese Slokas iela 122 Rīga LV 1067 Reģ 17 04 2001 pārreģ 05 07 2005 Kontaktadrese Putnu iela 5 Saldus LV 3801 Tālrunis E pats 29142402 63821160 Vadītājs Kontaktpersona Juris Lasmanis Organizācijas mērķi un darbības virzieni Publicēt un apvienot latviešus tautas kopības saglabāšanai cildināt tautas varoņgaru nacionālo vienotību un morālu stāju stiprināt ticību Latvijas valstij Attīstīt tautas patriotismu Atbalsts bijušajiem

  Original URL path: http://saldus.lv/sabiedriba1/nvo1/sabiedriskas-organizacijas2/nacionalas-etniskas-biedribas/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Profesionālās biedrības - Saldus novads
  tehniskajā darbnīcā piedalīšanās izstādēs plenēros to organizēšana darbu atlase izstādēm SALDUS FOTOKLUBS ES DARU Reģistrācijas numurs 40008164458 Juridiskā adrese Kontaktadrese Striķu iela 29 3 Saldus novads Saldus LV 3801 Saldus Bērnu un jaunatnes centrs JIC Šķūnis Tālrunis E pasts 27199408 Vadītājs Kontaktpersona Agris Robs Haralds Fiļipovs Organizācijas mērķi un darbības virzieni Biedrības mērķi ir apvienot izglītot saliedēt cilvēkus ar līdzīgām interesēm fotogrāfija fotografēšana un foto apstrāde kā arī Saldus un Brocēnu novada fotogrāfiju arhīva apkopošana un veidošana RADOŠĀ APVIENĪBA AV FARMĀCIJA Juridiskā adrese Kontaktadrese Saldus nov Novadnieku pag Mežvidi Novadnieku iela 1A 3801 reģ nr 40008184613 Tālrunis E pasts 22156143 Vadītājs Kontaktpersona Edmunds Pabērzis Organizācijas mērķi un darbības virzieni Veidot kino un teātra mākslas darbus tā veicinot šo mākslas veidu attīstību Latvijā Izglītot cilvēkus kino un teātra mākslas radīšanas jautājumos īpašu uzmanību veltot tieši jauniešu ieinteresēšanai un piesaistīšanai kino un teātra radošajā procesā Veicināt cilvēku un īpaši jauniešu intelektuālo un garīgo izaugsmi kā instrumentu izmantojot kino un teātra mākslas radošo procesu un radošā procesa gala produktus teātra uzvedumus kinofilmas īsfilmas un citus audiovizuālos mākslas darbus LATVIJAS BIŠKOPĪBAS BIEDRĪBA SALDUS NODAĻA Juridiskā adrese Kontaktadrese Rīgas iela 67 Jelgava LV 3004 Saldus novads Zirņu pag Ozolu 5 6 p n Butnāri LV 3864 Tālrunis E pasts 29480506 29497903 Vadītājs Kontaktpersona Ilga Griķe Jānis Vainovskis Organizācijas mērķi un darbības virzieni Izglītojoši pasākumi Līdzdalība un sadarbība ar citām nevalstiskām organizācijām SALDUS LAUKSAIMNIEKU APVIENĪBA Juridiskā adrese Kontaktadrese Kuldīgas iela 69 Saldus LV 3801 Reģ 10 03 2003 pārreģ 01 07 2005 Tālrunis E pasts 29192061 Valdes un Apvienības priekšsēdētāja Māra Jansone Organizācijas mērķi un darbības virzieni Iesaistīt un apvienot Saldus un Brocēnu novadu lauksaimniekus lauku iedzīvotājus lauksaimniecības produktu ražotājus un pārstrādātājus lēmumu pieņemšanas procesā un nodrošināt informācijas apriti starp valsts iestādēm un lauksaimniekiem Iesaistīt lauksaimniekus NVO un citas organizācijas kopīgas lauku politikas radīšanā un īstenošanā Veicināt alternatīvu nodarbošanās veidu attīstību laukos SALDUS MEŽA ĪPAŠNIEKU APVIENĪBA Juridiskā adrese Kontaktadrese J Rozentāla iela 15a 22 Saldus LV 3801 Reģ 17 11 2005 Striķu iela 18 1 Saldus LV 3801 Tālrunis E pasts 29161237 Vadītājs Kontaktpersona Reinis Doniņš Organizācijas mērķi un darbības virzieni Nodrošināt privātās mežsaimniecības attīstību reģionā veicināt privāto mežu resursu uzlabošanu un uzturēšanu paaugstināt savu biedru saimnieciskās darbības efektivitāti SALDUS BRĪVPRĀTĪGO UGUNSDZĒSĒJU BIEDRĪBA Juridiskā adrese Kontaktadrese Skrundas iela 28a Saldus LV 3801 Tālrunis E pasts 29132976 Vadītājs Kontaktpersona Dainis Kudulis Organizācijas mērķi un darbības virzieni Veicināt ugunsdrošību Latvijā ražotnēs sabiedriskajās ēkās un dzīvojamās mājās ugunsgrēku novēršanas un dzēšanas darbā iesaistot pēc iespējas plašākus iedzīvotāju slāņus LATVIJAS BIBLIOTEKĀRU BIEDRĪBAS KURZEMES NODAĻA Juridiskā adrese Faktiskā adrese Kontaktadrese K Barona iela 14 Rīga LV 1423 Tērbatas iela 75 Rīga LV 1001 LBB KN Kalna iela 1 Kursīšu pag Saldus nov LV 3890 Tālrunis E pasts 63846680 Vadītājs Kontaktpersona Mārtiņš Lagzdons Organizācijas mērķi un darbības virzieni LBB galvenie mērķi vienot Latvijas bibliotekārus kopīgu ideju un interešu aizstāvībai veicināt nozares teorētisko un lietišķo attīstību piedalīties bibliotekāro likumu izstrādē nozares standartu veidošanā bibliotekārās izglītības pilnveidošanā aktivizēt bibliotekāru starptautisko sadarbību un profesionālo izaugsmi vērsties pret jebkādiem informācijas ierobežojumiem sekmēt tās brīvu pieejamību bibliotēkās

  Original URL path: http://saldus.lv/sabiedriba1/nvo1/sabiedriskas-organizacijas2/profesionalas-biedribas2/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Sociālās jomas, fiziskās un garīgās veselības veicināšanas biedrības - Saldus novads
  Palīdzēt pilsētas trūcīgajiem iedzīvotājiem ar apģērbu apaviem pārtiku tehniskajiem palīglīdzekļiem cilvēku ar kustības traucējumiem pārvadāšana veselības veicināšanas pasākumi Asins donoru dienu organizēšana Pirmās palīdzības apmācība rajona skolu skolēniem medniekiem šoferiem Sanitāri higiēnisko pakalpojumu nodrošināšana tiek piedāvāta iespēja izmazgāt veļu Pirmās palīdzības nodrošināšana publiskos pasākumos Jauniešu aktivitāšu veicināšana u c PIRMĀ STĪGA Reģistrācijas numurs 40008106657 Juridiskā adrese Kontaktadrese Ezerkrasti Ezeres pagasts Saldus novads LV 3891 Tālrunis E pasts 63842253 28279377 27740433 Vadītājs Kontaktpersona Anita Kontene Organizācijas mērķi un darbības virzieni Veicināt pagasta attīstību organizējot sabiedrībā kultūras pasākumus garīgus pasākumus ekskursijas saietus dažādus apmācību kursus pašdarbības ansambļus jauniešu centru attīstību sadarboties ar skolas vecāku komiteju un vecākiem lai palīdzētu pilnveidoties skolas un vecāku sadarbību Veidot un atbalstīt Mājas vecāku grupu ar kuras palīdzību pilnveidotos attiecības skola bērni vecāki skolotāji Veidot informatīvo bāzi informējot sabiedrību par biedrības darbību un notikumiem izveidojot savas preses izdevumus un izmantot citus masu informācijas līdzekļus interneta radio televīzijas un citus sabiedrībai pieejamus informācijas līdzekļus Nodarboties ar saimniecisko darbību kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu kā arī veikt citu saimniecisko darbību lai sasniegtu biedrības mērķus Palīdzēt biedrības biedriem sociālās fiziskās garīgās un tiesiskās nespējas gadījumos sniedzot tiesisku garīgu un materiālu atbalstu iespējas robežās Iesaistīt personas brīvprātīgajā biedrības darbā kuri nav biedrības darbā kuri nav biedrības biedri lai sasniegtu biedrības noteikto mērķu sasniegšanu Nodarboties ar labdarību veicināt zupas virtuves atvēršanu humānā palīdzība Piesaistīt un uzkrāt finansēšanas avotus programmas mērķu un uzdevumu izpildei Dažādu Kristīgu svētku popularizēšana sabiedrībā Ziemasssvētki Lieldienas Vasarsvētki Mātes diena Tēvu diena un citas organizētās svētku dienas kristietība Sadarboties ar ārvalstu sabiedriskajām organizācijām biedrībām fondiem lai īstenotu un popularizētu biedrības mērķus Dabas aizsardzības un veselīga dzīvesveida nepieciešamības izskaidrošana un popularizēšana Dažādu hobiju un brīvā laika pavadīšanas iespēju organizēšana popularizēšana un praktisko iemaņu sniegšana lietderīgai un interesantai brīvā laika izmantošanai nometnes brīvā dabā pārgājieni sports un citi pasākumi Sadarboties ar reliģiskām organizācijām lai ierīkotu un atvērtu lūgšanas kapelu centrā Aktīvi iesaistīties sociālajā darbā palīdzot invalīdiem atkarībās nonākušajiem vientuļiem un garīgi un sociāli atstumtajiem PSIHOLOĢISKĀ ATBALSTA CENTRS PA CEĻAM Juridiskā adrese Kontaktadrese Ausekļa iela 5 Saldus LV 3801 Reģ nr 40008119740 Tālrunis E pasts 29489302 26360575 Vadītājs Kontaktpersona Estere Birziņa Elvīra Mihejeva Organizācijas mērķi un darbības virzieni Sniegt palīdzību garīgās veselības jomā Sadarboties ar radniecīgo profesiju pārstāvjiem kā arī dažādām vasts un pašvaldības institūcijām nevalstiskām un sabiedriskām organizācijām fondiem un ieinteresētām personām popularizēt psiholoģijas zinātnes atziņas tādējādi izglītojot sabiedrību SALDUS DIABĒTA BIEDRĪBA Juridiskā adrese Kontaktardese Kuldīgas iela 13 Saldus LV 3801 Tālrunis 26280407 28242980 Vadītājs Imants Švedrevics Organizācijas mērķi un darbības virzieni Apvienot ar cukura diabētu slimos cilvēkus un viņu piederīgos lai palīdzētu cīnīties ar slimību Paaugstināt informētības un zināšanu līmeni par slimības stāvokļu dažādajam izpausmēm Sadarbība ar pašvaldības institūcijām organizācijām zāļu izplatītājfirmām INICIATĪVU CENTRS CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM Reģ nr Reģ Nr 40008082471 Reģ 26 05 2004 Juridiskā adrese Kontaktadrese Skrundas iela 5 3 Saldus LV 3801 Tālrunis mob tālr 29130212 E pasts Vadītājs Anita Jeremejeva Organizācijas mērķi un darbības virzieni SIIC darbojas kopš 2003 decembra Uzņēmuma reģistrā reģistrēts 2004 gada 26 maijā Biedrībā iesaistījušies cilvēki ar

  Original URL path: http://saldus.lv/sabiedriba1/nvo1/sabiedriskas-organizacijas2/socialas-jomas-fiziskas-un-garigas-vesel/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Sporta biedrības - Saldus novads
  un darbības virzieni Radīt nepieciešamos apstākļus džudo un cīņu sporta veidu attīstībai Propagandēt ar džudo palīdzību fizisko kultūru un sportu veicināt jaunatnes vispusīgu attīstību Organizēt un rīkot sporta sacensības kā arī pasākumus veselības nostiprināšanai fizisko un garīgo spēju atjaunošanai un palielināšanai Nodrošināt sportistu sagatavošanu augstu rezultātu sasniegšanai sportā Radīt un pilnveidot Biedrības materiāli tehnisko bāzi Sadarboties ar Latvijas džudo federāciju citām sporta federācijām savienībām klubiem valsts pašvaldības un sabiedriskajām organizācijām Sadarboties ar starptautiskajām sporta organizācijām un veicināt starptautisko sporta sakaru attīstību Radīt nepieciešamos apstākļus bērniem ar redzes traucējumiem lai nodarbotos ar džudo KURZEMES SPORTA BRIDŽA KLUBS Reģistrācijas numurs 40008062687 Juridiskā adrese Kontaktadrese Skolas iela 2 Druva Saldus pagasts Saldus novads LV 3862 Tālrunis E pasts 29447344 Vadītājs Kontaktpersona Normunds Svētiņš Organizācijas mērķi un darbības virzieni Apvienot visus sporta bridža cienītājus kopīgai sporta sacensību organizēšanai un līdzdalībai ORIENTĒŠANĀS KLUBS SALDUS Juridiskā adrese Kontaktadrese Aspazijas iela 33 2 Saldus LV 3801 Reģ 15 03 2005 Tālrunis E pasts 29455360 Vadītājs Kontaktpersona Oskars Zērnis Organizācijas mērķi un darbības virzieni Veicināt un atbalstīt orientēšanās sporta attīstību Latvijā iestāties un aktīvi līdzdarboties orientēšanās federācijas darbā organizēt sacensības un citus aktīvas atpūtas pasākumus SALDUS SPORTA FAVORĪTS Juridiskā adrese Kontaktadrese Skrundas iela 9 2 Saldus LV 3801 Reģ 14 02 2008 Tālrunis E pasts 29889221 Vadītājs Kontaktpersona Tatjana Markaviča Andris Viļigorskis Organizācijas mērķi un darbības virzieni Darbs ar pieaugušajiem bērniem jauniešiem un sabiedrību Veicināt izpratni par veselīgu dzīves veidu Popularizēt un attīstīt aktivitātes kas veicina veselīga dzīves veida izveidi t sk sporta nometņu pasākumu organizēšanu utt SPORTA BIEDRĪBA LIESMA Juridiskā adrese Jelgavas iela 4 6 Saldus LV 3801 Reģ 24 09 1993 pārreģ 22 03 2005 Kontaktadrese Jelgavas iela 6 Saldus LV 3801 Tālrunis E pasts 26266624 Vadītājs Kontaktpersona Juris Zilvers Organizācijas mērķi un darbības virzieni Iesaistīt bērnus jauniešus pieaugušos sporta veterānus un invalīdus sporta nodarbībās un pasākumos rīkot dažāda mēroga sporta pasākumus un aktivitātes veicināt labāko sportistu iesaistīšanu augstu sasniegumu sportā SPORTA KLUBS SALDUS Juridiskā adrese Kontaktadrese Kalnsētas iela 32 Saldus LV 3801 Reģ 23 04 2003 pārreģ 06 06 2005 Tālrunis E pasts 26165848 Vadītājs Kontaktpersona Raivo Tuka Mārtiņš Vitte 29529552 Organizācijas mērķi un darbības virzieni Virves vilkšana Apmācība treniņi piedalīšanās sacensībās BURBUĻI Juridiskā adrese Kontaktadrese Saldus novads Saldus Jelgavas iela 6a LV3801 Reģ nr 40008137731 Jelgavas iela 5a Saldus Tālrunis E pasts 29147158 Vadītājs Kontaktpersona Liene Kulberga Organizācijas mērķi un darbības virzieni Veicināt Saldus un Brocēnu novada iedzīvotāju veselīgu saturīgu un sportisku brīvā laika pavadīšanu piedāvājot Saldus un Brocēnu novados nebijuša sporta veida pieejamību jebkuras sagatavotības līmeņa interesentiem ūdenstūrismu SPORTA KLUBS J F X Juridiskā adrese Kontaktadrese Nākotnes iela 1 16 Saldus Saldus novads LV3801 Reģ nr 50008172141 Tālrunis E pasts 20353721 Vadītājs Kontaktpersona Igors Miņenko Organizācijas mērķi un darbības virzieni 1 Veicināt sabiedrības veselīgu dzīvesveidu 2 Attīstīt un popularizēt skeitparka un ekstrēmo sporta veidus jauniešu vidū 3 Ieinteresēt jauniešus par ekstrēmajiem sporta veidiem tādiem kā BMX Inline ar skrituļslidām skeitbords ar skrituļdēļiem un citiem sporta veidiem 4 Organizēt dažādus sporta pasākumus 5 Jauniešu piesaistīšana lietderīga brīvā laika izmantošanā nodarbinot viņus dažādās sporta aktivitātēs

  Original URL path: http://saldus.lv/sabiedriba1/nvo1/sabiedriskas-organizacijas2/sporta-biedribas2/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-23