archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » S » SALDUS.LV

Total: 1029

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pārrobežu sadarbība Ventas upes baseina apgabala dabas vērtību apsaimniekošanā
  nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Telpu noma Telpu noma Telpu noma Telpu noma Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši Studentiem Studentiem Studentiem Studentiem NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Projektu aktualitātes Projektu arhīvs Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Projekti Pārrobežu sadarbība Ventas upes baseina apgabala dabas vērtību apsaimniekošanā Saldus novada projekti Projekta nosaukums Pārrobežu sadarbība Ventas upes baseina apgabala dabas vērtību apsaimniekošanā Projekta Nr NR LLIII 164 Iesniedzējs Kurzemes plānošanas reģions Kontaktpersona Ginta Samata Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja e pasts tālr 29389611 Partneri Projekta partneri no Latvijas ir Kurzemes plānošanas reģiona administrācija Durbes Kuldīgas un Saldus pašvaldības Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs un biedrība Liepājas ezeri partneri no Lietuvas Skodas rajona pašvaldības administrācija Ventas reģionālais parks un Vaclova Inta muzejs Mērķi un uzdevumi Projekta uzdevums ir balstoties uz Latvijas un Lietuvas Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas plāniem identificēt pārrobežu sadarbības pasākumus izstrādāt pārrobežu pasākumu programmu un tās ieviešanas mehānismus izveidot sabiedrības iesaistīšanas mehānismus veikt konkrētus upes apsaimniekošanas pasākumus izglītot un informēt Ventas upes baseina apgabala iedzīvotājus Finansējums Saldus novada pašvaldības kopējais projekta budžets EUR 59960 no tā 85 Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums tas ir EUR 50966 15 pašvaldības finansējums EUR 8994 Projekta statuss Īstenots Galvenās aktivitātes Projekta ietvaros Saldus novadā īstenojamās aktivitātes 1 Cieceres dabas takas izveide Saldus pilsētā III kārta Takas izveides mērķis sabiedrības izglītošana par upē un upes krastos mītošo floru faunu un dabas aizsardzību 2011 gada 10 augustā pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem noslēgts līgums ar SIA Saldus būve kuras Dabas takas 3 kārtas darba uzdevums ir posmā no Avotu ielas tiltiņa līdz Saules ielas tiltam izbūvēt Dabas taku izveidojot pastaigu zonu gar Cieceres upes krastu iekļaujot vairākas atpūtas vietas ar soliņiem uzstādot norādes zīmes pie augiem un nodrošinot vides pieejamību gājējiem ar bērnu ratiņiem invalīdiem un riteņbraucējiem Būvuzraudzību veic IK P Alkšņa projektu grupa autoruzraudzību Vēsma Krūmiņa 2 Četru informatīvo stendu uzstādīšana lai paaugstinātu sabiedrības izpratni par vides aizsardzību Uzstādīti informatīvie stendi pie četrām ūdenskrātuvēm Saldus ezera Cieceres ezera Pakuļu ūdenskrātuves un Sātiņu Sesiles ūdenskrātuves Darbu izpildītājs IU Zeltābols 3 Piesaistīts Zivju inspektors lai palielinātu zivju resursu aizsardzību Noslēgts darba līgums ar Zivju inspektoru Edvīnu Matuli par zivju inspektora darbu veikšanu Saldus novada ūdenstilpnēs Iegādāts zivju inspektora vajadzībām nepieciešamais aprīkojums gumijas laiva vasaras apģērbs un zābakbikses 4 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Zaņas lejtece dabas aizsardzības plāna izstrāde Izstrādes mērķis ir saskaņot dabas

  Original URL path: http://saldus.lv/pasvaldiba/novada-projekti5/saldus-novada-projekti/parrobezu-sadarbiba-ventas-upes-baseina-7 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Saldus novada Ezeres pagasta izgāztuves „Vecās grantsbedres” Nr.84488/5439/VNPP rekultivācija”
  noma Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši Studentiem Studentiem Studentiem Studentiem NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Projektu aktualitātes Projektu arhīvs Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Projekti Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Saldus novada Ezeres pagasta izgāztuves Vecās grantsbedres Nr 84488 5439 VNPP rekultivācija Saldus novada projekti Projekta nosaukums Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Saldus novada Ezeres pagasta izgāztuves Vecās grantsbedres Nr 84488 5439 VNPP rekultivācija Projekta Nr 3DP 3 5 1 2 1 12 IPIA VARAM 005 Iesniedzējs Saldus novada pašvaldība Kontaktpersona Ginta Samata projekta vadītāja e pasts tālr 63846487 Zane Štencele projekta vadītāja asistente tālr 63807916 Rolands Vidžups projekta jurists Normunds Ozoliņš projekta tehniskais eksperts Santa Pareiza projekta grāmatvedis Partneri nav Mērķi un uzdevumi Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas atkritumu izgāztuves rekultivācija Finansējums Projekta kopējās izmaksas ir 113 409 12 Ls no tām 85 Kohēzijas fonda līdzfinansējums 96 397 75 Ls un 15 pašvaldības finansējums 17 011 37 Ls Projekta statuss Īstenots Galvenās aktivitātes Būvprojekta izstrāde un ar to saistītās dokumentācijas sagatavošana kā arī tā saskaņošana ar ieinteresētajām organizācijām saskaņā ar Ministru kabineta 2011 gada 27 decembra noteikumu Nr 1032 Atkritumu poligonu ierīkošanas atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas

  Original URL path: http://saldus.lv/pasvaldiba/novada-projekti5/saldus-novada-projekti/normativo-aktu-prasibam-neatbilstosas-sa (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Saldus novada Pampāļu pagasta izgāztuves „Pampāļi” Nr.84768/1469/VNPP rekultivācija”
  Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši Studentiem Studentiem Studentiem Studentiem NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Projektu aktualitātes Projektu arhīvs Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Projekti Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Saldus novada Pampāļu pagasta izgāztuves Pampāļi Nr 84768 1469 VNPP rekultivācija Saldus novada projekti Projekta nosaukums Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Saldus novada Pampāļu pagasta izgāztuves Pampāļi Nr 84768 1469 VNPP rekultivācija Projekta Nr 3DP 3 5 1 2 1 12 IPIA VARAM 007 Iesniedzējs Saldus novada pašvaldība Kontaktpersona Ginta Samata projekta vadītāja e pasts tālr 63846487 Zane Štencele projekta vadītāja asistente tālr 63807916 Rolands Vidžups projekta jurists Normunds Ozoliņš projekta tehniskais eksperts Liene Otto projekta grāmatvedis Partneri nav Mērķi un uzdevumi Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas atkritumu izgāztuves rekultivācija Finansējums Projekta kopējās izmaksas ir 61 769 18 Ls Projekta attiecināmās izmaksas ir 61 015 54 Ls no tām 85 Kohēzijas fonda līdzfinansējums 51 863 21 Ls un 15 pašvaldības finansējums projektam 9 152 33 Ls Neattiecināmo izmaksu segšanai pašvaldība iegulda 753 64 Ls Projekta statuss Īstenots Galvenās aktivitātes Būvprojekta izstrāde un ar to saistītās dokumentācijas sagatavošana kā arī tā saskaņošana ar ieinteresētajām organizācijām saskaņā ar Ministru kabineta 2011 gada 27 decembra noteikumu Nr 1032

  Original URL path: http://saldus.lv/pasvaldiba/novada-projekti5/saldus-novada-projekti/normativo-aktu-prasibam-neatbilstosas-sa0 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Saldus novada Rubas pagasta izgāztuves „Mēra kapi” Nr.84828/1431/VNPP rekultivācija”
  novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši Studentiem Studentiem Studentiem Studentiem NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Projektu aktualitātes Projektu arhīvs Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Projekti Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Saldus novada Rubas pagasta izgāztuves Mēra kapi Nr 84828 1431 VNPP rekultivācija Saldus novada projekti Projekta nosaukums Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Saldus novada Rubas pagasta izgāztuves Mēra kapi Nr 84828 1431 VNPP rekultivācija Projekta Nr 3DP 3 5 1 2 1 12 IPIA VARAM 006 Iesniedzējs Saldus novada pašvaldība Kontaktpersona Ginta Samata projekta vadītāja e pasts tālr 63846487 Zane Štencele projekta vadītāja asistente tālr 63807916 Rolands Vidžups projekta jurists Normunds Ozoliņš projekta tehniskais eksperts Dzintra Beijere projekta grāmatvedis Partneri nav Mērķi un uzdevumi Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas atkritumu izgāztuves rekultivācija Finansējums Projekta kopējās izmaksas ir 59 687 69 Ls Projekta attiecināmās izmaksas 58 873 42 Ls no tām 85 Kohēzijas fonda līdzfinansējums 50 042 41 Ls un 15 pašvaldības finansējums projektam 8 831 01 Ls Neattiecināmo izmaksu segšanai pašvaldība iegulda 814 27 Ls Projekta statuss Īstenots Galvenās aktivitātes Būvprojekta izstrāde un ar to saistītās dokumentācijas sagatavošana kā arī tā saskaņošana ar ieinteresētajām organizācijām saskaņā ar Ministru kabineta 2011 gada 27 decembra noteikumu Nr 1032

  Original URL path: http://saldus.lv/pasvaldiba/novada-projekti5/saldus-novada-projekti/normativo-aktu-prasibam-neatbilstosas-sa1 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Uzņēmējdarbības vides un izglītības pakalpojumu pieejamības attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot Dārza un Celtnieku ielu
  īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Telpu noma Telpu noma Telpu noma Telpu noma Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši Studentiem Studentiem Studentiem Studentiem NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Projektu aktualitātes Projektu arhīvs Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Projekti Uzņēmējdarbības vides un izglītības pakalpojumu pieejamības attīstība Saldus pilsētā rekonstruējot Dārza un Celtnieku ielu Saldus novada projekti Projekta nosaukums Uzņēmējdarbības vides un izglītības pakalpojumu pieejamības attīstība Saldus pilsētā rekonstruējot Dārza un Celtnieku ielu Iesniedzējs Saldus novada pašvaldība Kontaktpersona Projekta vadītājs Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja Baiba Mūsiņa tālr 371 63807903 e pasts Partneri nav Mērķi un uzdevumi Projekta mērķis Saldus pilsētas konkurētspējas paaugstināšana uzņēmējdarbības vides pieejamības nodrošināšana un izglītības pakalpojumu attīstība rekonstruējot Dārza un Celtnieku ielu Finansējums ERAF līdzfinansētā projekta attiecināmās izmaksas 1597433 35 euro ERAF līdzfinansējums 1044140 84 euro Valsts budžeta dotācija 35942 25 euro Pašvaldības finansējums 517350 26 euro Projekta statuss Īstenots Galvenās aktivitātes Būvniecība 1 Ielas brauktuves un ietvju seguma rekonstrukcija 2 Lietus ūdens novades izbūve 3 Labiekārtošanas darbi 4 Ūdenssaimniecības un sadzīves kanalizācijas infrastruktūras ierīkošana un pārbūve 5 Elektrotīklu pārbūve 6 Ielu apgaismojuma izbūve 7 Ietves seguma izbūve no Dārza līdz Skolas ielai ar atzaru

  Original URL path: http://saldus.lv/pasvaldiba/novada-projekti5/saldus-novada-projekti/uznemejdarbibas-vides-un-izglitibas-paka (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot Kuldīgas ielas infrastruktūru
  Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Statistika Statistika Statistika Statistika Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Telpu noma Telpu noma Telpu noma Telpu noma Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši Studentiem Studentiem Studentiem Studentiem NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Projektu aktualitātes Projektu arhīvs Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Projekti Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētā rekonstruējot Kuldīgas ielas infrastruktūru Saldus novada projekti Projekta nosaukums Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētā rekonstruējot Kuldīgas ielas infrastruktūru Projekta Nr 3DP 3 6 1 1 0 12 IPIA VRAA 006 082 Iesniedzējs Saldus novada pašvaldība Kontaktpersona Projekta vadītājs Linards Doniņš Saldus novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Tālr 63807944 e pasts Partneri nav Mērķi un uzdevumi Sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti Saldus pilsētā rekonstruējot Kuldīgas ielas infrastruktūru Finansējums Kopējās attiecināmās izmaksas LVL 592 471 85 līdzfinansē ERAF LVL 503 600 Valsts budžeta dotācija LVL 13 330 Pašvaldības finansējums LVL 75 541 Projekta statuss Īstenots Galvenās aktivitātes 1 Būvniecības un labiekārtošanas darbi

  Original URL path: http://saldus.lv/pasvaldiba/novada-projekti5/saldus-novada-projekti/uznemejdarbibas-vides-attistiba-saldus-p (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • „Saldus speciālās PII „CERĪBIŅA” piebūves būvniecība”
  ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Projektu aktualitātes Projektu arhīvs Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Projekti Saldus speciālās PII CERĪBIŅA piebūves būvniecība Saldus novada projekti Projekta nosaukums Saldus speciālās PII CERĪBIŅA piebūves būvniecība Projekta Nr 3DP 3 1 4 3 0 13 IPIA VRAA 002 057 Iesniedzējs Saldus novada pašvaldība Kontaktpersona Projekta vadītāja Eva Jēkobsone tālr 20267729 e pasts Partneri nav Mērķi un uzdevumi Projekta vispārīgais mērķis Veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrā Saldū attīstot speciālās pirmsskolas izglītības iestādes Cerībiņa infrastruktūru Projekta tiešais mērķis Bērnu vietu skaita palielināšana un infrastruktūras sakārtošana Saldus speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē Cerībiņa Projekta mērķa grupa ir ģimenes ar bērniem pirmsskolas vecumā reģionālas nozīmes attīstības centrā Plānotās darbības vērstas uz Nodarbinātības veicināšanu jaunu darba vietu izveidošana SPII kā arī iespēja turpināt vai nodibināt darba attiecības 32 pirmsskolas bērnu vecākiem ar īpašām vajadzībām Rindas likvidēšanu par 100 kopīgā rinda ir 16 bērni Nodrošināt iespēju papildus esošajiem 121 bērnam vēl 16 bērniem ar attīstības traucējumiem apmeklēt SPII SPII rekonstrukciju izbūvējot jauno piebūvi 347 10m 2 platībā ar savienojošo daļu pie esošās ēkas SPII teritorijas labiekārtošanu un pieejamības nodrošināšanu Finansējums Plānotais finansējums Ls 159 995 36 kas ir 227 652 89 EUR Tai skaitā ERAF līdzfinansējums Ls 135 996 06 85 kas ir 193 504 96 EUR pašvaldības finansējums Ls 20 399 41 12 75 kas ir 29 025 75 EUR Valsts budžeta dotācija Ls 3 599 89 2 25 kas ir 5 122 18 EUR Projekta statuss Īstenots Galvenās aktivitātes Valstī ir tendence samazināties bērnu skaitam bet tomēr pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām skaits nepārtraukti pieaug SPII Cerībiņa nonāk bērni ar smagiem attīstības traucējumiem Iestādē tiek uzņemti bērni ar redzes valodas fiziskās attīstības kustību garīgās attīstības garīgās veselības un jauktiem attīstības traucējumiem Šobrīd rinda uz vietām PII ir 16 bērni Jo ātrāk tiek diagnosticēti attīstības traucējumi un sniegta speciālistu palīdzība jo lielākas iespējas ka bērns tiks sagatavots pamatizglītības apguvei vispārizglītojošajā skolā Taču telpu trūkuma dēļ uzņemt lielāku skaitu un jaunāka vecuma bērnus nav iespējams Realizējot projektu Saldus speciālās pirmsskolas izglītības iestādes Cerībiņa piebūves būvniecība būtu iespējams uzņemt papildus esošajiem 121 bērnam vēl 16 bērnus ar īpašām vajadzībām radot viņiem iespēju mācīties un uzturēties piemērotā vidē Papildus informācija Projekta plānotās aktivitātes 1 Projekta būvuzraudzība 2 Projekta autoruzraudzība 3 Būvniecības darbi iekštelpu renovācija piebūves jaunbūve ventilācijas sistēmas izbūve siltumapgādes sistēmas izbūve ūdens apgādes sistēmas izbūve apgaismojuma un elektroapgādes sistēmas izbūve vājstrāvu izbūve kanalizācijas sistēmas izbūve Projekta ietvaros tiks izbūvēta piebūve blakus esošai ēkai Jaunās piebūves ieeja izvietota starp esošās ēkas un projektējamās ēkas korpusiem

  Original URL path: http://saldus.lv/pasvaldiba/novada-projekti5/saldus-novada-projekti/saldus-specialas-pii-ceribina-piebuves-b (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS
  Studentiem Studentiem NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Projektu aktualitātes Projektu arhīvs Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Sākums Pašvaldība Projekti Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā RIVERWAYS Saldus novada projekti Projekta nosaukums Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā RIVERWAYS Projekta Nr 43385 Iesniedzējs Kurzemes plānošanas reģions Kontaktpersona Projekta vadītāja Eva Jēkobsone tālr 20267729 e pasts Projekta grāmatvedis Liene Reisa Projekta būvniecības procesu vadītājs un tehniskais eksperts Raimonds Plīts Partneri partneri no Latvijas un Igaunijas Kurzemes Plānošanas reģions Kurzemes Plānošanas reģiona administrācija Grobiņas pašvaldība Kuldīgas pašvaldība Liepājas pilsētas pašvaldība Nīcas pašvaldība Pāvilostas pašvaldība Priekules pašvaldība Rojas pašvaldība Saldus pašvaldība Skrundas pašvaldība Ventspils pašvaldība Aizputes pašvaldība Igaunija Valga County Development Agency Foundation South Estonian Tourism Lääne County Development Centre Association of Local Authorities of Viljandi County Pōlva County Development Center Tartu county Põltsamaa Town Government Haapsalu Town Government Võru County Development Agency Rigas plānošanas reģions Riga plānošanas reģiona administrācija Alojas pašvaldība Carnikavas pašvaldība Ikšķiles pašvaldība Inčukalna pašvaldība Jūrmalas pilsētas pašvaldība Ķekavas pašvaldība Ogres pašvaldība Ropažu pašvaldība Ropažu pašvaldība Salacgrīvas pašvaldība Salaspils pašvaldība Siguldas pašvaldība Vidzemes plānošanas reģions Vidzemes plānošanas reģiona administrācija Apes pašvaldība Burtnieku pašvaldība Mazsalacas pašvaldība Strenču pašvaldība Valkas pašvaldība Mērķi un uzdevumi Projekta mērķis ir kopīgas sadarbības platformas izveide ūdenstūrisma attīstībai esošo piedāvājumu izvērtējums sadarbības stiprināšana un

  Original URL path: http://saldus.lv/pasvaldiba/novada-projekti5/saldus-novada-projekti/udensturisms-ka-dabas-un-aktiva-turisma- (2016-01-26)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-18