archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » S » SALDUS.LV

Total: 1029

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Arhīvs raksti - Saldus novads
  Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši Studentiem Studentiem Studentiem Studentiem NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Mēneša aktualitātes Mēneša aktualitātes Mēneša aktualitātes Mēneša aktualitātes Pasākumi Pasākumi Pasākumi Pasākumi Afišu stabs Afišu stabs Afišu stabs Afišu stabs Izstādes Izstādes Izstādes Izstādes Brīvā laika pavadīšanas iespējas Brīvā laika pavadīšanas iespējas Brīvā laika pavadīšanas iespējas Brīvā laika pavadīšanas iespējas Arhīvs Arhīvs Arhīvs Arhīvs 2015 gads 2014 gads 2013 gads Transporta kustības ierobežojumi Transporta kustības ierobežojumi Transporta kustības ierobežojumi Transporta kustības ierobežojumi Sākums Aktualitātes Arhīvs 2016 gada ziņu raksti Noslēdzies labdarības projekts SILTI 23 decembris 2015 11 30 2015 Sagaidot gada izskaņu veiksmīgi noslēdzies Saldus novada pašvaldības stipendijas Medusmaize studentu Saldus novada p a Saldus TIKS centrs un Sociālais dienests kā arī Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komitejas kopīgi īstenotais labdarības projekts SILTI Projekta mērķis bija savākt 1575 eiro trīs Saldus novada bērnu Mārča Lindas un Enijas nepieciešamajām rehabilitācijas nodarbībām Labdarības projekta laikā notika kino seanss Saldus sporta kompleksā basketbola spēle BK Saldus Vidzemes augstskola un labdarības koncerts Saldus Mūzikas un mākslas skolu ēkas akustiskajā koncertzālē kur uzstājās vairāki Saldus izpildītāji kā arī viesi dziesminieks Arnis Miltiņš ar meitu Laimu Labdarības pasākumu laikā tika savākti ziedojumi 886 00 eiro apmērā pārējie ziedojumi tika saņemti ziedojumu kontā kopā savācot visu nepieciešamo summu bērnu nodarbībām Labdarības projekta ierosme un vadmotīvs bija mācītāja Jura Rubeņa vārdi ka pasaulē kurā spīd mīlestība vienmēr ir SILTI Un projekta galvenā ideja īstenojās domā ka jaunieši kuri saņem pašvaldības atbalstu studijām varētu ar labu atdarīt savam novadam un saviem cilvēkiem līdztekus paši gūstot izpratni par sabiedrībā notiekošajiem procesiem un arī citos rosinot aizdomāties par ētikas un morāles vērtībām cilvēcību sapratni izpalīdzību labestību un cilvēkmīlestību mūsdienu dinamiskajā dzīves ritumā Tāpat jauniešiem projekta īstenošana bija iespēja

  Original URL path: http://saldus.lv/novada-aktualitates/arhivs7/89532/nosledzies-labdaribas-projekts-silti/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Arhīvs raksti - Saldus novads
  Saldū pilnveidoto 1 redakciju un nodeva šo lokālplānojuma pilnveidoto 1 redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Publiskā apspriešana notiks no 2016 gada 11 janvāra līdz 2016 gada 31 janvārim Ar pilnveidoto 1 redakciju varēs iepazīties kā arī iesniegt rakstiskus priekšlikumus Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Avotu ielā 12 Saldū 3 stāvā katru darba dienu darba laikā Publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2016 gada 18 janvārī plkst 17 00 Avotu ielā 12 Saldū Apstiprināja aktualizētu Saldus novada attīstības programmas Investīciju plānu 2013 2020 gadam Konceptuāli atbalstīja piedāvāto Saldus pilsētas apvedceļa trasējuma ar plānoto sākuma punktu autoceļš A9 Rīga Skulte Liepāja un trasējuma beigu punkts autoceļš P105 Butnāri Saldus Ezere ģenerālo variantu Nodeva daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām vai biedrībām Novadnieku pagastā Lutriņu pagastā Kursīšu pagastā un Zvārdes pagastā Nolēma nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus pirmpirkuma tiesīgajām personām Jaunauces Lutriņu un Ezeres pagastos Nodeva atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošus septiņus nekustamos īpašumus rīkojot publisku izsoli ar augšupejošu soli Pieņēma saistošos noteikumus Nr 38 Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Deleģēja Saldus novada domes priekšsēdētāju Indru Rassu pārstāvēt Saldus novada pašvaldību biedrības BK Saldus dibinātāju un padomes sapulcēs Pieņēma saistošos noteikumus Nr 39 Par grozījumiem 2010 gada 25 novembra saistošos noteikumos Nr 40 Par administratīvo atbildību Saldus novadā Saistošie noteikumi papildināti ar punktu par aizliegumu apzināti vadīt transportlīdzekli sānslīdē Pieņēma saistošos noteikumus Nr 41 Par grozījumiem 2015 gada 26 marta saistošos noteikumos Nr 9 Par Saldus novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Pieņēma saistošos noteikumus Nr 42 Par grozījumiem Saldus novada domes 2011 gada 20 aprīļa saistošajos noteikumos Nr 7 Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Saldus novadā Grozījumi paredz ka Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem par īpašumu kas ir vienīgais personas nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta ja netiek iznomāts un izmantots saimnieciskajā darbībā tiek piemērota 50 atlaide nekustamā īpašuma nodoklim Atzina Saldus novada pašvaldības līdzdalību SIA Saldus medicīnas centrs SIA Saldus komunālserviss SIA Saldus namu pārvalde SIA Saldus tirgus SIA Saldus siltums par atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4 panta nosacījumiem Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu pašvaldību prioritāro investīciju projektu īstenošanai līdz 103 540 euro apmērā līdz 20 gadiem aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2017 gada martu Brīvības ielas posma no Avotu ielas līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēguma pārbūvei ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas darbu veikšanai no Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem kas tiks izlietots 2016 gadā Atļāva neiekasēt ar Saldus novada domes 2015 gada 26 marta sēdes lēmumu Par Saldus novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu apstiprināto maksu par Saldus novada dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu par svinīgu laulības reģistrācijas ceremoniju Dzimtsarakstu nodaļas telpās 2016 gada 13 februārī ja abiem laulājamiem šīs ir pirmās laulības un ir kopīgs bērns bērni kas deklarēts deklarēti Saldus novada administratīvajā teritorijā vismaz viens no laulājamiem ir deklarēts Saldus novada administratīvajā teritorijā Noteica

  Original URL path: http://saldus.lv/novada-aktualitates/arhivs7/89532/17-decembri-notika-saldus-novada-domes-s/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Arhīvs raksti - Saldus novads
  novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši Studentiem Studentiem Studentiem Studentiem NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Mēneša aktualitātes Mēneša aktualitātes Mēneša aktualitātes Mēneša aktualitātes Pasākumi Pasākumi Pasākumi Pasākumi Afišu stabs Afišu stabs Afišu stabs Afišu stabs Izstādes Izstādes Izstādes Izstādes Brīvā laika pavadīšanas iespējas Brīvā laika pavadīšanas iespējas Brīvā laika pavadīšanas iespējas Brīvā laika pavadīšanas iespējas Arhīvs Arhīvs Arhīvs Arhīvs 2015 gads 2014 gads 2013 gads Transporta kustības ierobežojumi Transporta kustības ierobežojumi Transporta kustības ierobežojumi Transporta kustības ierobežojumi Sākums Aktualitātes Arhīvs 2016 gada ziņu raksti Par zemesgabalu Saldus kultūras namam 18 decembris 2015 09 42 2015 Lai izpildītu likumā Par pašvaldībām noteikto funkciju rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību Saldus novada pašvaldība publiski piedāvā nomai ar apbūves tiesībām pašvaldības īpašumā esošus divus zemesgabalus apbūvētu zemesgabalu Brīvības ielā 16 platība 13960 m2 un neapbūvētu zemesgabalu Brīvības ielā 16a platība 3893 m2 Saldū investīciju iespējai ar mērķi jauna kultūras nama būvniecībai Saldus pilsētā Investīcijas jāveic nomniekam Minēto zemesgabalu nomas tiesības tiks piešķirtas izsolē Saldus novada pašvaldība publiski uzaicina arī citus nekustamā īpašuma zemes īpašniekus vai tiesiskos valdītājus zemesgrāmatā nostiprinātas ilgtermiņa nomas tiesības piedāvāt zemesgabalus iespējamām investīcijām jauna kultūras nama būvniecībai Saldus pilsētā Zemesgabalam jāatrodas pilsētas plānā iezīmētajā teritorijā 1 pielikums Investīcijas kultūras nama būvniecībā jāveic zemesgabala īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam Zemesgabals nedrīkst būt apgrūtināts ar saistībām vai citos veidos tā ka kultūras nama būvniecībai tajā ir traucēta vai neiespējama Ēkas un zemesgabala minimālie raksturojumi doti 2 pielikumā Pieteikums aizpildīta 3 un vai 4 pielikumā pievienotā veidne iesniedzams līdz 2016 gada 18 janvārim ieskaitot Saldus novada pašvaldības

  Original URL path: http://saldus.lv/novada-aktualitates/arhivs7/89532/par-zemesgabalu-saldus-kulturas-namam/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Arhīvs raksti - Saldus novads
  2015 gads 2014 gads 2013 gads Transporta kustības ierobežojumi Transporta kustības ierobežojumi Transporta kustības ierobežojumi Transporta kustības ierobežojumi Sākums Aktualitātes Arhīvs 2016 gada ziņu raksti LAD informē no 4 janvāra pieejams atbalsts pasākumā Ieguldījumi materiālajos aktīvos 14 decembris 2015 11 58 2015 Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma Ieguldījumi materiālajos aktīvos apakšpasākumos Lauku atbalsta dienests turpmāk Dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma Ieguldījumi materiālajos aktīvos apakšpasākumos Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumos notiks no 2016 gada 4 janvāra līdz 2016 gada 4 februārim Apakšpasākuma Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās pieejamais publiskais finansējums ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām EUR 4 500 000 bet lauku saimniecībām EUR 65 943 771 Mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju kā arī veicināt kooperācijas attīstību nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku Apakšpasākuma ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes investīcijas tādu jaunu iekārtu tehnikas aprīkojuma informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai kas paredzētas nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu izņemot zemenes stādu iegādei stādījumu balstu sistēmu žogu žogu balstu iegādei uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecībai esošo būvju pārbūvei būvju ierīkošanai būvju novietošanai būvju atjaunošanai ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas Atbalsta pretendents var būt lauku saimniecība juridiska vai fiziska persona fiziska persona vai atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība ievērojot noteiktas prasības Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm prasībām pretendentiem finansējuma sadalījumu un citu aktuālo informāciju var lasīt Dienesta mājaslapā izvēlnē Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās Apakšpasākuma Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē kārtā pieejamais publiskais finansējums ir EUR 16197836 Mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos Apakšpasākuma ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes investīcijas tādu jaunu iekārtu tehnikas aprīkojuma informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai kas paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādei un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām kas atbildīgas par darbu veikšanu lauksaimniecības produktu pārstrādei ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei būvju ierīkošanai būvju novietošanai būvju atjaunošanai ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas Atbalsta pretendents var būt juridiska persona tai skaitā kooperatīvā sabiedrība kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi juridiska persona kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi vai juridiska persona kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm prasībām pretendentiem finansējuma sadalījumu un citu aktuālo informāciju var lasīt Dienesta mājaslapā izvēlnē Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē Apakšpasākuma Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā pieejamais publiskais finansējums fiziskām personām juridiskām personām lauku saimniecībām un pašvaldībām EUR 10 519 239 bet valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem EUR 36 596 500 Mērķis ir uzlabot infrastruktūru kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību meža ražības paaugstināšanu audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu saglabājot un uzlabojot

  Original URL path: http://saldus.lv/novada-aktualitates/arhivs7/89532/lad-informe-no-4janvara-pieejams-atbalst/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Arhīvs raksti - Saldus novads
  kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Jautājiet priekšsēdētājai Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Statistika Statistika Statistika Statistika Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Telpu noma Telpu noma Telpu noma Telpu noma Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši Studentiem Studentiem Studentiem Studentiem NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Mēneša aktualitātes Mēneša aktualitātes Mēneša aktualitātes Mēneša aktualitātes Pasākumi Pasākumi Pasākumi Pasākumi Afišu stabs Afišu stabs Afišu stabs Afišu stabs Izstādes Izstādes Izstādes Izstādes Brīvā laika pavadīšanas iespējas Brīvā laika pavadīšanas iespējas Brīvā laika pavadīšanas iespējas Brīvā laika pavadīšanas iespējas Arhīvs Arhīvs Arhīvs Arhīvs 2015 gads 2014 gads 2013 gads Transporta kustības ierobežojumi Transporta kustības ierobežojumi Transporta kustības ierobežojumi Transporta kustības ierobežojumi Sākums Aktualitātes Arhīvs 2016 gada ziņu raksti Saldus profesionālā vidusskola uzsāk ziemas uzņemšanu 8 decembris 2015 11 19 2015 Saldus profesionālā vidusskola uzsāk ziemas uzņemšanu jauniešiem līdz 29 gadu vecumam gan ar vidusskolas izglītību gan ar pamatizglītību no 17 gadu vecuma šādās specialitātēs ēku būvtehniķis stikla konstrukciju montētājs un galdnieks Dokumentu iesniegšana līdz 2016 gada 8 janvārim Mācības sāksies 2016 gada 11 janvārī Vairāk informācijas www spv edu lv atgriezties Ielādēt vairāk Saldus novada pašvaldība Striķu iela

  Original URL path: http://saldus.lv/novada-aktualitates/arhivs7/89532/saldus-profesionala-vidusskola-uzsak-zie/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Arhīvs raksti - Saldus novads
  Video Video Foto Foto Foto Foto Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Jautājiet priekšsēdētājai Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Statistika Statistika Statistika Statistika Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Telpu noma Telpu noma Telpu noma Telpu noma Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši Studentiem Studentiem Studentiem Studentiem NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Mēneša aktualitātes Mēneša aktualitātes Mēneša aktualitātes Mēneša aktualitātes Pasākumi Pasākumi Pasākumi Pasākumi Afišu stabs Afišu stabs Afišu stabs Afišu stabs Izstādes Izstādes Izstādes Izstādes Brīvā laika pavadīšanas iespējas Brīvā laika pavadīšanas iespējas Brīvā laika pavadīšanas iespējas Brīvā laika pavadīšanas iespējas Arhīvs Arhīvs Arhīvs Arhīvs 2015 gads 2014 gads 2013 gads Transporta kustības ierobežojumi Transporta kustības ierobežojumi Transporta kustības ierobežojumi Transporta kustības ierobežojumi Sākums Aktualitātes Arhīvs 2016 gada ziņu raksti Noslēdzies labdarības projekts SILTI 23 12 2015 Sagaidot gada izskaņu veiksmīgi noslēdzies Saldus novada pašvaldības stipendijas Medusmaize studentu Saldus novada p a Saldus TIKS centrs un Sociālais dienests kā arī Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komitejas kopīgi īstenotais labdarības projekts SILTI Lasīt vairāk Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3 Saldus LV 3801 Tālrunis 371 63807280 Mob 26582757 Fakss 371 63881100

  Original URL path: http://saldus.lv/novada-aktualitates/arhivs7/?DATE=2015-12-23 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Arhīvs raksti - Saldus novads
  Starptautiskā sadarbība Starptautiskā sadarbība Starptautiskā sadarbība Saldus Novada Vēstis Saldus Novada Vēstis Saldus Novada Vēstis Saldus Novada Vēstis Video Video Video Video Foto Foto Foto Foto Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Jautājiet priekšsēdētājai Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Statistika Statistika Statistika Statistika Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Telpu noma Telpu noma Telpu noma Telpu noma Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši Studentiem Studentiem Studentiem Studentiem NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Mēneša aktualitātes Mēneša aktualitātes Mēneša aktualitātes Mēneša aktualitātes Pasākumi Pasākumi Pasākumi Pasākumi Afišu stabs Afišu stabs Afišu stabs Afišu stabs Izstādes Izstādes Izstādes Izstādes Brīvā laika pavadīšanas iespējas Brīvā laika pavadīšanas iespējas Brīvā laika pavadīšanas iespējas Brīvā laika pavadīšanas iespējas Arhīvs Arhīvs Arhīvs Arhīvs 2015 gads 2014 gads 2013 gads Transporta kustības ierobežojumi Transporta kustības ierobežojumi Transporta kustības ierobežojumi Transporta kustības ierobežojumi Sākums Aktualitātes Arhīvs 2016 gada ziņu raksti Šobrīd nav neviena ieraksta Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3 Saldus LV 3801 Tālrunis 371 63807280 Mob 26582757 Fakss 371 63881100 E pasts Kontaktinformācija Kontaktinformācija Kontaktinformācija Kontaktinformācija Lapas karte Lapas karte Lapas karte Lapas karte www saldus lv Saldus

  Original URL path: http://saldus.lv/novada-aktualitates/arhivs7/?DATE=2016-02-13 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Transporta kustības ierobežojumi
  Foto Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Darba kalendārs Kontakti Kontakti Kontakti Kontakti Struktūra Struktūra Struktūra Struktūra Deputāti Deputāti Deputāti Deputāti Jautājiet priekšsēdētājai Komisijas Komisijas Komisijas Komisijas Komitejas Komitejas Komitejas Komitejas Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Pārvaldes Iestādes Iestādes Iestādes Iestādes Aģentūras Aģentūras Aģentūras Aģentūras Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Kapitālsabiedrības Būvvalde Būvvalde Būvvalde Būvvalde Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Pakalpojumi Budžets Budžets Budžets Budžets Projekti Projekti Projekti Projekti Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Iepirkumi Dokumenti Dokumenti Dokumenti Dokumenti Vakances Vakances Vakances Vakances Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Aktualitātes Statistika Statistika Statistika Statistika Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Uzņēmumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Brīvie nekustamie īpašumi Telpu noma Telpu noma Telpu noma Telpu noma Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Saldus novada uzņēmēji Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedriskās organizācijas Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Jaunieši Jaunieši Jaunieši Jaunieši Studentiem Studentiem Studentiem Studentiem NVO NVO NVO NVO Reliģija Reliģija Reliģija Reliģija ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts ES informācijas punkts Mēneša aktualitātes Mēneša aktualitātes Mēneša aktualitātes Mēneša aktualitātes Pasākumi Pasākumi Pasākumi Pasākumi Afišu stabs Afišu stabs Afišu stabs Afišu stabs Izstādes Izstādes Izstādes Izstādes Brīvā laika pavadīšanas iespējas Brīvā laika pavadīšanas iespējas Brīvā laika pavadīšanas iespējas Brīvā laika pavadīšanas iespējas Arhīvs Arhīvs Arhīvs Arhīvs Transporta kustības ierobežojumi Transporta kustības ierobežojumi Transporta kustības ierobežojumi Transporta kustības ierobežojumi Sākums Aktualitātes Transporta kustības ierobežojumi Transporta kustības ierobežojumi Projekta Dzirnavu un Brīvības tranzītielas posma seguma atjaunošana satiksmes organizācijas shēmas 20 jūlijs 2015 17 17 2015 Projekta darbības laiks no 13 jūlija līdz 30 septembrim Darbus veic SIA Saldus ceļinieks Vairāk informācijas par projektu šeit Satiksmes organizācijas shēma projektam Brīvības ielas no Avotu ielas līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēgumu pārbūve Saldū šeit atgriezties Ielādēt vairāk Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3 Saldus LV 3801 Tālrunis 371

  Original URL path: http://saldus.lv/novada-aktualitates/transporta-kustibas-ierobezojumi/transporta-kustibas-ierobezojumi0/112431/projekta-dzirnavu-un-brivibas-tranzitiel/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2018-01-16