archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » R » RSU.LV

Total: 1772

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ergoterapija | Medicīnas un veselības aprūpes studiju programmas | Pamatstudijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  aktivizēšanā un neatkarības veicināšanā liela loma ir fiziskai un sociālkulturālai videi Ergoterapeitu kompetencē ietilpst optimāli labvēlīgas vides izveidošana kas ietver gan dzīvokļa pielāgošanu atbilstoši indivīda vajadzībām gan reintegrāciju ģimenē un sabiedrībā Ergoterapeita darba mērķis ir maksimāla pacienta klienta spēju izmantošana funkcionālās neatkarības uzturēšanai atjaunošanai un veicināšanai nodarbes veikšanas laikā RSU Rehabilitācijas fakultātes īstenotās profesionālā bakalaura studiju programmas mērķis ir veicināt Latvijas ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošas rehabilitācijas sistēmas izveidošanu nodrošinot to ar kvalificētiem un konkurētspējīgiem speciālistiem ergoterapeitiem izveidojot nozares zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas profesijas standartam atbilstošas profesionālās studijas ergoterapijā Programmas uzdevumi Nodrošināt kvalitatīvas profesionālās studijas ergoterapeitu sagatavošanā atbilstīgi LR MK noteikumiem Nr 481 Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu Nodrošināt zināšanu prasmju un iemaņu apguvi atbilstoši profesijas standartam kā arī uz klientu vērstas prakses prasībām Veicināt integrāciju ES izglītības sistēmā Veicināt konkurētspēju Latvijas un ES darba tirgū Studiju formas Lekcijas semināri darbs grupās praktiskās nodarbības patstāvīgais darbs Programmas saturs Pirmajā studiju gadā studenti apgūst vispārizglītojošos studiju priekšmetus kas saturiski ietver humanitāros un sociālo zinātņu studiju kursus tādus kā psiholoģija medicīniskā ētika kā arī studiju kursus kas attīsta sociālās komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas Nozares teorētiskie pamatkursi ietver medicīnas pamatdisciplīnas anatomiju fizioloģiju bioloģiju ģenētiku Tiek apgūti profesionālās specializācijas studiju kursi ievads specialitātē ergoterapijas pamati novērtēšanas metodoloģiju ergoterapijā zināšanas par invaliditāti un vides pieejamību Otrajā studiju gadā studenti turpina apgūt vispārizglītojošos studiju priekšmetus un nozares teorētiskos kursus bērnu saslimšanas pirmo neatliekamo palīdzību pieaugušo saslimšanas farmakoloģiju un profesionālās specializācijas kursus konceptuālos prakses modeļus ergoterapijā ergoterapiju pediatrijā radošās aktivitātes ergoterapijā Trešajā studiju gadā prevalē profesionālās specializācijas studiju kursi ergoterapiju pieaugušajiem geriatriju gerontoloģiju ergonomiku vispārējo rehabilitāciju tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēmu sabiedrības un vides veselību kā arī uzsāk praksi klīnisko prakšu vietās Ceturtajā studiju gadā bez prakses klīnisko prakšu vietās studenti turpina apgūt vispārizglītojošos studiju priekšmetus tādus kā retorika un loģika ekonomika un uzņēmējdarbība biometrija Šajā studiju gadā studenti veic pētniecisko darbu bakalaura grāda iegūšanai EAS studentiem visā studiju laikā brīvās izvēles kursus iespējams izvēlēties no kopējā Rehabilitācijas fakultātes sastādītā brīvās izvēles studiju priekšmetu bloka Saistītā informācija Studiju kursa raksturojums Studiju kursu apraksti Pēc absolvēšanas Iegūstamās zināšanas un iemaņas Izpratne par veselības veicināšanu un slimību profilaksi fizioterapeita darbā Zināšanas par pacienta sūdzību un funkcionālo problēmu kopsakarībām izcelsmi un saistību ar ķermeņa struktūras vai funkcijas traucējumiem Prasme veikt pacienta fiziskā funkcionālā stāvokļa un ikdienā nepieciešamo aktivitāšu novērtēšanu un analīzi Prasme uzlabot un saglabāt funkcionālās spējas izvirzot pamatotus ārstēšanas mērķus plānojot un veicot ārstēšanu kuras laikā tiek izmantotas atbilstošas un pacientam piemērotas fizioterapijas metodes piemēram elektroprocedūras termoprocedūras ūdens procedūras ārstnieciskās vingrošanas metodes manuālās terapijas metodes masāža Studiju programmas absolventi palīdz pacientiem pēc slimībām vai traumām atgūt zaudēto funkciju vai mazināt tās trūkumu strādājot klīnikās stacionārās un ambulatorās rehabilitācijas iestādēs doktorātos privātpraksēs sociālās aprūpes iestādēs dienas centros personām ar garīgās veselības traucējumiem bērnu aprūpes centros pansionātos personām ar garīgās veselības traucējumiem veco ļaužu pansionātos skolās bērnudārzos sporta skolās sporta komandās u c kā arī veic profilaktisku un izglītojošu darbu Pabeidzot šo studiju programmu var strādāt par ergoterapeitu Maģistra studiju programmas kurās var studēt pēc absolvēšanas Sociālais darbs

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/medicinas-un-veselibas-aprupes-studiju-programmas/ergoterapija (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Farmācija | Medicīnas un veselības aprūpes studiju programmas | Pamatstudijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  maksas studiju vietas Par studiju programmu Farmaceita zināšanas un padoms gan ārstam gan pacientam atrisina daudz problēmu jo farmaceits ir eksperts zāļu daudzveidībā viņš vienīgais zina visu par zālēm RSU Farmācijas fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas Farmācija mērķis ir sagatavot zinošus speciālistus darbam farmaceitiskās aprūpes jomā Programmas uzdevumi Nodrošināt teorētisko zināšanu bāzi fundamentālajos un medicīnas studiju pamatpriekšmetos Nodrošināt zināšanu prasmju un iemaņu apguvi farmācijas studiju priekšmetos Veidot izpratni par iedzīvotāju farmaceitisko aprūpi kā arī par farmācijas saikni ar citām veselības aprūpes jomām Sagatavot farmaceitu darbam komandā ar citiem veselības aprūpes speciālistiem Studiju formas Darbs augstskolā notiek lekciju semināru un laboratorijas darbu veidā izstrādājot pētniecisko projektu Ārpus augstskolas notiek studenta patstāvīgais studiju darbs un valsts prakse Programmas saturs Studiju programmu veido trīs studiju priekšmetu bloki ķīmijas medicīnas farmācijas kas ietver sevī gan obligātos gan izvēles studiju priekšmetus 1 un 2 studiju gadā students apgūst galvenokārt ķīmijas disciplīnas neorganisko organisko medicīnisko ķīmiju kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi medicīnisko bioķīmiju medicīnas pamatdisciplīnas anatomiju citoloģiju un ģenētiku normālo un patoloģisko fizioloģiju mikrobioloģiju vides veselību augstāko matemātiku informātiku fiziku medicīnisko un farmaceitisko terminoloģiju latīņu valodā augu un dzīvnieku bioloģiju filozofisko antropoloģiju angļu valodu 3 un 4 studiju gadā students apgūst farmācijas priekšmetus farmakognoziju farmācijas ķīmiju aptiekas un rūpniecisko zāļu formu tehnoloģiju praktisko farmāciju sociālo farmāciju un farmācijas likumdošanu medicīnas priekšmetus farmakoloģiju farmakoterapiju katastrofu medicīnu psihosomatisko medicīnu un psihoterapijas pamatus pirmo medicīnisko palīdzību 5 studiju gadā ir sešu mēnešu valsts prakse aptiekā kuras laikā students nostiprina teorētiskās zināšanas un apgūst prasmes un iemaņas savam turpmākajam darbam Studiju nobeigumā paredzēta pētnieciskā projekta izstrāde un aizstāvēšana kā arī vairāki kompleksi valsts pārbaudījumi Saistītā informācija Studiju programmas raksturojums Studiju kursu apraksti Pēc absolvēšanas Iegūstamas zināšanas un iemaņas Par zāļu veidiem to ieguves analīzes un labvērtības noteikšanas metodēm Par zāļu iedarbību metabolismu blakusparādībām un to racionālu un drošu lietošanu Par zāļu pētniecību gatavošanas principiem un metodēm aptiekās un zāļu ražošanas uzņēmumos par zāļu aprites nodrošināšanu Par iedzīvotāju farmaceitisko aprūpi par farmācijas saikni ar citām veselības aprūpes jomām un par farmaceitu darbu komandā ar citiem veselības aprūpes speciālistiem Par zinātniskās pētniecības plānošanu un realizāciju farmācijas jomā Studiju programmas absolventi strādā aptiekās zāļu lieltirgotavās zāļu ražotnēs zāļu ražotāju pārstāvniecībās dažāda profila laboratorijās zinātniskās pētniecības iestādēs kā arī farmaceitiskās jomas likumdošanas zāļu reģistrācijas uzraudzības un kontroles struktūrās Daži piemēri par ko var strādāt pabeidzot šo studiju programmu farmaceits laboratorijas darbinieks pētnieks speciālists farmācijas likumdošanas uzraudzības un kontroles institūcijās farmaceitiskās kompānijas pārstāvis dīleris u c Maģistra studiju programmas kurās var studēt pēc absolvēšanas Biomedicīna Klīniskā farmācija Sabiedrības veselība Uzturzinātne Absolventa karjeras stāsts Farmaceits Matīss Ķite Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajam gadam Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajam gadam Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https uznemsana rsu lv Pases vai personas apliecības eID kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija oriģināls jāuzrāda kurā reflektantam kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997 1998 mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam sekmju

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/medicinas-un-veselibas-aprupes-studiju-programmas/farmacija (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Farmācija (NLK) | Medicīnas un veselības aprūpes studiju programmas | Pamatstudijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  zināšanas un padoms gan ārstam gan pacientam atrisina daudz problēmu jo farmaceits ir eksperts zāļu daudzveidībā viņš vienīgais zina visu par zālēm RSU Farmācijas fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas Farmācija mērķis ir sagatavot zinošus speciālistus darbam farmaceitiskās aprūpes jomā Programmas uzdevumi Nodrošināt teorētisko zināšanu bāzi fundamentālajos un medicīnas studiju pamatpriekšmetos Nodrošināt zināšanu prasmju un iemaņu apguvi farmācijas studiju priekšmetos Veidot izpratni par iedzīvotāju farmaceitisko aprūpi kā arī par farmācijas saikni ar citām veselības aprūpes jomām Sagatavot farmaceitu darbam komandā ar citiem veselības aprūpes speciālistiem Studiju formas Darbs augstskolā notiek lekciju semināru un laboratorijas darbu veidā izstrādājot pētniecisko projektu Ārpus augstskolas notiek studenta patstāvīgais studiju darbs un valsts prakse Programmas saturs Studiju programmu veido trīs studiju priekšmetu bloki ķīmijas medicīnas farmācijas kas ietver sevī gan obligātos gan izvēles studiju priekšmetus 1 un 2 studiju gadā students apgūst galvenokārt ķīmijas disciplīnas neorganisko organisko medicīnisko ķīmiju kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi medicīnisko bioķīmiju medicīnas pamatdisciplīnas anatomiju citoloģiju un ģenētiku normālo un patoloģisko fizioloģiju mikrobioloģiju vides veselību augstāko matemātiku informātiku fiziku medicīnisko un farmaceitisko terminoloģiju latīņu valodā augu un dzīvnieku bioloģiju filozofisko antropoloģiju angļu valodu 3 un 4 studiju gadā students apgūst farmācijas priekšmetus farmakognoziju farmācijas ķīmiju aptiekas un rūpniecisko zāļu formu tehnoloģiju praktisko farmāciju sociālo farmāciju un farmācijas likumdošanu medicīnas priekšmetus farmakoloģiju farmakoterapiju katastrofu medicīnu psihosomatisko medicīnu un psihoterapijas pamatus pirmo medicīnisko palīdzību 5 studiju gadā ir sešu mēnešu valsts prakse aptiekā kuras laikā students nostiprina teorētiskās zināšanas un apgūst prasmes un iemaņas savam turpmākajam darbam Studiju nobeigumā paredzēta pētnieciskā projekta izstrāde un aizstāvēšana kā arī vairāki kompleksi valsts pārbaudījumi Saistītā informācija Studiju programmas raksturojums Studiju kursu apraksti Pēc absolvēšanas Iegūstamas zināšanas un iemaņas Par zāļu veidiem to ieguves analīzes un labvērtības noteikšanas metodēm Par zāļu iedarbību metabolismu blakusparādībām un to racionālu un drošu lietošanu Par zāļu pētniecību gatavošanas principiem un metodēm aptiekās un zāļu ražošanas uzņēmumos par zāļu aprites nodrošināšanu Par iedzīvotāju farmaceitisko aprūpi par farmācijas saikni ar citām veselības aprūpes jomām un par farmaceitu darbu komandā ar citiem veselības aprūpes speciālistiem Par zinātniskās pētniecības plānošanu un realizāciju farmācijas jomā Studiju programmas absolventi strādā aptiekās zāļu lieltirgotavās zāļu ražotnēs zāļu ražotāju pārstāvniecībās dažāda profila laboratorijās zinātniskās pētniecības iestādēs kā arī farmaceitiskās jomas likumdošanas zāļu reģistrācijas uzraudzības un kontroles struktūrās Daži piemēri par ko var strādāt pabeidzot šo studiju programmu farmaceits laboratorijas darbinieks pētnieks speciālists farmācijas likumdošanas uzraudzības un kontroles institūcijās farmaceitiskās kompānijas pārstāvis dīleris u c Maģistra studiju programmas kurās var studēt pēc absolvēšanas Biomedicīna Klīniskā farmācija Sabiedrības veselība Uzturzinātne Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajā gadā Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajā gadā Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https uznemsana rsu lv Pases vai personas apliecības eID kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija oriģināls jāuzrāda kurā reflektantam kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997 1998 mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/medicinas-un-veselibas-aprupes-studiju-programmas/farmacija-nlk (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Fizioterapija | Medicīnas un veselības aprūpes studiju programmas | Pamatstudijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  aprūpē Iegūstamā kvalifikācija fizioterapeits Apjoms kredītpunktos 160 KP Gada maksa 3415 EUR pilna laika studijām 1921 EUR nepilna laika studijām 36 budžeta vietas pilna laika studijās 12 maksas vietu pilna un nepilna laika studijās Par studiju programmu Fizioterapeits nodarbojas ar pacienta funkcionālā stāvokļa izmeklēšanu novērtēšanu un ārstēšanu palīdz pacientam atgūt zaudēto funkciju vai mazināt tās trūkumu pielietojot fizikālās terapijas metodes elektroprocedūras termoprocedūras ūdens procedūras ārstnieciskās vingrošanas metodes manuālās terapijas metodes masāžu RSU Rehabilitācijas fakultātes īstenotās profesionālā bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt rehabilitācijas sistēmu Latvijā ar kvalificētiem un konkurētspējīgiem speciālistiem fizioterapeitiem Programmas uzdevumi Nodrošināt profesijas standartiem atbilstošas praksē pielietojamas profesionālās studijas fizioterapijā īstenot padziļinātu zināšanu apguvi fizioterapijā sagatavot studentus jaunrades pētnieciskajam un pedagoģijas darbam nozarēs sekmēt programmas beidzēju konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū Studiju formas Lekcijas praktiskās nodarbības semināri diskusijas studentu patstāvīgais darbs grupu un individuālie projekti sagatavoto projektu prezentācijas Programmas saturs 1 studiju gadā 2 studiju gadā 3 studiju gadā 4 studiju gadā Medicīnas pamatdisciplīnas anatomija fizioloģija bioloģija un mikrobioloģija Speciālie priekšmeti fizioterapijas pamati sporta pedagoģija biomehānika Neatliekamā palīdzība Medicīnas terminoloģija svešvalodās Filozofija un ētika Datorzinības Ekonomika un uzņēmējdarbības pamati Klīnisko priekšmetu pamati patoloģiskā fizioloģija iekšķīgo slimību propedeitika klīniskā farmakoloģija klīniskā aprūpe iekšķīgās slimības vispārīgā ķirurģija medicīnas tehnoloģijas Speciālie priekšmeti fizioterapijas pamati ergonomija fizikālā medicīna masāža sporta pedagoģija funkcionālo spēju ierobežojumi novērtēšana Vispārīgā un saskarsmes psiholoģija Vides veselība Klīniskās disciplīnas neiroloģija ortopēdija pediatrija infekciju slimības Speciālie priekšmeti fizioterapija ortopēdijā iekšķīgajās slimībās un geriatrijā neiroloģijā un pediatrijā Vispārīgā rehabilitācija Zinātniskā darba metodoloģiskie pamati Sporta medicīna un invalīdu sports Klīniskā prakse Pētnieciskā bakalaura darba izstrāde Saistītā informācija Studiju programmas raksturojums Studiju kursu apraksti Pēc absolvēšanas Iegūstamās zināšanas un iemaņas Izpratne par veselības veicināšanu un slimību profilaksi fizioterapeita darbā Zināšanas par pacienta sūdzību un funkcionālo problēmu kopsakarībām izcelsmi un saistību ar ķermeņa struktūras vai funkcijas traucējumiem Prasme veikt pacienta fiziskā funkcionālā stāvokļa un ikdienā nepieciešamo aktivitāšu novērtēšanu un analīzi Prasme uzlabot un saglabāt funkcionālās spējas izvirzot pamatotus ārstēšanas mērķus plānojot un veicot ārstēšanu kuras laikā tiek izmantotas atbilstošas un pacientam piemērotas fizioterapijas metodes piemēram elektroprocedūras termoprocedūras ūdens procedūras ārstnieciskās vingrošanas metodes manuālās terapijas metodes masāža Studiju programmas absolventi palīdz pacientiem pēc slimībām vai traumām atgūt zaudēto funkciju vai mazināt tās trūkumu strādājot klīnikās stacionārās un ambulatorās rehabilitācijas iestādēs doktorātos privātpraksēs sociālās aprūpes iestādēs skolās bērnudārzos sporta skolās sporta komandās u c kā arī veic profilaktisku un izglītojošu darbu Pabeidzot šo studiju programmu var strādāt par fizioterapeitu Maģistra studiju programmas kurās var studēt pēc absolvēšanas Fizioterapija Sociālais darbs Uzturzinātne Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajā gadā Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajā gadā Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https uznemsana rsu lv Pases vai personas apliecības eID kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija oriģināls jāuzrāda kurā reflektantam kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997 1998 mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/medicinas-un-veselibas-aprupes-studiju-programmas/fizioterapija (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Māszinības | Medicīnas un veselības aprūpes studiju programmas | Pamatstudijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  slimnieku un palīdzēt tam atgūt veselību un ja tas nav iespējams palīdzēt sadzīvot ar hroniskām slimībām vai aiziet no dzīves fiziskā un garīgā mierā Māsa ar augstāko izglītību galvenokārt ir pārmaiņu nesēja savā darba sfērā vai tā būtu pedagoģija vadība eksperta prakse tieši ar pacientiem vai netieši organizācijās kas iespaido pacientu aprūpi vai pētniecība Mūsdienīga augstākā izglītība sagatavo māsu šodienas un rītdienas pasaulei ar stipru pamatu zinātnē humānajos priekšmetos un māszinībās lietojot problēmu risināšanas metodes Programmas mērķis RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas Māszinības mērķis ir veicināt Latvijā valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošas pacientu aprūpes sistēmas izveidošanu nodrošinot to ar kvalificētiem un konkurētspējīgiem speciālistiem māsām Programmas uzdevumi Īstenot padziļinātu zināšanu apguvi māszinībās sagatavot studentus vadības pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē sekmēt programmas beidzēju konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba tirgū Studiju formas Lekcijas semināri praktiskās nodarbības laboratorijas darbi individuālais darbs mazo grupu darbs patstāvīgas speciālās literatūras studijas Programmas saturs 1 un 2 studiju gadā studenti apgūst bāzes un preklīniskos priekšmetus gūst priekšstatu par cilvēku un tā organismu apgūst teorētiskās zināšanas anatomijā histoloģijā embrioloģijā bioloģijā un medicīnas ģenētikā funkcionālo un patoloģisko fizioloģiju medicīnisko bioķīmiju un ģenētiku kā arī filozfiju psiholoģiju un valodas 3 studiju gadā studenti apgūst klīniskos priekšmetus iziet profesionālās specializācijas kursus piemēram aprūpes process un māszinību teorijas aprūpes filozofija pacientu aprūpe neatliekamā palīdzība reanimatoloģija un sāk pielietot teorētiskās zināšanas praksē klīnikās un ambulatorajā aprūpē 4 studiju gadā studenti apgūst priekšmetus kuri attīsta sociālās komunikatīvās un organizatoriskās iemaņas pedagoģija veselības aprūpes organizācija māsas darba organizācija un vadība publiskās tiesības un māsas darba juridiskie aspekti projektu izstrādes un vadīšanas pamati pētniecības metodes un statistika kā arī izstrādā bakalaura darbu Saistītā informācija Studiju programmas raksturojums Studiju kursu apraksti Pēc programmas absolvēšanas Iegūstamās zināšanas un iemaņas Izpratne par māsas profesijas būtību un ētiku kā arī par veselības un pacientu aprūpes vispārīgajiem principiem pacientu aprūpes plānošanu nodrošināšanu un novērtēšanu Zināšanas par vesela un slima cilvēka anatomiju fizioloģiju un uzvedību kā arī fiziskās un sociālās vides ietekmi uz cilvēka veselības stāvokli Spēja veikt pacientu vispārējās aprūpes plānošanu nodrošināšanu un novērtēšanu tiešā saskarsmē ar slimu vai veselu indivīdu kā arī prasmi strādāt veselības aprūpes komandā un vadīt to organizējot pacientu vispārējo aprūpi Prasme izglītot pacientus un viņu ģimenes locekļus veselības aprūpes jautājumos kā arī iemaņas praktiski izglītot ārstniecības personas kas ir nodarbinātas veselības aprūpes sistēmā Studiju programmas absolventi strādā slimnīcās ģimenes aprūpes un konsultāciju centros veselības centros privātpraksēs doktorātos Daži piemēri par ko var strādāt pabeidzot šo studiju programmu ambulatorās aprūpes māsa ķirurģiskās aprūpes māsa operāciju māsa garīgās veselības aprūpes māsa internās aprūpes māsa anestēzijas intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa bērnu aprūpes māsa u c Maģistra studiju programmas kurās var studēt pēc absolvēšanas Māszinības Uzturzinātne Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajam gadam Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajam gadam Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https uznemsana rsu lv Pases vai personas apliecības eID kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta par vispārējo vidējo

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/medicinas-un-veselibas-aprupes-studiju-programmas/maszinibas (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Māszinības (viena gada bakalaura programma) | Medicīnas un veselības aprūpes studiju programmas | Pamatstudijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  Medicīnas un veselības aprūpes studiju programmas Māszinības viena gada bakalaura programma koledžu absolventiem ar medicīnas māsas kvalifikāciju Studiju virziens Veselības aprūpe Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma Studiju veids pilna laika studijas Studiju ilgums 1 gads 2 semestri Valoda latviešu Iegūstamais grāds profesionālais bakalaurs veselības aprūpē Iegūstamā kvalifikācija ambulatorās aprūpes māsa ķirurģiskās aprūpes māsa operāciju māsa garīgās veselības aprūpes māsa internās aprūpes māsa anestēzijas intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsa bērnu aprūpes māsa Apjoms kredītpunktos 40 KP Par studiju programmu Māsas uzdevums sabiedrībā ir veicināt veselību novērst slimību aprūpēt slimnieku un palīdzēt tam atgūt veselību un ja tas nav iespējams palīdzēt sadzīvot ar hroniskām slimībām vai aiziet no dzīves fiziskā un garīgā mierā Māsa ar augstāko izglītību galvenokārt ir pārmaiņu nesēja savā darba sfērā vai tā būtu pedagoģija vadība eksperta prakse tieši ar pacientiem vai netieši organizācijās kas iespaido pacientu aprūpi vai pētniecība Mūsdienīga augstākā izglītība sagatavo māsu šodienas un rītdienas pasaulei ar stipru pamatu zinātnē humānajos priekšmetos un māszinībās lietojot problēmu risināšanas metodes Programmas mērķis RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas Māszinības mērķis ir veicināt Latvijā valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošas pacientu aprūpes sistēmas izveidošanu nodrošinot to ar kvalificētiem un konkurētspējīgiem speciālistiem māsām Programmas uzdevumi Īstenot padziļinātu zināšanu apguvi māszinībās sagatavot studentus vadības pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē sekmēt programmas beidzēju konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba tirgū Studiju formas Lekcijas semināri praktiskās nodarbības laboratorijas darbi individuālais darbs mazo grupu darbs patstāvīgas speciālās literatūras studijas Saistītā informācija Studiju programmas raksturojums Pēc programmas absolvēšanas Iegūstamās zināšanas un iemaņas Izpratne par māsas profesijas būtību un ētiku kā arī par veselības un pacientu aprūpes vispārīgajiem principiem pacientu aprūpes plānošanu nodrošināšanu un novērtēšanu Zināšanas par vesela un slima cilvēka anatomiju fizioloģiju un uzvedību kā arī fiziskās un sociālās vides ietekmi uz cilvēka veselības stāvokli Spēja veikt pacientu vispārējās aprūpes plānošanu nodrošināšanu un novērtēšanu tiešā saskarsmē ar slimu vai veselu indivīdu kā arī prasmi strādāt veselības aprūpes komandā un vadīt to organizējot pacientu vispārējo aprūpi Prasme izglītot pacientus un viņu ģimenes locekļus veselības aprūpes jautājumos kā arī iemaņas praktiski izglītot ārstniecības personas kas ir nodarbinātas veselības aprūpes sistēmā Studiju programmas absolventi strādā slimnīcās ģimenes aprūpes un konsultāciju centros veselības centros privātpraksēs doktorātos Daži piemēri par ko var strādāt pabeidzot šo studiju programmu ambulatorās aprūpes māsa ķirurģiskās aprūpes māsa operāciju māsa garīgās veselības aprūpes māsa internās aprūpes māsa anestēzijas intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa bērnu aprūpes māsa u c Maģistra studiju programmas kurās var studēt pēc absolvēšanas Māszinības Uzturzinātne Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajam gadam Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajam gadam Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https uznemsana rsu lv Pases vai personas apliecības eID kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija oriģināls jāuzrāda kurā reflektantam kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997 1998 mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/medicinas-un-veselibas-aprupes-studiju-programmas/maszinibas-viena-gada-bakalaura-programma (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Medicīna | Medicīnas un veselības aprūpes studiju programmas | Pamatstudijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  ietverti trīs pamatelementi ārsta zināšanas ārsta pamatiemaņas ārsta ētiku Programmas uzdevumi Sniegt vispusīgas zināšanas un nodrošināt izpratni par cilvēka organismu kā vienotu veselumu un tā funkcionēšanu par normu un par patoloģiju par visu to faktoru kopumu kas ietekmē cilvēka organismu sniedzot teorētiskās zināšanas kā prakses pamatu attīstīt topošo ārstu spēju sintezēt zināšanas veidot viņos aktīvu attieksmi pret studijām un paaugstinātu motivāciju apgūt klīniskās iemaņas un praktiskās manipulācijas veidot spēju analizēt un risināt problēmas medicīnā veidot ārsta ētiku un juridisko atbildību pret pacientu Studiju formas Darbs augstskolā notiek lekciju semināru un laboratorijas darbu veidā studenta patstāvīgais studiju darbs izstrādājot pētniecisko projektu Ārpus augstskolas tiek izieta valsts prakse Programmas saturs Sešgadīgo profesionālo studiju saturu var iedalīt trīs blokos 1 un 2 studiju gads medicīnas teorētisko pamatdisciplīnu apguves laiks Tā mērķis ir nodrošināt vispārējo teorētisko zināšanu bāzi uz kuras tiek modelēts studenta priekšstats par cilvēka organismu un tā normālu funkcionēšanu šī bloka saturu veido disciplīnas no vairākām zinātņu nozarēm anatomija histoloģija embrioloģija bioloģija fizioloģija medicīniskā ķīmija un bioķīmija kā arī humanitārās zinātnes filozofija psiholoģija valodas 3 studiju gads ar patoloģiskiem stāvokļiem un procesiem saistīto medicīnas disciplīnu apguves fāze kurā ir iekļauts arī ievads klīniskajās pamatdisciplīnās šī bloka mērķis ir tālāk veidot studentu izpratni par cilvēka organismu un tā funkcionēšanu ne vairs normas bet patoloģiskos stāvokļos veidot iemaņas šo patoloģisko stāvokļu izmeklēšanā šī bloka saturu veido patoloģiskā fizioloģija patoloģiskā anatomija mikrobioloģija radioloģija farmakoloģija aroda un vides medicīna ģenētika klīniskās aprūpes pamati rehabilitoloģijas pamati iekšķīgo slimību propedeitika vispārējā ķirurģija 4 6 studiju gads klīnisko medicīnas disciplīnu apguves laiks šis medicīnas studiju periods notiek galvenokārt ārstniecības iestādēs reālos klīnikas apstākļos kur students iegūst teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar pacientiem gandrīz visās ārstniecības jomās Tā noslēgumā studentam jābūt sagatavotam vispārējās prakses ārsta darba apjomam kvalificēta speciālista vadībā kā arī medicīnas studiju turpināšanai pēcdiploma studiju posmā izvēlētajā specialitātē rezidentūrā Paralēli obligātajai studiju programmai students visos sešos studiju gados piedalās daudzās izvēles studiju priekšmetu programmās un viņam ir jāveic studenta pētnieciskais darbs Saistītā informācija Studiju programmas raksturojums Studiju kursu apraksti Pēc absolvēšanas Iegūtās zināšanas un iemaņas Ārsta ētikas augsto standartu apzināšanās Izpratne par cilvēka organismu kā vienotu veselumu un tā funkcionēšanu normālos un patoloģiskos stāvokļos Iemaņas pacientu izmeklēšanā slimības cēloņu un diagnozes noteikšanā kā arī ārstēšanā Iemaņas pacienta slimības radīto seku novērtēšanā un slimību novēršanai paredzētu profilaktisku pasākumu organizēšanā Prasme izskaidrot pacientam iespējamās slimības komplikācijas un izrakstīto zāļu ārstēšanas līdzekļu vai metožu iedarbību kā arī blakusiedarbību Spēja mācīties visu mūžu Absolventiem lai varētu veiksmīgi strādāt par ārstu ir jāturpina mācības rezidentūrā kas ilgst 2 līdz 6 gadus atkarībā no specialitātes Populārākās rezidentūras specialitātes ir piemēram bērnu ārsts pediatrs radiologs diagnosts ķirurgs psihoterapeits tiesu medicīnas eksperts ginekologs dzemdību speciālists anesteziologs reanimatologs ģimenes ārsts neatliekamās medicīnas ārsts neirologs psihiatrs sporta ārsts Maģistra studiju programmas kurās var studēt pēc absolvēšanas Sabiedrības veselība Sociālais darbs Uzturzinātne Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajam gadam Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajam gadam Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https uznemsana rsu lv Pases vai personas apliecības

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/medicinas-un-veselibas-aprupes-studiju-programmas/medicina (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Ortozēšana protezēšana | Medicīnas un veselības aprūpes studiju programmas | Pamatstudijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  virziens Veselības aprūpe Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma Studiju veids pilna laika studijas Studiju veids 4 gadi 8 semestri Valoda latviešu Iegūstamais grāds profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē Iegūstamā kvalifikācija tehniskais ortopēds Apjoms kredītpunktos 160 KP Studiju gada maksa 1565 EUR 12 budžeta vietu 2 maksas vietas Par studiju programmu Tehniskais ortopēds cilvēkiem ar funkcionālo nepietiekamību novērtē nepieciešamību pēc tehniskā palīglīdzekļa un izgatavo medicīniski tehniskas konstrukcijas piemēram mākslīgos locekļus protēzes palīglīdzekļus ekstremitātēm un ķermenim ortozes bandāžas u c individuālos rehabilitācijas palīglīdzekļus RSU Rehabilitācijas fakultātes īstenotās profesionālā bakalaura studiju programmas mērķis sagatavot speciālistus tehniskajā ortopēdijā Programmas uzdevums Sniegt zināšanas un iemaņas protēžu un ortožu izgatavošanas tehnoloģijās kā arī izgatavošanā Studiju formas Lekcijas semināri laboratorijas darbi klīniskā prakse pētnieciskie darbi Programmas saturs 1 studiju gads vispārējie priekšmeti fizika matemātika informātika sociālā palīdzība medicīnas terminoloģija ievads specialitātē vispārējie tiesību pamati un cilvēktiesības medicīnas vēsture mehānika pirmā un neatliekamā palīdzība anatomija bioloģija fizioloģija materiālu mācība un apstrāde pedagoģijas vēsture 2 studiju gads filozofija ētika psiholoģija ortozēšana ar mīkstajām un cietajām ortozēm patoloģiskā fizioloģija iekšķīgo slimību propedeitika vispārīgā ķirurģija farmakoloģija mikrobioloģija dermatoveneroloģija sporta medicīna un invalīdu sports infekcijas slimības klīniskā aprūpe sabiedrības veselība medicīnas un saskarsmes psiholoģija neiroloģija psihiatrija un narkoloģija 3 studiju gads fizioterapijas un ergoterapijas pamati augšējo un apakšējo ekstremitāšu ortozēšana ortozēšanas klīniskā prakse ekonomika un uzņēmējdarbības pamati elektrotehnika pārvietošanās palīgierīces bērnu ķirurģiskā ortopēdija medicīnas tehnoloģijas un staru diagnostika masāža medicīnas statistika un datu bāzes fizikālā medicīna hidroterapija ergonomija sporta pedagoģija medicīnas biofizika personības teorijas veselības paškontrole un ekspresdiagnostika 4 studiju gads klīniskā prakse pētnieciskais bakalaura darbs Saistītā informācija Studiju programmas raksturojums Studiju kursu apraksti Pēc absolvēšanas Iegūstamās zināšanas un iemaņas Izpratne par cilvēka organismu un tā funkcionēšanu normālos un ierobežotos stāvokļos Zināšanas par pacientu aprūpi protezēšanas un ortozēšanas jeb tehniskās ortopēdijas jomā biopsihosociālās izpratnes līmenī Prasme konsultēt un veikt protēžu ortožu ortopēdisko apavu un citu tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu un pielāgošanu kā arī apmācīt pacientus to lietošanā Spēja strādāt profesionālā rehabilitācijas komandā Absolventi strādā par tehniskajiem ortopēdiem tehniskās ortopēdijas iestādēs un rehabilitācijas centros par medicīnas preču pārdevējiem kā arī veic akadēmisko un pētniecisko darbu Maģistra studiju programmas kurās var studēt pēc absolvēšanas Mākslas terapija Māszinības Sabiedrības veselība Sociālais darbs Uzturzinātne Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajā gadā Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajā gadā Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https uznemsana rsu lv Pases vai personas apliecības eID kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija oriģināls jāuzrāda kurā reflektantam kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997 1998 mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā Centralizēto eksāmenu turpmāk CE sertifikātu kas minēti zemāk kopijas oriģināli jāuzrāda Dokuments kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un vai vārds nekā pasē tad jāuzrāda arī dokuments kas apliecina uzvārda un vai vārda maiņu Bāreņiem

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/medicinas-un-veselibas-aprupes-studiju-programmas/ortozesana-protezesana (2015-01-07)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-23