archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » R » RSU.LV

Total: 1772

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSP Farmācija | Studiju programmas | Doktorantūras nodaļa | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  Iepirkumi Vakances Noderīgas saites Bibliotēka Par bibliotēku Pakalpojumu saraksts Resursi Blogi Doktorantūras nodaļa Ievads un aktualitātes Par mums Studiju programmas Uzņemšana Dokumenti Nodarbību saraksti Pašnovērtējuma ziņojumi Kontakti un pieņemšana Sākums Fakultātes Doktorantūras nodaļa Studiju programmas DSP Farmācija Studiju virziens Veselības aprūpe Apjoms KP 120 Akreditācija programma akreditēta līdz 06 06 2019 Iegūstamais grāds farmācijas zinātņu doktors dr pharm Studiju veids pilna laika klātiene Studiju ilgums 3 gadi 48 studiju nedēļas un 4 atvaļinājuma nedēļas vienā studiju gadā Studiju valoda latviešu Valsts budžeta studiju vietas 2014 2015 akad gadā 2 Studiju maksa pilnai programmas apguvei EUR 13 659 EUR 4553 par vienu studiju gadu Par programmu Mērķis Sagatavot starptautiskām prasībām atbilstoša līmeņa jaunu zinātnieku paaudzi patstāvīgam darbam zinātniski pētnieciskā un akadēmiskā vidē kā arī darbam tautsaimniecībā Sagatavot zinātniekus kuri ir spējīgi izvirzīt un risināt mūsdienu farmācijas aktuālākās problēmas Attīstīt doktorantu spēju sistematizēt metodoloģiski analizēt praktiskos novērojumus saistot tos ar teorētiskām zināšanām demonstrēt konceptuālas un analītiskas prasmes teorijas attīstībā un inovatīvu pētījumu veikšanā lai iegūtu starptautiski salīdzināmu kompetenci un starptautiski pielīdzināmu doktora grādu farmācijas zinātnē Uzdevumi Nodrošināt doktorantiem iespēju apgūt zināšanas iemaņas un attieksmes kas ļautu sekmīgi realizēt zinātniskus un inovatīvus pētījumus farmācijā Attīstīt iemaņas pētījuma problēmas identificēšanā hipotēzes vai pētījuma pamatjautājuma formulēšanā pētījuma plāna un dizaina izveidošanā datu vākšanā un analīzes plānošanā Sekmēt zinātnisko pētījumu un modernās tehnoloģijas integrēšanu vienotā inovatīvā darbības vidē sekmēt pētījumu produktivitāti un konkurētspēju kā Latvijā tā starptautiskajā apritē Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus kuri spētu konkurēt vietējā un starptautiskajā zinātnes tirgū Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus akadēmiskajam darbam augstskolā Veicināt jaunāko tehnoloģu pētījumu plānošanas datu apstrādes un pasniegšanas metožu ieviešanu zinātnisko pētījumu izstrādē Radīt doktorantiem optimālus apstākļus zinātniskā darbā izvirzīto mērķu īstenošanai darbam universitātē un zinātniskās sadarbības institūcijās Saistītā informācija Studiju programmas raksturojums Studiju programmas rezultāti MS Word Programmas saturs Studiju programma tiek organizēta šādā veidā obligātā zinātniski

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/doktoranturas-nodala/studiju-programmas/dsp-farmacija (2015-01-07)
  Open archived version from archive


 • DSP Socioloģija | Studiju programmas | Doktorantūras nodaļa | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  Studiju programmas Uzņemšana Dokumenti Nodarbību saraksti Pašnovērtējuma ziņojumi Kontakti un pieņemšana Sākums Fakultātes Doktorantūras nodaļa Studiju programmas DSP Socioloģija Studiju virziens Socioloģija politoloģija un antropoloģija Apjoms KP 120 Akreditācija programma akreditēta līdz 06 06 2019 Iegūstamais grāds sociālo zinātņu doktors Dr Sc Soc Studiju veids pilna laika klātiene Studiju ilgums 3 gadi 48 studiju nedēļas un 4 atvaļinājuma nedēļas vienā studiju gadā Studiju valoda latviešu Studiju maksa pilnai programmas apguvei EUR 6000 EUR 2000 par vienu studiju gadu Par programmu Mērķis Doktora studiju programmas Socioloģija mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus starptautiskajām prasībām atbilstošus speciālistus socioloģijā Ņemot vērā to ka viena no RSU vispārējām pētnieciskajām prioritātēm ir sociālā politika programmas mērķis ir īstenot padziļinātas studijas trijos Rīgas Stradiņa universitātei aktuālos sociālo politiku konkretizējošos un savstarpēju integrāciju veidojošos virzienos katrā no tiem atbilstoši Boloņas procesam iekļaujot pēctecīgas studijas bakalaura maģistra un doktora programmas līmenī sociālajā politikā un sociālā darba organizācijā veselības un medicīnas socioloģijā kultūras un komunikācijas socioloģijā Uzdevumi Sagatavot speciālistus kas spētu augstas kompetences līmenī analizēt sistematizēt kontekstuāli un integratīvi interpretēt empīriskos novērojumus saistot tos ar klasiskajām un modernajām teorētiskajām koncepcijām speciālistus kuri balstoties uz savām zinātniski loģiskajām prasmēm būtu spējīgi iesaistīties sociālās politikas un sociālā darba veselības un medicīnas kā arī kultūras un komunikācijas socioloģijas profesionālajā attīstībā Sekmēt doktorantu zinātniskās darbības integrāciju inovatīvā vidē tādējādi veicinot pētījumu produktivitāti un konkurētspēju gan Latvijas gan starptautiskajā apritē Pilnveidot doktorantu pedagoģiskās prasmes lai tie spētu strādāt par augsti kvalificētiem pasniedzējiem gan Latvijas gan ārvalstu augstskolās Saistītā informācija Studiju programmas rezultāti MS Word Programmas saturs Studiju programma tiek organizēta šādā veidā obligātā zinātniski pētnieciskā daļa doktoranta patstāvīgi veiktu oriģinālu zinātnisku pētījumu piedalīšanos konferencēs publikāciju sagatavošanu un publicēšanu Zinātniski pētniecisko darbu doktorants veic sadarbībā ar promocijas darba vadītāju un viņa uzraudzībā obligātā izglītības daļa zinātniskā darba metodoloģija un izstrāde kvantitatīvās pētniecības metodoloģija kvalitatīvās pētniecības metodoloģija

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/doktoranturas-nodala/studiju-programmas/dsp-sociologija (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • DSP Juridiskās zinātnes | Studiju programmas | Doktorantūras nodaļa | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  Ievads un aktualitātes Par mums Studiju programmas Uzņemšana Dokumenti Nodarbību saraksti Pašnovērtējuma ziņojumi Kontakti un pieņemšana Sākums Fakultātes Doktorantūras nodaļa Studiju programmas DSP Juridiskās zinātnes Studiju virziens Tiesību zinātne Apjoms KP 120 Akreditācija programma akreditēta līdz 06 06 2019 Iegūstamais grāds tiesību zinātņu doktors Dr jur Studiju veids pilna laika klātiene Studiju ilgums 3 gadi 48 studiju nedēļas un 4 atvaļinājuma nedēļas vienā studiju gadā Studiju valoda latviešu Studiju maksa pilnai programmas apguvei EUR 6000 EUR 2000 par vienu studiju gadu Par programmu Mērķis Sagatavot augsti kvalificētus starptautiskajām prasībām atbilstoša līmeņa zinātniekus un pasniedzējus tiesību jomā pievēršot īpašu uzmanību specializācijai sociālajās un medicīnas ka arī starptautiskajās tiesībās Programmas mērķis ietver vadošas metodoloģiskās tiesību nostādnes pētnieciskā darba organizācijas un vadības principus doktorantūras studijās tiesību jomā pedagoģisko iemaņu apguvi lai iegūtu starptautiski salīdzināmu kompetenci un gala rezultātā starptautiski pielīdzināmu doktora grādu juridiskajās zinātnēs Uzdevumi Padziļināti apgūt doktorantūras juridiskās zinātnes apakšnozarē izvēlētos studiju kursus Sagatavoties akadēmiskajam darbam augstskolā lektora projekta vadītāja darba pieredzes pamatu apgūšana piedaloties bakalaura maģistra studiju programmu un pētniecisko projektu realizācijā Apgūt juridiskās zinātnes apakšnozares jaunākās pētījumu metodes un prasmi pielietot tās praksē Apgūt jaunākās informācijas tehnoloģijas pētījumu plānošanas datu apstrādes un pasniegšanas prezentācijas paņēmienus Apgūt prasmi izstrādāt mācību grāmatas un mācību līdzekļus studiju kursu programmas un pilnveidot tās Izstrādāt un sagatavoties aizstāvēt zinātniskās kvalifikācijas darbu juridiskās zinātnes doktora grāda iegūšanai nodrošināt doktorantiem iespējas apgūt tādas zināšanas prasmes un attieksmi kas ļautu tiem sekmīgi veikt zinātniskus pētījumus tiesību jomā Sagatavot augsti kvalificētus tiesību zinātniekus kuri spēj konkurēt vietējā un starptautiskajā juridisko zinātņu tirgū Pavērt programmu beigušajiem speciālistiem iespēju sekmīgi strādāt par augsti kvalificētiem pasniedzējiem Latvijas un ārvalstu augstskolās Saistītā informācija Studiju programmas rezultāti MS Word Programmas saturs Studiju programma tiek organizēta šādā veidā Obligātā daļa Zinātniskās darbības metodoloģija Sociāli tiesiskās problēmas Tiesiskā politika Juridiskā ētika Juridiskā pedagoģija Svešvaloda promocijas eksāmens

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/doktoranturas-nodala/studiju-programmas/dsp-juridiskas-zinatnes (2015-01-07)
  Open archived version from archive


 • DSP Politikas zinātne | Studiju programmas | Doktorantūras nodaļa | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  Studiju programmas DSP Politikas zinātne Studiju virziens Socioloģija politoloģija un antropoloģija Apjoms KP 120 Akreditācija programma akreditēta līdz 06 06 2019 Iegūstamais grāds politikas zinātnes doktors Dr sc pol ar specializāciju politikas teorijā vai politikas zinātnes doktors Dr sc pol ar specializāciju starptautiskajā politikā Studiju veids pilna laika klātiene Studiju ilgums 3 gadi 40 studiju nedēļas un 12 atvaļinājuma nedēļas vienā studiju gadā Studiju valodas latviešu angļu Studiju maksa pilnai programmas apguvei EUR 6000 EUR 2000 par vienu studiju gadu Par programmu Mērķis RSU doktora studiju programmas Politikas zinātne mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus pasniedzējus un politisko institūciju analītiķus politikas teorijā vai starptautiskajā politikā ar atbilstošām zināšanām prasmēm un kompetencēm Doktorantam jāapgūst plašas vispārējās zināšanas kādā no politikas zinātnes apakšnozarēm un dziļas speciālas zināšanas konkrētā ar doktoranta zinātnisko darbu saistītā jomā Programmas realizācijas gaitā doktoranti veic teorijas analīzi iepazīstas ar jau esošo zinātnisko literatūru un balstoties teorijā un jau esošos pētījumos veic oriģinālu pētījumu Doktora studiju programmas sekmīgam noslēgumam doktorantūras studiju laikā vai pēc tās jābūt promocijas darba doktora disertācijas izstrādei Promocijas darbam jābūt patstāvīgam un oriģinālam pētījumam kas ir nozīmīgs ieguldījums politikas zinātnē Programma veidota ar nodomu nodrošināt Latvijas valsts arī Eiropas vajadzībām atbilstošas politikas zinātnes teorētiskajos un metodoloģiskajos pamatos sakņotas studijas īpaši akcentējot starpdisciplināro tematiku medicīnas politika izglītības politika politikas valodnieciskie aspekti politikas kultūras dimensija enerģētikas politika drošības politika reģionālās studijas Krievija Ķīna Japāna Turcija un ar Latvijas valsti saistītas problemātikas vispusīgu pētīšanu Saistītā informācija Studiju programmas rezultāti MS Word Programmas saturs Studiju programma tiek organizēta šādā veidā Zinātniski pētnieciskais darbs 76 KP paredz doktoranta darbu zinātniskā vadītāja vadībā pie promocijas disertācijas teksta uzrakstīšanas un sagatavošanas aizstāvēšanai Doktorantu semināri kopā 20 KP Doktora promocijas darba 1 seminārs disertācijas tēmas pieteikums Doktora promocijas darba 2 seminārs zinātniskās literatūras analīze Doktora promocijas darba 3 seminārs promocijas darba izstrādes metodoloģija

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/doktoranturas-nodala/studiju-programmas/dsp-politikas-zinatne (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Sagatavošanas kursi | Doktorantūras nodaļa | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  Kvalitātes vadība Logotips un vizuālā identitāte RSU suvenīri Absolventi Absolventu asociācija Pasākumi un notikumi Pievienojies un atbalsti Stipendiju fonds Inteliģences akadēmija Asociācijas biedri Absolventu karjeras stāsti Nozaudētie dokumenti Kontakti Studentu dzīve Studentu organizācijas Studentu medijs Skaļāk Mākslinieciskie kolektīvi Sporta klubs Pasākumi Sadzīve Pētniecība Aktualitātes pētniecībā Pētniecības organizēšana Pētniecības rezultāti Komersantiem Promocija Pētniecības virzieni Pakalpojumi Sagatavošanas kursi Pieredzes un studiju rezultātu atzīšana Studentu serviss Informācijas centrs Karjeras centrs Pētniecības pakalpojumi Konsultācijas statistikā Telpu noma Medijiem Dažādi Ziņas un notikumi Foto galerija Iepirkumi Vakances Noderīgas saites Bibliotēka Par bibliotēku Pakalpojumu saraksts Resursi Blogi Doktorantūras nodaļa Ievads un aktualitātes Par mums Studiju programmas Uzņemšana Dokumenti Nodarbību saraksti Pašnovērtējuma ziņojumi Kontakti un pieņemšana Sākums Fakultātes Doktorantūras nodaļa Sagatavošanas kursi Programmas nosaukums Sagatavošanas kursu apjoms Norises laiks Dalības maksa EUR LVL Sagatavošanās doktora studiju programmām Medicīna un Farmācija 5 izglītības stundas 1 diena 2014 gada 19 jūnijs 32 00 22 49 Programmas vadītājs prof Ģirts Briģis Norises vieta Rīgas Stradiņa universitātē Dzirciema iela 16 Rīga Hipokrāta auditorijā Programmas tematika Par dalību kursos tiek izsniegts Rīgas Stradiņa universitātes sertifikāts Pieteikšanās sūtot pieteikumu uz e pastu Šī e pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam lai varētu to apskatīt Pieteikumā jānorāda

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/doktoranturas-nodala/sagatavosanas-kursi (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Uzņemšana doktorantūrā | Doktorantūras nodaļa | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  studiju rezultātu atzīšana Studentu serviss Informācijas centrs Karjeras centrs Pētniecības pakalpojumi Konsultācijas statistikā Telpu noma Medijiem Dažādi Ziņas un notikumi Foto galerija Iepirkumi Vakances Noderīgas saites Bibliotēka Par bibliotēku Pakalpojumu saraksts Resursi Blogi Doktorantūras nodaļa Ievads un aktualitātes Par mums Studiju programmas Uzņemšana Dokumenti Nodarbību saraksti Pašnovērtējuma ziņojumi Kontakti un pieņemšana Kontaktinformācija Doktorantūras nodaļa Adrese Rīgā Dzirciema ielā 16 LV 1007 D korpuss 401 kabinets Tālruņi 371 67409120 371 67409290 E pasts Šī e pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam lai varētu to apskatīt Kontaktinformācija Studentu serviss Adrese Rīgā Dzirciema ielā 16 LV 1007 K korpuss 1 stāvs 100 kabinets Tālruņi 371 67409075 371 67409076 Fakss 371 67471815 E pasts Šī e pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam lai varētu to apskatīt Skatīt lielāku karti Sākums Fakultātes Doktorantūras nodaļa Uzņemšana doktora studijās Uzņemšana 2014 2015 akadēmiskajam gadam doktorantūras studiju programmās ir noslēgusies Nākamā uzņemšana notiks 2015 gada vasarā RSU uzņemšanas noteikumi doktora studiju programmās 2014 2015 akadēmiskajā gadā Uzņemšanas prasības un kritēriji doktora studiju programmās Medicīna Farmācija Juridiskās zinātnes Politikas zinātne Socioloģija Elektroniskā pieteikšanās Elektroniskā pieteikšanās doktorantūras studijām no 2014 gada 12 augusta līdz 22 augustam vietnē uznemsana rsu lv Dokumentu iesniegšana Dokumentu iesniegšana doktorantūras studijām no 2014 gada 12 augusta līdz 22 augustam darbdienās no plkst 9 00 līdz 17 00 Rīgas Stradiņa universitātes Studentu servisā Dzirciema ielā 16 Rīgā Doktora studiju programmām Medicīna un Farmācija tiek piedāvāti sagatavošanas kursi Dokumentu iesniegšanas reģistrācijas maksa 15 00 EUR piesakoties elektroniski uz neierobežotu studiju programmu skaitu 20 00 EUR piesakoties klātienē uz neierobežotu studiju programmu skaitu Reģistrācijas maksas kārtība Reģistrācijas maksu par dokumentu iesniegšanu var veikt tikai ar pārskaitījumu bankā vai internetbankā RSU Uzņemšanas komisijā kopā ar pārējiem dokumentiem jāiesniedz bankas apstiprināta ir bankas zīmogs un bankas

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/doktoranturas-nodala/uznemsana-doktorantura (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Doktora studiju grants | Doktorantūras nodaļa | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  Absolventu asociācija Pasākumi un notikumi Pievienojies un atbalsti Stipendiju fonds Inteliģences akadēmija Asociācijas biedri Absolventu karjeras stāsti Nozaudētie dokumenti Kontakti Studentu dzīve Studentu organizācijas Studentu medijs Skaļāk Mākslinieciskie kolektīvi Sporta klubs Pasākumi Sadzīve Pētniecība Aktualitātes pētniecībā Pētniecības organizēšana Pētniecības rezultāti Komersantiem Promocija Pētniecības virzieni Pakalpojumi Sagatavošanas kursi Pieredzes un studiju rezultātu atzīšana Studentu serviss Informācijas centrs Karjeras centrs Pētniecības pakalpojumi Konsultācijas statistikā Telpu noma Medijiem Dažādi Ziņas un notikumi Foto galerija Iepirkumi Vakances Noderīgas saites Bibliotēka Par bibliotēku Pakalpojumu saraksts Resursi Blogi Doktorantūras nodaļa Ievads un aktualitātes Par mums Studiju programmas Uzņemšana Dokumenti Nodarbību saraksti Pašnovērtējuma ziņojumi Kontakti un pieņemšana Sākums Fakultātes Doktorantūras nodaļa Doktora studiju grants Rīgas Stradiņa universitātes doktora studiju grants var tikt piešķirts uz laika posmu līdz divpadsmit mēnešiem šādu doktorantu studiju procesa nepieciešamību nodrošināšanai konferenču kongresu dalības maksas segšanai ja pasākuma organizatori akceptējuši prezentāciju mācību literatūras iegādei un periodikas abonēšanai paliek RSU īpašumā zinātnisko publikāciju sagatavošanas un publicēšanas postera izgatavošanas izdevumu samaksai laboratorijas materiālu un reaģentu mazo tehnoloģiju iegādei un mazā medicīnas inventāra iegādes segšanai analīžu izmeklējumu un laboratorijas procedūru veikšanai Doktorantam grants var tikt piešķirts pirmā studiju gada doktorantam līdz EUR 710 otrā studiju gada doktorantam līdz EUR 1000 trešā studiju gada doktorantam līdz EUR 1420 Doktora studiju granta pieteikšanās vadlīnijas Dokumentu iesniegšana 1 Valsts budžeta programmu doktoranti aizpilda un iesniedz pielikumu Nr 1 un Nr 2 2 Maksas programmu doktoranti aizpilda un iesniedz pielikumu Nr 1 un Nr 2 kā arī visus zinātniskās darbības apliecinošos dokumentus par pēdējiem 3 gadiem Zinātnisko publikāciju kopijas vai apliecinājums par pieņemšanu publicēšanai starptautiski un Latvijas recenzētos izdevumos nerecenzējamā zinātniskā izdevumā Latvijā Uzstāšanās starptautiskās un Latvijas konferencēs ar referātu konferences programmas kopijas sertifikātu kopijas Stenda referāti konferencēs stenda referāta kopijas Starptautisko un Latvijas konferenču tēzes tēžu kopijas Dalība starptautiskajos LZP RSU citu augstskolu pētniecības projektos projekta vadītāja apliecinoša vēstule

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/doktoranturas-nodala/doktora-studiju-grants (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Kontakti un pieņemšana | Ārvalstu studentu nodaļa | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  kolektīvi Sporta klubs Pasākumi Sadzīve Pētniecība Aktualitātes pētniecībā Pētniecības organizēšana Pētniecības rezultāti Komersantiem Promocija Pētniecības virzieni Pakalpojumi Sagatavošanas kursi Pieredzes un studiju rezultātu atzīšana Studentu serviss Informācijas centrs Karjeras centrs Pētniecības pakalpojumi Konsultācijas statistikā Telpu noma Medijiem Dažādi Ziņas un notikumi Foto galerija Iepirkumi Vakances Noderīgas saites Bibliotēka Par bibliotēku Pakalpojumu saraksts Resursi Blogi Ārvalstu studentu nodaļa Ievads Par mums Ārvalstu studentu statistika Lekcijas un nodarbības Kontakti un pieņemšana Sākums Fakultātes Ārvalstu studentu nodaļa Kontakti un pieņemšana Ārvalstu studentu nodaļas dekāne Dr Smuidra Žermanos Dzirciema iela 16 D korpuss 407 kab Tālrunis 67409128 Šī e pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam lai varētu to apskatīt P 15 00 17 00 T 14 00 17 00 Pk 14 00 16 00 Ārvalstu studentu nodaļas projektu administratore Baiba Plakane Dzirciema iela 16 D korpuss 407 kab Tālrunis 67409212 Šī e pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam lai varētu to apskatīt P T 10 00 12 00 un 14 00 17 00 Pk 10 00 12 00 un 14 00 16 00 Ārvalstu studentu nodaļas ārējo sakaru organizators Māris Ginters Dzirciema iela 16 D korpuss 408 kab Tālrunis 67409066 Šī e pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam lai varētu to apskatīt P T 10 00 12 00 un 14 00 17 00 Pk 10 00 12 00 un 14 00 16 00 Ārvalstu studentu nodaļas uzņemšanas speciāliste Dace Spēlmane Dzirciema iela 16 D korpuss 408 kab Tālrunis 67409066 E pasts P T 10 00 12 00 un 14 00 17 00 Pk 10 00 12 00 un 14 00 16 00 Ārvalstu studentu nodaļas projektu administratore Santa Ozoliņa Dzirciema iela 16 D korpuss 409 kab Tālrunis 67409067 Šī e pasta adrese ir

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/arvalstu-studentu-nodala/kontakti-un-pienemsana (2015-01-07)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-24