archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » R » RSU.LV

Total: 1772

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Eiropas ekonomika un bizness | Sociālo zinātņu studiju programmas | Pamatstudijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  sekmēs Eiropas ekonomikas un biznesa specialitātes attīstību Latvijā un sadarbības iespējas ar starptautiskām zinātnes pārvaldes un biznesa organizācijām Programmas uzdevumi Sniegt zināšanas ekonomikas un biznesa vadības pamatdisciplīnās ekonomiskās politikas vēsturē un analizē reģionālajā ekonomikā kā arī starptautiskajā ekonomikā un biznesa vadībā nodrošināt jaunāko atziņu un diskusiju apgūšanu ekonomikā un vadības zinātnē iepazīstināt ar Eiropas valstu ekonomiskās attīstības problēmām un tendencēm sniegt Eiropas integrācijas procesa analīzi nosakot problēmas un attīstības perspektīvas nodrošināt zināšanas par biznesa organizāciju un specifiku Eiropā attīstīt iemaņas informācijas iegūšanas metodikā un zinātniskajā analīzē sniegt zināšanas starptautisko uzņēmumu un starptautisko institūciju organizēšanā un vadīšanā iemācīt studentus veikt zinātnisko analīzi un pielietot iegūtos rezultātus praksē sagatavot absolventus tālākām mācībām maģistratūrā sagatavot absolventus darbam valsts institūcijās privātās starptautiskās un vietējās kompānijās Eiropas Savienības institūcijās Studiju formas Lekcijas semināri un praktiskās nodarbības kā arī patstāvīgais darbs Katrā studiju kursā paredzēts obligātas literatūras kopsavilkumu sagatavošana referātu individuālo vai grupas projektu izstrāde Studiju laikā nepieciešams izstrādāt un aizstāvēt divus kursa darbus Lai pētnieciskajam darbam iegūtu faktisko materiālu un iepazīties ar dažādu organizāciju darbu ir paredzēta studentu prakse Bakalaura studijas beidzas ar bakalaura darba izstrādi un aizstāvēšanu Programmas saturs 1 studiju gads ievads ekonomikas teorijā un vispārīgie studiju priekšmeti piemēram mikroekonomika makroekonomika ekonomikas un biznesa vēsture finanšu pamati biznesa komunikācija 2 studiju gads padziļinātas Eiropas ekonomikas un biznesa studijas piemēram starptautiskās ekonomiskās attiecības Eiropas ekonomiskā integrācija starptautiskās finanšu attiecības un Eiropas monetārā savienība inovatīvais menedžments Eiropā starptautiskais mārketings Eiropas Savienības institūcijas politika likumi un ekonomika darba resursu menedžments vācu franču vai spāņu valoda prakse kādā uzņēmumā 3 studiju gads zināšanas Eiropas valstu ekonomikā par biznesu Eiropā starptautiskajās komerctiesībās starptautiskajā reklāmā u c bakalaura darba izstrāde Saistītā informācija Studiju īstenošanas plāns Studiju kursu apraksti Pēc absolvēšanas Iegūstamās zināšanas un iemaņas Izpratne par ekonomikas un vadības zinātnes teorijām par starptautiskā biznesa aspektiem t sk Eiropas ekonomisko politiku un uzņēmējdarbību kā arī tās organizācijas un vadības procesiem Prasmes risināt ekonomiskās un vadības problēmas izmantojot iegūtās iemaņas un pielietojot teorētiskās zināšanas Spēja pieņemt situācijai atbilstošus un kompetentus vadības lēmumus t sk pieņemt lēmumus par aktuālajām Eiropas ekonomiskās politikas un uzņēmējdarbības vadīšanas problēmām un to risinājumiem nodrošinot uzņēmumu starptautisko konkurētspēju un veicinot to eksportspēju Prasme brīvi komunicēt starptautiskā un starpkultūru vidē izmantojot iegūtās angļu valodas un citu valstu valodu un kultūru zināšanas Pēc studiju programmas beigšanas Absolventiem ir iespēja turpināt studijas maģistrantūrā strādāt savā specialitātē valsts un privātajos uzņēmumos vai organizācijās kas darbojas vietējā vai starptautiskajā tirgū eksportējot savu produkciju uz Eiropas valstīm vai uzturot attiecības ar ārvalstu piegādātājiem Absolventiem iespējami dažādi darbības virzieni piemēram projektu finanšu personāla vai pārdošanas vadība Daži piemēri par ko var strādāt pabeidzot šo studiju programmu Ekonomists starptautisko ekonomisko attiecību speciālists finansists finanšu tirgus analītiķis projektu vadītājs tirgzinības tirgvedības vadītājs menedžeris mārketinga projektu vadītājs valūtas dīleris personāla vadītājs u c Absolventa karjeras stāsts Biznesa konsultants Kristaps Ločs Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajam gadam Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajam gadam Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https uznemsana rsu lv Pases vai personas apliecības eID kopija

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/socialo-zinatnu-studiju-programmas/eiropas-ekonomika-un-bizness (2015-01-07)
  Open archived version from archive


 • Mazā un vidējā biznesa vadība | Sociālo zinātņu studiju programmas | Pamatstudijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  bezmaksas studiju vieta 15 maksas studiju vietu Par studiju programmu Programmas mērķis RSU Eiropas studiju fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas Mazā un vidējā biznesa vadība mērķis ir veicināt zināšanu prasmju un iemaņu apguvi biznesa vadībā un ekonomikā Programmas uzdevumi Nodrošināt teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi ekonomikas un biznesa vadības pamatdisciplīnās Nodrošināt jaunāko atziņu un diskusiju apgūšanu ekonomikā un vadības zinātnē Nodrošināt praktiskās iemaņas mazo un vidējo uzņēmumu vadīšanā organizācijā un konkurētspējīgo priekšrocību radīšanā Attīstīt iemaņas informācijas iegūšanas metodikā un zinātniskajā analīzē Iemācīt studentus veikt analītiskos pētījumus un pielietot iegūtos rezultātus praksē Nodrošināt praktiskās iemaņas mazo un vidējo uzņēmumu MVU organizācijā vadīšanā un konkurētspējīgo priekšrocību radīšanā Sagatavot absolventus tālākām mācībām maģistrantūrā Studiju formas Lekcijas semināri un praktiskās nodarbības kā arī pastāvīgais darbs studentiem jāsagatavo referāti projekti studiju darbi bakalaura darbs kas faktiski ir studentu pētnieciskais darbs 2 kursa beigās ir četru nedēļu ilga prakse kas norisinās vietējās un starptautiskās organizācijās Programmas saturs Studiju procesā tiek lasītas lekcijas notiek teorētiski praktiskie semināri par mūsdienu biznesa aktuālajām problēmām un to risinājumiem tiek organizētas vieslekcijas pieaicinot vadošos Latvijas un ārvalstu uzņēmējus Studenti praktiskajās nodarbībās apmeklē organizācijas un risina reālas biznesa problēmas izmantojot mūsdienu biznesa metodes kā lean kaizen just in time u c 1 studiju gads ievads uzņēmējdarbības veidošanā un attīstīšanā un vispārīgie studiju priekšmeti piemēram ekonomikas un biznesa vēsture mikroekonomika makroekonomika ievads tiesību teorijā finanšu pamati 2 studiju gads padziļinātas studijas mazā un vidējā biznesa vadībā Latvijā un pasaulē piemēram uzņēmuma stratēģija un politika uzņēmējdarbības ekonomika mārketings un patērētāju uzvedība kvalitātes vadīšanas metodes projektu vadīšana vācu franču vai spāņu valoda prakse kādā mazajā vai vidējā uzņēmumā 3 studiju gads saimnieciskās darbības analīze un personāla vadīšana mazos un vidējos uzņēmumos vadības psiholoģija darba vides ergonomikas vadība loģistika biznesa plāna izstrādes metodoloģija u c bakalaura darba izstrāde Saisītā informācija Studiju īstenošanas plāns Studiju kursu apraksti Pēc absolvēšanas Iegūstamās zināšanas un iemaņas Teorētiskas un praktiskas zināšanas par maza vai vidēja uzņēmuma izveidošanu un vadīšanu kontekstā ar biznesa vidi Eiropā un pasaulē Spēja analītiski risināt biznesa problēmas un pieņemt atbildīgus lēmumus mūsdienu mainīgajos uzņēmējdarbības vides apstākļos Prasme nodrošināt biznesa efektivitāti un konkurētspēju rodot uzņēmējdarbībā inovatīvus risinājumus Prasme veidot veiksmīgu komunikāciju un sadarbību ar uzņēmuma partneriem kā arī uzņēmuma iekšienē Studiju programmas absolventi veiksmīgi veido savu biznesu strādā par dažāda līmeņa vadītājiem Latvijas un starptautiskajās organizācijās kā arī vadošos amatos valsts institūcijās Daži piemēri par ko var strādāt pabeidzot šo studiju programmu Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs maza uzņēmuma vadītājs personāla vadītājs kvalitātes vadības sistēmu vadītājs menedžeris projektu vadītājs uzņēmējs u c Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajam gadam Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajam gadam Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https uznemsana rsu lv Pases vai personas apliecības eID kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija oriģināls jāuzrāda kurā reflektantam kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997 1998 mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/socialo-zinatnu-studiju-programmas/maza-un-videja-biznesa-vadiba (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Organizāciju un menedžmenta socioloģija | Sociālo zinātņu studiju programmas | Pamatstudijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  institūcijās un aģentūrās Programmas uzdevumi Iepazīstināt ar organizāciju funkcionēšanas un sekmīga menedžmenta īstenošanas jautājumiem Radīt izpratni par organizāciju tipiem uzbūvi to vadības un lēmumu pieņemšanas īpatnībām globālā vidē raksturot pārnacionālā ES valstiskā pašvaldību un privātā sektora organizāciju specifiku un to socioloģiskās izpētes iespējām Radīt izpratni par menedžmenta lomu mūsdienu sabiedrībā kā arī socioloģiskās izpētes lomu menedžmenta kapacitātes sekmēšanā Iepazīstināt studentus ar studiju programmas tematikai radniecīgu zinātņu teorētiskajām un praktiskajām atziņām organizāciju un menedžmenta jautājumos Sniegt zināšanas par organizāciju un menedžmenta socioloģijas metodoloģijas pamatprincipiem nodrošinot atbilstošu studentu iesaisti zinātniska un lietišķa rakstura pētnieciskos projektos Attīstīt prasmes strādāt komandā patstāvīgi analizēt un izvērtēt situāciju saskatīt teorētisko zināšanu pielietojuma iespējas praksē patstāvīgi veikt pētījumus sagatavot to projektu pieteikumus Galvenās studiju formas ir lekcijas semināri un praktiskās nodarbības kā arī pastāvīgais darbs studentiem jāsagatavo referāti projekti studiju darbi bakalaura darbs kas faktiski ir studentu pētnieciskais darbs Lai pētnieciskajam darbam varētu iegūt faktisko materiālu un iepazīties ar dažādu organizāciju darbu ir paredzēta studentu prakse 2 kursā Prakses devēji socioloģisko pētījumu firmas sociālo pētījumu institūti valsts aģentūras vietējās un starptautiskās firmas kas ieinteresētas socioloģisko pētījumu datu izmantošanā savā darbā Programmas saturs Mācību process programmā ir organizēts pēc moduļu sistēmas Tas nozīmē ka studentiem vienlaicīgi ir jāapgūst trīs profilējošie studiju priekšmeti kuros tiek kārtoti eksāmeni un iegūti kredītpunkti Liela nozīme studiju programmā tiek veltīta svešvalodu apguvei Pirmajā gadā studenti padziļināti apgūst angļu valodu otrajā gadā pēc izvēles vācu franču vai spāņu valodu Studentu profesionālo līmeni paaugstinās vieslekcijas kuras lasīs Latvijas un ārvalstu ievērojamie speciālisti zinātnieki pētījumu centru pārstāvji 1 studiju gads pamatzināšanas par sabiedrību un sociālajām attiecībām moderno sabiedrību veidošanās attīstība un izmaiņu tendences mūsdienās sociālo pētījumu metodoloģija kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes 2 studiju gads zināšanas par sabiedrības un organizāciju pārvaldi organizāciju un darba socioloģija menedžmenta pamati personāla menedžments projektu vadība zināšanu un prasmju veidošana sociālās statistikas analīzē sociālo problēmu izpētē un zinātniskā darba izstrādē 3 studiju gads zināšanas un prasmes konkurētspējas paaugstināšanai sociālā politika sadarbība ar medijiem Eiropas Savienības pamatprincipi mārketinga pētījumi prakse sociālo pētījumu vai menedžmenta jomā bakalaura darba izstrāde Saistītā informācija Studiju kursu apraksti Pēc absolvēšanas Iegūstamās zināšanas un iemaņas Starpdisciplināras iemaņas un zināšanas par modernas sabiedrības veidošanos attīstību un cilvēkiem tajā par organizāciju funkcionēšanas likumsakarībām un specifiku īpašu uzmanību pievēršot mūsdienīgai sabiedrības un organizāciju pārvaldei Zināšanas par sabiedrības pētniecības metodēm piemēram anketēšana intervēšana novērošana Prasme pētīt apkopot un analizēt sabiedrības uzvedības tendences problēmas intereses un viedokļus veicot lietišķos un tirgus pētījumus Studiju programmas absolventi strādā valsts pārvaldes iestādēs pašvaldībās Eiropas Savienības institūcijās Latvijas un Eiropas Savienības konsultantu uzņēmumos mārketinga personālvadības un menedžmenta struktūrās sociālo pētījumu centros nevalstiskajās organizācijās laikrakstu redakcijās kā arī jebkurā amatā kurā nepieciešama sociālo problēmu izpēte informācijas analīze efektīvas zināšanas un iemaņas lēmumu pieņemšanā Daži piemēri par ko var strādāt pabeidzot šo studiju programmu Sociologs sabiedriskās domas un mārketinga pētījumu vadītājs sabiedriskās domas un mārketinga pētījumu vadītāja asistents sabiedriskās domas un mārketinga projektu vadītājs sabiedriskās domas un mārketinga projektu vadītāja asistents datu analītiķis datu analītiķa asistents u c Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajam gadam Uzņemšanas

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/socialo-zinatnu-studiju-programmas/organizaciju-un-menedzmenta-sociologija (2015-01-07)
  Open archived version from archive


 • Politika un valsts pārvaldība | Sociālo zinātņu studiju programmas | Pamatstudijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  gadā 1394 EUR 1 bezmaksas studiju vieta 15 maksas studiju vietu Lieliska iespēja saņemt 100 mācību maksas atlaidi pirmā studiju gada pirmajam semestrim studijām bakalaura studiju programmā Politika un valsts pārvaldība ja apmeklējat Rīgas Stradiņa universitātes sagatavošanas kursus un ar vislabāko vērtējumu nokārtojat kursu noslēguma pārbaudījumu Par studiju programmu Programmas mērķis RSU Eiropas studiju fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas Politika un valsts pārvaldība mērķis ir s agatavot bakalaura līmenim atbilstīgus teorētiski izglītotus analītiski domājošus speciālistus politikas zinātnē kuri varētu pielietot zināšanas praksē vai turpinot studijas maģistrantūrā Programmas uzdevumi Apgūt politikas zinātnes teorijas un metodoloģijas pamatus Iegūt zināšanas par politisko ekonomisko sociālo norišu cēloņiem un tendencēm Eiropā un pārējā pasaulē Attīstīt analītisku un kritisku pieeju politisko norišu izvērtēšanai un politikas prognozēšanai Studiju formas Moduļu sistēmas ietvaros lekcijas un semināri Īpašs uzsvars mācību procesā tiek likts uz prasmes izkopšanu izteikt un pamatot analītiski savu viedokli gan mutiskā gan rakstiskā formā Programmas saturs 1 studiju gads ievads politikas zinātnes un valsts pārvaldes teorijā Latvijas un Eiropas vēsture un politika politikas norišu pētnieciskās metodes runas un prezentācijas māksla u c 2 studiju gads tiesību zinātnes un valsts pārvaldes teorija ekonomika tiesības politikas kultūra ētika politisko partiju darbības principi Eiropas Savienības pārvaldes principi u c vācu franču vai spāņu valoda prakse kādā no valsts pārvaldes iestādēm 3 studiju gads teorijas pielietošana praksē politisko procesu kvalitātes analīze un novērtēšana problēmu identificēšana un risināšana vadībzinību un mārketinga pamatprincipi gan biznesā gan politikā mārketinga plāna izstrādāšana zināšanu un iemaņu pilnveidošana politiskajā komunikācijā un diplomātiskajā protokolā bakalaura darba izstrāde Saisītā informācija Studiju kursu apraksti Pēc absolvēšanas Iegūstamās zināšanas un iemaņas Zināšanas par politikas teorijas pamatjautājumiem par Latvijas kā arī citu valstu pārvaldes sistēmu uzbūvi un funkcionēšanu Praktiskās iemaņas novērtēt politisko darbību kvalitāti identificēt problēmas un spēt piedāvāt to risinājumu profesionāli un atbilstoši ētikas standartiem administrēt valsts pārvaldes darbu plānot mārketinga aktivitātes pārliecinoši un profesionāli komunicēt un orientēties etiķetes un diplomātiskā protokola niansēs Absolventiem ir darba iespējas kā Eiropas Savienībā tā arī Latvijā gan privātajā sektorā gan valsts un pašvaldību iestādēs un nevalstiskajās organizācijās Politikas un valsts pārvaldes zināšanas programmas beidzējiem palīdzēs kļūt par gudriem un zinošiem politiķiem Darba kvalitāti un atalgojumu nosaka zināšanas Daži piemēri par ko var strādāt pabeidzot šo studiju programmu Politologs politiķis diplomāts valsts sektora darbinieks vai ierēdnis referents speciālists konsultants koordinējošais eksperts ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs u c Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajam gadam Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajam gadam Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https uznemsana rsu lv Pases vai personas apliecības eID kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija oriģināls jāuzrāda kurā reflektantam kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997 1998 mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā Centralizēto eksāmenu turpmāk CE sertifikātu kas minēti zemāk kopijas oriģināli jāuzrāda Dokuments kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/socialo-zinatnu-studiju-programmas/politika-un-valsts-parvaldiba (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Sabiedriskās attiecības | Sociālo zinātņu studiju programmas | Pamatstudijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  akadēmiski izglītotus un profesionāli kvalificētus konkurētspējīgus sabiedrisko attiecību speciālistus kuri būtu spējīgi sekmēt pētniecisko tradīciju nostiprināšanos un veicināt ilgtspējīgu attīstību sabiedrisko attiecību jomā Latvijā Iegūtās teorētiskās zināšanas nostiprināt obligātajā praksē kopējais apjoms ne mazāk kā 4 nedēļas valsts nevalstiskajā vai privātajā sektorā Veikt patstāvīgus pētījumus un rezultātus apkopot bakalaura darbā ne mazāk kā 20 Latvijas KP 30 ECTS kredīti kura līmenis atbilst zinātniskās publikācijas prasībām Programmas uzdevumi Nodrošināt lai studenti apgūtu teorētiskās zināšanas dažādos komunikācijas zinātnes priekšmetos sabiedrisko attiecību darba principus un metodes citu sociālo zinātņu ekonomika politika socioloģija filozofija u c priekšmetus lai varētu veiksmīgi izprast sabiedrības attīstības procesus labu latviešu valodas un svešvalodu prasmi prasmi prezentēt savas idejas uzstāties publikas priekšā un izmantot dažādas komunikācijas pieejas zinātnisko pētījumu veikšanas iemaņas un galvenās metodes prasmi veikt pētījumus sabiedrisko attiecību jomā un pielietot teorētiskās zināšanas pētījumu rezultātu analīzē prasmes darbā ar datoru u c moderno komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā it īpaši strādāt internetu tajā atdodamajām datu bāzēm un multimediju iespējām Studiju formas Galvenās studiju formas SA programmā bakalaura grāda iegūšanai komunikācijas zinātnē ir lekcijas semināri studentu patstāvīgais darbs vai mazo grupu darbs praktiskās nodarbības un praktizēšanās pie iestāžu un organizāciju sabiedrisko attiecību speciālistiem Regulāri tiek organizētas arī komunikācijas jomas ekspertu vieslekcijas un atsevišķos studiju priekšmetos arī mācību ekskursijas Programmas saturs 1 studiju gads vispārīgie priekšmeti un ieskats komunikācijas nozarē ievads socioloģijā un ideju vēsturē komunikācijas vēsture mediju valoda sabiedrisko attiecību metodes un principi SA tekstu rakstīšana runas komunikācija fotogrāfija autortiesības u c 2 studiju gads padziļināti priekšmeti SA nozarē SA menedžments stratēģijas un kampaņas krīžu komunikācija korporatīvā komunikācija iekšējā komunikācija u c 4 nedēļu mācību prakse uzņēmumos 3 studiju gads priekšmeti padziļinātai SA zināšanu apguvei dažādās jomās politiskais mārketings integrētā mārketinga komunikācija valsts komunikācija modernās komunikācijas tehnoloģijas u c bakalaura darba izstrāde Saistītā informācija Studiju kursu apraksti Pēc absolvēšanas Iegūstamās zināšanas un iemaņas Izpratne par komunikācijas zinātni saistībā ar ekonomikas politikas socioloģijas semiotikas u c tēmām Specifiskas zināšanas par SA darba principiem un metodēm ētikas un juridiskajām robežām tekstu veidošanas un mediju valodas specifiku atsevišķām SA jomām politisko mārketingu krīžu komunikāciju integrēto mārketinga komunikāciju u c Prasme veidot un uzturēt ikvienas organizācijas vislielāko vērtību pozitīvu organizācijas reputāciju un komunikāciju ar sabiedrības grupām Prasme izstrādāt komunikācijas plānu dažādu krīzes situāciju risināšanai kā arī veidot uzņēmuma iekšējo komunikāciju Spēja sadarbojoties ar citu nozaru pārstāvjiem analizēt procesus sabiedrībā veidot informatīvas vai pārliecināšanas kampaņas popularizēt dažādas sabiedriskās aktivitātes vai komercprojektus nodrošinot piemērotākos komunikācijas risinājumus organizācijas mērķu sasniegšanai Spēja domāt analītiski un radoši kā arī pētnieciskās prasmes Studiju programmas absolventi strādā privātajos uzņēmumos par sabiedrisko attiecību speciālistiem nevalstiskajās organizācijās un valsts pārvaldē par preses sekretāriem un sabiedrisko attiecību vadītājiem Daži piemēri par ko var strādāt pabeidzot šo studiju programmu sabiedrisko attiecību speciālists sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs preses sekretārs konferenču un pasākumu organizators atašejs informācijas jautājumos radošais kreatīvais direktors interneta portāla redaktors u c Maģistra studiju programmas kurās var studēt pēc absolvēšanas Komunikācija un mediju studijas Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība Sociālā antropoloģija Bizness un tiesības Eiropas Savienībā Reģionālā politika un valsts pārvaldība Starptautiskās attiecības un diplomātija

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/socialo-zinatnu-studiju-programmas/sabiedriskas-attiecibas (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Starptautiskais mārketings un reklāma | Sociālo zinātņu studiju programmas | Pamatstudijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  Par studiju programmu RSU Eiropas studiju fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas Starptautiskais mārketings un reklāma mērķis ir sniegt teorētiskās zināšanas ekonomikā un biznesa vadībā īpaši akcentējot mārketinga un reklāmas nozīmi uzņēmumu darbībā Kā arī sagatavot absolventus tālākajām studijām maģistrantūrā Programmas uzdevumi Nodrošināt praktiskās iemaņas starptautiskā mārketinga procesa vadīšanā un starptautiskās reklāmas organizācijā Iemācīt studentus veikt analītiskos tirgus pētījumus un pielietot iegūtos rezultātus praksē iegūstot jaunus patērētājus un apgūstot starptautiskos tirgus Sagatavot absolventus tam lai tiem būtu visas iespējas kļūt par mārketinga un reklāmas speciālistiem kas šobrīd ļoti pieprasīti visos uzņēmumos Studiju formas Galvenās studiju formas ir lekcijas semināri un praktiskās nodarbības kā arī pastāvīgais darbs studentiem jāsagatavo referāti projekti studiju darbi bakalaura darbs kas faktiski ir studentu pētnieciskais darbs Lai pētnieciskajam darbam varētu iegūt faktisko materiālu un iepazīties ar dažādu organizāciju darbu ir paredzēta studentu prakse 2 kursa beigās Prakses devēji starptautiskās un Latvijas mārketinga pētījumu institūti un reklāmas aģentūras Studiju programmas raksturojums Mācību process programmā ir organizēts pēc moduļu sistēmas Tas nozīmē ka studentiem vienlaicīgi ir jāapgūst trīs profilējošie studiju priekšmeti kuros tiek kārtoti eksāmeni un iegūti kredītpunkti Liela nozīme studiju programmā tiek veltīta svešvalodu apguvei Ne tikai tāpēc ka daži no priekšmetiem tiek pasniegti angļu valodā bet arī tāpēc ka valodu prasmei ir liela nozīme biznesa kontaktu izveidošanā un attīstībā Pirmajā gadā studenti padziļināti apgūst angļu valodu otrajā gadā pēc izvēles vācu franču vai spāņu valodu Programmas saturs 1 studiju gads ekonomikas un vadības zinātņu pamata kursi mikroekonomika un makroekonomika ekonomikas un biznesa vēsture statistiskā analīze uzņēmējdarbībā organizāciju teorija un vadība u c 2 studiju gads padziļināti studiju kursi starptautiskajā mārketingā un reklāmā starptautiskais mārketings mārketinga komunikācijas metodes tirgus pētījumi starptautiskās reklāmas organizācijas un vadīšanas pamati u c 3 studiju gads izvēles studiju kursi kas veido specializāciju un veicina mārketinga vides elementu apgūšanu tirgus segmentācija un produkta pozicionēšana tirgū starptautiskā zīmola veidošana un vadīšana masu mediji un reklāmas auditorijas reklāmas dizaina izveidošana bakalaura darba izstrādāšana Saistītā informācija Studiju īstenošanas plāns Studiju kursu apraksti Pēc absolvēšanas Iegūstamās zināšanas un iemaņas Zināšanas par starptautiskām nostādnēm mārketinga teorijā un reklāmas organizācijā Izpratne par pārmaiņām mūsdienu uzņēmumos un organizācijās kas darbojas globālajā tirgū un ievieš jaunas tehnoloģijas un jaunus produktus izmantojot modernos komunikācijas līdzekļus Prasme veikt analītiskus pētījumus lai noskaidrotu patērētāju vēlmju un vajadzību izmaiņas Spēja izveidot un realizēt mārketinga un reklāmas stratēģijas lai iegūtu jaunus klientus un apgūtu starptautiskos tirgus Absolventi strādā vietējos un starptautiskos privātajos uzņēmumos un valsts iestādēs Daži piemēri par ko var strādāt pabeidzot šo studiju programmu Mārketinga projektu vadītājs mārketinga nodaļas vadītājs reklāmas pakalpojumu speciālists reklāmas konsultants reklāmas vadītājs menedžeris produkta vai produkta grupas pārdošanas vadītājs tirgus pētījumu speciālists produkta kvalitātes kontroles speciālists u c Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajam gadam Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajam gadam Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https uznemsana rsu lv Pases vai personas apliecības eID kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija oriģināls jāuzrāda kurā reflektantam

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/socialo-zinatnu-studiju-programmas/starptautiskais-marketings-un-reklama (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Tiesību zinātne | Sociālo zinātņu studiju programmas | Pamatstudijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  grāds sociālo zinātņu bakalaurs tiesību zinātnē Apjoms kredītpunktos 120 KP Gada maksa 1420 EUR pilna laika studijām 1116 EUR nepilna laika studijām 3 bezmaksas vietas pilna laika studijās 50 maksas vietu pilna laika studijās 50 maksas vietu nepilna laika studijās 15 studiju maksas atlaide labākajiem studentiem Ziemas uzņemšana no 5 līdz 16 janvārim Par studiju programmu RSU Juridiskās fakuiltātes īstenotās bakalaura studiju programmas Tiesību zinātne mērķis ir sniegt plašas teorētiskās zināšanas un pētnieciskā darba iemaņas sagatavojoties patstāvīgai zinātniski pētnieciskajai darbībai Programmas uzdevumi Nodrošināt studējošajiem teorētiskās zināšanas un pētnieciskā darba iemaņas un prasmes patstāvīgai darbībai tieslietu jomā Sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus tiesību zinātnes speciālistus kuri var nodarboties ar pētniecisko jaunrades pasniedzēja un konsultanta darbību tieslietu jomā Studiju formas Nodarbību formas lekcijas semināri patstāvīgais darbs rakstot kopsavilkumus esejas gatavojot un aizstāvot referātus Programmas saturs 1 studiju gads 2 studiju gads 3 studiju gads A daļas studiju kursi ievads tiesību zinātnē filozofijas pamati politika un tiesības juridiskās metodes tiesību socioloģija tiesību filozofija loģika Eiropas integrācijas pamati Eiropas valstu tiesību vēsture Latvijas valsts tiesību vēsture valsts teorija tiesību teorija profesionālā ētika Eiropas tiesības B daļas studiju kursi svešvaloda jurisprudencē A daļas studiju kursi vispārējā un tiesību psiholoģija juridiskā retorika juridiskā konfliktoloģija tiesiskā informātika un statistika B daļas studiju kursi tiesu psihiatrija starptautiskās publiskās tiesības lietu tiesības Eiropas Savienības informācijas tiesības darba tiesības civilprocess tiesu medicīna C daļas studiju kursi ģimenes tiesības mantojuma tiesības B daļas studiju kursi Latvijas un Eiropas Savienības konstitucionālās tiesības Eiropas Savienības cilvēktiesības medicīnas tiesības Eiropas Savienības sociālās tiesības komerctiesības C daļas studiju kursi starptautiskās privātās tiesības krimināltiesības cilvēkdrošība pašvaldību tiesības kriminālprocess starptautiskās krimināltiesības saistību tiesības Saistītā informācija Studiju kursu apraksti Pēc absolvēšanas Iegūstamās zināšanas un iemaņas Zināšanas par starptautiskajām policijas kā arī medicīnas un sociālajām tiesībām Spēja analītiski izprast tiesības izmantot likumus un citus normatīvos aktus Prasmes izstrādāt juridiskus tekstus un dokumentus Spēja pārbaudīt dokumentu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Spēja veikt uzņēmuma darbības tiesisko izvērtējumu kā arī konsultēt juridiskos jautājumos Prasme patstāvīgi strādāt juridiskajā specialitātē risinot teorētiskus un praktiskus jautājumus juriskonsulta profesionālās darbības jomā Spēja konkurēt mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos starptautiskajā un Eiropas Savienības darba tirgū Studiju programmas absolventi ieņem juriskonsulta amatus valsts un pašvaldību institūcijās komercsabiedrībās biedrībās nodibinājumos starptautiskajās un pārnacionālajās organizācijās kur strādā par jurista palīgiem juridiskajiem konsultantiem veic policijas darbinieka pienākumus Iespējams turpināt studijas maģistrantūras programmā Tiesību zinātne Daži piemēri par ko var strādāt pabeidzot šo studiju programmu Juriskonsults jurista palīgs izmeklētājs policijas darbinieks u c Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajam gadam Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajam gadam Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https uznemsana rsu lv Pases vai personas apliecības eID kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija oriģināls jāuzrāda kurā reflektantam kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997 1998 mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā Centralizēto

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/socialo-zinatnu-studiju-programmas/tiesibu-zinatne (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Žurnālistika | Sociālo zinātņu studiju programmas | Pamatstudijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  1416 EUR 3 bezmaksas studiju vietas 25 maksas studiju vietas Par studiju programmu RSU Komunikācijas fakultātes bakalaura studiju progammas Žurnālistika mērķis ir sagatavot sociālo zinātņu bakalaurus komunikācijas zinātnē kuriem ir profesionālās prasmes žurnālistikā un kuri orientējas mediju ekonomikā un redakcijas darbā kā arī spēj analizēt un prognozēt sabiedriskās politikas procesus Programmas mērķis ir sagatavot akadēmiski izglītotus un profesionāli kvalificētus žurnālistus kuri būtu spējīgi ne tikai konkurēt masu mediju darba tirgū bet balstoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām arī neatkarīgi kritiski un prasmīgi analizēt un uzlabot masu mediju darbu Latvijā Programmas uzdevumi Lai studenti apgūtu teorētiskās zināšanas dažādos komunikācijas zinātnes priekšmetos un komunikācijas pētniecības metodes žurnālistikas teoriju un praksi presē un elektroniskajos medijos kā arī jaunajos medijos citu sociālo zinātņu ekonomika starptautiskās attiecības u c priekšmetus saistībā ar Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā labu latviešu valodas un svešvalodu prasmi prasmes darbā ar datoru u c moderno komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā it īpaši internetu un e pastu Studiju formas Lekcijas semināri atsevišķos priekšmetos praktiskie darbi Programmas saturs 1 studiju gads specializētie studiju kursi žurnālistikas pamati ziņu žurnālistika mediju auditorijas mediju valoda sporta žurnālistika vispārīgie kursi ievads komunikācijas zinātnē komunikācijas psiholoģija fotogrāfijas pamati un ideju vēsture 2 studiju gads specializētie studiju kursi radio žurnālistika žurnālistikas žanri redaktora darbs runas komunikācija vispārīgie kursi komunikācijas vēsture sociālā antropoloģija starpkultūru komunikācija komunikācijas tiesības un ētika prakse 3 studiju gads specializētie studiju kursi TV žurnālistika pētnieciskā žurnālistika fotožurnālistika modernās komunikācijas tehnoloģijas jeb multimediju izmantošana žurnālistikā sociālo tīklu analīze vispārīgie kursi masu komunikācijas teorijas un vizuālā komunikācija prakse bakalaura darba izstrāde Saistītā informācija Studiju kursu apraksti Pēc absolvēšanas Iegūstamās zināšanas un iemaņas Zināšanas par mediju darbības principiem un informācijas vākšanas metodēm žurnālistikā žurnālistikas funkcijām un ētiku ziņu žurnālistiku pētniecisko žurnālistiku fotožurnālistiku un redaktora darbu preses TV un radio kā arī interneta medijos Izpratne par komunikācijas zinātni mediju valodu un mediju auditorijām ideju vēsturi un sociālo procesu analīzi Specializētas zināšanas sporta biznesa izklaides un citos žurnālistikas virzienos Izpratne par darbu ziņu aģentūrās interneta medijos laikrakstu un žurnālu redakcijās TV un radio ziņu dienestos ko iegūst mācību praksē Spēja profesionāli piedalīties dažādu mediju redakciju darbā Teorētiskās zināšanas žurnālistikā iespējams nostiprināt arī darbojoties studentu medijā Runā skaļāk kam iekārtota moderni aprīkota studija Studiju programmas absolventi veido karjeru žurnālistikā un uzlabo mediju darbību Latvijā strādājot presē TV radio ziņu aģentūrās un interneta žurnālistikā par reportieriem redaktoriem un producentiem Daži piemēri par ko var strādāt pabeidzot šo studiju programmu žurnālists reportieris radiožurnālists fotožurnālists fotoredaktors redaktors interneta portāla redaktors TV ziņu moderators TV diktors TV un radio raidījumu moderators producents interneta mediju producents mediju producentu grupas vadītājs u c Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajam gadam Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajam gadam Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https uznemsana rsu lv Pases kopija vai personas apliecības eID kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija oriģināls jāuzrāda kurā reflektantam kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997 1998 mācību

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/socialo-zinatnu-studiju-programmas/zurnalistika (2015-01-07)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-20