archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » R » RSU.LV

Total: 1772

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Andris Vilks | Labklājības un sociālā darba katedra | Katedras | Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  profesors socioloģijas maģistra studiju programmas vadītājs 2002 2003 Rīgas Stradiņa universitāte Eiropas Studiju fakultātes Socioloģijas katedras lektors socioloģijas bakalaura studiju programmas vadītājs 2001 2002 Latvijas Kristīgā Akadēmija asociētais profesors 1997 2001 Latvijas Kristīgā Akadēmija lektors 1993 1997 Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola Attīstība lektors 1990 1992 izdevniecība Latvijas enciklopēdija direktors 1988 1990 Latvijas enciklopēdiju redakcijas galvenais redaktors 1986 1988 Galvenās enciklopēdiju redakcijas Filozofijas un tiesību redakcijas vadītājs 1983 1986 Galvenās enciklopēdiju redakcijas vecākais zinātniskais redaktors 1973 1983 LZA Vēstures un filozofijas institūta jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks Dalība sabiedriskajās un profesionālajās organizācijās Viens no Klīniskā sociālā darba asociācijas dibinātājiem Christian Churces of God Baltijas reģiona konferences vadītājs Starptautiskās programmas VETURI līdzstrādnieks Starptautiskās starpdisciplinārās konferences SABIEDRĪBA VESELĪBA LABKLĀJĪBA rīcības komitejas loceklis Rehabilitācijas Zinātnes Eiropas federācijas EFRR 10 kongresa organizēšanas darba grupas loceklis RSU Satversmes sapulces loceklis kopš 2011 gada Studiju kursi Loģika Filozofija Socioloģijas teorijas Lietišķā socioloģija kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes Socioloģisko pētījumu metodes Zinātniskās pētniecības metodoloģija Sociālā psiholoģija Publikācijas pēdējos septiņos gados Aptuveni 500 publikāciju ieskaitot enciklopēdiskos rakstus Grāmatas Ievads loģikā Rīga Raka 2003 111 lpp Socioloģisko pētījumu kontekstuālās problēmas Rīga Drukātava 2007 172 lpp Pasaules sociologi Vārdnīca Rīga Drukātava 2007 139 lpp Filozofiskā socioloģija Latvijā Antoloģija Rīga Drukātava 2008 167 lpp Contextual problems of sociological research 2009 Interntional Journal of Rehabilitation Research Vol 32 Ed by Gabor Fezekas Helena Burger Angela Harth Andris Vilks London Lippincot Williams Wilkins 2009 p 140 Socioloģisko pētījumu kontekstuālās problēmas Otrais pārstrādātais un papildinātais izdevums Kopā ar L Vilku Rīga Drukātava 2010 325 lpp Bērnu paliatīvās aprūpes vadlīnijas Latvijā Red A Vilks Rīga Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība 2010 46 lpp Grūtupa fenomens Rīga SIA N I M S 2012 423 lpp Zinātniskie raksti Marksisms kā savdabīga reliģija Sabiedrība un kultūra Liepāja 2003 133 143 lpp Skolēnam nepieciešamās filozofiskās domāšanas apguves problēmas Pedagoģija Teorija un prakse 1 daļa Liepāja 2003 254 262 lpp The Holocaust Revealed Ukrainian and Orthodox Persecutions Ed By W Cox and A Vilks Christian Churches of God Australia http www holocaustrevealed org 2003 p 20 Sociālā telpa un sociālais laiks Sabiedrība un kultūra Liepāja 2004 217 220 lpp Marksa metodoloģija sociālo procesu izpētē Sabiedrība un kultūra Liepāja 2005 226 235 lpp Diskursu problemātika sociālās politikas kontekstā kopā ar L Vilku un A Vētru LZA Vēstis 59 sēj Nr 4 A daļa 2005 13 17 lpp Sociālo zinātņu loģisko diskursu definēšanas problēmas kopā ar A Vētru LZA Vēstis 59 sēj Nr 4 A daļa 2005 5 12 lpp Diskursu problemātika pedagoģiskajā procesā kopā ar L Vilku 3 Starptautiskās konferences Pedagoģija Teorija un prakse materiāli Liepāja 2005 13 18 lpp Molekulārisma ideja teorētiskās socioloģijas attīstības vērtējumos kopā ar U Teibi RSU Zinātniskie raksti 2006 gada sociālo zinātņu pētnieciskā darba publikācijas Rīga RSU 2007 5 7 lpp Socioloģisko pētījumu filozofiskais reliģiskais un epistemoloģiskais konteksts LZA Vēstis 61 sēj Nr 1 A daļa 2007 49 65 lpp Loģiskā kvadrāta pielietojuma iespējas socioloģiskajās aptaujās LZA Vēstis 61 sēj Nr 6 A daļa 2007 12 15 lpp Formālās loģikas nozīme socioloģisko aptauju specifikas studijās Starptautiskā zinātniskā konference Izglītība

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/svslf/katedras/labklajibas-un-sociala-darba-katedra/andris-vilks (2015-01-07)
  Open archived version from archive


 • Ilze Dreifelde | Labklājības un sociālā darba katedra | Katedras | Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  stundas 2003 ieguvusi Sankt pēterburgas praktiskās psiholoģijas institūta IMATON apliecību Nr 630 par teorētisko un praktisko apmācību pasaku terapijā 120 stundas 2001 2003 Iegūta apliecība par pilnu praktisko un teorētisko sagatavošanu artterapijā Sanktpēterburgas Personības institūts Sanktpēterburgas mākslas terapijas asociācija 150 stundas Zinātniskais grāds Mag psych mag sc sal Darba pieredze 2013 supervīzore Salaspils Sociālajā dienestā 2013 supervīzore Latvijas Samariešu apvienības krīzes centrā Māras centrs Rīgā 2013 supervīzore Talsu novada pašvaldības un ESF projektā Jauna sociālās rehabilitācijas pakalpojuma izveidošana Talsu novadā Kurzemes plānošanas reģionā Nr 1DP 1 4 1 2 4 11 APIA NVA 081 2012 pašlaik supervīzore Latvijas Deju un kustību terapijas asociācijā un Latvijas mākslas terapijas asociācijā 2013 SIA Apmācību aģentūra pasniedzēja Nodarbinātības Valsts dienestā 2012 Dalība projektā lekciju kursa vadīšanai RSU TIF Profesionālā saskarsme ar dažādām klientu un pacientu grupām 24 stundas 2012 SIA PURPLE SUN pasniedzēja Nodarbinātības valsts dienestā 2010 viespasniedzēja Rīgas Straptautiskajā Biznesa administrācijas augstskolā RISEBA 2010 2012 viespasniedzēja Alberta koledžā 2010 supervīzore Rīgas Sociālajā dienestā 2010 supervīzore Ventspils krīzes centrā Paspārnes 2008 pašlaik Rīgas Stradiņa universitāte Rehabilitācijas fakultāte Labklājības un sociālā darba katedra viespasniedzēja 2002 2012 VSAC Rīga filiāle Ezerkrasti psiholoģe supervīzore 2008 2009 Krimuldas pagasta padome Psiholoģiskā atbalsta grupas vadītāja 2009 klīnikas Premium Medical mākslas terapeite 2009 pašlaik Mākslas terapeita privātprakse 2007 pašlaik psihologa privātprakse 2006 2007 Rehabilitācijas centrs Mēs esam līdzās ESF projekts Sociālās rehabilitācijas programma ilgstošiem bezdarbniekiem vecākiem ar bērniem invalīdiem Projekta Nr VPD1 ESF NVA 06 GS 3 3 5 2 0001 0088 14 455 stundu apmērā 01 08 2007 31 12 2007 Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija Izdegšanas mazināšanas supervīzijas ar mākslas terapiju inspekcijas vadības komandai Līdzdalība konferencēs 2013 Orgkomitejas locekle Latvijas Supervīzoru apvienības rīkotajā konferencē 25 oktobrī 2010 dalība 3 Starptautiskajā mākslu terapijas vasaras skolā orgkomitejas locekle 2009 dalība 7 Starptautiskajā Mākslas terapijas konferencē orgkomitejas locekle 2009 Zinātniskā konference Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā Jelgava Latvija dalība ar prezentāciju Art Based Approaches Qualitative Base of Reflective Practice in Arts Therapies Supervision 2009 Dreifelde Gabruševa I ESF projekta Nr VPD1 ESF NVA 06 GS 3 3 5 2 0001 0088 14 Sociālās rehabilitācijas programma ilgstošiem bezdarbniekiem vecākiem ar bērniem invalīdiem noslēguma konference Atver durvis dalība ar prezentāciju Mākslas terapija kreatīvas personības attīstībā 2008 dalība 6 Starptautiskajā Mākslas terapijas konferencē orgkomitejas locekle 2007 Starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība Veselība Labklājība Tēzes Rīga RSU dalība ar prezentāciju Mākslas terapija darbā ar psihotiskiem klientiem pacientiem 2007 Dreifelde Gabruševa I Integratīvais modelis bērnu ar īpašām vajadzībām sociālajā aprūpē rehabilitācijā izglītībā sadarbībā ar vecākiem Konference Jauniešu ar īpašām vajadzībām integrācija sabiedrībā problēmas un iespējamie risinājumi dalība ar prezentāciju Iespējas vecākiem ar bērniem invalīdiem iekļauties sabiedrībā un darba tirgū 2007 dalība 5 Starptautiskajā Mākslas terapijas konferencē prezentācija Mākslas terapija kreativitātes attīstībā 2006 XI Starptautiskā konference Kreativitāte kā process RPIVA Kreativitātes centrs dalība ar prezentāciju Mākslas terapijas metodes kreativitātes attīstībā 2006 dalība 4 Starptautiskajā Mākslas terapijas konferencē stenda referāts Biblioterapija un pasaku terapija postmodernisma un sociālā konstrukcionisma interpretācijā 2005 dalība 3 Starptautiskajā Mākslas terapijas konferencē ar prezentāciju Izdegšanas mazināšana ar mākslas terapiju ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas personālam Dalība sabiedriskajās

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/svslf/katedras/labklajibas-un-sociala-darba-katedra/ilze-dreifelde (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Mārtiņš Moors | Labklājības un sociālā darba katedra | Katedras | Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  un tā ietekmes ekonomiskie aspekti 11 12 11 2010 1st Congress of Physical and Rehabilitation Physicians of Latvia 3rd International interdisciplinary Scientific Conference Society Health Welfare referāts un publicētas tēzes Klientu gatavība līdzdalībai kopīgais un atšķirīgais krieviski un latviski runājošiem 18 19 03 2010 RSU zinātniskā konference publicētas tēzes uzstāšanās ar referātu Klientu gatavība līdzdalībai pašvaldības sociālās politikas veidošanā 06 02 2009 LU 67 konference sociālā darba un sociālās politikas sekcija uzstāšanās ar referātu Iedzīvotāju līdzdalība pašvaldības sociālās politikas veidošanā ekspertu viedoklis 06 07 11 2008 RSU starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference Sabiedrība Veselība Labklājība referāts un publicētas tēzes Iedzīvotāju līdzdalība pašvaldības sociālās politikas veidošanā ekspertu vērtējums 15 02 2008 LU 67 konference sociālā darba un sociālās politikas sekcija uzstāšanās ar referātu Kopienas sociālā darba attīstības perspektīva Latvijā 02 03 03 2009 RSU zinātniskā konference publicētas tēzes uzstāšanās ar referātu Iedzīvotāju līdzdalība pašvaldības sociālās politikas veidošanā ekspertu vērtējums 13 14 03 2008 RSU zinātniskā konference publicētas tēzes uzstāšanās ar referātu plenārsēdē Iedzīvotāju tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem Latvijā iespējas un problēmas 08 09 11 2007 RSU starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference Sabiedrība Veselība Labklājība referāti un publicētas tēzes Nevalstisko organizāciju loma iedzīvotāju līdzdalības veicināšanā risinot sociālos jautājumus pašvaldībā un Profesionālās specializācijas problēma sociālā darba profesijā 26 27 04 2007 Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Sociālo zinātņu katedras un Vadībzinātņu katedras 10 starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība un kultūra Cilvēkresursu attīstība zināšanu sabiedrībā referāts Sociālā darbinieka profesionālās identitātes veidošanās problēmas 29 30 03 2007 RSU zinātniskā konference publicētas tēzes uzstāšanās ar referātu Iedzīvotāju līdzdalība pašvaldības sociālās politikas veidošanā Referāts Kopienu sociālā darba nozīme pašvaldībās Psiholoģijas augstskola Latvija un Baltijas Starptautiskā akadēmija Latvija 22 11 2006 starptautiskā zinātniski praktiskā konference Psiholoģija bizness un sabiedrības sociālā sfēra mūsdienu aktuālās problēmas Referāts un publicētas tēzes Pašvaldības sociālā dienesta loma sociālās atstumtības mazināšanā Rīgas Stradiņa universitāte Eiropas studiju fakultāte 05 05 2006 starptautiskā akadēmiskā personāla konference Atstumtība un nedrošība riski un risinājumi Dalība sabiedriskajās un profesionālajās organizācijās No 2011 Sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētājs 2010 2012 Latvijas Sarkanais Krusts padomes loceklis 2006 2011 Sociālo darbinieku biedrības valdes loceklis 2005 2010 Nodibinājuma Kopienu iniciatīvu fonds eksperts 2004 2005 Nīderlandes sadarbības fondu centrāl un austrum Eiropā Co operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe padomnieks 2000 2007 Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes rajona Pārdaugavas komitejas padomes loceklis 2001 2005 LVSADA valdes loceklis 2000 2005 Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības LVSADA eksperts Sociālajos jautājumos un padomes loceklis Studiju kursi Sociālā drošība un sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sistēma Latvijā Sociālā darba organizācija pašvaldībā Administratīvais process sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanā Sociālā politika Sociālais darbs sociālo pakalpojumu administrēšana un kvalitātes novērtēšana Publikācijas Publikācijas recenzējamos izdevumos Moors M Mazūre V Sociālā darba profesionālā identitāte Liepājas Pedagoģijas akadēmija Sociālo zinātņu un vadības katedra SABIEDRĪBA UN KULTŪRA rakstu krājums IX 2007 115 123 lpp Moors M Development Perspective of the Community Social Work in Latvia Riga Stradiņš University Collection of Scientific Papers Research Articles 2008 Economics Communication Politics Sociology Social policy and social work Law Riga RSU 2008 Pp 14 21 Moors M Kopienas sociālā

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/svslf/katedras/labklajibas-un-sociala-darba-katedra/martins-moors (2015-01-07)
  Open archived version from archive


 • Lolita Vilka | Labklājības un sociālā darba katedra | Katedras | Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  starptautiskās ekspertu grupas vadītāja Liepājas Pedagoģijas akadēmijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Mūzikas terapija akreditācijā 2005 eksperte starptautiskā ekspertu grupā studiju programmas Sociālais darbs akreditācijā Rietumvirumā Augstskolā un Tallinas pedagoģijas koledžā Igaunija 2003 eksperte tarptautiskā ekspertu grupā profesionālā bakalaura studiju programmas Sociālis darbinieks akreditācijā Liepājas Pedagoģijas akadēmijā 2002 eksperte starptautiskā ekspertu grupā studiju programmas Sociālais darbs akreditācijā Tartu Universitātē Tartu Universitātes Pērnavas koledžā un Tallinas Pedagoģijas koledžā Igaunija 2001 starptautiskas ekspertu grupas vadītāja Liepājas Pedagoģijas akadēmijas profesionālās izglītības studiju programmu Mūzikas skolotājs un Sociālais pedagogs akreditācijā Latvija Studiju kursi Sociālā darba modeļi teorijas un metodes Sociālais darbs II Sociālā darba attīstības mūsdienu problēmas Ētika Kultūras un sociālā antropoloģija Dalība projektos 2012 Starptautiskās sadarbības projekts ESF OPVK 2 3 Development and support of the multidisciplinary research team at the University of Hradec Králové concerned with contemporary family apstiprināts 01 06 2012 2012 eksperte pētnieciskajā projektā Health Status Health Care and Long term Care in the European Observatory on the Social Situation coordinated by London School of Economics and Political Sciences 2011 partnerības līgums no 10 03 2011 Mykolas Romeris University Lithuania Riga Stradiņš University Latvia DEVELOPMENT OF JOINT STUDY PROGRAMMES SOCIAL WORK un IMPLEMENTATION OF JOINT STUDY PROGRAMMES 2010 Head of the Chair of Scientific Committee of the 3rd International Interdisciplinary Scientific Conference Society Health Welfare Riga RSU 2009 līgums 2009 0147 1DP 1 1 2 1 2 09 IPIA VIAA 009 Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētais projekts ATBALSTS DOKTORANTIEM STUDIJU PROGRAMMAS APGUVEI UN ZINĀTNISKĀ GRĀDA IEGUVEI RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTĒ Zin vad M Moora pētījumā Iedzīvotāju līdzdalība pašvaldības sociālajā politikā kopienas darba perspektīva Rīgas pašvaldībā 2009 2010 līgums Nr 1 2 NOR 08 107 21 NORMATĪVĀ DOKUMENTA IZSTRĀDE PROFESIONĀĻIEM UN CILVĒKRESURSU APMĀCĪBA BĒRNU PALIATĪVAJĀ APRŪPĒ BĒRNU PALIATĪVĀS APRŪPES PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS PAMATS IKVIENAI ĢIMENEI LATVIJĀ 2009 Project partners ECSHD World Bank Institute for Rehabilitation of the Stradina University Riga Latvia Financed by ECSHD World Bank SOCIAL AND LONG TERM CARE SLTC IN EUROPEAN BENCHMARK COUNTRIES CASE STUDIES AND WORKSHOPS 2009 2011 ERASMUS teaching staff and students exchange Hradec Králové University Czech Republic 2007 2008 ES kopienas iniciatīvas Baltijas jūras reģiona INTERREG III B kaimiņattiecību programmas Lietuva Latvija Baltkrievija INTERREG III A prioritātes Dienvidi projekts SIV 105 BALTKRIEVIJAS LATVIJAS SADARBĪBAS IEDIBINĀŠANA BĒRNU PALIATĪVĀS APRŪPES JOMĀ ietvaros 2005 Nr LM11 3 EQUAL Project PSYCHOSOCIAL MEDICAL AND MENTAL SUPPORT SYSTEM FOR PALLIATIVE CHILDREN AND THEIR FAMILIY expert Eksperta darbības joma 2011 2012 eksperta tiesības socioloģijas nozarē LATVIJAS ZINĀTNES PADOMES LĒMUMS Nr 26 4 1 Sociālā politika labklājība sociālās problēmas sociālais darbs izglītība pētniecība Publikācijas Vilka L 2012 SOCIĀLĀ DARBA IZGLĪTĪBAI LATVIJĀ 20 GADI VĒSTURISKS ATSKATS UN IESKATS MŪSDIENU PROBLEMĀTIKĀ LZA Vēstis Nr 4 121 129 lpp Vilka L Latvia Stašova L Čehija 2012 ENHANCING EMPLOYABILITY THROUGH CAPACITY BUILDING OF THE UNEMPLOYED PEOPLE Social Work Social Development 2012 Action and Impact Stockholm 8 12 July 2012 Vilks A Vilka L 2010 Monogrāfija SOCIOLOĢISKO PĒTĪJUMU KONTEKSTUĀLĀS PROBLĒMAS Rīga 2010 324 lpp Vilka L Tomsone S Vilks A Zaļkalns J Rodrigues R Huber M 2010 Latvia Book

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/svslf/katedras/labklajibas-un-sociala-darba-katedra/lolita-vilka (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Par mums | Stomatoloģijas fakultāte | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  institūts starptautiski atzīts augstas kvalitātes praktiskās zobārstniecības centrs Dzirciema ielā 20 kas atrodas līdzās RSU centrālajai ēkai Fakultātē darbojas Zobu higiēnistu akadēmiskā skola un Latvijas Zobārstniecības studentu asociācija Vairāki fakultātes mācībspēku pārstāvji ir prestižās zobārstniecības goda organizācijas Pierre Fauchard akadēmijas biedri Dekāns Stomatoloģijas fakultātes dekāne ir profesore Ilga Urtāne Fakultātes vēsture Stomatoloģijas fakultātes pirmsākumi saistās ar 1921 gadu kad pēc latviešu zobārstu biedrības priekšlikuma Latvijas Universitātes LU Medicīnas fakultātē atvēra Zobārstniecības nodaļu ar 18 studentiem Par tās pirmo vadītāju kļuva docents vēlāk profesors Kārlis Barons 1865 1944 Šo gadu mēs uzskatām par fakultātes dibināšanas gadu lai gan kā patstāvīga fakultāte tā tika izveidota tikai 1950 gadā Ar toreizējā izglītības ministra A Dauges labvēlību 1922 gadā Zobārstniecības nodaļai nodeva telpas Stabu ielā 9 kuras aprīkoja un nosauca par LU Zobārstniecības institūtu 1923 gadā par profesora K Barona asistenti kļuva pirmā latviešu zobārste sieviete Late Veibele Jakovļeva viņa LU Medicīnas fakultātes Zobārstniecības nodaļā strādāja līdz 1934 gadam 1925 gadā no Vācijas Heidelbergas universitātes uz LU pārnāca Dr Med dent Ādams Ērlains kura skolnieks ir arī nākamais profesors un Zobārstniecības fakultātes dekāns Dominiks Kalvelis Pirmie trīs studiju gadi bija paredzēti teorētiskiem studiju kursiem darbam ar mākslīgiem modeļiem asistēšanai pēdējo kursu studentiem Vecāko kursu studentiem bija jāmācās kā pareizi pieņemt slimnieku rīkoties ar instrumentiem medikamentiem veikt analīzes noteikt diagnozi droši izveicīgi un rūpīgi operēt Pirms valsts pārbaudījumiem katram studentam bija jānolasa kāds zinātniskais darbs LU Zobārstniecības nodaļā ik gadu uzņēma 30 50 studentu līdz 2 Pasaules karam kopumā to beiguši 334 absolventi 1938 gadā Latvijā bija 837 zobārsti 1945 gadā tikai 178 1950 gadā PSRS Ministru Padome nolēma atdalīt Medicīnas fakultāti no Latvijas Valsts universitātes LVU un atvērt par tiešo RSU priekšteci uzskatāmo Rīgas Medicīnas institūtu RMI LVU Zobārstniecības nodaļa tika pārdēvēta par RMI Stomatoloģijas fakultāti Pēc Zobārstniecības nodaļas pirmā dekāna profesora Kārļa Barona 1920 1944 traģiskās bojāejas profesors Domeniks Kalvelis 1944 gadā bija atjaunojis apmācību zobārstniecībā un nodevis tālāk pirmskara Latvijas medicīniskās inteliģences eiropeiskās tradīcijas Nodibinoties Stomatoloģijas fakultātei viņš piekrita kļūt par tās dekānu 1944 1966 Fakultātē darbu sāka trīs katedras Terapeitiskās Ķirurģiskās un Ortopēdiskās stomatoloģijas Fakultātes nosaukums stomatoloģijas tika izvēlēts galvenokārt divu iemeslu dēļ pirmkārt darba lauks bija krietni vien plašāks par zobu ārstēšanu tas ietvēra arī sejas žokļu un mutes dobuma slimību novēršanu un ārstēšanu otrkārt Rīgā šajā laikā darbojās arī Zobārstu skola Zobārstniecības institūts Stabu ielā tika pārveidots par Apvienoto Republikas stomatoloģisko poliklīniku kas turpināja būt klīniskā bāze studentu apmācībai Stomatoloģijas fakultātes apmācības kurss bija piecgadīgs Ik gadu uzņēma 25 latviešu un 25 krievu plūsmas studentus Pirmos divus gadus stomatoloģijas studenti mācījās kopā ar Ārstniecības fakultātes studentiem bet sākot ar trešo kursu līdztekus vispārējām medicīnas disciplīnām tika organizētas studijas trijās profilējošās ar stomatoloģiju saistītās katedrās Bija jāievēro PSRS raksturīgais unificētais mācību plāns kurā ievērojami tika samazināta apmācība speciālajās zobārstniecības disciplīnās palielinot vispārmedicīniskās izglītības un ideoloģisko studiju kursu īpatsvaru Tieši ar stomatoloģiju saistīto studiju kursu īpatsvars programmā bija tikai nepilni 40 Fakultāti beidzot diplomā tika ierakstīta kvalifikācija ārsts stomatologs 1966 gadā par fakultātes dekānu iecēla profesoru Induli Bākuli kurš bija arī

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/stomatologijas-fakultate/par-mums (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Studiju programmas | Stomatoloģijas fakultāte | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  Rehabilitācijas fakultāte Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte Stomatoloģijas fakultāte Tālākizglītības fakultāte Doktorantūras nodaļa Ārvalstu studentu nodaļa Liepājas filiāle Sarkanā Krusta medicīnas koledža Par RSU Rektora uzruna Vēsture un tradīcijas Stratēģija Struktūra Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs RSU aula RSU fonds RSU muzejs Normatīvie akti un dokumenti Kontakti un rekvizīti Kvalitātes vadība Logotips un vizuālā identitāte RSU suvenīri Absolventi Absolventu asociācija Pasākumi un notikumi Pievienojies un atbalsti Stipendiju fonds Inteliģences akadēmija Asociācijas biedri Absolventu karjeras stāsti Nozaudētie dokumenti Kontakti Studentu dzīve Studentu organizācijas Studentu medijs Skaļāk Mākslinieciskie kolektīvi Sporta klubs Pasākumi Sadzīve Pētniecība Aktualitātes pētniecībā Pētniecības organizēšana Pētniecības rezultāti Komersantiem Promocija Pētniecības virzieni Pakalpojumi Sagatavošanas kursi Pieredzes un studiju rezultātu atzīšana Studentu serviss Informācijas centrs Karjeras centrs Pētniecības pakalpojumi Konsultācijas statistikā Telpu noma Medijiem Dažādi Ziņas un notikumi Foto galerija Iepirkumi Vakances Noderīgas saites Bibliotēka Par bibliotēku Pakalpojumu saraksts Resursi Blogi Stomatoloģijas fakultāte Ievads un aktualitātes Par mums Studiju programmas Pirmsklīnisko mācību bāze Mutes sejas un žokļu ķirurģijas katedra Orālās patoloģijas katedra Ortodontijas katedra Terapeitiskās stomatoloģijas katedra Zobu protezēšanas katedra Studiju process Pierre Fauchard akadēmija Latvijas Zobārstniecības studentu asociācija Pašnovērtējuma ziņojumi Kontakti un pieņemšana 3D tūre Stomatoloģijas institūtā Sākums Fakultātes Stomatoloģijas fakultāte Studiju programmas Studē zobārstniecību Stomatoloģijas fakultātē ir iespējams apgūt

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/stomatologijas-fakultate/studiju-programmas (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Pašnovērtējuma ziņojumi | Stomatoloģijas fakultāte | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  RSU muzejs Normatīvie akti un dokumenti Kontakti un rekvizīti Kvalitātes vadība Logotips un vizuālā identitāte RSU suvenīri Absolventi Absolventu asociācija Pasākumi un notikumi Pievienojies un atbalsti Stipendiju fonds Inteliģences akadēmija Asociācijas biedri Absolventu karjeras stāsti Nozaudētie dokumenti Kontakti Studentu dzīve Studentu organizācijas Studentu medijs Skaļāk Mākslinieciskie kolektīvi Sporta klubs Pasākumi Sadzīve Pētniecība Aktualitātes pētniecībā Pētniecības organizēšana Pētniecības rezultāti Komersantiem Promocija Pētniecības virzieni Pakalpojumi Sagatavošanas kursi Pieredzes un studiju rezultātu atzīšana Studentu serviss Informācijas centrs Karjeras centrs Pētniecības pakalpojumi Konsultācijas statistikā Telpu noma Medijiem Dažādi Ziņas un notikumi Foto galerija Iepirkumi Vakances Noderīgas saites Bibliotēka Par bibliotēku Pakalpojumu saraksts Resursi Blogi Stomatoloģijas fakultāte Ievads un aktualitātes Par mums Studiju programmas Pirmsklīnisko mācību bāze Mutes sejas un žokļu ķirurģijas katedra Orālās patoloģijas katedra Ortodontijas katedra Terapeitiskās stomatoloģijas katedra Zobu protezēšanas katedra Studiju process Pierre Fauchard akadēmija Latvijas Zobārstniecības studentu asociācija Pašnovērtējuma ziņojumi Kontakti un pieņemšana 3D tūre Stomatoloģijas institūtā Kontaktinformācija Dekanāts Dzirciema iela 16 D korpuss 4 stāvs 408 kab Tālrunis 67409129 67409136 Fakultātes e pasts Šī e pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam lai varētu to apskatīt Sākums Fakultātes Stomatoloģijas fakultāte Pašnovērtējuma ziņojumi Šeit ir apskatāmi Stomatoloģijas fakultātes studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi pa studiju

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/stomatologijas-fakultate/pasnovertejuma-zinojumi (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Kontakti un pieņemšana | Stomatoloģijas fakultāte | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  un tradīcijas Stratēģija Struktūra Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs RSU aula RSU fonds RSU muzejs Normatīvie akti un dokumenti Kontakti un rekvizīti Kvalitātes vadība Logotips un vizuālā identitāte RSU suvenīri Absolventi Absolventu asociācija Pasākumi un notikumi Pievienojies un atbalsti Stipendiju fonds Inteliģences akadēmija Asociācijas biedri Absolventu karjeras stāsti Nozaudētie dokumenti Kontakti Studentu dzīve Studentu organizācijas Studentu medijs Skaļāk Mākslinieciskie kolektīvi Sporta klubs Pasākumi Sadzīve Pētniecība Aktualitātes pētniecībā Pētniecības organizēšana Pētniecības rezultāti Komersantiem Promocija Pētniecības virzieni Pakalpojumi Sagatavošanas kursi Pieredzes un studiju rezultātu atzīšana Studentu serviss Informācijas centrs Karjeras centrs Pētniecības pakalpojumi Konsultācijas statistikā Telpu noma Medijiem Dažādi Ziņas un notikumi Foto galerija Iepirkumi Vakances Noderīgas saites Bibliotēka Par bibliotēku Pakalpojumu saraksts Resursi Blogi Stomatoloģijas fakultāte Ievads un aktualitātes Par mums Studiju programmas Pirmsklīnisko mācību bāze Mutes sejas un žokļu ķirurģijas katedra Orālās patoloģijas katedra Ortodontijas katedra Terapeitiskās stomatoloģijas katedra Zobu protezēšanas katedra Studiju process Pierre Fauchard akadēmija Latvijas Zobārstniecības studentu asociācija Pašnovērtējuma ziņojumi Kontakti un pieņemšana 3D tūre Stomatoloģijas institūtā Sākums Fakultātes Stomatoloģijas fakultāte Kontakti un pieņemšana Dekanāta adrese Dzirciema iela 16 Rīga LV 1007 D korpuss 406 kab Tālrunis 67409129 E pasts Šī e pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam lai varētu to

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/stomatologijas-fakultate/kontakti-un-pienemsana (2015-01-07)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-24