archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » R » RSU.LV

Total: 1772

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Eugene Eteris | Pasniedzēji | Eiropas studiju fakultāte | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  fonds RSU muzejs Normatīvie akti un dokumenti Kontakti un rekvizīti Kvalitātes vadība Logotips un vizuālā identitāte RSU suvenīri Absolventi Absolventu asociācija Pasākumi un notikumi Pievienojies un atbalsti Stipendiju fonds Inteliģences akadēmija Asociācijas biedri Absolventu karjeras stāsti Nozaudētie dokumenti Kontakti Studentu dzīve Studentu organizācijas Studentu medijs Skaļāk Mākslinieciskie kolektīvi Sporta klubs Pasākumi Sadzīve Pētniecība Aktualitātes pētniecībā Pētniecības organizēšana Pētniecības rezultāti Komersantiem Promocija Pētniecības virzieni Pakalpojumi Sagatavošanas kursi Pieredzes un studiju rezultātu atzīšana Studentu serviss Informācijas centrs Karjeras centrs Pētniecības pakalpojumi Konsultācijas statistikā Telpu noma Medijiem Dažādi Ziņas un notikumi Foto galerija Iepirkumi Vakances Noderīgas saites Bibliotēka Par bibliotēku Pakalpojumu saraksts Resursi Blogi Eiropas studiju fakultāte Ievads un aktualitātes Par mums Studiju programmas Politikas zinātnes katedra Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra Pasniedzēji Studiju process Pašnovērtējuma ziņojumi Kontakti un pieņemšana Kontaktinformācija Dekanāts Dzirciema iela 16 D korp 4 st 403 kab Tālrunis 67409161 Fakultātes e pasts Šī e pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam lai varētu to apskatīt Sākums Fakultātes Eiropas studiju fakultāte Pasniedzēji Eugene Eteris Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra Asoc profesors Tālr 67409184 E pasts Šī e pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam lai varētu to apskatīt Izglītība un darba pieredze Pedagoģiskā Universitāte angļu un skandināvu valodas un literūturas pasniedzējs 1970 Maskavas Valsts Universitāte Juridiskā Fakultāte jurista diploms 1969 1975 Juridiskā Fakultāte aspirantūra 1975 1979 Tiesību zinātņu kandidāta diploms un PhD 1979 Tiesu Doctors nostrifikācija no State of Florida USA Valsts Universitāte December 1988 Lic Jura no Dānijas Kopenhāgenas Valsts Unvirsitāte 1989 Akadēmiskie pētījumi European Commission DG for Education and Culture Jean Monnet Module 2005 2008 2005 2008 Latvijas Integrācija Eiropas Savienībā Latvijas finanšu sektora integrācija ES vienotā finanšu tirgū 2002 2005 Publikācijas Publikāciju skaits 250 Publikāciju skaits pēdējo triju gadu laikā 34 Raksti starptautiskajos recenzējamos zinātniskajos

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/eiropas-studiju-fakultate/pasniedzeji/2187-eugene-eteris (2015-01-07)
  Open archived version from archive


 • Ieva Kalve | Pasniedzēji | Eiropas studiju fakultāte | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  Academic identity and organizational change Edward de Bono s Six Hats Thinking Tools for Parallel Thinking Komunikācijas spožums un posts Pārdošana kā attiecības Baumas un informācijas plūsma sabiedrībā Reputācijas menedžments Baltijas reģiona konference Biznesa vadības instrumenti Krīzes menedžments Budžets finanšu kontroles instruments Darbinieku vadīšana Konflikti Lēmumu pieņemšana Biznesa stratēģijas Introduction to Supply Chain Management Darba pieredze 2006 pašreiz Rīgas Stradiņa universitāte Lektore Studiju kursu izstrāde un realizācija 2001 pašreiz Biznesa augstskola Turība Docente Studiju kursu izstrāde un realizācija 2003 pašreiz SIA Zygon Baltic Consulting Lektore konsultante Organizāciju konsultēšana un se mināru vadīšana par stratēģiskās un pārmaiņu vadības tēmām 1997 2000 SIA Mācību centrs Austrumvidzeme Cēsu nodaļas darba organizēša na un nodrošinā šana pasniedzēja Bezdarbnieku apmācības un pārkvalifikācijas kursu realizācija 1998 1999 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola Studiju programmas direktore Biroja vadītāju profesionālo studiju prog rammas izstrāde un realizācija Vadītie pētījumi no 19 06 2006 līdz 18 06 2008 Attīstības procesi Latvijas interneta pakalpoju mu tirgū un to vērtējums Ētikas aspekti farmācijas uzņēmējdarbībā Iespējamo attīstības modeļu izvērtējums uzņēmumā C Jaunveidojamā novada optimālas pārvaldes iespējas izmantojot līdzsvarotās vadības kartes metodi Līdzsvarotās vadības karte LVK kā instru ments Valsts SIA Sertifikācijas un testēšanas centrs stratēģiskās vadības procesā LVK izstrāde un ieviešanas iespēju izvērtējums higiēnas un profesionālās ķīmijas preču tirdzniecības uzņēmumā A S L LVK izstrāde un ieviešanas iespēju izvērtējums uzņēmumā SIA B LVK izveide nelielam ražošanas uzņēmumam LVK lietošanas iespējas Valsts ieņēmumu dienesta personāla vadības stratēģijā Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas tirgus Latvijā tā apzināšana un iespējamie apsaimnie košanas modeļi Privāta lidlauka attīstības iespējas Latvijā Privāto pensiju fondu perspektīvās attīstības stratēģija Latvijā balstoties uz a s P pieredzi Servisa pakalpojumu centralizēta un decentrali zēta modeļa salīdzinājums SIA V attīstības iespējas sabiedriskā trans porta pakalpojumu jomā Latvijā Ugunsaizsardzības nozares analīze un optimālā attīstības modeļa izstrāde uzņēmumā SIA X VAS Latvijas valsts meži korporatīvās stratē ģijas izvērtējums Latvijas meža nozares un sais tīto nozaru nacionālās programmas savstarpējā kontekstā Pētnieciskie projekti no 19 06 2006 līdz 18 06 2008 Modern Manage ment Principles in the Deve lopment of the National Economy of Latvia Fulbraita stipen dija pētniecības dar bam ASV Mūsdienīgu stratēģis kās plānošanas un vadības metožu izmantošana Challenges on Ma nage ment Educa tion for Sus tainable Development in Public Administration Raksts un prezen tācija 6 JTET starpt konferencē Anadolu Univer sitātē Turcija Latvijas organizāciju ga tavība zināšanu pārvaldī bas un inovatīvas darbī bas iespēju izmantošanai Raksts un prezentāci ja Biznesa augstsko las Turība starptaut zin konferencē Cilvēks organizācijā kā darbinieki vērtē vadības metodes savā darba vietā Publikācija LR CSP rakstu krāju mā Sta tistikas zinātnisko pētī jumu rezultāti 2008 Latvia s Employed Bu siness Management Stu dents Readiness for Life and Work in Circum stances of Sustainable Development Publicēts starpt recenzējamā zin rakstu krājuma Edu cation and Sustai nable De ve lopment First Steps Toward Changes 2 sēj Personāla struktūras izvērtējums motivēšanas procesa pilnveidei Raksts un present Biznesa augstskolas Turība starpt zin konf Vadības izglītība mūsdienu sabiedrībā Promocijas darbs doktora grāda iegūšanai ekonomikā Publikācijas pēdējo gadu laikā Zinātniskās publikācijas 2008 Challenges on Management Education for

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/eiropas-studiju-fakultate/pasniedzeji/2228-ieva-kalve (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Par mums | Farmācijas fakultāte | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  mēstuļu robotiem Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam lai varētu to apskatīt Sākums Fakultātes Farmācijas fakultāte Par mums Farmācijas studijas ir vienas no RSU vecākajām un prestižākajām studijām Augstākā farmaceitiskā izglītība kurai Latvijā ir atzīmēta 90 gadu jubileja jau sesto gadu desmitu tiek realizēta atsevišķi Farmācijas fakultātē Farmaceits ir viens no sabiedrībai visplašāk pieejamajiem veselības aprūpes speciālistiem Farmaceiti strādā gan zāļu ražotnēs gan lieltirgotavās gan zinātniskās pētniecības iestādēs gan aptiekās un slimnīcās Fundamentālās zināšanas par zālēm to izcelsmi pētniecību iedarbību uz cilvēka organismu lietošanu ražošanu izplatīšanu kas pamatojas uz cilvēka anatomijas fizioloģijas farmakoloģijas farmācijas ķīmijas zāļu formu tehnoloģijas un farmaceitiskās likumdošanas studijām ļauj šiem speciālistiem būt par tiltu starp pacientu un ārstu Farmācija ir dinamiska profesija zāļu mainība un zinātnes sasniegumi motivēs jūs papildināt zināšanas visa mūža garumā Jo zinošāks ir farmaceits jo kvalitatīvāka ir viņa sniegtā informācija jo pilnvērtīgāk viņš spēj pildīt savas profesijas uzliktos pienākumus Taču profesionālu farmaceitu raksturo ne tikai zināšanas bet arī iejūtīga attieksme un vēlme palīdzēt RSU Farmācijas fakultātes studenti ir aktīvi un ņem dalību pašu studentu profesionālajās organizācijās kas nodrošina gan viņu profesionālo izaugsmi gan veido ciešākus kontaktus ar nozarē studējošajiem piemēram Latvijas Farmācijas Studentu asociācija LFSA Studijas Informācija par studiju iespējām un studiju procesu Farmācijas fakultātē Farmaceita zināšanas un padoms gan ārstam gan pacientam atrisina daudz problēmu jo farmaceits ir eksperts zāļu daudzveidībā viņš vienīgais zina visu par zālēm Straujā zāļu sortimenta mainība rada nepieciešamību pēc farmaceita speciālista klātbūtnes jebkurā zāļu izplatīšanas posmā gan zāļu ražotnēs gan lieltirgotavās gan aptiekās un klīnikās Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultāte piedāvā 5 gadu profesionālās studijas pilna laika klātienē Studentiem ir iespēja pretendēt uz valsts budžeta vietām Iespējams studēt arī nepilna laika klātienē pēc Rīgas 1 medicīnas koledžas absolvēšanas un farmaceita asistenta kvalifikācijas iegūšanas Farmaceita grāds tiek pielīdzināts maģistra grādam un RSU izsniegtais farmaceita diploms atbilst Eiropas

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/farmacijas-fakultate/par-mums (2015-01-07)
  Open archived version from archive


 • Studiju programmas | Farmācijas fakultāte | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  fakultāte Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte Stomatoloģijas fakultāte Tālākizglītības fakultāte Doktorantūras nodaļa Ārvalstu studentu nodaļa Liepājas filiāle Sarkanā Krusta medicīnas koledža Par RSU Rektora uzruna Vēsture un tradīcijas Stratēģija Struktūra Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs RSU aula RSU fonds RSU muzejs Normatīvie akti un dokumenti Kontakti un rekvizīti Kvalitātes vadība Logotips un vizuālā identitāte RSU suvenīri Absolventi Absolventu asociācija Pasākumi un notikumi Pievienojies un atbalsti Stipendiju fonds Inteliģences akadēmija Asociācijas biedri Absolventu karjeras stāsti Nozaudētie dokumenti Kontakti Studentu dzīve Studentu organizācijas Studentu medijs Skaļāk Mākslinieciskie kolektīvi Sporta klubs Pasākumi Sadzīve Pētniecība Aktualitātes pētniecībā Pētniecības organizēšana Pētniecības rezultāti Komersantiem Promocija Pētniecības virzieni Pakalpojumi Sagatavošanas kursi Pieredzes un studiju rezultātu atzīšana Studentu serviss Informācijas centrs Karjeras centrs Pētniecības pakalpojumi Konsultācijas statistikā Telpu noma Medijiem Dažādi Ziņas un notikumi Foto galerija Iepirkumi Vakances Noderīgas saites Bibliotēka Par bibliotēku Pakalpojumu saraksts Resursi Blogi Farmācijas fakultāte Ievads un aktualitātes Par mums Studiju programmas Studiju programmas Uzņemšana Farmācijas ķīmijas katedra Zāļu formu tehnoloģijas katedra Studiju process Akadēmiskais kalendārs Lekciju saraksti Grupu saraksti Studiju kursu apraksti Latvijas Farmācijas studentu asociācija Pašnovērtējuma ziņojumi Kontakti un pieņemšana Sākums Fakultātes Farmācijas fakultāte Studiju programmas RSU Farmācijas fakultāte piedāvā apgūt šādas studiju programmas Studiju programma Studiju līmenis Studiju ilgums Studiju veids

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/farmacijas-fakultate/studiju-programmas (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Pašnovērtējuma ziņojumi | Farmācijas fakultāte | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  RSU muzejs Normatīvie akti un dokumenti Kontakti un rekvizīti Kvalitātes vadība Logotips un vizuālā identitāte RSU suvenīri Absolventi Absolventu asociācija Pasākumi un notikumi Pievienojies un atbalsti Stipendiju fonds Inteliģences akadēmija Asociācijas biedri Absolventu karjeras stāsti Nozaudētie dokumenti Kontakti Studentu dzīve Studentu organizācijas Studentu medijs Skaļāk Mākslinieciskie kolektīvi Sporta klubs Pasākumi Sadzīve Pētniecība Aktualitātes pētniecībā Pētniecības organizēšana Pētniecības rezultāti Komersantiem Promocija Pētniecības virzieni Pakalpojumi Sagatavošanas kursi Pieredzes un studiju rezultātu atzīšana Studentu serviss Informācijas centrs Karjeras centrs Pētniecības pakalpojumi Konsultācijas statistikā Telpu noma Medijiem Dažādi Ziņas un notikumi Foto galerija Iepirkumi Vakances Noderīgas saites Bibliotēka Par bibliotēku Pakalpojumu saraksts Resursi Blogi Farmācijas fakultāte Ievads un aktualitātes Par mums Studiju programmas Studiju programmas Uzņemšana Farmācijas ķīmijas katedra Zāļu formu tehnoloģijas katedra Studiju process Akadēmiskais kalendārs Lekciju saraksti Grupu saraksti Studiju kursu apraksti Latvijas Farmācijas studentu asociācija Pašnovērtējuma ziņojumi Kontakti un pieņemšana Kontaktinformācija Dekanāts Dzirciema iela 16 D korpuss 4 stāvs 406 kab Tālrunis 67409129 Fakultātes e pasts Šī e pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam lai varētu to apskatīt Sākums Fakultātes Farmācijas fakultāte Pašnovērtējuma ziņojumi Šeit ir apskatāmi Farmācijas fakultātes studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi pa studiju gadiem Ziņojumi ir pieejami par periodiem kopš studiju programmu

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/farmacijas-fakultate/pasnovertejuma-zinojumi (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Kontakti un pieņemšana | Farmācijas fakultāte | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  studentu nodaļa Liepājas filiāle Sarkanā Krusta medicīnas koledža Par RSU Rektora uzruna Vēsture un tradīcijas Stratēģija Struktūra Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs RSU aula RSU fonds RSU muzejs Normatīvie akti un dokumenti Kontakti un rekvizīti Kvalitātes vadība Logotips un vizuālā identitāte RSU suvenīri Absolventi Absolventu asociācija Pasākumi un notikumi Pievienojies un atbalsti Stipendiju fonds Inteliģences akadēmija Asociācijas biedri Absolventu karjeras stāsti Nozaudētie dokumenti Kontakti Studentu dzīve Studentu organizācijas Studentu medijs Skaļāk Mākslinieciskie kolektīvi Sporta klubs Pasākumi Sadzīve Pētniecība Aktualitātes pētniecībā Pētniecības organizēšana Pētniecības rezultāti Komersantiem Promocija Pētniecības virzieni Pakalpojumi Sagatavošanas kursi Pieredzes un studiju rezultātu atzīšana Studentu serviss Informācijas centrs Karjeras centrs Pētniecības pakalpojumi Konsultācijas statistikā Telpu noma Medijiem Dažādi Ziņas un notikumi Foto galerija Iepirkumi Vakances Noderīgas saites Bibliotēka Par bibliotēku Pakalpojumu saraksts Resursi Blogi Farmācijas fakultāte Ievads un aktualitātes Par mums Studiju programmas Studiju programmas Uzņemšana Farmācijas ķīmijas katedra Zāļu formu tehnoloģijas katedra Studiju process Akadēmiskais kalendārs Lekciju saraksti Grupu saraksti Studiju kursu apraksti Latvijas Farmācijas studentu asociācija Pašnovērtējuma ziņojumi Kontakti un pieņemšana Sākums Fakultātes Farmācijas fakultāte Kontakti un pieņemšana Fakultātes adrese Dzirciema iela 16 Rīga LV 1007 D korpuss 406 kab Tālrunis 67409129 E pasts Šī e pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/farmacijas-fakultate/kontakti-un-pienemsana (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Studiju process | Farmācijas fakultāte | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  Medicīnas fakultāte Rehabilitācijas fakultāte Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte Stomatoloģijas fakultāte Tālākizglītības fakultāte Doktorantūras nodaļa Ārvalstu studentu nodaļa Liepājas filiāle Sarkanā Krusta medicīnas koledža Par RSU Rektora uzruna Vēsture un tradīcijas Stratēģija Struktūra Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs RSU aula RSU fonds RSU muzejs Normatīvie akti un dokumenti Kontakti un rekvizīti Kvalitātes vadība Logotips un vizuālā identitāte RSU suvenīri Absolventi Absolventu asociācija Pasākumi un notikumi Pievienojies un atbalsti Stipendiju fonds Inteliģences akadēmija Asociācijas biedri Absolventu karjeras stāsti Nozaudētie dokumenti Kontakti Studentu dzīve Studentu organizācijas Studentu medijs Skaļāk Mākslinieciskie kolektīvi Sporta klubs Pasākumi Sadzīve Pētniecība Aktualitātes pētniecībā Pētniecības organizēšana Pētniecības rezultāti Komersantiem Promocija Pētniecības virzieni Pakalpojumi Sagatavošanas kursi Pieredzes un studiju rezultātu atzīšana Studentu serviss Informācijas centrs Karjeras centrs Pētniecības pakalpojumi Konsultācijas statistikā Telpu noma Medijiem Dažādi Ziņas un notikumi Foto galerija Iepirkumi Vakances Noderīgas saites Bibliotēka Par bibliotēku Pakalpojumu saraksts Resursi Blogi Farmācijas fakultāte Ievads un aktualitātes Par mums Studiju programmas Studiju programmas Uzņemšana Farmācijas ķīmijas katedra Zāļu formu tehnoloģijas katedra Studiju process Akadēmiskais kalendārs Lekciju saraksti Grupu saraksti Studiju kursu apraksti Latvijas Farmācijas studentu asociācija Pašnovērtējuma ziņojumi Kontakti un pieņemšana Kontaktinformācija Dekanāts Dzirciema iela 16 D korpuss 4 stāvs 406 kab Tālrunis 67409129 Fakultātes e pasts Šī e pasta

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/farmacijas-fakultate/studiju-process (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Farmācijas ķīmijas katedra | Farmācijas fakultāte | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  Telpu noma Medijiem Dažādi Ziņas un notikumi Foto galerija Iepirkumi Vakances Noderīgas saites Bibliotēka Par bibliotēku Pakalpojumu saraksts Resursi Blogi Farmācijas fakultāte Ievads un aktualitātes Par mums Studiju programmas Studiju programmas Uzņemšana Farmācijas ķīmijas katedra Zāļu formu tehnoloģijas katedra Studiju process Akadēmiskais kalendārs Lekciju saraksti Grupu saraksti Studiju kursu apraksti Latvijas Farmācijas studentu asociācija Pašnovērtējuma ziņojumi Kontakti un pieņemšana Sākums Fakultātes Farmācijas fakultāte Farmācijas ķīmijas katedra Adrese Dzirciema iela 16 Rīga LV 1007 A korpuss 502 kab Tālrunis 67061544 E pasts Šī e pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam lai varētu to apskatīt Pakļautība Farmācijas fakultāte Katedras vadītāja doc Dace Bandere Katedras vadītājas e pasts Šī e pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam lai varētu to apskatīt Biroja vadītāja Ināra Bebre Biroja vadītājas e pasts Šī e pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam lai varētu to apskatīt Darbinieki Asoc profesori LZA akadēmiķe Maija Dambrova Juris Rotbergs Docenti Dace Bandere Aina Silvija Štokmane Reinis Vilšķērsts Renāte Medne Lektori Silvija Bērziņa Aija Gulbe Pāvels Sudmalis Inga Urtāne Biroja vadītāja Ināra Bebre Mācību laboratoriju vadītāja Maruta Zariņa Vecākie laboranti Gunta Driba Dagnija Balode Regīna Vītoliņa Galvenie darbības virzieni Nodrošināt kvalitatīva mūsdienīga studiju procesa organizēšanu un realizāciju šādos studiju kursos obligātie studiju kursi Neorganiskā ķīmija Kvalitatīvā analīze Kvantitatīvā analīze Organiskā ķīmija Fizikālā farmācija Farmācijas ķīmija Medicīnas ķīmija Toksikoloģiskā ķīmija izvēles studiju kursi Instrumentālās analīzes metodes Integrētā farmācijas ķīmija Klīniskā farmācija Zāļu dizains Saindēšanās ekspresdiagnostika Farmakoģenētika Ķīmija un kosmētika Studentu pētniecisko projektu vadīšana Katedras docētāju zinātnisko pētījumu veicināšana un promocijas darbu izstrāde Aktīva līdzdarbība profesionālās asociācijās Latvijas farmaceitu biedrībā Latvijas Toksikologu biedrībā Eiropas Farmācijas fakultāšu asociācijā EAFP Eiropas klīnisko farmaceitu biedrībā Starptautiskajā farmaceitu asociācijā FIP Katedras akadēmiskā personāla pedagoģiskās un zinātniskās kvalifikācijas pilnveidošana Pētniecības

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/farmacijas-fakultate/farmacijas-kimijas-katedra (2015-01-07)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-24