archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » R » RSU.LV

Total: 1772

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Marta Ābula | Pasniedzēji | Eiropas studiju fakultāte | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  Hāgas Akadēmijas stipendijas finansējums 2013 gada jūlijs augusts ASV tiesību vasaras skola Rīgā United States of America Law Summer School Latvijas Universitātes finansējums 2013 gada jūlijs Doktorantūras skola Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās EIBSRS dalībniece Latvijas Universitātes sertifikāts Nr 016421 Augstskolu mācībspēku pedagoģiskās izglītības pamati Augstskolu didaktika 2012 ERASMUS stipendija Universität Salzburg Juridiskā fakultāte Austrija Kursi Doktorantūras seminārs vērtējums izcili 1 Starptautiskās tirdzniecības un biznesa tiesības vērtējums izcili 1 Salīdzinošās starptautiskās tirdzniecības tiesības vērtējums labi 2 Vācu valoda 2 līmenis vērtējums izcili 1 2009 maģistra grāds LL M Mag iur starptautiskajās tirdzniecības un biznesa tiesībās Universidade Catolica Portuguesa Lisabona Portugāle Maģistra darbs Publiskās kārtības izņēmums 1958 gada ANO Ņujorkas Konvencijā starptautisko šķīrējtiesas spriedumu izpildes un atzīšanas procesā vērtējums izcili Vidējā atzīme B skalā A D kur A ir augstākais vērtējums Tiesu izspēle Fifteenth Annual Willem C Vis International Commercial Arbitration Moot Vīne Austrija dalībniece 2008 Tiesu izspēle Sixteenth Annual Willem C Vis International Commercial Arbitration Moot Vīne Austrija trenere 2009 2007 otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinībās Latvijas Universitāte Juridiskā fakultāte Diplomdarbs Kredītvēstuļu izmantošanas tiesiskās problēmas 2006 profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā Banku augstskola Bakalaura darbs Starptautiskās tirdzniecības nodrošinājums Darba pieredze Kopš 2013 pasniedzēja Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē Eiropas studijās kursi EU Treaties and Institutions un EU Single Market Kopš 2013 pasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskajā fakultātē kurss Eiropas tiesības Kopš 2009 pasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātē kursi Ievads tiesību teorijā Starptautiskās komerctiesībās Eiropas tiesības 2009 2013 juriste SIA Gratus izstrādāju dokumentus tiesai sagatavoju sadarbības nomas u c līgumus ar uzņēmuma sadarbības partneriem un klientiem pārstāvēju uzņēmumu juridisku jautājumu risināšanā ar klientiem valsts iestādēs un tiesās 2009 2010 juriste ZAB Spilbridge sagatavoju dokumentus tiesai izpētīju un analizēju aktuālas tiesību problēmas komerctiesībās saistību tiesībās 2006 2007 Tirdzniecības finansēšanas daļas vadītājas asistente Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāles Korporatīvajā departamentā veicu operācijas ar garantijām importa un eksporta kredīta vēstulēm un dokumentu inkaso konsultēju korporatīvos klientus jautājumos kas saistīti ar starptautiskās tirdzniecības finansēšanu apkopoju un analizēju starptautiskās tirdzniecības finansēšanas regulējumu Konferences 23 04 2014 starptautiska zinātniskā konference Tiesību politika sabiedrības attīstībai Rīga dalībniece tēma Starptautisku investīciju strīdu izšķiršanas tiesiskās politikas attīstības tendences 06 06 2013 starptautiska zinātniskā konference Reinvigorating Legal Thought in Times of Change Londona Lielbritānija tēma Provisional Measures in Investment Arbitration 11 04 2013 Daugavpils Universitātes 55 starptautiskā zinātniskā konference Daugavpils dalībniece grupā Tiesību normas Latvijas ES un globālajā kontekstā tēma Tiesību aizsardzības paaidu līdzekļu problemātika izšķirot starptautiskus investīciju strīdus 25 26 10 2012 starptautiska konference Social Innovations Theoretical and Practical Insights Viļņa Lietuva dalībniece tēma Provisional measures in ICSID arbitration The role of human rights 04 05 10 2012 starptautiska zinātniskā konference The Quality of Legal Acts and its Importance in Contemporary Legal Space Rīga dalībniece ar stenda referātu tēma The need to divide national and international arbitration regimes in Latvian regulation 24 25 09 2012 starptautiska konference Rethinking International Justice Stambula Turcija dalībniece tēma The Role of Justice when Deciding on Provisional Measures at ICSID Arbitration 03 02

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/eiropas-studiju-fakultate/pasniedzeji/8130-marta-abula (2015-01-07)
  Open archived version from archive


 • Anna Ābeltiņa | Pasniedzēji | Eiropas studiju fakultāte | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  Vadībzinātnē Reģionālā ekonomika 2 KP Izvēles kurss UVF maģistrantūras programmā Uzņēmējdarbības vadība programmā Uzņēmējdarbība 4 KP Obligāts priekšmets UVF 2 līmeņa augstākās profesionālās izglītības Uzņēmējdarbības vadība programmā Ilgtspējīga attīstība un inovācija 4 KP Obligāts priekšmets UVF maģistrantūras programmā Uzņēmējdarbības vadība programmā Mikroekonomika 4 KP Obligāts priekšmets UVF 2 līmeņa augstākās profesionālās izglītības Uzņēmējdarbības vadība programmā Makroekonomika 4 KP Obligāts priekšmets UVF 2 līmeņa augstākās profesionālās izglītības Uzņēmējdarbības vadība programmā Ekonomikas teorija 3 KP Izvēles priekšmets Starptautiskā tūrisma fakultātes un Sabiedrisko attiecību fakultātes maģistrantiem Starptautiskā ekonomika 3 KP Obligāts priekšmets UVF 2 līmeņa augstākās profesionālās izglītības Uzņēmējdarbības vadība programmā Studiju kursu priekšmetu izstrāde Visi augstāk minētie studiju priekšmeti Zinātniskā darbība Līdzdalība LZA Ekonomikas institūta granta tēmas izstrādē Investīcijas cilvēkkapitālā kā Latvijas ekonomikas konkurētspējas paaugstināšanas faktors 2005 g Līdzdalība Ekonomikas ministrijas pētījumā Komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanas analīze 2006 g Vadīšana ESF projekta Docētāju stažēšanās komercdarbības studiju kursu tehnoloģisko kompetenču pilnveidošanai 2006 2007 g NR 2006 0059 VPDI ESF PIAA 05 APK 3 2 5 2 0042 0014 Vadīšana Biznesa augstskolas Turība finansētā projekta Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu vadības darbība tās izvērtējums darba ražīguma kāpināšanā un nepieciešamās izmaiņas valsts ekonomiskajā politikā darba ražīguma pieauguma stimulēšanā projekta termiņš 01 01 2010 31 12 2011 Publikācijas Publikācijas LZP apstiprinātajos vispāratzītajos recenzējamos izdevumos Inovācija un produktivitāte Rakstu krājums Proceeding Cilvēks sabiedrība valsts mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos BAT XI starptautiskā zinātniskā konference Rīga 2010 elektroniskā formātā Анализ возможностей и препятствий в развитии предпринимательской деятельности в Латвии IV Международный семинар Развитие Балтийской Европы Международное и приграничное экономическое сотрудничество в контексте европейской интеграции Toruņ 2008 ISBN 978 83 7285 438 4 461 470 lpp Маркетинговая стратегия города роль и значение в современных условиях 7th International Symposium Economy Business 2008 Journal Economy Business International Scientific Publications Vol 2 Part 2 Info Invest Bulgaria 2008 ISNN 1313 2555 p 20 36 Pilsētas attīstības inovatīvā komponente Rakstu krājums Proceedings Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi BAT IX starptautiskā zinātniskā konference Rīga 2008 elektroniskā formātā The Role of Human Capital in Regional development 5th International Scientific Conference Business and Management 2008 Conference Proceedings Lithuania Vilnius Tēzes 165 167 lpp Pilns teksts CD formatā The Role of Innovation in Economic Development Ekonomika ir vadyba aktualijos ir perspektīvos Mokslo straipsniu rinkinys Siauliu Univarsitetas ISSN 1648 9098 2 9 2007 g 5 9 lpp Latvijas inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības problēmas globalizācijas apstākļos RSU Zinātniskie raksti Ekonomika Komunikācija Politika Socioloģija Tiesības Rīga RSU 2007 13 17 lpp Intelektuālais īpašums inovatīvās attīstības laikmetā Rakstu krājums Proceedings Īpašums tā apgrūtinājumi problēmas risinājumi iespējas BAT 7 starptautiskā zinātniskā konference Rīga 2006 155 160 lpp Publikācijas starptautiskās zinātniskās konferencēs Инвестиции в инновационном процессе роль и значение Zinātnisko rakstu krājumā Inwetycje w raschukowosci Akademia Ekonomiczna im Oskara Langego we Wroclawiu Wroclaw 2002 11 20 lpp Mazo un vidējo uzņēmumu vadītāju attieksmes pret inovācijām saistība ar vērtībām un gatavību iesaistīties inovāciju procesā līdzautors M Ābeltiņa RSU Zinātniskie raksti Starptautiskā konference Sociālo zinātņu attīstības tendences Eiropas Savienības paplašināšanas kontekstā RSU Rīga 2005 92 97 lpp Mācību grāmatas un mācību līdzekļi Inovācija XXI gadsimta fenomens

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/eiropas-studiju-fakultate/pasniedzeji/5539-anna-abeltina (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Kristīne Blumfelde-Rutka | Pasniedzēji | Eiropas studiju fakultāte | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  tehnoloģiju centrs RSU aula RSU fonds RSU muzejs Normatīvie akti un dokumenti Kontakti un rekvizīti Kvalitātes vadība Logotips un vizuālā identitāte RSU suvenīri Absolventi Absolventu asociācija Pasākumi un notikumi Pievienojies un atbalsti Stipendiju fonds Inteliģences akadēmija Asociācijas biedri Absolventu karjeras stāsti Nozaudētie dokumenti Kontakti Studentu dzīve Studentu organizācijas Studentu medijs Skaļāk Mākslinieciskie kolektīvi Sporta klubs Pasākumi Sadzīve Pētniecība Aktualitātes pētniecībā Pētniecības organizēšana Pētniecības rezultāti Komersantiem Promocija Pētniecības virzieni Pakalpojumi Sagatavošanas kursi Pieredzes un studiju rezultātu atzīšana Studentu serviss Informācijas centrs Karjeras centrs Pētniecības pakalpojumi Konsultācijas statistikā Telpu noma Medijiem Dažādi Ziņas un notikumi Foto galerija Iepirkumi Vakances Noderīgas saites Bibliotēka Par bibliotēku Pakalpojumu saraksts Resursi Blogi Eiropas studiju fakultāte Ievads un aktualitātes Par mums Studiju programmas Politikas zinātnes katedra Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra Pasniedzēji Studiju process Pašnovērtējuma ziņojumi Kontakti un pieņemšana Kontaktinformācija Dekanāts Dzirciema iela 16 D korp 4 st 403 kab Tālrunis 67409161 Fakultātes e pasts Šī e pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam lai varētu to apskatīt Sākums Fakultātes Eiropas studiju fakultāte Pasniedzēji Kristīne Blumfelde Rutka Eiropas studiju fakultāte Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra Lektore E pasts Šī e pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam lai varētu to apskatīt Izglītība 2002 2004 Latvijas Universitāte Ekonomikas un Vadības fakultāte Vadības zinību maģistrs Vadības teorijas specialitāte 1998 2002 Latvijas Universitāte Ekonomikas un Vadības fakultāte Vadības zinību bakalaurs Tirgvedības specialitāte Papildu izglītība 2003 gada februāris a s Datorzinību centrs MS Powerpoint kursi 2001 Transform sadarbībā ar Latvijas Universitāti Personāla vadības semināri 2000 Latvijas Universitāte Lietvedības kursi Zinātniskais grāds 2004 Maģistra grāds sociālo zinātņu vadībzinātnē Mg soc zin Darba pieredze No 2011 gada septembra Rīgas Stradiņa Universitāte Eiropas studiju fakultāte Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra lektore No 2011 Hipotēku bankas organizētā ALTUM apmācības moduļa Mārketings pasniedzēja No

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/eiropas-studiju-fakultate/pasniedzeji/5535-kristine-blumfelde-rutka (2015-01-07)
  Open archived version from archive


 • Edijs Bošs | Pasniedzēji | Eiropas studiju fakultāte | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  un atbalsti Stipendiju fonds Inteliģences akadēmija Asociācijas biedri Absolventu karjeras stāsti Nozaudētie dokumenti Kontakti Studentu dzīve Studentu organizācijas Studentu medijs Skaļāk Mākslinieciskie kolektīvi Sporta klubs Pasākumi Sadzīve Pētniecība Aktualitātes pētniecībā Pētniecības organizēšana Pētniecības rezultāti Komersantiem Promocija Pētniecības virzieni Pakalpojumi Sagatavošanas kursi Pieredzes un studiju rezultātu atzīšana Studentu serviss Informācijas centrs Karjeras centrs Pētniecības pakalpojumi Konsultācijas statistikā Telpu noma Medijiem Dažādi Ziņas un notikumi Foto galerija Iepirkumi Vakances Noderīgas saites Bibliotēka Par bibliotēku Pakalpojumu saraksts Resursi Blogi Eiropas studiju fakultāte Ievads un aktualitātes Par mums Studiju programmas Politikas zinātnes katedra Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra Pasniedzēji Studiju process Pašnovērtējuma ziņojumi Kontakti un pieņemšana Kontaktinformācija Dekanāts Dzirciema iela 16 D korp 4 st 403 kab Tālrunis 67409161 Fakultātes e pasts Šī e pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam lai varētu to apskatīt Sākums Fakultātes Eiropas studiju fakultāte Pasniedzēji Edijs Bošs Politikas zinātnes katedra Docenta v i E pasts Šī e pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam lai varētu to apskatīt Izglītība 2000 2003 B A hons in Media Studies Concordia International University Estonia Tallinn 2003 2004 M Phil in Contemporary European Studies University of Cambridge UK 2006 2010

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/eiropas-studiju-fakultate/pasniedzeji/5520-edijs-boss (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Māris Cepurītis | Pasniedzēji | Eiropas studiju fakultāte | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  biedri Absolventu karjeras stāsti Nozaudētie dokumenti Kontakti Studentu dzīve Studentu organizācijas Studentu medijs Skaļāk Mākslinieciskie kolektīvi Sporta klubs Pasākumi Sadzīve Pētniecība Aktualitātes pētniecībā Pētniecības organizēšana Pētniecības rezultāti Komersantiem Promocija Pētniecības virzieni Pakalpojumi Sagatavošanas kursi Pieredzes un studiju rezultātu atzīšana Studentu serviss Informācijas centrs Karjeras centrs Pētniecības pakalpojumi Konsultācijas statistikā Telpu noma Medijiem Dažādi Ziņas un notikumi Foto galerija Iepirkumi Vakances Noderīgas saites Bibliotēka Par bibliotēku Pakalpojumu saraksts Resursi Blogi Eiropas studiju fakultāte Ievads un aktualitātes Par mums Studiju programmas Politikas zinātnes katedra Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra Pasniedzēji Studiju process Pašnovērtējuma ziņojumi Kontakti un pieņemšana Kontaktinformācija Dekanāts Dzirciema iela 16 D korp 4 st 403 kab Tālrunis 67409161 Fakultātes e pasts Šī e pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam lai varētu to apskatīt Sākums Fakultātes Eiropas studiju fakultāte Pasniedzēji Māris Cepurītis Politikas zinātnes katedra Lektora p i E pasts Šī e pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam lai varētu to apskatīt Izglītība Kopš 2009 gada Rīgas Stradiņa universitāte doktora studiju programma Politikas zinātne 2007 gads 2009 gads Rīgas Stradiņa universitāte Eiropas studiju fakultāte Starptautiskās attiecības Iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajās attiecībās Pabeigts ar izcilību 2003 gads 2007 gads Rīgas Stradiņa universitāte Eiropas studiju fakultāte Starptautiskās attiecības Eiropas studijas Iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds politoloģijā 1991 gads 2003 gads Rīgas 25 vidusskola Papildu izglītība 08 05 2008 09 05 2008 Ievadkurss jaunajiem LR ārlietu ministrijas darbiniekiem Vidzemes Augstskola Vidzemes Mūžizglītības centrs 07 04 2008 19 05 2008 Ievadkurss jaunajiem diplomātiem LR Ārlietu ministrija 28 04 2008 29 04 2008 Eiropas Savienības pamatnostādnes Valsts administrācijas skola 24 04 2008 25 04 2008 Pārliecinošas komunikācijas stratēģijas un taktika Komunikāciju akadēmija 16 07 2007 21 07 2007 Baltic Summer Academy on International Humanitarian Law Latvijas Sarkanais krusts Akadēmiskā specializācija

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/eiropas-studiju-fakultate/pasniedzeji/5519-maris-cepuritis (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Simona Gurbo | Pasniedzēji | Eiropas studiju fakultāte | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  konferencēs Gurbo Simona Māris Ginters Ilga Kreituse Electoral Volatility in Latvia the Continuous Phenomenon of New Party Success 20 years after Independence Oral presentation 4th Annual General Conference of the European Political Science Association EPSA Edinburgh UK 19 21 June 2014 Gurbo Simona Ilga Kreituse Equal Opportunities Unequal Results A Comparative Outlook for Netroot Democracy in Latvia and Estonia Oral presentation World Social Science Forum 2013 Social Transformations and the Digital Age Montréal Canada 13 15 October 2013 Gurbo Simona Ilga Kreituse Access to Higher Education as Welfare Guarantee Higher Education Financing Reforms in Latvia Poster presentation 4th International Interdisciplinary Scientific Conference Society Health Welfare Riga Latvia 22 23 November 2012 Gurbo Simona Ilga Kreituse Politics and the Pulpit Political Behaviour of Clergy in Latvia Oral presentation 2nd Annual General Conference of the European Political Science Association EPSA Berlin Germany 21 23 June 2012 Gurbo Simona Ilga Kreituse Higher Education in Latvia on the Threshold of Reforms Poster presentation 2nd Edition International Conference The Future of Education Florence Italy 7 8 June 2012 Gurbo Simona Church and State Relations in Latvia Religion and Religious Issues as a Political Weapon in Electoral Campaigns Oral presentation 10th Conference of the European Sociological Association ESA Social Relations in Turbulent Times Geneva Switzerland 7 10 September 2011 1st Annual General Conference of the European Political Science Association EPSA Dublin Ireland 16 18 June 2011 Gurbo Simona The Socio Political Behaviour of Protestant Clergy in Latvia Oral presentation 3rd ECPR Graduate Conference Dublin City University Dublin Ireland 30 August 1 September 2010 Gurbo Simona Politiskā aģitācija Latvijas baznīcās pirms 10 Saeimas vēlēšanām Mutisks referāts RSU 10 zinātniskā konference Politiskās ekonomiskās sociālās un tiesiskās sistēmas transformācija Latvijā un pasaulē pašreizējās reālijas un nākotnes kontūras Rīga Latvija 14 15 04 2011 Gurbo Simona Feodorova Sintija Krievijas Gruzijas konflikta atspoguļojums medijos latviešu un krievu laikrakstu salīdzinājums Mutisks referāts RSU 9 zinātniskā konference Politiskās ekonomiskās sociālās un tiesiskās sistēmas transformācija Latvijā un pasaulē pašreizējās reālijas un nākotnes kontūras Rīga Latvija 18 19 03 2010 Gurbo Simona Grūbe Signe Nacionālās identitātes diskurss diskusijās par laikmetīgo mākslu Latvijā Mutisks referāts RSU 8 zinātniskā konference Politiskās ekonomiskās sociālās un tiesiskās sistēmas transformācija Latvijā un pasaulē pašreizējās reālijas un nākotnes kontūras Rīga Latvija 02 03 04 2009 Sociālo zinātņu konference Globalizācijas tendences pasaulē un Baltijas reģiona valstu problēmas Rīgas Stradiņa universitāte Rīga Latvija 18 04 2005 Publikācijas Gurbo Simona Ilga Kreituse Access to Higher Education as Welfare Guarantee Higher Education Financing Reforms in Latvia Abstract 4th International Interdisciplinary Scientific Conference Society Health Welfare Rīga RSU 2012 54 55 Gurbo Simona Ilga Kreituse June 2012 Politics and the Pulpit Political Behaviour of Clergy in Latvia Unpublished conference paper presented at 2nd Annual General Conference of the European Political Science Association Berlin Germany Gurbo S Feodorova S Krievijas un Gruzijas konflikta atspoguļojums medijos latviešu un krievu valodā iznākošo laikrakstu salīdzinājums Zinātniskie raksti Sociālo zinātņu nozares pētniecisko darbu publikācijas RSU 2010 Gurbo S Dynamics of Church and State Relations in Latvia after the Collapse of the

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/eiropas-studiju-fakultate/pasniedzeji/5057-simona-gurbo (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Lelde Metla-Rozentāle | Pasniedzēji | Eiropas studiju fakultāte | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  grāds biznesa vadībā Mg oec 2003 2005 Latvijas Universitāte Sociālo Zinātņu fakultāte Maģistra grāds komunikācijas zinātnē Mg sc soc 1999 2003 Rīgas Stradiņa Universitāte Eiropas Studiju fakultāte Bakalaura grāds politikas zinātnē Bc sc pol 2004 Uzņēmējdarbības vadība un grāmatvedība SIA DLS Darba pieredze 2010 šobrīd RSU Eiropas Studiju fakultāte Politikas zinātnes katedra Lektors 2010 šobrīd RSU Eiropas Studiju fakultāte Politikas zinātnes katedra Bakalaura studiju programmas Politika un valsts pārvaldība vadītāja 2008 2010 RSU Eiropas Studiju fakultāte Politikas zinātnes katedra Lektora v i 2007 2008 RSU Eiropas Studiju fakultāte Politikas zinātnes katedra Lektors līgumdarbs 2006 2007 Rīgas Domes Izglītības jaunatnes un sporta departaments RD IJSD Galvenais speciālists 2001 2005 Sico inc representative office Vadības konsultants UAB Biotrech Vadības konsultants 2000 šobrīd SIA komercfirma Trīs lietas Izpilddirektors valdes loceklis Zinātniskā darbība 24 09 2010 Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas gada pasākums Kaimiņvalstu sadarbības perspektīvas mutisks referāts Izmaiņas un sasniegumi Latvijas Lietuvas attiecībās kopš abu valstu iestāšanās ES sadarbības perspektīvas 18 19 03 2010 RSU Zinātniskā konference mutisks referāts Izglītības faktora loma Latvijas politiskās elites rekrutācijā un ietekme uz tās darba kvalitāti 17 18 19 02 2010 The Ist International Science Conference from the cycle Punctum Temporis stenda referāts Recruitment criteria for prime ministers in republic of Latvia after the resumption of country independence 02 03 04 2009 RSU Zinātniskā konference mutisks referāts Parlamentārās koalīcijas veidošanas principi un to ietekme uz ekonomiskās situācijas attīstību Latvijā 17 18 19 11 2008 Le colloque de cl ture de l année européenne du dialogue interculturel qui se déroulera au centre Pompidou Paris stenda referāts Latvia on its Way to the European Higher Education Area Problem Reasons Consequences and Solutions 13 14 03 2008 RSU Zinātniskā konference mutisks referāts Parlamentārās koalīcijas veidošanas principi Latvijā 19 05 2006 Konference Viedokļu līderu loma un atbildība demokrātiskā komunikācijā 25 04

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/eiropas-studiju-fakultate/pasniedzeji/4686-lelde-metla-rozentale (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Inna Dovladbekova | Pasniedzēji | Eiropas studiju fakultāte | Fakultātes | Rīgas Stradiņa universitāte
  izglītības un zinātnes departaments Metodes veiksmīgam augstskolu pasniedzēju darbam ar auditoriju 2004 Zinātniskās pētniecības attīstība Eiropas studiju ietvaros pēc Eiropas Savienības paplašināšanās Latvijas asociācija Eiropas kopienu studijām Zinātniskais grāds 1987 Ekonomikas doktore Dr oec Akadēmiskais nosaukums 2006 Profesore Darba pieredze 2001 Rīgas Stradiņa universitāte Eiropas studiju fakultāte Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra katedras vadītāja 1993 LZA Ekonomikas institūts vadošā pētniece zinātnisko projektu vadītāja 2001 Rīgas Tehniskā universitāte IEF Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts asociētā profesore 1996 2001 Rīgas Tehniskā universitāte IEF Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts docente 1987 1992 LZA Ekonomikas institūts vec zin līdzstrādniece 1977 1986 LZA Ekonomikas institūts zin līdzstrādniece Zinātniskā darbība Eiropas ekonomiskā integrācija starptautiskās investīcijas un finanses cilvēkkapitāla un darba tirgus problēmas European Commission Jean Monnet project Contemporary European Economic Integration tackling with the pace of reforms 2005 2008 g European Commission project European experience of employee s financial participation and possibilities of its implementation in the Baltic Countries 2008 2009 g Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma Pētījums Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas Nr V Nr VPD1 ESF NVA 04 NP 3 1 5 1 0001 0003 Līg Nr LM 17 6 04 35 2005 Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma Pētījums Darbaspēka profesionālā mobilitāte Nr VPD1 ESF NVA 04 NP 3 1 5 1 0001 0003 Līg Nr LM17 6 04 8 2006 Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma Pētījums Nereģistrētās nodarbinātības novērtējums Nr VPD1 ESF NVA 04 NP 3 1 5 1 0001 0003 Līg Nr LM17 6 04 23A 2005 Investīciju politikas pilnveidošana Latvijā ekonomiskās integrācijas kontekstā 1999 2001 g Nr 98 0902 Investīciju vides un investīciju politikas pilnveidošana Latvijā ekonomiskās integrācijas kontekstā 2002 2004 g Nr 02 0937 Latvijas integrācija Eiropas Savienībā Latvijas finanšu sektora integrācija ES vienotā finanšu tirgū 2002 2005 g Nr 02 0017 2 1 Cilvēkkapitāla attīstība kā Latvijas ekonomiskās konkurētspējas paaugstināšanas faktors 2005 2008 g Nr 05 1897 Latvija Eiropas Savienībā ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības veidošanā Sociālā kapitāla teorētiskie un praktiskie aspekti un tā loma zināšanu sabiedrības veidošanā 2006 2010 g Nr 06 0017 3 Dalība sabiedriskajās un profesionālajās organizācijās Eiropas politiskās ekonomijas attīstības asociācijas dalībniece no 1995 g Ņujorkas Zinātņu akadēmijas locekle no 1996 g Starptautiskās asociācijas Eiropas ideju studijām dalībniece no 1998 g Latvijas asociācijas Eiropas kopienu studijām dalībniece no 2004 g Publikācijas Kopējais publikāciju skaits 60 Publikācijas 2005 2009 g Dovladbekova I Eteris E Zelmenis D Eiropas Savienības ekonomiskā politika un Latvijā monogrāfija RSU 2008 g 400 lpp Dovladbekova I Gaponenko A Lukashina O Berke Berga A European Experience of Employee Financial Participation and Posibility of its Implementations in Baltic Countries Institute of European Studies 2008 103 lpp Dovladbekova I Nipers A Darbaspēka nodokļu ietekme uz bezdarba līmeni un atalgojumu starpaugstskolu zinātniskās konferences materiāli RSU 2008 g 20 32 lpp Dovladbekova I Veselības aprūpes sistēmas problēmas un attīstības perspektīvas Latvijā Rīga RSU zinātniskās konferences tēzes 2009 g 290 lpp Dovladbekova I Darbaspēka profesionālā mobilitāte Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas Darba tirgus pētījumi projekts Labklājības ministrijas pētījumi Latvijas Universitāte Rīga 2007 XI 219

  Original URL path: http://www.rsu.lv/fakultates/eiropas-studiju-fakultate/pasniedzeji/3311-inna-dovladbekova (2015-01-07)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-17