archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » R » RSU.LV

Total: 1772

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība | Studiju programmas | Maģistra studijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  un tās stratēģiskā attīstībā Nodrošināt RSU un citu augstskolu studentiem absolventiem studiju iespējas pēc bakalaura studiju noslēguma sabiedrisko attiecību nozarē Programmas uzdevumi Sagatavot akadēmiski izglītotus sociālo zinātņu speciālistus kas spēj patstāvīgi izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas un pētnieciskās metodes konkrētu problēmu risināšanā sabiedrisko attiecību un stratēģiskās vadības nozarēs Sekmēt sabiedrisko attiecību un vadības speciālistu konkurētspēju Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgū un panākt ka šī konkurētspēja balstās uz aktuālākajiem teorētiskajiem atzinumiem nozares attīstības politikā augstu prasmju līmeni sabiedrisko attiecību vadībā mediju jomā un mārketingā Īstenot mūsdienu zināšanu apgūšanu komunikācijas teorijās un sociālo pētījumu metodēs pievēršot uzmanību jaunām teorētiskām pieejām sabiedrisko attiecību un stratēģiskā vadībā Latvijā un Eiropas Savienības valstīs Attīstīt radošu un kritisku domāšanu sabiedrisko attiecību un stratēģiskās vadības jomās Studiju forma Studijas norisinās lekciju semināru vieslekciju un izbraukuma diskusiju veidā kad studiju īstenošanai tiek aicināti eksperti attiecīgajā nozarē Saistītā informācija Studiju kursu apraksti Programmas saturs A daļas studiju kursi ietver pamatkursus kuros maģistranti apgūst informācijas un komunikācijas speciālistam nepieciešamās zināšanas un prasmes kā arī aktuālākās teorijas un metodes sabiedrisko attiecību nozares darbā Teorētiskās zināšanas maģistranti nostiprina praktiskajās un seminārnodarbībās A daļas kursi ir obligāti to apjoms 34 kredītpunkti B daļas studiju kursi ir izvēles studiju kursi kuri ir veidoti ar mērķi izlīdzināt atšķirības zināšanās prasmēs un attieksmēs kuras maģistranti ir ieguvuši atšķirīgās studiju programmās imatrikulācijas noteikumi paredz ka studijām programmā var tikt uzņemti pretendenti ar atšķirīgu bāzes izglītību kā arī sniegt padziļinātas zināšanas specializācijas nozarē Tādējādi pēc pirmā studiju gada tiek iegūtas sabiedrisko attiecību un stratēģiskas vadības speciālistam nepieciešamās bāzes zināšanas prasmes un iemaņas B daļas kursu apjoms ir 20 kredītpunkti C daļas studiju kursi ir brīvās izvēles kursi kursos studenti pēc izvēles var apgūt zināšanas un attieksmes kuras var palīdzēt vēlāk darbībai komunikācijas jomā C daļu veido 8 kredītpunktu piedāvājums no kuriem maģistrantam jāizvēlas 6 kredītpunkti Studijas beidzot maģistranti aizstāv maģistra darbu 20 kredītpunktu 1 studiju gada priekšmeti 2 studiju gada kursi Sabiedrisko attiecību menedžmenta modeļi Korporatīvā un globālā stratēģija Globālās komunikācijas sociālie politiskie un kultūras procesi Sociālās teorijas Stratēģiskā vadība Lobēšanas tehnoloģijas un interešu pārstāvniecība Līderisma teorijas un daudzveidības vadība Sabiedriskās attiecības integrētā mārketinga komunikācijas sistēmā kampaņu menedžments politiskās kampaņas un mārketings Ekonomiskā un politiskā antropoloģija Riska un krīzes komunikācija Sociālā un vadības psiholoģija Cilvēktiesības un darba tiesības Organizāciju teorija un vadība Informācijas sabiedrība Komunikācijas politika ES Cilvēkdrošība Reklāma un zīmolvedība Personālvadība Valsts pārvalde un valdības komunikācija Mūsdienu sociālie procesi Zināšanu un inovāciju menedžments Pētījumi sociālajās zinātnēs kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes Globālā drošības politika un starptautiskā sadarbība Politikas plānošana un novērtēšana Kvalitātes vadība Konfliktu vadība un personāla konsultēšana Projektu vadība Politiskā diskursa analīze Kultūrpolitika Pēc absolvēšanas Iegūtās zināšanas Kā patstāvīgi darboties stratēģiskās un sabiedrisko attiecību vadības nozarēs balstoties uz apgūtajām vadības teoriju zināšanām un pētnieciskā darba metodēm Kā integrēt sabiedrisko attiecību un stratēģiskās vadības zināšanas lai veidotu konkrētas organizācijas politiku darbotos projektos organizētu sabiedrisko attiecību kampaņas Iegūtās prasmes Kritiski analizēt sabiedrisko attiecību un stratēģiskās vadības attīstības procesus Prognozēt situācijas izmaiņas nozarē vērtēt sabiedrisko attiecību kampaņas norisi piedāvāt optimālus risinājumus situācijas uzlabojumam Veikt sabiedrisko attiecību vadītāja funkcijas un piedalīties

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/strategiska-un-sabiedrisko-attiecibu-vadiba (2015-01-07)
  Open archived version from archive


 • Tiesību zinātne (maģistrs) | Studiju programmas | Maģistra studijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  Studiju iespējas Maģistra studijas Studiju programmas Tiesību zinātne maģistrs Studiju virziens Tiesību zinātne Akreditēta akadēmiskā vai profesionālā maģistra studiju programma Studiju veids pilna laika studijas Studiju ilgums 1 5 gadi 3 semestri vai 2 gadi 4 semestri pilna laika klātienē studiju ilgums atkarīgs no iepriekš iegūtās izglītības Valodas latviešu un angļu Apjoms kredītpunktos 60 vai 80 KP Iegūstamais grāds akadēmiskā vai profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē Iegūstamā kvalifikācija jurista kvalifikācija profesionālajā programmā Studiju gada maksa 1640 EUR 50 maksas studiju vietu akadēmiskā maģistra studiju programmā 50 maksas studiju vietu profesionālā maģistra studiju programmā 2 bezmaksas studiju vietas profesionālā maģistra studiju programmā pilna laika klātienē studiju ilgums 1 5 gadi 3 bezmaksas studiju vietas profesionālā maģistra studiju programmā pilna laika klātienē studiju ilgums 2 gadi Ziemas uzņemšana no 5 līdz 16 janvārim Par programmu Programmas unikalitāte Vienīgā maģistra studiju programma Latvijā kurā ir iespējas studēt medicīnas tiesības un sociālās tiesības kā arī specializācijā Operatīvais darbs Iegūtās zināšanas dod iespēju konkurēt darba tirgū strādājot daudzveidīgajā jurista profesijā Studiju programmas mērķis Sagatavot augsti kvalificētus tiesību zinātnes speciālistus sociālajās un medicīnas kā arī starptautiskajās un medicīnas tiesībās nodrošināt juridisko metožu apguvi un attīstīt prasmes radoši un konstruktīvi analizēt sociāli tiesiskos procesus Programmas uzdevumi Sekmēt vispusīgu un dziļu zināšanu apguvi tiesību zinātnēs nodrošinot sociāla medicīniska un starptautiska rakstura problēmu risināšanu veicināt tiesību speciālistu iekļaušanos Latvijas un Eiropas valstu darba tirgū Studiju forma lekcijas semināri patstāvīgais darbs rakstot kopsavilkumus esejas gatavojot un aizstāvot referātus Saistītā informācija Studiju kursu apraksti Programmas saturs 1 semestrī A daļas studiju kursi pētnieciskā jaunrades projektēšanas darba organizēšana un rezultātu noformēšana sociālā psiholoģija starptautiskās tiesiskās sadarbības problēmas ES cilvēktiesību aizsardzības mehānismi pedagoģiskā darba pamatiemaņas vadības informācijas sistēmas 2 un 3 semestrī B daļas studiju kursi medicīnas veselības aprūpes un rehabilitācijas tiesiskie aspekti Eiropas Savienības sociālo tiesību aktuālās problēmas medicīnas darbinieku un pacientu tiesību aizsardzības aktuālie aspekti Eiropas Savienības darba tiesības komunikācijas medicīniskās un tiesiskās problēmas biomedicīnas tiesiskās problēmas globalizācija un starptautisko tiesību attīstība Eiropas savienības institucionālās tiesības starptautisko publisko tiesību aktuālās problēmas konstitucionālo tiesību attīstība Eiropas Savienībā tiesību aizsardzības institucionālā sistēma Eiropas Savienībā noziedzības izziņas un novēršanas aktuālās problēmas 4 studiju semestrī prakse izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs Pēc absolvēšanas Iegūtās zināšanas Augsti kvalificētas zināšanas un prasmes sociālajās medicīnas kā arī starptautiskajās un Eiropas tiesībās Specifiskas zināšanas specializācijā Operatīvais darbs kas saistītas ar darbu vadošos amatos pirmstiesas izmeklēšanas iestādē Iegūtās prasmes Izmantot tiesiska rakstura zināšanas prasmes un iemaņas strādājot jebkurā modernās zināšanu sabiedrības jomā Tiesību izpratne un spēja tās izmantot elastīgi reaģējot uz izmaiņām un risinot plašu problēmu loku Radoši un konstruktīvi analizēt sociāli tiesiskos procesus Studiju programmas absolventi var strādāt valsts un pašvaldību iestādēs privātajās un starptautiskajās organizācijās Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajam gadam Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajam gadam Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https uznemsana rsu lv Pases vai ID kartes kopija oriģināls jāuzrāda Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija oriģināli jāuzrāda Dokuments kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/tiesibu-zinatne-magistrs (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Uzturzinātne | Studiju programmas | Maģistra studijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  izmantot zinātniskos pētījumos un uztura jautājumu praktiskā risināšanā saskaņā ar Eiropas Savienības un Pasaules Veselības organizācijas galvenajām stratēģiskajām tendencēm un Latvijas Republikas Veselības ministrijas izstrādātajām tendencēm un rīcības plānu Veselīgs uzturs 2003 2013 Programmas uzdevumi Sniegt padziļinātas zināšanas par uztura zinātnes fundamentālajiem principiem par zinātniski pamatota uztura prioritāro nozīmi veselības nodrošināšanā visā cilvēka dzīvē Dot iespēju apgūt mūsdienīgas un efektīvas metodes uztura un vielmaiņas novērtēšanai dažāda vecuma grupu cilvēkiem Papildināt zināšanas par pārtikas produktu sastāvu nozīmīgākos produktos netiekošām pārvērtībām to pārstrādes un uzglabāšanas laikā iepazīstināt ar pārtikas kvalitātes izvērtēšanas metodēm Padziļināt zināšanas par vielmaiņas un regulācijas molekulārajiem pamatiem par mūsdienu ģenētisko sasniegumu un bioķīmijas atklājumu izmantošanu uzturzinātnē Sniegt zināšanas par atsevišķu pārtikas produktu ražošanā lietotām tehnoloģijām par ģenētiski modificētiem organismiem ĢMO par pārtikas produktu ražošanā izmantojamām pārtikas piedevām to funkcijām un nozīmi produktu tehnoloģisko īpašību un kvalitātes nodrošināšanā šo produktu ražošanas un uzglabāšanas laikā Veidot izpratni par makrouzturvielu un mikrouzturvielu nozīmi fiziskajās aktivitātēs par iespējam ar uzturu novērts fizioloģiskus sarežģījumus kurus izraisa dažādas slodzes Iepazīstināt ar dažādiem uztura izraisītiem imunoloģiskiem un ģenētiskiem traucējumiem to iemesliem un diagnostiku Paplašināt priekšstatu par svarīgākajām sabiedrības veselības nostiprināšanas un saglabāšanas atziņām sniegt zināšanas veselības un slimību biežuma mērīšanas metodēm un iepazīstināt ar epidemioloģisko pētījumu veidiem Studiju formas lekcijas praktiskās nodarbības semināri diskusijas studentu patstāvīgais darbs Saistītā informācija Studiju programmas raksturojums Studiju kursu apraksti Programmas saturs Apgūstamās zināšanas un prasmes Kritiski analizēt un ietekmēt uztura un pārtikas politikas attīstības gaitu Latvijā un līdz ar to arī Eiropā kā arī sekmēt iemaņu apgūšanu efektīvai uztura un pārtikas politikas plānošanai Izvērtēt atšķirības uzturvielu nodrošināšanā atkarībā no fiziskās aktivitātes fizioloģiskā un veselības stāvokļa izstrādāt un ieteikt dažādām cilvēku grupām zinātniski pamatotas sabalansētas diennakts uztura devas Izprast barības vielu uzņemšanas gremošanas un pamamatsubstrātu izmantošanas funkciju regulācijas mehānismu Izprast uztura un vielmaiņas novērtēšanas metožu būtību un to nozīmi uzturvielu deficīta agrīnā atklāšanā Izprast ģenētikas un bioķīmijas izmatošanas iespējas uzturzinātnē Noteikt pareizu uzturu akūtu un hroniskus slimību slimnieku atbilstoši uz apgūtajiem zinātnes atzinumiem par šo slimību cēloņiem rašanās mehānismiem kopšanas un ārstēšanas pamatprincipiem Analizēt jaunāko informāciju un izvērtēt tendences pārtikas produktu ražošanā pārdošanā un izmantošanā uzturā veselības veicināšanai Veikt epidemioloģiskus socioloģiskus un citus ar uzturu saistītus pētījumus noteikt un novērtēt uztura un ēšanas paradumu izraisītus riska faktorus veikt šo faktoru analīzi un izteikt priekšlikumus to novēršanai Sekmēt veselīga uztura pamatprincipu ieviešanu un līdz ar to veicināt slimību profilaksi Plānot un vadīt pētījumus uzturzinātnē un tādejādi sekmēt latviešu zinātnieku konkurētspēju uztuzinātnes jomā Eiropā un visā pasaulē Pēc absolvēšanas Studiju programmas Uzturzinātne absolventi var turpināt strādāt valsts pārvaldes institūcijās pārtikas rūpniecībā izglītības sociālās aprūpes veselības aprūpes izglītības iestādēs slimnīcās veselības centros privātpraksēs Absolventu karjeras stāsti Uztura speciāliste Inga Širina Uztura speciāliste Jeļena Zuboviča Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajā gadā Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajā gadā Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https uznemsana rsu lv Pases vai ID kartes kopija oriģināls jāuzrāda Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija oriģināli jāuzrāda Publikāciju kopijas ja tādas ir veselības zinātņu jomā Dokuments kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/uzturzinatne (2015-01-07)
  Open archived version from archive


 • Bizness un tiesības Eiropas Savienībā | Studiju programmas | Maģistra studijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  pagaidām ir unikāls bet tieši šādas zināšanas ir nepieciešamas Latvijas uzņēmējiem lai sekmīgi darbotos ES ekonomiskajā un juridiskajā telpā Programmas uzdevumi Ar Latvijas vadošo speciālistu un ārzemju lektoru līdzdalību sagatavot konkurētspējīgus speciālistus Latvijas un ES darba tirgum uzņēmējdarbības vadības jomā īstenot mūsdienīgu zināšanu apgūšanu par ES ekonomiku biznesa vadību un komerciālo likumdošanu par uzņēmējdarbības formām un biznesa vides specifiku ES iemācīt prasmi radoši un kritiski domāt kā arī prognozēt ekonomisko procesu attīstību iemācīt izstrādāt un realizēt jaunus biznesa projektus noteikt darbības stratēģiju Studiju forma Galvenās studiju forma ir lekcijas semināri un praktiskās nodarbības kā arī patstāvīgais darbs studentiem ir jāsagatavo referāti projekti studiju darbi kā arī maģistra darbs kas ir studentu pētnieciskais darbs Lai studentu pētnieciskajam darbam varētu iegūt faktisko materiālu un iepazīties ar dažādu uzņēmumu un organizāciju darbību ir paredzēta studentu prakse Saistītā informācija Studiju kursu apraksti Programmas saturs 1 studiju gads Eiropas Savienības tiesības biznesa kultūra un komunikācija Eiropā kvantitatīvās analīzes metodes Eiropas Savienības konkurences tiesības starptautiskā biznesa stratēģijas un vadība finanšu menedžments un grāmatvedība starptautiskajā biznesā darba resursu menedžments Eiropā Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības starptautiskais mārketings Eiropas Savienības iekšējā tirgus tiesības Eiropas Savienības ekonomiskā politika un biznesa vide projektu vadīšana starptautiskajā biznesā Studiju prakse 6 nedēļas 2 studiju gads tikai studējošajiem ar iepriekš iegūtu akadēmiskā bakalaura grādu globālā loģistika starptautiskā valūtas sistēma Eiropas Savienības nodokļu politika Studiju prakse 14 nedēļas Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana Obligātie studiju kursi A Izvēles studiju kursi B ES institucionālās tiesības starptautiskā biznesa stratēģijas un vadība biznesa kultūra un komunikācija Eiropā ES iekšējā tirgus tiesības ES ekonomiskā politika un biznesa vide ES konkurences politika finanšu menedžments un grāmatvedība starptautiskajā biznesā Kvantitatīvās analīzes metodes ekonomikas teorija vadībā darba resursu menedžments Eiropā starptautiskais mārketings starptautiskā valūtas sistēma un starptautiskās finanses ES naudas banku un vērtspapīru tiesības ES uzņēmumu tiesības ES sociālās un darba tiesības globālā loģistika starptautiskās investīcijas un investīciju projektu vadība ES nodokļu tiesības Pēc absolvēšanas Iegūtās zināšanas Biznesa vadības un biznesa vides specifikā ES svarīgākajos ES biznesa tiesību aspektos Būtiskākajos ekonomikas un vadības zinātnes teorētiskajos aspektos Starptautiskajos uzņēmējdarbības organizācijas un vadības procesos Iegūtās prasmes Veikt profesionālas funkcijas uzņēmējdarbības vadības jomā formulēt problēmu un piedāvāt argumentētus un zinātniski pamatotus problēmu risinājuma variantus Radoši strādāt individuāli un komandā uzņemoties līdera funkcijas Izmantot teorētiskās zināšanas un iegūtās iemaņas praktiskajā darbībā kā arī pieņemt situācijai atbilstošus kompetentus vadības lēmumus Absolventi var strādāt gan privātos uzņēmumos gan arī valsts iestādēs un organizācijās par dažādu līmeņu vadītājiem kā arī paši veidot uzņēmumus un tos vadīt Programmas beidzēji ir pieprasīti darba tirgū Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajam gadam Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajam gadam Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https uznemsana rsu lv Pases vai ID kartes kopija oriģināls jāuzrāda Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija oriģināli jāuzrāda Motivācijas eseja Dokuments kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un vai vārds nekā pasē tad jāuzrāda arī dokuments kas apliecina uzvārda un vai vārda maiņu Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/bizness-un-tiesibas-eiropas-savieniba (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Sociālo procesu analīze un vadība | Studiju programmas | Maģistra studijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  teorētisko zināšanu apguvi socioloģijā un sociālajā politikā kā arī pētniecības metožu attīstīšana un pielietošana konkrētu sabiedrības problēmu izpētē un analīzē Studiju programma ir vērsta uz to lai saistītu socioloģijas zināšanas par sociālo procesu norisi sociālo datu ieguves un analīzes prasmes kompetenci sociālās politikas veidošanā un analīzē balstoties uz zināšanām par sociāliem procesiem un dažādu sociālo grupu vajadzībām Latvijā ES un pasaulē kā arī integrējot sociālo pētījumu datus lēmumu pieņemšanas procesā Studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniski pētnieciskai darbībai nodrošinot socioloģijas un sociālās politikas teoriju un pētnieciskā darba metožu un iemaņu apguvi Studiju programmas uzdevumi Lai īstenotu studiju programmas mērķi ir izvirzīti šādi uzdevumi sagatavot akadēmiski izglītotus sociālo zinātņu speciālistus kas spēj patstāvīgi izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas un pētnieciskās metodes konkrētu problēmu risināšanā sekmēt speciālistu konkurētspēju vietējā un Eiropas darba tirgū kas balstās uz labām teorētiskām zināšanām un augstu prasmju līmeni īstenot padziļinātu zināšanu apgūšanu socioloģijas teorijās un metodēs pievēršot uzmanību jaunām teorētiskām pieejām aktuālu sociālu problēmu izpētei un risinājumiem Eiropas valstīs un Latvijā veicināt interesi par Latvijas sabiedrības un Eiropas aktuālām sociālām problēmām un to risinājumu iesaistot programmas realizācijā pētniekus no Latvijas un ārvalstīm kā arī iesaistot studentus katedras mācībspēku veiktajos pētījumos attīstīt radošu un kritisku domāšanu prasmi argumentēti izteikt savu viedokli un aizstāvēt to attīstīt augstus profesionālās ētikas standartus un sekmēt to realizāciju Studiju forma Studiju kursos tiek realizētas dažādas mācību metodes saskaņā ar studiju kursa mērķi lekcijas apgūto teorētisko zināšanu konkretizācija semināros problēmsituāciju analīze referātu izstrāde un to publiska apspriešana Pielietojamo mācību metožu mērķis ir gan sniegt iespēju apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas atbilstoši studiju programmas mērķim gan pilnveidot studentu kritiskās domāšanas prasmes attīstīt savstarpējas saskarsmes prasmes spēju strādāt gan individuāli gan grupā pilnveidot spēju novērtēt dažādību pilnveidot prasmi izteikt savas domas rakstveidā Liela uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgajam darbam Saistītā informācija Studiju īstenošanas plāns Programmas saturs Studiju programmu veido obligātie studiju kursi A daļa kas jāapgūst visiem programmā studējošajiem un obligātās izvēles studiju kursi B daļa kas var atšķirties pa studiju gadiem atkarībā no studentu izvēles A daļas kursi B daļas kursi Mūsdienu socioloģijas teorijas Kvantitatīvo pētījumu metodoloģija Kvalitatīvo pētījumu metodoloģija Politikas veidošanas process Politikas analīze un novērtēšana Salīdzinošā sociālā politika Globalizācija un tautas attīstība Sociālā nevienlīdzība un stratifikācija Dzīves kvalitātes socioloģija Nabadzība sociālā atstumtība un labklājības politika Jaunatnes socioloģija Veselības un medicīnas socioloģija Psihiskās veselības un slimības socioloģija Veselības aprūpes organizācija un politika Darba socioloģija un nodarbinātības politika Ģimenes socioloģija un politika Novecošanas socioloģija Atkarību problēmu socioloģiska analīze Sociālā demogrāfija Attīstības psiholoģija Matemātiskās analīzes metodes Sociālais darbs Projektu vadība Pētniecības ētika Risku menedžments Inovāciju menedžments Konfliktu menedžments Zinātniskā darba metodoloģija Kopējais studiju ilgums četri semestri kopējais apjoms 80 kredītpunktu Viens kredītpunkts atbilst vidēji 40 studenta darba stundām studiju kursa apguvei Studiju laikā studentiem jāiegūst 32 kredītpunkti par A daļas kursiem 28 kredītpunkti par B daļas kursiem un 20 kredītpunkti par maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu Studijas tiek organizētas pēc moduļu principa viens studiju kurss ilgst vidēji četras nedēļas Nodarbības notiek darbdienu vakaros un sestdienās Pēc absolvēšanas Iegūtās zināšanas Padziļinātas teorētiskās zināšanas socioloģijā un

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/socialo-procesu-analize-un-vadiba (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Veselības psiholoģija | Studiju programmas | Maģistra studijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  vai psiholoģijas bakalaura izglītība ar profesionālo kvalifikāciju vai 120 KP ja iepriekš iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā Studiju gada maksa 2106 EUR 24 maksas studiju vietas Par programmu Vienīgā studiju programma Latvijā kas piedāvā specializāciju veselības psiholoģijā kas Eiropā ir viena no straujāk augošajām psiholoģijas nozarēm Studiju programma ietver divus studiju plānus pirmais 2 gadi ir veidots reflektantiem kuri ir ieguvuši augstāko profesionālo izglītību psiholoģijā vai psiholoģijas bakalaura izglītību ar profesionālo kvalifikāciju otrais 3 gadi reflektantiem kuri ir ieguvuši sociālo zinātņu bakalaura grādu psiholoģijā Uzsvars ir likts uz studējošo kompetences attīstību indivīda grupas un sabiedrības fiziskās sociālās un garīgās labklājības uzlabošanai Atlaide studiju maksai 10 RSU absolventiem turpinot studijas maģistrantūrā Saistītā informācija Studiju kursu apraksti Programmas saturs 1 un 2 studiju plānā maģistranti apgūst psihologa darbam nepieciešamās kompetences psihologa profesionālo darbību psiholoģisko izpēti un palīdzību īstermiņa konsultēšanu kognitīvo psihoterapiju un citus psihoterapijas virzienus psihosociālo rehabilitāciju un krīžu intervences u c klīnisko psiholoģiju kā arī kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu metodoloģiju veselības psiholoģiju vēsturi un pamatprincipus veselības un slimības psihosociālos aspektus veselības uzvedību veselības un slimības izpratni vecumposmu perspektīvā dažādības perspektīvu veselības psiholoģijā kā arī izglītojošo veselības psiholoģijas programmu izveides principus un veselības un slimības bioloģiskos aspektus kā arī rehabilitāciju un komandas darbu Studējošie iziet praksi klīnikā supervīzora pārraudzībā un izstrādā un aizstāv maģistra darbu 2 studiju plānā studējošie papildus apgūst kognitīvo psiholoģiju psiholoģiskās izpētes metodes un psiholoģisko konsultēšanu individuāli grupā un sistēmisko pieeju veic plašu profesionālās darbības novērošanas un psiholoģiskās izpētes un konsultēšanas praksi supervīzora pārraudzībā Pēc absolvēšanas Psihologs strādā veselības sociālās aprūpes izglītības biznesa un sporta jomā kā arī privātpraksē Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā kā arī strādāt augstskolās akadēmiskā personāla sastāvā un veikt pētniecisko darbu Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajā gadā Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajā gadā Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/veselibas-psihologija (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Supervīzija | Studiju programmas | Maģistra studijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  latviešu Iegūstamais grāds profesionālais maģistra grāds pedagoģijā Iegūstamā kvalifikācija supervizors Apjoms kredītpunktos 80 KP Studiju gada maksa 1565 EUR 12 maksas studiju vietu Par programmu Vienīgā studiju programma Latvijā kurā sagatavo supervizorus Programma atbilst Eiropas Nacionālo supervīzijas organizāciju asociācijas vadlīnijām un supervizora profesijas standarta prasībām Studiju programmas īstenošanā iesaistīti kompetentākie profesionāļi Programmas absolventiem ir iespēja kļūt par pirmajiem diplomētiem supervizoriem Latvijā Studiju maksas atlaide 10 RSU absolventiem turpinot studijas maģistrantūrā Saistītā informācija Studiju kursu apraksti drīzumā Programmas saturs Supervīzijas teorijas saturs un process individuālā grupu komandu un organizāciju līmenī supervīzijas teorijas konsultēšanas un problēmu risināšanas metodes supervīzijā supervīzija grupā komandas un organizācijas supervīzija supervizora personības kvalitātes Pieaugušo pedagoģija akcentējot mūsdienu transformatīvo pieeju pieaugušo pedagoģijas teorijas un metodes mūsdienu tehnoloģijas pieaugušo pedagoģijā Uzņēmējdarbība Pētījuma metodoloģija un supervīzēta prakse Pēc absolvēšanas Iegūtās zināšanas Salīdzina un izvērtē dažādas supervīzijas koncepcijas veidus formas un modeļus un to attīstības tendences mūsdienās kā arī raksturo pieaugušo izglītības teorijas modeļus un metodes supervīzijas kontekstā Iegūtās prasmes Spēj patstāvīgi organizēt administrēt vadīt un novērtēt supervīzijas procesu individuālā grupu komandu un organizāciju līmenī pielieto piemērotas metodes supervīzijas procesā īstenojot ētisko atbildību Spēj plānot un veikt pētniecisko darbību kā arī sistemātiski pilnveido savu kvalifikāciju un profesionālo izaugsmi Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajam gadam Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajam gadam Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https uznemsana rsu lv Pases vai ID kartes kopija oriģināls jāuzrāda Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija oriģināli jāuzrāda Motivācijas eseja Sertifikātu vai apliecību kopijas oriģināli jāuzrāda kas apliecina pieredzi supervīzijā un profesionālo pilnveidi ja tādas ir Dzīvesgājuma apraksts CV Dokuments kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un vai vārds nekā pasē tad jāuzrāda arī dokuments kas apliecina uzvārda un vai vārda maiņu Ja reflektants izglītības dokumentu

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/supervizija (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Rehabilitācija | Studiju programmas | Maģistra studijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  ir sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus veselības aprūpes speciālistus multiprofesionālajā rehabilitācijas nozarē kuri spēj efektīvi organizēt un sniegt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus rehabilitācijas pakalpojumus īstenot savu pētniecisko darbību un sekmīgi iekļauties rehabilitoloģijas akadēmiskajā vidē Programmas saturs 1 studiju gadā veselības aprūpes un rehabilitācijas organizācija un vadība finanšu organizācijas pamati un vadība veselības aprūpes kvalitātes vadība un kontrole projektu vadība pakalpojumu mārketings rehabilitācijā uz zinātniskiem pierādījumiem balstītu rehabilitācijas klīniskā prakse efektīvu rehabilitācijas programmu plānošana un realizācija 2 studiju gadā pētniecības metodes rehabilitācijā mērījumu izvēle un lietošana rehabilitācijas klīniskajā praksē jaunu zināšanu pārnese un pielietošana klīniskajā praksē rehabilitācijā izglītojošu programmu plānošana un vadīšana rehabilitācijā maģistra darba izstrāde Pēc absolvēšanas Iegūtās zināšanas Veselības aprūpes organizācija un attīstības tendences mūsdienās Izpratne par funkcionālo spēju ierobežojumu dinamiku un sekām dažādos līmeņos indivīds grupa sabiedrība kā arī seku nozīmi sabiedrības veselības kontekstā Izpratne par rehabilitācijas procesa fāzēm norisi dinamiku un rezultātiem dažādos līmeņos indivīds grupa sabiedrība Izpratne par nepieciešamību patstāvīgi papildināt un pilnveidot savu profesionālo izaugsmi un kvalifikāciju Iegūtās prasmes Analizēt un izvērtēt savas profesijas vai organizācijas specifiku vajadzības un resursus rehabilitācijas un veselības aprūpes kontekstā Pielietot atbilstīgas novērtēšanas metodes dokumentē un analizē novērtējumu rezultātus plānot un vadīt rehabilitācijas procesu indivīdiem un grupām Patstāvīgi plānot un organizēt jaunus efektīvus rehabilitācijas pakalpojumus balstoties uz zinātniskiem pierādījumiem nozarē Informēt un izglītot sabiedrību indivīdus un grupas par rehabilitācijas metodēm un pakalpojumiem funkcionālo ierobežojumu seku mazināšanai un veselības veicināšanai Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajā gadā Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajā gadā Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https uznemsana rsu lv Pases vai ID kartes kopija oriģināls jāuzrāda Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija oriģināli jāuzrāda Motivācijas vēstule Dokumentu kopijas oriģināli jāuzrāda kas apliecina mācības kursos semināros piedalīšanos ja tādas ir konferencēs un kongresos Publikāciju ja tādas ir kopijas Angļu valodas

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/rehabilitacija (2015-01-07)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-21