archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » P » PROMENADE.LV

Total: 272

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • 0

  Original URL path: http://www.promenade.lv/lv/user/restore_password_sendmail (2013-11-15)
  Open archived version from archive


 • Promenade.lv :: Katru dienu super izdevīgas akcijas
  произвести оплату через банковское перечисление или совершить оплату с помощью кредитной карты Клиент обязуется сообщить об этом в службу обслуживанию клиентов Посредника 2 4 www promenade lv возвращает Клиенту полную стоимость купона в случае если Продавец который согласно условиям Акции обязан произвести обмен Купона на Товар Услугу ликвидирован или каким либо другим образом прекратил свою деятельность до указанного в купоне срока реализации И если Клиент предъявил обществу www promenade lv подтверждающий документ а также свой приобретённый ранее Купон www promenade lv перечисляет полную стоимость купона на Счет клиента или на другой Клиентом указанный счет в течение 5 пять дней с момента получения упомянутых документов и Купона 2 5 Если Клиент не использовал приобретенный Купон до окончания срока годности Купона полученная оплата покупки признается в качестве штрафа за своевременное неиспользование купона После окончания срока действия Купона Клиент не вправе получит услугу товар а также востребовать возвращение полной стоимости купона 3 Право на отказ от Купона 3 1 Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора от приобретённого купона в течение 14 дней с момента когда Договор вступил в силу дата покупки купона указана на самом купоне Право на отказ в течение 14 дней когда покупатель возвращает Посреднику ранее приобретённый купон на товар услугу а Посредник в свою очередь возмещает полную стоимость купона действует в том случае если купон не был обменен на товар у Продавца и товар не находится у покупателя если Покупатель не воспользовался купоном на услугу и услуга не была оказана Для того что бы воспользоваться правом на отказ Клиенту необходимо Отправить по физической почте на юридический адрес SIA Topkupon письменное заявление об использовании своих прав на отказ Либо написать заявление на месте обратившись к нам в офис по адресу Riga Vienibas gatve 109 2 этаж кабинет 2 14 Пример заявления Вы можете посмотреть и распечатать в личном кабинете К заявлению просьба приложить оригиналы приобретённых купонов В заявлении Клиенту необходимо указать имя и фамилию Клиента персональный код номер счёта с которого была произведена покупка дату покупки и номер купона Просьба указать причину отказа в свободной форме подпись Клиента 3 2 SIA Topkupon рассматривает заявление и высылает Вам письменный ответ в течение 10 рабочих дней согласно законодательству Л Р SIA Topkupon обязуется возместить полную стоимость купона одним банковским перечислением на счёт покупателя в течение 7 рабочих дней Отсчёт 7 рабочих дней начинается от даты указанной в письменном ответе который SIA Topkupon высылает Покупателю 3 3 При возврате купона деньги возвращаются только на тот номер счёта с которого была совершена покупка 3 4 Покупатель может воспользоваться правом на отказ со дня получения товара или части товара со дня утверждения заказа услуги Потребитель несёт ответственность за качество товара и сохранение безопасности в срок реализации права на отказ Поэтому рекомендуется с товаром обходиться бережно а также внимательно открывать его упаковку 3 5 Право на отказ невозможно использовать если приобретена аудиозапись или видеозапись или компьютерная программа и открыта её упаковка если доставлены газеты периодические издания и журналы если заключён договор который связан с азартными играми или услугами лотерей если договор заключён на аукционе если

  Original URL path: http://www.promenade.lv/ru/home/rules (2013-11-15)
  Open archived version from archive


 • iespējamajām kļūdām kuras ietekmē tehniku saistītu ar maksājumu nerealizējamību Gadījumā kad nav iespējams veikt samaksu ap banku pārskaitījumu vai veikt samaksu ar kredītkartes palīdzību Klients apņēmās paziņot par to Starpnieka klientu atbalsta dienestam 2 4 www promenade lv atgriež Klientam pilnu kupona vērtību gadījumā ja Pārdevējs kuram saskaņā ar Akcijas noteikumiem ir jāveic Kupona apmaiņa pret Preci Pakalpojumu ir likvidēts vai kaut kāda citā veidā pārtrauca savu darbību līdz kuponā norādītajām realizācijas termiņam Un ja Klients biedrībai www promenade lv iesniedza apstiprinošo dokumentu kā arī savu agrāk iegādātu Kuponu www promenade lv pārskaita pilnu kupona vērtību uz klienta Kontu vai uz citu Klienta norādītu Kontu piecu 5 darba dienu laikā kopš minētu dokumentu un Kupona saņemšanas brīža 2 5 Ja Klients neizmantoja iegādāto Kuponu līdz Kupona derīguma termiņa beigām saņemta pirkuma samaksa tiek uzskatīta kā sods par savlaicīgu kupona neizmantošanu Pēc Kupona derīguma termiņa beigām Klients nav tiesīgs saņemt preci pakalpojumu kā arī prasīt kupona pilnas vērtības atgriešanu 3 Tiesības uz atteikumu no Kupona 3 1 Pircējs var izmantot tiesības uz atteikumu un vienpusēji atkāpties no kupona 3 1 1 Pircējam vienpusējā kartībā ir tiesības atteikties no Līguma no iegādātā kupona 14 dienu laikā kopš brīža kad Līgums stājas spēkā kupona pirkuma datums ir norādīts uz paša kupona Tiesības uz atteikumu 14 dienu laikā kad pircējs atgriež Starpniekam agrāk iegādāto preces pakalpojuma kuponu bet Starpnieks savā kārtā atlīdzina kupona pilnu vērtību darbojas gadījumā ja ja kupons netika apmainīts pret preci pie Pārdevēja un prece neatrodas pie pircēja ja Pircējs neizmantoja kuponu pakalpojumam un pakalpojums netika sniegts 3 1 2 Pircējam ir tiesības vienpusēji atteikties no preces vai preces daļas 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas vai no pakalpojuma līguma noslēgšanas kupona iegādes dienas Atteikuma tiesības pakalpojumu līguma noslēgšanas gadījumā nav izmantojamas ja pakalpojuma sniegšana ir uzsākta atteikuma tiesību termiņa Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā Līdz ar to ieteicams ar preci apieties saudzīgi kā arī uzmanīgi atvērt tās iepakojumu 3 1 3 Lai izmantotu atteikuma tiesības Klientam ir nepieciešams Nosūtīt pa fizisku pastu uz SIA Topkupon juridisku adresi rakstveida iesniegumu par savu tiesību izmantošanu uz atteikumu Vai uzrakstīt iesniegumu uz vietas vēršoties pie mums ofisā pēc adreses Rīga Vienības gatve 109 2 stāvs kabinets 2 14 Iesniegumam lūgums pielikt iegādātu kuponu oriģinālus Iesnieguma piemēru atteikuma veidlapu Jūs varat apskatīties un izdrukāt personīgā kabinetā vai Lejuplādēt ŠEIT 3 2 SIA Topkupon apskata iesniegumu un nosūta Jums rakstveida atbildi 10 darba dienu laikā saskaņā ar LR likumdošanu SIA Topkupon uzņēmās pienākumu atlīdzināt kupona pilnu vērtību ar vienu bankas pārskaitījumu uz pircēja bankas kontu ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas kad patērētājs pircējs nosūtījis rakstisku atteikumu 3 3 Atgriežot kuponu nauda tiek atgriezta tikai uz to konta numuru no kura tika veikts pirkums 3 4 Atteikuma tiesības nav iespējams izmantot ja iegādāts audioieraksts vai videoieraksts vai datorprogramma un atvērts tā iepakojums ja piegādāti laikraksti periodiskie izdevumi un žurnāli ja noslēgts līgums kas saistīts ar azartspēļu vai izložu pakalpojumiem ja līgums noslēgts izsolē

  Original URL path: http://www.promenade.lv/lv/home/print_rules (2013-11-15)
  Open archived version from archive


 • Promenade.lv :: Katru dienu super izdevīgas akcijas
  9 50 LVL 19 00 LVL 50 9 50 LVL Куплено 131 купон Не отказывайте себе в удовольствии Kunoichi сет на 2 персоны 40 шт со скидкой 50 Цена Стоимость Скидка Выгода 4 25 LVL 8 50 LVL 50 4 25 LVL Куплено 130 купонов Не отказывайте себе в удовольствии Kunoichi сет на 2 персоны 40 шт со скидкой 50 Цена Стоимость Скидка Выгода 4 25 LVL 8 50 LVL 50 4 25 LVL Куплено 119 купонов Салон красоты KOSMETA предлагает одноразовое посещение солярия Ergoline 600 Turbo Power со скидкой в 58 всего за 1 69 Ls Цена Стоимость Скидка Выгода 1 69 LVL 6 00 LVL 72 4 31 LVL Куплено 105 купонов Белое вино TERRANTICA PINOT BIANCO со скидкой 40 Цена Стоимость Скидка Выгода 2 39 LVL 3 99 LVL 40 1 60 LVL Куплено 94 купона Подари себе красивый загар и солнечное настроение Загорай до 20 мин со скидкой 54 по супер цене 1 34 Ls Цена Стоимость Скидка Выгода 1 34 LVL 3 00 LVL 54 1 66 LVL Куплено 93 купона Водительские права категории B в Риге и Елгаве в автошколе Mustangs со скидкой в 93 Цена Стоимость Скидка Выгода 3 00 LVL 49 00 LVL 93 46 00 LVL Куплено 91 купон Проведи вечер за игрой в Боулинг со скидкой в 80 Цена Стоимость Скидка Выгода 1 99 LVL 9 99 LVL 80 8 00 LVL Куплено 90 купонов Япония в вашей тарелке Tajiro сет на 4 персоны 88 шт со скидкой 50 Цена Стоимость Скидка Выгода 9 99 LVL 20 00 LVL 50 10 01 LVL Куплено 88 купонов Никого не слушай здесь вкуснее суши Tomodachi сет на 3 персоны 45 шт со скидкой 50 Цена Стоимость Скидка Выгода 9 50 LVL 19 00 LVL 50 9 50 LVL Куплено 83 купона Предложения

  Original URL path: http://www.promenade.lv/ru/home/past (2013-11-15)
  Open archived version from archive

 • Garšīgs piedāvājums no "Sushi Home"! Tomodachi set 3 personām ( 45 gab.)ar 50% atlaidi!
  gab Krabju nujiņa avokado gurķis masago ikri Alaska maki 8 gab Philadelphia siers cepts lasis gurķis Surimi maki 8 gab Krabju nujiņa Sake Masago maki 5 gab lasis gurķis avokado masago ikri Noteikumi Kupons ietver sevī vienu suši set 45 gab Tomodachi set Sake maki 8 gab lasis Philadelphia Delux 8 gab Philadelphia siers gurķis avokado lasis California maki 8 gab Krabju nujiņa avokado gurķis masago ikri Alaska maki 8 gab Philadelphia siers cepts lasis gurķis Surimi maki 8 gab Krabju nujiņa Sake Masago maki 5 gab lasis gurķis avokado masago ikri vasabi ingvers sojas mērce un irbulīši Suši komplekts ir jāpasūta piezvanot pa tālruni 67 133 323 vai 28 343 454 un nosaucot kupona numuru Pasūtījumu pieņemšana no 11 00 līdz 23 00 Kupona atlaide netiek summēta ar citām akcijām un speciāliem piedāvājumiem Kuponam ir jābūt IZDRUKĀTĀ veidā Piegāde cenā nav iekļauta Ar cenām uz piegādi var iepazistināties šeit http sushihome lv lv delivery Piegādes laiks līdz 2 5 stundām atkarībā no kopējā pasūtījumu skaita kurjera noslogojuma un ceļa apstākļiem 8 martā kupons nedarbojas Informācija Kupona izmantošanas laiks no 18 02 2013 līdz 18 03 2013 Pārdevēja rekvizīti SIA Sushi Home Reg Nr 40103590793 Juridiskā adrese Niedru iela 7 Bukulti garkalnes nov LV 1024 Cena norādīta ar PVN Galerija 9 50 LVL Nopirkt Tweet Kontakti Adrese Krišjāņa Valdemāra 77 Ieeja no Nītaures ielas Pirmdiena 11 00 23 00 Otrdiena 11 00 23 00 Trešdiena 11 00 23 00 Ceturtdiena 11 00 23 00 Piektdiena 11 00 24 00 Sestdiena 11 00 24 00 Svētdiena 11 00 23 00 Telefons 67 133 323 Mob telefons 28 343 454 E pasts Saite http sushihome lv Google Maps Zoom Skaties kartē E pasts Parole Reģistrācija Ieiet caur Facebook Ieiet caur Draugiem Aizmirsāt paroli Aizmirsāt paroli Nekas traks tas bieži notiek Vienkārši ievadiet

  Original URL path: http://www.promenade.lv/lv/home/details/2551 (2013-11-15)
  Open archived version from archive

 • Neatsakiet sev gandarījumā! Kunoichi set 2 personām ( 40 gab.)ar 50% atlaidi!
  gab gurķis Surimi maki 8 gab krabju nujiņa Avokado maki 8 gab avokado Sake maki 8 gab lasis Alaska maki 8 gab Philadelphia siers cepts lasis gurķis Noteikumi Kupons ietver sevī vienu suši set 40 gab Kunoichi set Kappa maki 8 gab gurķis Surimi maki 8 gab krabju nujiņa Avokado maki 8 gab avokado Sake maki 8 gab lasis Alaska maki 8 gab Philadelphia siers cepts lasis gurķis vasabi ingvers sojas mērce un irbulīši Suši komplekts ir jāpasūta piezvanot pa tālruni 67 133 323 vai 28 343 454 un nosaucot kupona numuru Pasūtījumu pieņemšana no 11 00 līdz 22 00 Kupona atlaide netiek summēta ar citām akcijām un speciāliem piedāvājumiem Kuponam ir jābūt IZDRUKĀTĀ veidā Piegāde cenā nav iekļauta Atlaide neattiecas uz piegādes maksu Precīzu piegādes cenu Jūs varēsiet uzzināt sazinoties ar mūsu operatoru pa telefonu 67 133 323 vai 28 343 454 Piegādes laiks līdz 2 5 stundām atkarībā no kopējā pasūtījumu skaita kurjera noslogojuma un ceļa apstākļiem Informācija Kupona izmantošanas laiks no 07 10 2013 līdz 07 11 2013 Pārdevēja rekvizīti SIA Sushi Home Reg Nr 40103590793 Juridiskā adrese Niedru iela 7 Bukulti garkalnes nov LV 1024 Cena norādīta ar PVN Galerija 4 25 LVL Nopirkt Tweet Kontakti Adrese Krišjāņa Valdemāra 77 Ieeja no Nītaures ielas Pirmdiena 11 00 23 00 Otrdiena 11 00 23 00 Trešdiena 11 00 23 00 Ceturtdiena 11 00 23 00 Piektdiena 11 00 24 00 Sestdiena 11 00 24 00 Svētdiena 11 00 23 00 Telefons 67 133 323 Mob telefons 28 343 454 E pasts Saite http sushihome lv Google Maps Zoom Skaties kartē E pasts Parole Reģistrācija Ieiet caur Facebook Ieiet caur Draugiem Aizmirsāt paroli Aizmirsāt paroli Nekas traks tas bieži notiek Vienkārši ievadiet e pastu kuru Jūs norādījāt reģistrējoties un mēs izsūtīsim Jums jaunu paroli E pasts Nosūtīt Iziet

  Original URL path: http://www.promenade.lv/lv/home/details/4164 (2013-11-15)
  Open archived version from archive

 • Neatsakiet sev gandarījumā! Kunoichi set 2 personām ( 40 gab.)ar 50% atlaidi!
  gab gurķis Surimi maki 8 gab krabju nujiņa Avokado maki 8 gab avokado Sake maki 8 gab lasis Alaska maki 8 gab Philadelphia siers cepts lasis gurķis Noteikumi Kupons ietver sevī vienu suši set 40 gab Kunoichi set Kappa maki 8 gab gurķis Surimi maki 8 gab krabju nujiņa Avokado maki 8 gab avokado Sake maki 8 gab lasis Alaska maki 8 gab Philadelphia siers cepts lasis gurķis vasabi ingvers sojas mērce un irbulīši Suši komplekts ir jāpasūta piezvanot pa tālruni 67 133 323 vai 28 343 454 un nosaucot kupona numuru Pasūtījumu pieņemšana no 11 00 līdz 23 00 Kupona atlaide netiek summēta ar citām akcijām un speciāliem piedāvājumiem Kuponam ir jābūt IZDRUKĀTĀ veidā Piegāde cenā nav iekļauta Atlaide neattiecas uz piegādes maksu Precīzu piegādes cenu Jūs varēsiet uzzināt sazinoties ar mūsu operatoru pa telefonu 67 133 323 vai 28 343 454 Piegādes laiks līdz 2 5 stundām atkarībā no kopējā pasūtījumu skaita kurjera noslogojuma un ceļa apstākļiem Informācija Kupona izmantošanas laiks no 16 08 2013 līdz 16 09 2013 Pārdevēja rekvizīti SIA Sushi Home Reg Nr 40103590793 Juridiskā adrese Niedru iela 7 Bukulti garkalnes nov LV 1024 Cena norādīta ar PVN Galerija 4 25 LVL Nopirkt Tweet Kontakti Adrese Krišjāņa Valdemāra 77 Ieeja no Nītaures ielas Pirmdiena 11 00 23 00 Otrdiena 11 00 23 00 Trešdiena 11 00 23 00 Ceturtdiena 11 00 23 00 Piektdiena 11 00 24 00 Sestdiena 11 00 24 00 Svētdiena 11 00 23 00 Telefons 67 133 323 Mob telefons 28 343 454 E pasts Saite http sushihome lv Google Maps Zoom Skaties kartē E pasts Parole Reģistrācija Ieiet caur Facebook Ieiet caur Draugiem Aizmirsāt paroli Aizmirsāt paroli Nekas traks tas bieži notiek Vienkārši ievadiet e pastu kuru Jūs norādījāt reģistrējoties un mēs izsūtīsim Jums jaunu paroli E pasts Nosūtīt Iziet

  Original URL path: http://www.promenade.lv/lv/home/details/3768 (2013-11-15)
  Open archived version from archive

 • Skaistumkopšanas salons Kosmeta piedāvā: APMEKLĒ solāriju “Ergoline 600” Turbo Power ar 72% atlaidi tikai par 1.69 Ls
  piedāvājam vadošo firmu solāriju kosmētiku gan pirms gan pēc sauļošanās Noteikumi Viena pirkuma ierobežojums 10kuponus Kuponu var izmantot jebkurā dienā jebkurā laikā Kupons jāizmanto vienā reizē Kupons tiks nosūtīts uz Jūsu e pastu Informācija Kupona izmantošanas laiks no 07 11 2011 līdz 07 12 2011 Pārdevēja rekvizīti SIA KOSMETA Reg Nr LV40003414754 Juridiskā adrese Deglava iela 154 5 Rīga LV 1021 Cena norādīta ar PVN Galerija 1 69 LVL Nopirkt Tweet Kontakti Adrese Saharova iela 8 Rīga Pirmdiena 10 00 19 00 Otrdiena 10 00 19 00 Trešdiena 10 00 19 00 Ceturtdiena 10 00 19 00 Piektdiena 10 00 19 00 Sestdiena 10 00 19 00 Svētdiena Brīvdiena Telefons 67699770 Mob telefons 28681118 E pasts Saite www kosmeta lv Google Maps Zoom Skaties kartē Adrese Stirnu iela 8 Rīga Pirmdiena 10 00 18 00 Otrdiena 10 00 18 00 Trešdiena 10 00 18 00 Ceturtdiena 10 00 18 00 Piektdiena 10 00 18 00 Sestdiena 10 00 15 00 Svētdiena Brīvdiena Telefons 371 67598726 E pasts Saite www kosmeta lv Google Maps Zoom Skaties kartē E pasts Parole Reģistrācija Ieiet caur Facebook Ieiet caur Draugiem Aizmirsāt paroli Aizmirsāt paroli Nekas traks tas bieži notiek Vienkārši ievadiet e pastu kuru

  Original URL path: http://www.promenade.lv/lv/home/details/561 (2013-11-15)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-22