archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » P » PRAVOSLAVIE.LV

Total: 1137

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Latvijas Pareizticīgās Baznīcas oficiālā mājas lapa
  Pashas svinībām Lielā vakara dievkalpojuma Mazās Ieiešanas laikā ar dažādiem Baznīcas apbalvojumiem apbalvoja vairākus priesterus Rīgas Sv Erceņģeļa Mihaila baznīcas pārzini virspriesteri Oļegu Peļevinu ar tiesībām nēsāt krūšu krustu ar rotājumiem Rīgas Sv Trijādības baznīcas Pārdaugavā priesteri Andreju Goļikovu paaugstināja virspriestera kārtā Rīgas sv Ņevas Aleksandra baznīcas priesterim priestermūkam Makārijam Kirilovam tiesības nēsāt krūšu krustu bet Saldus Dieva Parādīšanās baznīcas priesterim Aleksandram Platinskim tiesības nēsāt kamilavku камилавка Pēc Lielā Vakara dievkalpojuma tika nolasīts Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījums Dievu mīlošiem draudžu ganiem cienījamai mūku kārtai un visiem pareizticīgiem ļaudīm Latvijā krievu un latviešu valodā Pēc tam Viņa Eminence teica svētku sprediķi kura noslēgumā apsveica garīdzniekus un ticīgos Kristus Augšāmcelšanās svētkos ar vārdiem Kristus ir Augšāmcēlies Rīgas apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Pēteris Smikovskis nolasīja apsveikumu no Rīgas apriņķa garīdzniekiem Viņa Eminencei Visaugstisvētītajam Rīgas un visas Latvijas Metropolītam Aleksandram Jūsu Eminence Visaugstisvētītais valdniek Metropolīt Aleksandr Mūsu labais Virsgan un mīlošais Tēv Kristus ir Augšāmcēlies Gaišajās un priecīgajā Kristus Augšāmcelšanās svētku dienā mēs Jūsu garīgie bērni garīdznieki un visi laicīgie ļaudis Jūsu vadītajā draudzē nesam Jums savus svētku sveicienus Ticīgos ļaudis silda prieks par kristus Augšāmcelšanos jo Kristus Augšāmcelšanās arī mums dāvina augšāmcelšanos un cerību mūžīgajai dzīvei Mums Latvijas Pareizticīgās baznīcas uzticamajiem bērniem Augšāmcelšanās svētku prieks apvienojas ar prieku par garīgās dzīves un svēto baznīcu atdzimšanu Latvijā Visur mēs Valdniek redzam un sajūtam visaptverošu Dieva palīdzību Debesu valdnieces Patvērumu svētmocekļa arhibīskapa Rīgas Jāņa lūgšanas un Jūsu nebeidzamos darbus Visai savai draudzei jūs esat kļuvis piemērs ticības stiprumā centībā Dieva Baznīcas labā mīlestībā uz tuvākajiem Lai Augšāmcēlušais Kungs svēta Jūsu svētīgo kalpošanu lai Viņš dāvā jums spēku un skaidrību ar stipru roku arī tālāk vadīt šo baznīcas kuģi saglabājot vienotību Dieva Baznīcā un palielinot tai uzticīgu bērnu pulku Ispolla eti Despota Patiesi Augšāmcēlies Jūsu Eminences padevīgie kalpi un nerimstošie

  Original URL path: http://www.pravoslavie.lv/index.php?newid=148&id=6 (2016-01-05)
  Open archived version from archive


 • Latvijas Pareizticīgās Baznīcas oficiālā mājas lapa
  iecēla virspriestera kārtā priesteri Jāni Kalniņu un priesteri Vladimiru Sičevski apbalvoja ar tiesībām nēsāt skufiju скуфья un sānautu набедренник Pēc liturģijas notika krusta gājiens ap baznīcu pēc kura svētkalpotāji slavējot Augšāmcēlušos Pestītāju dziedāja Pashas stihiras Dievkalpojuma beigās Metropolīts Aleksandrs teica sprediķi un apsveica igumeni Magdalēnu Polinu klostera māsas un atnākušos dievlūdzējus Gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos Tajā pašā dienā plkst 17 Virsgana rezidencē Sv Trijādības Sergija sieviešu klosterī ieradās igumene Magdalēna Polin ar klostera māsām lai ar Pashas stihiru dziedājumiem slavētu Augšāmcēlušos Pestītāju un apsveiktu Visaugstisvētīto Metropolītu Aleksandru Gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos Sekojot tradīcijai Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs un klostera igumene apmainījās ar svētku apsveikumiem bet katru klostera iemītnieci Valdnieks sveica ar Pashas svētku simbolu sarkani krāsotu olu Esiet žēlīgi ja redzat vārdu ar drukas kļūdu iezīmējiet šo vārdu un nospiediet taustiņu Delete Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKU VĒSTĪJUMS Dievu mīlošiem draudžu ganiem godājamai mūku kārtai un visiem uzticamajiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Daugavpils Rēzeknes eparhijas bērniem Šajā sadaļā Jūs varat uzdot savu jautājumu par Dievu ticību Baznīcu Pareizticību Svētajiem Rakstiem u t t Mūsu eparhijas garīdznieki tuvākajā laikā pacentīsies atbildēt uz Jūsu jautājumiem Atbildi Jūs saņemsiet uz savu norādīto e pastu tādēļ nepieciešams norādīt

  Original URL path: http://www.pravoslavie.lv/index.php?newid=147&id=6 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Pareizticīgās Baznīcas oficiālā mājas lapa
  rokās jātiek sistam krustā lai trešajā dienā augšāmceltos Tad sievas atcerējās Kunga vārdus Izgājušas viņas šausmās un bailēs skrēja prom no kapa bet pēc tam ar lielu bijību un prieku steidzās pie Viņa mācekļiem Pa ceļam viņas nevienam neko neteica jo baidījās Atnākot pie mācekļiem viņas tiem izstāstīja visu ko bija redzējušas un dzirdējušas Bet mācekļiem viņu stāstītais likās tikai tukši vārdi un viņi sievām nenoticēja Tajā laikā pie kapa piesteidzās Pēteris un Jānis Jānis atskrēja pirmais bet neiegājis kapa alā ieraudzīja autus Piesteidzās Pēteris un iegājis alā ieraudzīja Jēzus galvas apsēju salocītu un noliktu citā vietā nevis kopā ar kapa autiem Tad alā ienāca Jānis un ieraudzījis notikušo noticēja ka Kristus ir Augšāmcēlies bet Pēteris pie sevis brīnījās par notikušo Pēc tam Pēteris un Jānis devās mājup Kad Pēteris un Jānis aizgāja Marija Magdalēna kura atnāca kopā ar viņiem palika pie kapa Viņa stāvēja un raudāja pie kapa ieejas Raudot viņa noliecās pie alas ieejas un ieraudzīja tajā divus balti ģērbtus eņģeļus vienu sēžot pie galvgaļa otru pie kājgaļa tajā vietā kur bija atradušās Kristus miesas Eņģeļi viņai vaicāja Sieva Ko tu raudi Marija Magdalēna viņiem atbildēja viņi aiznesuši manu Kungu un es nezinu kur viņi To nolikuši To sacīdama viņa pagriezās un ieraudzīja Jēzu bet savās lielajās bēdās un aiz savas pārliecības ka mirušie nevar augšāmcelties nepazina viņu Jēzus Kristus viņai vaicāja Sieva ko tu raudi Ko tu meklē Marija Magdalēna domādama ka tas ir šī dārza dārznieks sacīja Viņam Kungs Ja tu Viņu kur aiznesi pasaki kur tu Viņu noliki es paņemšu Viņu Tad Jēzus viņai sacīja Marija Labi zināmā balss lika viņai atjēgties no savām bēdām un viņa ieraudzīja ka viņas priekšā stāv Pats Kungs Jēzus Kristus Viņa iekliedzās Mācītāj un neaprakstāmā priekā metās Viņam pie kājām bet prieka pārņemta viņa neapjauta šī brīža varenību Bet Jēzus Kristus norādot uz Savu svēto un vareno Augšāmcelšanās noslēpumu viņai sacīja Nepieskaries Man jo Es vēl neesmu aizgājis pie Tēva bet ej pie Maniem brāļiem un saki tiem Es aizeju pie Sava Tēva un jūsu Tēva pie Sava Dieva un jūsu Dieva Tad Marija Magdalēna steidzās pie Viņa mācekļiem ar vēsti ka redzējusi Kungu un ko Viņš viņai sacījis Tā bija pirmā Kristus parādīšanās pēc Augšāmcelšanās Pa ceļam Marija Magdalēna panāca Mariju Jēkaba māti kura arī atgriezās no Kunga kapa Kad viņas devās pie mācekļiem pēkšņi viņām parādījās pats Jēzus Kristus sacīdams Priecājieties Viņas metās pie Viņa kājām un klanījās Viņam Tad Jēzus viņām teica Nebaidieties ejiet un vēstiet Maniem brāļiem lai viņi dodas uz Galileju tur viņi Mani ieraudzīs Tā Augšāmcēlies Kristus parādījās otrreiz Marija Magdalēna un Marija Jēkaba māte atnākušas pie vienpadsmit mācekļiem un visiem pārējiem raudošajiem pavēstīja prieka vēsti Bet neviens izdzirdējis no viņām Jēzus Kristus ir dzīvs un parādījies viņām nenoticēja Pēc tam Jēzus Kristus parādījās Pēterim un pārliecināja viņu par Savu Augšāmcelšanos t rešā parādīšanās Tikai tad daudzi pārstāja šaubīties par patieso Kristus Augšāmcelšanos kaut gan bija vēl daudz tādu kuri šaubījās Kā liecina Svētā baznīca vispirms Jēzus Kristus iepriecināja Savu Vissvēto Māti ar

  Original URL path: http://www.pravoslavie.lv/index.php?newid=145&id=6 (2016-01-05)
  Open archived version from archive


 • Latvijas Pareizticīgās Baznīcas oficiālā mājas lapa
  Pēc uzsaukuma pie aizslēgtām baznīcas durvīm ticīgie pirmo reizi dzirdēja vārdus par Kristus Augšāmcelšanos Kristus no mirušiem Augšāmcēlies nāvi ar nāvi iznīcinājis un tiem kas kapos dzīvību dāvinājis Pēc Pashas stihiru dziedāšanas Metropolīts Aleksandrs nolasīja svētā tēva Konstantinopoles arhibīskapa Jāņa Zeltamutes pamācību svētajā un gaismas pilnajā Kristus mūsu Dieva Augšāmcelšanās dienā Tad sākās Pashas Stundu dievkalpojums kurā stundas tiek dziedātas nevis lasītas Pēc Stundu dziedāšanas sākās sv Jāņa Zeltamutes Dievišķā liturģija Liturģijas laikā Evaņģēlijs tika lasīts 4 valodās slāvu krievu latviešu un latīņu Pēc aizambona lūgšanas tika iesvētīti Artosi kurus līdz Gaišās nedēļas sestdienai nesīs krusta gājienos bet sestdien pēc liturģijas tie tiks sagriezti un izdalīti ticīgajiem Pēc tam Valdnieks sacīja apsveikuma sprediķi kurā daudz reižu atskanēja visiem kristiešiem tik nozīmīgie un priecīgie vārdi Kristus ir Augšāmcēlies Esiet žēlīgi ja redzat vārdu ar drukas kļūdu iezīmējiet šo vārdu un nospiediet taustiņu Delete Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKU VĒSTĪJUMS Dievu mīlošiem draudžu ganiem godājamai mūku kārtai un visiem uzticamajiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Daugavpils Rēzeknes eparhijas bērniem Šajā sadaļā Jūs varat uzdot savu jautājumu par Dievu ticību Baznīcu Pareizticību Svētajiem Rakstiem u t t Mūsu eparhijas garīdznieki tuvākajā laikā pacentīsies atbildēt uz Jūsu jautājumiem Atbildi Jūs saņemsiet uz

  Original URL path: http://www.pravoslavie.lv/index.php?newid=143&id=6 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Pareizticīgās Baznīcas oficiālā mājas lapa
  visus prātus no Tavas Visa Radītāja brīnišķīgās un noslēpumainās aprakšanas Lai dzīvo mana dvēsele ka tā var Tevi teikt un lai Tavas tiesas man palīdz Mirru nesējas atnākušas agri gaismai austot izlēja mirres uz Tava kapa Es maldos kā pazudusī avs meklē Savu kalpu jo es nekad neaizmirstu Tavus baušļus Caur Savu Augšāmcelšanos dod Savai draudzei mieru un Saviem ļaudīm pestīšanu 118 119 psalma panti ar piedziedājumiem Pēc Svētās Trijādības slavēšanas baznīca tiek apgaismota un tiek lasīta vēsts par mirru nesējām sievām kuras pirmās atnāca pie kapa Šādi pirmo reizi tiek pasludināta Labā vēsts par mūsu pestīšanu un Kristus Augšāmcelšanos Rīta dievkalpojuma kanona dziedājumi turpina slavēt Viņu kurš nāvi ar nāvi iznīcinājis Elle valda bet ne mūžīgi pār cilvēku cilti jo Tu Valdītāj guldīts kapā ar Savu dzīvības Valdītāja roku salauzi nāves atslēgas un pasludināji tur no laika gala sēdošiem patiesu izglābšanu palikdams ak Pestītāj par pirmdzimušo no miroņiem Šajā dienā pirmoreiz tiek minēts ka šī sestdiena patiesi ir Slavētākā septītā diena kad Kungs atpūtās no Saviem pasaules radīšanas darbiem Šodien tā ir diena kad Dieva Vārds no Kura ir visa iesākums dus kapā kā miris Cilvēks tajā pašā laikā glābjot pasauli un augšāmceļot mirušos Šī ir tā augsti teicamā sestdiena kurā Kristus aizmidzis trešajā dienā augšām celsies Kondaka noslēguma rinda Un beidzas kanons atkal ar vārdiem par Kristus uzvaru Neapraudi Mani Māte kapā redzot Savu bez sēklas ieņemto Dēlu jo celšos un nākšu godībā Un kā Dievs pacelšu godātos kas Tevi ticot un mīlot cildina Šajā laikā priesteris tērpies tumšā ietērpā skanot Lielajai Slavas Dziesmai vēlreiz apkvēpina Pestītāja kapu Pēc tā dziedot Svētais dievs ļaudis ar aizdegtām svecēm seko gājienam kura priekšgalā tiek nests Evaņģēlijs un Sv Līķauts Gājiens dodas ap baznīcu liecinot ka visa pasaule ir atbrīvota attīrīta no grēkiem un atdzimusi ar Pasaules Dzīvības nāvi Kad ļaudis atkal sanāk baznīcā koris vēlreiz dzied tropārus un tiek lasīts pravieša Ecehiēla grāmatas lasījums par sausajiem kauliem Un jūs sapratīsiet ka Es esmu Tas Kungs kad Es jūsu kapus būšu atvēris un jūs izvedis no jūsu kapiem ak mani ļaudis Un Es došu Savu garu jums un jūs dzīvosiet Psalmu pantu dziedājumi kuri aicina Kungu celties un iznīcināt ienaidniekus un daudzkārtīgi Allelujas dziedājumi pavada Pāvila Vēstījuma Korintiešiem lasījumu Par mums mūsu Lieldienas Jērs ir upurēts tas ir Kristus Vēlreiz tiek lasīts Evaņģēlijs par aizzīmogoto Kapu tad ektēnija un svētības vārdi Ar to Rīta dievkalpojums beidzas Lielās Sestdienas dievkalpojumi ir pareizticības liturģisko tradīciju Virsotne Tajos netiek dramatiski pieminēti vēsturiskie Kristus nāves un apbedīšanas notikumi un rituāli apdziedāti Evaņģēliju notikumi Šie dievkalpojumi ir dziļākā garīgā un liturģiskā iedziļināšanās Kristus Glābjošo un Pestījošo Ciešanu mūžīgajā būtībā Lielās Sestdienas Vakara dievkalpojums tiek kalpots kopā ar Sv Vasilija Lielā Dievišķo liturģiju Šis dievkalpojums jau pieder Pashas svētdienai un sākas kā parasti Priesteris kalpo nevis altārī bet stāvot Sv Līķauta priekšā Pēc vakara ieiešanas tiek lasītas 15 kafizmas no Vecās Derības Tajās vēstīts par pasaules radīšanu un izglābšanu kura notika kad atnāca apsolītais Mesija Tiek lasīti lasījumi no Ķēniņu Mozus grāmatām kā ari praviešu Jesajas Ecehiēla

  Original URL path: http://www.pravoslavie.lv/index.php?newid=142&id=6 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Pareizticīgās Baznīcas oficiālā mājas lapa
  mūžīgi Daugavpilī armijas cietokšņa baznīcā savu draudzes gana kalpošanu sāka Martas Marijas sieviešu klostera garīgais tēvs Mitrofans Serebrjanskis Šeit viņš kalpoja savu pirmo Dievišķo liturģiju pieņēma pirmās grēksūdzes Ir aizritējuši simts gadu šīs baznīcas vairs nav tāpat kā nav vairs dzīvi šī laika aculiecinieki bet neredzamas garīgās saites uz mūžu vieno šo pilsētu un Mitrofanu Serebrjakovu Filma ne tikai atceras pagātni tajā skatītāji ieraudzīs neaizmirstamus mirkļus no nesen piedzīvotā lielā notikuma kad Latvijas tauta ar prieku un bijību sagaidīja lielkņazienes Elizabetes Fjodorovnas un viņas celles māsas mūķenes Barbaras svētās relikvijas Filmai dots nosaukums Atgriešanās kā zīme tam ka Viņa no jauna apmeklēja Rīgu kur kādreiz lūdzās kalpoja izlūdzās Dieva žēlastību Latvijai Filmas ilgums 42 min 40 sek Filmu veidoja Scenārijs Ņina Margēviča Operators Valentīns Margēvičs Jeruzālemes skati igumens Aleksandrs Matrjoņins Montāža Ņina Margēviča Valentīns Margēvičs Tekstu ierunāja virspriesteris Georgijs Popovs Diktora tekstu ierakstīja Dmitrijs Piļuckis Drīzumā filma tiks izdota DVD formātā un to varēs iegādāties Rīgas Kristus Dzimšanas katedrālē svētmocekļu Borisa un Gļeba katedrālē Daugavpilī kā arī citās Rīgas baznīcās Esiet žēlīgi ja redzat vārdu ar drukas kļūdu iezīmējiet šo vārdu un nospiediet taustiņu Delete Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKU VĒSTĪJUMS Dievu mīlošiem draudžu ganiem godājamai

  Original URL path: http://www.pravoslavie.lv/index.php?newid=137&id=6 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Pareizticīgās Baznīcas oficiālā mājas lapa
  atdeva savu dzīvību varenais Latvijas zemes arhibīskaps Jānis Pommers Smagie kara un pēckara gadi nav apēnojuši izdzēsuši šo cilvēku atmiņas par tikšanos citreiz pat vienīgo mūžā ar Valdnieku Jāni Viņi tās saudzīgi nesuši caur dzīvi lai atnestu tās mums un jums Skatītāju dvēseles pārņem klātbūtnes sajūta it kā mēs paši būtu kļuvuši par to dienu un gadu dalībniekiem un kopā ar filmas varoņiem pārdzīvojam tās drausmās nakts traģiskumu un uzdodam jautājumu kurš līdz pat šai dienai ir palicis neatbildēts Sakiet kurš varēja un kādēļ nogalināja šo svēto cilvēku Bet uzvar Mīlestība tā vareniem viļņiem veļas pa centrālajām Rīgas ielām ļaudis izgājuši sagaidīt savu Virsganu Viņš pie mums atgriezās kā pirmais Latvijas zemes svētais kurš Kunga troņa priekšā lūdzas par mums visiem Cilvēka dzīve katrā tās mirklī patiesi ir debesu manna Dieva žēlastības dāvana un jo tīrāka cilvēka ticība jo plašāk atvērtas viņa acis šai Patiesībai Jānis Pommers Filmas ilgums 59 minūtes Autori Ņina Margeviča Valentīns Margevičs Tekstu lasa Dmitrijs Koreņevskis Apžēlojies Kungs par visiem pareizticīgajiem kristiešiem kuri palīdzēja filmas veidošanā Viņu vārdus Kungs Tu zini Drīzumā filma iznāks DVD formātā to varēs iegādāties Rīgas Kristus Dzimšanas katedrālē svētmocekļu Borisa un Gļeba katedrālē Daugavpilī kā arī citās Rīgas baznīcās Esiet žēlīgi

  Original URL path: http://www.pravoslavie.lv/index.php?newid=136&id=6 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Pareizticīgās Baznīcas oficiālā mājas lapa
  bojā gāja viens cilvēks Policija un ugunsdzēsēji ir sākuši notikušā izmeklēšanu Esiet žēlīgi ja redzat vārdu ar drukas kļūdu iezīmējiet šo vārdu un nospiediet taustiņu Delete Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKU VĒSTĪJUMS Dievu mīlošiem draudžu ganiem godājamai mūku kārtai un visiem uzticamajiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Daugavpils Rēzeknes eparhijas bērniem Šajā sadaļā Jūs varat uzdot savu jautājumu par Dievu ticību Baznīcu Pareizticību Svētajiem Rakstiem u t t

  Original URL path: http://www.pravoslavie.lv/index.php?newid=135&id=6 (2016-01-05)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-12-17