archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » P » POHJOLA.LV

Total: 346

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pohjola Bank plc finanšu informācija | Pohjola Bank plc | Pohjola Banka
  gadu Pohjola Bank plc peļņas un zaudējumu aprēķins apvienoto ienākumu pārskats un bilance par 2014 gadu Revidentu ziņojums 2013 Pohjola Bank plc valdes ziņojums un Finanšu pārskati par 2013 gadu Pohjola Bank plc peļņas un zaudējumu aprēķins apvienoto ienākumu pārskats un bilance par 2013 gadu Revidentu ziņojums 2012 Pohjola Bank plc valdes ziņojums un Finanšu pārskati par 2012 gadu Pohjola Bank plc peļņas un zaudējumu aprēķins apvienoto ienākumu pārskats un

  Original URL path: https://www.pohjola.lv/ee/pohjola-bank-plc/pohjola-bank-plc-finansu-informacija?font=1 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Useful information | Banking | Pohjola Bank
  grants a loan to a borrower in its own name on behalf of a third party The borrower guarantor s obligations mean borrower guarantor s obligations arising under a guarantee agreement or an agreement on the issuance of a guarantee whereby the borrower s guarantor assumes liability for the borrower s obligations Debtor information data on delayed payments of the borrower and borrower s guarantor stipulated by the loan agreement or guarantee agreement and the settlement thereof The participants of the Credit Register as well as the Financial and Capital Market Commission and the Bank of Latvia are entitled to receive information from the Credit Register according to the procedure defined by the respective legislative acts Any person is entitled to receive any Credit Register data regarding this person except the data concerning the bank s authorised person who provides the Bank of Latvia with the above data as well as type of recording of their obligations free of charge In case the borrower or borrower s guarantor consider that Credit Register data regarding the borrower or borrower s guarantor are not correct or complete they are entitled to submit a complaint to the Bank according to the procedure for review of Customer recommendation and complaints developed by the Bank More information on the Credit Register can be found on the Bank of Latvia s web page www bank lv Bank of Latvia s contact information Address K Valdemara street 2A Riga LV 1050 Phone 371 6702 2300 Fax 371 6702 2420 e mail info bank lv www bank lv Personal data processing Pohjola Bank Plc filiāle Latvijā processes the personal data of its customers their representatives beneficial owners and other third parties affiliated with the customer in accordance with the Personal Data Protection Law and other applicable legislation in force in the Republic of Latvia The processing of personal data conducted by Pohjola Bank Plc filiāle Latvijā is registered with the Data State Inspectorate of the Republic of Latvia registration No 002142 Pohjola Bank Plc filiāle Latvijā is the controller of the personal data processing and the purposes of data processing are customer record keeping fulfilment of the contractual obligations obtaining and processing of the customer identification information for the purpose of account opening payments processing and concluding of credit agreements The following personal data processors are registered with the Data State Inspectorate of the Republic of Latvia for personal data processing conducted by Pohjola Bank Plc filiāle Latvijā 1 Latvijas Banka Kr Valdemāra ielā 2a Rīga LV 1050 2 SIA Creditreform Latvijā Skanstes ielā 52 Rīga LV 1013 3 AS Itella Information Mūkusalas iela 41B Rīga LV 1004 4 OP Pohjola group companies Teollisuuskatu 1 b Helsinki PL 308 Somija Recommendations or complaints Dear Customers Our aim is to provide you with the best solutions and to maintain long term customer relationships based on mutual trust Therefore we appreciate very much your feedback about the products and services as well as any service related issues or situations Please

  Original URL path: https://www.pohjola.lv/en/banking/useful-information (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Noderīgi | Pohjola Bank plc | Pohjola Banka
  aizņēmēja galvinieks apņemas atbildēt par aizņēmēja saistībām Parādnieka informācija ziņas par aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka aizdevuma līgumā vai galvojuma līgumā noteikto maksājumu kavējumiem un izpildi Kredītu reģistra dalībniekiem kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un Latvijas Bankai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņemt Kredītu reģistrā esošo informāciju Jebkurai personai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bez maksas saņemt visas par sevi Kredītu reģistrā esošās ziņas izņemot ziņas par bankas pilnvaroto personu kura sniedz ziņas Latvijas Bankai kā arī ziņas par saistību uzskaiti bankas bilancē Ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks uzskata ka par viņu Kredītu reģistrā esošās ziņas kuras Banka sniedza Latvijas Bankai ir nekorektas un vai nepilnas aizņēmējam vai aizņēmēja galviniekam ir tiesības griezties bankā ar pretenzijām saskaņā ar Bankas izstrādāto Ieteikumu vai sūdzību iesniegšanas kartību Papildus informācija par Kredītu reģistra darbību ir atrodama Latvijas Bankas mājas lapā www bank lv Latvijas Bankas kontaktinformācija Adrese K Valdemāra ielā 2A Rīgā LV 1050 Tālr 6702 2300 fakss 6702 2420 e pasts info bank lv www bank lv Personas datu apstrāde Pohjola Bank Plc filiāle Latvijā veic klientu klientu pārstāvju īpašnieku patiesā labuma guvēju un citu ar klientu saistīto trešo personu personas datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem Pohjola Bank Plc veiktā personas datu apstrāde ir reģistrēta LR Datu valsts inspekcijā reģistrācijas Nr 002142 Personas datu apstrādes pārzinis ir Pohjola Bank Plc datu apstrādes mērķis klientu uzskaite Pārziņa likumisko pienākumu un līgumisko saistību izpildei informācijas iegūšana un apstrāde klientu identificēšanai kontu atvēršanas maksājumu veikšanas un aizdevuma līgumu noslēgšanas nolūkos Pohjola Bank Plc veiktajai personas datu apstrādei ir šādi LR Datu valsts inspekcijā reģistrēti personas datu operatori 1 Latvijas Banka Kr Valdemāra ielā 2a Rīga LV 1050 2 SIA Creditreform Latvijā Skanstes ielā 52 Rīga LV 1013 3 AS Itella

  Original URL path: https://www.pohjola.lv/ee/pohjola-bank-plc/noderigi?font=1 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Credit Register | Useful information | Pohjola Bank
  terms of the submitted data are stipulated in the Regulations for the Credit Register Regulations No 93 approved by the Bank of Latvia on September 13 2013 The following data on borrower and borrower s guarantor their obligations and performance thereof are collected and accumulated in the Credit Register data on the borrower and borrower s guarantor data on the obligations of the borrower and borrower s guarantor data on the outstanding obligations of the borrower at the end of the calendar quarter debtor information information on the modified and cancelled data information on data requests Borrower s obligations are obligations arising under a loan agreement leasing agreement including a financial leasing agreement leasing loan agreement lease purchase agreement lease repurchase agreement purchase guarantee agreement factoring agreement credit institution s overdraft agreement or any other agreement on the conclusion of a risk transaction as well as a trust agreement whereby the participant grants a loan to a borrower in its own name on behalf of a third party The borrower guarantor s obligations mean borrower guarantor s obligations arising under a guarantee agreement or an agreement on the issuance of a guarantee whereby the borrower s guarantor assumes liability for the borrower s obligations Debtor information data on delayed payments of the borrower and borrower s guarantor stipulated by the loan agreement or guarantee agreement and the settlement thereof The participants of the Credit Register as well as the Financial and Capital Market Commission and the Bank of Latvia are entitled to receive information from the Credit Register according to the procedure defined by the respective legislative acts Any person is entitled to receive any Credit Register data regarding this person except the data concerning the bank s authorised person who provides the Bank of Latvia with the above data

  Original URL path: https://www.pohjola.lv/en/banking/useful-information/credit-register (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kredītu reģistrs | Noderīgi | Pohjola Banka
  apjomu un termiņus nosaka Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumi 2013 gada 13 septembra noteikumi Nr 93 Kredītu reģistrā tiek uzkrātas un glabātas šādas ziņas par aizņēmēju aizņēmēja galvinieku viņa saistībām un to izpildes gaitu ziņas par aizņēmēju un aizņēmēja galvinieku ziņas par aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka saistībām ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu kalendārā ceturkšņa beigās parādnieka informācija informācija par labotajām un anulētajām ziņām informācija par ziņu pieprasījumiem Ar aizņēmēja saistībām saprot aizņēmēja saistības kas rodas saskaņā ar aizdevuma līgumu līzinga līgumu t sk finanšu līzinga līgumu līzinga kreditēšanas līgumu nomas pirkuma līgumu nomas atpakaļpirkuma līgumu pirkuma garantijas līgumu faktoringa līgumu kredītiestādes konta pārsnieguma līgumu vai citu līgumu par kredītriska darījuma noslēgšanu kā arī trasta kredīta līgumu ar kuru dalībnieks izsniedz aizņēmējam aizdevumu savā vārdā bet citas personas labā Ar aizņēmēja galvinieka saistībām saprot aizņēmēja galvinieka saistības kas rodas saskaņā ar galvojuma līgumu vai līgumu par garantijas izsniegšanu ar kuru aizņēmēja galvinieks apņemas atbildēt par aizņēmēja saistībām Parādnieka informācija ziņas par aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka aizdevuma līgumā vai galvojuma līgumā noteikto maksājumu kavējumiem un izpildi Kredītu reģistra dalībniekiem kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un Latvijas Bankai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņemt Kredītu reģistrā esošo informāciju Jebkurai personai

  Original URL path: https://www.pohjola.lv/ee/pohjola-bank-plc/noderigi/kreditu-registrs?font=1 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Personal data processing | Useful information | Pohjola Bank
  parties affiliated with the customer in accordance with the Personal Data Protection Law and other applicable legislation in force in the Republic of Latvia The processing of personal data conducted by Pohjola Bank Plc filiāle Latvijā is registered with the Data State Inspectorate of the Republic of Latvia registration No 002142 Pohjola Bank Plc filiāle Latvijā is the controller of the personal data processing and the purposes of data processing

  Original URL path: https://www.pohjola.lv/en/banking/useful-information/personal-data-processing (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Personas datu apstrāde | Noderīgi | Pohjola Banka
  Personas datu apstrāde A A A Pohjola Bank Plc filiāle Latvijā veic klientu klientu pārstāvju īpašnieku patiesā labuma guvēju un citu ar klientu saistīto trešo personu personas datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem Pohjola Bank Plc veiktā personas datu apstrāde ir reģistrēta LR Datu valsts inspekcijā reģistrācijas Nr 002142 Personas datu apstrādes pārzinis ir Pohjola Bank Plc datu apstrādes

  Original URL path: https://www.pohjola.lv/ee/pohjola-bank-plc/noderigi/personas-datu-apstrade?font=1 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Recommendations or complaints | Useful information | Pohjola Bank
  and to maintain long term customer relationships based on mutual trust Therefore we appreciate very much your feedback about the products and services as well as any service related issues or situations Please be assured that the recommendation or complaints submitted by you will be examined thoroughly in the shortest possible term and our reply will be provided to you as soon as possible To be able to give you the best possible answer please provide us with as much detailed information as possible in your request including your contact details and the related documents if applicable Use the form on the right side of this page for submitting your recommendation or complaints Type of recommendation or complaint Reply term Orally i by calling the Bank on business days from 9 00 to 17 00 at 371 67 7777 007 immediately ii by coming in person to the Bank premises on business days from 9 00 to 17 00 at Muitas street 1 Riga Latvia immediately In writing i by sending a letter by mail to the Bank s registered address at Muitas street 1 Riga LV 1010 Latvia within 2 business days ii by sending an e mail letter

  Original URL path: https://www.pohjola.lv/en/banking/useful-information/recommendations-or-complaints- (2016-02-18)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-21