archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » M » MARUPE.LV

Total: 454

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Resursu punkta jauniešiem izveide Mārupes pašvaldības Dienas centrā „Tīraine” sadarbībā ar jaunatnes organizāciju “Jauniešu ideju darbnīca” | Mārupes Novads
  iegāde iedzīvotāju dzīves kvalitātes veicināšanai Mārupes novadā Infrastruktūras uzlabošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem Jaunmārupes ciema iedzīvotājiem Jaunmārupes dīķa Pavasara ūdenskrātuve renovācija Kultūras pasākumu rīkošanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde Maģistrālie ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli Jaunmārupē Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai Rīgas rajona Mārupes vidusskolā Multimediju komplekta iegāde sabiedrisko aktivitāšu pieejamībai Mārupes novada iedzīvotājiem Pamatlīdzekļu iegāde radošajai darbnīcai dienas centrā Švarcenieki Pieredzes apmaiņa starp trīs valstu pašvaldībām Publisko interneta pieejas punktu izveide Rīgas plānošanas reģionā Rekreācijas iespējas nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem un viesiem izbūvējot un labiekārtojot skvēru Konrādu ielā 1 Mārupē Satiksmes drošības uzlabojumi Mārupes novadā izbūvējot apgaismojumu Vecozolu ielā Speciālistu piesaiste Mārupes novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanai Sporta pasākumu rīkošanai nepieciešamā inventāra iegāde Mārupes Sporta centram Ūdenskrātuves Pavasari krasta labiekārtošana Velo punkta izveide Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma pilnveidošana Jaunmārupē Mazcenu alejā 3 1 Programma Cilvēkresursi un nodarbinātība Citi īstenotie projekti Atbalsts Bērnu un jauniešu Dienas cetra Tīraine darbības nodrošināšanai Mārupes novadā Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai Jauniešu radošā iespēja Jaunmārupes bērni un jaunieši kustībā Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Purvu biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā Resursu punkta jauniešiem izveide Mārupes pašvaldības Dienas centrā Tīraine sadarbībā ar jaunatnes organizāciju Jauniešu ideju darbnīca Resursu punkta jauniešiem izveide Mārupes pašvaldības Dienas centrā Tīraine sadarbībā ar jaunatnes organizāciju Jauniešu ideju darbnīca Mārupes Novads Projekti Citi īstenotie projekti Resursu punkta jauniešiem izveide Mārupes pašvaldības Dienas centrā Tīraine sadarbībā ar jaunatnes organizāciju Jauniešu ideju darbnīca Mārupes novada Domes Sociālā dienesta struktūrvienībā Dienas centrā Tīraine

  Original URL path: http://www.marupe.lv/projekti/citi-projekti/resursu-punkta-jauniesiem-izveide-marupes-pasvaldibas-dienas-centra-tiraine-sadarbiba-ar-jaunatnes-organizaciju-jauniesu-ideju-darbnica/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Iedzīvotājiem | Mārupes Novads
  jaunumiem Iedzīvotājiem Mārupes Novads Iedzīvotājiem Mārupes novada nākotnes vīzija ir kļūt par konkurētspējīgu novadu tiešā valsts galvaspilsētas tuvumā kurā sabalansēti tiek nodrošināta kvalitatīva dzīves vide iedzīvotājiem radītas neierobežotas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai kur tiek cienītas novada tradīcijas un godāti sasniegumi tiek saglabātas un koptas dabas vērtības Daudzus pašvaldības pakalpojumus sociālo palīdzību materiālu atbalstu pirmsskolas izglītības iestādē vai līdzfinansējumu privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam bērna piedzimšanas pabalstu u c var saņemt tikai

  Original URL path: http://www.marupe.lv/iedzivotajiem/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Dzīvesvietas deklarēšana | Mārupes Novads
  deklarēšanas iespējas Dzīvesvietas deklarēšana iestādē kurā atrodas jaunā dzīvesvieta Dzīvesvietas deklarēšana Mārupes novada Domē Daugavas ielā 29 2 stāvā 10 kabinetā pirmdienās un ceturtdienās no plkst 9 00 13 00 un 14 00 18 00 Tālrunis papildus informācijai 67149871 Dzīvesvietas deklarēšanas veidlapa deklarējot dzīvesvietu iestādē Elektroniski portālā www latvija lv Persona var elektroniski deklarēt savu sava nepilngadīgā bērna aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā Deklarējoties elektroniski nav jāmaksā valsts

  Original URL path: http://www.marupe.lv/iedzivotajiem/dzivesvietas-deklaresana/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Priekšrocības deklarētajiem iedzīvotājiem | Mārupes Novads
  ilgi tās deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā Trūcīgām personām ģimenēm 90 apmērā par to periodu kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas personas statusam saskaņā ar Mārupes novada Sociālā dienesta izsniegtu izziņu neatkarīgi no tā cik ilgi tās deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā Zemnieku saimniecībām un juridiskām personām kuras nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā 25 apmērā Personām kuru likumīgajā aprūpē apgādībā aizgādībā atrodas bērns i invalīds i un vai 1 un 2 grupas nestrādājošais ie invalīds i 50 apmērā 1 un 2 grupas invalīdiem 90 apmērā Vientuļajiem pensionāriem 90 apmērā Persona kurai pašai vai kopā ar laulāto vai tās laulātajam ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai vai nestrādājošie pilngadīgie bērni līdz 24 gadu vecumam kas turpina vispārējās profesionālās augstākās vai speciālās izglītības ieguvi pilna laika klātienes studijās 90 apmērā Personām kas no Mārupes novada pašvaldības nomā zemi sakņu dārzu ierīkošanai un tām nav nomas maksas parāda 90 apmērā Personām kas ar Mārupes novada pašvaldību ir noslēgušas lauku apvidus zemes nomas līgumu ir sasniegušas 75 un vairāk gadus tām nav nomas maksas parāda 90 apmērā Personām par nekustamo īpašumu uz kuru īpašuma tiesības ir atjaunotas likuma Par zemes privatizāciju lauku apvidos 2 nodaļā noteiktajā kārtībā 70 apmērā Personām par nekustamo īpašumu uz kuru īpašuma tiesības ir iegūtas mantojuma ceļā no personām kas minētas šo noteikumu 4 12 punktā 70 apmērā Juridiskām personām un fiziskām personām kuras izbūvē Mārupes novadā pašvaldībai piederošas koplietošanas ielas vai ielas daļu sabiedriskajām vajadzībām par saviem finanšu līdzekļiem vai kuras investējušas līdzekļus jaunu sabiedriskās nozīmes infrastruktūras objektu izbūvē un vai esošo attīstībā novada teritorijā atbilstoši Mārupes novada spēkā esošajā Attīstības programmā un citos pašvaldības Domes apstiprinātajos plānošanas dokumentos izvirzītajām prioritātēm pirms tam noslēdzot attiecīgu līgumu ar pašvaldību 70 apmērā

  Original URL path: http://www.marupe.lv/iedzivotajiem/prieksrocibas-deklaretajiem-iedzivotajiem/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Atbalsts daudzbērnu ģimenēm | Mārupes Novads
  var saņemt persona kurai pašai vai kopā ar laulāto vai tās laulātajam ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai vai nestrādājošie pilngadīgie bērni līdz 24 gadu vecumam kas turpina vispārējās profesionālās augstākās vai speciālās izglītības ieguvi pilna laika klātienes studijās NĪN atvieglojums par visu taksācijas gadu var tikt piešķirts ja nodokļa maksātājs tam piesakās līdz tekošā gada 1 martam Piesakoties NĪN atvieglojumam vēlāk tas tiek piešķirts par periodu kas sākas ar nākamo dienu pēc iesnieguma saņemšanas Iesniegums par atvieglojuma piešķiršanu pašvaldībā jāiesniedz katru gadu NĪN atvieglojuma piešķiršanu nosaka Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Mārupes novadā Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi Valstij un pašvaldībai ir pienākums vecākiem kuri audzina trīs un vairāk bērnus nodrošināt speciālus atbalsta pasākumus Šādu pienākumu uzliek Bērnu tiesību aizsardzības likums 26 panta pirmā daļa Šobrīd pieejamie valsts nodrošinātie finansētie atbalsta pasākumi ģimenēm kuras audzina trīs un vairāk bērnus 1 papildatvaļinājums darba devējam ir pienākums piešķirt ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu darbiniekiem kuriem ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam vidējo izpeļņu par laiku kad darbinieks atrodas šādā papildatvaļinājumā Darba likuma 73 pants 151

  Original URL path: http://www.marupe.lv/iedzivotajiem/atbalsts-daudzbernu-gimenem/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Atbalsts ēku siltināšanai | Mārupes Novads
  pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Lai samazinātu maksu par siltumu ir tikai viens ceļš racionāla un taupīga saņemtā siltuma izlietošana Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kas celtas pēckara periodā 1950 1990 g ir ar zemu siltuma noturību siltums aizplūst caur neblīviem logiem un durvīm plānajām sienām nesiltinātiem bēniņiem un jumta pārsegumu sliktu pagraba pārseguma siltumizolāciju u c Lai to novērstu nepieciešama kompleksa mājas renovācija ar siltināšanu Mārupes novads nevar lepoties ar lielu aktivitāti māju siltināšanā visgrūtāk visiem vienas mājas dzīvokļu īpašniekiem vienoties par lēmuma pieņemšanu lai varētu uzsākt darbus Diemžēl vēl līdz šai dienai daudzi neapzinās ka jārūpējas ir ne tikai par savu dzīvokli bet arī par kopīpašumu kāpņu telpu bēniņiem pagrabu Aicinām iedzīvotājus izmantot Eiropas Reģionālās attīstības fonda ERAF līdzfinansējumu renovācijas darbiem kamēr tāda iespēja vēl tiek piedāvāta ERAF līdzfinansē māju renovācijas darbus 50 apmērā no kopējām būvdarbu izmaksām Gadījumā ja daudzdzīvokļu mājā vismaz 10 iedzīvotāju uz projekta iesniegšanas dienu ir maznodrošinātās personas statuss ERAF finansējums ir 60 no mājas kopējām būvdarbu izmaksām Speciālisti uzskata ka minimālā programma būtu nosiltināt māju ārsienas un pagrabus tādējādi iegūstot 20 30 lielāku energoefektivitāti Ja tiktu nomainīta apkures sistēma uz tādu kas piedāvā iespēju katrā dzīvoklī individuāli regulēt siltuma patēriņu ietaupījums varētu būt pat 40

  Original URL path: http://www.marupe.lv/iedzivotajiem/atbalsts-eku-siltinasanai/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Dzīvokļu īpašniekiem | Mārupes Novads
  arī izpildinstitūcijai Kā izriet no Dzīvokļa īpašuma likuma 12 panta tad galvenā lēmējinstitūcija ir dzīvokļu īpašnieku kopība kura ir uzskatāma par attiecīgās dzīvojamās mājas pārvaldes institūciju kuras sastāvā ir visi attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam Lēmumu pieņemšanas kārtība ir noteikta likumā paredzot ka lēmums ir pieņemts ja par balsojuši dzīvokļu īpašnieki kas pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem Tāpat likums atļauj kopībai pašai noteikt kārtību kādā tā pieņem lēmumus kā arī nosacījumus lai tās pieņemtie lēmumi būtu spēkā Ir divi pamatveidi kā kopība var pieņemt lēmumus 1 sasaucot kopsapulci 2 kopsapulci nesasaucot aptaujas veidā Kopība var pati noteikt arī citus likumā neatrunātus lēmumu pieņemšanas veidus Taču neatkarīgi no tā kādā veidā kopība ir izvēlējusies pieņemt lēmumus jebkādiem tiesiski pieņemtajiem lēmumiem ir jābūt izpildītiem Šajā gadījumā kopībai jāizvēlas izpildinstitūcija kas pildīs tās lēmumus un būs par to atbildīga Kopības lēmumu izpildītājs ir mājas pārvaldnieks Mājas pārvaldnieks ir pilngadīga un rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona kas uz pārvaldīšanas līguma pamata veic dzīvojamās mājas īpašnieka uzdotās pārvaldīšanas darbības Kā redzams mājas pārvaldnieks ir jebkura dzīvokļu īpašnieku brīvi izraudzīta persona kura līgumisko attiecību ietvaros pilda dzīvokļu īpašnieku uzdevumus Tas nozīmē ka attiecību kas tiek dibinātas starp dzīvokļu īpašniekiem un pārvaldnieku pamatā ir brīvprātīguma un nevis piespiedu raksturs un pārvaldnieka rīcību tiesības un pienākumus nosaka dzīvokļu īpašnieki Uzdodot pārvaldniekam uzdevumus dzīvokļu īpašniekiem jāņem vērā ka darbības kas pārvaldniekam jāveic daļēji nosaka dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums 6 pants obligāti veicamas pārvaldīšanas darbības un daļēji nosaka paši dzīvokļu īpašnieki skatoties pēc nepieciešamības un vajadzības Attiecībā uz obligāti veicamām pārvaldīšanas darbībām dzīvokļu īpašniekiem viennozīmīgi ir tiesībām pašiem noteikt šo darbību izpildes veidu vadoties no savām vajadzībām un iespējām Mājas pārvaldnieks var būt 1 Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā fiziskā persona 2 Dzīvokļu īpašnieku brīvi izraudzītais uzņēmums ar kuru noslēgts mājas pārvaldīšanas pakalpojuma sniegšanas līgums 3 Dzīvokļu īpašnieku dibināta sabiedrība Izvēloties mājas pārvaldnieku nav jāaizmirst par mājas pārvaldnieka kvalifikāciju jo atbilstoši Dzīvojami māju pārvaldīšanas likumam persona ir tiesīga veikt pārvaldīšanas uzdevumu daudzdzīvokļu mājā ja tā ieguvusi dzīvojamo māju pārvaldīšanai nepieciešamo profesionālo izglītību un vismaz ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošu dokumentu izņemot šajā pantā noteiktos gadījumus Savukārt ja pārvaldnieks ir juridiskā persona dzīvojamo māju pārvaldīšanai nepieciešamo profesionālo izglītību un vismaz ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošs dokuments nepieciešams tam juridiskās personas darbiniekam kurš veic pārvaldīšanas līgumā uzdoto pārvaldīšanas uzdevumu attiecīgajā mājā Kā redzams mājas pārvaldīšanas veids ir atkarīgs tikai no pašiem dzīvokļu īpašniekiem Būtiskākais ikvienam dzīvokļu īpašniekam ir atcerēties ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas nodrošināšana tajā skaitā ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītu lēmumu pieņemšana darījumu slēgšana ir tikai paša dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums Šā pienākuma pildīšanas un ievērošanas mērķis ir 1 nodrošināt dzīvojamo māju ekspluatāciju un uzturēšanu fizisku saglabāšanu visā to ekspluatācijas laikā atbilstoši normatīvo aktu prasībām 2 veicināt dzīvojamo māju uzlabošanu visā to ekspluatācijas laikā 3 nodrošināt ikvienas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesa nepārtrauktību 4 saglabāt un attīstīt dzīvojamo māju kā vides objektu estētiskās vērtības un līdz ar to arī attiecīgās vides estētiskās vērtības 5 dzīvojamo māju ekspluatācijas laikā novērst ar

  Original URL path: http://www.marupe.lv/iedzivotajiem/dzivoklu-ipasniekiem/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Īpašumu numerācijas plāksnes | Mārupes Novads
  kapavietām Sabiedriskais transports Jautājumi un atbildes Pieteikties jaunumiem Īpašumu numerācijas plāksnes Mārupes Novads Iedzīvotājiem Īpašumu numerācijas plāksnes Māju nosaukumu un māju numerāciju plākšņu izvietošanu pie īpašumiem Mārupes novadā regulē Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr 11 2010 Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā Tie nosaka 1 Nekustamā īpa šuma īpašniekam īpašniekiem tiesiskajam valdītājam valdītājiem vai lietotājam lietotājiem ir jānodrošina uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavošana un uzstādīšana savā īpašumā ievērojot šādus nosacījumus 1 1 uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas tumši zaļā krāsā numurs 5050 G NCS sistēmā 1 2 uzrakstu šrifts balt helvetica bold CE baltā krāsā 1 3 ēku numerācijas plāksnes 320 x 220 mm ielu un lauku mājas nosaukuma plāksnes 160 x 560 mm ēkas numura plāksnes apakšējā daļā jānorāda īpašuma piederība privātīpašums vai īpašnieka uzvārds vai juridiskās personas nosaukums 1 4 ēkas numerācijas plāksne ir uzstādāma 2 5 m augstumā no zemes skaitot līdz plāksnes augšējai malai to izvietojot redzamā vietā Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu pārkāpējam uzliek naudas sodu līdz EUR 28 00 Par tādām pašām darbībām ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas uzliek naudas sodu līdz EUR 70 00 2 Nekustamā īpašuma īpašniekam īpašniekiem tiesiskajam valdītājam

  Original URL path: http://www.marupe.lv/iedzivotajiem/ipasumu-numeraciju-plaksnes/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-25