archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » M » MARUPE.LV

Total: 454

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Programma “Cilvēkresursi un nodarbinātība” | Mārupes Novads
  Novads Projekti Īstenotie ES fondu projekti Programma Cilvēkresursi un nodarbinātība ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Pēdējā laikā daudz ir diskutēts par to ka pašreizējā izglītības sistēma neatbilst nākotnes darba tirgus un valsts starptautiskās konkurētspējas prasībām un tiek meklēti risinājumi izglītības sistēmas kvalitātes un ilgtermiņa konkurētspējas uzlabošanai Mūsdienu izglītības uzdevums vairs nav tikai nodrošināt pamatprasmju apguvi bet izaudzināt konkurētspējīgus skolēnus ar labām komunikācijas prasmēm prasmēm risināt problēmas un patstāvīgi domāt Būtisks jautājums līdz ar to ir arī pedagogu konkurētspēja un iespējas radošam pedagogu darbam kas veici nātu skolēniem un pašiem pedagogiem interesantu mācību procesu un paaugstinātu skolēnu motivāciju mācīties Lai sniegtu atbalstu pedagogiem Izglītības un zināt nes ministrija 2009 gadā uzsāka Eiropas Sociālā fonda projektu Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Projekts ilga trīs gadus un iemantoja lielu pedagogu atsaucību Projekta laikā pedagogiem tika nodrošināts atbalsts trīs aktivitātēs pārkvalificējoties iegūstot papildu kvalifikāciju vai iesaistoties pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanā Viens no darbības virzieniem bija apzināt un aicināt pedagogus dalīties ar savu labo pieredzi lai redzētu ka pozitīvu pārmaiņu rosinātājs var būt katrs skolotājs un kopīgi attīstot jaunas idejas un praksi iespējams sasniegt daudz vairāk Projekta ietvaros pedagogiem bija iespēja izveidot savu PORTFOLIO sistematizējot savas iestrādnes savu gadu gaitā uzkrāto pieredzi vienlaikus pavērojot sevi no malas pārliecinoties par savām spējām PORTFOLIO bija iespēja apkopot savus labās prakses piemērus kuros atklājās konkrētā pedagoga metodiskā jaunrade parādot kā skolēna līdzdalība maina viņa motivāciju mācīties kā veicina viņa izaugsmi Mārupes novadā kopā visās projekta aktivitātēs tika atbalstīti 178 pedagogi un skolas atbalsta speciālisti No tiem 6 pedagogiem otrajā aktivitātē tika nodrošināta nepieciešamā pārkvalifikācija sektorā lās mobilitātes veicināšanai prasmju un zināšanu pilnveide savukārt 25 pedagogi profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas pro cesā trešajā aktivitātē atbalstīti divas reizes Trešajā aktivitātē IV kvalitātes pakāpi ieguvuši 36 pedagogi III kvalitātes pakāpi ieguvuši 94pedagogi un II kvalitātes pakāpi ieguvis 41 pedagogs Atbalstīto pedagogu sadalījums pa iestādēm Mārupes vidusskola 69 no tiem IV kvalitātes pakāpi ieguvuši 20 pedagogi Mārupes pamatskola 15 no tiem IV kvalitātes pakāpi ieguvuši 2 pedagogi Jaunmārupes sākumskola 38 no tiem IV kvalitātes pakāpi ieguvuši 5 pedagogi Skultes sākumskola 13 no tiem IV kvalitātes pakāpi ieguvuši 3 pedagogi Mārupes mūzikas un mākslas skola 17 no tiem IV kvalitātes pakāpi ieguvuši 4 pedagogi Pirmsskolas izglītības iestāde Lienīte 17 no tiem IV kvalitātes pakāpi ieguvis 1 pedagogs Pirmsskolas izglītības iestāde Zeltrīti 6 pedagogi Privātā pirmsskolas izglītības iestāde Namiņš 3 no tiem IV kvalitātes pakāpi ieguvis 1 pedagogs Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes ieguvēju saraksts Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniece projekta vadītāja Līga Kadiģe atskatoties uz paveikto šī projekta darbības laikā ar gandarījumu uzsver Mārupes novada pedagogu augsto profesionalitāti Projekts ļāva mums apzināties to ka Mārupes novadā tiešām strādā pieredzes bagāti augsta līmeņa profesionāli pedagogi Turklāt ļoti dažādās jomās gan vispārējā izglītībā gan pirmsskolas un interešu izglītībā Daudzi pedagogi jau bijušā Rīgas rajona ietvaros ir vadījuši savu priekšmetu metodiskās komisijas un savu profesionālo pieredzi var nodot tālāk saviem kolēģiem Projekta ietvaros pedagogiem bija iespēja dalīties pieredzē ar saviem labās prakses piemēriem kas ir labs veids kā

  Original URL path: http://www.marupe.lv/projekti/istenotie-projekti/programma-cilvekresursi-un-nodarbinatiba-2/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Citi īstenotie projekti | Mārupes Novads
  Mārupes novadā Infrastruktūras uzlabošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem Jaunmārupes ciema iedzīvotājiem Jaunmārupes dīķa Pavasara ūdenskrātuve renovācija Kultūras pasākumu rīkošanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde Maģistrālie ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli Jaunmārupē Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai Rīgas rajona Mārupes vidusskolā Multimediju komplekta iegāde sabiedrisko aktivitāšu pieejamībai Mārupes novada iedzīvotājiem Pamatlīdzekļu iegāde radošajai darbnīcai dienas centrā Švarcenieki Pieredzes apmaiņa starp trīs valstu pašvaldībām Publisko interneta pieejas punktu izveide Rīgas plānošanas reģionā Rekreācijas iespējas nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem un viesiem izbūvējot un labiekārtojot skvēru Konrādu ielā 1 Mārupē Satiksmes drošības uzlabojumi Mārupes novadā izbūvējot apgaismojumu Vecozolu ielā Speciālistu piesaiste Mārupes novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanai Sporta pasākumu rīkošanai nepieciešamā inventāra iegāde Mārupes Sporta centram Ūdenskrātuves Pavasari krasta labiekārtošana Velo punkta izveide Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma pilnveidošana Jaunmārupē Mazcenu alejā 3 1 Programma Cilvēkresursi un nodarbinātība Citi īstenotie projekti Atbalsts Bērnu un jauniešu Dienas cetra Tīraine darbības nodrošināšanai Mārupes

  Original URL path: http://www.marupe.lv/projekti/citi-projekti/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Atbalsts Bērnu un jauniešu Dienas cetra “Tīraine” darbības nodrošināšanai Mārupes novadā | Mārupes Novads
  telpu vienkāršota renovācija Iekārtu un inventāra iegāde iedzīvotāju dzīves kvalitātes veicināšanai Mārupes novadā Infrastruktūras uzlabošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem Jaunmārupes ciema iedzīvotājiem Jaunmārupes dīķa Pavasara ūdenskrātuve renovācija Kultūras pasākumu rīkošanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde Maģistrālie ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli Jaunmārupē Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai Rīgas rajona Mārupes vidusskolā Multimediju komplekta iegāde sabiedrisko aktivitāšu pieejamībai Mārupes novada iedzīvotājiem Pamatlīdzekļu iegāde radošajai darbnīcai dienas centrā Švarcenieki Pieredzes apmaiņa starp trīs valstu pašvaldībām Publisko interneta pieejas punktu izveide Rīgas plānošanas reģionā Rekreācijas iespējas nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem un viesiem izbūvējot un labiekārtojot skvēru Konrādu ielā 1 Mārupē Satiksmes drošības uzlabojumi Mārupes novadā izbūvējot apgaismojumu Vecozolu ielā Speciālistu piesaiste Mārupes novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanai Sporta pasākumu rīkošanai nepieciešamā inventāra iegāde Mārupes Sporta centram Ūdenskrātuves Pavasari krasta labiekārtošana Velo punkta izveide Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma pilnveidošana Jaunmārupē Mazcenu alejā 3 1 Programma Cilvēkresursi un nodarbinātība Citi īstenotie

  Original URL path: http://www.marupe.lv/projekti/citi-projekti/atbalsts-bernu-un-jauniesu-dienas-cetra-tiraine-darbibas-nodrosinasanai-marupes-novada/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai | Mārupes Novads
  vienkāršota renovācija Iekārtu un inventāra iegāde iedzīvotāju dzīves kvalitātes veicināšanai Mārupes novadā Infrastruktūras uzlabošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem Jaunmārupes ciema iedzīvotājiem Jaunmārupes dīķa Pavasara ūdenskrātuve renovācija Kultūras pasākumu rīkošanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde Maģistrālie ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli Jaunmārupē Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai Rīgas rajona Mārupes vidusskolā Multimediju komplekta iegāde sabiedrisko aktivitāšu pieejamībai Mārupes novada iedzīvotājiem Pamatlīdzekļu iegāde radošajai darbnīcai dienas centrā Švarcenieki Pieredzes apmaiņa starp trīs valstu pašvaldībām Publisko interneta pieejas punktu izveide Rīgas plānošanas reģionā Rekreācijas iespējas nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem un viesiem izbūvējot un labiekārtojot skvēru Konrādu ielā 1 Mārupē Satiksmes drošības uzlabojumi Mārupes novadā izbūvējot apgaismojumu Vecozolu ielā Speciālistu piesaiste Mārupes novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanai Sporta pasākumu rīkošanai nepieciešamā inventāra iegāde Mārupes Sporta centram Ūdenskrātuves Pavasari krasta labiekārtošana Velo punkta izveide Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma pilnveidošana Jaunmārupē Mazcenu alejā 3 1 Programma Cilvēkresursi un nodarbinātība Citi īstenotie projekti

  Original URL path: http://www.marupe.lv/projekti/citi-projekti/darba-praktizesanas-pasakumu-nodrosinasana-pasvaldibas-darba-iemanu-iegusanai-un-uzturesanai/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Jauniešu radošā iespēja | Mārupes Novads
  novada dienas centriem Dienas centra Švarcenieki telpu vienkāršota renovācija Iekārtu un inventāra iegāde iedzīvotāju dzīves kvalitātes veicināšanai Mārupes novadā Infrastruktūras uzlabošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem Jaunmārupes ciema iedzīvotājiem Jaunmārupes dīķa Pavasara ūdenskrātuve renovācija Kultūras pasākumu rīkošanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde Maģistrālie ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli Jaunmārupē Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai Rīgas rajona Mārupes vidusskolā Multimediju komplekta iegāde sabiedrisko aktivitāšu pieejamībai Mārupes novada iedzīvotājiem Pamatlīdzekļu iegāde radošajai darbnīcai dienas centrā Švarcenieki Pieredzes apmaiņa starp trīs valstu pašvaldībām Publisko interneta pieejas punktu izveide Rīgas plānošanas reģionā Rekreācijas iespējas nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem un viesiem izbūvējot un labiekārtojot skvēru Konrādu ielā 1 Mārupē Satiksmes drošības uzlabojumi Mārupes novadā izbūvējot apgaismojumu Vecozolu ielā Speciālistu piesaiste Mārupes novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanai Sporta pasākumu rīkošanai nepieciešamā inventāra iegāde Mārupes Sporta centram Ūdenskrātuves Pavasari krasta labiekārtošana Velo punkta izveide Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma pilnveidošana Jaunmārupē Mazcenu alejā 3 1 Programma Cilvēkresursi un nodarbinātība Citi īstenotie projekti Atbalsts Bērnu un jauniešu Dienas cetra Tīraine darbības nodrošināšanai Mārupes novadā Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai Jauniešu radošā iespēja Jaunmārupes bērni un jaunieši kustībā Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Purvu biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā Resursu punkta jauniešiem izveide Mārupes pašvaldības Dienas centrā Tīraine sadarbībā ar jaunatnes organizāciju Jauniešu ideju darbnīca Jauniešu radošā iespēja Mārupes Novads Projekti Citi īstenotie projekti Jauniešu radošā iespēja Piedaloties Jaunatnes politikas valsts programmas 2012 gadam atklāta projekta konkursā Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā Dienas centrs iesniedza savu projektu Jauniešu radošā

  Original URL path: http://www.marupe.lv/projekti/citi-projekti/jauniesu-radosa-iespeja/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Jaunmārupes bērni un jaunieši kustībā | Mārupes Novads
  Kultūras pasākumu rīkošanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde Maģistrālie ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli Jaunmārupē Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai Rīgas rajona Mārupes vidusskolā Multimediju komplekta iegāde sabiedrisko aktivitāšu pieejamībai Mārupes novada iedzīvotājiem Pamatlīdzekļu iegāde radošajai darbnīcai dienas centrā Švarcenieki Pieredzes apmaiņa starp trīs valstu pašvaldībām Publisko interneta pieejas punktu izveide Rīgas plānošanas reģionā Rekreācijas iespējas nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem un viesiem izbūvējot un labiekārtojot skvēru Konrādu ielā 1 Mārupē Satiksmes drošības uzlabojumi Mārupes novadā izbūvējot apgaismojumu Vecozolu ielā Speciālistu piesaiste Mārupes novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanai Sporta pasākumu rīkošanai nepieciešamā inventāra iegāde Mārupes Sporta centram Ūdenskrātuves Pavasari krasta labiekārtošana Velo punkta izveide Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma pilnveidošana Jaunmārupē Mazcenu alejā 3 1 Programma Cilvēkresursi un nodarbinātība Citi īstenotie projekti Atbalsts Bērnu un jauniešu Dienas cetra Tīraine darbības nodrošināšanai Mārupes novadā Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai Jauniešu radošā iespēja Jaunmārupes bērni un jaunieši kustībā Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Purvu biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā Resursu punkta jauniešiem izveide Mārupes pašvaldības Dienas centrā Tīraine sadarbībā ar jaunatnes organizāciju Jauniešu ideju darbnīca Jaunmārupes bērni un jaunieši kustībā Mārupes Novads Projekti Citi īstenotie projekti Jaunmārupes bērni un jaunieši kustībā Projekts kas tapis ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu tika uzsākts 2009 gada nogalē un tā īstenošana notika pusgadu ilgā laika posmā Projekta ietvaros Dienas centram bija iespēja iegādāties inventāru kas ilgstoši kalpotu kā materiālā bāze Dienas centra tālākās darbības nodrošināšanai un aktivitāšu pilnveidošanai Tāpat neatsverams ieguvums ir ne vien materiālās lietas

  Original URL path: http://www.marupe.lv/projekti/citi-projekti/jaunmarupes-berni-un-jauniesi-kustiba/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos | Mārupes Novads
  telpu vienkāršota renovācija Iekārtu un inventāra iegāde iedzīvotāju dzīves kvalitātes veicināšanai Mārupes novadā Infrastruktūras uzlabošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem Jaunmārupes ciema iedzīvotājiem Jaunmārupes dīķa Pavasara ūdenskrātuve renovācija Kultūras pasākumu rīkošanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde Maģistrālie ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli Jaunmārupē Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai Rīgas rajona Mārupes vidusskolā Multimediju komplekta iegāde sabiedrisko aktivitāšu pieejamībai Mārupes novada iedzīvotājiem Pamatlīdzekļu iegāde radošajai darbnīcai dienas centrā Švarcenieki Pieredzes apmaiņa starp trīs valstu pašvaldībām Publisko interneta pieejas punktu izveide Rīgas plānošanas reģionā Rekreācijas iespējas nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem un viesiem izbūvējot un labiekārtojot skvēru Konrādu ielā 1 Mārupē Satiksmes drošības uzlabojumi Mārupes novadā izbūvējot apgaismojumu Vecozolu ielā Speciālistu piesaiste Mārupes novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanai Sporta pasākumu rīkošanai nepieciešamā inventāra iegāde Mārupes Sporta centram Ūdenskrātuves Pavasari krasta labiekārtošana Velo punkta izveide Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma pilnveidošana Jaunmārupē Mazcenu alejā 3 1 Programma Cilvēkresursi un nodarbinātība Citi īstenotie

  Original URL path: http://www.marupe.lv/projekti/citi-projekti/pedagogu-konkuretspejas-veicinasana-izglitibas-sistemas-optimizacijas-apstaklos/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Purvu biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā | Mārupes Novads
  dienas centriem Dienas centra Švarcenieki telpu vienkāršota renovācija Iekārtu un inventāra iegāde iedzīvotāju dzīves kvalitātes veicināšanai Mārupes novadā Infrastruktūras uzlabošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem Jaunmārupes ciema iedzīvotājiem Jaunmārupes dīķa Pavasara ūdenskrātuve renovācija Kultūras pasākumu rīkošanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde Maģistrālie ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli Jaunmārupē Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai Rīgas rajona Mārupes vidusskolā Multimediju komplekta iegāde sabiedrisko aktivitāšu pieejamībai Mārupes novada iedzīvotājiem Pamatlīdzekļu iegāde radošajai darbnīcai dienas centrā Švarcenieki Pieredzes apmaiņa starp trīs valstu pašvaldībām Publisko interneta pieejas punktu izveide Rīgas plānošanas reģionā Rekreācijas iespējas nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem un viesiem izbūvējot un labiekārtojot skvēru Konrādu ielā 1 Mārupē Satiksmes drošības uzlabojumi Mārupes novadā izbūvējot apgaismojumu Vecozolu ielā Speciālistu piesaiste Mārupes novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanai Sporta pasākumu rīkošanai nepieciešamā inventāra iegāde Mārupes Sporta centram Ūdenskrātuves Pavasari krasta labiekārtošana Velo punkta izveide Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma pilnveidošana Jaunmārupē Mazcenu alejā 3 1 Programma

  Original URL path: http://www.marupe.lv/projekti/citi-projekti/purvu-biotopu-aizsardzibas-plana-istenosana-latvija/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-18