archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » M » MARUPE.LV

Total: 454

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Meliorācija | Mārupes Novads
  atbalsta grupas Dienas centri Dienas centrs Švarcenieki Dienas centrs Tīraine Dienas centrs Skulte Saistošie noteikumi Veidlapas E pakalpojumi Komitejas un komisijas Domes sēdes Domes lēmumi Sēžu audio ieraksti Pašvaldības dokumenti Saistošie noteikumi Instrukcijas Nolikumi Civilās aizsardzības plāns Attīstība un plānošana Attīstības dokumenti Teritorijas plānojums Lokālplānojumi Detālplānojumi Meliorācija Budžets Publiskie pārskati Sludinājumi Meliorācija Mārupes Novads Pašvaldība Attīstība un plānošana Meliorācija Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecību ekspluatāciju un uzturēšanu kas skars Mārupes novada iedzīvotājus kuru īpašumā atrodas meliorācijas sistēmas daļa grāvis Meliorācijas likuma grozījumi kas stājās spēkā 2015 gada 1 janvārī paredz to ka pašvaldība var piedalīties pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā ekspluatācijā un uzturēšanā nosakot pašvaldībai nozīmīgus meliorācijas grāvjus Atbilstoši Meliorācijas likuma 1 panta 5 1 punktam pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma ir koplietošanas meliorācijas sistēma kas būtiski ietekmē ūdens režīmu pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās apbūves teritorijās lauksaimniecības un mežu teritorijās infrastruktūras objektos ielās ceļos ūdenssaimniecības objektos pašvaldības polderos Saskaņā ar Meliorācijas likuma 22 1 pantu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecību ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina attiecīgās zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji Pašvaldība var piedalīties pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā ekspluatācijā un uzturēšanā Meliorācijas likuma 22 2 panta 1 daļa nosaka ka lēmumu par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu pašvaldība pieņem kā administratīvo aktu Pirms lēmuma pieņemšanas pašvaldība noskaidro un izvērtē to zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedokli kuru zemes robežās atrodas koplietošanas meliorācijas sistēma Pašvaldības likumīgai iesaistei meliorācijas sistēmu būvniecībā ekspluatācijā un uzturēšanā Mārupes novada dome 2015 gada 22 aprīlī pieņēma lēmumu Nr 17 sēdes protokols Nr 5 Par koplietošanas meliorācijas sistēmām kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu Pamatojoties uz šo lēmumu tika noteikti meliorācijas grāvji kuriem plānots piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu Grāvju karte Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvju saraksts Mārupes novada Domes LĒMUMS Nr 13 Par Mārupes

  Original URL path: http://www.marupe.lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/melioracija/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Budžets | Mārupes Novads
  apspriedes Attīstība un plānošana Detālplānojumu izstrādes uzsākšana Attīstības dokumenti Teritorijas plānojums Būvprojekti Būvniecības iesniegumi Izsniegtās būvatļaujas Tiesiskais regulējums Veidlapas Dzimtsarakstu nodaļa Dzīvesvietas deklarēšana A S Mārupes komunālie pakalpojumi NĪN samaksa Paziņojumi par NĪN piedziņu Pašvaldības policija Policijas ziņas Sociālais dienests Speciālisti Sociālā palīdzība Materiālā palīdzība Savstarpējā atbalsta grupas Dienas centri Dienas centrs Švarcenieki Dienas centrs Tīraine Dienas centrs Skulte Saistošie noteikumi Veidlapas E pakalpojumi Komitejas un komisijas Domes sēdes Domes

  Original URL path: http://www.marupe.lv/pasvaldiba/budzets/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • 2015.gads | Mārupes Novads
  Mārupes novada Domes 2014 gada 22 februāra sēdes Nr 2 lēmumu Nr 1 Grozīti ar 2015 gada 25 marta sēdes Nr 4 lēmumu Nr 30 saistošiem noteikumiem Nr 6 2015 2015 gada 17 jūnijs sēdes Nr 9 lēmumu Nr 29 saistošiem noteikumiem Nr 13 2015 2015 gada 30 septembris sēdes Nr 16 lēmumu Nr 29 saistošiem noteikumiem Nr 19 2015 SAISTOŠIE NOTEIKUMI MĀRUPĒ 2015 gada 28 janvārī Nr 1 2015 Par Mārupes novada pašvaldības 2015 gada budžeta apstiprināšanu Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14 panta otrās daļas 2 punktu daļu 21 panta pirmās daļas 2 punktu 46 pantu Likuma Par pašvaldības budžetiem 16 pantu 17 pantu Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta ieņēmumus 23 083 767 EUR Pielikums Nr 1 Grozīts ar MND 30 09 2015 saistošiem noteikumiem Nr 19 2015 Mārupes novada Domes pamatbudžeta 2014 gada atlikums uz 2015 gada 1 janvāri 7 356 751 EUR Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta izdevumus 37 268 632 EUR Pielikums Nr 2 Grozīts ar MND 17 06 2015 saistošiem noteikumiem Nr 13 2015 Grozīts ar MND 30 09 2015 saistošiem noteikumiem Nr 19 2015 Mārupes novada uzņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa 2015 gadā ir 944 327 EUR Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta ieņēmumus 257 018 EUR Pielikums Nr 3 Mārupes novada Domes speciālā budžeta atlikums uz 2015 gada 1 janvāri 118 766 EUR kas kopā ar 2014 gada ieņēmumiem ir 375 784 EUR Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta izdevumus 375 784 EUR Pielikums Nr 3 Mārupes novada budžeta finansēšanas daļa ietver saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksu 787 397 EUR naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu pamatbudžetā 9 339 930 EUR speciālā budžetā 118 766 EUR kā arī 2015 gadā Valsts kases piešķirto ilgtermiņa aizdevumu daļu 4 423 631 EUR un plānoto ilgtermiņa aizņēmumu 2 800 000 EUR izglītības iestāžu rekonstrukcijai Pašvaldības plānotais

  Original URL path: http://www.marupe.lv/pasvaldiba/budzets/2015-gads/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • 2014.gads | Mārupes Novads
  ar likuma Par pašvaldībām 14 panta otrās daļas 2 punktu daļu 21 panta pirmās daļas 2 punktu 46 pantu Likuma Par pašvaldības budžetiem 16 pantu 17 pantu Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta ieņēmumus 20 487 896 EUR Pielikums Nr 1 Grozīts ar MND 26 03 2014 saistošiem noteikumiem Nr 1 Grozīts ar MND 24 09 2014 saistošiem noteikumiem Nr 25 Mārupes novada Domes pamatbudžeta atlikums 2013 gada sākumā 4 961 030 EUR kas kopā ar 2014 gada ieņēmumiem ir 25 558 926 EUR Grozīts ar MND 26 03 2014 saistošiem noteikumiem Nr 10 Grozīts ar MND 24 09 2014 saistošiem noteikumiem Nr 25 Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta izdevumus 30 422 413 EUR Pielikums Nr 2 Mārupes novada uzņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa 582 097 EUR kas kopā ir 31 004 510 EUR Grozīts ar MND 26 03 2014 saistošiem noteikumiem Nr 10 Grozīts ar MND 30 04 2014 saistošiem noteikumiem Nr 14 Grozīts ar MND 27 08 2014 saistošiem noteikumiem Nr 22 Grozīts ar MND 24 09 2014 saistošiem noteikumiem Nr 25 Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta ieņēmumus 206 522 EUR Pielikums Nr 3 Mārupes novada Domes speciālā budžeta atlikums 2014 gada sākmā 52 190 EUR kas kopā ar 2014 gada ieņēmumiem ir 258 712 EUR Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta izdevumus 258 712 EUR Pielikums Nr 3 Mārupes novada budžeta finansēšanas daļa ietver saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksu 582 097 EUR naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu pamatbudžetā 4 961 030 EUR speciālā budžetā 52 190 EUR apstiprinātoValsts kases aizdevumu 4 423 631 EUR pašvaldības ēkas Jaunmārupē rekonstrukcijai par pamatskolu kā arī plānoto ilgtermiņa aizņēmumu 10 766 973 EUR izglītības iestāžu rekonstrukcijai būvniecības uzsākšanai un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai Pielikums Nr 4 Grozīts ar MND 26 03 2014 saistošiem noteikumiem Nr 10 Grozīts ar MND 30 04 2014

  Original URL path: http://www.marupe.lv/pasvaldiba/budzets/2014-gads/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • 2013.gads | Mārupes Novads
  Par pašvaldībām 14 panta otrās daļas 2 punktu daļu 21 panta pirmās daļas 2 punktu 46 pantu Likuma Par pašvaldības budžetiem 16 pantu 17 pantu Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības budžetu 2013 gadam Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta ieņēmumus 13 019 575 LVL Pielikums Nr 1 Grozīts ar MND 29 05 2013 saistošiem noteikumiem Nr 9 Grozīts ar MND 30 10 2013 saistošiem noteikumiem Nr 47 Grozīts ar MND 18 12 2013 saistošiem noteikumiem Nr 64 Mārupes novada Domes pamatbudžeta atlikums 2013 gada sākumā 2 166 663 LVL kas kopā ar 2013 gada ieņēmumiem ir 15 186 238 LVL Grozīts ar MND 29 05 2013 saistošiem noteikumiem Nr 9 Grozīts ar MND 30 10 2013 saistošiem noteikumiem Nr 47 Grozīts ar MND 18 12 2013 saistošiem noteikumiem Nr 64 Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta izdevumus 15 186 238 LVL Pielikums Nr 2 un Nr 3 Grozīts ar MND 29 05 2013 saistošiem noteikumiem Nr 9 Grozīts ar MND 30 10 2013 saistošiem noteikumiem Nr 47 Grozīts ar MND 18 12 2013 saistošiem noteikumiem Nr 64 Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta ieņēmumus 123 757 LVL Grozīts ar MND 29 05 2013 saistošiem noteikumiem Nr 9 Grozīts ar MND 30 10 2013 saistošiem noteikumiem Nr 47 Mārupes novada Domes speciālā budžeta atlikums 2013 gada sākumā 8 898 LVL kas kopā ar 2013 gada ieņēmumiem ir 132 655 LVL Pielikums Nr 4 Grozīts ar MND 29 05 2013 saistošiem noteikumiem Nr 9 Grozīts ar MND 30 10 2013 saistošiem noteikumiem Nr 47 Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta izdevumus 132 655 LVL Pielikums Nr 4 Grozīts ar MND 29 05 2013 saistošiem noteikumiem Nr 9 Grozīts ar MND 30 10 2013 saistošiem noteikumiem Nr 47 Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 50 000 LVL Noteikt ka iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos ir tiesības apstiprināto

  Original URL path: http://www.marupe.lv/pasvaldiba/budzets/2013-gads/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • 2012.gads | Mārupes Novads
  Savstarpējā atbalsta grupas Dienas centri Dienas centrs Švarcenieki Dienas centrs Tīraine Dienas centrs Skulte Saistošie noteikumi Veidlapas E pakalpojumi Komitejas un komisijas Domes sēdes Domes lēmumi Sēžu audio ieraksti Pašvaldības dokumenti Saistošie noteikumi Instrukcijas Nolikumi Civilās aizsardzības plāns Attīstība un plānošana Attīstības dokumenti Teritorijas plānojums Lokālplānojumi Detālplānojumi Meliorācija Budžets Publiskie pārskati Sludinājumi 2012 gads Mārupes Novads Pašvaldība Budžets 2012 gads Saistošie noteikumi Nr 7 2012 Mārupē 2012 gada 25 janvārī Par Mārupes novada pašvaldības 2012 gada budžeta apstiprināšanu Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14 panta otrās daļas 2 punktu daļu 21 panta pirmās daļas 2 punktu 46 pantu Likuma Par pašvaldības budžetiem 16 pantu 17 pantu Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības budžetu 2012 gadam Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta ieņēmumus 10 925 299 LVL Pielikums Nr 1 Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta izdevumus 13 546 697 LVL Pielikums Nr 2 un Nr 3 Budžeta deficīts 2 621 398 LVL budžeta deficītu segt no 2011 gada pamatbudžeta atlikuma Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta ieņēmumus 72 594 LVL un izdevumus 72 594 LVL Pielikums Nr 4 Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 50 000 LVL Mārupes novada Domes pamatbudžeta atlikums 2012 gada sākumā 2 621 398 LVL Mārupes novada Domes speciālā budžeta atlikums 2012 gada sākumā 445 00 LVL Noteikt ka iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos ir tiesības apstiprināto attiecīgo ekonomiskās klasifikācijas kodu ietvaros pirkt pakalpojumu un preces nepārsniedzot 25 no summas kas apstiprināta apakškodos norādītajiem mērķiem Pieņemt zināšanai ka plānotās kreditoru saistības uz 01 01 2012 g ir 78 326 LVL īstermiņa un 5 294 524 LVL ilgtermiņa ilgtermiņa saistību īstermiņa daļa 453 952 Pielikums Nr 5 Pieņemt zināšanai pašvaldības Privātās Publiskās partnerības projekta PII Zeltrīti saistības turpmākajiem 18 gadiem atmaksājamās būvniecības izmaksas 1 985 262 09 LVL apmērā ar procentu likmi gadā fiksētajā daļā 5 549 un mainīgā daļā 6

  Original URL path: http://www.marupe.lv/pasvaldiba/budzets/2012-gads/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • 2011.gads | Mārupes Novads
  Teritorijas plānojums Lokālplānojumi Detālplānojumi Meliorācija Budžets Publiskie pārskati Sludinājumi 2011 gads Mārupes Novads Pašvaldība Budžets 2011 gads Saistošie noteikumi Nr 5 2011 Mārupē 2011 gada 24 februārī Par Mārupes novada pašvaldības 2011 gada budžeta apstiprināšanu Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14 panta otrās daļas 2 punktu daļu 21 panta pirmās daļas 2 punktu 46 pantu Likuma Par pašvaldības budžetiem 16 pantu 17 pantu Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības budžetu 2011 gadam Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta ieņēmumus 9 889 471 LVL Pielikums Nr 1 Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta izdevumus 11 635 770 LVL Pielikums Nr 2 un Nr 3 Budžeta deficīts 1 746 299 LVL budžeta deficītu segt no 2010 gada pamatbudžeta atlikuma Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta ieņēmumus 90 394 LVL un izdevumus 90 394 LVL Pielikums Nr 4 Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 50 000 LVL Mārupes novada Domes pamatbudžeta atlikums 2011 gada sākumā 1 746 299 LVL Mārupes novada Domes speciālā budžeta atlikums 2011 gada sākumā 0 00 LVL Noteikt ka iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos ir tiesības apstiprināto attiecīgo ekonomiskās klasifikācijas kodu ietvaros pirkt pakalpojumu un preces nepārsniedzot 25 no summas kas apstiprināta apakškodos norādītajiem mērķiem Pieņemt zināšanai ka kreditoru saistības uz 01 01 2011 g ir 78 326 LVL īstermiņa un 5 294 524 LVL ilgtermiņa ilgtermiņa saistību īstermiņa daļa 474 765 Pielikums Nr 5 Pieņemt zināšanai pašvaldības Privātās Publiskās partnerības projekta PII Zeltrīti saistības turpmākajiem 18 gadiem atmaksājamās būvniecības izmaksas 1 874 969 75 LVL apmērā ar procentu likmi gadā fiksētajā daļā 5 549 un mainīgā daļā 6 mēnešu Eiropas starpbanku tirgus likme EURIBOR pielikums Nr 6 Pieņemt zināšanai ka debitoru saistības uz 01 01 2011 g ir 282 915 LVL nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 439 113 LVL nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 21 482 LVL nekustamā īpašuma nodoklis

  Original URL path: http://www.marupe.lv/pasvaldiba/budzets/2011-gads/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • 2010.gads | Mārupes Novads
  Dienas centrs Skulte Saistošie noteikumi Veidlapas E pakalpojumi Komitejas un komisijas Domes sēdes Domes lēmumi Sēžu audio ieraksti Pašvaldības dokumenti Saistošie noteikumi Instrukcijas Nolikumi Civilās aizsardzības plāns Attīstība un plānošana Attīstības dokumenti Teritorijas plānojums Lokālplānojumi Detālplānojumi Meliorācija Budžets Publiskie pārskati Sludinājumi 2010 gads Mārupes Novads Pašvaldība Budžets 2010 gads Saistošie noteikumiI Nr 5 2010 Mārupē 2010 gada 17 februārī Par Mārupes novada pašvaldības 2010 gada budžeta apstiprināšanu Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14 panta otrās daļas 2 punktu daļu 21 panta pirmās daļas 2 punktu 46 pantu Likuma Par pašvaldības budžetiem 16 pantu 17 pantu Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības budžetu 2010 gadam Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta ieņēmumus 8723108 LVL Pielikums Nr 1 Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta izdevumus 8723108 LVL Pielikums Nr 2 Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta ieņēmumus 114543 LVL Pielikums Nr 3 Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta izdevumus 114543 LVL Pielikums Nr 3 Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 50000 LVL Mārupes novada Domes pamatbudžeta atlikums 2010 gada sākumā 149016 LVL Mārupes novada Domes speciālā budžeta atlikums 2010 gada sākumā 21531 LVL Noteikt katrai izdevumu kategorijai iedalīto līdzekļu apjomu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta klasifikācijai un darbinieku amatu sarakstus un darba algas likmes Pielikums Nr 4 9 1 Noteikt ka iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos ir tiesības apstiprināto attiecīgo ekonomiskās klasifikācijas kodu ietvaros pirkt pakalpojumu un preces nepārsniedzot 25 no summas kas apstiprināta apakškodos norādītajiem mērķiem Apstiprināt Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu 2010 gadam Pieņemt zināšanai ka kreditoru saistības uz 01 01 2010 g ir 661751 LVL īstermiņa un 3302803 LVL ilgtermiņa Pieņemt zināšanai pašvaldības Privātās Publiskās partnerības projekta PII Zeltrīti saistības turpmākajiem 19 gadiem atmaksājamās būvniecības izmaksas 1985262 09 LVL apmērā ar procentu likmi gadā fiksētajā daļā 5 549 un mainīgā daļā 6 mēnešu Eiropas starpbanku tirgus likme EURIBOR Pieņemt zināšanai ka debitoru

  Original URL path: http://www.marupe.lv/pasvaldiba/budzets/2010-gads/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-21