archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » M » MARUPE.LV

Total: 454

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Detālplānojumu izstrādes uzsākšana | Mārupes Novads
  Teritorijas plānojums Būvprojekti Būvniecības iesniegumi Izsniegtās būvatļaujas Tiesiskais regulējums Veidlapas Dzimtsarakstu nodaļa Dzīvesvietas deklarēšana A S Mārupes komunālie pakalpojumi NĪN samaksa Paziņojumi par NĪN piedziņu Pašvaldības policija Policijas ziņas Sociālais dienests Speciālisti Sociālā palīdzība Materiālā palīdzība Savstarpējā atbalsta grupas Dienas centri Dienas centrs Švarcenieki Dienas centrs Tīraine Dienas centrs Skulte Saistošie noteikumi Veidlapas E pakalpojumi Komitejas un komisijas Domes sēdes Domes lēmumi Sēžu audio ieraksti Pašvaldības dokumenti Saistošie noteikumi Instrukcijas

  Original URL path: http://www.marupe.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/buvvalde/attistiba_un_planosana/lokalplanojumi/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Attīstības dokumenti | Mārupes Novads
  par NĪN piedziņu Pašvaldības policija Policijas ziņas Sociālais dienests Speciālisti Sociālā palīdzība Materiālā palīdzība Savstarpējā atbalsta grupas Dienas centri Dienas centrs Švarcenieki Dienas centrs Tīraine Dienas centrs Skulte Saistošie noteikumi Veidlapas E pakalpojumi Komitejas un komisijas Domes sēdes Domes lēmumi Sēžu audio ieraksti Pašvaldības dokumenti Saistošie noteikumi Instrukcijas Nolikumi Civilās aizsardzības plāns Attīstība un plānošana Attīstības dokumenti Teritorijas plānojums Lokālplānojumi Detālplānojumi Meliorācija Budžets Publiskie pārskati Sludinājumi Attīstības dokumenti Mārupes Novads

  Original URL path: http://www.marupe.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/buvvalde/attistiba_un_planosana/attistibas-programma/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Teritorijas plānojums | Mārupes Novads
  uzsākšana Attīstības dokumenti Teritorijas plānojums Būvprojekti Būvniecības iesniegumi Izsniegtās būvatļaujas Tiesiskais regulējums Veidlapas Dzimtsarakstu nodaļa Dzīvesvietas deklarēšana A S Mārupes komunālie pakalpojumi NĪN samaksa Paziņojumi par NĪN piedziņu Pašvaldības policija Policijas ziņas Sociālais dienests Speciālisti Sociālā palīdzība Materiālā palīdzība Savstarpējā atbalsta grupas Dienas centri Dienas centrs Švarcenieki Dienas centrs Tīraine Dienas centrs Skulte Saistošie noteikumi Veidlapas E pakalpojumi Komitejas un komisijas Domes sēdes Domes lēmumi Sēžu audio ieraksti Pašvaldības dokumenti Saistošie noteikumi Instrukcijas Nolikumi Civilās aizsardzības plāns Attīstība un plānošana Attīstības dokumenti Teritorijas plānojums Lokālplānojumi Detālplānojumi Meliorācija Budžets Publiskie pārskati Sludinājumi Teritorijas plānojums Mārupes Novads Pašvaldība Pakalpojumi Būvvalde Attīstība un plānošana Teritorijas plānojums Mārupes novada teritorijas plānojums 2014 2026 gadam 2013 gada 17 septembrī spēkā stājušies Mārupes novada Domes 2013 gada 18 jūnija saistošie noteikumi Nr 11 Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014 2026 gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa Informatīvais ziņojums Paskaidrojuma raksts Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma karte Ar Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014 2026 gadam dokumentiem var iepazīties arī Mārupes novada Būvvaldē Daugavas ielā 29 Mārupes pagasta teritorijas plānojums 2002 2014 gadam 2009 gada grozījumi Spēku zaudējuši pašvaldības 10 09 2003 saistošie noteikumi Nr 16 Mārupes pagasta apbūves noteikumi 2002 2014

  Original URL path: http://www.marupe.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/buvvalde/attistiba_un_planosana/speka-esosais-teritorijas-planojums/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Būvprojekti | Mārupes Novads
  pakalpojumi NĪN samaksa Paziņojumi par NĪN piedziņu Pašvaldības policija Policijas ziņas Sociālais dienests Speciālisti Sociālā palīdzība Materiālā palīdzība Savstarpējā atbalsta grupas Dienas centri Dienas centrs Švarcenieki Dienas centrs Tīraine Dienas centrs Skulte Saistošie noteikumi Veidlapas E pakalpojumi Komitejas un komisijas Domes sēdes Domes lēmumi Sēžu audio ieraksti Pašvaldības dokumenti Saistošie noteikumi Instrukcijas Nolikumi Civilās aizsardzības plāns Attīstība un plānošana Attīstības dokumenti Teritorijas plānojums Lokālplānojumi Detālplānojumi Meliorācija Budžets Publiskie pārskati Sludinājumi

  Original URL path: http://www.marupe.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/buvvalde/buvniecibas-iesniegumi-un-buvprojekti/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Būvniecības iesniegumi | Mārupes Novads
  Paziņojumi par NĪN piedziņu Pašvaldības policija Policijas ziņas Sociālais dienests Speciālisti Sociālā palīdzība Materiālā palīdzība Savstarpējā atbalsta grupas Dienas centri Dienas centrs Švarcenieki Dienas centrs Tīraine Dienas centrs Skulte Saistošie noteikumi Veidlapas E pakalpojumi Komitejas un komisijas Domes sēdes Domes lēmumi Sēžu audio ieraksti Pašvaldības dokumenti Saistošie noteikumi Instrukcijas Nolikumi Civilās aizsardzības plāns Attīstība un plānošana Attīstības dokumenti Teritorijas plānojums Lokālplānojumi Detālplānojumi Meliorācija Budžets Publiskie pārskati Sludinājumi Būvniecības iesniegumi Mārupes

  Original URL path: http://www.marupe.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/buvvalde/buvniecibas-iesniegumi/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Izsniegtās būvatļaujas | Mārupes Novads
  dienests Speciālisti Sociālā palīdzība Materiālā palīdzība Savstarpējā atbalsta grupas Dienas centri Dienas centrs Švarcenieki Dienas centrs Tīraine Dienas centrs Skulte Saistošie noteikumi Veidlapas E pakalpojumi Komitejas un komisijas Domes sēdes Domes lēmumi Sēžu audio ieraksti Pašvaldības dokumenti Saistošie noteikumi Instrukcijas Nolikumi Civilās aizsardzības plāns Attīstība un plānošana Attīstības dokumenti Teritorijas plānojums Lokālplānojumi Detālplānojumi Meliorācija Budžets Publiskie pārskati Sludinājumi Izsniegtās būvatļaujas Mārupes Novads Pašvaldība Pakalpojumi Būvvalde Izsniegtās būvatļaujas Februāris 2016 Janvāris

  Original URL path: http://www.marupe.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/buvvalde/izsniegtas-buvatlaujas/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Tiesiskais regulējums | Mārupes Novads
  Instrukcijas Nolikumi Civilās aizsardzības plāns Attīstība un plānošana Attīstības dokumenti Teritorijas plānojums Lokālplānojumi Detālplānojumi Meliorācija Budžets Publiskie pārskati Sludinājumi Tiesiskais regulējums Mārupes Novads Pašvaldība Pakalpojumi Būvvalde Tiesiskais regulējums Ar 2014 gada 1 oktobri ir spēkā jaunais Būvniecības likums Likumā tiek noteikts šāds būvniecības process būvatļauja tiek izsniegta pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā kas ir izstrādāts atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajām prasībām tādējādi būvvaldei nebūs jāizdod plānošanas un arhitektūras uzdevums kas pēc būtības dublē apbūves noteikumus atkarībā no plānotās būves sarežģītības pakāpes un ietekmes uz vidi būvatļauja tiks izdota ar nosacījumiem Nosacījumi ietvers prasības būvprojektēšanai un nepieciešamos saskaņojumus kā arī prasības būvdarbu uzsākšanai būvdarbus drīkstēs uzsākt pēc tam kad būvvalde būs izdarījusi atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto nosacījumu izpildi un būvatļauja būs kļuvusi neapstrīdama Atkarībā no būvniecības ieceres būvvalde pieņems lēmumu šādos termiņos 1 mēneša laikā būvatļaujas izdošana vai atteikums izdod būvatļauju 14 dienu laikā būvniecības ieceres akcepts izdarot atzīmi apliecinājuma kartē vai atteikums izdarīt atzīmi 7 dienu laikā būvniecības ieceres akcepts izdarot atzīmi būvniecības ieceres paskaidrojuma rakstā vai atteikums izdarīt atzīmi Likums paredz ka būvvalde atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi veiks 15 darba dienu laikā savukārt par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

  Original URL path: http://www.marupe.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/buvvalde/tiesiskais-regulejums/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Veidlapas | Mārupes Novads
  Attīstības dokumenti Teritorijas plānojums Būvprojekti Būvniecības iesniegumi Izsniegtās būvatļaujas Tiesiskais regulējums Veidlapas Dzimtsarakstu nodaļa Dzīvesvietas deklarēšana A S Mārupes komunālie pakalpojumi NĪN samaksa Paziņojumi par NĪN piedziņu Pašvaldības policija Policijas ziņas Sociālais dienests Speciālisti Sociālā palīdzība Materiālā palīdzība Savstarpējā atbalsta grupas Dienas centri Dienas centrs Švarcenieki Dienas centrs Tīraine Dienas centrs Skulte Saistošie noteikumi Veidlapas E pakalpojumi Komitejas un komisijas Domes sēdes Domes lēmumi Sēžu audio ieraksti Pašvaldības dokumenti Saistošie noteikumi Instrukcijas Nolikumi Civilās aizsardzības plāns Attīstība un plānošana Attīstības dokumenti Teritorijas plānojums Lokālplānojumi Detālplānojumi Meliorācija Budžets Publiskie pārskati Sludinājumi Veidlapas Mārupes Novads Pašvaldība Pakalpojumi Būvvalde Veidlapas Teritorijas plānošana Lietošanas mērķa noteikšana maiņa Nekustamā īpašuma plānotā atļautā izmantošana Iesniegums izziņas sagatavošanai par zemes gabala iegūšanu īpašumā Nekustamā īpašuma piegulošo zemju īpašnieki Iesniegums par zemes ierīcības projekta izstrādi Iesniegums teritorijas attīstības uzsākšanai Iesniegums par detālplānojuma izstrādi Fiziskās personas iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi Juridiskās personas iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi Būvniecība Paskaidrojuma raksts 1 pielikums Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai 2 pielikums Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai pēc pārbūves 3 pielikums Būvniecības iesniegums 4 pielikums Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez ar lietošanas veida maiņu 5 pielikums Ēkas fasādes apliecinājuma karte 6 pielikums

  Original URL path: http://www.marupe.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/buvvalde/veidlapas/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2018-01-16