archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » L » LNPAA.LV

Total: 134

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Izraksts no direktoru padomes sapulces protokola
  katedra rīko jauno studentu uzņemšanu Starptautiska konference Daudzdzīvokļu mājokļu pārvaldīšana un mājokļu energoefektivitātes palielināšana Baltijā Starptautiskajā konferencē spriedīs par profesionālu un kvalitatīvu mājokļa pārvaldīšanu Sākums Dalībnieku saraksts Pārvaldnieku ģilde Kontakti Izraksts no direktoru padomes sapulces protokola Dokuments PDF formātā Noklikšķiniet

  Original URL path: http://lnpaa.lv/lv/noderiga-informacija/14-izraksts-no-direktoru-padomes-sapulces-protokola (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Sertificētie uzņēmumi
  uzņēmums Lauma 6 Liepājas rajona Grobiņas pilsētas pašvaldības uzņēmums Grobiņas pilsētas namu pārvalde 7 Rēzeknes pilsētas pašvaldības bezpeļņas dzīvokļu saimniecības uzņēmums 8 Jēkabpils pilsētas pašvaldības uzņēmums Namu pārvalde 9 Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvokļu saimniecības uzņēmums bezpeļņas organizāci Namu pārvalde 13 SIA Gulbenes Nami 14 Bauskas pilsētas pašvaldības uzņēmums Namu pārvalde 15 Madonas pilsētas dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums 16 Bezpeļņas organizācija Jūrmalas pašvaldības SIA Jūrmalas namsaimnieks 17 Jelgavas pilsētas pašvaldības

  Original URL path: http://lnpaa.lv/lv/noderiga-informacija/13-sertificetie-uznemumi (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Jaunā sertifikācijas nolikuma projekts
  katedra rīko jauno studentu uzņemšanu Starptautiska konference Daudzdzīvokļu mājokļu pārvaldīšana un mājokļu energoefektivitātes palielināšana Baltijā Starptautiskajā konferencē spriedīs par profesionālu un kvalitatīvu mājokļa pārvaldīšanu Sākums Dalībnieku saraksts Pārvaldnieku ģilde Kontakti Jaunā sertifikācijas nolikuma projekts Dokuments MS Word 2003 formātā Noklikšķiniet

  Original URL path: http://lnpaa.lv/lv/noderiga-informacija/12-jauna-sertifikacijas-nolikuma-projekts (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Sertifikācijas nolikums
  iedzīvotājiem iespēju izvēlēties kvalificētāku mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju 1 3 5 Palīdzēt Uzņēmumam sakārtot namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesu tādā veidā samazinot pakalpojumu pašizmaksu 2 Sertificējamā darbība un tās izvērtēšanas metodika 2 1 Sertifikācijas komisija izsniedz Sertifikātu ievērojot Uzņēmuma profesionālo spēju apsaimniekot nekustamo īpašumu un tā sagatavotību sekojošu pamatpakalpojumu sniegšanā 2 1 1 Namu būvju un inženierkomunikāciju tehniskajā uzturēšanā 2 1 2 Aprūpējamā objekta sanitārās apkopes veikšanā 2 1 3 Iedzīvotāju administratīvā apkalpošanā 2 1 4 Komunālo pakalpojumu organizēšanā vai veikšanā 2 2 Sertifikācijas komisijas locekļi un eksperti novērtē Uzņēmuma profesionālo sagatavotību pēc sekojošu kritēriju izvērtēšanas 2 2 1 Profesionālā pieredze 2 2 2 Atbilstošu Valsts izsniegtu licenču esamība 2 2 3 Nodarbinātā personāla kvalifikācija 2 2 4 Ražošanas materiālu tehniskās bāzes atbilstība 2 2 5 Godprātīga attieksme pret nodokļu maksāšanu 2 2 6 Klientu pozitīvas atsauksmes par Uzņēmuma darbību 2 3 Pēc Sertifikācijas komisijas locekļu un ekspertu pieprasījuma Uzņēmums nodrošina iespēju 2 3 1 Veikt apsaimniekotā nekustamā īpašuma apsekošanu 2 3 2 Iegūt papildus informāciju par Uzņēmumu 2 3 3 Iegūt papildus informāciju no īrniekiem un dzīvokļu īpašniekiem 2 3 4 Saņemt Valsts Ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļa nomaksu 2 4 Par Sertifikācijas komisijas locekļu un ekspertu negatīvā balsojuma iemesliem var kalpot 2 4 1 Neatbilstība sertifikācijas kritērijiem 2 4 2 Uzņēmuma bankrots 2 4 3 Nodokļu parādi 2 4 4 Nepatiesas informācijas sniegšana 2 4 5 Slikta reputācija 2 4 6 Citi iemesli 3 3 Pēc Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja rīkojuma ar Sertifikāta piešķiršanu saistītos tehniskos jautājumus risina Atbildīgais sekretārs 3 4 Pastāvīgie Sertifikācijas komisijas locekļi 3 4 1 Komisijas priekšsēdētājs 3 4 2 Komisijas priekšsēdētāja vietnieks 3 4 3 Atbildīgais sekretārs 3 4 4 VARAM Būvniecības departamenta pārstāvis 3 4 5 Pašvaldību savienības pārstāvis 3 5 Komisijas sēdēs pēc komisijas priekšsēdētāja norādījumiem tiek uzaicināti eksperti kuru

  Original URL path: http://lnpaa.lv/lv/noderiga-informacija/11-sertifikacijas-nolikums (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Asociācijas statūti
  dalībnieku jaunajam dalībniekam ir jānomaksā iestāšanās maksa kopsapulces noteiktajā apmērā 3 7 Asociācijas dalībnieku var izslēgt no asociācijas par šādiem pārkāpumiem 3 7 1 nav nomaksāta iestāšanās vai dalības nauda 3 7 2 asociācijas statūtu kopsapulces vai Valdes lēmumu nepildīšana 3 7 3 cita darbība kas ir pretrunā ar šajos statūtos un LR likumdošanā noteikto 3 8 Asociācijas dalībniekam ir tiesības 3 8 1 piedalīties asociācijas pārvaldē statūtos noteiktajā kārtībā 3 8 2 saņemt informāciju par asociācijas darbību tajā skaitā iepazīties ar visu asociācijas institūciju protokoliem lēmumiem un rīkojumiem 3 8 3 piedalīties visos asociācijas organizētajos pasākumos iesniegt priekšlikumus par asociācijas darbību un tās uzlabošanu aizstāvēt savu viedokli 3 8 4 brīvi darboties citās demokrātiskās sabiedriskās organizācijās kas nav pretrunā ar asociācijas darbības mērķiem un principiem 3 8 5 brīvi izstāties no asociācijas iesniedzot rakstisku iesniegumu Sekretariātam kas to nodod izskatīšanai Valdei Šādā gadījumā kā arī asociācijas likvidācijas gadījumā iestāšanās nauda dalībniekiem netiek atmaksāta 3 9 Asociācijas dalībniekiem ir pienākums 3 9 1 ievērot un pildīt asociācijas statūtus kopsapulces un Valdes lēmumus u c kopsapulces un vai Valdes pieņemtos apstiprinātos dokumentus 3 9 2 regulāri maksāt dalības maksu kopsapulces noteiktajā apmērā un noteiktā laikā 3 9 3 ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt asociācijas mērķu un uzdevumu realizēšanu 3 9 4 nepieļaut rīcību kas grauj asociācijas reputāciju sabiedrībā 3 9 5 jaunizveidotām juridiskajām personām uzņemšanai par asociācijas dalībnieku ar Valdes lēmumu var tikt noteikts dalībnieka kandidāta statuss uz laiku līdz vienam gadam 3 9 6 juridiskās un fiziskas personas kuras ar savu sabiedrisko un tehnisko darbību devušas sevišķi lielu ieguldījumu nozares attīstībā var tikt uzņemtas par Goda dalībniekiem pieņemot dalībnieku kopsapulcei lēmumu par uzņemšanu un atbrīvojot tās no iestāšanās un dalības maksas Goda dalībniekam ir balss tiesības 3 10 Asociācijas dalībniekiem nav tiesības uz asociācijas peļņas daļu 4 nodaļa INSTITŪCIJAS PĀRVALDES INSTITŪCIJAS Kopsapulce 4 1 Kopsapulce ir asociācijas augstākā pārvaldes institūcija 4 2 Kārtējās kopsapulces sasauc Valdes ievēlētais asociācijas Valdes priekšsēdētājs pēc nepieciešamības bet ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc finanšu gada beigām un vismaz vienu reizi gadā 4 3 Ārkārtas kopsapulces sasauc asociācijas Valdes priekšsēdētājs gadījumos kādi paredzēti statūtos uz Valdes revidenta vai 1 10 dalībnieku pieprasījuma pamata ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc pieprasījuma saņemšanas 4 4 Valdes priekšsēdētājs nosaka kopsapulces sasaukšanas laiku vietu un dienas kārtību ievērojot pieteikuma prasības 4 5 Valdes priekšsēdētāja pienākums ir izziņot kopsapulci rakstiski telefoniski vai kā citādi lai asociācijas dalībnieki ziņu saņemtu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kopsapulces sanākšanas 4 6 Sekretariāta pienākums ir savlaicīgi sagatavot materiālus kopsapulcei tā lai kopsapulce noritētu lietišķi ar izdalītiem rakstiskiem informatīviem materiāliem bet jautājumu izlemšana tajā notiktu pēc iespējas balsojot par iepriekš sagatavotu lēmumu projektu variantiem Jautājumi kas nav iekļauti darba kārtībā nevar būt balsošanas objekts 4 7 Kopsapulci atklāj Valdes priekšsēdētājs Atsevišķos gadījumos kopsapulci var atklāt Valdes priekšsēdētāja vietnieks kopsapulces sasaukšanas iniciators vai to pilnvarota persona Persona kas atklājusi kopsapulci vada to līdz kopsapulces vadītāja ievēlēšanai 4 8 Kopsapulces sākuma daļā tiek ievēlēts protokolists nepieciešamības gadījumā arī redakcijas un balsu skaitīšanas komisijas tiek apspriesti pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību un reglamentu 4 9 Kopsapulces priekšsēdētāja pienākums ir precizēt reglamenta noteikumus īpaši skaidri un obligāti izlemjamos jautājumus vienmērīgi sadalīt kopsapulces darba programmā tā lai kopsapulces darbs nebūtu pārslogots 4 10 Kopsapulce ir pilntiesīga pieņemt lēmumus ja lēmumu pieņemšanas brīdī kopsapulcē piedalās vairāk par pusi balsstiesīgo dalībnieku Asociācijas dalībnieka kandidātiem nav balsstiesību 4 11 Kopsapulces lēmums ir pieņemts ja par to nobalso vairāk par pusi no klātesošajiem balsstiesīgajiem dalībniekiem 4 12 Asociācijas dalībnieki ja viņiem ir attaisnojoši apstākļi tieši nepiedalīties kopsapulcē ir tiesīgi veikt balsojumu neklātienē izmantojot pastu vai sakaru līdzekļus balsojuma dokumenta pārsūtīšanai Balsojumam jābūt pārbaudāmam 4 13 Visi kopsapulces balsojumi ir atklāti izņemot gadījumus kad pēc Valdes vai 1 3 dalībnieku priekšlikuma pieņem lēmumu par aizklātu balsošanu 4 14 Kopsapulces norise tiek protokolēta To nodrošina kopsapulces vadītājs un protokolists 4 15 Kopsapulces protokolu paraksta kopsapulces vadītājs un protokolists Kopsapulces protokolu noformē trīs dienu laikā no kopsapulces norises pēdējās dienas 4 16 Kopsapulces protokoli ir dalībniekiem atklāti tie glabājas asociācijas lietā Valdes atrašanās vietā Katram dalībniekam ir tiesības pieprasīt lai Sekretariāts izsniedz viņam protokola norakstu kopiju vai izrakstu no tā Nepieciešamības gadījumā protokols reģistrējams kompetentā valsts reģistru iestādē 4 17 Kopsapulcei ir tiesības 4 17 1 apstiprināt asociācijas statūtus un grozījumus tajos ar 2 3 balsu vairākumu 4 17 2 ievēlēt Valdi un apstiprināt Valdes reglamentu 4 17 3 ievēlēt revīzijas komisiju 4 17 4 noteikt juridisko un fizisko personu dalības maksas apmēru un apstiprināt gada ieņēmumu izdevumu tāmi 4 17 5 apstiprināt gada pārskatus un atskaites 4 17 6 lemt jautājumus par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu 4 17 7 pārskatīt vai atcelt Valdes lēmumus ja valdes lēmumā tiek konstatēta juridiski pamatota pretruna ar asociācijas mērķiem un darbības principiem 4 17 8 pieņemt lēmumu par likvidāciju un vai reorganizāciju un vai dalību citā sabiedriskā organizācijā tajā skaitā nodibinājumā kā biedram un vai pieņemt lēmumu par citas biedrības vai nodibinājuma dibināšanu kā arī izstāšanos no sabiedriskās organizācijas tajā skaitā nodibinājuma 4 17 9 pieņemt lēmumu par asociācijas īpašuma tajā skaitā kustamas mantas atsavinšanu apgrūtināšanu ieķīlāšanu un vai galvojoma došanu 4 17 10 izlemt citus jautājumus kas nav pretrunā ar asociācijas mērķiem un darbības principiem IZPILDINSTITŪCIJA Valde 4 22 Asociāciju pārzin un vada Valde Pienākumu sadali starp Valdes locekļiem par asociācijas lietu vešanas kārtību nosaka Kopsapulce ar Valdes reglamentu 4 23 Asociācijas Valde ir asociācijas pastāvīgi funkcionējoša pārvaldes institūcija 4 24 Asociācijas Valdi ievēl kopsapulce uz 3 gadiem 4 25 Asociācijas Valdē ievēl 9 locekļus kuri no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju un Valdes priekšsēdētāja vietnieku 4 25 1 Valdes locekļi pārstāv asociāciju kopā 4 25 2 Valdes priekšsēdētājs un Valdes priekšsēdētāja vietnieks pārstāv asociāciju katrs atsevišķi 4 26 Valde 4 26 1 nodrošina kopsapulču lēmumu izpildi 4 26 2 pārvalda pārzina pārstāv un vada asociācijas lietas 4 26 3 pārvalda asociācijas mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem un mantu atbilstoši statūtiem un kopsapulces lēmumiem 4 26 4 vadoties no veicamo darbu apjoma nosaka asociācijas struktūru štata un ārpus štata darbinieku sastāvu pēc amata

  Original URL path: http://lnpaa.lv/lv/noderiga-informacija/10-asociacijas-statuti (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Sadarbības partneri
  ekonomikas katedra rīko jauno studentu uzņemšanu Starptautiska konference Daudzdzīvokļu mājokļu pārvaldīšana un mājokļu energoefektivitātes palielināšana Baltijā Starptautiskajā konferencē spriedīs par profesionālu un kvalitatīvu mājokļa pārvaldīšanu Sākums Dalībnieku saraksts Pārvaldnieku ģilde Kontakti Sadarbības partneri Latvijas Pašvaldību savienība Latvijas Lielo pilsētu asociācija

  Original URL path: http://lnpaa.lv/lv/noderiga-informacija/8-sadarbibas-partneri (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nekustamā īpašuma uzturēšana - īpašnieka rokasgrāmata
  ekonomikas katedra rīko jauno studentu uzņemšanu Starptautiska konference Daudzdzīvokļu mājokļu pārvaldīšana un mājokļu energoefektivitātes palielināšana Baltijā Starptautiskajā konferencē spriedīs par profesionālu un kvalitatīvu mājokļa pārvaldīšanu Sākums Dalībnieku saraksts Pārvaldnieku ģilde Kontakti Nekustamā īpašuma uzturēšana īpašnieka rokasgrāmata Grāmatas vāks Saturs un

  Original URL path: http://lnpaa.lv/lv/noderiga-informacija/6-nekustama-ipasuma-uzturesana-ipasnieka-rokasgramatanekustamaipasumauzturesana (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Pieteikties
  profesionālu un kvalitatīvu mājokļa pārvaldīšanu Sākums Dalībnieku saraksts Pārvaldnieku ģilde Kontakti Pieteikties Kas jāzin asociācijas dalībnieka kandidātam Asociācijas statūti Sertifikācijas nolikums Izraksts no direktoru padomes sapulces protokola Pieteikuma dokumenti ko iesniedz fiziskās personas Iesniegums paraugs CV Dalībnieka kandidāta anketa paraugs Pieteikuma dokumenti ko iesniedz uzņēmumi Iesniegums paraugs Reģistrācijas apliecības kopija Statūtu kopija Dalībnieka kandidāta anketa paraugs Dokumenti jāiesniedz ierodoties personīgi vai jānosūta uz šādām adresēm Lāčplēša iela 24 Rīga LV

  Original URL path: http://lnpaa.lv/pieteikties (2016-02-18)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-20