archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » L » LMB.LV

Total: 229

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Latvijas Mērnieku biedrība » MAIGONIS KRONBERGS
  2007 gada izdevumos nododot uzkrātās zināšanas topošajiem speciālistiem 2007 gadā aizsardzības ministrs Atis Slakteris izteica pateicību M Kronbergam par mācību grāmatas Ģeodēzija radošā kolektīva sekmīgu vadīšanu Līdz ar Latvijas Valsts neatkarības atjaunošanu M Kronbergs piedalījies normatīvo dokumentu sakārtošanā un sistematizācijā lielu ieguldījumu dodot augstumu sistēmas situācijas apzināšanā un atjaunošanā 90 gadu pirmajā pusē tika veikts pētījums kurā aplūkoja pastāvošās nivelēšanas zīmes to piemērotību Latvijas klimatiskajiem apstākļiem un funkcionālai nepieciešamībai Dots apraksts un vērtējums dažādām precīzās nivelēšanas mērīšanas metodēm pasaulē kā arī doti ieteikumi par Latvijā piemērotāko Izvērsti apskatīti izpildītie precīzie nivelējumi Latvijas teritorijā kopš 19 gs 80 gadiem Šis pētījums lielā mērā bija atskaites materiāls pēc kā tika izstrādāti turpmākie dokumenti Augstuma atskaites sistēmas sakārtošanai valstī 90 gadu otrajā pusē saistībā ar uzsāktajiem precīzā nivelēšanas tīkla rekonstrukcijas darbiem saasinājās nepieciešamība pēc normatīvā dokumenta kas regulētu minēto darbu izpildi Latvijā Sadarbībā ar Valsts zemes dienestu tika uzsākta I II un III klases nivelēšanas instrukcijas izstrāde M Kronbergs vadīja šo instrukcijas izstrādes grupu un ar 2001 gadu I II un III klases nivelēšanas instrukcija stājās spēkā un turpmākā augstuma atbalsta sistēmas attīstībā valstī kalpo kā viens no tās stūrakmeņiem Kopš 1997 gada kopā ar katedras kolēģiem izpilda precīzos nivelējumus un sniedz iegūto rezultātu novērtējumu par notikušajām vertikālajām deformācijām bijušajā Salaspils kodolpētniecības centrā Ņemot vērā dotā objekta nozīmīgumu šos darbus plānots veikt arī turpmāk Savu daudzpusību M Kronbergs ir pierādījis ne tikai kā teorētiķis ber arī kā praktiķis Ģeodēzijas katedras kopējā zinātniskā darba ietvaros izpildījis atkārtotu precīzo nivelēšanu Pļaviņu HES apkaimē Saistībā ar izpildītajiem nivelējumiem tika sastādītas kartogrammas par šīs apkārtnes vertikālajām kustībām Vadījis būvju deformācijas mērījumus Rīgas TEC 1 Piedaloties Latvijas I klases nivelēšanas tīkla atjaunošanā no 2000 līdz 2010 gadam Kopā ar kolēģiem no katedras M Kronbergs šos darbus ir veicis nivelēšanas līnijās Rīga Jelgava Eleja Rīga Sloka Kolka Ainaži Rīga

  Original URL path: http://lmb.lv/apbalvotie/maigonis-kronbergs/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive


 • Latvijas Mērnieku biedrība » JŪDĪTE MIERKALNE
  no zemes pieprasīšanas īpašumā un tās piešķiršanas līdz piešķirtās zemes uzmērīšanai un pirmreizējai īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā laika posmā no 1990 līdz 2012 gadam Grāmata atklāj zemes reformas procesa attīstību vairāk nekā 20 zemes reformas īstenošanas gados satur plašu statistisko informāciju kā arī normatīvo aktu klāstu Grāmatā apkopots pārskats par 67 zemes reformu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem to mērķiem un būtiskāko grozījumu nozīmi un sekām gan attiecībā uz lauku apvidu zemi gan pilsētu zemi gan uz lauku un pilsētu teritoriju zemi Dots arī katra autora novērtējums par konkrētā procesa norisi un rezultātiem Judīte Mierkalne kā līdzautore pazīstama arī ar starptautiskām publikācijām vispāratzītajos recenzējamos zinātniskajos izdevumos 1 Dambīte D Mierkalne J 2011 Analysis of the Land Provided for Completion of land reform in Latvia Proceedings of the 10th ERNESTAS GALVANAUSKAS International Scientific conference Lithuanian Šiauliai Pētījumā izmantojot kolerācijas metodi vērtēts vai īpašumā iegūtā zeme ietekmē zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes platības Latvijas reģionos Raksta mērķis ir izvērtēt īpašumā iegūto zemes platību ietekmi uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Latvijas reģionos 2 Mierkalne J Kāpostiņš E 2010 Further exploitation of land unclaimed in the process of Land Reform in Latvia Proceedings of the international scientific methodical conference Baltic Surveying 10 Lithuanian Kaunas ISBN 978 9955 896 85 2 pp 92 97 Pētījumā raksturota valsts un pašvaldību īpašuma sakārtošanas nozīme zemes reformas realizācijā veikta datu analīze par nepieprasīto zemi kā arī sniegti priekšlikumi par zemes reformas laikā nepieprasītās zemes turpmāku izmantošanu 3 Mierkalne J Dambīte D 2010 Topical issues of property right restitution of the end of the Land Reform in Latvia Proceedings of the international scientific methodical conference Baltic Surveying 10 Lithuanian Каunаs ISBN 978 9955 896 85 2 pp 111 118 Pētījumā apkopoti dati par īpašuma tiesību atjaunošanas pieprasītājiem īpašuma tiesību atjaunošanai pieprasītajām kā arī zemes reformas pabeigšanai nodotajām zemes vienībām un

  Original URL path: http://lmb.lv/apbalvotie/judite-mierkalne/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Mērnieku biedrība » IlZE DRAGONE
  2006 gadam piedalījusies Cēsu rajona Priekuļu ciema detālplānojuma izstrādē gatavojot pamata topogrāfisko un tematiskās kartes 2006 2008 gadam Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma izstrādē gatavojot pamata topogrāfisko un tematiskās kartes No 2011 gada novembra 2012 gada decembrim SIA Mācību un konsultāciju centra ABC Sertifikācijas biroja eksperte Kopš 2012 gada maija Latvijas Mērnieku biedrības biedre No 2013 gada janvāra Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas izpilddirektore un no 2013 gada jūnija Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centra eksperte Ilze Dragone daudz laika un enerģijas veltījusi mērniecības nozares sakārtošanā uzlabošanā un mērnieku interešu aizstāvēšanā Piedalījusies vairākos normatīvo aktu izstrādes procesos Arī ikdienā ar sertifikācijas jomām saistītie mērniecības darbi veikti augsti profesionālā un kvalitatīvā līmenī Ilzei Dragonei piemīt spēja ieraudzīt saprast pretrunas normatīvajos aktos un meklēt atbildes uz jautājumiem pat tad ja to noskaidrošanai nepieciešama tiesas palīdzība Viena no ievērojamākajām šāda veida cīņām kurā Ilze Dragone piedalījās dokumentu sagatavošanā kā SIA Latīpašums mērniecības biroja pārstāve bija lieta par samaksas iekasēšanas likumību par darbu arhīvos Šī tiesvedība ilga no 2011 gada līdz 2013 gadam kad arī apelācijas instancē tā tika vinnētā Tiesvedības rezultātā visas nozares interesēs ir panākts ka par darbu arhīvā proti materiālu sagatavošanu un atlasi izmantošanai darbam lasītavā netiek iekasēta samaksa Tāpat ir

  Original URL path: http://lmb.lv/apbalvotie/ilze-dragone/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive


 • Latvijas Mērnieku biedrība » OĻĢERTS JAKUBOVSKIS
  O Jakubovska ieguldījums LLA Ģeodēzijas katedras zinātniskajā darbā Viņš pētījis hidrogrāfiskās nivelēšanas precizitātes paaugstināšanas metodes Zemes garozas vertikālās kustības un nivelēšanas zīmju stabilitāti ēku un inženierbūvju deformācijas Iegūtās vertikālo kustību ātrumu vērtības un sastādīto karti izmantoja arī citu valstu zinātnieki Zinātniskās pētniecības darba rezultāti atspoguļoti vairāk kā 30 publikācijās Kopā ar LLA Ģeodēzijas katedras kolēģiem piedalījies mācību grāmatu sagatavošanā viņa redakcijā 1974 gadā izdota mācību grāmata Ģeodēzija līdzaut J Biķis V Freijs M Kronbergs R Krūpens bijis arī viens no autoriem 1993 gadā izdotajai mācību grāmatai Ģeodēzija līdzaut V Freijs M Kronbergs U Zuments O Jakubovskis bijis Zinību biedrības fakultātes pirmorganizācijas priekšsēdētājs Studentu zinātniskās biedrības ģeodēzijas pulciņa zinātniskais vadītājs Latvijas ģeodēzijas un fotogrammetrijas biedrības valdes loceklis Vissavienības Astronomijas un ģeodēzijas biedrības biedrs Darba gaitas uzsācis LPSR Pilsētu projektēšanas institūtā kā vecākais inženieris 1958 1960 vēlāk kā galvenais ģeodēzists 1962 1967 1967 gadā uzaicināts strādāt par docent LLA Ģeodēzijas katedrā un šajā amatā nostrādājis visu turpmāko darba mūžu Lasījis lekcijas vadījis laboratorijas darbus un mācību prakses Ģeodēzijā Inženierģeodēzijā Ģeodēziskajos atbalsttīkols un Fotogrammetrijā kā arī diplomprojektus Papildus zināšanas ieguvis Viļņas Inženierceltniecības institūtā 1974 un Maskavas ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieru institūtā 1984 1994 gadā nostrifikācijas kārtībā ieguvis inženierzinātņu doktora grādu Atpakaļ Sertifikācijas centrs

  Original URL path: http://lmb.lv/apbalvotie/olgerts-jakubovskis/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Mērnieku biedrība » ES līdzfinansētā projekta rezultātu novērtējuma anketa
  ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu Latvijas Mērnieku biedrība sadarbībā ar Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociāciju no 01 12 2013 līdz 30 09 2014 īstenoja dažādas aktivitātes Eiropas savienības līdzfinansētā projektā Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē Lai uzzinātu sabiedrības novērtējumu par projektu lūdzam novērtēt projekta mērķu sasniegtos rezultātus Aptauja aizņems

  Original URL path: http://lmb.lv/es-lidzfinanseta-projekta-rezultatu-novertejuma-anketa/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Mērnieku biedrība » Ziņojums par profesionālās vides sakārtošanu
  publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē ietvaros Latvijas Mērnieku biedrība un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija izveidoja Sertifikācijas darba grupu ar mērķi sakārtot mērniecības nozares profesionālo vidi izzināt problēmas sertifikācijas jomā un novērst nepilnības Ziņojumā apkopoti problēmjautājumi kurus Sertifikācijas darba grupa apzinājusi un kuru risināšanai nepieciešams veikt virkni grozījumu Ministru kabineta 2010 gada 1 novembra noteikumos Nr 1011 Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā zemes ierīcībā

  Original URL path: http://lmb.lv/zinojums-par-profesionalas-vides-sakartosanu/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Mērnieku biedrība » Metodiskie norādījumi “Apvidus topogrāfiskā uzmērīšana”
  Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu Ar topogrāfisko informāciju pamatā strādā mērniecības speciālisti projektētāji un teritorijas attīstības plānotāji nekustamā īpašuma attīstītāji būvnieki inženierkomunikāciju uzturētāji kā arī par būvniecību un ekspluatāciju atbildīgās pašvaldību institūcijas Šo metodisko norādījumu galvenais uzdevums ir skaidrot topogrāfiskās uzmērīšanas būtību un nolūkus tās saistību ar teritorijas attīstību raksturot ar to saistītas norises un tai pakļautos procesus kā arī radīt izpratni par topogrāfisko informāciju un prast to izmantot Apvidus topogrāfiskās uzmērīšanas jomā nesenā pagātnē veiktas būtiskas izmaiņas normatīvajos aktos institucionālajā nodrošinājumā un jaunas apzīmējumu sistēmas piemērošanā tādējādi šis materiāls veidots gan kā mācību materiāls gan kā pieņemto normatīvo aktu skaidrojumi un komentāri Mērniecības nozares problemātikas labākai izpratnei materiālā iekļauts arī tās vēsturisks skatījums Darbā izklāstītā teksta labākai uztverei ar topogrāfiskā informācija jāsaprot normatīvajos aktos ieviesto augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija jeb ADTI Metodiskie norādījumi veidoti labākas profesionālās sadarbības veicināšanai starp nozares profesionāļiem valsts iestādēm un pašvaldību institūcijām tādējādi veicinot un uzlabojot mērniecības pakalpojumu pieejamību Norādījumi paredzēti personām kuru profesionālā darbība saistīta ar topogrāfisko uzmērīšanu topogrāfisko datu apriti un uzturēšanu To varētu ieteikt izmantot arī studentiem kuri apgūst lietišķās ģeodēzijas un kartogrāfijas nekustamā īpašuma pārvaldības teritorijas attīstības plānošanas zemes ierīcības u c specialitātes Metodiskie norādījumi Apvidus topogrāfiskā

  Original URL path: http://lmb.lv/metodiskie-noradijumi-apvidus-topografiska-uzmerisana/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Mērnieku biedrība » Ziņojums par “Nevalstisko organizāciju līdzdalību politkas veidošanas procesā”
  1 5 2 2 2 12 APIA SIF 018 138 92 07 no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu Iespēja līdzdarboties politikas veidošanas procesā ir ikvienam sabiedrības pārstāvim Tomēr lielākas iespējas ietekmēt lēmumu sagatavošanas procesu ir aktīvākajiem iedzīvotājiem sabiedrības pārstāvjiem kuri ir apvienojušies nevalstiskajās organizācijās lai aizstāvētu savas intereses un izteiktu viedokli Sīkāk ar dokumentu kurā apskatīts politikas

  Original URL path: http://lmb.lv/zinojums-par-nevalstisko-organizaciju-lidzdalibu-politkas-veidosanas-procesa/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-09-26