archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » L » LMB.LV

Total: 229

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Latvijas Mērnieku biedrība » Foto galerija
  APBALVOJUMI Sporta spēles Foto galerija SIF projekts Pasākumu reģistrs Forums Vebinārs Dokumenti Kontakti 24 04 2012 Dr Magnusam Georgam Paukeram 225 14 03 2012 LMB biedru sapulces 09 03 2012 FOTO GALERIJA Foto Edgars Dreimanis Lapa 2 no 2 1 2 Sertifikācijas centrs Meklēt Meklēt Atbalstītāji SIA RĪGAS MĒRNIEKS SIA ABC MĒRNIECĪBA SIA ĢEOMETRS SIA LATVIJASMERNIEKS LV SIA MIKROKODS SIA GPS Partners SIA GEOSTAR SIA MERKO SIA ĢEODĒZISTS SIA MĒRNIECĪBAS

  Original URL path: http://lmb.lv/category/fotogalerija/page/2/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive


 • Latvijas Mērnieku biedrība » JĀNIS OĻĢERTS KLĒTNIEKS
  Celtniecības fakultātē J Klētnieks pasniedzis ģeodēzijas inženierģeodēzijas un aeroģeodēzijas priekšmetus vadījis mācību prakses arhitektūras rūpniecības un civilās celtniecības sanitārtehnikas autoceļu un tiltu būves specialitāšu studentiem 1973 gadā stažējies fotogrammetrijā Bratislavas un Prāgas Tehniskajās augstskolās 1983 gadā ievēlēts par docentu Ceļu tiltu un ģeodēzijas katedrā un PSRS Augstākajā atestācijas komisijā apstiprināts zinātniskais nosaukums ģeodēzijas docents J Klētnieks ir veicinājis ģeodēzijas specialitātes atjaunošanu un iecelts par RTU Ģeodēzijas katedras vadītāju 1991 1994 Līdz 1999 gadam J Klētnieka vadībā izstrādātas vairāk nekā 70 zinātniski pētnieciskās tēmas kuru izpildē iesaistījās gan fakultātes mācībspēki gan zinātniskie līdzstrādnieku un studenti 90 gadu vidū tika uzsākti eksperimentālie pētījumi globālās pozicionēšanas sistēmas pielietojumos ģeodēzisko uzmērīšanas tīklu punktu koordinēšanā Piedalījies Karnakas tempļa un Džosera piramīdas izpētes darbos Ēģiptē ka arī citu senatnes pieminekļu apsekošanā dažādās valstīs 2002 gada februārī Latvijas Francijas zinātniskajā ekspedīcijā Ēģiptē uzmērot Karnakas tempļu 7 pilonu un dokumentējot ārsienu epigrāfiju tika izstrādāts un sekmīgi pielietots kombinēts ģeodēziskās un stereofotogrammetriskās uzmērīšanas paņēmiens Veiktie darbi guvuši austu franču un ēģiptiešu speciālistu novērtējumu J Klētnieka vadībā tika izstrādāts Latvijas būvnormatīvs ģeodēzisko darbu veikšanai Pazīstams ar vairāk kā 200 publicētiem populārzinātniskajām darbiem zinātņu vēsturē aptverot gan astronomijas ģeodēzijas un kartogrāfijas vēsturi gan arī šo zinātņu saistību ar arheoloģiju etnogrāfiju folkloru un mitoloģiju J Klētnieks meklējis senās Baltijas iedzīvotāju astronomisko priekšstatu saistību ar reliģiskajiem ticējumiem tradīcijām un izpausmēm citur Eiropā un Tuvo Austrumu tautu kultūrvēsturiskajā skatījumā Grāmatas Mūžības valdnieki 2008 autors filmu studijas Ģilde dokumentālās un zinātniski populārās filmas Džosera piramīdas noslēpumi 2010 zinātniskais konsultants un līdzautors J Klētnieks bijis RPI Celtniecības fakultātes arodbiroja priekšsēdētājs 1963 1965 Metodiskās komisijas priekšsēdētājs 1976 1983 RPI Vietējās komitejas priekšsēdētāja vietnieks 1965 1967 Latvijas Dabas un pieminekļu biedrības RPI nodaļas Pieminekļu sekcijas vadītājs 1979 1990 RTU Būvniecības fakultātes padomes loceklis 1992 1994 Kopš 1957 gada bijis Vissavienības Astronomijas un ģeodēzijas biedrības Latvijas nodaļas biedrs valdes

  Original URL path: http://lmb.lv/apbalvotie/janis-olgerts-kletnieks-2/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Mērnieku biedrība » JĀNIS BALODIS
  Mērnieku biedrībā kopš tās atjaunošanas 1988 gadā un 1999 gadā kļuva par LMB prezidentu Jānim Balodim vienmēr ir skaidrs un atklāts viedoklis gan profesionālos gan sabiedriskos jautājumos Viņš ir ikgadēju un starptautisku konfereņču organizētājs un vadītājs J Balodis ir vairāk kā 80 publikāciju autors Pēdējo trīs gadu laikā vien ir bijušas 14 publikācijas tajā skaitā 3 raksti starptautiskajos recenzējamos zinātniskajos izdevumos 5 raksti vietējos zinātniskajos izdevumos 9 referāti starptautiskajās zinātniskajās konferencēs J Balodis aktīvi darbojas zinātniskajos projektos un programmās Kā pēdējo gadu projektu piemērus kuru vadību ir uzņēmies J Balodis var minēt EUPOS contribution to GOCE mission GOCE Observations using SLR for LEO satellites Ģeogrāfisko informācijas sistēmu komponentes izstrāde Latvijas tautsaimniecībai EUPOS RIGA Starptautiskajā Zemes referencsistēmā GOCE satelīta SLR un GPS novērojumu rezultātu atšķirību analīze INTERREG III C East projekta EUPOS IRC Skrejošais zvaigžņu lauks u c Kopš 2000 gada Viļņas Ģedimina Tehniskās Universitātes žurnāla Geodezija ir kartografija redakcijas kolēģijas loceklis un kopš 2007 gada RTU zinātniskie raksti Būvniecības fakultāte Ģeomātikas katedra Ģeomātika Jānis Balodis vadot RTU Ģeodēzijas profesora grupu ir pratis savlaicīgi uzsākt jaunu elektronisko instrumentu ieviešanu Tika veidoti jauni studiju priekšmeti kas vispusīgāk sniedz izpratni praktiskos un teorētiskos nozares jautājumos Ļoti nozīmīga ir prasme veidot starptautiskos kontaktus tos

  Original URL path: http://lmb.lv/apbalvotie/janis-balodis-2/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive


 • Latvijas Mērnieku biedrība » ĒVALDS INDRIKSONS
  Maskavas Hidromeliorācijas institūtā 1986 un Novosibirskas Ģeodēzijas institūtā 1989 Piedalījies Kērtinas universitātes Austrālija rīkotajos kursos par Globālās pozicionēšanas sistēmu Vācijas seminārā par modernā ģeodēziskā atbalsta tīkla uzmērīšanas metodēm Darba gaitas aizsācis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Ģeodēzijas katedrā par vecāko laborantu vēlāk konkursa kārtībā iecelts par asistentu 1952 1975 un vecāko pasniedzēju 1975 1992 No 1992 līdz 2000 gada februārim katedrā strādāja par lektoru No 1975 līdz 1981 gadam bija Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Ģeodēzijas katedras vadītājs Lasījis lekcijas vadījis laboratorijas darbus mācību un ražošanas prakses un diplomprojektus Docējis studiju priekšmetus ģeodēzija augstākā ģeodēzija ģeodēzijas atbalsttīkli zemes ierīcības darbi ģeodēzijā aerofotoģeodēzija un inženierģeodēzija 1996 2002 gadam ar pārtraukumiem strādājis Rīgas 3 arodskolā par Mērnieku specialitātes audzēkņu skolotāju Darbojies Vissavienības astronomijas un ģeodēzijas biedrības Latvijas nodaļā bijis Latvijas Igaunijas un Lietuvas Neotektoniskās komisijas loceklis kā arī priekšsēdētājs Ē Indriksona zinātniskais darbs saistīts ar Ģeodēzijas katedras tradicionālajiem pētījumiem zemes virsmas vertikālām kustībām Pētījumu rezultāti izmantojot lielas teritorijas precīzās nivelēšanas datus ir apkopoti un noformēti kā disertācijas darbs bet disertācija netika aizstāvēta 1992 gadā Ē Indriksonam piešķirts inženierzinātņu maģistra grāds Izmantojot precīzās nevelēšanas datus kopskaitā ir tapuši 5 nozīmīgi pētījumi par zemes virsmas vertikālām kustībām Pļaviņu ūdenskrātuves apkārtnē kas apkopoti un publicēti vairākos speciālajos rakstu krājumos

  Original URL path: http://lmb.lv/apbalvotie/evalds-indrisons/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Mērnieku biedrība » ARNIS DAMBIS
  pedantiska un precīza ģeodēzista reputāciju Viens no paliekošiem pienesumiem nozarē ir veltītais darbs nozares normatīvu sakārtošanai Robežu uzmērīšanas tehniskā instrukcijas no1994 Poligonometrijas instrukcija 1995 I II un III klases nivelēšanas instrukcija 2000 Latvijas ģeodēzisko zīmju albums 2002 u c Inženieris ģeodēzists Arnis Dambis strādājis gan Valsts zemes dienestā gan Rīgas Tehniskā universitātē un vadījis instrumentu mācību un paplašinātās ģeodēzijas prakses Profesionālos pienākumus vienmēr veicis precīzi godprātīgi un atbildīgi Arnis Dambis

  Original URL path: http://lmb.lv/apbalvotie/arnis-dambis/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Mērnieku biedrība » JĀNIS KLĪVE
  strādājošiem un valsts iestādēm ne tikai Baltijas valstu mērogā bet arī aktīvi piedaloties mērnieku starptautisko Eiropas organizāciju darbā un veicinājis Eiropas labās prakses pārņemšanu Latvijā Piedalījies Latvijas Mērnieku biedrības Sertificēšanas centra izveidošanā un no 2007 līdz 2009 gadam darbojies kā centra vadītājs Devis ieguldījumu arī jauno speciālistu un profesionāļu sagatavošanā no 2006 gada 1 septembra strādājot par RTU Būvniecības fakultātes Ģeomātikas katedras lektoru No 2012 gada 1 jūnija Rīgas domes

  Original URL path: http://lmb.lv/apbalvotie/janis-klive/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Mērnieku biedrība » JĀNIS ŠTRAUHMANIS
  1944 15 VI Rīgā kartogrāfs kartogrāfijas vēsturnieks ģeogrāfijas zinātņu kandidāts 1973 docents 1979 Dr geogr 1992 Dr habil hist 1997 RTU profesors 2006 Beidzis LVU Ģeogrāfijas fakultāti 1968 MVU aspirantūru kartogrāfijā 1972 stažējies VDR 1977 1981 Čehoslovākijā 1983 LVU Ģeogrāfijas sektora zinātniskais līdzstrādnieks 1970 1972 Ekonomiskās ģeogrāfijas katedras vec pasniedzējs 1972 1977 docents 1977 1998 katedras vad 1985 1990 Ģeogrāfijas fak dekāns 1980 1985 Latvijas Jūras akadēmijas profesors 1998 2003 RTU Ģeodēzijas katedras kartogrāfijas priekšmetu daļējas slodzes docents 1993 2003 Ģeomātikas katedras asociētais profesors 2003 2006 katedras vadītājs 2003 2012 profesors no 2006 Studiju programmu Ģeodēzija un kartogrāfija Ģeomātika maģistra darbu un doktorantūras vadītājs LU un RTU promociju darbu vadītājs un eksperts Vadījis starptautisko un nacionālo projektu izstrādi no 2003 Galvenie mācību priekšmeti kartogrāfija tematiskā un teorētiskā kartogrāfija kartogrāfijas vēsture ģeomātikas pamati likumdošana ģeomātikā ārzemju studentu apmācība Pētījis ekonomiskās kartogrāfijas un ģeomātikas problēmas Publicējis vairāk nekā 600 zinātnisko un populārzinātnisko rakstu 20 grāmatu t sk Ģeogrāfiskais atlants 1984 Sociālās un ekonomiskās ģeogrāfijas terminu vārdnīca 1992 līdzaut Kartogrāfija 1993 2004 Latvijas ostas 2000 Saistošā kartogrāfija 2001 Tematiskā kartogrāfija 2002 Jūras navigācijas kartogrāfija 2003 Ūdensceļu ģeogrāfija 2003 Kartogrāfija tūrismā 2004 Institūts Rīga Brisele 2005 u c Aktīva starptautiskā sadarbība ģeodēzijas ģeomātikas un

  Original URL path: http://lmb.lv/apbalvotie/janis-strauhmanis_2/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Mērnieku biedrība » ANDRIS MAZKALNIŅŠ
  papildināšanu un pārvaldīšanu Viens no pirmajiem mērniecības uzņēmumu dibinātājiem Kopš 1996 gada SIA Ģeometrs valdes loceklis Jau no pirmajām uzņēmuma darbības dienām izveidojis labu sadarbību ar LLU Lauku inženieru fakultātes Ģeodēzijas katedru No firmas darbības pirmsākumiem praktiskās iemaņas gan ģeodēzijā gan zemes kadastrālajā uzmērīšanā gan zemes ierīcībā apgūst studējošie Studiju procesā nolasot atsevišķas lekcijas vai vadot praktiskos darbus piedalījies gan A Makalniņš pats gan viņa kolēģi kuriem viņš nav liedzis

  Original URL path: http://lmb.lv/apbalvotie/andris-mazkalnins/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-09-26