archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » L » LMB.LV

Total: 229

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Latvijas Mērnieku biedrība » MK noteikumu projekts “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
  ierīkotājam jāpievieno zemes ierīcības projektam 3 nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei institūcijām pieprasa un izsniedz pašvaldība 4 ar Ministru kabineta 2011 gada 12 aprīļa noteikumu Nr 288 Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi 26 1 26 2 26 3 26 5 26 6 apakšpunktā norādītajām institūcijām zemes ierīcības projekta saskaņošana jāveic tikai tad ja tās to būs norādījušas zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumos 5 saskaņošana ar Satiksmes ministriju Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju VAS Latvijas Valsts ceļi Dabas aizsardzības pārvaldi VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju noteiktos gadījumos un citām pašvaldības noteiktajām institūcijām risināma elektroniski Turklāt saskaņojumi minētajām institūcijām jāsniedz divu nedēļu laikā no saskaņošanas pieprasījuma 6 gadījumā ja zemes ierīcības projekta īstenošanas gaitā tiks konstatēts ka nav iespējams zemes ierīcības projektu izlikt apvidū kas notiek robežu neatbilstības gadījumā nebūs nepieciešams izstrādāt grozījumus zemes ierīcības projektā kā to paredz Ministru kabineta 2011 gada 27 decembra noteikumu Nr 1019 Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi 105 punkts Paredzēts noteikumu projektā iekļaut normu ka zemes ierīcības projekta īstenošanā pieļaujamas atkāpes no projekta grafiskajā daļā attēlotajām projektēto zemes vienību robežām un platībām ja tās radušās robežu neatbilstības novēršanas rezultātā un uzmērītā platība projektētai zemes vienībai nav pretrunā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu

  Original URL path: http://lmb.lv/mk-noteikumu-projekts-zemes-iericibas-projekta-izstrades-noteikumi-2/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive


 • Latvijas Mērnieku biedrība » Par izmaiņām zemes ierīcības projektu izstrādē no 01.01.2016.
  izstrādes noteikumi turpmāk Noteikumi Nr 288 ciktāl tie nav pretrunā ar Likumu No minētā izriet ka lai arī Noteikumos Nr 288 ietvertas normas par iepriekš minētā atzinuma saņemšanu lūdzam ņemt vērā ka no 2016 gada 1 janvāra zemes ierīkotājam nav jāiesniedz Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā zemes ierīcības projekta grafisko daļu atzinuma sniegšanai un Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa par to nesniegs atzinumu kā arī minētā atzinuma neesamība nav pamats pašvaldībai atteikt zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Jāatzīmē ka tie pasūtījumi par Valsts zemes dienesta atzinuma saņemšanu kas tiks veikti 2015 gada nogalē tiks izpildīti kā paredzēts 10 darba dienu laikā pēc pasūtīšanas Kā arī informējam ka Likums vairs neparedz pašvaldībai pienākumu pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas vienu tā eksemplāru nodot Valsts zemes dienestam līdz ar to no 2016 gada 1 janvāra zemes ierīcības projekts sagatavojams nevis trīs eksemplāros bet gan divos Par minētajām izmaiņām Valsts zemes dienests informēs arī pašvaldības Papildus informējam ka Ministru kabineta noteikumos kas izstrādājami līdz 2016 gada 1 jūnijam plānots paredzēt šādas izmaiņas 1 zemes ierīcības projekts gatavojams elektroniskā formā 2 piekrišanu zemes ierīcības projekta risinājumam ierosinātājs izteiks vai nu elektroniski parakstot zemes ierīcības projektu vai arī uzrakstot iesniegumu kuru zemes ierīkotājs pievienos zemes ierīcības projektam 3 nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei institūcijām pieprasa pašvaldība un apkopo vienotos nosacījumos 4 ar Noteikumu Nr 288 26 1 26 2 26 3 26 5 26 6 apakšpunktā norādītajām institūcijām zemes ierīcības projekta saskaņošana jāveic tikai tad ja tās to būs norādījušas zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumos 5 saskaņošana ar Satiksmes ministriju Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju VAS Latvijas Valsts ceļi Dabas aizsardzības pārvaldi VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju noteiktos gadījumos un citām pašvaldības noteiktajām institūcijām risināma elektroniski Turklāt saskaņojumi minētajām institūcijām jāsniedz divu nedēļu laikā no saskaņošanas pieprasījuma 6 gadījumā ja zemes ierīcības

  Original URL path: http://lmb.lv/par-izmainam-zemes-iericibas-projektu-izstrade-no-01-01-2016/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Mērnieku biedrība » Grozījumu projekts MK noteikumos Nr.551 (VSS-1287)
  551 VSS 1287 Latvijas Mērnieku biedrība informē biedrus ka VSS ir ir izsludināts Noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2014 gada 16 septembra noteikumos Nr 551 Ostu hidrotehnisko siltumenerģijas gāzes un citu atsevišķi neklasificētu inženierbūvju būvnoteikumi VSS 1287 http tap mk gov lv lv mk tap pid 40376172 Latvija Mērnieku biedrība aicina biedrus aktīvi iesaistīties iebildumu sniegšanā un skaidrošanā Sertifikācijas centrs Meklēt Meklēt Atbalstītāji SIA RĪGAS MĒRNIEKS SIA ABC MĒRNIECĪBA SIA

  Original URL path: http://lmb.lv/grozijumu-projekts-mk-noteikumos-nr-551-vss-1287/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive


 • Latvijas Mērnieku biedrība » 27.11.2015. Mērniecības konsultatīvās padomes sēde
  Gita Brencsone ADTI darbu izpildītāju tops nedaudz mainās bet saglabājas tendence dažiem būt čakliem un izpildīt ļoti daudz darbu Arī turpmāk tiks praktizē informācijas publiskošanu ar vārdiem uzvādiem un sertifikāta Nr ZKU 2014 gadā bijuši 2 mērnieki kas sagatavojuši vairāk par 200 ZKU tehniskām lietām Lielākajai daļai izpildītāju ir 21 30 lietas gadā 32 sertificētām personām 12 31 50 lietas 47 sertificētām personām 18 un 51 100 lietas 56 sertificētām personām 21 Kopumā strādā 266 mērnieki kas izpilda 10316 lietas Ir arī 29 sertificētās personas kuras darbus nav iesniegušas t i 11 no ZKU mērnieku kopskaita VZD aicinās sertifikācijas institūcijas SI sekot līdzi censoņiem un mēģināt identificēt vai nenotiek svešu darbu parakstīšana Tāpat tiks aicināts SI veidot savus pārskatus lai būtu iespējams veikt salīdzinājumu Par 2015 gadu pilnīga informācija būs janvārī februārī 2 Pārskats par sertifikācijas darba grupas konstatēto un paveikto Gala ziņojums nav pabeigts un nav pieejams arī darba grupai TM ir saņēmusi SIA Mācību un konsultāciju centrs ABC mērnieku un uzņēmēju vēstuli kura tiks iekļauta grupas gala ziņojumā Ziņojumā iekļauti apmēram 8 10 priekšlikumi esošo noteikumu izmaiņai Klātesošiem jautājums par izpildāmo darbu skaitu sertifikāta periodā 3 Nākamē MKP sēde 10 03 2016 VZD sagatavos ziņojumu par vienoto procedūru

  Original URL path: http://lmb.lv/27-11-2015-merniecibas-konsultativas-padomes-sede/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Mērnieku biedrība » Seminārs “Jaunā Bentley Connect Edition paaudze” 24.11.2015.
  ieskaitot populāro MicroStation kas apzīmēta ar Bentley Connect Edition jeb versiju V10 0 http www bentley com en US Promo CONNECT connect edition intro htm Šajā saistībā SIA MikroKods uzaicina visus interesantus uz semināru Jaunā Bentley Connect Edition paaudze kas norisināsies 2015 gada 24 novembrī Rīgā Slokas ielā 1 viesnīcas Bellevue Park Hotel konferenču zālē Berlīne no plkst 11 00 līdz 15 00 Vairāk informācijas meklējiem www mikrokods lv sadaļā

  Original URL path: http://lmb.lv/seminars-jauna-bentley-connect-edition-paaudze-24-11-2015/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Mērnieku biedrība » VZD maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība
  cenrādis un samaksas kārtība Latvijas Mērnieku biedrība informē biedrus ka 2015 gada 1 oktobrī VSS ir izsludināts MK noteikumu projekts Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība VSS 982 Ar projektu var iepazīties http tap mk gov lv mk tap pid 40370335 Lūdzam biedrus sniegt viedokli par noteikumu projektu līdz 2015 gada 17 oktobrim Sertifikācijas centrs Meklēt Meklēt Atbalstītāji SIA RĪGAS MĒRNIEKS SIA ABC MĒRNIECĪBA SIA ĢEOMETRS SIA

  Original URL path: http://lmb.lv/vzd-maksas-pakalpojumu-cenradis-un-samaksas-kartiba/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Mērnieku biedrība » Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes sēde 24.09.2015.
  ar 2016 gada 1 ceturksni rezumē vēl daudz neskaidrību jādefinē mērķi Diskusijā Kas ir ģeoportāls Kam domāts Kā izvietot datus VARAM Arnis Daugulis apņēmās nākamā reizē prezentēt ģeoportāla stratēģiju Līdz 30 11 aicina iesūtīt informāciju par datiem ko vajag var izvietot ģeoportālā Normatīvu un likumu apskats kas nosaka ģeoportāla lietojumu un izmantošanu 4 INSPIRE direktīvas ieviešana LĢIA Harijs Baranovs 28 12 2013 MK rīkojums 686 GI attīstības koncepcija viedoklis ka ģeoportālu pielietos valsts pārvalde datu kopas ģeoportālam sniedz un izmanto valsts pārvalde gatavi produkti interesēs indivīdus un privāto sektoru par INSPIRE direktīvu ieviešanas termiņiem informēs nākamā sēdē Varētu būt ka nav tik spoži un ģeoportāls ir vieta kur to var redzēt nedarbojas servisi trūkst datu u c 5 Latvijas Nacionālais atlants Jānis Turlajs ĢIS biedrība SIA Jāņa sēta līdz šim uzrunātas trīs valdības un AiM tajās jautājums nav risināts prezentē ieskatu par aktuālu jautājumu attēlošanu ar kartogrāfijas paņēmieniem pamatojums sava nacionālā atlanta izdošanai daudz datu kopu kuras iegūtas statistiskās aptaujās tautas skaitīšanā bet nav ne prezentētas vai aplūkotas kādos pārskatos atbalsts no Latvijas Pašvaldību savienības atlanta nepieciešamībai plānotais atlants būtu gan reprezantatīvs iespieddarbs gan elektronisks aicinājums atlanta 1 sējuma izdošanu saistīt ar Latvijas 100 gadu atzīmēšanu Diskusijā Atlants nepieciešams un

  Original URL path: http://lmb.lv/geotelpiskas-informacijas-koordinacijas-padomes-sede-24-09-2015/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Mērnieku biedrība » 14.Mērnieku sporta spēļu rezultāti
  projekts Pasākumu reģistrs Forums Vebinārs Dokumenti Kontakti 14 Mērnieku sporta spēļu rezultāti REZULTĀTU KOPSAVILKUMS ŠEIT Komandu sporta veidu rezultāti Streetball Pludmales volejbols Ūdens katamarānu stafete Foto orientēšanās Jautrā stafete Individuālās ieskaites rezultāti Lielākais loms makšķerēšana Spēka vīrs riepas velšana Teodolīta centrēšana Acu mērs Krājumu vākšana Pelnrušķīte Sertifikācijas centrs Meklēt Meklēt Atbalstītāji SIA RĪGAS MĒRNIEKS SIA ABC MĒRNIECĪBA SIA ĢEOMETRS SIA LATVIJASMERNIEKS LV SIA MIKROKODS SIA GPS Partners SIA GEOSTAR SIA

  Original URL path: http://lmb.lv/14-mernieku-sporta-spelu-rezultati/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-21