archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » L » LMB.LV

Total: 229

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Latvijas Mērnieku biedrība » CLGE aptaujas ziņojums
  2014 gada 21 22 martā tika apmeklēta Eiropas Mērnieku padomes starptautiskais saīsinājums CLGE pavasara ģenerālā asambleja Spānijā Marabella CLGE vizītes mērķis bija iegūt papildus informāciju par pieredzi ES dalībvalstīs saistībā ar mērniecības nozari un praksi lēmumu pieņemšanas procesā un nevalstisko organizāciju dalību politikas plānošanā un ieviešanā ES Projekta un CLGE apmeklējuma izvirzītie uzdevumi iegūt praktiska rakstura zināšanas par to kāda ir prakse citās ES dalībvalstīs sabiedrisko organizāciju dalībai lēmumu pieņemšanas

  Original URL path: http://lmb.lv/clge-aptaujas-zinojums/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive


 • Latvijas Mērnieku biedrība » CLGE ziņojums
  APIA SIF 018 138 92 07 no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu Latvijas Mērnieku biedrība LMB jau no 2008 gada ir Eiropas Mērnieku padomes CLGE Comité de Liaison des Géomètres Européens biedrs bet finansiālo apsvērumu dēļ CLGE rīkotajās sanāksmēs piedalās neregulāri Pateicoties ES Projektam šogad CLGE Pavasara ģenerālo asambleja Spānijā Marabella 2014 gada 21 22 martā apmeklēta

  Original URL path: http://lmb.lv/clge-zinojums/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Mērnieku biedrība » Vadlīnijas aeronavigācijas datu uzmērīšanā, datu saglabāšanā un kvalitātes nodrošināšanā
  Projekts Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē līguma Nr 1DP 1 5 2 2 2 12 APIA SIF 018 138 92 07 no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu EUROCONTROL specifikacija par Aeronavigācijas datu izcelsmi vadlinijas SIF 30092014 v02 Sertifikācijas centrs Meklēt Meklēt Atbalstītāji SIA RĪGAS MĒRNIEKS

  Original URL path: http://lmb.lv/vadlinijas-aeronavigacijas-datu-uzmerisana-datu-saglabasana-un-kvalitates-nodrosinasana/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive


 • Latvijas Mērnieku biedrība » Mērniecības konsultatīvās padomes sēde 20.09.2014.
  diskusiju par zemes ierīcību Mērnieki pieteica problēmsituācijas kad zemes ierīcības projektu nav iespējams realizēt Valsts zemes dienests VZD piedāvāja apspriest divus risinājuma variantus viens variants problēmu risina izstrādājot grozījumus apstiprinātajā zemes ierīcības projektā otrs variants mērnieks pats ir tiesīgs izstrādāt precizējumu ko saskaņo ar pašvaldību un pievieno mērniecības dokumentiem Par gadījumiem kādos varētu tikt veikti zemes ierīcības projekta grozījumi un kādos izstrādāts mērniecības darbu pabeigšanas tiesiskā pamatojuma dokuments padomes locekļi 2 nedēļu laikā sniegs priekšlikumus dienestam Padomes locekļi apsprieda jautājumus par resursu datņu izmantošanu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildei Resursu datņu testēšanas laikā ir atklājies ka ir nepieciešams laiks lai novērstu konstatētās tehniskās problēmas Iespējams būs nepieciešamas izmaiņas attiecīgajos normatīvajos aktos Dienests ar nozares profesionāļiem vienojās pagarināt pārejas periodu resursu datņu izmantošanai līdz 2015 gada 1 jūnijam VZD padomes locekļiem skaidroja par skanēto materiālu kvalitāti un nozares profesionāļu rīcību ja saņemti nekvalitatīvi un darba veikšanai neatbilstoši skanētie materiāli Dienests informēs profesionāļus par kontaktinformāciju kur vērsties šādos gadījumos Attiecībā uz Kadastra kartes statusu un izmantošanu citu nozaru būvniecības meža inventarizācijas u c darbā padome ierosināja organizēt sanāksmi kopā ar Zemkopības ministriju Valsts meža dienestu un Lauku atbalsta dienestu lai informētu ka tiesības noteikt un atjaunot robežzīmes atrašanās vietu ir tikai zemes

  Original URL path: http://lmb.lv/20-09-2014-merniecibas-konsultativas-padomes-sede/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Mērnieku biedrība » 19.09.2014. semināra “Par aktualitātēm mērniecībā” apskats
  Lielbritānijā 500 eiro Pamatojoties uz citu Eiropas Mērnieku padomes izstrādātajām profesionālās kvalifikācijas vadlīnijām Latvijas Mērnieku sabiedriskās organizācijas to pielāgojušas Latvijas apstākļiem un apstiprinājušas Vadlīnijās ir ierakstītas minimālās mērnieka kvalifikācijas prasības vismaz 4 gadu ilga universitātes izglītība vismaz 2 3 gadu pieredze darbā pie sertificēta mērnieka eksāmens kā kvalifikācijas pārbaudījums un kvalifikācijas celšanas kursi vismaz 8 stundas gadā Mērnieku diskusiju platforma pagaidām nīkuļo LMB valdes loceklis Oskars Kreilis informēja par nesen izveidotās mērnieku interneta diskusiju platformas sniegtajām iespējām un tās attīstības gaitu par šo platformu sīkāk lasāms atsevišķā rakstā Pagaidām Mērnieku forumā gan vēl nav vērojama mērnieku ieinteresētība aktīvi komunicēt patlaban atvērts tikai viens temats O Kreilis atklāja ka līdz šim forumā reģistrējušies ap 30 lietotāju Sākotnēji reģistrēšanās sistēma bijusi vienkārša taču tās vietā ieviesta sarežģītāka pēc tam kad platformā sākuši piereģistrēties un publicēt ierakstus automātiskie spama izplatītāji Pasaulē līdzīgi forumi par dažādām tēmām ir ļoti populāri un cerams ka šo ideju iedzīvināsim arī mēs pauda Kreilis O Kreilis iepazīstināja arī ar nevalstisko organizāciju līdzdalību normatīvo aktu sagatavošanā atklājot šī darba dažādos etapus kas plašākai publikai nereti paliek apslēpti Lēmumu pieņemšanas ietvaros notiek gan dalība ministriju veidotajās darba grupās atzinumu sniegšana par likumprojektiem piedalīšanās Valsts sekretāru sanāksmēs Ministru kabineta komitejas un valdības sēdēs Saeimas komisiju sēdēs lobēšana potenciāli pat vēršanās pie valsts prezidenta kā arī publicitātes izvēršana galējā gadījumā pieļaujot pat piketu organizēšanu LKĢA izpilddirektore Ilze Dragone seminārā atklāja ka ar VZD tikusi panākta vienošanās ka ar 1 novembri vēl nebūs jāsāk izmantot VZD resursu datnes šāds lēmums pieņemts jo ar datnēm atklājušās jaunas tehniska rakstura problēmas Tāpat ar VZD panākta vienošanās attiecībā uz 14 dienu termiņu pierobežnieku uzaicināšanai kas jau bijusi par pamatu dažiem kadastra lietas atteikumiem Vienošanās paredz ka VZD izstrādās metodiku precīzai dienu skaitīšanai un publicēs skaidrojumu mājaslapā bet līdz tam atteikumi šī iemesla dēļ vairs netikšot piemēroti EVRS ieviesīs 1 decembrī Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pārstāvis Ivars Aleksejenko informēja ka šo ceturtdien 25 septembrī Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauts trešais lasījums grozījumiem Ģeotelpiskās informācijas likumā kas paredz ka pāreja uz Eiropas vertikālo augstumu sistēmu notiks šā gada 1 decembrī Oktobra sākumā paredzēts Valsts sekretāru sanāksmē izsludināt arī likumu pavadošos grozījumus MK noteikumos nr 897 Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi kas grozīs augstumu sistēmas definīciju un piešķirs EVRS realizācijai latvisko nosaukumu Latvijas normālo augstumu sistēma 2000 jeb LAS 2000 Kvaziģeoīda modelis gan būšot pieejams tikai novembra sākumā tātad tikai mēnesi pirms augstumu sistēmas ieviešanas lai gan iepriekš tika plānots ka šis termiņš būs divi mēneši Mērniekiem savu likumu Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas valdes priekšsēdētājs Juris Vītols kā arī viņa kolēģe Anželika Tropiņa seminārā uzsvēra ka mērniecības nozarei būtu nepieciešams savs Mērnieku likums kas regulētu profesijas standartus līdzīgi kā tas ir vairākās citās profesijās ārsti revidenti notāri u c Šāds likums ne tikai sakārtotu mērnieku atbildības jautājumus bet arī ļautu labāk pārstāvēt mērnieku intereses komunikācijā ar valsts iestādēm uzskata LKĢA pārstāvji Viņuprāt likumā būtu gan precīzāk jānosaka sertificēto personu uzraudzība un apjoms gan jādefinē mērnieka palīga statuss Tiek piedāvāts koriģēt arī sertifikācijas modeli veidojot to

  Original URL path: http://lmb.lv/19-09-2014-seminars-apskats/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Mērnieku biedrība » Deklarācija par Eiropas Mērnieku padomes (CLGE) izstrādātās Mērnieku profesionālās kvalifikācijas vadlīnijām
  12 APIA SIF 018 138 92 07 no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu Latvijas Mērnieku biedrība turpmāk tekstā LMB un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija turpmāk tekstā LKĢA apvienotā darba grupā ir caurskatījusi CLGE Mērnieku profesionālās kvalifikācijas vadlīnijas nedaudz pielabojusi un pielāgojusi aprakstošo daļu Latvijas situācijai LMB un LKĢA kā Mērnieku sabiedriskās organizācijas ir apstiprinājušas deklarāciju par

  Original URL path: http://lmb.lv/deklaracija-par-eiropas-mernieku-padomes-clge-izstradatas-mernieku-profesionalas-kvalifikacijas-vadlinijam/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Mērnieku biedrība » 19.09.2014. Seminārs Par aktualitātēm nozarē prezentācijas
  ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu Seminārs Informācijas nodošana nozarē iesaistītām personām Par aktualitātēm mērniecībā Viesnīcā Maritim Park Hotel Riga Rīgā Slokas ielā 1 2014 gada 19 septembrī Dienas kārtība 10 45 11 00 Reģistrācija 11 00 11 20 Semināra atklāšana īss pārskats par SIF projekta ieviešanas gaitu B Ziemele 11 20 11 50 Eiropas mērnieku padomes CLGE ģenerālās asamblejas pārskats un starptautiskās pieredzes apkopojums A Tropiņa J Klīve 11 50 12 10 E diskusijas platformas portāla izveide O Kreilis J Klīve 12 10 12 20 Optimālais modelis valsts iestāžu un pašvaldību klientu apkalpošanai B Ziemele 12 20 12 40 Nevalstisko organizāciju līdzdalība normatīvo aktu sagatavošanā B Ziemele O Kreilis 12 40 13 20 Kafijas pauze 13 20 13 50 Ziņojumi par normatīvo aktu izmaiņām I Dragone M Reiniks A Mazkalniņš I Aleksejenko kadastrālās uzmērīšanas darba grupa ADTI darba grupa Mērniecības likums profesionālā civiltiesiskā apdrošināšana 13 50 14 10 Aeronavigācijas metodiskie norādījumi M Kaļinka 14 10 14 50 E vadlīnijas apvidus topogrāfiskai uzmērīšanai A Auziņs M Reiniks 14 50 15 30 Mērniecības profesionālās vides sakārtošana J Vītols A Tropiņa I Dragone 15 30 15 50 Diskusija jautājumi atbildes 15 50 Noslēgums Dienas

  Original URL path: http://lmb.lv/19-09-2014-seminars-par-aktualitatem-nozare/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Mērnieku biedrība » Mērnieki var iepazīties ar starptautiskā Būvju uzmērīšanas standarta projektu
  2 12 APIA SIF 018 138 92 07 no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu Eiropas Mērnieku padome CLGE laika posmā no 2008 līdz 2012 gadam ciešā sadarbībā ar ekspertiem no Eiropas Komisijas un Beļģijas kadastra izstrādāja starptautisku Būvju uzmērīšanas kodeksu kas Latvijā saprotams kā Būvju kadastrālā uzmērīšana jeb inventarizācijas lieta 2013 gada 30 maijā Pasaules Bankā Vašingtonā tika izveidota Starptautiskā Nekustamā īpašuma Mērīšanas standartu koalīcija IPMSC Koalīcijas sastāvā ir 44 organizācijas un CLGE tajā aktīvi darbojas un spēlē svarīgu lomu Koalīcijas mērķis ir turpināt CLGE iesākto darbu un izveidot vienotu etalonu Būvju uzmērīšanas standartu un šoreiz tieši Birojiem Biroju būvju uzmērīšanas standarta mērķis ir uzmērīt būves un veikt platību aprēķinus pēc vienotiem un skaidriem noteikumiem ar vienotu terminoloģiju kas nākotnē veicinātu tirgus efektivitāti un lielāku investoru fondu u c uzticību tādejādi palielinot investīciju pieaugumu Latvijas Mērnieku biedrība LMB aicina mērniekus iepazīties un lejupielādēt Biroja ēku uzmērīšanas standarta projekta variantu LMB iesaka saviem biedriem ar to iepazīties lai saprastu kā starptautiski tiks noformēta būvju uzmērīšana un iespējams nākotnē minētais standarts tiks piemērots arī Latvijā LMB aicina sūtīt ieteikumus vai priekšlikumus pēc iespējas ātrāk lai CLGE tos varētu apkopot

  Original URL path: http://lmb.lv/mernieki-var-iepazities-ar-starptautiska-buvju-uzmerisanas-standarta-projektu/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-26