archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » L » LLDA.LV

Total: 71

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Latvijas Līzinga Devēju Asociācija
  finanšu ministru Memoranda parakstīšana ir brīvprātīga uzņēmēju iniciatīva kuras mērķis ir sniegt veicināt godprātīgu un caurskatāmu eiro ieviešanu Latvijā kā arī sniegt klientiem pārliecību par viņu interešu ievērošanu pārejā no latiem uz eiro Uzņēmēji kas pievienosies memorandam apņemsies godīgi pārrēķināt savu preču un pakalpojumu cenas no latiem uz eiro ievērojot noteikto maiņas kursu un matemātiskos noapaļošanas principus Iniciatīvas Godīgs eiro ieviesējs vienotais logo ko izmantos uzņēmumi kas būs pievienojušies memorandam

  Original URL path: http://www.llda.lv/lv/jaunumi/?news_id=124 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Latvijas Līzinga Devēju Asociācija
  Līzinga devēju asociācijas LLDA apkopotie dati Nākamie populārākie ir iekārtu līzings 23 97 miljoni latu jeb 28 no jauno pirkumu portfeļa un komerctransporta līzings 23 45 miljoni latu jeb 27 Vismazāko daļu jauno pirkumu veido nekustamā īpašuma līzings 1 55 miljoni latu jeb 1 8 Pirmā ceturkšņa līzinga tirgus rādītāji nav nekāds pārsteigums bet gan pierādījums tam ka līzinga tirgū novērojama stabilitāte pēc ievērojamā krituma krīzes gados it īpaši industriālā līzinga sektorā Pieaugums industriālā līzinga sektorā liecina par to ka uzņēmumi ir atsākuši atjaunot savas ražotnes kas savukārt apstiprina valsts izaugsmes tendences tā LLDA vadītājs Jevgenijs Belezjaks Kopumā marta beigās līzinga un faktoringa portfelis Latvijā sasniedza 857 7 miljonus latu Salīdzinot ar 2012 gada beigām kopējais līzinga un faktoringa portfelis ir nedaudz sarucis par 1 6 Lielāko daļu jeb 791 6 miljonus latu no portfeļa veido finanšu un operatīvais līzings finanšu līzinga portfelis ir 654 9 miljoni latu jeb 83 no kopējās summas operatīvais līzings 136 7 miljoni latu jeb 17 Faktoringa kopējais portfelis uz šā gada pirmā ceturkšņa beigām bija 66 1 miljons latu Detalizētāka statistika par līzinga un faktoringa tirgu Latvijā Par LLDA Latvijas Līzinga devēju asociācija LLDA ir dibināta 2000 gadā un tajā uz brīvprātības principa pamata

  Original URL path: http://www.llda.lv/lv/jaunumi/?news_id=121 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Līzinga Devēju Asociācija
  2012 gada beigās Latvijā līzinga kopējais portfelis bija 803 94 miljoni latu Salīdzinot ar 2011 gada beigām portfelis ir nedaudz sarucis par 1 1 Analizējot pirkumu apjomu pēc aktīvu veida lielākais kritums bijis nekustamā īpašuma līzinga jomā Savukārt tādos darbības virzienos kā autolīzings un komerctransporta līzings pērn bija vērojams būtisks pieaugums attiecīgi par 18 7 un 17 5 salīdzinot ar 2011 gada beigām Gada laikā jauni autolīzinga līgumi noslēgti par

  Original URL path: http://www.llda.lv/lv/jaunumi/?news_id=76 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Latvijas Līzinga Devēju Asociācija
  Latvijas tautsaimniecību kopīgiem spēkiem ar LLDA biedriem veidot pozitīvu līzinga nozares tēlu kā arī veidot dialogu ar valsts iestādēm par likumdošanas juridiskajiem un nodokļu jautājumiem kas saistīti ar līzinga pakalpojumiem uzskata LLDA vadītājs Jevgenijs Belezjaks Izvērtējot aizvadītos gadus varu teikt ka līzinga tirgus Latvijā ir nostabilizējies pēc ievērojama kāpuma un krituma notiek tirgus sakārtošanās pēc krīzes Tomēr ir nepieciešama sakārtošanās arī turpmāk un īpaši tas attiecas uz tālāko ekonomikas izaugsmes modeli kas ietekmēs arī Latvijas līzinga nozari Tikt ievēlētam par Līzinga devēju asociācijas vadītāju tā ir ievērojama atzinība turklāt tas dod iespēju būt nemitīgā līzinga nozares notikumu epicentrā saka Jevgenijs Belzjaks LLDA jaunais vadītājs Jevgenijs Belezjaks pārstāv SIA UniCredit Leasing kas ir vadošais Eiropas aktīvu finansēšanas uzņēmums un darbojas 19 valstīs 2012 gada beigās UniCredit Leasing kopējais līzinga portfelis bija 128 miljoni latu Jevgenijs Belezjaks uzņēmumā strādā kopš 2000 gada Iepriekšējais LLDA un SIA Hipolīzings vadītājs Viesturs Gurtlavs turpmāk būs Jevgenija Belezjaka padomnieks Izmaiņas LLDA valdes sastāvā Uzņēmumu reģistrā reģistrētas š g 15 martā Par LLDA Latvijas Līzinga devēju asociācija LLDA ir dibināta 2000 gadā un tajā uz brīvprātības principa pamata apvienojušies deviņi lielākie Latvijā reģistrētie un aktīvi darbojošies līzinga uzņēmumi LLDA dalībnieki ir SIA UniCredit Leasing SIA Swedbank Līzings

  Original URL path: http://www.llda.lv/lv/jaunumi/?news_id=73 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Līzinga Devēju Asociācija
  trīs ceturkšņiem Nākamie populārākie ir iekārtu līzings 90 8 miljoni latu jeb 31 un komerctransporta līzings 84 2 miljoni latu jeb 29 Vismazāko daļu jauno pirkumu veido nekustamā īpašuma līzings 119 9 tūkstoši latu jeb 0 04 Kopumā septembra beigās līzinga un faktoringa portfelis sasniedza 877 5 miljonus latu Salīdzinot ar 2011 gada beigām kopējais līzinga un faktoringa portfelis gan ir par 0 1 mazāks taču analizējot 2012 gada darbību

  Original URL path: http://www.llda.lv/lv/jaunumi/?news_id=68 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Līzinga Devēju Asociācija
  normas Basel III un līzinga grāmatvedības normas IASB ietekmēs banku un līzinga nozares visā Eiropā Un tieši Leaseurope spēlēs būtisku lomu pārstāvot līzinga kā arī auto un smagā transporta nomas industrijas Eiropas un starptautiskajās instancēs Jaunais Leaseurope priekšsēdētājs uzskata ka līzings ir būtisks ekonomiskās izaugsmes rādītājs īpaši mazo un vidējo uzņēmumu sektorā tāpēc ir būtiski strādāt vienoti Ir jāattīsta līzinga tirgus un jāpiesaista apjomīgas investīcijas tādā veidā veicinot kopējo ekonomisko

  Original URL path: http://www.llda.lv/lv/jaunumi/?news_id=51 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Līzinga Devēju Asociācija
  pakāpeniski samazināties līzingu atmaksu dēļ Lai gan līzinga kompānijas pakāpeniski atsāk jaunu darījumu noslēgšanu pieprasījums pēc viņu pakalpojumiem paliks zems jo pirmkārt daudzi cilvēki līdz ar ienākumu krišanos krasi samazināja izdevumus autotransportam vai nu vispār atteicas no automašīnām vai dod priekšroku daudz lētākām lietotām mašīnām bet otrkārt tie iedzīvotāji un uzņēmumi kam pagājušajā gadā bija iespēja nopirkt mašīnu par savu naudu to izdarīja jo mašīnu cenas bija visai zemas un tādējādi viņiem pagaidām līzinga pakalpojumi arī nav vajadzīgi Prognozējams ka līzinga portfelis turpinās samaināties jo atmaksāto līdzekļu apjoms pēc līzinga līgumiem būs lielāks nekā no jaunas piešķirto līzingu apjoms 2008 gadā faktoringa portfeļa apjoms ir sasniedzis savu maksimumu jo apstākļos kad uzņēmumiem vairs gandrīz neauga bruto rentabilitāte tie mēģināja paātrināt kapitāla apgrozības ātrumu un palielināt apgrozījumu piesaistot faktoringa finansējumu Arī augstie inflācijas tempi 2007 2008 gados darīja faktoringu ļoti pievilcīgu apstākļos kad preču cenas nepārtraukti auga bija svarīgi saņemt samaksu par pārdotām precēm pēc iespējās ātrāk Faktoringa finansējums bija pieejams un lēts līdz ar ko to plaši izmantoja Runājot par faktoringa tirgu ir redzams ka šeit portfeļa apjomu kritums bijis vel iespaidīgāks Tas ir saistīts ar dažiem faktoriem Pirmkārt faktoringa darījumu termiņš ir daudz īsāks nekā līzinga darījumiem visbiežāk tas

  Original URL path: http://www.llda.lv/lv/jaunumi/?news_id=48 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Līzinga Devēju Asociācija
  30 5 miljoni latu un 20 1 20 9 miljoni latu attiec gi seko iek rtu l zings un komerctransporta l zings B tiski samazin jies nekustam pa uma l zings kas sast da vairs tikai 1 7 1 7 miljoni latu no jaunajiem dar jumiem P c akt vu veida visliel ko LLDA l zinga portfe a da u 117 1 miljonus latu 37 0 veido viegl s automa nas 100 3 miljonus latu 31 7 iek rtas t sk industri l s un ra o anas iek rtas citi transporta l dzek i un iek rtas biroja iek rtas k ar dzelzce a j ras un gaisa transporta l dzek i Tre aj viet ar 63 3 miljoniem latu 20 0 ir komerci lais transports P r jo l zinga portfeli 37 5 miljonu latu apm r 11 3 veido nekustam pa uma un pat ri a pre u ieg des finans ana 2004 gada pirmaj pusgad sal dzin jum ar iepriek j gada attiec go laika periodu visstrauj kais pieaugums p c akt vu veida ir nov rojams dzelzce a j ras un gaisa transporta l dzek u l zingam portfelim pieaugot vair k k piecas reizes Otraj viet ar 39 4 pieaugumu ierindojas pat ri a pre u l zings tre aj viet ar 14 6 pieaugumu atst jot viegl s automa nas M ris Skuji LLDA prezidents Latvijas l zinga un faktoringa tirgus gada otraj ceturksn uzr da labu att st bas tempu Pateicoties LLDA aktivit t m ir pan kta optim la ES nodok u normu piem ro anas k rt ba l zinga dar jumiem t dej di nov r ot pirms 1 maija v rojamo tirgus pasivit ti un nogaid anu no klientu puses Par to liecina nule k apkopot statistika par

  Original URL path: http://www.llda.lv/lv/jaunumi/?news_id=45 (2016-02-13)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-12-14