archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » L » LJA.LV

Total: 450

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Latvijas Jūras administrācija -
  Ship under Construction Fees Ship registration Office Hours LÄ mumu paziÅ ojumi List of Crewing Companies Registry of Seamen Registration of Ships Recognized Organizations Supervision of Port Facilities Hydrography Ship Supervision ISM Recreational Craft Hydrographic Equipment International Shipping Management Agreement except recreational craft Contacts General Information Pre registration Surveys Periodical Surveys General Information Innitial Surveys INSPIRE Metadata INSPIRE Metadata General Information Pre registration Inspections Periodical Surveys General Information Safety Management System Certification Cancelled Documents of Conformity Cancelled Safety Management Certificates Supervision of Vessels Carrying Dangerous Cargoes Terminals Surveys of Latvian Flag Ships Registration of Recreational Craft Surveys of Foreign Ships calling Latvian Ports Ships Detained in Latvian Ports Notices to Mariners Initial Survey Accredited Training Centers and Course Programms AkreditÄ tas izglÄ tÄ bas iestÄ des un programmas Accredited Educational Institutions and Programs Procedure of Issue of Seafarers Qualification Documents Documents to be submitted Forms of Applications Office Hours Procedure of Issue of Seaman s Book Office Hours Iesniedzamie dokumenti JÅ rnieku Ä rstu atzÄ Å anas kÄ rtÄ ba AtzÄ to jÅ rnieku Ä rstu saraksts Approval of Ship Plans Inspections of Port Facilities Terminals Recognition of Recognized Security Organizations Harmonizatin of Security Educational Programmes Regulas DirektÄ vas Citi Konvencijas RezolÅ cijas Citi Likumi MK Noteikumi Initial Surveys Irregular Surveys ISPS Recognized Security Organizations Procedure and Times of Competency Assessment Option of a Training Test Questions for Seafarers Competency Assessment Pricelist Procedure of Licensing Crewing Companies Office Hours Telefoni Satiksme un atraÅ anÄ s vieta kartÄ Programmu licencÄ Å anas sertificÄ Å ana un akreditÄ Å ana VadlÄ nijas un rekomendÄ cijas Profesiju standarti JÅ rnieku mÄ cÄ bu kursu standartprogrammas Prakses grÄ matas General information Vessels Ports Recognized Security Organizations Ports Port Facilities Approval of Security Plans Initial Inspections Intermediate Inspections Renewal Inspections Additional Inspections Issue of Certificates Security Assessments Approval of Security Plans Innitial Inspections Intermediate Inspections Renewal Inspections Additional Inspections Issue of Conformity Approvals AizsardzÄ bas novÄ rtÄ jumi AizsardzÄ bas plÄ nu apstiprinÄ Å ana SÄ kotnÄ jÄ s pÄ rbaudes IkgadÄ jÄ s pÄ rbaudes AtjaunojoÅ Ä s pÄ rbaudes Ä rpuskÄ rtas pÄ rbaudes AtbilstÄ bas apstiprinÄ jumu izsniegÅ ana General Information Approval of Security Plans Innitial Inspections Intermediate Inspections Additional Inspections Renewal Inspections Issue of Conformity Approvals General Information Approval of Security Plans Innitial Inspections Intermediate Inspections Renewal Inspections Additional Inspections Issue of Conformity Approvals Vessel Registration Provisions KvalitÄ tes politikas rokasgrÄ mata JA darbinieku telefoni JA logo JA noramtÄ vie akti Amatu instrukcijas JA darbÄ bas plÄ ni VadÄ bas procedÅ ru rokasgrÄ mata RokasgrÄ matas KR rokasgrÄ mata JR rokasgrÄ mata HD rokasgrÄ mata Dokumentu paraugi sagataves IekÅ Ä jie auditi LRQA auditi Logotipa zÄ mes raksturojums un varianti JA logo lietoÅ anas noteikumi VispÄ rÄ jie normatÄ vie akti Darba aizsardzÄ ba un ugunsdroÅ Ä ba PÄ rvaldes amatu instrukcijas HD amatu instrukcijas JR amatu instrukcijas KR amatu instrukcijas KDD amatu instrukcijas JSAN amatu instrukcijas KDI amatu instrukcijas KOAI amatu instrukcijas JA rÄ cÄ bas plÄ ns 2009 2013

  Original URL path: http://www.lja.lv/en/index.php?action=meklesana (2015-12-28)
  Open archived version from archive


 • Latvijas Jūras administrācija
  izveidota 1994 gadā uz 1991 gadā dibinātā Latvijas ostu Galvenā kapteiņa dienesta bāzes Sabiedrības struktūrā ietilpst Kuģošanas drošības departaments Kuģošanas drošības inspekcija Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija Latvijas Kuģu reģistrs Latvijas Jūrnieku reģistrs un Latvijas Hidrogrāfijas dienests Latvijas Jūras administrācija ir LR Satiksmes ministrijas pārraudzībā esoša valsts akciju sabiedrība kas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem starptautiskajām tiesību normām un savai kompetencei jūrlietās veic funkcijas kas noteiktas LR Jūrlietu pārvaldes un

  Original URL path: http://www.lja.lv/print.php?action=1 (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Jūras administrācija -
  normatīvajiem aktiem starptautiskajām tiesību normām un savai kompetencei jūrlietās veic funkcijas kas noteiktas LR Jūrlietu pārvaldes un Jūras drošības likumā VAS Latvijas Jūras administrācija akciju turētājs ir LR Satiksmes ministrija Valde divu cilvēku sastāvā valdes priekšsēdētājs ir Jānis Krastiņš valdes loceklis ir Artūrs Brokovskis Atpakaļ Uz augšu Nozares jaunumi Jauni karšu izdevumi 2014 gadā Apkopots Jūrniecības nozares notikumu TOP 10 Jauni karšu izdevumi 2013 gadā Visas nozares ziņas Cirkulāri MLC Kuģošanas drošība vides aizsardzība RO ISPS IMO Visi cirkulāri Pasākumu kalendārs Novembris 2015 Pd Ot Tr Ct Pk Ss Sv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Apskatīt kalendāru SĀKUMS PAR MUMS NODERĪGA INFORMĀCIJA PAKALPOJUMU CENRĀDIS LIKUMDOŠANA Stratēģija Darbības veidi Īpašuma struktūra Kvalitātes vadības sistēma Struktūra Gada pārskati Kontakti Jautājiet mēs atbildēsim Rekvizīti Saites Kuģošanas drošības informācija Ostu iekārtu kontaktinformācija Paziņojumi jūrniekiem INSPIRE Metadati Sludinājumi Kuģu reģistrācija Kuģu apskates ISPS ISM Dziļuma mērījumi Navigācijas kartes un publikācijas Hidrotehnisko būvju projektu saskaņošana Jūrniecības izglītības mācību kursu novērtēšana Jūrnieku dokumenti un grāmatiņas Uzņēmumu un terminālu uzraudzība Maksa par navigācijas pakalpojumiem ES dokumenti IMO dokumenti Latvijas Republikas dokumenti Citi dokumenti

  Original URL path: http://www.lja.lv/index.php?action=1&m=11&y=2015 (2015-12-28)
  Open archived version from archive


 • Latvijas Jūras administrācija -
  aktiem starptautiskajām tiesību normām un savai kompetencei jūrlietās veic funkcijas kas noteiktas LR Jūrlietu pārvaldes un Jūras drošības likumā VAS Latvijas Jūras administrācija akciju turētājs ir LR Satiksmes ministrija Valde divu cilvēku sastāvā valdes priekšsēdētājs ir Jānis Krastiņš valdes loceklis ir Artūrs Brokovskis Atpakaļ Uz augšu Nozares jaunumi Jauni karšu izdevumi 2014 gadā Apkopots Jūrniecības nozares notikumu TOP 10 Jauni karšu izdevumi 2013 gadā Visas nozares ziņas Cirkulāri MLC Kuģošanas drošība vides aizsardzība RO ISPS IMO Visi cirkulāri Pasākumu kalendārs Janvāris 2016 Pd Ot Tr Ct Pk Ss Sv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Apskatīt kalendāru SĀKUMS PAR MUMS NODERĪGA INFORMĀCIJA PAKALPOJUMU CENRĀDIS LIKUMDOŠANA Stratēģija Darbības veidi Īpašuma struktūra Kvalitātes vadības sistēma Struktūra Gada pārskati Kontakti Jautājiet mēs atbildēsim Rekvizīti Saites Kuģošanas drošības informācija Ostu iekārtu kontaktinformācija Paziņojumi jūrniekiem INSPIRE Metadati Sludinājumi Kuģu reģistrācija Kuģu apskates ISPS ISM Dziļuma mērījumi Navigācijas kartes un publikācijas Hidrotehnisko būvju projektu saskaņošana Jūrniecības izglītības mācību kursu novērtēšana Jūrnieku dokumenti un grāmatiņas Uzņēmumu un terminālu uzraudzība Maksa par navigācijas pakalpojumiem ES dokumenti IMO dokumenti Latvijas Republikas dokumenti Citi dokumenti

  Original URL path: http://www.lja.lv/index.php?action=1&m=1&y=2016 (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Jūras administrācija - - Par mums - Statistika - Iemaksas valsts budžetā
  EUR Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis 9 489 EUR Atpakaļ Uz augšu Nozares jaunumi Jauni karšu izdevumi 2014 gadā Apkopots Jūrniecības nozares notikumu TOP 10 Jauni karšu izdevumi 2013 gadā Visas nozares ziņas Cirkulāri MLC Kuģošanas drošība vides aizsardzība RO ISPS IMO Visi cirkulāri Pasākumu kalendārs Decembris 2015 Pd Ot Tr Ct Pk Ss Sv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Apskatīt kalendāru SĀKUMS PAR MUMS NODERĪGA INFORMĀCIJA PAKALPOJUMU CENRĀDIS LIKUMDOŠANA Stratēģija Darbības veidi Īpašuma struktūra Kvalitātes vadības sistēma Struktūra Gada pārskati Kontakti Jautājiet mēs atbildēsim Rekvizīti Saites Kuģošanas drošības informācija Ostu iekārtu kontaktinformācija Paziņojumi jūrniekiem INSPIRE Metadati Sludinājumi Kuģu reģistrācija Kuģu apskates ISPS ISM Dziļuma mērījumi Navigācijas kartes un publikācijas Hidrotehnisko būvju projektu saskaņošana Jūrniecības izglītības mācību kursu novērtēšana Jūrnieku dokumenti un grāmatiņas Uzņēmumu un terminālu uzraudzība Maksa par navigācijas pakalpojumiem ES dokumenti IMO dokumenti Latvijas Republikas dokumenti Citi dokumenti Pieņemšanas laiks Nosacījumi kuģu reģistrēšanai Kuģu reģistrācijas kārtība un dokumenti Berbouta reģistrācija Peldošo konstrukciju un nostiprināto iekārtu reģistrācija Atpūtas kuģu reģistrācijas kārtība Izslēgšana no Kuģu reģistra Kuģa hipotēkas reģistrācija Zvejas laivu reģistrācija Kontakti Jūrnieku apmācība

  Original URL path: http://www.lja.lv/index.php?action=867 (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Jūras administrācija
  Latvijas Jūras Administrācija Noderīga informācija Saites Kuģošanas drošības informācija Ostu iekārtu kontaktinformācija Paziņojumi jūrniekiem INSPIRE Metadati Sludinājumi

  Original URL path: http://www.lja.lv/print.php?action=3 (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Jūras administrācija -
  notikumu TOP 10 Jauni karšu izdevumi 2013 gadā Visas nozares ziņas Cirkulāri MLC Kuģošanas drošība vides aizsardzība RO ISPS IMO Visi cirkulāri Pasākumu kalendārs Novembris 2015 Pd Ot Tr Ct Pk Ss Sv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Apskatīt kalendāru SĀKUMS PAR MUMS NODERĪGA INFORMĀCIJA PAKALPOJUMU CENRĀDIS LIKUMDOŠANA Stratēģija Darbības veidi Īpašuma struktūra Kvalitātes vadības sistēma Struktūra Gada pārskati Kontakti Jautājiet mēs atbildēsim Rekvizīti Saites Kuģošanas drošības informācija Ostu iekārtu kontaktinformācija Paziņojumi jūrniekiem INSPIRE Metadati Sludinājumi Kuģu reģistrācija Kuģu apskates ISPS ISM Dziļuma mērījumi Navigācijas kartes un publikācijas Hidrotehnisko būvju projektu saskaņošana Jūrniecības izglītības mācību kursu novērtēšana Jūrnieku dokumenti un grāmatiņas Uzņēmumu un terminālu uzraudzība Maksa par navigācijas pakalpojumiem ES dokumenti IMO dokumenti Latvijas Republikas dokumenti Citi dokumenti Pieņemšanas laiks Nosacījumi kuģu reģistrēšanai Kuģu reģistrācijas kārtība un dokumenti Berbouta reģistrācija Peldošo konstrukciju un nostiprināto iekārtu reģistrācija Atpūtas kuģu reģistrācijas kārtība Izslēgšana no Kuģu reģistra Kuģa hipotēkas reģistrācija Zvejas laivu reģistrācija Kontakti Jūrnieku apmācība Kontakti Jūrnieku kvalifikācijas dokumentācija Jūrnieku kompetences novērtēšana Jūrnieku grāmatiņas Kuģu apkalpes komplektēšana Jūrnieku ārsti Informācija mācību iestādēm Apmeklētāju pieņemšanas laiks Starptautiskā kuģošana

  Original URL path: http://www.lja.lv/index.php?action=3&m=11&y=2015 (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Jūras administrācija -
  TOP 10 Jauni karšu izdevumi 2013 gadā Visas nozares ziņas Cirkulāri MLC Kuģošanas drošība vides aizsardzība RO ISPS IMO Visi cirkulāri Pasākumu kalendārs Janvāris 2016 Pd Ot Tr Ct Pk Ss Sv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Apskatīt kalendāru SĀKUMS PAR MUMS NODERĪGA INFORMĀCIJA PAKALPOJUMU CENRĀDIS LIKUMDOŠANA Stratēģija Darbības veidi Īpašuma struktūra Kvalitātes vadības sistēma Struktūra Gada pārskati Kontakti Jautājiet mēs atbildēsim Rekvizīti Saites Kuģošanas drošības informācija Ostu iekārtu kontaktinformācija Paziņojumi jūrniekiem INSPIRE Metadati Sludinājumi Kuģu reģistrācija Kuģu apskates ISPS ISM Dziļuma mērījumi Navigācijas kartes un publikācijas Hidrotehnisko būvju projektu saskaņošana Jūrniecības izglītības mācību kursu novērtēšana Jūrnieku dokumenti un grāmatiņas Uzņēmumu un terminālu uzraudzība Maksa par navigācijas pakalpojumiem ES dokumenti IMO dokumenti Latvijas Republikas dokumenti Citi dokumenti Pieņemšanas laiks Nosacījumi kuģu reģistrēšanai Kuģu reģistrācijas kārtība un dokumenti Berbouta reģistrācija Peldošo konstrukciju un nostiprināto iekārtu reģistrācija Atpūtas kuģu reģistrācijas kārtība Izslēgšana no Kuģu reģistra Kuģa hipotēkas reģistrācija Zvejas laivu reģistrācija Kontakti Jūrnieku apmācība Kontakti Jūrnieku kvalifikācijas dokumentācija Jūrnieku kompetences novērtēšana Jūrnieku grāmatiņas Kuģu apkalpes komplektēšana Jūrnieku ārsti Informācija mācību iestādēm Apmeklētāju pieņemšanas laiks Starptautiskā kuģošana

  Original URL path: http://www.lja.lv/index.php?action=3&m=1&y=2016 (2015-12-28)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-24