archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » L » LGA.LV

Total: 450

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • LGA Eksporta kredīta garantija
  Garantiju aģentūra Uzņēmumiem Video LGA Eksporta kredīta garantija LGA Eksporta kredīta garantija LGA Mezanīna aizdevums LGA Eksporta kredīta garantija LGA Kredīta garantija LGA Mikrokredīti Riska kapitāls to the beginning atpakaļ site map Contacts 4 Doma sq Riga LV1050 Latvia 371

  Original URL path: http://www.lga.lv/index.php?id=208&L=1 (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • LGA Eksporta kredīta garantija
  Latvijas Garantiju aģentūra Uzņēmumiem Video LGA Eksporta kredīta garantija LGA Eksporta kredīta garantija LGA Mezanīna aizdevums LGA Eksporta kredīta garantija LGA Kredīta garantija LGA Mikrokredīti Riska kapitāls в начало atpakaļ карта сайта Контакты Домская площадь 4 Рига LV 1050 371

  Original URL path: http://www.lga.lv/index.php?id=208&L=2 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • LGA Mikrokredīti
  Kontakti Latvijas Garantiju aģentūra Uzņēmumiem Video LGA Mikrokredīti LGA Mikrokredīti LGA Mezanīna aizdevums LGA Eksporta kredīta garantija LGA Kredīta garantija LGA Mikrokredīti Riska kapitāls to the beginning atpakaļ site map Contacts 4 Doma sq Riga LV1050 Latvia 371 67774010 altum

  Original URL path: http://www.lga.lv/index.php?id=211&L=1 (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • LGA Mikrokredīti
  Jautājumi Kontakti Latvijas Garantiju aģentūra Uzņēmumiem Video LGA Mikrokredīti LGA Mikrokredīti LGA Mezanīna aizdevums LGA Eksporta kredīta garantija LGA Kredīta garantija LGA Mikrokredīti Riska kapitāls в начало atpakaļ карта сайта Контакты Домская площадь 4 Рига LV 1050 371 67774010 altum

  Original URL path: http://www.lga.lv/index.php?id=211&L=2 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Stream Networks
  iespēju internetu ierīkot arī viņu saimniecībās Centralizējot elektronisko sakaru tīklu esam būtiski samazinājuši izmaksas daudzām valsts iestādēm Pēdējais veiksmes stāsts ir Labklājības ministrija un tās padotības iestādes kopā visā Latvijā ierīkojām 100 pieslēguma vietas Pie LGA mūs atveda viens no mūsu īpašniekiem akcionāriem un vienlaicīgi investoriem komandītsabiedrība SIA Zaļās gaismas investīcijas ZGI Šis uzņēmums deva mums starta kapitālu Taču lai veiksmīgi darbotos mums bija nepieciešamas papildus finanses bankas kredīts līzings Un runājot ar ZGI par to kā sakombinēt aizņemto kapitālu ar pašu kapitālu mēs nonācām pie secinājuma ka viens no palīgiem varētu būt LGA kas šo aizņēmumu bankā garantētu Mēs sākām mūsu biznesu diezgan smagā laikā 2008 gada vasarā tādēļ jo īpaši svarīgi bija šo finansējumu saņemt pēc iespējas ātrāk un vairāk Bez LGA atbalsta tas būtu neiespējami mūsu startēšana un izaugsme būtu apgrūtināta Laiks bija sarežģīts bet pārliecību deva tas ka izdevās nokomplektēt labu komandu Mūsu plāns bija pietiekami labs jo mēs jau reiz līdzīgu biznesu bijām izveidojuši Tas bija SIA Telecentrs ko 2007 gadā pārdevām Igaunijas uzņēmumam Norby Telecom Un drīz vien mēs Telecentra 6 pamatdarbinieki izveidojām mūsu tagadējā uzņēmuma kodolu LGA kredīta garantija mums palīdzēja nebremzēt iet tādā tempā kādā vēlējāmies Analoģijās runājot LGA bija neredzamais spēks

  Original URL path: http://www.lga.lv/index.php?id=62&L=0 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Stream Networks
  our competitors are not present Then we also come forward to individual inhabitants and find the possibility to also install the Internet on their properties By centralizing the electronic communication network we have significantly decreased costs for many State authorities The latest success story is the Ministry of Finance and its subordinate institutions altogether throughout Latvia we have 100 connection points We were brought to the LGA by one of our owners shareholder and at the same time investor limited partnership SIA Zaļās gaismas investīcijas ZGI This enterprise gave us our start up capital However in order to work successfully we required additional financing bank credit leasing And talking with ZGI about this how to combine borrowed capital with own resources we came to the conclusion that one of the aids might be the LGA which would guarantee the bank loan We started our business at a fairly hard time in the summer of 2008 so it was important to receive this financing faster and more as soon as possible Without LGA aid this would not be possible our start up and growth would be handicapped Times were complicated but belief was enabled that it was possible to form a good team Our plan was sufficiently good as we had already established a similar business That was SIA Telecentrs which we sold to the Estonian company Norby Telecom And we soon 6 foundation employees of Telecentre developed the nucleus of our present enterprise The LGA credit guarantee helped us to move forward without slowing down to move with the tempo that we wanted to In analogy terms the LGA was a hidden force which let one enter the markets and move at the pace dictated by the competition Often enterprises want to and are capable but can t as they

  Original URL path: http://www.lga.lv/index.php?id=62&L=1 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • SAF Tehnika
  ziemeļu apvidos vējainās un svelmainās vietās 97 saražotās produkcijas mēs eksportējam Valsts izdotas eksporta garantijas pasaulē un Eiropā nav nekāds jaunums Latvija šo atbalsta instrumentu ieviesa samērā vēlu un pie tā lai šis atbalsta instruments vispār būtu Latvijā pieejams lielā mērā strādāja arī mūsu uzņēmuma vadītājs Normunds Bergs izskaidrojot atbildīgajām institūcijām un lēmumu pieņēmējiem šāda atbalsta instrumenta nozīmību un vajadzību Šis ir pozitīvais piemērs kad uzņēmējs saka kas viņam nepieciešams un valsts meklē veidus kā šo jautājumu atrisināt Manuprāt ir divi galvenie iemesli kāpēc valsts eksporta garantijas bija un ir nepieciešamas Pirmais apdrošināšanas kompānijas nepiedāvā apdrošināt vienu konkrētu klientu vai darījumu bet gan visu kredītportfeli vai kā minimums viena reģiona klientus Otrs pastāv reģioni un riski ko apdrošināšanas kompānijas vispār neapdrošina LGA piedāvāja šos abus jautājumus risināt Tātad mēs varējām saņemt eksporta garantijas vienam konkrētam klientam un vienam konkrētam vai vairākiem darījumiem kā arī apdrošināt darījumus tādos reģionos kur apdrošinātāji to neveic vai arī veic bet par ļoti augstām likmēm Turklāt apdrošināts tiek risks ka klients jebkāda iemesla dēļ neveic samaksu līgumā noteiktajā termiņā Uzņēmējdarbība vienmēr saistās ar riskiem Ir darījumi kur atliktā maksājuma nosacījumi ir kritiskais faktors darījuma notikšanai bet varbūtība ka klients neveiks apmaksu laikā augsta Tajā pašā

  Original URL path: http://www.lga.lv/index.php?id=61&L=0 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • SAF Tehnika
  101 different places in the world In Africa Asia northern regions windy and scorching locations we export 97 of our production State issued export guarantees in the world and Europe are nothing new This form of support was introduced in Latvia fairly late and so that this support instrument should also be available in Latvia is due to a large degree that the Manager of our enterprise Normunds Bergs explained to the responsible authorities and decision takers the importance and need for such a support instrument This is a positive example when an entrepreneurs state what he requires and the State looks for ways how to solve this problem To my mind there are two main reasons why State export guarantees were and are necessary Firstly insurance companies do not offer to insure one specific client or transaction but all of the credit portfolio or as minimum for the clients of one region Secondly there exist regions and risks that insurance companies will not insure at all The LGA offers to solve both these problems Thus we were able to obtain an export guarantee for one specific client and for one specific or several transactions as well as insure transactions in those regions where insurers do not perform this or if they do they do so at very high rates As well the risk is insured where the client for whatever reason does not perform payments according to the terms specified by the contract Entrpreneurship always involves risks There are transactions where the conditions for deferred payments are a critical factor in the transaction taking place but the possibility that the client will not pay on time high At the same time if we can manage to unite and both parties fulfil their obligations it is possible to get long

  Original URL path: http://www.lga.lv/index.php?id=61&L=1 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-25