archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » L » LATAK.LV

Total: 295

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pēc institūcijām
  SIA LDZ ritošā sastāva serviss Ķīmiski tehniskā un mērījumu laboratorija Adrese Juridiskā adrese Gogoļa iela 3 Rīga LV 1057 Atrašanās vieta Krustpils iela 24 Rīga LV 5404 Telefons 67238158 Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra Ministru kabineta noteikumi Nr 1211 Noteikumi par ritošā sastāva būvi modernizāciju atjaunošanas remontu atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā 87 88 punkts 28 12 2010 Dzelzceļa ritošā sastāva atjaunošanas remonta ar kalpošanas laika pagarināšanu atbilstības vērtēšana Dzelzceļa ritošā sastāva atjaunošanas remonta projekta un objekta atbilstības vērtēšanu Ministru kabineta noteikumi Nr 455 Kārtība kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība 28 06 2005 Manometri precizitātes klases 0 6 1 1 6 2 5 un 4 mērdiapazons 0 40 Mpa Pirmreizējā un atkārtotā verificēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 539 Bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu paredzēto cisternu un konteineru atbilstības novērtēšanas noteikumi IV nodaļa Cisternu IBC konteineru un konteineru inspicēšana 4 2 Cisternas hermētiskuma inspicēšana starpposma inspicēšana 4 3 Cisternas periodiskā inspicēšana 4 4 Cisternas ārpuskārtas inspicēšana 17 06 2009 Dzelzceļa cisternas 3 9 klases vielu pārvadāšanai cisternvagonu cisternas cisternkonteineri Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta sākotnējā starpposmu periodiskā un ārpuskārtas inspicēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 981 Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm 05 12 2006 Manometri precizitātes klases 0 6 1 1 6 2 5 un 4 mērdiapazons 0 40 Mpa Pirmreizējā un atkārtotā verificēšana I 436 SIA APIKO Apsaimniekošanas sistēmu audita nodaļa Adrese Juridiskā adrese Dzelzavas iela 117 Rīga LV 1021 Biroja atrašanās vietas adrese Dzelzavas iela 117 Rīga LV 1012p institūcijas atrašanās vieta Silmaču iela 4 Rīga LV 1012 Telefons 67338155 Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra Ministru kabineta noteikumi Nr 404 Kārtība kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas 19 06 2007 Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu pārskati Pārskatu auditēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 404 Kārtība kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas 19 06 2007 Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pārskati Pārskatu auditēšana I 437 SIA Latvijas Tahogrāfu Centrs Inspekcija Adrese Skaistkalnes iela 1 Rīga LV 1004 Telefons 67610281 Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra Eiropas Padome Regula Nr 3821 85 Padomes Regula EEK Nr 3821 85 1985 gada 20 decembris par reģistrācijas kontrolierīcēm ko izmanto autotransportā I pielikums 20 12 1985 Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces analogās Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude Eiropas Padome Regula Nr 3821 85 Padomes Regula EEK Nr 3821 85 1985 gada 20 decembris par reģistrācijas kontrolierīcēm ko izmanto autotransportā IB pielikums 20 12 1985 Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces digitālās Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude Ministru kabineta noteikumi Nr 548 Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība 23 12 2002 Ātruma ierobežotājierīces Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude I 438 SIA Rodau Inspekcijas institūcija Adrese Juridiskā adrese Jāņa Čakstes prospekts 7a Ogre Ogres novads LV 5001 Atrašanās vieta Maskavas iela 444 Rīga LV 1063 Telefons 28381509 Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr 95 16 EK Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95 16 EK 1995 gada 29 jūnijs par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz liftiem XI pielikums 29 06 1995 Lifti Pirms ekspluatācijas objekta tehniskā pārbaude Ministru kabineta noteikumi Nr 113 Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība V nodaļa Kravas celtņa tehniskās pārbaudes 09 02 2010 Kravas celtņi Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esošā objektu tehniskās pārbaudes Ministru kabineta noteikumi Nr 137 Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība V nodaļa Pacēlāja tehniskās pārbaudes 16 02 2010 Cilvēku celšanai paredzētie pacēlāji Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esošu objektu tehniskās pārbaudes Ministru kabineta noteikumi Nr 138 Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību 4 nodaļa Katliekārtas tehniskās pārbaudes 16 02 2010 Katliekārtas Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esošu objektu tehniskās pārbaudes Ministru kabineta noteikumi Nr 157 Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu 5 2 nodaļa Lifta tipa atbilstības deklarēšana C modulis 25 04 2000 Lifti Pirms ekspluatācijas objekta tehniskā pārbaude Ministru kabineta noteikumi Nr 195 Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi V nodaļa Liftu tehniskās pārbaudes 02 03 2010 Lifti Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pirmreizējās kārtējās un ārpuskārtas tehniskās pārbaudes Ministru kabineta noteikumi Nr 518 Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība 4 nodaļa Spiedieniekārtu kompleksa tehniskās pārbaudes 16 09 2003 Spiedieniekārtas un to kompleksi Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esošu objektu tehniskās pārbaudes I 448 SIA TRADINTEK Inspicēšanas sektors Adrese Citadeles iela 2 Rīga LV 1010 Telefons 67325943 Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra Ministru kabineta noteikumi Nr 581 Medicīnisko ierīču reģistrācijas atbilstības novērtēšanas izplatīšanas ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība 02 08 2005 2 drošības grupas medicīnas ierīces izņemot radioloģiskās ierīces Ekspluatācijā esošu objektu funkcionālā pārbaude Ministru kabineta noteikumi Nr 581 Medicīnisko ierīču reģistrācijas atbilstības novērtēšanas izplatīšanas ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība 02 08 2005 1 drošības grupas medicīnas ierīces izņemot radioloģiskās ierīces un 2 drošības grupas medicīnas ierīces izņemot radioloģiskās ierīces Ekspluatācijā esošu objektu elektrodrošības pārbaude Ministru Kabinets Noteikumi Nr 1284 Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība 11 12 2013 Medicīnas un rūpnieciskās rentgeniekārtas Ekspluatācijā esošu objektu darba zonas radiācijas monitorings I 451 SIA METROLAB Laboratorija Adrese Ganību dambis 22C Rīga LV 1045 Telefons 29262244 Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta direktīva Nr 2009 23 EK Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009 23 EK 2009 gada 23 aprīlis par neautomātiskiem svariem 23 04 2009 Neautomātiskie svari Mērdiapazons 0 60 t Precizitātes klase I II III IV EK verificēšana un EK vienības verificēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 981 Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm 05 12 2006 Neautomātiskie svari Mērdiapazons 0 60 t Precizitātes klase I II III IV Atkārtotā verificēšana Ministru Kabinets Noteikumi Nr 180 Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi 03 07 2006 Neautomātiskie svari Mērdiapazons 0 60 t Precizitātes klase I II III IV EK verificēšana un EK vienības verificēšana I 456 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sertifikācijas un testēšanas centrs STC laboratorija Adrese Izstādes iela 2B Priekuļi Priekuļu pagasts Priekuļu novads LV 4126 Telefons 64130014 Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra Ministru kabineta noteikumi Nr 491 Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām 10 07 2012 Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas Objektu pārbaude Ministru kabineta noteikumi Nr 981 Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm 05 12 2006 II klases aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāji DN15 DN20 Atkārtotā verificēšama I 459 Zinātniski Tehniskā Firma Elkoras SIA Metroloģijas nodaļa Adrese Ganību dambis 26 Rīga LV 1005 Telefons Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra Ministru kabineta noteikumi Nr 981 Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm 05 12 2006 Ūdens patēriņa skaitītāji precizitātes klases 2 3 DN15 DN150 mērdiapazons 0 015 100 m 3h ELKORAS S 25 tipam precizitātes klase 2 DN50 DN2000 mērdiapazons 0 3 96000 m3 h Atkārtota verificēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 981 Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm 05 12 2006 Siltunenerģijas skaitītāji precizitātes klases 2 3 DN15 DN150 mērdiapozons 0 015 100 m3 h ELKORAS S 25 tipam precizitātes klase 2 DN50 DN2000 mērdiapozons 0 3 96000 m3 h Atkārtotā verificēšana I 466 SIA Auteko TUV Latvija Latvijas Vācijas kopuzņēmums ar TUV Rheinland Berlin Brandenburg uzņēmumu grupu Adrese Juridiskā adrese Antenas iela 2 Rīga LV 1004 Latvija Novērtēšanas vietas Antenas iela 2 Rīga Satiksmes iela 2C Jelgava Liepājas šoseja 29C Dobele Upmalas iela 2A Bauska Jaunceltnes iela 5B Aizkraukle Saules iela 62 Madona Brīvības iela 78 Preiļi Ā Elksnes iela 2A Jēkabpils Telefons 67627567 Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra Ministru kabineta noteikumi Nr 466 Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem ar grozījumiem 29 04 2004 Visa veida transportlidzekļi izņemot traktortehniku mopēdus un sniega motociklus Transportlīdzekļu tehniskā kontrole transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates ietvaros I 473 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Metroloģijas laboratorija Adrese Juridiskā adrese Maskavas 240 3 Rīga LV 1063 Atrašanās vieta Maskavas iela 240 3 Rīga LV 1063 Telefons 26002004 Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra Ministru kabineta noteikumi Nr 981 Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm 05 12 2006 I 489 SIA Rohe Latvijā Inspicēšanas institūcija Adrese Krasta iela 103 Rīga LV 1019 Telefons 67725890 Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra Ministru kabineta noteikumi Nr 409 Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām IV nodaļa Benzīna tvaiku pirmās un otrās pakāpes uztveršanas sistēmas degvielas uzpildes stacijās 12 06 2012 Degvielas uzpildes iekārtā iebūvēta benzīna tvaika II pakāpes uztveršanas sistēma Ekspluatācijā esoša objekta periodiska pārbaude I 495 SIA Venta 1 Inspicēšanas centrs Adrese Ceļinieki Tārgales pagasts Ventspils novads LV 3621 Telefons 63662454 Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra Eiropas Padome Regula Nr 3821 85 Padomes Regula EEK Nr 3821 85 1985 gada 20 decembris par reģistrācijas kontrolierīcēm ko izmanto autotransportā I pielikums 20 12 1985 Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces analogās Ekspluatācijā esoša objekta pārbaudes Eiropas Padome Regula Nr 3821 85 Padomes Regula EEK Nr 3821 85 1985 gada 20 decembris par reģistrācijas kontrolierīcēm ko izmanto autotransportā 20 12 1985 Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces digitālās Ekspluatācijā esoša objekta pārbaudes Ministru kabineta noteikumi Nr 548 Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība 23 12 2002 Ātruma ierobežotājierīces Ekspluatācijā esoša objekta pārbaudes I 498 SIA LBRA Inspekcija Adrese Juridiskā adrese Citadeles iela 1a Rīga LV 1010 Latvija Atrašanās vieta Citadeles iela 2 Rīga LV 1010 Latvija Telefons 29873933 Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra Ministru kabineta noteikumi Nr 221 Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu ražojot elektroenerģiju koģenerācijā 03 10 2009 Pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas kas iegūta ražojot elektroenerģiju koģenerācijā izmantojot dabas gāzi vai atjaunojamos energoresursus gada pārskati Gada pārskatu inspicēšana I 523 SIA CMB Adrese Hospitāļu iela 5a Rīga LV 1012 Telefons 29418215 Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra Ministru kabineta noteikumi Nr 138 Noteikumi par rūpniecisko energoauditu 03 12 2013 Rūpnieciskais energoauditors Novērtēšana ziņojumu sagatavošana I 524 SIA King Trans Inspekcijas nodaļa Adrese Juridiskā adrese Ilūkstes iela 107 38 Rīga LV 1082 Inspicēšanas vieta Malēju iela 1B Rīga LV 1057 Telefons 20085521 Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra Eiropas Padome Regula Nr 3821 85 Padomes Regula EEK Nr 3821 85 1985 gada 20 decembris par reģistrācijas kontrolierīcēm ko izmanto autotransportā 20 12 1985 Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kotrolierīces analogās Ekspluatācijā esoša objekta pārbaudes Eiropas Padome Regula Nr 3821 85 Padomes Regula EEK Nr 3821 85 1985 gada 20 decembris par reģistrācijas kontrolierīcēm ko izmanto autotransportā 20 12 1985 Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kotrolierīces dgitālās Ekspluatācijā esoša objekta pārbaudes Ministru kabineta noteikumi Nr 548 Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība 23 12 2002 Ātruma ierobežotājierīces Ekspluatācijā esoša objekta pārbaudes K 063 SIA LDZ ritošā sastāva serviss Ķīmisko tehniskā un mērījumu laboratorija Adrese Juridiskā adrese Gogoļa iela 3 Rīga LV 1547 Atrašanās viet Krustpils iela 24 Rīga LV 1057 Telefons 67238158 Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra Ministru Kabinets Noteikumi Nr 693 Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu 25 08 2008 Manometri Kalibrēšana K 516 SIA INLAB Laboratorija Adrese Meža iela 4 Rīga LV 1048 Telefons 66116555 Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra Ministru kabineta noteikumi Nr 482 Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā 19 08 2014 Dozimetrs un radiometrs Kalibrēšana Ministru Kabinets Noteikumi Nr 693 Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu 25 08 2008 Dozimetrs un radiometrs Kalibrēšana Ministru Kabinets Noteikumi Nr 693 Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu 25 08 2008 Terapijas jonizācijas kamera Kalibrēšana K 532 SIA TRADINTEK Inspicēšanas sektors Adrese Citadeles iela 2 Rīga LV 1010 Telefons 29276512 Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra Ministru kabineta noteikumi Nr 482 Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā 19 08 2014 Dozas un laukuma reizinājuma mērītājs Kalibrēšana S1 081 SIA Latvijas sertifikācijas centrs Sertifikācijas nodaļa Adrese Lāčplēša iela 87 Rīga LV 1011 Telefons 67217817 Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr 2009 48 EK Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009 48 EK 2009 gada 18 jūnijs par rotaļlietu drošumu 18 06 2009 Rotaļlietas EK tipa pārbaude Ministru kabineta noteikumi Nr 1130 Noteikumi par dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām un kārtību kādā izsniedz atļaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai un sedz izsniegšanas izmaksas 21 12 2010 Dabīgais minerālūdens Atbilstības novērtēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 132 Rotaļlietu drošuma noteikumi 15 02 2011 Rotaļlietas EK tipa pārbaude Ministru kabineta noteikumi Nr 332 Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu 26 09 2000 Benzīns un dīzeļdegviela Atbilstības novērtēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 772 Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām atbilstības novērtēšanu tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību 18 10 2005 Biodegviela Atbilstības novērtēšana S1 101 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību sertifikācijas centrs BALTSERT Adrese Raiņa iela 28 Daugavpils LV 5401 Telefons 65422606 Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr 2009 48 EK Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009 48 EK 2009 gada 18 jūnijs par rotaļlietu drošumu 18 06 2009 Rotaļlietas EK tipa pārbaude Ministru kabineta noteikumi Nr 1130 Noteikumi par dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām un kārtību kādā izsniedz atļaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai un sedz izsniegšanas izmaksas 21 12 2010 Dabīgais minerālūdens Atbilstības novērtēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 132 Rotaļlietu drošuma noteikumi 15 02 2011 Rotaļlietas EK tipa pārbaude S1 159 SIA Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs Adrese Akadēmijas laukums 1 Rīga LV 1050 Latvija Telefons 67225996 Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 21 2 1 21 2 2 21 2 3 21 2 4 09 03 2011 Cements Produktu sākotnējā tipa testēšana ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā inspicēšana ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana ražotnē tirdzniecības vietā vai būvlaukumā atlasītu paraugu kontroltestēšana Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 2 1 22 2 2 09 03 2011 Kalcija silikāta būvelementi Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana ja nepieciešams Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 2 1 22 2 2 09 03 2011 Autoklāvētā gāzbetona sienu bloki Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana ja nepieciešams Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 2 1 22 2 2 09 03 2011 Mākslīgā akmens mūra elementi Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana ja nepieciešams Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 2 1 22 2 2 09 03 2011 Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana ja nepieciešams Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 2 1 22 2 2 09 03 2011 Mūrjava Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana ja nepieciešams Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 21 2 1 21 2 2 21 2 3 09 03 2011 Klona materiāli un klona grīdas Produktu sākotnējā tipa testēšana ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā inspicēšana ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 2 1 22 2 2 09 03 2011 Piedevas betonam būvjavai un injekcijas javai Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana ja nepieciešams Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 2 1 22 2 2 09 03 2011 Koka konstrukcijas rūpnieciski ražotas kopnes ar perforētu metāla plākšņu savienotājiem Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana ja nepieciešams Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 2 1 22 2 2 09 03 2011 Saliekamā betona izstrādājumi dobumainās plātnes Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana ja nepieciešams Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 2 1 22 2 2 09 03 2011 Bituminētie maisījumi Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 2 1 22 2 2 09 03 2011 Minerālie materiāli un pildvielas Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 2 1 22 2 2 09 03 2011 Metāla dūmvadi Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 2 1 22 2 2 09 03 2011 Stikla šķiedra un tās izstrādājumi Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 2 1 22 2 2 09 03 2011 Bitumens un bitumena saistvielas Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 2 1 22 2 2 09 03 2011 Stiegroti vieglbetona izstrādājumi Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 2 1 22 2 2 09 03 2011 Koka konstrukciju savienotājelementi Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā inspicēšana ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana ja nepieciešams Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 2 1 22 2 2 09 03 2011 Saliekamā betona izstrādājumi Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā inspicēšana ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana ja nepieciešams S1 182 A S Inspecta Latvia Produktu sertificēšanas institūcija Adrese Skanstes iela 54A Rīga LV 1013 Telefons 67607900 Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 21 2 1 21 2 2 21 2 3 21 2 4 09 03 2011 Cements Tipa sākotnējā pārbaude Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā novērtēšana Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana Ražotnē noliktavā atlasītu paraugu kontroles testēšana Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 1 2 1 22 1 2 2 09 03 2011 Minerālie materiāli un pildvielas Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 1 2 1 22 1 2 2 09 03 2011 Mūra elementi Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 21 2 1 21 2 2 21 2 3 09 03 2011 Siltumizolācijas materiāli Tipa sākotnējā pārbaude Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā novērtēšana Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 1 2 1 22 1 2 2 09 03 2011 Stikla šķiedras sieti apmetuma javas stiegrošanai Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 1 2 1 22 1 2 2 09 03 2011 Dūmeņi to oderējumi un ar tiem saistītie speciālie izstrādājumi Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 1 2 1 22 1 2 2 09 03 2011 Saliekamā betona izstrādājumi jeb saliekamais betons Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 1 2 1 22 1 2 2 09 03 2011 Mūrjavas rūpnieciski ražotas projektētas receptes mūrjavas Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 21 2 1 21 2 2 21 2 3 21 2 4 22 2 1 09 03 2011 Tērauds betona stiegrošanai Tipa sākotnējā pārbaude Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā novērtēšana Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana Ražotnē noliktavā atlasītu paraugu kontroles testēšana Tipa sākotnējā testēšana Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 1 2 1 22 1 2 2 09 03 2011 Bituminētie maisījumi Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 1 2 1 22 1 2 2 09 03 2011 Stiegroti vieglbetona izstrādājumi Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 1 2 1 22 1 2 2 09 03 2011 Konstrukciju tērauds Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 21 2 1 21 2 2 21 2 3 09 03 2011 Logi durvis un vārti Tipa sākotnējā pārbaude Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā novērtēšana Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 1 2 1 22 1 2 2 09 03 2011 Betons Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā novērtēšana Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 21 2 1 21 2 2 21 2 3 09 03 2011 Ceļu stacionārais aprīkojums Tipa sākotnējā pārbaude Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā novērtēšana Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 21 2 1 21 2 2 21 2 3 09 03 2011 Rezervuāri un tvertnes Tipa sākotnējā pārbaude Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā novērtēšana Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana Eiropas komisija Regula Nr 305 2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES Nr 305 2011 2011 gada 9 marts ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK 22 1 2 1 22 1 2 2 09 03 2011 Tērauda un alumīnija konstrukcijas Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā novērtēšana Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība novērtēšana un akceptēšana S1 218 Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Sertifikācijas un testēšanas centrs Atbilstības novērtēšanas nodaļa Adrese Dārza iela 12 Priekuļi Priekuļu pagasts Priekuļu novads LV 4126 Telefons 64130013 Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra Ministru kabineta noteikumi Nr 1047 Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā IV nodaļa 27 12 2005 Iekšdedzes motori Tipa apstiprināšana Ministru kabineta noteikumi Nr 195 Mašīnu drošības noteikumi 6 nodaļa 25 03 2008 Ripzāģi vienripas vai daudzripu darbam ar koksni un koksnei analogiem materiāliem Rokas padeves ēvelmašīnas koka virsmu apstrādei Vienpusīgās biezuma kokapstrādes ēvelmašīnas ar rokas iekraušanu vai izkraušanu Lentzāģi ar rokas iekraušanu vai izkraušanu kas paredzēti koka un tam līdzīgu materiālu apstrādei Rokas padeves vertikālās vārpstas formēšanas mašīnas darbam ar koksni un koksnei analogiem materiāliem Rokas padeves koksnes apstrādes frēzmašīnas ar vairākiem nažu turētājiem Mašīnas darbam ar koksni un koksnei analogiem materiāliem kas kombinētas no augstāk minētajām mašīnām Transportlīdzekļu pacēlāji Cilvēku pacelšanai paredzētās mašīnas kas paceļ cilvēku augstāk par 3m EK tipa pārbaude Ministru kabineta noteikumi Nr 535 Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi II nodaļa punkts 8 1 27 06 2006 Riteņtraktori EK tipa apstiprinājums S1 239 SIA Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienības TUV Rheinland grupa Sertifikācijas centrs Adrese Ieriķu iela 3 korpuss C2 Rīga LV 1084 Telefons 67568610 Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr 2009 105 EK Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009 105 EK 2009 gada 16 septembris par vienkāršām spiedtvertnēm 2 iedaļa 3 iedaļa 16 09 2009 Vienkāršās spiedtvertnes EK tipa pārbaude EK verifikācija Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr 95 16 EK Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95 16 EK 1995 gada 29 jūnijs par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz liftiem X pielikums G modulis 29 06 1995 Lifti Vienības pārbaude Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr 97 23 EK Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97 23 EK 1997 gada 29 maijs par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz spiediena iekārtām III pielikums A1 modulis III pielikums B modulis III pielikums B1 modulis III pielikums C1 modulis III pielikums F modulis III pielikums G modulis 29 05 1997 Spiedieniekārtas un to kompleksi Iekšējās ražošanas pārbaude ar galīgās novērtēšanas uzraudzību EK tipa pārbaude EK projekta pārbaude atbilstība tipam ražojumu verifikācija EK iekārtas verifikācija Ministru kabineta noteikumi Nr 157 Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu Punkts 5 5 G 25 04 2000 Lifti Lifta eksemplāra verifikācija Ministru kabineta noteikumi Nr 165 Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem p 4 3 Aa p 4 4 B p 4 5 B1 p 4 6 C1 p 4 11 F p 4 12 G 02 05 2000 Spiedieniekārtas un to kompleksi Iekšējā izgatavošanas pārbaude un galīgā novērtējuma uzraudzība tipa pārbaude projekta pārbaude tipa atbilstība spiedieniekārtas verifikācija spiedieniekārtas eksemplāra verifikācija Ministru kabineta noteikumi Nr 242 Noteikumi par vienkāršām spiedtvertnēm p 5 p 6 18 07 2000 Vienkāršās spiedtvertnes Tvertnes tipa pārbaude tvertņu verifikācija Ministru kabineta noteikumi Nr 339 Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu produktu uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai uzstādīšanai par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību p 4 2 p 4 3 p 4 4 p 4 5 25 04 2006 Rezervuāri Rezervuāra tipa pārbaude rezervuāra projekta pārbaude rezervuāra verifikācija rezervuāra eksemplāra pārbaude S1 252 SIA Baltijas Testēšanas Centrs Baltijas dzelzceļa tehnisko līdzekļu sertifikācijas institūcija Adrese Brīvības gatve 201 Rīga LV 1039 Telefons 67801726 Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr 2008 57 EK Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008 57 EK 2008 gada 17 jūnijs par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā 4 pielikums EK deklarācija par savstarpējās izmantojamības komponentu atbilstību un piemērotību lietošanai 17 06 2008 Eiropas parastā dzelzceļa sistēmas savstarpējā izmantojamība ritošais sastāvs kravas vagoni Savstarpējas izmantojamības komponentu atbilstības novērtēšana Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr 2008 57 EK Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008 57 EK 2008 gada 17 jūnijs par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā 6 pielikums Apakšsistēmu verifikācijas EK procedūra 17 06 2008 Eiropas parastā dzelzceļa sistēmas savstarpējā izmantojamība ritošais sastāvs kravas vagoni Apakšsistēmas verificēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 1210 Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību VI nodaļa VIII nodaļa VI nodaļa 28 12 2010 Eiropas parastā dzelzceļa sistēmas savstarpējā izmantojamība ritošais sastāvs kravas vagoni Savstarpējas izmantojamības komponentu atbilstības novērtēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 1210 Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību VI nodaļa VIII nodaļa VIII nodaļa 28 12 2010 Eiropas parastā dzelzceļa sistēmas savstarpējā izmantojamība ritošais sastāvs kravas vagoni Apakšsistēmas verificēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 539 Bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu paredzēto cisternu un konteineru atbilstības novērtēšanas noteikumi 3 nodaļa Lietotu cisternu atbilstības novērtēšanas procedūra 17 06 2009 Dzelzceļa cisternas un konteineri cisternvagonu cisternas Lietotu transportējamo spiedieniekārtu atbilstības pārvērtēšanas procedūra S1 256 Tehnisko ekspertu SIA TUV Nord Baltik Sertifikācijas birojs Adrese Klijānu iela 23 Rīga LV 1012 Telefons 67370391 Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Padomes direktīva Nr 1999 36 EK Padomes Direktīva 1999 36 EK 1999 gada 29 aprīlis par pārvietojamām spiediena iekārtām IV pielikums A1 modulis IV pielikums B modulis IV pielikums B1 modulis IV pielikums C1 modulis IV pielikums F modulis IV pielikums G modulis 29 04 1999 Transportējamās spiedieniekārtas Iekšējās ražošanas pārbaudes ar galīgās novērtēšanas uzraudzību EK tipa pārbaude EK konstrukcijas pārbaude atbilstība tipam EK vienības verifikācija ražojumu verifikācija Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr 2004 108 EK Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004 108 EK 2004 gada 15 decembris par to kā tuvināt dalībvalstu tiesību aktus kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību un par Direktīvas 89 336 EEK atcelšanu III pielikums 15 12 2004 Elektriskās un elektroniskās iekārtas kuras var radīt elektromagnētiskos traucējumus Tehniskās dokumentācijas novērtēšana Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr 2006 95 EK Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006 95 EK 2006 gada 12 decembris par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās 8 panta 2 daļa 9 pants 12 12 2006 Elektroiekārtas kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās Ziņojuma sagatavošana un atzinuma sniegšana Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr 2009 105 EK Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009 105 EK 2009 gada 16 septembris par vienkāršām spiedtvertnēm 10 pants 11 pants 12 pants 16 09 2009 Vienkāršās spiedtvertnes EK tipa pārbaude EK verifikācija EK atbilstības deklarācija Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr 95 16 EK Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95 16 EK 1995 gada 29 jūnijs par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz liftiem X pielikums G modulis 29 06 1995 Lifti Vienības pārbaude Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr 97 23 EK Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97 23 EK 1997 gada 29 maijs par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz spiediena iekārtām III pielikums A1 modulis III pielikums B modulis III pielikums B1 modulis III pielikums C1 modulis III pielikums F modulis III pielikums G modulis 11 pants I pielikums p 3 1 2 29 05 1997 Spiedieniekārtas un to kompleksi Iekšējās ražošanas pārbaude ar galīgās novērtēšanas uzraudzību EK tipa pārbaude EK projekta pārbaude atbilstība tipam ražojumu verifikācija EK iekārtas verifikācija Eiropas materiālu apstiprinājums pastāvīgi savienojumi Ministru kabineta noteikumi Nr 157 Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu p 5 5 G 25 04 2000 Lifti Lifta eksemplāra verifikācija Ministru kabineta noteikumi Nr 165 Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem p 4 3 A p 4 4 B p 4 5 B1 p 4 6 C1 p 4 11 F p 4 12 G p 5 p 48 4 02 05 2000 Spiedieniekārtas un to kompleksi Iekšējā izgatavošanas pārbaude un galīgā novērtējuma uzraudzība tipa pārbaude projekta pārbaude tipa atbilstība spiedieniekārtas verifikācija spiedieniekārtas eksemplāra verifikācija Eiropas materiālu apstiprinājums metināšanas procedūru apstiprināšana Ministru kabineta noteikumi Nr 187 Iekārtu elektrodrošības noteikumi p 14 p 20 11 30 05 2000 Elektroiekārtas kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās Ziņojuma sagatavošana un atzinuma sniegšana Ministru kabineta noteikumi Nr 234 Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām p 3 3 A1 p 3 4 B p 3 4 1 B1 p 3 5 C1 p 3 8 F p 3 9 G 18 06 2002 Transportējamās spiedieniekārtas Iekšējās pārbaudes un galīgā novērtējuma uzraudzība parauga pārbaude projekta pārbaude sertificētā parauga atbilstības pārbaude transportējamo spiedieniekārtu verifikācija transportējamās spiedieniekārtas eksemplāra verifikācija Ministru kabineta noteikumi Nr 235 Noteikumi par maģistrālo cauruļvadu projektēšanu būvniecību

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_institucijas&view=legislation&Itemid=138&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Pēc likumdošanas
  esoša objekta periodiskā inspicēšana starpposma inspicēšana ārpuskārtas inspicēšana sākotnējā inspicēšana I 382 SIA Bureau Veritas Latvia Bīstamo iekārtu inspekcijas institūcija Duntes iela 17a Rīga LV 1005 Transportējamās spiedieniekārtas cisternas Atkārtotā atbilstības novērtēšana I 382 SIA Bureau Veritas Latvia Bīstamo iekārtu inspekcijas institūcija Duntes iela 17a Rīga LV 1005 Transportējamās spiedieniekārtas cisternas Ārpuskārtas inspicēšana starpposma inspicēšana periodiskā inspicēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 518 Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība 16 09 2003 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra I 124 SIA Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība TUV Rheinland grupa Darba aizsardzības un iekārtu novērtēšanas inspekcija Ieriķu ielā 3 korpuss C2 Rīga LV 1084 Spiedieniekārtu kompleksi Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes I 132 A S Inspecta Latvia Inspicēšanas institūcija Skanstes iela 54A Rīga LV 1013 Spiedieniekārtas un to kompleksi Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes I 136 Tehnisko ekspertu sabiedrības ar ierobežotu atbildību TUV Nord Baltik Inspekcija Klijānu iela 23 Rīga LV 1012 Spiedieniekārtas un to kompleksi Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes I 382 SIA Bureau Veritas Latvia Bīstamo iekārtu inspekcijas institūcija Duntes iela 17a Rīga LV 1005 Spiedieniekārtas un to kompleksi Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes I 438 SIA Rodau Inspekcijas institūcija Juridiskā adrese Jāņa Čakstes prospekts 7a Ogre Ogres novads LV 5001 Atrašanās vieta Maskavas iela 444 Rīga LV 1063 Spiedieniekārtas un to kompleksi Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esošu objektu tehniskās pārbaudes T 313 Atvasinātas publiskas personas Valsts Stendes Graudaugu selekcijas institūts Graudu tehnoloģijas un agroķīmijas laboratorija Dižstende Lībagu pagasts Talsu novads LV 3258 Graudi milti Testēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 525 Kārtība kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa 31 07 2007 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra T 138 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Latvijas sertifikācijas centrs laboratorija Lāčplēša iela 87 Rīga LV 1011 Marķētā degviela Testēšana T 241 LR Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Muitas laboratorija Adrese Talejas iela 1 Rīga LV 1978 Naftas produkti Marķētā degviela Testēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 530 Mēslošanas līdzekļu identifikācijas kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi 27 06 2006 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra T 138 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Latvijas sertifikācijas centrs laboratorija Lāčplēša iela 87 Rīga LV 1011 Mēslošanas līdzekļi Testēšana T 261 SIA Vides audits laboratorija Dzērbenes iela 27 Rīga LV 1006 Mēslošanas līdzekļi Testēšana T 278 Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas departamenta Agroķīmijas laboratorija Lielvārdes iela 36 38 Rīga LV 1006 Mēslošanas līdzekļi kaļķošanas materiāli Testēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 534 Kārtība kādā saņemams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma novērtēšanai 09 12 2002 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra S3 290 Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas Vērtētāju sertifikācijas birojs Elizabetes iela 65 7 Rīga LV 1050 Nekustamā īpašuma vērtētājs Personu sertificēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 535 Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi 27 06 2006 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra S1 218 Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Sertifikācijas un testēšanas centrs Atbilstības novērtēšanas nodaļa Dārza iela 12 Priekuļi Priekuļu pagasts Priekuļu novads LV 4126 Riteņtraktori EK tipa apstiprinājums T 021 Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Sertifikācijas un testēšanas centrs STC laboratorija Juridiskā adrese Dārza iela 12 Priekuļi Priekuļu pag Priekuļu novads LV 4126 Laboratorijas atrašanās vieta Izstādes iela 2B Priekuļi Priekuļu pagasts Priekuļu novads LV 4126 Traktoru piekabju un to sastāvu raksturojums Testēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 538 Autotransporta līdzekļu cisternu bīstamo kravu pārvadāšanai tehniskās uzraudzības kārtība 17 06 2009 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra I 124 SIA Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība TUV Rheinland grupa Darba aizsardzības un iekārtu novērtēšanas inspekcija Ieriķu ielā 3 korpuss C2 Rīga LV 1084 Autocisternas cisternkonteineri noņemamās cisternas portatīvās cisternas ar vakuumu darbināmas cisternas citas cisternas 1 3 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 6 1 6 2 8 vai 9 klases bīstamo vielu pārvadāšanai Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta periodiskā pārbaude inspicēšana I 132 A S Inspecta Latvia Inspicēšanas institūcija Skanstes iela 54A Rīga LV 1013 Autocisternas cisternkonteineri noņemamās cisternas portatīvās cisternas ar vakuumu darbināmas atkritumu cisternas citas cisternas 1 3 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 6 1 6 2 8 vai 9 klases bīstamo vielu pārvadāšanai Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta atbilstības pārvērtēšana un periodiskā pārbaude inspicēšana I 136 Tehnisko ekspertu sabiedrības ar ierobežotu atbildību TUV Nord Baltik Inspekcija Klijānu iela 23 Rīga LV 1012 Autocisternas cisternkonteineri noņemamās cisternas portatīvās cisternas ar vakuumu darbināmas atkritumu cisternas citas cisternas 1 3 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 6 1 6 2 8 vai 9 klases bīstamo vielu pārvadāšanai Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta atbilstības pārvērtēšana un periodiskā pārbaude inspicēšana I 382 SIA Bureau Veritas Latvia Bīstamo iekārtu inspekcijas institūcija Duntes iela 17a Rīga LV 1005 Autocisternas cisternkonteineri noņemamās cisternas portatīvās cisternas ar vakuumu darbināmas atkritumu cisternas citas cisternas 1 3 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 6 1 6 2 8 vai 9 klases bīstamo vielu pārvadāšanai Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta atbilstības pārvērtēšana un periodiskā pārbaude inspicēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 539 Bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu paredzēto cisternu un konteineru atbilstības novērtēšanas noteikumi 17 06 2009 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra I 132 A S Inspecta Latvia Inspicēšanas institūcija Skanstes iela 54A Rīga LV 1013 Dzelzceļa cisternas un konteineri cisternvagonu cisternas noņemamās cisternas cisternkonteineri portatīvās cisternas citas cisternas IBC konteineri beztaras pārvadājumu konteineri Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta atbilstības pārvērtēšana un periodiskā pārbaude inspicēšana I 410 SIA BalticRailTest BRT Inspekcija Maltas iela 19 16 Rīga LV 1057 Cisternvagonu cisternas cisternkonteineri RID noteikumos un SMGS nolīguma 2 pielikumā noteikto 1 3 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 6 1 6 2 8 vai 9 klases bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu Sākotnējā periodiskā un ārpuskārtas inspicēšana I 429 SIA LDZ ritošā sastāva serviss Ķīmiski tehniskā un mērījumu laboratorija Juridiskā adrese Gogoļa iela 3 Rīga LV 1057 Atrašanās vieta Krustpils iela 24 Rīga LV 5404 Dzelzceļa cisternas 3 9 klases vielu pārvadāšanai cisternvagonu cisternas cisternkonteineri Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta sākotnējā starpposmu periodiskā un ārpuskārtas inspicēšana S1 252 SIA Baltijas Testēšanas Centrs Baltijas dzelzceļa tehnisko līdzekļu sertifikācijas institūcija Brīvības gatve 201 Rīga LV 1039 Dzelzceļa cisternas un konteineri cisternvagonu cisternas Lietotu transportējamo spiedieniekārtu atbilstības pārvērtēšanas procedūra S1 359 SIA BalticRailTest Dzelzceļa transportlīdzekļu sertifikācijas institūcija Maltas iela 19 16 Rīga LV 1057 RID noteikumos un SMGS nolīguma 2 pielikumā noteiktās 1 3 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 6 1 6 2 8 vai 9 klases bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu cisternvagonu cisternas cisternkonteineri Lietotu cisternvagonu cisternu atbilstības pārvērtēšanas procedūra S1 372 SIA Baltijas sertifikācijas centrs Jur Adrese A Čaka iela 87 Rīga LV 1011 Dzelzceļa cisternas un konteineri cisternvagonu cisternas Lietotu transportējamo spiedieniekārtu atbilstības pārvērtēšanas procedūra Ministru kabineta noteikumi Nr 547 Slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzības kārtība 07 05 2011 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra T 253 A S Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija Piena kvalitātes kontroles laboratorija Kalnabeites 8 Siguldas pagasts Siguldas novads p n Sigulda Rīgas rajons LV 2150 Piens Testēšana T 283 SIA Piensaimnieku laboratorija testēšanas laboratorija Institūta iela 1 Ulbroka Stopiņu novads LV 2130 T 291 Akciju sabiedrības Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija piena analīžu laboratorija Latgales iela 5 Viļāni Viļānu novads LV 4650 Piens Testēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 548 Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība 23 12 2002 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra I 232 SIA Latvijas Autotransporta līdzekļu sertifikācijas centra LALSC inspekcija Juridiskā adrese A Grīna bulvāris 13 7 Rīga LV 1002 Biroja atrašanās vieta Ķīšezera iela 7 Rīga LV 1026 Inspicēšanas vieta nereglamentētajā sfērā Ķīšezera iela 7 Rīga LV 1026 Inspicēšanas vietas reglamentētajā sfērā Ķīšezera iela 7 Rīga LV 1026 Krustpils iela 4 Rīga LV 1073 Maskavas iela 427a Rīga LV 1063 Cempu iela 12 Valmiera LV 4201 Vaļņu iela 77 Daugavpils LV 5402 Ģenerāļa Baloža iela 33 Liepāja LV 3402 Varoņu iela 36c Rēzekne LV 4604 Kārļa iela 1 Sauleskalns Bērzaunes pagasts Madonas novads LV 4853 Ātruma ierobežotājierīces Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude I 293 SIA LATINA inspekcija Kurzemes prospekts 23 Rīga LV 1067 Filiāle Brīvības iela 146a Liepāja LV 3402 Ātruma ierobežotājierīces Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude I 298 SIA Volvo Truck Latvia Tahogrāfu inspekcija Granīta iela 28a Rumbula Stopiņu novads LV 1057 Inspicēšanas vietas Granīta iela 28a Rumbula Stopiņu novads LV 1057 Kurzemes iela 40 Ventspils LV 3601 Krāslavas iela 5 Vecstropi Naujenes pagasts Daugavpils novads LV 5413 Irbēni Valmieras pagasts Burtnieku novads LV 4219 Ātruma ierobežotājierīces Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude I 299 SIA Nordtranselektro Braslas iela 22 Rīga LV 1035 Inspicēšanas vietas Braslas iela 22 Rīga LV 1035 Rudeņi 1 Ātruma ierobežotājierīces Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude I 303 Akciju sabiedrības CATA inspekcija Jāņa Poruka iela 8 Cēsis LV 4101 Ātruma ierobežotājierīces Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude I 306 SIA Scania Latvia Inspicēšanas nodaļa Tīraines iela 13 Rīga LV 1058 Filiāles Robežlejas Kocēnu pagasts Kocēnu novads LV 4220 Stacijas iela 129s Daugavpils LV 5401 Ātruma ierobežotājierīces Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude I 309 SIA Ražošanas komercfirmas HEDERS Inspicēšanas institūcija Juridiskā adrese Kurzemes prospekts 74 24 Rīga LV 1067 Novērtēšanas vietas Ganību dambis 26a Rīga LV 1005 Maskavas iela 449 Rīga LV 1063 Siltuma iela 5d Rīga LV 1058 Ātruma ierobežotājierīces Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude I 315 SIA Oldi Co Inspicēšanas institūcija Lubānas iela 51 Rīga LV 1073 Ātruma ierobežotājierīces Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude I 322 Z s Podnieki Inspekcija Juridiskā adrese Podnieki Laucienes pagasts Talsu novads LV 3285 Novērtēšanas vietas Podnieki Laucienes pagasts Talsu novads LV 3285 Vasaras iela 4 Jelgava LV 3007 Ātruma ierobežotājierīces Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude I 350 SIA Domenikss Tahogrāfu inspicēšanas nodaļa Krasta iela 34 Rīga LV 1003 Ātruma ierobežotājierīces Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude I 398 SIA LUX Inspekcija Juridiskā adrese Aveņu iela 44 Jelgava LV 3001 Inspicēšanas vietas Aveņu iela 44 Jelgava LV 3001 Lietuvas šoseja 3b Jelgava LV 3001 Maskavas iela 446 Rīga LV 1063 Maskavas iela 448a Rīga LV 1063 Ātruma ierobežotājierīces Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude I 437 SIA Latvijas Tahogrāfu Centrs Inspekcija Skaistkalnes iela 1 Rīga LV 1004 Ātruma ierobežotājierīces Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude I 495 SIA Venta 1 Inspicēšanas centrs Ceļinieki Tārgales pagasts Ventspils novads LV 3621 Ātruma ierobežotājierīces Ekspluatācijā esoša objekta pārbaudes I 524 SIA King Trans Inspekcijas nodaļa Juridiskā adrese Ilūkstes iela 107 38 Rīga LV 1082 Inspicēšanas vieta Malēju iela 1B Rīga LV 1057 Ātruma ierobežotājierīces Ekspluatācijā esoša objekta pārbaudes Ministru kabineta noteikumi Nr 555 Trošu ceļu iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība 14 08 2007 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra I 124 SIA Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība TUV Rheinland grupa Darba aizsardzības un iekārtu novērtēšanas inspekcija Ieriķu ielā 3 korpuss C2 Rīga LV 1084 Trošu ceļi cilvēku pārvadāšanai Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes I 132 A S Inspecta Latvia Inspicēšanas institūcija Skanstes iela 54A Rīga LV 1013 Trošu ceļi cilvēku pārvadāšanai Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes I 382 SIA Bureau Veritas Latvia Bīstamo iekārtu inspekcijas institūcija Duntes iela 17a Rīga LV 1005 Trošu ceļi cilvēku pārvadāšanai Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes Ministru Kabinets Noteikumi Nr 563 Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm 12 07 2011 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra S3 328 Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociācijas Sertifikācijas centrs Juridiskā adrese Bērzpils iela 3 1 Rīga LV 1039 Atrašanās vietas adrese Braslas iela 16 Rīga LV 1084 Personu sertificēšana attiecībā uz stacionārām sadēšana gaisa kondicionēšanas un siltumsūkļu iekārtām kurās izmanto fluorētās siltumnīcefektu gāzes Personu sertificēšana S3 328 Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociācijas Sertifikācijas centrs Juridiskā adrese Bērzpils iela 3 1 Rīga LV 1039 Atrašanās vietas adrese Braslas iela 16 Rīga LV 1084 Personu sertificēšana attiecībā uz stacionārām ugunsdrošības sistēmām un ugunsdzēsības aparātiem kuros izmanto fluorētās siltumnīcefekta gāzes Personu sertificēšana S3 328 Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociācijas Sertifikācijas centrs Juridiskā adrese Bērzpils iela 3 1 Rīga LV 1039 Atrašanās vietas adrese Braslas iela 16 Rīga LV 1084 Personu sertificēšana attiecībā uz fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperāciju no augstsprieguma sadales iekārtām Personu sertificēšana S3 328 Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociācijas Sertifikācijas centrs Juridiskā adrese Bērzpils iela 3 1 Rīga LV 1039 Atrašanās vietas adrese Braslas iela 16 Rīga LV 1084 Personu sertificēšana attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām kurās izmanto fluorētās siltumnīcefektu gāzes Personu serificēšana Ministru Kabinets Noteikumi Nr 570 Derīgo izrakteņu ieguves kārtība 21 08 2012 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra T 261 SIA Vides audits laboratorija Dzērbenes iela 27 Rīga LV 1006 Augsne Testēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 581 Medicīnisko ierīču reģistrācijas atbilstības novērtēšanas izplatīšanas ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība 02 08 2005 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra I 124 SIA Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība TUV Rheinland grupa Darba aizsardzības un iekārtu novērtēšanas inspekcija Ieriķu ielā 3 korpuss C2 Rīga LV 1084 I un II drošības grupas medicīnas ierīces Eksplutācijā esošu objektu elektrodrošības pārbaudes I 124 SIA Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība TUV Rheinland grupa Darba aizsardzības un iekārtu novērtēšanas inspekcija Ieriķu ielā 3 korpuss C2 Rīga LV 1084 I drošības grupas medicīnas ierīces anestēzijas inhalācijas narkozes iekārtas elpināšanas iekārtas izņemot ar roku darbināmās ārējās sirds stimulācijas iekārtas defibliratori AF ķirurģiskās iekārtas barokameras neiromiostimulācijas iekārtas infūzijas un perfūzijas sūkņi inkubatori intrakardiālie elektrokardiogrāfi un fonogrāfi intrakardiālie asinsspiediena mērītāji lāzerterapijas un lāzerķirurģijas ierīces lototripsijas iekārtas fotokoalugatori un lāzerkoalugatori augstspiediena injekciju iekārtas krioķiurģijas iekārtas dialīzes iekārtas mākslīgās asinsrites iekārtas hipotermijas iekārtas elektroapsildāmās gultas un citas sildierīces visam ķermenim sterilizācijas un dezinfekcijas iekārtas ar paaugstinātu spiedienu II un III grupas medicīnas ierīces Ekspluatācijā esošu objektu funkcionālā pārbaude I 340 SIA RoLa inspicēšanas laboratorija Ventspils iela 53 Rīga LV 1002 I un II drošības grupas medicīnas ierīces Ekspluatācijā esošu objektu elektrodrošības pārbaudes I 340 SIA RoLa inspicēšanas laboratorija Ventspils iela 53 Rīga LV 1002 II un III grupas medicīnas ierīces Funkcionālā pārbaude I 340 SIA RoLa inspicēšanas laboratorija Ventspils iela 53 Rīga LV 1002 I drošības grupas medicīnas ierīces anestēzijas inhalācijas narkozes iekārtas elpināšanas iekārtas defibliratori augstfrekvences elektroķirurģiskās iekārtas neiromiostimulācijas un elektromiega iekārtas infūzijas un perfūzijas sūkņi inkubatori elektroapsildāmās gultas ārējās sirds stimulācijas iekārtas lāzerķirurģiskās un lāzerterapijas iekārtas autoklāvi barokameras sterilizācijas un dezinfekcijas iekārtas ar paaustinātu spiedienu stacionārās iekārtas tai skaitā autokāvi dialīzes iekārtas fotokoagulācijas ierīces krioķirurģijas iekārtas hipotermijas iekārtas Funcionālā pārbaude I 423 SIA INLAB Laboratorija Meža iela 4 Rīga LV 1048 I un II drošības grupas medicīnas ierīces Ekspluatācijā esošu objektu elektro drošibas pārbaude I 423 SIA INLAB Laboratorija Meža iela 4 Rīga LV 1048 I II un III drošības grupas visas grupu iekārtas medicīnas ierīces Ekspluatācijā esošu objektu funkcionālā pārbaudes I 448 SIA TRADINTEK Inspicēšanas sektors Citadeles iela 2 Rīga LV 1010 2 drošības grupas medicīnas ierīces izņemot radioloģiskās ierīces Ekspluatācijā esošu objektu funkcionālā pārbaude I 448 SIA TRADINTEK Inspicēšanas sektors Citadeles iela 2 Rīga LV 1010 1 drošības grupas medicīnas ierīces izņemot radioloģiskās ierīces un 2 drošības grupas medicīnas ierīces izņemot radioloģiskās ierīces Ekspluatācijā esošu objektu elektrodrošības pārbaude Ministru kabineta noteikumi Nr 588 Metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtība reglamentētajā sfērā 18 07 2006 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra S3 364 Tehnisko ekspertu sabiedrības ar ierobežotu atbildību TUV Nord Baltik Personāla sertifikācijas centrs Klijānu iela 23 Rīga LV 1012 Metinātājs kurš metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā Personu sertificēšana S3 453 SIA TEHNISKAIS CENTRS Neatkarīgais Personāla Sertificēšanas Centrs NPSC Dzirnavu iela 157 2 Rīga LV 1050 Metinātājs kurš metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā Personu sertificēšana S3 474 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sertifikācijas centrs Metinātāju Sertificēšanas Centrs Juridiskā adrese Stārķu iela 2a Rīga LV 1084 Atrašanās vieta Lubānas iela 150b Rīga LV 1021 Metinātājs kurš metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā un veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgo savienošanu Personu sertificēšana S3 475 AS Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcijas Personāla sertificēšanas nodaļa Skanstes iela 54a Rīga LV 1013 Metālmateriālu metinātāji t sk spiedieniekātu jomā Personu sertificēšana S3 486 SIA Bureau Veritas Latvia Personu sertificēšanas nodaļa Duntes iela 17a Rīga LV 1005 Latvija Metinātājs kurš metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā un veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgo savienošanu Personu sertificēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 608 Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai 06 07 2010 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra T 204 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rēzeknes ūdens testēšanas laboratorija Juridiskā adrese Pils iela 16 Rēzekne LV 4600 Latvija Atrašanās vieta Greivuļi Audriņu pagasts Rēzeknes novads LV 4611 Latvija Ūdens Testēšana T 261 SIA Vides audits laboratorija Dzērbenes iela 27 Rīga LV 1006 Virszmes ūdens Testēšana T 285 SIA Vitalitas Rūpniecības iela 4 Alūksne LV 4301 Peldvietu ūdens Testēšana T 432 SIA Profilaktisko higiēnisko pakalpojumu laboratorija mikrobioloģisko un fizikāli ķīmisko izmeklējumu laboratorija Juridiskā adrese Stacijas iela 18 15 Rēzekne LV 4601 Atrašanās vieta Zemnieku iela 16a Rēzekne LV 4601 Peldvietu ūdens Testēšana Ministru Kabinets Noteikumi Nr 610 Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi 07 10 2014 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra S3 176 Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija Kr Barona iela 99 lit 1A Rīga LV 1012 Ēku konstukciju projektēšanas būvspeciālists Sertificēšana S3 176 Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija Kr Barona iela 99 lit 1A Rīga LV 1012 Ceļu projektēšanas būvspeciālists Sertificēšana S3 176 Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija Kr Barona iela 99 lit 1A Rīga LV 1012 Tiltu projektēšanas būvspeciālists Sertificēšana S3 176 Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija Kr Barona iela 99 lit 1A Rīga LV 1012 Ēku būvdarbu vadīšanas būvspeciālists Sertificēšana S3 176 Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija Kr Barona iela 99 lit 1A Rīga LV 1012 Ceļu būvdarbu vadīšanas būvspeciālists Sertificēšana S3 176 Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija Kr Barona iela 99 lit 1A Rīga LV 1012 Tiltu būvdarbu vadīšanas būvspeciālists Sertificēšana S3 176 Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija Kr Barona iela 99 lit 1A Rīga LV 1012 Ēku būvuzraudzības būvspeciālists Sertificēšana S3 176 Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija Kr Barona iela 99 lit 1A Rīga LV 1012 Ceļu būvuzraudzības būvspeciālists Sertificēšana S3 176 Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija Kr Barona iela 99 lit 1A Rīga LV 1012 Tiltu būvuzraudzības būvspeciālists Sertificēšana S3 176 Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija Kr Barona iela 99 lit 1A Rīga LV 1012 Restaurācijas būvdarbu vadīšanas būvspeciālists Sertificēšana S3 176 Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija Kr Barona iela 99 lit 1A Rīga LV 1012 Restaurācijas būvdarbu vadīšanas būvspeciālists Sertificēšana S3 176 Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija Kr Barona iela 99 lit 1A Rīga LV 1012 Inženierizpētes būvspeciālists Setificēšana S3 214 Latvijas siltuma gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs Stirnu iela 34 Rīga LV 1084 Latvija Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas būvspeciālists sertificēšana S3 214 Latvijas siltuma gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs Stirnu iela 34 Rīga LV 1084 Latvija Siltumapgādes ventilācijas rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu projektēšanas būvspeciālists sertificēšana S3 214 Latvijas siltuma gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs Stirnu iela 34 Rīga LV 1084 Latvija Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšanas būvspeciālists sertificēšana S3 214 Latvijas siltuma gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs Stirnu iela 34 Rīga LV 1084 Latvija Pārvades gāzes apgādes sistēmu projektēšanas būvspeciālists sertificēšana S3 214 Latvijas siltuma gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs Stirnu iela 34 Rīga LV 1084 Latvija Pārvades naftas apgādes sistēmu projektēšanas būvspeciālists sertificēšana S3 214 Latvijas siltuma gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs Stirnu iela 34 Rīga LV 1084 Latvija Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas būvspeciālists sertificēšana S3 214 Latvijas siltuma gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs Stirnu iela 34 Rīga LV 1084 Latvija Siltumapgādes ventilācijas rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanas būvspeciālists sertificēšana S3 214 Latvijas siltuma gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs Stirnu iela 34 Rīga LV 1084 Latvija Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būdarbu vadīšanas būvspeciālists sertificēšana S3 214 Latvijas siltuma gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs Stirnu iela 34 Rīga LV 1084 Latvija Pārvades naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšanas būvspeciālists sertificēšana S3 214 Latvijas siltuma gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs Stirnu iela 34 Rīga LV 1084 Latvija Pārvades gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšanas būvspeciālists sertificēšana S3 214 Latvijas siltuma gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs Stirnu iela 34 Rīga LV 1084 Latvija Inženierizpētes būvspeciālists sertificēšanas S3 214 Latvijas siltuma gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs Stirnu iela 34 Rīga LV 1084 Latvija Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzraudzības būvspeciālists sertificēšana S3 214 Latvijas siltuma gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs Stirnu iela 34 Rīga LV 1084 Latvija Siltumapgādes ventilācijas rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu būvuzraudzības būvspeciālists sertificēšana S3 214 Latvijas siltuma gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs Stirnu iela 34 Rīga LV 1084 Latvija Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvuzraudzības būvspeciālists sertificēšana S3 214 Latvijas siltuma gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs Stirnu iela 34 Rīga LV 1084 Latvija Pārvades gāzes apgādes sistēmu būvuzraudzības būvspeciālists sertificēšana S3 214 Latvijas siltuma gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs Stirnu iela 34 Rīga LV 1084 Latvija Pārvades naftas apgādes sistēmu būvuzraudzības būvspeciālists sertificēšana S3 227 Latvijas Dzelzceļnieku biedrības LdzB Sertificēšanas centrs Dzirnavu iela 147 3 Rīga LV 1050 Dzelzceļa signalizācijas sistēmu un dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālists sertificēšana S3 227 Latvijas Dzelzceļnieku biedrības LdzB Sertificēšanas centrs Dzirnavu iela 147 3 Rīga LV 1050 Dzelzceļa signalizācijas sistēmu un dzelzceļa kontakttīklu projektēšanas būvspeciālists sertificēšana S3 227 Latvijas Dzelzceļnieku biedrības LdzB Sertificēšanas centrs Dzirnavu iela 147 3 Rīga LV 1050 Dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālists sertificēšana S3 227 Latvijas Dzelzceļnieku biedrības LdzB Sertificēšanas centrs Dzirnavu iela 147 3 Rīga LV 1050 Dzelzceļa sliežu ceļu projektēšanas būvspeciālists sertificēšana S3 227 Latvijas Dzelzceļnieku biedrības LdzB Sertificēšanas centrs Dzirnavu iela 147 3 Rīga LV 1050 Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālists sertificēšana S3 227 Latvijas Dzelzceļnieku biedrības LdzB Sertificēšanas centrs Dzirnavu iela 147 3 Rīga LV 1050 Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanas būvspeciālists sertificēšana S3 236 Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas Specializētais sertifikācijas centrs Šmerļa iela 1 Rīga LV 1006 Elektroietaišu projektēšanas būvspeciālists sertificēšana S3 236 Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas Specializētais sertifikācijas centrs Šmerļa iela 1 Rīga LV 1006 Elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas būvspeciālists sertificēšana S3 236 Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas Specializētais sertifikācijas centrs Šmerļa iela 1 Rīga LV 1006 Elektroietaišu būvuzraudzības būvspeciālists sertificēšana S3 280 Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departaments A Deglava iela 66 Rīga LV 1035 Elektroietaišu projektēšanas būvspeciālists Sertificēšana S3 280 Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departaments A Deglava iela 66 Rīga LV 1035 Elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas būvspeciālists Sertificēšana S3 280 Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departaments A Deglava iela 66 Rīga LV 1035 Elektroietaišu būvuzraudzības būvspeciālists Sertificēšana S3 386 Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centrs Torņa iela 15 Rīga LV 1050 Arhitekts Sertificēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 626 Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm kā arī kārtību kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos 27 07 2004 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra T 261 SIA Vides audits laboratorija Dzērbenes iela 27 Rīga LV 1006 Darba vides gaiss Testēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 631 Videi kaitīgu preču atkritumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtība un kārtība kādā nosaka personu kura drīkst veikt apsaimniekošanas sistēmu auditu 18 09 2007 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra I 329 SIA Latvijas iepakojuma sertifikācijas centrs Inspicēšanas audita nodaļa Duntes iela 23a Rīga LV 1005 Iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu pārskati Pārskatu auditēšana I 329 SIA Latvijas iepakojuma sertifikācijas centrs Inspicēšanas audita nodaļa Duntes iela 23a Rīga LV 1005 Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pārskati Pārskatu auditēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 636 Noteikumi par cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehnisko uzraudzību 20 07 2010 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra I 124 SIA Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība TUV Rheinland grupa Darba aizsardzības un iekārtu novērtēšanas inspekcija Ieriķu ielā 3 korpuss C2 Rīga LV 1084 Eskalatori un konveijeri kas paredzēti clvēku pārvietošanai Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tahniskās pārbaudes I 136 Tehnisko ekspertu sabiedrības ar ierobežotu atbildību TUV Nord Baltik Inspekcija Klijānu iela 23 Rīga LV 1012 Eskalatori un konveijeri kas paredzēti cilvēku pārvietošanai Pirms ekspluatācijas objekta tehniskās pārbaudes I 382 SIA Bureau Veritas Latvia Bīstamo iekārtu inspekcijas institūcija Duntes iela 17a Rīga LV 1005 Ekskalatori un konveijeri kas paredzēti cilvēku pārvietošanai Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes Ministru kabineta noteikumi Nr 663 Prasības pārtikas kvalitātes shēmām to ieviešanas darbības uzraudzības un kontroles kārtība 18 08 2008 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra T 283 SIA Piensaimnieku laboratorija testēšanas laboratorija Institūta iela 1 Ulbroka Stopiņu novads LV 2130 Piens svaigpiens Testēšana Ministru Kabinets Noteikumi Nr 664 Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem 22 08 2006 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra I 332 SIA TERMES kalibrēšanas laboratorija Juridiskā adrese Druvienas iela 18 8 Rīga LV 1079 Atrašanās vieta S Eizenšteina iela 43a Rīga LV 1079 Ūdens patēriņa skaitītāji DN 15 100 mērdiapozons 0 015 80 0 m3 h Tipa atbilstības deklarācija kas pamatota ar produkta verifikāciju F modulis Ministru kabineta noteikumi Nr 673 Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem 22 08 2006 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra I 332 SIA TERMES kalibrēšanas laboratorija Juridiskā adrese Druvienas iela 18 8 Rīga LV 1079 Atrašanās vieta S Eizenšteina iela 43a Rīga LV 1079 Ūdens patēriņa skaitītāji DN 15 100 mērdiapozons 0 015 80 0 m3 h Tipa atbilstības deklarācija kas pamatota ar produkta verifikāciju F modulis I 338 SIA V V VentMet laboratorija Kuldīgas iela 127 Ventspils LV 3601 Indrupes iela 3 Rīga LV 1019 ūdens patēriņa skaitītāji Biķernieku iela 111 Rīga LV 1021 gāzes patēriņa skaitītāji Ūdens patēriņa skaitītāji DN 15 80 Mērdiapazons 0 015 20 m3 h Tipa atbilstības deklarācija kas pamatota ar produkta verifikāciju F modulis I 338 SIA V V VentMet laboratorija Kuldīgas iela 127 Ventspils LV 3601 Indrupes iela 3 Rīga LV 1019 ūdens patēriņa skaitītāji Biķernieku iela 111 Rīga LV 1021 gāzes patēriņa skaitītāji Siltumenerģijas skaitītāji Precizitātes klases 1 2 3 DN 15 80 Mērdiapazons 0 015 20 m3 h Tipa atbilstības deklarācija kas pamatota ar produkta verifikāciju F modulis I 338 SIA V V VentMet laboratorija Kuldīgas iela 127 Ventspils LV 3601 Indrupes iela 3 Rīga LV 1019 ūdens patēriņa skaitītāji Biķernieku iela 111 Rīga LV 1021 gāzes patēriņa skaitītāji Gāzes patēriņa skaitītāji sadzīves Mērdiapazons G1 6 G25 Gāzes patēriņa skaitītāji rūpnieciskie un korektori Mērdiapazons G16 G4000 Tipa atbilstības deklarācija kas pamatota ar produkta verifikāciju F modulis I 338 SIA V V VentMet laboratorija Kuldīgas iela 127 Ventspils LV 3601 Indrupes iela 3 Rīga LV 1019 ūdens patēriņa skaitītāji Biķernieku iela 111 Rīga LV 1021 gāzes patēriņa skaitītāji Šķidruma mērsistēmas izņemot ūdeni Tipa atbilstības deklarācija kas pamatota ar produkta verifikāciju F modulis I 338 SIA V V VentMet laboratorija Kuldīgas iela 127 Ventspils LV 3601 Indrupes iela 3 Rīga LV 1019 ūdens patēriņa skaitītāji Biķernieku iela 111 Rīga LV 1021 gāzes patēriņa skaitītāji Materiālie mēri metri un lineāli precizitātes klases I II III mērdiapazons 0 1 m mērlentes precizitātes klases I II III mērdiapazons 0 50 m mērlente ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs Precizitātes klase II Mērdiapazons 0 30 m Atbilstības deklarācija kas pamatota ar produkta verifikāciju F1 modulis S1 403 SIA V V VentMet laboratorija Sertifikācijas birojs Kuldīgas iela 127 Ventspils LV 3601 Ūdens patēriņa skaitītāji Tipa novērtēšana B modulis S1 403 SIA V V VentMet laboratorija Sertifikācijas birojs Kuldīgas iela 127 Ventspils LV 3601 Siltumenerģijas skaitītāji Tipa novērtēšana B modulis Ministru Kabinets Noteikumi Nr 693 Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu 25 08 2008 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra K 063 SIA LDZ ritošā sastāva serviss Ķīmisko tehniskā un mērījumu laboratorija Juridiskā adrese Gogoļa iela 3 Rīga LV 1547 Atrašanās viet Krustpils iela 24 Rīga LV 1057 Manometri Kalibrēšana K 516 SIA INLAB Laboratorija Meža iela 4 Rīga LV 1048 Dozimetrs un radiometrs Kalibrēšana K 516 SIA INLAB Laboratorija Meža iela 4 Rīga LV 1048 Terapijas jonizācijas kamera Kalibrēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 723 Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību 08 09 2008 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra S3 420 SIA Mācību un konsultāciju centrs ABC Sertificēšanas birojs Juridiskā adrese Saules iela 13 Madona Madonas novads LV 4801 Faktiskā adrese Blaumaņa iela 5A 5 Rīga LV 1011 Darba aizsardzības kompetentais speciālists Personu sertificēšana S3 474 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sertifikācijas centrs Metinātāju Sertificēšanas Centrs Juridiskā adrese Stārķu iela 2a Rīga LV 1084 Atrašanās vieta Lubānas iela 150b Rīga LV 1021 Darba aizsardzības kompetentais speciālists Personu sertificēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 724 Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi 03 08 2010 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra T 392 SIA Baltijas testēšanas centrs Izmēģinājumu centrs Brīvības gatve 201 Rīga LV 1039 Dzelzceļa ritošā sastāva gabarīti Testēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 744 Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti 06 11 2007 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra T 296 SIA VMF Latvia Juridiskā adrese Kareivju iela 16 202 Talsi LV 3201 Atrašanās vieta Skaistkalnes iela 1 Rīga LV 1004 Kokmateriāli Testēšana T 391 Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība Kokmateriālu testēšanas laboratorija Dzērbenes iela 27 Rīga LV 1006 Apaļie kokmateriāli Testēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 772 Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām atbilstības novērtēšanu tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību 18 10 2005 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra S1 081 SIA Latvijas sertifikācijas centrs Sertifikācijas nodaļa Lāčplēša iela 87 Rīga LV 1011 Biodegviela Atbilstības novērtēšana S1 390 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību SGS Latvija Ltd Sertifikācijas institūcija Katrīnas iela 5 Rīga LV 1045 Biodegviela Atbilstības novērtēšana T 138 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Latvijas sertifikācijas centrs laboratorija Lāčplēša iela 87 Rīga LV 1011 Biodegviela Testēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 778 Kārtība kādā tiek veikts siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings kā arī pārbaudīti un apstiprināti ikgadējie pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisiju 07 09 2004 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra I 132 A S Inspecta Latvia Inspicēšanas institūcija Skanstes iela 54A Rīga LV 1013 Pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisiju Enerģētikā sadedzināšanas iekārtas iekārtas melno metālu ražošanā un apstrādē minerālu izstrādājumu ražošanā iekārtas klinkera cementa ražošanai rotācijas krāsnīs vai iekārtas kaļķu ražošanai iekārtas stikla arī stikla šķiedras ražošanai iekārtas apdedzināto māla izstrādājumu arī jumta kārniņu ķieģeļu ugunsizturīgo ķieģeļu flīžu krāsns podiņu vai porcelāna ražošanai Ministru kabineta noteikumi Nr 801 Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem 26 09 2006 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra T 138 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Latvijas sertifikācijas centrs laboratorija Lāčplēša iela 87 Rīga LV 1011 Degviela Testēšana T 241 LR Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Muitas laboratorija Adrese Talejas iela 1 Rīga LV 1978 Naftas produkti šķidrā degviela Testēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 804 Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem 25 10 2005 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra T 261 SIA Vides audits laboratorija Dzērbenes iela 27 Rīga LV 1006 Augsnes dūņas sediments kūdra Ministru kabineta noteikumi Nr 834 Noteikumi par kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas un nekaitīguma prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību 07 09 2010 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra T 012 Pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR Diagnostikas centrs Laboratoriju atrašanās vietas Lejupes iela 3 Rīga LV 1076 Raiņa iela 19 Valmiera LV 4201 Veidenbauma iela 11 Liepāja LV 3401 Varšavas iela 24 Daugavpils LV 5403 Liepu iela 33b Rēzekne LV 4601 Institūta iela 1 Peltes Siguldas pagasts Siguldas novads LV 2150 Paraugu pieņemšanas kabineti Klijānu iela 7 Rīga LV 1012 Hermaņa iela 8 Jelgava LV 3001 Slimnīcas iela 3 Saldus LV 3801 Lauku iela 5 Gulbene LV 4400 Skolas iela 27 Madona LV 4800 Sarkanmuižas dambis 25b Ventspils LV 3601 Daģu iela 2 Talsi LV 3200 Talsu iela 20 Tukums LV 3101 Brīvības iela 258a Jēkabpils LV 5202 Dravnieku ielā 6 Ogre LV 5000 Dārza iela 12 Priekuļi Priekuļu novads LV 4126 Ultravioletā starojuma iekārtas Testēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 942 Noteikumi par būtiskajām prasībām šķiltavām un to uzraudzības kārtību 21 11 2006 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra T 138 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Latvijas sertifikācijas centrs laboratorija Lāčplēša iela 87 Rīga LV 1011 Šķiltavas Testēšana Ministru kabineta noteikumi Nr 953 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība 25 08 2009 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra I 124 SIA Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība TUV Rheinland grupa Darba aizsardzības un iekārtu novērtēšanas inspekcija Ieriķu ielā 3 korpuss C2 Rīga LV 1084 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpilces stacijas Pirms eksplutācijas un eksplutācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes I 132 A S Inspecta Latvia Inspicēšanas institūcija Skanstes iela 54A Rīga LV 1013 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas Tehniskā pārbaude I 136 Tehnisko ekspertu sabiedrības ar ierobežotu atbildību TUV Nord Baltik Inspekcija Klijānu iela 23 Rīga LV 1012 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas Tehniskās pārbaudes Ministru kabineta noteikumi Nr 981 Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm 05 12 2006 Nr Institūcijas nosaukums Adrese Produkts Procedūra I 332 SIA TERMES kalibrēšanas laboratorija Juridiskā adrese Druvienas iela 18 8 Rīga LV 1079 Atrašanās vieta S Eizenšteina iela 43a Rīga LV 1079 Ūdens patēriņa skaitītāji DN 15 100 Mērdiapazons 0 015 80 0 m3 h Atkārtotā verificēšana I 332 SIA TERMES kalibrēšanas laboratorija Juridiskā adrese Druvienas iela 18 8 Rīga LV 1079 Atrašanās vieta S Eizenšteina iela 43a Rīga LV 1079 Siltumenerģijas skaitītāji DN 15 100 Mērdiapazons 0 015 80 0 m3 h precizitātes klase 2 3 Atkārtotā verificēšana I 332 SIA TERMES kalibrēšanas laboratorija Juridiskā adrese Druvienas iela 18 8 Rīga LV 1079 Atrašanās vieta S Eizenšteina iela 43a Rīga LV 1079 Manometri Mērdiapazons 0 58 8 MPa Precizitātes klase 1 6 2 5 4 Mērdiapazons 0 1 6 MPa Precizitātes klase 0 25 0 6 1 0 1 6 2 5 4 Mērdiapazons 0 0 588 MPa Precizitātes klase 1 6 2 5 4 Mērdiapazons 0 0 035 MPa Precizitātes klase 1 6 2 5 Atkārtotā verificēšana I 332 SIA TERMES kalibrēšanas laboratorija Juridiskā adrese Druvienas iela 18 8 Rīga LV 1079 Atrašanās vieta S Eizenšteina iela 43a Rīga LV 1079 Neautomātiskie svari Mērdiapazons 0 200 t Precizitātes klase I II III IIII Atkārtotā verificēšana I 332 SIA TERMES kalibrēšanas laboratorija Juridiskā adrese Druvienas iela 18 8 Rīga LV 1079 Atrašanās vieta S Eizenšteina iela 43a Rīga LV 1079 Šķidrumu izņemot ūdeni mērsistēma degvielas uzpildes aparāti degvielas uzpildes stacijās izņemot LPG mērdiapazons 2 150 l min precizitātes klase 0 5 sašķidrinātās gāzes LPG uzpildes aparāti degvielas uzpildes stacijās mērdiapazons 2 150 l min precizitātes klase 1 Atkārtotā verificēšana I 332 SIA TERMES kalibrēšanas laboratorija Juridiskā adrese Druvienas iela 18 8 Rīga LV 1079 Atrašanās vieta S Eizenšteina iela 43a Rīga LV 1079 Atsvari Mērdiapazons 100mg 20kg precizitātes klase M1 M2 mērdiapazons 1g 20kg precizitātes klase M3 Atkārtotā verificēšana I 332 SIA TERMES kalibrēšanas laboratorija Juridiskā adrese Druvienas iela 18 8 Rīga LV 1079 Atrašanās vieta S Eizenšteina iela 43a Rīga LV 1079 Dzelzceļa vagonu svari Mērdiapazons 0 200 t precizitātes klase 0 2 0 5 1 2 Atkārtotā verificēšana I 332 SIA TERMES kalibrēšanas laboratorija Juridiskā adrese Druvienas iela 18 8 Rīga LV 1079 Atrašanās vieta S Eizenšteina iela 43a Rīga LV 1079 Sfigmomanometri Mērdiapazons 0 300 mmHg precizitātes klase 3 mmHg Atkārtotā verificēšana I 338 SIA V V VentMet laboratorija Kuldīgas iela 127 Ventspils LV 3601 Indrupes iela 3 Rīga LV 1019 ūdens patēriņa skaitītāji Biķernieku iela 111 Rīga LV 1021 gāzes patēriņa skaitītāji Atsvari Precizitātes klases M1 M1 2 M2 M2 3 M3 Mērdiapazons 10mg 500kg Atkārtotā verificēšana I 338 SIA V V VentMet laboratorija Kuldīgas iela 127 Ventspils LV 3601 Indrupes iela 3 Rīga LV 1019 ūdens patēriņa skaitītāji Biķernieku iela 111 Rīga LV 1021 gāzes patēriņa skaitītāji Neautomātiskie svari Precizitātes klases I II III un IIII Mērdiapazons 0 01g 60t Atkārtotā verificēšana I 338 SIA V V VentMet laboratorija Kuldīgas iela 127 Ventspils LV 3601 Indrupes iela 3 Rīga LV 1019 ūdens patēriņa skaitītāji Biķernieku iela 111 Rīga LV 1021 gāzes patēriņa skaitītāji

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_institucijas&view=terms&Itemid=139&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Inspicēšana (17020)
  ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs ūdens patēriņa skaitītāju sfigmomanometru gāzes patēriņa skaitītāju un korektoru atkārtotā verificēšana ūdens patēriņa skaitītāju siltumenerģijas skaitītāju gāzes patēriņa skaitītāju gāzes tilpuma korektoru šķidruma mērsistēmu izņemot ūdeni tipa atbilstības deklarācija kas pamatota ar produkta verifikāciju F modulis materiālo mēru atbilstības deklarācija kas pamatota ar produkta verifikāciju F1 modulis neautomātisko svaru EK verificēšana un EK vienības verificēšana degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskās iekārtas bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāri Akreditācijas sfēra reglamentētā 2020 02 23 I 339 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs Juridiskā adrese Kr Valdemāra iela 157 Rīga LV 1013 Latvija Inspicēšanas vietas Kr Valdemāra iela 157 Rīga LV 1013 Latvija Sakņu iela 16 18 Daugavpils LV 5401 Latvija Klaipēdas iela 92 Liepāja LV 3416 Latvija Jumaras iela 195 Valmiera LV 4201 Latvija Miera iela 35 Talsi Talsu novads LV 3201 Latvija 67362988 Reglamentētā sfēra strāvmaiņu spriegummaiņu pirmreizējā un atkārtotā verificēšana elektroenerģijas skaitītāju koka un metāla metru mērlineālu automātisko svaru neautomātisko svaru mērstieņu mērlenšu taksometru skaitītāju atkārtotā verificēšana neautomātisko svaru EK verificēšana un EK vienības verificēšana A tips manometru autotransporta līdzekļu ātruma kontroles mērierīču alkometru pirmreizējā un atkārtotā verificēšana siltumenerģijas skaitītāju ūdens patēriņa skaitītāju autotransporta izplūdes gāzes analizatoru šķidrumu izņemot ūdeni mērsistēmu sfigmomanometru atsvaru atkārtotā verificēšana C tips Akreditācijas sfēra A tips Akreditācijas sfēra C tips 2020 07 08 I 340 SIA RoLa inspicēšanas laboratorija Ventspils iela 53 Rīga LV 1002 67617093 Reglamentētā sfēra Sfigmomanometru manometru un neautomātisko svaru atkārtotā verificēšana medicīnas ierīču tehniskā uzraudzība funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes Akreditācijas sfēra reglamentētā 2020 08 16 I 343 SIA OROLS Laboratorija Lubānas iela 41 Rīga LV 1073 67812195 Reglamentētā sfēra aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotā verificēšana siltumenerģijas skaitītāju atkārtotā verificēšana Akeditācijas sfēra reglamentētā 2016 02 01 I 344 SIA SISTEMSERVISS Verificēšanas laboratorija Juridiskā adrese Anniņmuižas iela 20 91 Rīga LV 1029 Atrašanās vietas Maskavas iela 116 Rīga LV 1003 Latvija Mendeļejeva iela 8 Daugavpils LV 5410 Latvija Talsu iela 65 Ventspils LV 3601 Latvija 67213617 Reglamentētā sfēra A tips aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotā verificēšana tipa atbilstības deklarācija kas pamatota ar produkta verifikāciju F modulis C tips manometru pirmreizējā un atkārtotā verificēšana siltumenerģijas skaitītāju un gāzes patēriņa skaitītāju atkārtotā verificēšana Akreditācijas sfēra reglamentētā A tips Akreditācijaas sfēra reglamentētā C tips 2020 08 04 I 346 AS Sadales tīkls Metroloģijas laboratorija Šmerļa iela 1 Rīga LV 1160 67729510 Reglamentētā sfēra strāvmaiņu un spriegummaiņu pirmreizējā un atkārtotā verificēšana Akreditācijas sfera reglamentētā 2016 04 20 I 347 SIA Tilpums Inspekcija Biksēres ielā 2 Rīga LV 1073 Latvija 67112026 Reglamentētā sfēra šķidrumu mērsistēmas izņemot ūdeni atkārtotā verificēšana Akreditacijas sfēra reglamentētā 2020 09 20 I 350 SIA Domenikss Tahogrāfu inspicēšanas nodaļa Krasta iela 34 Rīga LV 1003 67099880 Reglamentētā sfēra transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces analogās un digitālās ātruma ierobežotājierīces Akreditācijas sfēra reglamentētā 2016 03 09 I 369 SIA Jēkabpils ūdens Ūdens patēriņa skaitītāju inspekcija Jurid Jaunā iela 60 Jēkabpils LV 5201 Atr adr Kārklu iela 6 Jēkabpils LV 5201 65233667 Reglamentētā sfēra ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana Akreditācijas sfēra reglamentētā 2017 06 25 I 382 SIA Bureau Veritas Latvia Bīstamo iekārtu inspekcijas institūcija Duntes iela 17a Rīga LV 1005 67323246 Reglamentētā sfēra lifti spiedieniekārtu kompleksi katliekārtas kravas celtņi cilvēku pacelšanai paredzētie pacēlāji bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāri transportējamās spiedieniekārtas autocisternas eskalatori un konveijeri trošu ceļi cilvēku pārvadāšanai pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas gada pārskata inspicēšana Akreditācijas sfēra reglamentētā 2017 06 19 I 395 SIA REVICOM Juridiskā adrese Brīvības iela 278 4 Rīga LV 1006 Biroja adrese Mārupes iela 4 52 Rīga LV 1002 29234788 Reglamentētā sfēra izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pārskatu auditēšana nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu auditēšana Akreditācijas sfēra reglamentētā 2018 03 27 I 398 SIA LUX Inspekcija Juridiskā adrese Aveņu iela 44 Jelgava LV 3001 Inspicēšanas vietas Aveņu iela 44 Jelgava LV 3001 Lietuvas šoseja 3b Jelgava LV 3001 Maskavas iela 446 Rīga LV 1063 Maskavas iela 448a Rīga LV 1063 22303078 Reglamentētā sfēra transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces analogās un digitālās ātruma ierobežotājierīces Akreditācijas sfēra reglamentētā 2018 02 26 I 400 SIA KJ Serviss Zemitāna iela 2B Rīga LV 1012 67313203 Reglamentētā sfēra alkometru nacionālā pirmreizējā un atkārtotā verificēšana Akreditācijas sfēra reglamentētā 2018 07 25 I 406 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību SGS Latvija Ltd Inspicēšanas institūcija Juridiskā adrese Katrīnas iela 5 Rīga LV 1045 Institūciju atrašanās vietas Katrīnas iela 5 Rīga LV 1045 Dzintaru iela 66 Ventspils LV 3602 Atslēdznieku iela 29 Liepāja LV 3401 67326163 Nereglamentētā sfēra naftas produkti graudi un lopbarība eļļas sēklas beramās kravas minerālmēsli ogles cietais biokurināmais Akreditācijas sfēra nereglamentētā 2019 06 26 I 409 SIA Baltijas testēšanas centrs Inspekcija Brīvības gatve 201 Rīga LV 1039 67801726 Nereglamentētā sfēra ritošais sastāvs Reglamentētā sfēra transportējamās spiediena iekārtas cisternas kā A tipa inspekcijas institūcija ritošais sastāvs kā C tipa inspekcijas institūcija Akreditācijas sfēra nereglamentetajā A tips Akreditācijas sfēra reglamentētā A tips Akreditācijas sfēra reglamentētā C tips 2018 09 22 I 410 SIA BalticRailTest BRT Inspekcija Maltas iela 19 16 Rīga LV 1057 67131032 Reglamentētā sfēra cisternas bīstamo kravu pārvadāšanai ar autotransportu un pa dzelzceļu transportējamās spiedieniekārtas Akreditācijas sfēra 2019 02 25 I 412 SIA DLL Serviss Inspicēšanas institūcija Aviācijas iela 10 Jelgava LV 3002 63081300 Reglamentētā sfēra benzīna tvaiku II pakāpes uztveršanas sistēma Akreditācijas sfēra reglamentētā 2019 05 05 I 418 SIA VALPRO Inspekcijas dienests L Laicena iela 2 Valmiera LV 4201 64207240 Nereglamentētā sfēra transportējamās spiedieniekārtas Reglamentētā sfēra Transportējamās spiedieniekārtas Akreditācijas sfēra nereglamentētā Akreditācijas sfēra reglamentētā 2019 04 13 I 423 SIA INLAB Laboratorija Meža iela 4 Rīga LV 1048 66116555 28645645 Nereglamentētā sfēra medicīnas ierīces elektrodrošības pārbaudes Reglamentētā sfēra medicīnas ierīču tehniskā uzraudzība funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes sfigmomanometru atkārtotā verificēšana radioloģisko ierīču funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana un elektrodrošības pārbaudes radiodiagnostiskajās un radioterapeitiskajās manipulācijās lietojamo radioloģisko ierīču tehnisko parametru novērtēšana Akreditācijas sfēra nereglamentētā Akreditācijas sfēra reglamentētā 2019 10 08 I 429 SIA LDZ ritošā sastāva serviss Ķīmiski tehniskā un mērījumu laboratorija Juridiskā adrese Gogoļa iela 3 Rīga LV 1057 Atrašanās vieta Krustpils iela 24 Rīga

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_institucijas&view=institucijas&type=i&Itemid=111&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Produktu sertificēšana (17065)
  mežsaimniecības transportlīdzekļi iekšdedzes motori mašīnas trokšņa emisijas no iekārtām kuras izmanto ārpus telpām Latvijā reģistrēta traktortehnika un vai tās piekabes Akreditācijas sfēra reglamentētā 2018 04 22 S1 239 SIA Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienības TUV Rheinland grupa Sertifikācijas centrs Ieriķu iela 3 korpuss C2 Rīga LV 1084 67568610 Reglamentētā sfēra vienkāršās spiedtvertnes spiedieniekārtas un to kompleksi lifti rezervuāri koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes process Akreditācijas sfēra reglamentētā 2018 05 16 S1 242 Biedrības Vides kvalitāte sertifikācijas institūcija Vides kvalitāte Rīgas iela 113 Salaspils Salaspils novads LV 2169 67709090 Nereglamentētā sfēra uzņēmuma koksnes piegādes ķēdes mežu apsaimniekošana Reglamentētā sfēra bioloģiskās lauksaimniecības produkti augkopības lopkopības biškopības un akvakultūras dzīvnieku jomā briežu dzimtas dzīvnieki mežacūkas truši bioloģisko lauksaimniecības produktu pārstrādes ražotnes no trešajām valstīm importētie bioloģiskās ražošanas produkti Akreditācijas sfēra nereglamentētā Akreditācijas sfēra reglamentētā 2018 04 14 S1 252 SIA Baltijas Testēšanas Centrs Baltijas dzelzceļa tehnisko līdzekļu sertifikācijas institūcija Brīvības gatve 201 Rīga LV 1039 67801726 Nereglamentētā sfēra dzelzceļa ritošais sastāvs kravas vagoni piepilsētas līdzstrāvas un maiņstrāvas elektrovilcieni dīzeļvilcieni un dīzeļlokomotīves pasažieru vagoni tramvaja vagoni universālie vidējas tonnāžas konteineri ritošā sastāva tehniskā stāvokļa novērtēšana kalpošanas termiņa pagarināšanai pasažieru vagonu ratiņi dzelzceļa ritošā sastāva riteņpāri virsbūves un metālprodukcija viengabalvelmējuma riteņi asis dzelzceļu ritošajam sastāvam vagonu ratiņu sanu rāmji vagonu ratiņu virsatsperu sijas lietie riteņu centri lokomotīvju asis pēc gala apstrādes kravas dīzeļlokomotīvju dīzeļvilcienu un elektrolokomotīvju velmētie disku riteņu centri pirms gala apstrādes pasažieru dīzeļlokomotīvju velmētie riteņu centri pirms gala apstrādes dzelzceļa sliežu ceļa augšējās būves elementi un iepriekš saspriegtie gulšņi 1520 mm sliežu ceļam Reglamentētā sfēra dzelzceļa ritošais sastāvs kravas vagoni lokomotīves un pasažieru ritošais sastāvs ieskaitot mašīnas dzelzceļa infrastruktūras būvei un apkopei paredzētas mobilas iekārtas dzelzceļa cisternas un konteineri Akreditācijas sfēra reglamentēta Akreditācijas sfēra nereglamentēta 2018 01 10 S1 256 Tehnisko ekspertu SIA TUV Nord Baltik Sertifikācijas birojs Klijānu iela 23 Rīga LV 1012 67370391 Reglamentētā sfēra rezervuāri vienkāršas spiedtvertnes spiedieniekārtas un to kompleksi lifti maģistrālie cauruļvadi elektriskās un elektroniskās iekārtas elektroiekārtas kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās Akreditācijas sfēra reglamentētā 2017 01 29 S1 355 SIA Bureau Veritas Latvia Produktu sertifikācijas institūcija Duntes iela 17a Rīga LV 1005 67323246 Nereglamentētā sfēra būvizstrādājumi betons metināšanas ražotnes ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti Reglamentētā sfēra lifti rezervuāri spiedieniekārtas un to kompleksi būvizstrādājumi bituminētie maisījumi ceļu virsmas apstrāde minerālmateriāli ielu un ceļu aprīkojums siltumizolācijas materiāli konstrukciju tērauds metāla konstrukcijas alumīnija un alumīnija sakausējumu konstrukcijas betons un betona izstrādājumi brīvi stāvoši dūmeņi Akreditācijas sfēra reglamentētā Akreditācijas sfēra nereglamentētā 2016 04 20 S1 359 SIA BalticRailTest Dzelzceļa transportlīdzekļu sertifikācijas institūcija Maltas iela 19 16 Rīga LV 1057 28280059 Reglamentētā sfēra lietotu cisternvagonu cisternu un cisternkonteineru atbilstības pārvērtēšana Akreditācijas sfēra reglamentētā 2016 06 29 S1 372 SIA Baltijas sertifikācijas centrs Jur Adrese A Čaka iela 87 Rīga LV 1011 28383132 Nereglamentētā sfēra dzelzceļa ritošais sastāvs piepilsētas līdzstrāvas un maiņstrāvas elektrovilcieni dīzeļvilcieni dīzeļlokomotīves un elektrolokomotīves pasažieru vagoni dzelzceļa ritošā sastāva kalpošanas termiņa pagarināšana dzelzceļa ritošā sastāva komponentes viengabalvelmējuma riteņi asis dzelzceļu ritošajam sastāvam vagona ratiņu sanu rāmji vagona ratiņu virsatsperu sijas lietie riteņu centri lokomotīvju asis pēc gala apstrādes kravas

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_institucijas&view=institucijas&type=s1&Itemid=112&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Pārvaldības sistēmu sertificēšana (17021)
  modulis apakšsistēma Ritošais sastāvs kravas vagoni ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšana un uzraudzība spiedieniekārtu un to kompleksu ražošanā D D1 E E1 H H1 moduļi Akreditācijas sfēra reglamentētā Akreditācijas sfēra nereglamentētā 2019 02 17 S2 402 SIA Certi W Baltic Kr Valdemāra iela 149 602 Rīga LV 1013 Latvija Atrašanās vietas 129 C Via Romeo Rodriguez Pereira 00136 Roma Italy VIA Franz Kafka 42122 Reggio nell Emilia Italy 165A Tsar Boris III blvd 1618 Sofia Bulgaria 1 9 Rruga Shyqyri Brari pallati Amfora 1010 Tirana Albania 29726211 Nereglamentētā sfēra pārvaldības sistēmu sertificēšana atbilstoši LVS EN ISO 9001 2009 ISO 9001 2008 LVS EN ISO 14001 2005 ISO 14001 2004 LVS OHSAS 18001 2007 OHSAS 18001 2007 LVS ISO IEC 27001 2013 LVS EN ISO 22000 2006 LVS EN ISO 13485 2012 ISO 13485 2003 standartu prasībām Reglamentētā sfēra kompetento institūciju sertificēšana darba aizsardzības jomā Akreditācijas sfēra reglamentētā Akreditācijas sfēra nereglamentētā 2018 06 13 S2 424 SIA Bureau Veritas Latvia Sertifikācijas institūcija Bureau Veritas Certification Latvia Duntes iela 17a Rīga LV 1005 67323246 Nereglamentētā sfēra pārvaldības sistēmu sertificēšana atbilstoši LVS ISO IEC 27001 2013 LVS EN ISO 22000 2006 LVS EN ISO 9001 2009 ISO 9001 2008 ISO 9001 2015 LVS EN ISO 14001 2005 ISO 14001 2004 LVS OHSAS 18001 2007 un LVS EN ISO 50001 2012 standartu prasībām Reglamentētā sfēra ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšana un uzraudzība spiedieniekārtu un to kompleksu ražošanā C1 D D1 E E1 H H1 moduļi kompetento institūciju sertificēšana darba aizsardzības jomā Akreditācijas sfera nereglamentētā Akreditācijas sfēra reglamentētā 2019 06 12 S2 443 SIA Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība TUV Rheinland grupa Sistēmu sertifikācijas institūcija Ieriķu iela 3 korpuss C2 Rīga LV 1084 67568605 Nereglamentētā sfēra pārvaldības sistēmu sertificēšana atbilstoši LVS EN ISO 9001 2009 ISO 9001 2008 LVS EN ISO 14001 2005 ISO

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_institucijas&view=institucijas&type=s2&Itemid=113&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Personu sertificēšana (17024)
  S3 236 Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas Specializētais sertifikācijas centrs Šmerļa iela 1 Rīga LV 1006 67779349 Nereglamentētā sfēra elektroietaišu projektēšanas darbu vadīšanas un uzraudzības elektroietaišu izbūves elektroietaišu ekspluatācijas elektroietaišu ekspluatācijas darbu vadīšanas un uzraudzības elektroietaišu ekspluatācijas tehniskās ekspertīzes elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes darbu vadīšanas un uzraudzības elektroietaišu mērīšanas un pārbaudes tehniskās ekspertīzes būvspeciālistu sertificēšana Reglamentētā sfēra elektroietaišu projektēšanas izbūves darbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība elektrotehniskā personāla elektrodrošības grupas A Bz B Cz un C sertificēšana Akreditācijas sfēra reglamentētā Akreditācijas sfēra nereglamentētā 2016 03 03 S3 245 SIA Grāmatvežu sertifikācijas centrs Gogoļa iela 13 6 Rīga LV 1050 67222381 Nereglamentētā sfēra grāmatvežu valsts un pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvežu un grāmatvežu auditoru sertificēšana Akreditācijas sfēra 2016 06 05 S3 255 Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs Juridiskā adrese Meldru iela 5a Rīga LV 1015 Atrašanās vieta Ģertrūdes iela 33 35 Rīga LV 1011 67082087 Nereglamentētā sfēra jūras hidrotehnisko būvju nojaukšanas būvju un to daļu tehniskās apsekošanas pārbaudes un diagnosticēšanas būvspeciālistu sertificēšana Reglamentētā sfēra jūras un upju hidrotehnisko būvju projektēšanas būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība Akreditācijas sfēra nereglamentētā Akreditācijas sfēra reglamentētā 2017 02 01 S3 280 Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departaments A Deglava iela 66 Rīga LV 1035 67845425 Nereglamentētā sfēra elektroietaišu projektēšanas darbu vadīšanas un uzraudzības elektroietaišu ekspluatācijas darbu vadīšanas un uzraudzības elektroietaišu ekspluatācijas tehniskās ekspertīzes elektroietaišu izbūves elektroietaišu ekspluatācijas elektroietaišu izbūves darbu autoruzraudzības elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes tehniskās ekspertīzes elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes darbu vadīšanas un uzraudzības elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes elektroietaišu izbūves tehniskās ekspertīzes elektrospeciālistu sertificēšana Reglamentētā sfēra elektroietaišu projektēšanas izbūves darbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība elektrotehniskā personāla elektrodrošības grupas A Bz B Cz un C sertificēšana Akreditācijas sfēra nereglamentētā Akreditācijas sfērā reglamentētā 2017 06 14 S3 290 Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas Vērtētāju sertifikācijas birojs Elizabetes iela 65 7 Rīga LV 1050 67288844 Reglamentētā sfēra nekustamā īpašuma vērtētāju sertificēšana Akreditācijas sfēra reglamentētā 2018 02 26 S3 328 Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociācijas Sertifikācijas centrs Juridiskā adrese Bērzpils iela 3 1 Rīga LV 1039 Atrašanās vietas adrese Braslas iela 16 Rīga LV 1084 26537310 Reglamentētā sfēra personu sertificēšana attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm Akreditācijas sfēra reglamentētā 2020 04 19 S3 364 Tehnisko ekspertu sabiedrības ar ierobežotu atbildību TUV Nord Baltik Personāla sertifikācijas centrs Klijānu iela 23 Rīga LV 1012 67370391 Nereglamentētā sfēra metinātāju lodētāju un lodēšanas operatoru metināšanas operatoru un metināšanas iekārtu iestatītāju sertificēšana Reglamentētā sfēra metinātāju kuri metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā personāla metinātāji lodētāji un lodēšanas operatori kurš veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgo savienošanu sertificēšana Akreditācijas sfēra reglamentētā Akreditācijas sfēra nereglamentētā 2016 08 09 S3 376 Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs Āzenes iela 16 105 Rīga LV 1048 67037928 Reglamentētā sfēra ģeodēzisko darbu zemes ierīcības darbu un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanas speciālistu sertificēšana Akreditācijas sfēra reglamentētā 2017 05 30 S3 386 Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centrs Torņa iela 15

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_institucijas&view=institucijas&type=s3&Itemid=114&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • EMAS verificētāji (Reg. 1221/2009)
  Spēkā neesošās akreditācijas Reglamentētā joma Pēc institūcijām Pēc likumdošanas Institūcijas Inspicēšana 17020 Produktu sertificēšana 17065 Pārvaldības sistēmu sertificēšana 17021 Personu sertificēšana 17024 EMAS verificētāji Reg 1221 2009 GHG verificētāji 14065 Laboratorijas Kalibrēšana 17025 Testēšana 17025 Medicīnas 15189 LLP MK noteikumi 398 Akreditetās vides verificešanas institucijas EMAS Nr Institūcijas nosaukums Adrese Telefons Sfēra Akreditēts līdz Piezīmes Aktīvā pozīcija Sākums EMAS verificētāji Reg 1221 2009 Back to Top 2016 latak www Mēs

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_institucijas&view=institucijas&type=v&Itemid=115&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • GHG verificētāji (14065)
  Verifikācijas institūcija Bureau Veritas Certification Latvia Duntes iela 17a Rīga LV 1005 Verifikācijas darbības veikšanas vietas SIA Bureau Veritas Latvia Duntes iela 17a Rīga LV 1005 UAB Bureau Veritas Lithuania Ukmerges gatve 369a Vilnius LT 12143 67323246 Reglamentētā sfēra siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verifikācija Akreditācijas sfera reglamentētā 2017 11 15 GH 490 AS Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcijas SEG emisiju verifikācijas nodaļa Skanstes iela 54A Rīga LV 1013 67607900

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_institucijas&view=institucijas&type=gh&Itemid=116&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-11-18