archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » L » LATAK.LV

Total: 295

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Akreditācijas kritēriji
  un apelāciju izskatīšanas kārtība LATAK pārrobežu akreditācijas politika LLP monitoringa programma EMAS institūciju akreditācija GHG institūciju akreditācija Akreditācijas kritēriji Attachments LATAK D 030 10 10 2013 LATAK akreditācijas kritēriji un piemērojamo dokumentu saraksts Aktīvā pozīcija Sākums Akreditācijas kritēriji Back to

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=416&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Akreditācijas kārtība
  darbības LATAK vērtētāju piedalīšanās praktisko darbību izvērtēšanā witness novērtēšanas ziņojums institūcijas korektīvo darbību izvērtēšana lēmums par akreditāciju akreditācijas apliecība akreditētās jomas definējums periodiskās uzraudzības vidēji reizi gadā reakreditācija pirmā pēc 4 gadiem turpmākās pēc 5 Akreditācijas process aprakstīts LATAK D 008 dokumentā uzraudzības un reakreditācijas kārtība LATAK D 009 dokumentā Pieteikums Juridiska persona kura vēlas iegūt akreditāciju iesniedz LATAK oficiālu pieteikumu Pieteikuma formas atsevišķi katra veida atbilstības novērtēšanas institūcijām ir

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=417&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Sūdzību un apelāciju izskatīšanas kārtība
  apelāciju izskatīšanas kārtība aprakstīta LATAK D 014 Apelāciju izskatīšanas komisijas nolikums sniegts pielikumā LATAK izskata arī sūdzības par LATAK akreditēto institūciju darbību Atbilstoši sūdzības būtiskumam LATAK veic nekavējošas darbības sniegtās informācijas pārbaudei un atbilstošu lēmumu pieņemšanai attiecībā par akreditētās institūcijas akreditācijas statusu vai arī informācija tiek pārbaudīta kārtējās plānotās uzraudzības procedūras ietvaros Sūdzību izskatīšanas kārtība aprakstīta LATAK D 014 dokumentā Visas sūdzības un apelācijas iesniedzamas LATAK birojā Brīvības iela 55

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=419&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • LATAK pārrobežu akreditācijas politika
  tajā dalībvalstī kur tā ir reģistrēta un veic uzņēmējdarbību LATAK ievērojot šo principu nepiedāvā savus pakalpojumus ES dalībvalstīs ja tajās ir izveidota atzīta akreditācijas sistēma Tāda paša politika tiek pielietota attiecībā pret valstīm ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas LATAK pārrobežu akreditācijas politika atbilst EA 2 13M dokumentā aprakstītai Gadījumā ja LATAK veic atbilstības novērtēšanas institūciju akreditāciju citās valstīs tiek nodrošināta attiecīgās valsts akreditācijas institūcijas informēšana par LATAK veiktajām darbībām un iespēja

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=387&Itemid=420&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • LLP monitoringa programma
  tiesību normas kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004 gada 11 februāra Direktīvas 2004 9 EK par labas laboratorijas prakses LLP pārbaudi un apstiprināšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004 gada 11 februāra Direktīvas 2004 10 EK par normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz labas laboratorijas prakses principu piemērošanu un šo principu piemērošanas pārbaudi attiecībā uz ķīmisko vielu testēšanu kā arī prasības kas noteiktas OECD LLP principos Noteikumi attiecas uz pētījumiem pārbaudēm izņemot klīniskās un testiem turpmāk pētījumi kurus veic lai iegūtu ziņas par biocīdu ķīmisko vielu un maisījumu īpašībām kā arī par to bioloģiskās izcelsmes preparātu vai dzīvu organismu īpašībām kurus paredzēts izmantot zāļu augu aizsardzības līdzekļu kosmētisko produktu veterināro zāļu pārtikas piedevu un dzīvnieku barības piedevu sastāvā turpmāk pārbaudāmā viela vai organisms un to bīstamību cilvēku veselībai un videi Pētījumu rezultāti paredzēti iesniegšanai Labklājības ministrijā Veselības ministrijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Zemkopības ministrijā kā arī šo ministriju padotības iestādēs Saskaņā ar Noteikumiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību Standartizācijas akreditācijas un metroloģijas centrs Latvijas Nacionālais akreditācijas birojam turpmāk tekstā LATAK ir periodiski jāuzrauga laboratorijas atbilstoši Noteikumu prasībām Atbilstoši minētajiem MK noteikumiem un EK direktīvai 2004 10 EK LATAK darbojas kā nacionālā LLP monitoringa institūcija Latvijā

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=421&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • EMAS institūciju akreditācija
  citām ieinteresētajām personām aktīvi iesaistot organizāciju darbiniekus vides vadības sistēmu izveidē un nodrošinot piemērotas apmācības Eiropas Parlamenta un Padomes Regula EK Nr 1221 2009 2009 gada 25 novembris par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides pārvaldības un audita sistēmā EMAS kā arī par Regulas EK Nr 61 2001 un Komisijas Lēmumu 2001 681 EK un 2006 193 EK atcelšanu EMAS regula nosaka ka vides verificētājs ir atbilstības novērtēšanas institūcija kas ir akreditēta Saskaņā ar Vides aizsardzības likumu reģistrācijai vides vadības un audita sistēmā nepieciešamos elementus pārbauda un apstiprina akreditēts vides verificētājs Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Standartizācijas akreditācijas un metroloģijas centrs Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs LATAK Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic vides verificētāju akreditāciju un viņu darbības uzraudzību kā arī izveido un uztur vides verificētāju reģistru Par vides verificētāju var kļūt fiziska vai juridiska persona kurai ir atbilstoša kvalifikācijas vides jomā un zināšanas EMAS jomā ko apliecina akreditācijas apliecība Vides verificētājam jābūt neatkarīgam tas nedrīkst būt saistīts ar pārbaudāmo organizāciju Vides verificētāju novērtēšanas procesā Latvijas Nacionālajā akreditācijas sistēmā tiek piemērots LVS EN ISO IEC 17011 un LVS EN ISO IEC 17021 standarts EMAS Regula EMAS Regulas 30 pantā noteiktā Akreditācijas un licenzēšanas iestāžu foruma FALB vadlīnijas piemērojamie EA un IAF dokumenti

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=422&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • GHG institūciju akreditācija
  9 jūlija noteikumu Nr 366 Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā prasības siltumnīcefekta gāzu emisiju un tonkilometru ziņojumu verificētājs ir kompetenta neatkarīga atbilstības novērtēšanas institūcija kas ir akreditēta kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm Akreditācija tiek veikta saskaņā ar Eiropas Komisijas 2012 gada 21 jūnija Regulu Nr 600 2012 par siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verifikāciju un par verificētāju akreditāciju un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008 gada 9 jūlija Regulu Nr 765 2008 ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību Saskaņā ar iepriekš norādīto normatīvo aktu prasībām Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Standartizācijas akreditācijas un metroloģijas centrs Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs LATAK veic GHG verificētāju atbilstības novērtēšanu un ikgadēju uzraudzību GHG verificētāju atbilstības novērtēšanas procesā tiek piemēroti šādi kritēriji LVS EN ISO 14065 2013 Siltumnīcefekta gāzes Prasības siltumnīcefekta gāzu validācijas un verifikācijas institūcijām akreditācijas vai citu atzīšanas formu izmantošanai LVS EN ISO 14064 3 2012 Siltumnīcefekta gāzes 3 daļa Specifikācija ar norādījumiem kā validēt un verificēt ziņojumus par siltumnīcefekta gāzēm ISO 14066 Greenhouse gases Competence requirements for greenhouse gas validation teams and verification teams Komisijas regula ES Nr 600 2012 2012 gada 21 jūnijs par siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=385&Itemid=423&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Spēkā neesošās akreditācijas
  2014 03 21 Akreditācijas lēmums Nr 77 2014 LVS EN ISO IEC 17025 Kalibrēšana Testēšana M 415 SIA IDC Latvia laboratorija 2014 03 18 Medicīnas LVS EN ISO 15189 2008 S1 202 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Viesnīcu un restorānu centrs 2012 03 16 Pēc institūcijas lūguma LVS EN 45011 Produktu sertificēšana S1 250 SIA Latvijas neatkarīgā inspekcija Sertifikācijas nodaļa 2013 01 10 Pēc institūcijas lūguma LVS EN 45011 Produktu sertificēšana S1 407 Atvasinātas publiskas personas Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produktu sertifikācijas daļa 2013 03 28 Pēc institūcijas lūguma LVS EN 45011 Produktu sertificēšana S3 208 SIA Latvijas neatkarīgais speciālistu atestācijas un sertifikācijas centrs 2013 05 27 Pēc institūcijas lēmuma S3 225 SIA PSI Grupa 2013 08 05 Pēc institūcijas lūguma S3 308 Ukrainas valsts zinātniski ražošanas standartizācijas metroloģijas un sertifikācijas centra Personāla sertifikācijas centrs 2014 05 17 Beidzies akreditācijas termiņš S3 377 SIA Gaisa sporta sertifikācijas centrs 2012 05 29 Beidzies akreditācijas darbības termiņš S3 468 Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas Sertifikācijas centrs Latvia Cert 2013 11 14 Pēc institūcijas lūguma T 075 Individuālā ražošanas uzņēmuma GAMMA RĪGA defektoskopijas laboratorija 2012 10 08 Pēc institūcijas lūguma T 090 Rīgas Tehniskās universitātes Nesagraujošo testēšanas metožu laboratorija 2012 07 31 Pēc institūcijas lūguma T 219 Limbažu pilsētas SIA Limbažu komunālserviss Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu laboratorija 2014 04 15 Beidzies akreditācijas darbības termiņš T 223 Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību Vinda Ūdens kvalitātes kontroles laboratorija 2015 10 03 T 262 SIA Krāslavas ūdens ķīmiskā laboratorija 2015 12 31 Pēc institūcijas lūguma no 01 01 2016 tiek apturēta akreditācija visā akreditācijas sfērā T 268 A S Rīgas piena kombināts Laboratorija 2013 01 10 Pēc institūcijas lūguma T 276 Maksātnespējas akciju sabiedrība Liepājas metalurgs Centrālā laboratorija 2014 06 09 Akreditācija atcelta no 2014 06 09 T

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_institucijas&view=annulled&Itemid=428&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-11-18