archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » L » LATAK.LV

Total: 295

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Informācija akreditētajām institūcijām un organizācijām, kas gatavojas akreditācijai inspicēšanas jomā
  martā Nacionālā standarta statusā tas tika adaptēts 2012 gada 26 jūlijā Standartu piemēro dažāda veida inspicēšanas institūcijām Standarts ISO IEC 17020 2013 aizstāj ISO IEC 17020 2005 tomēr pārejas periodā piemērojami abi standarti Starptautiskais akreditācijas forums International Accreditation Forum IAF ir noteicis 36 mēnešu pārejas periodu Jaunie akreditācijas pieteikumi Sākot no 2013 gada 1 augustu LATAK jaunos pieteikumus inspicēšanas institūcijas akreditācijai pieņems tikai atbilstoši LVS EN ISO IEC 17020 2013 standartam Pārejas noteikumi inspicēšanas institūcijām kuras akreditētas atbilstoši standartam LVS EN ISO IEC 17020 2005 Visām akreditētajām inspicēšanas institūcijām kuras akreditētas atbilstoši LVS EN ISO IEC 17020 2005 standartam jāsagatavo programma nosakot pasākumus izmaiņām vadības sistēmā dokumentācijā nepieciešamos resursus un mācības personālam un termiņus izmaiņu ieviešanai Šāda programma jānosūta LATAK līdz 2014 gada 15 janvārim neatkarīgi no plānotās akreditācijas uzraudzības novērtēšanas veikšanas kas vienlaicīgi būs arī institūcijas novērtēšana atbilstoši standartam LVS EN ISO IEC 17020 2013 LATAK novērtēs atbilstību jaunajam standartam uzraudzības vērtēšanas laikā normāla akreditācijas cikla ietvaros un visas LATAK vērtēšanas pēc 2014 gada 15 jūnija tiks veiktas atbilstoši jaunajam standartam Institūciju novērtēšana atbilstoši standartam LVS EN ISO IEC 17020 2013 neradīs papildu izmaksas izņemot gadījumus kad tiks konstatēta nepieciešamība veikt atkārtotu novērtēšanu lai pārliecinātos par institūcijas atbilstību jaunajām

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=347:inform%C4%81cija-akredit%C4%93taj%C4%81m-instit%C5%ABcij%C4%81m-un-organiz%C4%81cij%C4%81m,-kas-gatavojas-akredit%C4%81cijai-inspic%C4%93%C5%A1anas-jom%C4%81&catid=18&Itemid=147&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Aktualitātes
  dzeramā ūdens nozīmi 9 jūnijā tiek svinēta Pasaules akreditācijas diena kurā šogad īpašu uzmanību pievērš drošas pārtikas un tīra dzeramā ūdens nozīmei Akreditācijas ieguldījums šajās jomās ir nenovērtējams Arī SIA Standartizācijas akreditācijas un metroloģijas centra SAMC Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs uzsver ieguldījumu kuru sniedz ticama atbilstības novērtēšana Lasīt tālāk LATAK rīko semināru par izmaiņām ISO IEC 17021 2011 Š g 21 maijā Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs rīko informatīvu semināru par izmaiņām standartā ISO IEC 17021 2011 Jaunais standarts stājās spēkā 2011 gada 1 februārī un līdz 2013 gada 1 februārim visu akreditēto vadības sistēmu sertificēšanas institūciju kompetencei jābūt novērtētai un atzītai par atbilstošu standarta LVS EN ISO IEC 17021 2011 prasībām Lasīt tālāk Vairāki standarti apstiprināti kā Eiropas harmonizētie standarti Lai izpildītu Eiropas komisijas regulu 765 2008 jaunās likumdošanas ietvara citus dokumentus un Eco menedžmenta un audita shēmas EMAS sistēmu prasības vairāki standarti apstiprināti kā harmonizētie Lasīt tālāk LATAK piedalās EA laboratoriju komitejas Starplaboratoriju salīdzināšanas darba grupas sanāksmē EA LC ILC Laikā no 2012 gada 12 marta līdz 14 martam Stokholmā notika 17 EA laboratoriju komitejas darba grupu sanāksme par starplaboratoriju rezultātu salīdzināšanas jautājumiem kalibrēšanas un testēšanas jomās kuras darbā piedalījās LATAK vadošais vērtētājs Juris Vaļinieks Lasīt tālāk Latvijā pirmo

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?limitstart=55&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Pasaules akreditācijas dienā aicina runāt par drošu starptautisko tirdzniecību
  no mums izmantot tās privilēģijas kuras sniedz starptautiskā tirdzniecība Turklāt starptautiskā tirdzniecība veido ievērojamu daļu no iekšzemes kopprodukta tādā veidā veicinot mūsu valsts ekonomiku Protams tas viss ir pozitīvi tomēr tik nozīmīgā procesā īpaša loma ir akreditācijai Arī Latvijā Dažādi tehniskie noteikumi standarti testēšanas inspicēšanas un sertificēšanas procedūras nodrošina šo produktu un pakalpojumu kvalitāti drošumu un pārliecību par to izcelsmi Tas ir būtiski mūsdienu produktu plūsmā no vienas valsts uz otru jo tikai tādā veidā varam mazināt risku jebkura cilvēka un vides drošībai Apzinoties starptautiskās tirdzniecības nozīmi visas pasaules ekonomikas attīstībā tik pat būtiski ir veicināt tirgotāju uzņēmēju ražotāju un citu šajā procesā iesaistīto motivāciju konkurēt un attīstīties Šāda veida veiksmīgu attīstību nodrošina arī vienotas starptautiskās prasības tajā skaitā arī akreditācijas nozarē Tas ir nepieciešams tāpēc lai produkti kas atbilst piemēram Āzijas tirgum tik pat labi atbilstu arī Latvijas pircēju vajadzībām un prasībām Akreditēta atbilstības novērtēšana ir būtisks posms lai Latvijas iedzīvotāji varētu izmantot savas priekšrocības ne tikai produktu ražošanā to eksportēšanā un konkurences nodrošināšanā bet arī citu valstu produktu un pakalpojumu izmantošanā SIA SAMC valdes priekšsēdētājs Valdis Blome saka Atbilstības novērtēšana ir sabiedrības interešu aizstāvēšana jebkuros tirgus sektoros Akreditācija nosaka tehnisko kompetenci uzticamību un drošumu gan atbilstības novērtēšanas iestādēm gan arī tirgū pieejamajiem produktiem un pakalpojumiem LATAK savu kompetenci ir veidojis gadiem apliecinājis savu uzticamību un attīstījies līdzi laikam lai būtu veiksmīgs sabiedrotais ikvienam Latvijas uzņēmējam iestādei un iedzīvotājam Arī ar starptautiski atzītu akreditāciju var atvērt durvis aizvien jauniem tirgiem un veiksmīgi konkurēt pasaules mērogā Tāpēc arī turpmāk Akreditācijas birojs veicinās valsts ekonomiku divos virzienos palīdzēs vietējiem uzņēmējiem veiksmīgi iekļūt citu valstu tirgos un veidos uzticamu importu no citām valstīm Vairāk lasiet šeit Papildus informācija par Pasaules Akreditācijas dienu Pasaules Akreditācijas diena tika ieviesta 2008 gadā un par tās svinēšanas dienu tika atzīts 9 jūnijs Kā galvenie šo svētku

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=342:pasaules-akredit%C4%81cijas-dien%C4%81-aicina-run%C4%81t-par-dro%C5%A1u-starptautisko-tirdzniec%C4%ABbu&catid=18&Itemid=147&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Ar 1.jūliju stājas spēkā jauna Būvizstrādājumu regula
  un Padomes 2011 gada 9 marta Regula Nr 305 2011 ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89 106 EEK turpmāk Būvizstrādājumu regula Saskaņā ar Būvizstrādājumu regulas prasībām visām būvizstrādājumu sertificēšanas institūcijām un būvizstrādājumu testēšanas laboratorijām ir jābūt pārvērtētām un atkārtoti paziņotām Aicinām Jūs līdz šī gada 17 maijam iesniegt pieteikumu pārvērtēšanas procedūras veikšanai kā arī norādām ka saskaņā ar Būvizstrādājumu regulas 47 panta 1 punktu

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=337:ar-1-j%C5%ABliju-st%C4%81jas-sp%C4%93k%C4%81-jauna-b%C5%ABvizstr%C4%81d%C4%81jumu-regula&catid=18&Itemid=147&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • LATAK Rīgā rīko 25. Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) Laboratoriju komiteju sanāksmi
  komiteju sanāksmi Rīgā Šis ir nozīmīgs pasākums Latvijas mērogam jo ietver akreditācijas speciālistus ne tikai no Eiropas bet arī no citām pasaules valstīm tajā skaitā Tunisiju Maroku u c Sanāksmē piedalās 53 EA biedri kā arī jomas pārstāvji no ietekmes pusēm dažādām organizācijām kuru darbība ir saistīta ar laboratoriju ikdienas praksi Sanāksmē tiek izskatīti jautājumi par akreditācijas procesiem tehniskajiem aspektiem dalībnieki dalās savā pieredzē un ziņo par aktualitātēm savas valsts

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=328:latak-r%C4%ABg%C4%81-r%C4%ABko-25-eiropas-akredit%C4%81cijas-kooper%C4%81cijas-ea-laboratoriju-komiteju-san%C4%81ksmi&catid=18&Itemid=147&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Ar 4.martu LATAK maina pakalpojumu cenrādi
  līgumi Prasmju pārbaudes programmas Ar 4 martu LATAK maina pakalpojumu cenrādi Attachments Cenrādis Ar šī gada 4 marta Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs mainījis pakalpojumu cenrādi skat pielikumā Saskaņā ar jaunā cenrāža cenu aprēķināšanas metodoloģiju maksa par LATAK pakalpojumiem tiks noteikta atkarībā no plānotā darba apjoma Visām akreditētajām institūcijām tuvāko divu nedēļu laikā tiks izsūtīts informatīvais paziņojums par izmaiņām Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar institūcijai piesaistīto vadošo vērtētāju 4 03 2013

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=327:ar-4-martu-latak-maina-pakalpojumu-cenr%C4%81di&catid=18&Itemid=147&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • 5.martā LATAK aicina uz B moduļa 1. daļas apmācībām
  daļas apmācībās Apmācības par B moduļa 1 daļu LVS EN ISO IEC 17011 2004 Atbilstības novērtēšana Vispārējās prasības akreditācijas institūcijām kuras akreditē atbilstības novērtēšanas institūcijas prasībām notiks no plkst 13 00 līdz plkst 17 00 Brīvības bulv 55 otrā stāva 224 zālē Ieeja ēkā ir no Sv Ģertrūdes baznīcas puses k 2 Informācija par plānotajām modulārajām apmācībām citos moduļos tiks ievietota LATAK mājas lapā Visus interesentus lūdzam pieteikties LATAK biroja

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=325:6-mart%C4%81-latak-aicina-uz-b-modu%C4%BCa-1-da%C4%BCas-apm%C4%81c%C4%ABb%C4%81m&catid=18&Itemid=147&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Aktualitātes
  2007 gada Akreditāciju jau ieguvušas astoņas laboratorijas Lasīt tālāk Akreditācijas birojs papildina zināšanas LATAK no šā gada 30 janvāra līdz 1 februārim mācās semināros par LVS EN 45011 LVS EN ISO IEC 17021 un OHSAS 18001 standartiem Seminārus vadīja Ieva Vanaga Maija Emsiņa Jānis Rozenbahs un Gatis Salmanis Lasīt tālāk Ministru Kabinets apstiprina jaunu Latvijas Nacionālajā akreditācijas padomes sastāvu Vēlamies informēt ka LR Ministru kabinets 07 02 2012 ar rīkojumu nr 62 ir apstiprinājis jaunus pārstāvjus Latvijas Nacionālajā akreditācijas padomē Ar jauni ievēlētājām personām un to pārstāvētajām organizācijām varat iepazīties pievienotajā dokumentā Lasīt tālāk LATAK piedalās nozīmīgā Twinning projektā Gruzijā Šī gada 26 janvārī Tbilisi Gruzijā notika pasākums kura laikā iesaistītās valstis Vācija Latvija un Gruzija uzsāka kopīgu Twinning projektu Latviju šī projekta atklāšanas pasākumā pārstāvēja Latvijas Republikas vēstniecības Gruzijā konsule Iluta Čečiņa un Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja vadītājs Mārtiņš Ozoliņš Lasīt tālāk LATAK jaunumi par jaunām akreditētajām institūcijām 2011 gadā un 2012 gada janvārī Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs informē par jaunumiem kas saistīti ar 2011 gadā un 2012 gada janvārī jaunām akreditētajām atbilstības novērtēšanas institūcijām atceltajām un apturētajām akreditācijām Lasīt tālāk Paldies visiem atbilstības novērtēšanas konferences dalībniekiem Šodien notiek gada nozīmīgākā atbilstības novērtēšanas konference Informācija par CE marķējumu profesionāļiem

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?limitstart=60&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-11-17