archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » L » LATAK.LV

Total: 295

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • LATAK 21.janvārī notika seminārs par standartiem LVS EN ISO/IEC 17065:2013 un LVS EN ISO/IEC 17067:2013
  21 janvārī notika LATAK organizētais seminārs Standarti LVS EN ISO IEC 17065 2013 Atbilstības novērtēšana Prasības institūcijām kas sertificē produktus procesus un pakalpojumus un LVS EN ISO IEC 17067 2013 Atbilstības novērtēšana Produktu sertifikācijas pamatprincipi un vadlīnijas produktu sertifikācijas shēmām Seminārā piedalījās 28 eksperti no 14 institūcijām Semināra vadītājs LATAK vadošais vērtētājs Jānis Rozenbahs dalībniekus iepazīstināja ar standartu vispārīgajiem principiem terminiem un definīcijām strukturālajām prasībām prasībām attiecībā uz resursiem procesu un pārvaldības sistēmām kā arī ar sertifikācijas shēmām LVS EN ISO IEC 17067 Uzmanību Atgādinām ka sākot no 2014 gada 2 janvāra LATAK jaunos pieteikumus produktu sertifikācijas institūcijas akreditācijai reakreditācijai pieņems tikai atbilstoši LVS EN ISO IEC 17065 2013 standartam Visām akreditētajām produktu sertificēšanas institūcijām kuras akreditētas atbilstoši LVS EN 45011 2004 standartam jāsagatavo programma nosakot pasākumus izmaiņām vadības sistēmā dokumentācijā nepieciešamajos resursos mācības personālam un termiņus izmaiņu ieviešanai Programma jānosūta LATAK līdz 2014 gada 15 februārim neatkarīgi no plānotās akreditācijas uzraudzības novērtēšanas veikšanas kas vienlaicīgi būs arī institūcijas novērtēšana atbilstoši standartam LVS EN ISO IEC 17065 2013 LATAK novērtēs atbilstību jaunajam standartam uzraudzības vērtēšanas laikā normāla akreditācijas cikla ietvaros un visas LATAK vērtēšanas pēc 2014 gada 15 marta tiks veiktas atbilstoši jaunajam standartam Pēc 2015 gada 15 septembra institūciju

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=408:latak-seminars-21-janvaris&catid=18&Itemid=147&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Informācija akreditētajām inspicēšanas un personu sertificēšanas institūcijām
  kas veic inspekciju un vai LVS EN ISO IEC 17024 2003 Atbilstības novērtēšana Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām standarta prasībām jāsagatavo programma nosakot pasākumus izmaiņām vadības sistēmā dokumentācijā nepieciešamos resursus un apmācības personālam kā arī termiņus izmaiņu ieviešanai Šāda programma jānosūta LATAK uz e pastu This email address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it addy text85703 līdz 2014 gada 15 janvārim neatkarīgi no plānotās

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=407:inform%C4%81cija-akredit%C4%93taj%C4%81m-inspic%C4%93%C5%A1anas-un-personu-sertific%C4%93%C5%A1anas-instit%C5%ABcij%C4%81m&catid=18&Itemid=147&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • LATAK aicina uz semināru 21. janvārī
  sertifikācijas sistēmām Semināru vadīs LATAK vadošais vērtētājs Jānis Rozenbahs Norises laiks un vieta plkst 9 30 17 00 Ekonomikas ministrijas telpās Rīgā Brīvības ielā 55 224 telpā 2 stāvā Dalības maksa EUR 90 00 PVN LVL 63 25 PVN Pieteikšanās līdz 17 janvārim pie LATAK biroja administratores Andas Stiebres pa tālr 67373051 vai rakstot uz e pastu This email address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=406:latak-aicina-uz-semin%C4%81ru-21-janv%C4%81r%C4%AB&catid=18&Itemid=147&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Papildus jauni akreditācijas standarti vides un kvalitātes pārvaldības sistēmu sertificēšanas jomā ISO/IEC TS 17021-2:2012 un ISO/IEC TS 17021-3:2013
  17021 2 2012 un ISO IEC TS 17021 3 2013 Starptautiskais akreditācijas forums IAF ir apstiprinājis ISO IEC TS 17021 2 2012 kā normatīvo dokumentu kurš jāpiemēro saistībā ar ISO IEC 17021 standartu vides pārvaldības sistēmu jomā Beigu termiņš ISO IEC TS 17021 2 standarta prasību ieviešanai ir divi gadi pēc tā publicēšanas t i 2014 gada 15 augusts IAF ir apstiprinājis ISO IEC TS 17021 3 2013 kā normatīvo dokumentu kurš jāpiemēro kopā ar ISO IEC 17021 standartu kvalitātes pārvaldības sistēmu sertificēšanas institūcijām Beigu termiņš standartu prasību ieviešanai ir divi gadi pēc standarta publicēšanas t i 2015 gada 2 maijs Akreditētajām sertificēšanas institūcijām jāievēro ka TS dokumenti ir tehniskās specifikācijas Tie nav piemērojami kā kritēriju dokumenti bet ņemot vērā ka Starptautiskais akreditācijas forums IAF tos ir apstiprinājis kā normatīvos dokumentus tiem ir tāds pats statuss kā IAF obligātajiem dokumentiem LATAK akreditētajām pārvaldības sistēmu sertificēšanas institūcijām ir jānodrošina šo prasību ieviešana Prasību īstenošanas pārbaude notiks LATAK veikto uzraudzības procedūru ietvaros Informācijai ISO publicēta jauna tehniskā specifikācija ISO IEC TS 17021 4 Competence requirements for auditing and certification of event sustainability management Sagatavošanas stadijā atrodas tehniskā specifikācija ISO IEC DTS 17021 5 Competence requirements for auditing and certification of asset management

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=405:papildus-jauni-akredit%C4%81cijas-standarti-vides-un-kvalit%C4%81tes-p%C4%81rvald%C4%ABbas-sist%C4%93mu-sertific%C4%93%C5%A1anas-jom%C4%81-iso-iec-ts-17021-2-2012-un-iso-iec-ts-17021-3-2013&catid=18&Itemid=147&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • LATAK aicina uz semināru "OECD Labas laboratorijas prakses principi, LLP laboratoriju inspicēšana un pētījumu audits"
  224 telpa 2 stāvs Laiks 2013 gada 6 decembris plkst 09 00 16 30 Semināru vada Dr biol Mārīte Priede Laboratoriju akreditācijas nodaļas vadītāja LLP inspektore Dalības maksa LVL 50 00 PVN Interesentiem lūgums pieteikties pie LATAK Biroja administratores Andas Stiebres tālr 67373051 vai rakstot uz e pastu This email address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it līdz š g 5 decembrim Semināra plāns 09 00 09 15 Semināra atklāšana ievads 09 15 10 00 Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD Labas laboratorijas prakses LLP principi OECD dokumenti 10 00 10 15 Datu savstarpējā atzīšana MAD 10 15 10 30 Kafijas pauze 10 30 11 00 Laboratoriju darba kvalitātes uzraudzība un laboratoriju novērtēšana atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004 9 EK un 2004 10 EK un 03 09 2002 MK Noteikumu Nr 398 prasībām 11 00 12 30 LLP Laboratoriju inspicēšana un pētījumu audits Organizācija un personāls kvalitātes nodrošināšanas programma telpas un iekārtas aprīkojums materiāli reaģenti un paraugi pārbaudāmās sistēmas 12 30 13 00 Pusdienas pārtraukums 13 00 15 00 LLP Laboratoriju inspicēšana un pētījumu audits Testējamās vielas organismi references materiāli darba standartoperāciju procedūras pētījumu veikšana pētījumu rezultātu pārskats dokumentācijas un materiālu glabāšana

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=402:oecd-labas-laboratorijas-prakses-principi,-llp-laboratoriju-inspic%C4%93%C5%A1ana-un-p%C4%93t%C4%ABjumu-audits&catid=18&Itemid=147&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Papildus solis ES un Gruzijas ciešākai tirdzniecības nodrošināšanai /FOTO
  pasākums Projekts atbalstīja Gruzijas akreditācijas institūcijas GAC centienus nodrošināt atzīšanu atbilstoši starptautisko standartu prasībām Blakus citiem projekta mērķiem jāatzīmē arī atbilstības novērtēšanas pakalpojumu atbilstība Eiropas Savienības principiem kas kalpo kā priekšnoteiktums lai apliecinātu produktu un pakalpojumu atbilstību kvalitātes un drošības standartu prasībām pirms to iekļūšanas tirgū Tas nozīmē ka ilgākā laika termiņā Gruzijas produkti un pakalpojumi kļūs konkurētspējīgāki Gruzijas akreditācijas centra un tā akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju izsniegto rezultātu starptautiska atzīšana ir būtisks priekšnosacījums Gruzijas produktu tirdzniecības stiprināšanai Eiropas tirgos Twinning projekts sniedza būtisku atbalstu GAC kapacitāšu pilnveidošanai lai iegūtu starptautisko atzīšanu un uz doto brīdi GAC ir spējīgs uzsākt savstarpējās salīdzinošās vērtēšanas procesu Eiropas akreditācijas kooperācijā EA Parakstot EA divpusējo atzīšanas līgumu Gruzijas akreditācijas sistēmas starptautiskā atzīšana tiks sasniegta tuvākajā nākotnē Pakāpeniska Gruzijas kvalitātes infrastruktūras sakārtošana atbilstoši Eiropas principiem ir priekšnoteikums lai noslēgtu ES un Gruzijas brīvās tirdzniecibas līgumu DCFTA Sarunas par DCFTA līgumu ir sastāvdaļa ES un Gruzijas Asociācijas līgumam kuras tika noslēgtas 2013 gada jūlijā Projektu realizēja Vācijas Latvias konsorcijs ko vadīja Vācijas Federālais materiālu pētniecības institūts BAM kopā ar Latvijas Nacionālo akreditācijas biroju LATAK Eiropas Savienības finansētie Twinninga proejtki ir speciāls instruments kā realizēt tehnisko sadarbību starp valdību institūcijām Projektu ietvaros ES dalībvalstu institūcijas nodod savas

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=401:papildus-solis-es-un-gruzijas-cie%C5%A1%C4%81kai-tirdzniec%C4%ABbas-nodro%C5%A1in%C4%81%C5%A1anai-foto&catid=18&Itemid=147&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Informācija atbilstības novērtēšanas institūcijām par LATAK aktualizētajiem dokumentiem
  pārbaudes programmas Informācija atbilstības novērtēšanas institūcijām par LATAK aktualizētajiem dokumentiem Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs informē ka ir veicis labojumus un vai papildinājumus vairākos LATAK dokumentos kuru spēkā esošās redakcijas ir pieejamas mājas lapā www latak lv sadaļā Dokumenti Lūgums iepazīties ar jaunajiem dokumentiem un ja nepieciešams veikt izmaiņas Jūsu vadīto laboratoriju vai institūciju vadības sistēmās Ar cieņu LATAK biroja vadītāja O Veilande Pielikumā oficiālais dokuments Informācija atbilstības novērtēšanas institūcijām 4

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=399:inform%C4%81cija-atbilst%C4%ABbas-nov%C4%93rt%C4%93%C5%A1anas-instit%C5%ABcij%C4%81m-par-latak-aktualiz%C4%93tajiem-dokumentiem&catid=18&Itemid=147&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Informācija akreditētajām produktu sertificēšanas institūcijām un organizācijām, kas gatavojas akreditācijai produktu sertificēšanas jomā
  tomēr pārejas periodā piemērojami abi standarti Starptautiskais akreditācijas forums International Accreditation Forum IAF ir noteicis 36 mēnešu pārejas periodu Jaunie akreditācijas pieteikumi Sākot no 2014 gada 2 janvāra LATAK jaunos pieteikumus produktu sertifikācijas institūcijas akreditācijai reakreditācijai pieņems tikai atbilstoši LVS EN ISO IEC 17065 2013 standartam Pārejas noteikumi produktu sertificēšanas institūcijām kuras akreditētas atbilstoši standartam LVS EN 45011 2004 Visām akreditētajām produktu sertificēšanas institūcijām kuras akreditētas atbilstoši LVS EN 45011 2004 standartam jāsagatavo programma nosakot pasākumus izmaiņām vadības sistēmā dokumentācijā nepieciešamajos resursos mācības personālam un termiņus izmaiņu ieviešanai Šāda programma jānosūta LATAK līdz 2014 gada 15 februārim neatkarīgi no plānotās akreditācijas uzraudzības novērtēšanas veikšanas kas vienlaicīgi būs arī institūcijas novērtēšana atbilstoši standartam LVS EN ISO IEC 17065 2013 LATAK novērtēs atbilstību jaunajam standartam uzraudzības vērtēšanas laikā normāla akreditācijas cikla ietvaros un visas LATAK vērtēšanas pēc 2014 gada 15 marta tiks veiktas atbilstoši jaunajam standartam Institūciju novērtēšana atbilstoši standartam LVS EN ISO IEC 17065 2013 neradīs papildus izmaksas izņemot gadījumus kad tiks konstatēta nepieciešamība veikt atkārtotu novērtēšanu lai pārliecinātos par institūcijas atbilstību jaunajām prasībām Lai institūcija saņemtu akreditāciju atbilstoši jaunajam standartam visām neatbilstībām ir jābūt novērstām Pēc 2015 gada 15 septembra institūciju akreditācijas atbilstoši standartam LVS EN 45011 2004 tiks atceltas

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=398:inform%C4%81cija-akredit%C4%93taj%C4%81m-produktu-sertific%C4%93%C5%A1anas-instit%C5%ABcij%C4%81m-un-organiz%C4%81cij%C4%81m,-kas-gatavojas-akredit%C4%81cijai-produktu-sertific%C4%93%C5%A1anas-jom%C4%81&catid=18&Itemid=147&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-11-22