archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » L » LATAK.LV

Total: 295

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Aktualitātes
  gada februārī tika pieņemtas jaunas tehniskās harmonizācijas direktīvas kas tika publicētas Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī 2014 gada martā Šo jauno direktīvu prasību piemērošana sākas 2016 gada aprīlī Iepazīstoties ar Ministru kabineta tiešsaistes vietnē www mk gov lv un tīmekļa vietnē www vestnesis lv pieejamo informāciju Ekonomikas ministrija ir izsludinājusi normatīvo aktu projektus kas ieviestu tehniskās harmonizācijas direktīvas attiecībā uz vienkāršajām spiedtvertnēm elektroiekārtām t sk elektromagnētiskā saderība liftiem un liftu drošības sastāvdaļām iekārtām un aizsardzības sistēmām kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē spiediena iekārtām mērinstrumentiem un neautomātiskiem svariem prasības nacionālajā tiesību sistēmā Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju plānotās izmaiņas normatīvajā regulējumā joprojām atrodas saskaņošanas stadijā un Ekonomikas ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti un to anotācijas ir saskaņojami ar Tieslietu ministriju Finanšu ministriju Satiksmes ministriju Veselības ministriju Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju Šobrīd nav pieejama informācija vai Ekonomikas ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti ir saskaņoti un iesniegti Valsts kancelejā Lasīt tālāk Rūpniecisko energoauditu jomā akreditētās institūcijas Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs informē ka akreditācija reglamentētajā sfērā rūpniecisko energoauditu jomā saskaņā ar Ministru kabineta 2013 gada 12 marta noteikumiem Nr 138 Noteikumi par rūpniecisko energoauditu piešķirta SIA TUV NORD Baltik SIA LBRA AS Inspecta Latvia un SIA CMB Ziņa ievietota 04 01 2016 Pagarināts medicīnas laboratoriju akreditācijas termiņš 2015 gada 22 decembrī tika pieņemti Grozījums Ministru kabineta 2009 gada 20 janvāra noteikumos Nr 60 Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām kas nosaka ka termiņš ārstniecības iestāžu medicīnas laboratorijām akreditācijas iegūšanai tiek pagarināts līdz 2016 gada 31 decembrim Grozījumi stājas spēkā 2015 gada 29 decembrī Ņemot vērā ka medicīnas laboratoriju sākotnējā akreditācija ir laikietilpīgs process Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs LATAK aicina laboratorijas savlaicīgi sagatavoties un uzsākt akreditācijas procesu pieteikumus akreditācijai iesniedzot LATAK birojā vai nosūtot pa pastu Informējam ka sākot ar 2016 gada februāri LATAK biroja atrašanās vieta būs Kr Valdemāra

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Par mums
  LATAK funkcijas ir noteiktas likumā Par atbilstības novērtēšanu 14 pantā un tās ir novērtēt un akreditēt atbilstības novērtēšanas institūcijas kā arī uzraudzīt šo institūciju darbību ievērojot Latvijas nacionālos standartus normatīvos aktus Eiropas vai starptautiskos standartus kā arī savstarpējos atzīšanas līgumos ar starptautiskajām akreditācijas organizācijām noteiktās prasības tehniski nodrošināt Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes darbu organizēt prasmes pārbaudes un koordinēt starplaboratoriju salīdzinošās programmas saskaņā ar Latvijas Eiropas Savienības un starptautiskajām prasībām par starplaboratoriju salīdzināšanu sadarboties ar citu valstu nacionālajām akreditācijas institūcijām pārstāvēt Latviju starptautiskajās akreditācijas organizācijās izveidot un uzturēt akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju sarakstu savā mājaslapā internetā publicēt savā mājaslapā internetā informāciju par akreditētajām atbilstības novērtēšanas institūcijām kas darbojas reglamentētajā sfērā informēt Ekonomikas ministriju par reglamentētajā sfērā akreditētajām institūcijām Atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanas kritēriji ir publicēti Latvijas nacionālajos un vai Eiropas harmonizētajos standartos starptautiskajos standartos citos normatīvajos aktos Veicot novērtēšanu akreditāciju un uzraudzību LATAK ievēro Eiropas Savienības normatīvos aktus un Eiropas un starptautisko akreditācijas organizāciju EA ILAC IAF prasības un rekomendācijas LATAK novērtēšanas un akreditācijas pakalpojumus sniedz nediskriminējošā veidā ievērojot informācijas konfidencialitāti Viss personāls kas iesaistīts novērtēšanas un akreditācijas aktivitātēs darbojas neietekmējami un ir brīvs no jebkāda komerciāla finansiāla vai cita spiediena kas varētu atstāt iespaidu uz akreditācijas rezultātiem LATAK ir Eiropas akreditācijas kooperācijas EA Daudzpusējās atzīšanas līguma EA MLA parakstītājs šādās jomās testēšanas laboratoriju akreditācija kalibrēšanas laboratoriju akreditācija produktu sertifikācijas institūciju akreditācija personu sertifikācijas institūciju akreditācija pārvaldības sistēmu sertifikācijas institūciju akreditācija inspicēšanas institūciju akreditācija siltumnīcefekta gāzu GHG ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verificētāju akreditācija Akreditācija kā kompetences un uzticības apliecināšanas instruments ir noteikta vairāk kā 120 nacionālajos normatīvajos aktos Papildus LATAK nodrošina vides vadības un audita sistēmas EMAS verificētāju akreditāciju atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009 gada 25 novembra Regulai EK Nr 1221 2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā EMAS LATAK atbilstoši 03 09 2002 LR Ministru

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=146&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Akreditācija
  SIA Standartizācijas akreditācijas un metroloģijas centrs struktūrvienība Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs LATAK Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs kā neatkarīga valsts institūcija tika izveidota 1994 gadā Kopš 2009 gada LATAK darbojas vienā organizācijā ar Nacionālo standartizācijas institūciju LVS un Nacionālo metroloģijas institūciju LatMB LATAK veic testēšanas kalibrēšanas un medicīnas laboratoriju inspicēšanas institūciju produktu pārvaldības sistēmu un personu sertificēšanas institūciju akreditāciju LATAK veic arī vides verificētāju akreditāciju atbilstoši EMAS un EU ETS regulām un laboratoriju izvērtēšanu atbilstoši Labas Laboratorijas prakses principiem Akreditācija tiek veikta atbilstoši starptautiskiem standartiem kur prasības ir noteiktas gan akreditācijas institūciju darbībai gan dažādu veidu atbilstības novērtēšanas institūciju darbībām Detalizētu informāciju par akreditācijas kritērijiem var iegūt sadaļā Akreditācijas kritēriji Akreditācijas priekšrocības Akreditācijas nozīmīgums pieaug ar katru gadu ne tikai Eiropā bet arī Latvijā Akreditācija palīdz mazināt tirdzniecības tehniskās barjeras un paaugstina patērētāju valsts pārvaldes un uzņēmumu uzticību produktu un pakalpojumu kvalitātei un drošībai Gan privātajā sektorā gan publiskajā sektorā darbojošās atbilstības novērtēšanas institūcijas var pieprasīt akreditāciju kā savu darbību kompetences apliecinājumu Akreditācija ir augstākā līmeņa instruments visā kvalitātes nodrošināšanas hierarhijā lai nodrošinātu un apliecinātu produktu un sniegto pakalpojumu atbilstību drošības veselības un vides aizsardzības prasībām Tā kā akreditācija ir arī starptautiski atzīta tā aizvien plašāk tiek lietota preču un pakalpojumu tirdzniecībā un savstarpējā atzīšanā un arī kā atbilstības novērtēšanas institūciju kompetences apliecināšanas instruments valsts pārvaldes institūcijām ja tās izvēlas deleģēt zināmas atbilstības novērtēšanas darbības testēšana kalibrēšana inspicēšana sertificēšana Produkti kas ir sertificēti akreditētā sertificēšanas institūcijā vai kuri testēti akreditētā laboratorijā iegūst lielāku uzticību no patērētāju puses pircējiem un tirgus dalībniekiem Vienreiz testēts vai sertificēts atzīts visur skatīt video angļu val Starptautiskā atzīšana Akreditācija tiek veikta atbilstoši starptautiskiem ISO 17000 ISO 15000 un EN 45000 sērijas standartiem Atsevišķo valstu nacionālo akreditācijas institūciju kompetence tiek nodrošināta veicot savstarpējās vērtēšanas Pamatojoties uz šādu vērtēšanas rezultātu atbilstību LATAK ir noslēdzis Daudzpusējās atzīšanas līgumu Multilateral

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=148&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Akreditētās institūcijas
  plūsmas mērītāju termoelektrisko pārveidotāju sfigmomanometru ultraskaņas biezummērītāju mērstieņu šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs mērlentu ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs dinamometrisko atslēgu stiepes spiedes testētājmašīnu dinamometru un tenzodevēju kalibrēšana pielikums Akreditācijas sfēra 2017 05 13 S3 255 Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs Juridiskā adrese Meldru iela 5a Rīga LV 1015 Atrašanās vieta Ģertrūdes iela 33 35 Rīga LV 1011 67082087 Nereglamentētā sfēra jūras hidrotehnisko būvju nojaukšanas būvju un to daļu tehniskās apsekošanas pārbaudes un diagnosticēšanas būvspeciālistu sertificēšana Reglamentētā sfēra jūras un upju hidrotehnisko būvju projektēšanas būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība Akreditācijas sfēra nereglamentētā Akreditācijas sfēra reglamentētā 2017 02 01 S1 256 Tehnisko ekspertu SIA TUV Nord Baltik Sertifikācijas birojs Klijānu iela 23 Rīga LV 1012 67370391 Reglamentētā sfēra rezervuāri vienkāršas spiedtvertnes spiedieniekārtas un to kompleksi lifti maģistrālie cauruļvadi elektriskās un elektroniskās iekārtas elektroiekārtas kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās Akreditācijas sfēra reglamentētā 2017 01 29 T 258 SIA V V VentMet laboratorija Kuldīgas iela 127 Ventspils LV 3601 Stigu iela 14 Rīga LV 1021 gāzes patēriņa skaitītāji 63624528 Nereglamentētā sfēra termostatu un vides temperatūras režīma sprādzienbīstamo koncentrāciju signalizatoru un analizatoru testēšana mašīnbūves enerģētikas celtniecības transporta t sk Cauruļvadi ķīmijas un naftas ķīmijas nozares objektu metāla un metāla izstrādājumu metinātajos savienojumos un šuvēs nesagraujošā testēšana ar ultraskaņas un magnētisko daļiņu metodēm vizuālā pārbaude feromagnētisko materiālu izstrādājumu un pārklājuma biezuma noteikšana ar ultraskaņas metodi Akreditācijas sfēra testēšanā 2017 06 19 K 258 SIA V V VentMet laboratorija Kuldīgas iela 127 Ventspils LV 3601 Stigu iela 14 Rīga LV 1021 gāzes patēriņa skaitītāji 63624528 Nereglamentētā sfēra atsvaru neautomātisko svaru mērtrauku stacionāro šķidruma uzglabāšanas tilpņu tehnoloģisko cauruļvadu automātisko šķidruma līmeņa mērītāju stacionārās tvertnēs manometru sfigmomanometru vakuummetru spiediena devēju dinamometrisko instrumentu siltumenerģijas un ūdens patēriņa skaitītāju multimetru voltmetru vatmetru mērknaibļu ampērmetru ommetru megaommetru zemējuma mērītāju pretestības magazīnu fāze nulle zeme mērītāju elektronisko pretestības stikla un stikla elektrokontaktu manometrisko un bimetālisko termometru temperatūras devēju degvielas un sašķidrinātās gāzes uzpildes aparātu mērlenšu mērlenšu ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs metru lineālu gāzes patēriņa skaitītāju un tilpuma korektoru skaitītāju piena spirta naftas produktu uzskaitei un plūsmas mērītāju sprādzienbīstamo gāzu koncentrāciju signalizatoru un analizatoru un dūmgāzu analizatoru kalibrēšana Akreditācijas apliecība 2017 06 19 I 259 Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departaments Peldu iela 30 Rīga LV 1050 67027282 Nereglamentētā sfēra augi augu produkti un ar tiem saskarē nonākuši priekšmeti augu aizsardzības līdzekļi dzīvnieku izcelsmes produktus nesaturoši pārtikas produkti materiāli un priekšmeti kas nonāk saskarē ar pārtiku zāles un farmācijas produkti dzīvi dzīvnieki dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produkti dzīvnieku barība Akreditācijas sfēra nereglamentētā 2017 04 19 T 261 SIA Vides audits laboratorija Dzērbenes iela 27 Rīga LV 1006 67556152 Nereglamentētā sfēra fiksētā sfēra dzeramā ūdens pazemes gruntsūdens virszemes ūdens peldvietu ūdens notekūdens augsnes grunts paraugu ņemšana ūdens paraugu ņemšana mikrobioloģiskām analīzēm dzeramā ūdens pazemes gruntsūdens virszemes ūdens peldvietu ūdens notekūdens augsnes grunts organisko mēslošanas līdzekļu dūņu atkritumu cietās biodegvielas fizikāli ķīmiskā testēšana ūdens virsmas nomazgājumu un organisko mēslošanas līdzekļu mikrobioloģiskā testēšana stacionāro avotu emisijas vides un darba vides gaisa paraugu ņemšana un testēšana gaisa olfaktometriskā testēšana darba vides trokšņa vides trokšņa un vides trokšņa telpās mērīšana 1 pielikums elastīgā sfēra vides objektu bioloģiskā materiāla atkritumu gaisa fizikāli ķīmiskā testēšana mitruma pelnu suspendēto vielu metālu anjonu un katjonu gaistošo un grūti gaistošo organisko savienojumu noteikšana kopējā mikroorganismu skaita noteikšana 2 pielikums elastīgā sfēra vides objektu bioloģiskā materiāla atkritumu gaisa fizikāli ķīmiskā testēšana mitruma pelnu suspendēto vielu metālu anjonu un katjonu gaistošo un grūti gaistošo organisko savienojumu noteikšana kopējā mikroorganismu skaita noteikšana 3 pielikums Reglamentētā sfēra fiksētā sfēra dzeramā ūdens pazemes gruntsūdens virszemes ūdens peldvietu ūdens notekūdens augsnes grunts paraugu ņemšana dzeramā ūdens pazemes ūdens peldvietu ūdens organisko mēslošanas līdzekļu mikrobioloģiskā testēšana dzeramā ūdens pazemes gruntsūdens virszemes ūdens peldvietu ūdens notekūdens augsnes grunts organisko mēslošanas līdzekļu dūņu atkritumu ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana stacionāro avotu emisijas vides un darba vides gaisa paraugu ņemšana un testēšana gaisa olfaktometriskā testēšana vides un darba vides gaisa paraugu ņemšana un testēšana darba vides trokšņa un vides trokšņa telpās mērīšana 4 pielikums Akreditācijas sfēra nereglamentētā 1 pielikums Akreditācijas sfēra nereglamentētā 2 pielikums Akreditācijas sfēra nereglamentētā 3 pielikums Akreditācijas sfēra reglamentētā 4 pielikums 2017 05 13 T 263 Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts ceļi Autoceļu kompetences centra Ceļu laboratorija Juridiskā adrese Gogoļa iela 3 Rīga LV 1050 Atrašanās vietas adrese Rencēnu iela 1A Rīga LV 1073 67248076 Nereglamentētā sfēra elastīgā sfēra ceļu būvmateriālu bitumena bitumena emulsiju minerālmateriālu un bituminēto maisījumu paraugu ņemšana mehaniskā fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana Akreditācijas sfēra elastīgā 2019 05 07 T 264 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Jēkabpils ūdens laboratorija Juridiskā adrese Jaunā iela 60 Jēkabpils LV 5201 Atrašanās vieta Daugavsalas iela 3 Jēkabpils LV 5202 65231428 Nereglamentētā sfēra peldbaseinu strautu un upju ūdeņu virszemes ūdens paraugu ņemšana un ķīmiskā fizikāli ķīmiskā testēšana peldbaseinu ūdens mikrobioloģiskā testēšana Reglamentētā sfēra notekūdeņu un dzeramā ūdens paraugu ņemšana un ķīmiskā fizikāli ķīmiskā testēšana dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana Akreditācijas sfēra 2016 12 01 T 265 SIA Saybolt Latvijā laboratorija Atrašanās vietas Dzintaru iela 90D Ventspils LV 3602 Tvaika iela 39a Rīga LV 1034 63602434 Nereglamentētā sfēra elastīgā sfēra naftas un naftas produktu biodīzeļdegvielas fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana Akreditācijas sfēra elastīgā 2017 09 27 T 269 SIA Grāvendāle Laboratorija Bukaišu iela 2 Rīga LV 1004 67620677 Nereglamentētā sfēra pārtikas produktu dzīvnieku barības dzeramā ūdens un nomazgājumu mikrobioloģiskā testēšana Akreditācijas sfēra 2017 05 09 T 278 Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas departamenta Agroķīmijas laboratorija Lielvārdes iela 36 38 Rīga LV 1006 67553231 Nereglamentētā sfēra augsnes un mēslošanas līdzekļu fizikāli ķīmiskā testēšana Reglamentētā sfēra mēslošanas līdzekļu fizikāli ķīmiskā testēšana Akreditācijas sfēra 2017 06 13 S3 280 Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departaments A Deglava iela 66 Rīga LV 1035 67845425 Nereglamentētā sfēra elektroietaišu projektēšanas darbu vadīšanas un uzraudzības elektroietaišu ekspluatācijas darbu vadīšanas un uzraudzības elektroietaišu ekspluatācijas tehniskās ekspertīzes elektroietaišu izbūves elektroietaišu ekspluatācijas elektroietaišu izbūves darbu autoruzraudzības elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes tehniskās ekspertīzes elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes darbu vadīšanas un uzraudzības elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes elektroietaišu izbūves tehniskās ekspertīzes elektrospeciālistu sertificēšana Reglamentētā sfēra elektroietaišu projektēšanas izbūves darbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība elektrotehniskā personāla elektrodrošības grupas A Bz B Cz un C sertificēšana Akreditācijas sfēra nereglamentētā Akreditācijas sfērā reglamentētā 2017 06 14 T 281 A S Ģeoserviss Ģeotehniskā laboratorija Juridiskā adrese Rencēnu iela 6 Rīga LV 1073 Atrašanās vieta Piedrujas iela 3 107 Rīga LV 1073 67248039 Nereglamentētā sfēra grunts mehāniskā fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana gruntsūdens ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana Akreditācijas sfēra 2018 09 02 T 282 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību R D Akustika Akustikas laboratorija Kurzemes prospekts 3 Rīga LV 1067 Kr Valdemāra iela 157 Rīga LV 1013 29516455 Nereglamentētā sfēra iekārtu skaņas jaudas informācijas tehnoloģiju un telekomunikācijas iekārtu radītā trokšņa elektroakustiskā testēšana vides trokšņa elektroakustiskā testēšana un aprēķināšana skaņas gaisā izolācijas triecientrokšņa izolācijas telpu reverberācijas laika un skaņas absorbcijas koeficienta testēšana Reglamentētā sfēra vides trokšņa fizikālā testēšana un aprēķināšana vides trokšņa telpās fizikālā testēšana Akreditācijas sfēra 2019 01 16 T 283 SIA Piensaimnieku laboratorija testēšanas laboratorija Institūta iela 1 Ulbroka Stopiņu novads LV 2130 67910751 Nereglamentētā sfēra piena fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana pārtikas produktu un ūdens mikrobioloģiskā testēšana Reglamentētā sfēra svaigpiena fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana dzeramā piena un pārtikas produktu fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana Akreditācijas sfēra 2017 05 10 T 285 SIA Vitalitas Rūpniecības iela 4 Alūksne LV 4301 64381080 Nereglamentētā sfēra dzeramā ūdens pārtikas un virsmas nomazgājumu mikrobioloģiskā testēšana ūdens ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana dzeramā ūdens virszemes ūdens pazemes ūdens notekūdeņu un virsmu nomazgājumu paraugu ņemšana cilvēka klīniskā materiāla mikrobioloģiskā testēšana Reglamentētā sfēra dzeramā ūdens un peldbaseinu ūdens ķīmiskā fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana notekūdeņu un virszemes ūdeņu ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana pārtikas produktu mikrobioloģiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana un peldvietu ūdens mikrobioloģiskā testēšana Akreditācijas sfēra 2017 10 11 T 288 SIA SISTEMSERVISS patēriņa siltumtehnisko mērījumu un spiediena laboratorija Juridiskā adrese Anniņmuižas iela 20 91 Rīga LV 1029 Atrašanās vietas adrese Maskavas iela 116 Rīga LV 1003 Mendeļejeva iela 8 Daugavpils LV 5410 29993575 67213617 Nereglamentētā sfēra termostatu testēšana Akreditācijas sfēra 2018 09 22 K 288 SIA SISTEMSERVISS patēriņa siltumtehnisko mērījumu un spiediena laboratorija Juridiskā adrese Anniņmuižas iela 20 91 Rīga LV 1029 Atrašanās vietas Maskavas iela 116 Rīga LV 1003 Mendeļejeva iela 8 Daugavpils LV 5410 29993575 67213617 Nereglamentētā sfēra aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju siltumenerģijas skaitītāju manometru un termometru kalibrēšana Akreditācijas sfēra 2018 09 22 T 289 AS HKScan Latvia Jurid adr Atlasa iela 7 Rīga LV 1026 Atrašanās adr Savienības iela 8 Jelgava LV 3001 29453428 Nereglamentētā sfēra pārtikas produktu to izejvielu ķīmiskā fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana Akreditācijas sfēra 2018 02 24 S3 290 Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas Vērtētāju sertifikācijas birojs Elizabetes iela 65 7 Rīga LV 1050 67288844 Reglamentētā sfēra nekustamā īpašuma vērtētāju sertificēšana Akreditācijas sfēra reglamentētā 2018 02 26 T 291 Akciju sabiedrības Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija piena analīžu laboratorija Latgales iela 5 Viļāni Viļānu novads LV 4650 26313071 Reglamentētā sfēra piena fizikāli ķīmiskā testēšana Akreditācijas sfēra 2018 04 04 T 292 SIA Vides konsultāciju birojs laboratorija Juridiskā adrese Jēkaba iela 26 28 9 Rīga LV 1050 Atrašanās vieta Ezermalas iela 28 Rīga LV 1014 67552209 Nereglamentētā sfēra ūdens ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana minerālo materiālu ķīmiskā testēšana augsnes un augsnes ielabošanas līdzekļu sapropelis kūdra fizikāli ķīmiskā testēšana un kūdras botāniskā testēšana grunts fizikālā un mehāniskā testēšana notekūdeņu paraugu ņemšana Reglamentētā sfēra pazemes ūdens paraugu ņemšana un ūdens ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana grunts paraugu ņemšana Akreditācijas sfēra 2019 05 07 I 293 SIA LATINA inspekcija Kurzemes prospekts 23 Rīga LV 1067 Filiāle Brīvības iela 146a Liepāja LV 3402 67407342 Reglamentētā sfēra transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces analogās un digitālās ātruma ierobežotājierīces Akreditācijas sfēra reglamentētā 2018 03 19 T 295 Valsts augu aizsardzības dienesta Augu karantīnas departamenta Nacionālā fitosanitārā laboratorija Lielvārdes iela 36 38 Rīga LV 1006 67543138 Nereglamentētā sfēra augu kaitīgo organismu entomoloģiskā un kartupeļu bakterioloģiskā un molekulārbioloģiskā testēšana Akreditācijas sfēra 2019 05 09 T 296 SIA VMF Latvia Juridiskā adrese Kareivju iela 16 202 Talsi LV 3201 Atrašanās vieta Skaistkalnes iela 1 Rīga LV 1004 29470949 Nereglamentētā sfēra cietās biodegvielas paraugu ņemšana un fizikālā testēšana Reglamentētā sfēra apaļo kokmateriālu uzmērīšana Akreditācijas sfera 2019 12 14 I 298 SIA Volvo Truck Latvia Tahogrāfu inspekcija Granīta iela 28a Rumbula Stopiņu novads LV 1057 Inspicēšanas vietas Granīta iela 28a Rumbula Stopiņu novads LV 1057 Kurzemes iela 40 Ventspils LV 3601 Krāslavas iela 5 Vecstropi Naujenes pagasts Daugavpils novads LV 5413 Irbēni Valmieras pagasts Burtnieku novads LV 4219 67813200 Reglamentētā sfēra transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces analogās un digitālās ātruma ierobežotājierīces Akreditācijas sfēra reglamentētā 2018 07 11 I 299 SIA Nordtranselektro Braslas iela 22 Rīga LV 1035 Inspicēšanas vietas Braslas iela 22 Rīga LV 1035 Rudeņi 1 67563753 Reglamentētā sfēra transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces analogās un digitālās ātruma ierobežotājierīces Akreditācijas sfēra reglamentētā 2018 06 25 I 303 Akciju sabiedrības CATA inspekcija Jāņa Poruka iela 8 Cēsis LV 4101 64107814 Reglamentētā sfēra transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces analogās un digitālās ātruma ierobežotājierīces Akreditācijas sfēra reglamentētā 2019 02 02 T 304 SIA Rīgas piensaimnieks Laboratorija Valmieras iela 2 Rīga LV 1009 67046436 Nereglamentētā sfēra pārtikas produktu mikrobioloģiskā un svaigpiena fizikāli ķīmiskā testēšana Reglamentētā sfēra svaigpiena mikrobioloģiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana svaigpiena paraugu ņemšana Akreditācijas sfēra 2019 06 10 I 306 SIA Scania Latvia Inspicēšanas nodaļa Tīraines iela 13 Rīga LV 1058 Filiāles Robežlejas Kocēnu pagasts Kocēnu novads LV 4220 Stacijas iela 129s Daugavpils LV 5401 67066600 Reglamentētā sfēra transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces analogās un digitālās ātruma ierobežotājierīces Akreditācijas sfēra reglamentētā 2019 02 11 S2 307 A S Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcijas Sistēmu sertificēšanas nodaļa Skanstes iela 54A Rīga LV 1013 Latvija 67607900 Nereglamentētā sfēra pārvaldības sistēmas sertificēšana atbilstoši LVS EN ISO 9001 2009 LVS EN ISO 14001 2005 LVS OHSAS 18001 2007 LVS EN ISO 3834 2 LVS EN ISO 3834 3 LVS EN ISO 3834 4 standartu prasībām Reglamentētā sfēra Kvalitātes vadības sistēmas sertificēšana un dzelzceļa savstarpējās izmantojamības komponentes projekta apstiprinājums CH1 modulis apakšsistēma Ritošais sastāvs kravas vagoni kvalitātes vadības sistēmas sertificēšana un dzelzceļa ritošā sastāva apakšsistēmas tehniskās dokumentācijas verificēšana lai noteiktu apakšsistēmas atbilstību Eiropas Kopienas un nacionālajām prasībām SH1 modulis apakšsistēma Ritošais sastāvs kravas vagoni ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšana un uzraudzība spiedieniekārtu un to kompleksu ražošanā D D1 E E1 H H1 moduļi Akreditācijas sfēra reglamentētā Akreditācijas sfēra nereglamentētā 2019 02 17 I 309 SIA Ražošanas komercfirmas HEDERS Inspicēšanas institūcija Juridiskā adrese Kurzemes prospekts 74 24 Rīga LV 1067 Novērtēšanas vietas Ganību dambis 26a Rīga LV 1005 Maskavas iela 449 Rīga LV 1063 Siltuma iela 5d Rīga LV 1058 67382222 Reglamentētā sfēra transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces analogās un digitālās ātruma ierobežotājierīces Akreditācijas sfēra reglamentētā 2019 06 15 T 312 SIA Pārtikas higiēnas laboratorija Auctoritas Pārtikas higiēnas laboratorija Aizkraukles iela 21 Rīga LV 1006 67558757 Nereglamentētā sfēra pārtikas produktu dzīvnieku barības ūdens kosmētikas virsmas nomazgājumu higiēnas kontroles paraugu mēslošanas līdzekļu mikrobioloģiskā testēšana un ūdens paraugu ņemšana Akreditācijas sfēra 2019 05 13 T 313 Atvasinātas publiskas personas Valsts Stendes Graudaugu selekcijas institūts Graudu tehnoloģijas un agroķīmijas laboratorija Dižstende Lībagu pagasts Talsu novads LV 3258 63220263 Nereglamentētā sfēra graudu un to pārstrādes produktu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana Reglamentētā sfēra graudu un to pārstrādes produktu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana Akreditācijas sfēra 2020 04 12 I 315 SIA Oldi Co Inspicēšanas institūcija Lubānas iela 51 Rīga LV 1073 67248552 Reglamentētā sfēra transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces analogās un digitālās ātruma ierobežotājierīces Akreditācijas sfēra reglamentā 2020 02 05 T 316 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts Testēšanas laboratorija Dobeles iela 41 Jelgava LV 3001 63010605 Nereglamentētā sfēra elastīgā sfēra koksnes materiālu un to izstrādājumu un mēbeļu mehāniskā un fizikālā testēšana cieto biodegvielu fizikālā testēšana Reglamentētā sfēra elastīgā sfēra būvizstrādājumu koksnes materiālu un to izstrādājumu mehāniskā un fizikāli ķīmiskā testēšana Akreditācojas sfēra 2020 04 14 T 318 A s Preiļu siers laboratorija Daugavpils iela 75 Preiļi LV 5301 65322561 Nereglamentētā sfēra svaigpiena fizikāli ķīmiskā piena un piena produktu mikrobioloģiskā testēšana svaigpiena paraugu ņemšana Reglamentētā sfēra svaigpiena fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana Akreditācijas sfēra 2019 11 26 T 319 A S Putnu fabrika Ķekava Ražošanas kontroles laboratorija Ķekavas pagasts Ķekavas novads LV 2123 67874090 Nereglamentētā sfēra pārtikas produktu dzīvnieku barības putnu fekāliju ražošanas vides paraugu un ūdens mikrobioloģiskā testēšana ūdens paraugu ņemšana mikrobioloģiskai testēšanai Reglamentētā sfēra dzeramā ūdens paraugu ņemšana mikrobioloģiskai testēšanai un mikrobioloģiskā testēšana Akreditācijas sfēra 2020 02 16 T 320 SIA SGS Latvija Ltd Laboratorija Juridiskā adrese Katrīnas iela 5 Rīga LV 1045 Laboratoriju atrašanās vietas Dzintaru prospekts 66 Ventspils LV 3601 Tvaika iela 7 Rīga LV 1005 67166512 Nereglamentētā sfēra naftas produktu fizikālā fizikāli ķīmiskā un ķīmiskā testēšana ogļu un cietās biodegvielas mehāniskā fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana mēslošanas līdzekļu ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana Reglamentētā sfēra benzīna un dīzeļdegvielas fizikāli ķīmiskā testēšana Akreditācijas sfera 2020 03 25 I 322 Z s Podnieki Inspekcija Juridiskā adrese Podnieki Laucienes pagasts Talsu novads LV 3285 Novērtēšanas vietas Podnieki Laucienes pagasts Talsu novads LV 3285 Vasaras iela 4 Jelgava LV 3007 29477037 Reglamentētā sfēra transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces analogās un digitālās ātruma ierobežotājierīces Akreditācijas sfēra reglamentētā 2020 02 23 T 326 AS Ventbunkers Naftas produktu testēšanas laboratorija Dzintaru iela 92 Ventspils LV 3602 63602640 Nereglamentētā sfēra naftas produktu paraugu ņemšana un fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana Akreditācijas sfēra 2020 11 21 S3 328 Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociācijas Sertifikācijas centrs Juridiskā adrese Bērzpils iela 3 1 Rīga LV 1039 Atrašanās vietas adrese Braslas iela 16 Rīga LV 1084 26537310 Reglamentētā sfēra personu sertificēšana attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm Akreditācijas sfēra reglamentētā 2020 04 19 I 329 SIA Latvijas iepakojuma sertifikācijas centrs Inspicēšanas audita nodaļa Duntes iela 23a Rīga LV 1005 67290001 Reglamentētā sfēra izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pārskatu auditēšana pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas gada pārskatu inspicēšana Akreditācijas sfēra reglamentētā 2016 03 20 I 330 Pārtikas un veterinārais dienests Peldu iela 30 Rīga LV 1050 67095230 Nereglamentētā sfēra uzņēmuma pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas oficiāla kontrole inspicēšana veterinārās uzraudzības objektu oficiāla kontrole inspicēšana Akrditācijas sfēra 2020 12 21 T 331 A s Olainfarm Kvalitātes vadības departamenta laboratorijas Rūpnīcu iela 5 Olaine LV 2114 67013703 Nereglamentētā sfēra fiksētā sfēra attīrītā ūdens un sterilo zāļu mikrobioloģiskā testēšana 1 pielikums reglamentētajā sfērā dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana dzeramā ūdens un ūdens fizikāli ķīmiskā elastīgā sfēra zāļu un aktīvo farmaceitisko vielu mikrobioloģiskā testēšana 2 pielikums Reglamentētā sfēra reglamentētajā sfērā dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana dzeramā ūdens un ūdens fizikāli ķīmiskā testēšana dzeramā ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšana 1 pielikums Akreditācijas sfēra fiksētā 1 pielikums Akreditācijas sfēra elastīgā 2 pielikums 2016 05 22 I 332 SIA TERMES kalibrēšanas laboratorija Juridiskā adrese Druvienas iela 18 8 Rīga LV 1079 Atrašanās vieta S Eizenšteina iela 43a Rīga LV 1079 67531630 Reglamentētā sfēra manometru pirmreizējā un atkārtotā verificēšana ūdens patēriņu skaitītāju atkārtotā verificēšana siltumenerģijas skaitītāju degvielas uzpildes aparātu degvielas uzpildes stacijās izņemot LPG sašķidrinātas gāzes LPG uzpildes aparātu degvielas uzpildes stacijās sfigmomanometru atsvaru neautomātisko svaru dzelzceļa vagonu svaru atkārtotā verificēšana neautomātisko svaru EK verificēšana ūdens patēriņa skaitītāju tipa atbilstības deklarācija kas pamatota ar produkta verifikāciju F modulis Akreditācijas sfēra 2020 05 11 T 333 Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde Ekspertīžu birojs Bruņinieku iela 72b Rīga LV 1009 R Latgales ekspertu nodaļa 18 novembra iela 39a Daugavpils LV 5403 D Liepu iela 2 Līvāni Līvānu novads LV 5316 Kr Valdemāra iela 20 Rēzekne LV 460 Bērzpils iela 20 Balvi LV 4501 Kurzemes ekspertu nodaļa Bāriņu iela 3 Liepāja LV 3401 L Jelgavas iela 9 Saldus Saldus novads LV 3801 Kuldīgas iela 4 Ventspils LV 3601 Akmeņu iela 5 Talsi LV 3201 Vidzemes ekspertu nodaļa Dārza iela 2a Valmiera LV 4201 V Gaitnieku iela 2a Gulbene Gulbenes novads LV 4401 Pils iela 17 Alūksne Alūksnes novads LV 4301 Cēsu iela 28 Limbaži Limbažu novads LV 4001 Piebalgas iela 89 Cēsis Cēsu novads LV 4101 Zemgales ekspertu nodaļa Pētera iela 5 Jelgava LV 3001 Brīvības laukums 19 Tukums Tukuma novads LV 3101 Brīvības iela 122 Jēkabpils LV 5201 Bērzu iela 3 Aizkraukle Aizkraukles novads LV 5101 Muldavas iela 14 Dobele Dobeles novads LV 3701 Zaļā iela 12 Bauska Bauskas novads LV 3901 Rīgas ekspertu nodaļa Stabu iela 86 Rīga LV 1009 Noliktavas iela 10a Saulkrasti Saulkrastu novads LV 2160 Rīgas iela 20 Baloži Ķekavas novads LV 2112 Miera iela 1 Sigulda Siguldas novads LV 2150 Zemgales iela 26a Olaine Olaines novads LV 2114 67208662 Nereglamentētā sfēra DNS genotipa noteikšana cilvēka bioloģiskajā materiālā narkotisko un psihotropo vielu noteikšana dažādos objektos spirta un alkoholisko dzērienu izpēte naftas produktu izpēte daktiloskopiskā identifikācija un papillārlīniju pēdu vizualizēšana dokumentu tehniskā izpēte rokrakstu un parakstu izpēte informācijas tehnoloģiju izpēte šaujamieroču un munīcijas diagnostiskā izpēte Akreditācijas sfēra 2020 12 16 I 338 SIA V V VentMet laboratorija Kuldīgas iela 127 Ventspils LV 3601 Indrupes iela 3 Rīga LV 1019 ūdens patēriņa skaitītāji Biķernieku iela 111 Rīga LV 1021 gāzes patēriņa skaitītāji 63624528 Reglamentētā sfēra manometru alkometru pirmreizējā un atkārtotā verificēšana siltumenerģijas skaitītāju atsvaru neautomātisko svaru mērstieņu un mērlenšu ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs ūdens patēriņa skaitītāju sfigmomanometru gāzes patēriņa skaitītāju un korektoru atkārtotā verificēšana ūdens patēriņa skaitītāju siltumenerģijas skaitītāju gāzes patēriņa skaitītāju gāzes tilpuma korektoru šķidruma mērsistēmu izņemot ūdeni tipa atbilstības deklarācija kas pamatota ar produkta verifikāciju F modulis materiālo mēru atbilstības deklarācija kas pamatota ar produkta verifikāciju F1 modulis neautomātisko svaru EK verificēšana un EK vienības verificēšana degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskās iekārtas bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāri Akreditācijas sfēra reglamentētā 2020 02 23 I 339 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs Juridiskā adrese Kr Valdemāra iela 157 Rīga LV 1013 Latvija Inspicēšanas vietas Kr Valdemāra iela 157 Rīga LV 1013 Latvija Sakņu iela 16 18 Daugavpils LV 5401 Latvija Klaipēdas iela 92 Liepāja LV 3416 Latvija Jumaras iela 195 Valmiera LV 4201 Latvija Miera iela 35 Talsi Talsu novads LV 3201 Latvija 67362988 Reglamentētā sfēra strāvmaiņu spriegummaiņu pirmreizējā un atkārtotā verificēšana elektroenerģijas skaitītāju koka un metāla metru mērlineālu automātisko svaru neautomātisko svaru mērstieņu mērlenšu taksometru skaitītāju atkārtotā verificēšana neautomātisko svaru EK verificēšana un EK vienības verificēšana A tips manometru autotransporta līdzekļu ātruma kontroles mērierīču alkometru pirmreizējā un atkārtotā verificēšana siltumenerģijas skaitītāju ūdens patēriņa skaitītāju autotransporta izplūdes gāzes analizatoru šķidrumu izņemot ūdeni mērsistēmu sfigmomanometru atsvaru atkārtotā verificēšana C tips Akreditācijas sfēra A tips Akreditācijas sfēra C tips 2020 07 08 I 340 SIA RoLa inspicēšanas laboratorija Ventspils iela 53 Rīga LV 1002 67617093 Reglamentētā sfēra Sfigmomanometru manometru un neautomātisko svaru atkārtotā verificēšana medicīnas ierīču tehniskā uzraudzība funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes Akreditācijas sfēra reglamentētā 2020 08 16 T 341 Rīgas Tehniskās universitātes Ceļu būvmateriālu laboratorija Juridiskā adrese Kaļķu iela 1 Rīga LV 1658 Laboratorijas atrašanās vietas adrese Ķīpsalas iela 6B Rīga LV 1048 29213467 Nereglamentētā sfēra ceļu būvmateriālu fizikālā un mehāniskā testēšana Akreditācijas sfēra 2015 11 07 I 343 SIA OROLS Laboratorija Lubānas iela 41 Rīga LV 1073 67812195 Reglamentētā sfēra aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotā verificēšana siltumenerģijas skaitītāju atkārtotā verificēšana Akeditācijas sfēra reglamentētā 2016 02 01 I 344 SIA SISTEMSERVISS Verificēšanas laboratorija Juridiskā adrese Anniņmuižas iela 20 91 Rīga LV 1029 Atrašanās vietas Maskavas iela 116 Rīga LV 1003 Latvija Mendeļejeva iela 8 Daugavpils LV 5410 Latvija Talsu iela 65 Ventspils LV 3601 Latvija 67213617 Reglamentētā sfēra A tips aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotā verificēšana tipa atbilstības deklarācija kas pamatota ar produkta verifikāciju F modulis C tips manometru pirmreizējā un atkārtotā verificēšana siltumenerģijas skaitītāju un gāzes patēriņa skaitītāju atkārtotā verificēšana Akreditācijas sfēra reglamentētā A tips Akreditācijaas sfēra reglamentētā C tips 2020 08 04 I 346 AS Sadales tīkls Metroloģijas laboratorija Šmerļa iela 1 Rīga LV 1160 67729510 Reglamentētā sfēra strāvmaiņu un spriegummaiņu pirmreizējā un atkārtotā verificēšana Akreditācijas sfera reglamentētā 2016 04 20 I 347 SIA Tilpums Inspekcija Biksēres ielā 2 Rīga LV 1073 Latvija 67112026 Reglamentētā sfēra šķidrumu mērsistēmas izņemot ūdeni atkārtotā verificēšana Akreditacijas sfēra reglamentētā 2020 09 20 T 349 SIA Tehniskais centrs Testēšanas laboratorija Dzirnavu iela 157 2 Rīga LV 1050 67614298 Nereglamentētā sfēra mašīnbūves enerģētikas un celtniecības nozares metāla izstrādājumu cauruļvadu rezervuāru metināto savienojumu nesagraujošā testēšana ar ultraskaņas magnētisko daļiņu penetrācijas vizuālo mērījumu metodēm un tērauda izstrādājumu biezuma mērījumi ar ultraskaņas metodi Akreditācijas sfēra 2016 12 04 I 350 SIA Domenikss Tahogrāfu inspicēšanas nodaļa Krasta iela 34 Rīga LV 1003 67099880 Reglamentētā sfēra transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces analogās un digitālās ātruma ierobežotājierīces Akreditācijas sfēra reglamentētā 2016 03 09 T 352 Ceļu būves firmas SIA Binders Ceļu būvmateriālu laboratorija Atrašanās vieta Katlakalna iela 11 Rīga LV 1073 Vangažu ABR Inčukalna pagasts Inčukalna novads LV 2141 Juridiskā adrese Daugavgrīvas iela 31 F Rīga LV 1007 67995515 Nereglamentētā sfēra elastīgā sfēra bituminēto maisījumu minerālmateriālu un bitumena fizikālā fizikāli ķīmiskā un mehāniskā testēšana bituminēto maisījumu minerālmateriālu un bitumena paraugu ņemšana Akreditācijas sfēra 2020 11 04 S1 355 SIA Bureau Veritas Latvia Produktu sertifikācijas institūcija Duntes iela 17a Rīga LV 1005 67323246 Nereglamentētā sfēra būvizstrādājumi betons metināšanas ražotnes ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti Reglamentētā sfēra lifti rezervuāri spiedieniekārtas un to kompleksi būvizstrādājumi bituminētie maisījumi ceļu virsmas apstrāde minerālmateriāli ielu un ceļu aprīkojums siltumizolācijas materiāli konstrukciju tērauds metāla konstrukcijas alumīnija un alumīnija sakausējumu konstrukcijas betons un betona izstrādājumi brīvi stāvoši dūmeņi Akreditācijas sfēra reglamentētā Akreditācijas sfēra nereglamentētā 2016 04 20 M 358 SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca stacionāra Latvijas Infektoloģijas centrs laboratorija Laboratoriju atrašanās vietas Linezera iela 3 Rīga LV 1006 67014500 Nereglamentētā sfēra Elastīgā sfēra no cilvēka iegūta materiāla izmeklējumi bakterioloģija imūnķīmija imunoloģija molekulārā bioloģija virusoloģija klīniskā ķīmija hematoloģija koaguloģija parazitoloģija imūnhematoloģija klīnika Akreditācijas sfēra elastīgā 2017 05 27 S1 359 SIA BalticRailTest Dzelzceļa transportlīdzekļu sertifikācijas institūcija Maltas iela 19 16 Rīga LV 1057 28280059 Reglamentētā sfēra lietotu cisternvagonu cisternu un cisternkonteineru atbilstības pārvērtēšana Akreditācijas sfēra reglamentētā 2016 06 29 K 360 Pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR Kalibrēšanas laboratorija Lejupes iela 3 Rīga LV 1076 67808973 Nereglamentētā sfēra neautomātisko svaru stikla un elektronisko termometru virzuļdarbināmo dozētājierīču virzuļpipešu kalibrēšana Akreditācijas sfēra 2017 02 23 T 362 Valsts tiesu ekspertīžu birojs Upes iela 1a Rīga LV 1013 67374010 Nereglamentētā sfēra rokraksta paraksta identificēšana pirkstu pēdu vizualizēšana un identificēšana tekstilšķiedru vizuāla un fizikāla izpēte reljefo identifikācijas zīmju vizuāla ķīmiska un fizikāla izpēte dokumentu tehniskā izpēte degošu šķidrumu un to atlikumu noteikšana dažādos objektos stikla krāsu materiālu un pārklājumu polimēru materiālu izpēte speciālo ķīmisko vielu izpēte informācijas tehnoloģiju un šāviena pēdu izpētе augsnes izpēte elementu sastāva noteikšana tahogrāfa datu izpēte ceļu satiksmes negadījumu izpēte kvēlspuldžu izpēte Akreditācijas sfēra 2017 06 19 T 363 SIA Vibroakustikas laboratorija Margrietas iela 7 Rīga LV 1046 67468881 Nereglamentētā sfēra mašīnu un iekārtu ēku būvju un celtņu vibrāciju mērīšana testēšana Akreditācijas sfēra 2016 09 04 S3 364 Tehnisko ekspertu sabiedrības ar ierobežotu atbildību TUV Nord Baltik Personāla sertifikācijas centrs Klijānu iela 23 Rīga LV 1012 67370391 Nereglamentētā sfēra metinātāju lodētāju un lodēšanas operatoru metināšanas operatoru un metināšanas iekārtu iestatītāju sertificēšana Reglamentētā sfēra metinātāju kuri metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā personāla metinātāji lodētāji un lodēšanas operatori kurš veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgo savienošanu sertificēšana Akreditācijas sfēra reglamentētā Akreditācijas sfēra nereglamentētā 2016 08 09 M 365 SIA E Gulbja laboratorija JJuridiskā adrese Brīvības bulvāris 366 Rīga LV 1006 Alfa Filiāles Linezera iela 6 Rīga LV 1006 L O Kalpaka iela 27 Gulbene Gulbenes nov LV 4401 G Lakstīgalas iela 13 Sigulda Siguldas novads LV 2150 S Duntes iela 22 Rīga LV 1005 TOS Aizputes iela 22 Kuldīga Kuldīgas novads LV 3301 K 18 novembra iela 19 LV 5401 Daugavpils D Paraugu pieņemšanas punkti Zemitāna laukums 1 Rīga LV 1006 Skolas iela 5 Rīga LV 1010 Stirnu iela 8 Rīga LV 1082 Sadovņikova iela 20 Rīga LV 1003 Lāčplēša iela 24 Rīga LV 1011 Raiņa bulv 27 Rīga LV 1050 Baložu iela 28 Rīga LV 1048 Dzirnavu iela 1 Iecava Iecavas novads LV 3913 Asaru prospekts 61 Jūrmala LV 2008 Sofijas iela 2 Ventspils LV 3601 Republikas iela 16 Liepāja LV 3401 Gaujas iela 11 Ādaži Ādažu novads LV 2164 Brīvības iela 11a Dobele LV 3701 Klostera iela 3 Limbaži LV 4001 Avotu iela 2 Aizpute Aizputes novads LV 3456 Lielā iela 9c Saldus Saldus novads LV 3801 V Ruģēna iela 4 Talsi Talsu novads LV 3201 Saules iela 37 Daugavpils LV 5401 Atbrīvošanas aleja 98 Rēzekne LV 4601 Atpūtas iela 3 Carnikava Carnikavas novads LV 2163 Gaujas iela 12 Cēsis Cēsu novads LV 4101 Slimnīcas iela 8 Bauska Bauskas novads LV 3901 Grebenščikova iela 1 Rīga LV 1027 Liepājas iela 34 Kuldīga Kuldīgas novads LV 3301 Draudzības aleja 9 Jēkabpils LV 5201 Rīgas iela 13 Valmiera LV 4201 Mātera iela 29 Jelgava LV 3001 Raiņa iela 13 Valka LV 4701 Rīgas iela 37 39 Liepāja LV 3401 Brīvības iela 62 Balvi LV 4501 Anniņmuižas bulvāris 88 Rīga LV 1069 Daugavas iela 27 Mārupe LV 2167 Brīvības iela 68 Rīga LV 1011 Brīvības gatve 366 Rīga LV 1006 Lielirbes iela 29 Rīga LV 1046 Nākotnes iela1 Ķekava LV 2123 Rīgas iela 3 Madona LV 4801 67543877 Nereglamentētā sfēra elastīgā sfēra bioloģiskā materiāla imūnķīmiskā klīniski ķīmiskā hematoloģiskā imūnhematoloģiskā koaguloģiskā molekulāri bioloģiskā mikrobioloģiskā citoloģiskā citoģenētiskā klīniskā testēšana Akreditācijas sfēra elastīgā 2017 08 27 T 368 SIA Krustpils materiālu testēšanas laboratorija Juridiskā adrese Rīgas iela 33 Jēkabpils LV 5202 Latvija Atrašanās vieta Ceļinieki Kūku pagasts Krustpils novads LV 5222 29721842 Nereglamentētā sfēra elastīgā sfēra bituminēto maisījumu minerālmateriālu un grunts fizikālā fizikāli ķīmiskā un mehāniskā testēšana Akreditācijas sfēra 2017 04 27 I 369 SIA Jēkabpils ūdens Ūdens patēriņa skaitītāju inspekcija Jurid Jaunā iela 60 Jēkabpils LV 5201 Atr adr Kārklu iela 6 Jēkabpils LV 5201 65233667 Reglamentētā sfēra ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana Akreditācijas sfēra reglamentētā 2017 06 25 T 370 SIA Vides impulss Vides piesārņojuma kontroles laboratorija Juridiskā adrese Maskavas iela 250 10 90 Rīga LV 1063 Latvija Atrašanās vieta Maskavas iela 322b Rīga LV 1063 Latvija 29178204 Nereglamentētā sfēra izmešu un darba zonas gaisa fizikāli ķīmiskā testēšana gāzu plūsmas fizikālā testēšana Akreditācijas sfēra 2017 01 04 S1 372 SIA Baltijas sertifikācijas centrs Jur Adrese A Čaka iela 87 Rīga LV 1011 28383132 Nereglamentētā sfēra dzelzceļa ritošais sastāvs piepilsētas līdzstrāvas un maiņstrāvas elektrovilcieni dīzeļvilcieni dīzeļlokomotīves un elektrolokomotīves pasažieru vagoni dzelzceļa ritošā sastāva kalpošanas termiņa pagarināšana dzelzceļa ritošā sastāva komponentes viengabalvelmējuma riteņi asis dzelzceļu ritošajam sastāvam vagona ratiņu sanu rāmji vagona ratiņu virsatsperu sijas lietie riteņu centri lokomotīvju asis pēc gala apstrādes kravas dīzeļlokomotīvju dīzeļvilcienu un elektrolokomotīvju velmētie disku riteņu centri pirms gala apstrādes pasažieru dīzeļlokomotīvju velmētie riteņu centri pirms gala apstrādes Reglamentētā sfēra Eiropas parastā un ātrgaitas dzelzceļa sistēmas ritošais sastāvs cisternas 3 9 klases vielu pārvadāšanai Akreditācijas sfēra nereglamentētā Akreditācijas sfēra reglamentētā 2018 03 03 T 374 SIA DERMATOVENEROLOGS Laboratorija Siguldas iela 10b Daugavpils LV 5417 65435214 Nereglamentētā sfēra klīniskā materiāla imūnķīmiskā un klīniskā testēšana Akreditācijas sfēra 2017 04 27 S3 376 Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs Āzenes iela 16 105 Rīga LV 1048 67037928 Reglamentētā sfēra ģeodēzisko darbu zemes ierīcības darbu un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanas speciālistu sertificēšana Akreditācijas sfēra reglamentētā 2017 05 30 T 380 SIA Ceļi un tilti Ceļu būvmateriālu laboratorija CBL Burzava Juridiskā adrese Meža iela 1 Rēzekne LV 4601 Atrašanās vietas adrese p n Verēmi Verēmu pagasts Rēzeknes novads Diogu s LV 4647 64635070 Nereglamentētā sfēra bituminēto maisījumu paraugu ņemšana un fizikālā testēšana minerālo materiālu mehāniskā un fizikālā testēšana Akreditācijas sfēra 2020 02 12 I 382 SIA Bureau Veritas Latvia Bīstamo iekārtu inspekcijas institūcija Duntes iela 17a Rīga LV 1005 67323246 Reglamentētā sfēra lifti spiedieniekārtu kompleksi katliekārtas kravas celtņi cilvēku pacelšanai paredzētie pacēlāji bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāri transportējamās spiedieniekārtas autocisternas eskalatori un konveijeri trošu ceļi cilvēku pārvadāšanai pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas gada pārskata inspicēšana Akreditācijas sfēra reglamentētā 2017 06 19 M 383 VSIA Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Klīniskās imunoloģijas centrs Pilsoņu iela 13 Rīga LV 1002 67069459 Nereglamentētā sfēra cilvēka klīniskā materiāla imunoloģiskā izmeklēšana Akreditācijas sfēra 2017 06 28 S3 386 Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centrs Torņa iela 15 Rīga LV 1050 67221923 Reglamentētā sfēra arhitektu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība Akreditācijas sfēra reglamentētā 2017 10 09 T 387 SIA Aizputes ceļinieks ceļu būvmateriālu testēšanas laboratorija Juridiskā adrese Kalvenes iela 73 Aizpute Aizputes novads LV 3456 Latvija Atrašanās vieta Piķīši Medzes pagasts Grobiņas novads LV 3461 Latvija 63490368 Nereglamentētā sfēra minerālmateriālu un bitumēto maisījumu fizikālā un mehāniskā testēšana Akreditācijas sfēra 2018 05 22 S1 390 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību SGS Latvija Ltd Sertifikācijas institūcija Katrīnas iela 5 Rīga LV 1045 67326163 Nereglamentētā sfēra benzīns dīzeļdegviela mežu apsaimniekošanas sertifikācija Reglamentētā sfēra benzīns dīzeļdegviela un biodegviela rezervuāri Akreditācijas sfēra nereglamentētā Akreditācijas sfēra reglamentētā 2019 01 22 T 391 Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība Kokmateriālu testēšanas laboratorija Dzērbenes iela 27 Rīga LV 1006 29253911 Reglamentētā sfēra apaļo kokmateriālu uzmērīšana Akreditācijas sfēra 2018 06 02 T 392 SIA Baltijas testēšanas centrs Izmēģinājumu centrs Brīvības gatve 201 Rīga LV 1039 67801726 Nereglamentētā sfēra dzelzceļa ritošā sastāva masas un gabarītu mērīšana ekipāžas daļu virsbūvju riteņpāru un asu testēšana vilces un enerģētisko rādītāju mērīšana dinamikas parametru mērīšana spriegumu un spēku dzelzceļa sliedēs mērīšana trokšņa mērīšana Reglamentētā sfēra dzelzceļa ritošā sastāva gabarītu mērīšana vibrāciju mērīšana Akreditācijas sfēra 2019 03 05 T 393 SIA Ceļu eksperts testēšanas un mērījumu laboratorija Asfaltnieki Ķekavas pagasts Ķekavas novads LV 2123 67255696 Nereglamentētā sfēra minerālmateriālu bitumena un bituminēto maisījumu paraugu ņemšana minerālmateriālu un bituminēto maisījumu fizikālā un mehāniskā testēšana grunts un nesaistīto ceļa konstruktīvo slāņu nestspējas testēšana Akreditācijas sfēra 2018 04 09 T 394 Zāļu valsts aģentūras Zāļu ekspertīzes laboratorija Jersikas iela 15 Rīga LV 1003 67078424 Nereglamentētā sfēra fiksētā sfēra zāļu farmaceitisko aktīvo vielu un palīgvielu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana attīrītā ūdens fizikālā testēšana 1 pielikums elastīgā sfēra zāļu farmaceitisko aktīvo vielu un palīgvielu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana 2 pielikums Akreditācijas sfēra fiksētā 1 pielikums Akreditācijas sfēra elastīgā 2 pielikums 2018 06 16 I 395 SIA REVICOM Juridiskā adrese Brīvības iela 278 4 Rīga LV 1006 Biroja adrese Mārupes iela 4 52 Rīga LV 1002 29234788 Reglamentētā sfēra izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pārskatu auditēšana nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu auditēšana Akreditācijas sfēra reglamentētā 2018 03 27 T 396 Latvijas Valsts mežzinātnes institūta Silava un Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūras Meža pētīšanas stacija Meža sēklu kontroles laboratorija Pārupes iela 5 Jaunkalsnava Kalsnavas pag Madonas novads LV 4860 64826442 Nereglamentētā sfēra meža koku un krūmu sēklu bioloģiskā un bioķīmiskā testēšana Akreditācijas sfēra reglamentētā 2018 10 02 T 397 SIA LEITC Āzenes iela 12 4 Rīga LV 1048 22001023 Nereglamentētā sfēra elektromagnētiskās saderības EMS testēšana un radiospektra mērījumi Akreditācijas sfēra elastīgā 2018 05 12 I 398 SIA LUX Inspekcija Juridiskā adrese Aveņu iela 44 Jelgava LV 3001 Inspicēšanas vietas Aveņu iela 44 Jelgava LV 3001 Lietuvas šoseja 3b Jelgava LV 3001 Maskavas iela 446 Rīga LV 1063 Maskavas iela 448a Rīga LV 1063 22303078 Reglamentētā sfēra transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces analogās un digitālās ātruma ierobežotājierīces Akreditācijas sfēra reglamentētā 2018 02 26 T 399 SIA Estonian Latvian Lithuanian Environment Vides izpētes laboratorija Skolas iela 10 8 Rīga LV 1010 67245411 Nereglamentētā sfēra gaisa kvalitātes testēšana augsnes un atkritumu paraugu ņemšana Reglamentētā sfēra vides trokšņa testēšana un aprēķināšana skaņas jaudas un gaisa kvalitātes testēšana Akreditācijas sfēra 2018 06 12 I 400 SIA KJ Serviss Zemitāna iela 2B Rīga LV 1012 67313203 Reglamentētā sfēra alkometru nacionālā pirmreizējā un atkārtotā verificēšana Akreditācijas sfēra reglamentētā 2018 07 25 T 401 A s Ventspils Grain Terminal Paraugu analītiskā laboratorija Dzintaru iela 15 Ventspils LV 3602 Latvija 63668803 Nereglamentētā sfēra graudu un eļļas augu sēklu paraugu ņemšana un fizikālā fizikāli ķīmiskā un bioloģiskā testēšana lietus notekūdeņu paraugu ņemšana un fizikālā testēšana atmosfēras gaisa un darba vides gaisa fizikālā testēšana Akreditācijas sfēra 2019 04 15 S2 402 SIA Certi W Baltic Kr Valdemāra iela 149 602 Rīga LV 1013 Latvija Atrašanās vietas 129 C Via Romeo Rodriguez Pereira 00136 Roma Italy VIA Franz Kafka 42122 Reggio nell Emilia Italy 165A Tsar Boris III blvd 1618 Sofia Bulgaria 1 9 Rruga Shyqyri Brari pallati Amfora 1010 Tirana Albania 29726211 Nereglamentētā sfēra pārvaldības sistēmu sertificēšana atbilstoši LVS EN ISO 9001 2009 ISO 9001 2008 LVS EN ISO 14001 2005 ISO 14001 2004 LVS OHSAS 18001 2007 OHSAS 18001 2007 LVS ISO IEC 27001 2013 LVS EN ISO 22000 2006 LVS EN ISO 13485 2012 ISO 13485 2003 standartu prasībām Reglamentētā sfēra kompetento institūciju sertificēšana darba aizsardzības jomā Akreditācijas sfēra reglamentētā Akreditācijas sfēra nereglamentētā 2018 06 13 S1 403 SIA V V VentMet laboratorija Sertifikācijas birojs Kuldīgas iela 127 Ventspils LV 3601 63624528 Reglamentētā sfēra ūdens patēriņa skaitītāju un siltumenerģijas skaitītāju tipa novērtēšana B modulis Akreditācijas sfēra reglamentētā 2018 12 11 T 404 A s Balticovo Mikrobioloģijas laboratorija A S Balticovo Administratīvā ēka Iecava Iecavas novads LV 3913 63943857 Nereglamentētā sfēra pārtikas produktu dzīvnieku barības putnu fekāliju olu čaumalu un ražošanas sākumstadijas vides paraugu mikrobioloģiskā testēšana Reglamentētā sfēra dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana Akreditācijas sfēra 2018 08 22 S1 405 Tehnisko ekspertu SIA TUV Nord Baltik Metināšanas birojs Klijānu iela 23 Rīga LV 1012 29267763 Nereglamentētā sfēra metināšanas ražotnes metināšanas procesu un lodēšanas procesu sertifikācija Reglamentētā sfēra spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgās savienošanas metināšanas un lodēšanas procedūru apstiprināšana tērauda un alumīnija konstrukcijas brīvi stāvoši dūmeņi Akreditācijas sfēra nereglamentētā Akreditācijas sfēra reglamentētā 2018 12 11 I 406 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību SGS Latvija Ltd Inspicēšanas institūcija Juridiskā adrese Katrīnas iela 5 Rīga LV 1045 Institūciju atrašanās vietas Katrīnas iela 5 Rīga LV 1045 Dzintaru iela 66 Ventspils LV 3602 Atslēdznieku iela 29 Liepāja LV 3401 67326163 Nereglamentētā sfēra naftas produkti graudi un lopbarība eļļas sēklas beramās kravas minerālmēsli ogles cietais biokurināmais Akreditācijas sfēra nereglamentētā 2019 06 26 I 409 SIA Baltijas testēšanas centrs Inspekcija Brīvības gatve 201 Rīga LV 1039 67801726 Nereglamentētā sfēra ritošais sastāvs Reglamentētā sfēra transportējamās spiediena iekārtas cisternas kā A tipa inspekcijas institūcija ritošais sastāvs kā C tipa inspekcijas institūcija Akreditācijas sfēra nereglamentetajā A tips Akreditācijas sfēra reglamentētā A tips Akreditācijas sfēra reglamentētā C tips 2018 09 22 I 410 SIA BalticRailTest BRT Inspekcija Maltas iela 19 16 Rīga LV 1057 67131032 Reglamentētā

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_institucijas&view=institucijas&type=all&Itemid=151&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Akreditācijas sistēma
  akreditācijas jomā un nodrošina nacionālās akreditācijas sistēmas darbību Latvijas Nacionālā akreditācijas padome piedalās valsts politikas izstrādē akreditācijas jomā veicina sadarbību ar starptautiskajām akreditācijas organizācijām kā arī konsultē atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas jautājumos reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā Latvijas Nacionālā akreditācijas padome ir konsultatīva institūcija Šīs padomes nolikumu un personālsastāvu pēc ekonomikas ministra ieteikuma apstiprina Ministru kabinets Atbilstības novērtēšanas institūciju akreditāciju reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā kā arī atbilstības novērtēšanas institūciju darbības uzraudzību

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=149&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Dokumenti
  dokumenti Vispārējie dokumenti Testēšanas un kalibrēšanas laboratorijām Medicīnas laboratorijām Inspicēšanas institūcijām Pārvaldības sistēmu sertificēšanas institūcijām Personu sertificēšanas institūcijām Produktu sertificēšanas institūcijām Labas laboratorijas prakses laboratorijām EMAS vides verificētājiem GHG verificētājiem Tulkotie EA un IAF dokumenti Saites uz EA IAF un ILAC dokumentiem Piemērojamo dokumentu saraksts Attachments LATAK D 030 14 06 2015 LATAK akreditācijas kritēriji un piemērojamo dokumentu saraksts Aktīvā pozīcija Sākums Dokumenti Back to Top 2016 latak www Mēs

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=150&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Juridiskais statuss
  Republikā nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes regula EK Nr 765 2008 2008 gada 9 jūlijs ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību 1999 gada 8 augusta likums Par atbilstības novērtēšanu ar spēkā esošajiem grozījumiem 16 12 2008 Ministru kabineta noteikumi Nr 1059 Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu akreditāciju un uzraudzību 2010 gada 18 maija Ministru kabineta noteikumi Nr 445 Noteikumi par nacionālo akreditācijas institūciju 2010 gada 21 jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr 544 Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums LVS EN ISO IEC 17011 2004 standarts Eiropas akreditācijas kooperācijas EA un Starptautisko akreditācijas organizāciju IAF un ILAC norādījumi un lēmumi SIA Standartizācijas akreditācijas un metroloģijas centrs SIA SAMC statūti SIA SAMC Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja struktūrvienības nolikums vienošanās starp Ekonomikas ministriju SIA SAMC un Latvijas Nacionālo akreditācijas biroju par akreditācijas jomā piemērojamiem principiem links uz dokumentu Birojam Patentu valdē apstiprināta preču zīme logo Preču zīmes īpašnieks ir SIA Standartizācijas akreditācijas un metroloģijas centrs Biroja juridiskā adrese K Valdemāra iela 157 Rīga LV 1013 Darba laiks Darbdienās 08 30 17 00 Sestdiens svētdiena brīvs Biroja atrašanās vietas adrese Brīvības iela 55 Rīga LV 1010 LATAK uzņemas pilnu civiltiesisko atbildību par akreditācijas darbības rezultātā atbilstības novērtēšanas institūcijām

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=25&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Struktūra
  LATAK politika Vēsture Kontaktinformācija Darbinieki Eksperti Vakances Gada pārskati EK notifikācija Starptautiskā sadarbība EA EA salīdzinošās vērtēšanas rezultāti Sadarbības līgumi Prasmju pārbaudes programmas LATAK organizatoriskā struktūra Aktīvā pozīcija Sākums Juridiskais statuss Struktūra Back to Top 2016 latak www Mēs izmantojam

  Original URL path: http://www.latak.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=131&lang=lv (2016-01-31)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-11-18