archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » L » LASUA.LV

Total: 101

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • LASUA
  5 Title NEWS LASUA PROJECTS CERTIFICATION ADJUDGEMENTS LEGISLATION MEMBERS CONTACT LINKS Translation soon to be completed Read more Translation soon to be completed Translation soon to be completed Translation soon to be completed Read more Translation soon to be completed More LASUA atklātā valdes sēde Seminārs par aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanas jomā Aktualitātes atkritumu apsaimniekošanas normatīvajos aktos Prezentācija no semināra Jaunas tendences atkritumu pārstrādē Lielbritānijas pieredze Seminārs Jaunas tendences atkritumu pārstrādē

  Original URL path: http://www.lasua.lv/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&lang=english (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • LASUA
  arī sniedz virkni citus komunālos pakalpojumus LASUA misija ir pārstāvēt savu biedru ekonomiskās sociālās un profesionālās intereses sekmējot sociāli atbildīgu atkritumu saimniecības uzņēmumu kompleksu attīstību Latvijā Mēs aktīvi aizstāvam savu biedru intereses un esam vienīgā profesionālā organizācija kas pārstāv atkritumu apsaimniekošanas nozari attiecībās ar valsts institūcijām Lai īstenotu savas darbības mērķus mēs aktīvi strādājam vairākās profesionālās un ar mūsu biedru darbu saistītās organizācijās LASUA ir Latvijas Darba Devēju konfederācijas biedrs un piedalās arī Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu amatniecības padomē Vides konsultatīvajā padomē Vides aizsardzības fonda konsultatīvajā padomē kā arī Latvijas zaļās jostas valdē LASUA ir rezultatīva sadarbība arī ar Latvijas iepakojuma asociāciju un Latvijas Pašvaldību savienību kā arī ar citām ar atkritumu saimniecību saistītām organizācijām Mēs esam nopietna profesionāla organizācija un ar mums rēķinās Jānis Vilgerts Valdes priekšsēdētājs LASUA biedri apsaimnieko vairāk kā 1 miljonu m3 atkritumu gadā Kopējais LASUA biedru apgrozījums pārsniedz 20 milj Ls gadā Kopējais LASUA biedru darbinieku skaits ir vairāk kā 2 5 tūkstoši LASUA biedru kopējā valstij nomaksāto nodokļu summa pārsniedz 3 milj Ls tai skaitā dabas resursu nodoklis vairāk kā 200 tūkst Ls Mūsu darbs ir nodrošināt savu biedru un sabiedrības intereses LASUA aktīvi līdzdarbojas valsts likumdošanas izstrādē iesniedzot kompetentām valsts institūcijām priekšlikumus

  Original URL path: http://www.lasua.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=40&lang=latvian (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • LASUA
  in management collection depositing processing handling burying of household and hazardous waste and removal of industrial waste and also providing for other utilities The mission of LASUA is to represent business social and professional interests of its members facilitating complex development of socially responsible waste management companies in Latvia We are active defenders of the interests of our members and the only professional organization representing the waste management industry in relations with state authorities To achieve our aims we are actively working in several professional organizations related to the activities of our members LASUA is a member of Latvian Federation of Employers and is a member with Latvian Trade Council for Small and Middle sized Enterprises Environmental Consulting Council Consulting Council of the Environmental Protection Fund and the Board of Latvian Green Belt LASAU has also established productive cooperation with Latvian Packaging Association and Union of Local Governments as well as other organizations related to waste management We are a serious professional organization and we are taken into consideration J nis Vilgerts Chairman of the Board LASUA members manage more than 1 million m3 of waste per year The total annual turnover of LASUA members exceeds 20 million Ls The total number of employees with LASUA members is more than 2 5 thousand The total amount of tax paid by LASUA members to the state exceeds 3 million Ls including the nature resources tax of more than 200 thousand Ls It is our duty to provide for the interests of our members and the society LASUA actively participates in development of national legislation by submitting proposals for solution of problems in waste management to competent state authorities provides for training of qualified specialists and certification of the companies represented in the Association provides for cooperation and exchange of experience among

  Original URL path: http://www.lasua.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=40&lang=english (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • LASUA
  by Joomlashack Image 1 Title Image 2 Title Image 3 Title Image 4 Title Image 5 Title NEWS LASUA PROJECTS CERTIFICATION ADJUDGEMENTS LEGISLATION MEMBERS CONTACT LINKS Board Members Statutes Regulations Council of Honorary Members BOARD MEMBERS Coming Soon LASUA Reg

  Original URL path: http://www.lasua.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=42 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • LASUA
  Module by Joomlashack Image 1 Title Image 2 Title Image 3 Title Image 4 Title Image 5 Title NEWS LASUA PROJECTS CERTIFICATION ADJUDGEMENTS LEGISLATION MEMBERS CONTACT LINKS Board Members Statutes Regulations Council of Honorary Members Statutes Coming Soon LASUA Reg

  Original URL path: http://www.lasua.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=32 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • LASUA
  pārvadāšanu vai atkritumsaimniecības tehniskā aprīkojuma konteineri specializētais transports u tml ražošanu tehnisko apkopi ieviešanu Latvijas Republikā 2 Jaunu biedru Asociācijā uzņem ar Asociācijas valdes lēmumu pamatojoties uz pretendenta rakstveida iesniegumu Pretendents parakstot iesniegumu atzīst ka viņš piekrīt Asociācijas statūtiem un ar tiem saistītiem pienākumiem un tiesībām Asociācijas biedra kandidātam ir jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā vai tamlīdzīgā reģistrā ne mazāk kā 3 gadus 3 Pretendents rakstveida iesniegumam pievieno savas pilnvarotās pārvaldes institūcijas lēmumu par iestāšanos asociācijā un dokumentus kas apliecina atbilstību šī nolikuma 4 punkta kritērijiem 4 Asociācijas valde pieņem lēmumu pamatojoties uz pretendenta atbilstību šādiem sekojošiem kritērijiem 4 1 uzņēmumam tā īpašniekiem un valdei ir jābūt labai reputācijai 4 2 uzņēmums ir vismaz trīs gadus pēc kārtas darbojies atkritumu saimniecības nozarē 4 3 par uzņēmumu Asociācijas valdei vismaz divi Asociācijas biedri ir iesnieguši labas rekomendācijas Rekomendācijas var iesniegt tikai tādi Asociācijas biedri kuri ir Asociācijā kā biedri un kuri Asociācijas biedru statusā ir ne mazāk kā 5 piecus gadus 4 4 uzņēmumam ir jābūt sertificētam Sertifikācijas nosacījumus un noteikumus nosaka Asociācija 5 Asociācijas biedru var izslēgt no Asociācijas ar Asociācijas valdes lēmumu ja 5 1 biedrs pārkāpj Asociācijas statūtus 5 2 biedrs nemaksā biedru naudu ilgāk kā trīs

  Original URL path: http://www.lasua.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=33 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • LASUA
  goda biedru skaits nav ierobežots Biedrības goda biedri tiek uzņemti Biedrībā uz neierobežotu laiku Par to ka tiek uzņemts par Biedrības goda biedru attiecīgai personai tiek rakstveidā paziņots Goda biedrs var atteikties no Biedrības goda biedra nosaukuma Valde pēc savas iniciatīvas var arī izslēgt no Biedrības Biedrības goda biedru ja Biedrības goda biedrs veic darbības kas rada zaudējumus vai kaitē Biedrībai Par goda biedriem var būt fiziskas un juridiskas personas kuras sniegušas lielu atbalstu Biedrības mērķu īstenošanā Goda biedriem ir visas Biedrības biedru tiesības izņemot balstiesības Goda biedriem vai goda biedru padomei ir tikai padomdevēja tiesības Goda biedri ir atbrīvoti no pienākuma maksāt biedra naudu un iestāšanās maksu Biedrībā Pēc Biedrības valdes vai pašu goda biedru iniciatīvas Biedrības goda biedri var izveidot Biedrības goda biedru padomi kurā ir jābūt ne mazāk kā 3 trīs goda biedriem kuri no savas vidus ievēl goda biedru padomes priekšsēdētāju Ja tiek izveidota Biedrības goda biedru padome tā par to nekavējoties informē Biedrības valdi Biedrības goda biedru padome tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi ceturksnī Ārkārtas Biedrības goda biedru padome var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai ja to rakstveidā pieprasa viens no goda biedru padomes locekļiem Goda biedru padome ir lemttiesīga ja tajā piedalās vairāk kā puse no goda biedru padomes locekļiem Goda biedru padomes lēmums ir pieņemts ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem goda biedru padomes locekļiem Goda biedru padomi vada goda biedru padomes priekšsēdētājs Par goda biedru padomes pieņemtiem lēmumiem tiek informēta Biedrības valde Goda biedru padomes sēdes ir atklātas Goda biedru padomes sēdes tiek protokolētas Protokolus paraksta padomes priekšsēdētājs un padomes sēdes protokolists Goda biedru padome var izskatīt un pieņemt lēmumu par jebkuru Biedrībai svarīgu jautājumu Biedrības valde var uzdot goda biedru padomei pieņemt lēmumu vai sniegt savas rekomendācijas par kādu Biedrībai svarīgu jautājumu Goda biedru padome

  Original URL path: http://www.lasua.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=34 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • LASUA
  gada 5 līdz 7 decembrim risinās Green Bridge Forum Konferences fokusā ir zaļās ekonomikas attīstības iespējas vides tehnoloģijas kā arī enerģijas lietderīgāka un efektīvāka izmantošana Konferences iniciatori ir Latvijas Tīro tehnoloģiju klasteris Cleantech Latvia un Latvijas Industriālās energoefektivitātes klasteris Konferences norisi atbalstīja VARAM Rīgas Dome Latvijas vēstniecība Kazahstānā Kazahstānas vēstniecība Latvijā uzņēmumi SIA Karme Filtrs SIA Vega 1 SIA UPB SIA Citrus Solutions SIA Peat Export Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu

  Original URL path: http://www.lasua.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=45&lang=latvian (2016-02-18)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-19