archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » L » LASUA.LV

Total: 101

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • LASUA
  5 Title NEWS LASUA PROJECTS CERTIFICATION ADJUDGEMENTS LEGISLATION MEMBERS CONTACT LINKS Translation soon to be completed Read more Translation soon to be completed Translation soon to be completed Translation soon to be completed Read more Translation soon to be completed More LASUA atklātā valdes sēde Seminārs par aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanas jomā Aktualitātes atkritumu apsaimniekošanas normatīvajos aktos Prezentācija no semināra Jaunas tendences atkritumu pārstrādē Lielbritānijas pieredze Seminārs Jaunas tendences atkritumu pārstrādē

  Original URL path: http://www.lasua.lv/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=10&limitstart=0 (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • LASUA
  priekšsēdētājs Gunārs Bubulis SIA KULK Valdes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Sirmais SIA ZAAO Valdes priekšsēdētāja vietnieks poligonu apsaimniekošanas jautājumos Normunds Niedols SIA Liepājas RAS Valdes priekšsēdētāja vietnieks sabiedrisko attiecību jautājumos Jānis Prols SIA Geo Consultants Valdes priekšsēdētāja vietnieks stratēģijas jautājumos Armands Nikolajevs Valdes loceklis izpilddirekcijas vadītājs Egīls Pukinskis SIA Vides serviss Valdes loceklis Valērijs Golubevs AS Daugavpils Spec ATU Valdes loceklis Romans Adamovičs SIA ALBA Valdes loceklis Gaitis Celms Ventspils domes

  Original URL path: http://www.lasua.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=42&lang=latvian (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • LASUA
  by Joomlashack Image 1 Title Image 2 Title Image 3 Title Image 4 Title Image 5 Title NEWS LASUA PROJECTS CERTIFICATION ADJUDGEMENTS LEGISLATION MEMBERS CONTACT LINKS Board Members Statutes Regulations Council of Honorary Members BOARD MEMBERS Coming Soon LASUA Reg

  Original URL path: http://www.lasua.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=42&lang=english (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • LASUA
  kārtībai piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu aizstāvēt savu viedokli atbilstoši Biedrības valdes noteiktai kārtībai vēlēt Biedrības valdi izvirzīt savu kandidatūru Biedrības valdē un tikt ievēlētam Biedrības izpildinstitūcijas amatos izmantot Biedrības atbalstu gadījumos ja biedra darbības jautājumi tiek izskatīti valsts varas un valsts pārvaldes institūcijās atbilstoši Biedrības valdes noteiktai kārtībai 5 2 Biedrības biedra pienākumi ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un vai valdes lēmumus regulāri maksāt biedra naudu iestājoties Biedrībā samaksāt iestāšanās maksu ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu neizpaust informāciju kas ir visas Biedrības vai kāda atsevišķa Biedrības biedra komercnolēpums 5 3 Valde pēc biedru vai savas iniciatīvas var uzņemt Biedrībā goda biedrus Par goda biedriem var būt fiziskas vai juridiskas personas kuras sniegušas lielu atbalstu Biedrības mērķu īstenošanā Goda biedriem ir visas Biedrības biedru tiesības izņemot balsstiesības Goda biedriem ir padomdevēja tiesības Goda biedri nemaksā biedra naudu un iestāšanās maksu Goda biedri var piedalīties Biedrības valdes sēdēs 6 nodaļa Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana 6 1 Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi Biedrus juridiskās personas sapulcē ir tiesīga pārstāvēt attiecīgās juridiskās personas pilnvarotā vai tiesīgā pārstāvēt uz biedra statūtu pamata noteiktā persona Katram Biedrības biedram izņemot Biedrības goda biedrus Biedrības biedru sapulcē ir viena balss 6 2 Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā 6 3 Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas 6 4 Sasaucot sapulci jānorāda sasaukšanas iemesls un sapulces darba kārtība Par Biedrības sapulce sasaukšanu biedriem tiek paziņots kā to nosaka normatīvie akti 6 5 Biedru sapulce ir lemttiesīga ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem 6 6 Biedru sapulces lēmums t sk lēmums par grozījumu izdarīšanu Biedrības statūtos ir pieņemts ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem Lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu vai reorganizāciju ir pieņemts ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem 6 7 Balsošanas kārtību atklāta vai aizklāta balsošana kā arī citus ar balsošanu saistītus jautājumus un Statūtos nereglamentētus jautājumus par biedru sapulci izlemj pati Biedrības biedru sapulce 6 8 Tikai Biedrības biedru sapulce pieņem un groza Biedrības Statūtus ievēl uz pieciem gadiem Biedrības valdi un Revizijas institūciju locekļus atsauc no amata Biedrības valdi un Revizijas institūciju locekļus apstiprina Biedrības mērķus apstiprina Biedrības valdes un Revizijas institūciju pārskatus pieņem lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu turpināšanu vai reorganizāciju Biedrības biedru sapulce var izskatīt arī jebkuru citu Biedrības darbībai svarīgu jautājumu un pieņemt par to lēmumu 6 9 Biedru sapulces notiek atklāti ja motivētu lēmumu par citādu sapulces norises kārtību nepieņem biedru sapulce Ja pieprasa vismaz 1 10 daļa no sapulcē esošiem biedriem lai sapulce būtu slēgta sapulce norise notiek slēgtā veidā 7 nodaļa Biedrības valde 7 1 Biedrības valde sastāv no 16 sešpadsmit valdes locekļiem fiziskām personām Valdes locekļu skaits nedrīkst būt mazāks par 7 septiņiem No katra Biedrības biedra juridiskās personas var ievēlēt valdē par valdes locekli tikai vienu fizisku personu Biedrības biedra juridiskās personas darbinieku Ja valdes loceklis izbeidz darba attiecības

  Original URL path: http://www.lasua.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=32&lang=latvian (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • LASUA
  Module by Joomlashack Image 1 Title Image 2 Title Image 3 Title Image 4 Title Image 5 Title NEWS LASUA PROJECTS CERTIFICATION ADJUDGEMENTS LEGISLATION MEMBERS CONTACT LINKS Board Members Statutes Regulations Council of Honorary Members Statutes Coming Soon LASUA Reg

  Original URL path: http://www.lasua.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=32&lang=english (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • LASUA
  vai atkritumsaimniecības tehniskā aprīkojuma konteineri specializētais transports u tml ražošanu tehnisko apkopi ieviešanu Latvijas Republikā 2 Jaunu biedru Asociācijā uzņem ar Asociācijas valdes lēmumu pamatojoties uz pretendenta rakstveida iesniegumu Pretendents parakstot iesniegumu atzīst ka viņš piekrīt Asociācijas statūtiem un ar tiem saistītiem pienākumiem un tiesībām Asociācijas biedra kandidātam ir jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā vai tamlīdzīgā reģistrā ne mazāk kā 3 gadus 3 Pretendents rakstveida iesniegumam pievieno savas pilnvarotās pārvaldes institūcijas lēmumu par iestāšanos asociācijā un dokumentus kas apliecina atbilstību šī nolikuma 4 punkta kritērijiem 4 Asociācijas valde pieņem lēmumu pamatojoties uz pretendenta atbilstību šādiem sekojošiem kritērijiem 4 1 uzņēmumam tā īpašniekiem un valdei ir jābūt labai reputācijai 4 2 uzņēmums ir vismaz trīs gadus pēc kārtas darbojies atkritumu saimniecības nozarē 4 3 par uzņēmumu Asociācijas valdei vismaz divi Asociācijas biedri ir iesnieguši labas rekomendācijas Rekomendācijas var iesniegt tikai tādi Asociācijas biedri kuri ir Asociācijā kā biedri un kuri Asociācijas biedru statusā ir ne mazāk kā 5 piecus gadus 4 4 uzņēmumam ir jābūt sertificētam Sertifikācijas nosacījumus un noteikumus nosaka Asociācija 5 Asociācijas biedru var izslēgt no Asociācijas ar Asociācijas valdes lēmumu ja 5 1 biedrs pārkāpj Asociācijas statūtus 5 2 biedrs nemaksā biedru naudu ilgāk kā trīs mēnešus

  Original URL path: http://www.lasua.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=33&lang=latvian (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • LASUA
  pārvadāšanu vai atkritumsaimniecības tehniskā aprīkojuma konteineri specializētais transports u tml ražošanu tehnisko apkopi ieviešanu Latvijas Republikā 2 Jaunu biedru Asociācijā uzņem ar Asociācijas valdes lēmumu pamatojoties uz pretendenta rakstveida iesniegumu Pretendents parakstot iesniegumu atzīst ka viņš piekrīt Asociācijas statūtiem un ar tiem saistītiem pienākumiem un tiesībām Asociācijas biedra kandidātam ir jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā vai tamlīdzīgā reģistrā ne mazāk kā 3 gadus 3 Pretendents rakstveida iesniegumam pievieno savas pilnvarotās pārvaldes institūcijas lēmumu par iestāšanos asociācijā un dokumentus kas apliecina atbilstību šī nolikuma 4 punkta kritērijiem 4 Asociācijas valde pieņem lēmumu pamatojoties uz pretendenta atbilstību šādiem sekojošiem kritērijiem 4 1 uzņēmumam tā īpašniekiem un valdei ir jābūt labai reputācijai 4 2 uzņēmums ir vismaz trīs gadus pēc kārtas darbojies atkritumu saimniecības nozarē 4 3 par uzņēmumu Asociācijas valdei vismaz divi Asociācijas biedri ir iesnieguši labas rekomendācijas Rekomendācijas var iesniegt tikai tādi Asociācijas biedri kuri ir Asociācijā kā biedri un kuri Asociācijas biedru statusā ir ne mazāk kā 5 piecus gadus 4 4 uzņēmumam ir jābūt sertificētam Sertifikācijas nosacījumus un noteikumus nosaka Asociācija 5 Asociācijas biedru var izslēgt no Asociācijas ar Asociācijas valdes lēmumu ja 5 1 biedrs pārkāpj Asociācijas statūtus 5 2 biedrs nemaksā biedru naudu ilgāk kā trīs

  Original URL path: http://www.lasua.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=33&lang=english (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • LASUA
  skaits nav ierobežots Biedrības goda biedri tiek uzņemti Biedrībā uz neierobežotu laiku Par to ka tiek uzņemts par Biedrības goda biedru attiecīgai personai tiek rakstveidā paziņots Goda biedrs var atteikties no Biedrības goda biedra nosaukuma Valde pēc savas iniciatīvas var arī izslēgt no Biedrības Biedrības goda biedru ja Biedrības goda biedrs veic darbības kas rada zaudējumus vai kaitē Biedrībai Par goda biedriem var būt fiziskas un juridiskas personas kuras sniegušas lielu atbalstu Biedrības mērķu īstenošanā Goda biedriem ir visas Biedrības biedru tiesības izņemot balstiesības Goda biedriem vai goda biedru padomei ir tikai padomdevēja tiesības Goda biedri ir atbrīvoti no pienākuma maksāt biedra naudu un iestāšanās maksu Biedrībā Pēc Biedrības valdes vai pašu goda biedru iniciatīvas Biedrības goda biedri var izveidot Biedrības goda biedru padomi kurā ir jābūt ne mazāk kā 3 trīs goda biedriem kuri no savas vidus ievēl goda biedru padomes priekšsēdētāju Ja tiek izveidota Biedrības goda biedru padome tā par to nekavējoties informē Biedrības valdi Biedrības goda biedru padome tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi ceturksnī Ārkārtas Biedrības goda biedru padome var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai ja to rakstveidā pieprasa viens no goda biedru padomes locekļiem Goda biedru padome ir lemttiesīga ja tajā piedalās vairāk kā puse no goda biedru padomes locekļiem Goda biedru padomes lēmums ir pieņemts ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem goda biedru padomes locekļiem Goda biedru padomi vada goda biedru padomes priekšsēdētājs Par goda biedru padomes pieņemtiem lēmumiem tiek informēta Biedrības valde Goda biedru padomes sēdes ir atklātas Goda biedru padomes sēdes tiek protokolētas Protokolus paraksta padomes priekšsēdētājs un padomes sēdes protokolists Goda biedru padome var izskatīt un pieņemt lēmumu par jebkuru Biedrībai svarīgu jautājumu Biedrības valde var uzdot goda biedru padomei pieņemt lēmumu vai sniegt savas rekomendācijas par kādu Biedrībai svarīgu jautājumu Goda biedru padome var izskatīt

  Original URL path: http://www.lasua.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=34&lang=latvian (2016-02-18)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-26